Lag og foreninger

I dugnadsbygda Hedalen er det mange lag og foreninger. Her er det rom for å delta i – men også å skape – meningsfulle aktiviteter. Det er mye livskvalitet og helse å delta i frivillig arbeid.

Fra en teaterforstilling arrrangert av Hedalen ungdomslag

Fra en teaterforstilling arrangert av Hedalen ungdomslag

I rapporten Status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge leser vi at mennesker som deltar i frivillig arbeid, ser ut til å ha bedre tilfredshet med livet og bedre mestringsfølelse enn de som ikke deltar.