Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 01.03.2024. Sist oppdatert 29.02.2024.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i 4. kvartal i 2023, mot 6,0 samme kvartal året før. Sykefraværet i landet var på 6 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i 2022 hadde Innlandet en økning i sykefraværet på 3,3 prosent, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

I 4. kvartal 2023 var sykefraværet blant kvinner 8,1 prosent, som er en økning med 5 prosent fra samme periode i fjor. Sykefraværet blant menn var 4,7 prosent, som er en økning på 0,7 prosent. – Det er særlig i aldersgruppen 30–35 og 35–39 år at sykefraværet blant kvinner øker, opplyser Bjørn Lien.  

Bra med graderte sykmeldinger

Mer enn en firedel av av sykefraværstilfellene var graderte (26,1 prosent).  Det er en liten økning fra samme kvartal året før, da andelen av 25,4 prosent i samme kvartal. 

– Det er gledelig å se at andelen graderte sykefraværstilfeller blant kvinner er høyere enn blant menn, i og med at kvinner har høyere sykefravær enn menn.  Det er bra at andelen graderte sykefravær er høyt, fordi det betyr at mange arbeidstakere har kontakt med arbeidsplassen sin, sier Lien.

Sykefraværet noe ned i Hamar

Av de store kommunene i Innlandet er det Hamar som har hatt nedgang i sykefraværet, fra 5,2 prosent siste kvartal i 2022 til 5,0 prosent i samme kvartal 2023. Det er en nedgang på 3,7 prosent.

– Det kan være mange årsaker til at sykefraværet har gått ned i Hamar. Vi har blant annet et eget fagmiljø, Senter for sykefraværsarbeid, som jobber svært målrettet mot virksomheter som tradisjonelt har hatt høyt fravær. Det kan være at dette arbeidet nå gir gode resultater, sier Lien.

Økt sykefravær innen undervisning

Av de store yrkesgruppene ser vi at undervisning er den sektoren som har hatt en stor markant økning i sykefraværet, med 6,3 prosent i fjerde kvartal i 2023. I samme kvartal 2022 var sykefraværet her på 5,7 prosent.

Innen helse- og sosialsektoren, som tradisjonelt har hatt et høyt sykefravær har vi sett at fraværet har gått noe ned de siste årene. I siste kvartal 2022 lå det på 8,5 prosent, mens det for samme periode i fjor var på 8,6 prosent.

– Det er en liten økning – på 0,5 prosent, men det er bra at sykefraværet i alle fall holder seg relativt stabilt i denne sektoren, avslutter direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...