Lav ledighet i Innlandet

Bjørn Lien

Ved utgangen av juni var 4 768 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. – Det var 49 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Samtidig er det stor etterspørsel etter…

Les mer

Stadig færre ledige i Innlandet

Bjørn Lien

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,8 prosent. – Antall arbeidssøkere har gått ned siste måned, fra 5 112 i april, slik at det dermed er stadig færre…

Les mer

Stabilt sykefravær i Innlandet

Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i 1. kvartal i 2023, mot 6,6 prosent samme kvartal året før. Det legemeldte sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. Det graderte sykefraværet øker, fra 23,3 prosent i 2022 til 27,3 prosent i 2023. – Det er bra at flere sykefravær er graderte, for det…

Les mer

Én av fire bedrifter har rekrutteringsproblemer

Bjørn Lien

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at mange arbeidsgivere i Innlandet har utfordringer med å få rekruttert medarbeidere som har den riktige kompetansen. 24 prosent av bedriftene svarte at de i løpet av de siste tre månedene hadde forsøkt å rekruttere arbeidskraft uten å få tak i personer med ønsket kompetanse. – Dette er en stor…

Les mer

Arbeidsgivere bør tenke nytt i rekrutteringen

Oversikt over arbeidsledighet i Innlandet

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten i Innlandet på samme nivå som i januar, men arbeidsgivere rapporterer om utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. – Mange arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i personer med den kompetansen de er på jakt etter, siden de ikke får så mange søkere til ledige jobber som tidligere.…

Les mer

Fortsatt lav ledighet i Innlandet i desember

Arbeidsmarkedet i Innlandet

I midten av desember var 4 726 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. Dette var 246 flere personer enn ved utgangen av forrige måned. – Etter en lang periode med stabil ledighet, har…

Les mer

NAVs brukerundersøkelser 2022: Fornøyde brukere i Innlandet

Bjørn Lien

Pressemelding: Årets brukerundersøkelser viser at 74 prosent av personbrukerne og 88 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet er fornøyde med NAV. For personbrukerne er dette noe lavere enn i fjor, mens det for arbeidsgiverne er markant høyere enn i fjor, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. NAV gjennomfører årlig undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere som…

Les mer

Fortsatt nedgang i antall arbeidssøkere i Innlandet

Oversikt over arbeidsledighet i kommuner i Innlandet

Ved utgangen av juli var 4 231 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 527 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Nedgangen var særlig stor blant de…

Les mer

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,6 prosent i 1. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 6,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en markant økning i sykefraværet i Innlandet på 9,2 prosent. Økningen i Innlandet var imidlertid mindre enn økningen i landet. Det er sykdommer i luftveiene…

Les mer

Stadig færre arbeidssøkere i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av mai var 9 452 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,5 prosent. – Det var 831 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av mai enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten viser…

Les mer

Stor mangel på sykepleiere og fagarbeidere i Innlandet

Sykepleier

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at arbeidsgivere i Innlandet har større forventninger når det gjelder arbeidskraftbehovet det kommende året enn de hadde i fjorårets bedriftsundersøkelse. Årets undersøkelse avdekker dessuten en betydelig mangel på sykepleiere, ulike typer håndverkere med fagbrev og lærere på ulike utdanningsnivåer. Dette betyr at trendene fra tidligere år fortsatt er gjeldende, sier…

Les mer

Økt sykefravær i Innlandet

Illustrasjonsbilde

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2020. Sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 3,3 prosent. Dette er noe mindre enn i landet der økningen var på 4,3 prosent, sier direktør Bjørn Lien i…

Les mer

Liten endring i ledigheten i Innlandet i februar

Arbeidsmarkedet i Innlandet per februar 2021

Ved utgangen av februar var 10 807 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,3 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med bare 118 personer i februar. Ledigheten har dermed holdt seg relativt stabil…

Les mer

Ledigheten har økt i Innlandet – fortsatt lav i Sør-Aurdal

Illustrasjon arbeidsledig

Ved utgangen av januar var 10 689 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,1 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med 471 personer siste måned. En stor del av økningen skyldes at mange…

Les mer

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Innlandet

Oversikt over arbeidsmarkedet i Innlandet per sept. 2020

Ved utgangen av september var det 21 personer i Sør-Aurdal som var helt arbeidsledige. Det utgjør 1,4 % av arbeidsstyrken, og det var 10 færre enn på samme tid som i fjor. Ved utgangen av samme måned var 10 472 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer…

Les mer

Økning i sykefraværet i Sør-Aurdal og Innlandet

Legemeldt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,7 prosent i 2. kvartal i 2020. Sykefraværet i landet var på 5,1 prosent. Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 6,2 prosent, som er nest størst i landet. Koronaeffekten er avtakende, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyt, sier konstituert…

Les mer

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Innlandet

Arbeidsmarket i Innlandet pr. august 2020

Ved utgangen av august var 11 700 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 6,2 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,6 prosent. Dermed fortsetter nedgangen i antall arbeidssøkere i Innlandet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen. Tallene for Sør-Aurdal I Sør-Aurdal var…

Les mer