Sykefravær i Innlandet

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 09.06.2022. Sist oppdatert 03.06.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,6 prosent i 1. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 6,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en markant økning i sykefraværet i Innlandet på 9,2 prosent. Økningen i Innlandet var imidlertid mindre enn økningen i landet. Det er sykdommer i luftveiene som har ført til den sterke økningen, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Stor økning innen sykdommer i luftveiene

I 1. kvartal 2022 var det totalt nesten 600 000 tapte dagsverk på grunn av sykefravær. Dette er over 70 000 flere enn i 1. kvartal i 2021. Denne økningen skyldes i all hovedsak sykdommer i luftveiene (+258 %). – Muskel- og skjelettlidelser (33,0 %) utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet, men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykdommer i luftveiene utgjorde nå en like stor andel av sykefraværet (19,0 %) som psykiske lidelser (18,7 %). Dette er sannsynligvis som følge av oppblomstringen av Omikronvarianten av Covid-19, sier direktør Bjørn Lien.

Størst økning blant menn

I 1. kvartal 2022 var sykefraværet blant menn 5,0 prosent og blant kvinner 8,4 prosent. Menn har et vesentlig lavere sykefravær enn kvinner, men økningen sammenlignet med samme kvartal i 2021 var større blant menn (+10,1 %) enn blant kvinner (+8,8 %).

Store forskjeller mellom kommunene

I 1. kvartal i 2022 var det økning i sykefraværet i sju av 10 kommuner i Innlandet. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,9 prosent. Nordre Land og Vestre Slidre hadde høyest sykefravær med 8,6 prosent. Vestre Slidre og Eidskog hadde størst prosentvis økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tallene for Sør-Aurdal

Det legemeldte sykefraværet har utviklet seg slik:

20182019202020212022
Sør-Aurdal7,2 %5,5 %7,7 %7,2 %8,4 %

Økning innen de fleste næringer

Sykefraværet har gått opp innen alle næringer så nær som omsetning og drift av fast eiendom og overnattings- og serveringsvirksomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykefraværet i 1. kvartal i år var lavest innen informasjon og kommunikasjon og omsetning og drift av fast eiendom med 3,7 prosent. Det var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester med 9,3 prosent.

Stor økning blant unge arbeidstakere

Sykefraværet har økt mest blant unge under 30 år. Aller størst var økningen i aldersgruppen 20–24 år med 28,3 prosent. I denne aldersgruppen var sykefraværet på 4,4 prosent. Menn under 30 år hadde en mye større økning i sykefraværet enn kvinner i samme aldersgruppe. Arbeidstakere i aldersgruppen 60–64 år har fortsatt det høyeste sykefraværet med 7,7 prosent, men de hadde kun en liten økning nå (+0,9 %) sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...