Sykefravær i Innlandet

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 09.06.2022. Sist oppdatert 03.06.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,6 prosent i 1. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 6,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en markant økning i sykefraværet i Innlandet på 9,2 prosent. Økningen i Innlandet var imidlertid mindre enn økningen i landet. Det er sykdommer i luftveiene som har ført til den sterke økningen, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Stor økning innen sykdommer i luftveiene

I 1. kvartal 2022 var det totalt nesten 600 000 tapte dagsverk på grunn av sykefravær. Dette er over 70 000 flere enn i 1. kvartal i 2021. Denne økningen skyldes i all hovedsak sykdommer i luftveiene (+258 %). – Muskel- og skjelettlidelser (33,0 %) utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet, men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykdommer i luftveiene utgjorde nå en like stor andel av sykefraværet (19,0 %) som psykiske lidelser (18,7 %). Dette er sannsynligvis som følge av oppblomstringen av Omikronvarianten av Covid-19, sier direktør Bjørn Lien.

Størst økning blant menn

I 1. kvartal 2022 var sykefraværet blant menn 5,0 prosent og blant kvinner 8,4 prosent. Menn har et vesentlig lavere sykefravær enn kvinner, men økningen sammenlignet med samme kvartal i 2021 var større blant menn (+10,1 %) enn blant kvinner (+8,8 %).

Store forskjeller mellom kommunene

I 1. kvartal i 2022 var det økning i sykefraværet i sju av 10 kommuner i Innlandet. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,9 prosent. Nordre Land og Vestre Slidre hadde høyest sykefravær med 8,6 prosent. Vestre Slidre og Eidskog hadde størst prosentvis økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tallene for Sør-Aurdal

Det legemeldte sykefraværet har utviklet seg slik:

20182019202020212022
Sør-Aurdal7,2 %5,5 %7,7 %7,2 %8,4 %

Økning innen de fleste næringer

Sykefraværet har gått opp innen alle næringer så nær som omsetning og drift av fast eiendom og overnattings- og serveringsvirksomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sykefraværet i 1. kvartal i år var lavest innen informasjon og kommunikasjon og omsetning og drift av fast eiendom med 3,7 prosent. Det var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester med 9,3 prosent.

Stor økning blant unge arbeidstakere

Sykefraværet har økt mest blant unge under 30 år. Aller størst var økningen i aldersgruppen 20–24 år med 28,3 prosent. I denne aldersgruppen var sykefraværet på 4,4 prosent. Menn under 30 år hadde en mye større økning i sykefraværet enn kvinner i samme aldersgruppe. Arbeidstakere i aldersgruppen 60–64 år har fortsatt det høyeste sykefraværet med 7,7 prosent, men de hadde kun en liten økning nå (+0,9 %) sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Les også..

Illustrasjonsbilde mast

Volt, ampere og watt

Dette er tre måleenheter som de fleste med elektrisk strøm ...
Ny fartsgrense

Ny fartsgrense

Fra Brunbakklia til Bjørnstad i Hedalen er fartsgrensen nå endret ...
Strøm

Strømstøtten i juni

I juni var gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) rundt 150 øre/kWh. ...
Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen.

Krigshistorisk befaring – slippsted T i Vassfaret

En snau time før midnatt mellom 28. og 29. desember ...
Koronavaksine

Koronavaksine – tilbud om 4. dose til de som er 80 år og eldre

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer som er 80 år ...
Utstillinga av tæger

Tægerarbeid i Hedalen

Årets sommerutstilling på Bautahaugen samlinger har temaet «Tægerarbeid i Hedalen ...