Bjørn Lien

Én av fire bedrifter har rekrutteringsproblemer

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 13.05.2023. Sist oppdatert 10.05.2023.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at mange arbeidsgivere i Innlandet har utfordringer med å få rekruttert medarbeidere som har den riktige kompetansen.

24 prosent av bedriftene svarte at de i løpet av de siste tre månedene hadde forsøkt å rekruttere arbeidskraft uten å få tak i personer med ønsket kompetanse.

– Dette er en stor utfordring, både fordi det kan gå ut over tjenestetilbudet til befolkningen i Innlandet, og fordi det på sikt kan hemme bedriftens utvikling, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

I Innlandet var 1 174 bedrifter trukket ut til å delta i årets undersøkelse. 1 104 bedrifter besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på hele 94. Det er bedriftenes forventninger til arbeidskraft for perioden februar/mars 2023 til februar/mars 2024 som ligger til grunn for resultatene.

Stor mangel på helsepersonell

I Innlandet er det aller størst mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er også stor mangel på andre yrker innen næringen helse- og sosialtjeneste, som for eksempel vernepleiere, spesialsykepleiere og legespesialister.

Andre yrker med stor mangel er tømrere og snekkere, andre typer håndverkere med fagbrev, kokker og servitører og grunnskolelærere. Nesten ni av 10 av bedriftene som hadde rekrutteringsproblemer, oppgav som årsak at det ikke var noen kvalifiserte søkere eller at det var for få kvalifiserte søkere.

  • Årets resultater har avdekket mye av det samme som tidligere års undersøkelser. Selv om mangelen totalt sett er mye mindre enn i fjor, er den likevel betydelig større enn i 2021, sier direktør Bjørn Lien.

Mange næringer er optimistiske

Gjennom bedriftsundersøkelsen kartlegges behovet for arbeidskraft for de neste 12 månedene.

  • Siden utvalget som deltar i undersøkelsen er stort og svarprosenten høy, gir resultatene en god indikasjon på trender og endringer i arbeidsmarkedet. De mest positive bedriftene finner vi innen næringen produksjon av elektriske og optiske produkter. Det er også en stor andel av bedriftene innen næringene informasjon og kommunikasjon, industrien og bygge- og anleggsvirksomhet som ser positivt på det kommende året, sier Lien.

Godt arbeidsmarked i Innlandet

Lav arbeidsledighet, sammen med en stor tilgang på ledige stillinger, viser at arbeidsmarkedet er godt i Innlandet.

Det er imidlertid ikke balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. – Dette gjelder særlig innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg der tilgangen på ledige stillinger er betydelig høyere enn antall helt ledige arbeidssøkere.

Dette gjenspeiles i den store mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell som Bedriftsundersøkelsen har avdekket, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...