Oversikt over arbeidsledighet i Innlandet

Arbeidsgivere bør tenke nytt i rekrutteringen

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 10.03.2023. Sist oppdatert 06.03.2023.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten i Innlandet på samme nivå som i januar, men arbeidsgivere rapporterer om utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.

– Mange arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i personer med den kompetansen de er på jakt etter, siden de ikke får så mange søkere til ledige jobber som tidligere. Mange bedrifter bør derfor tenke nytt i rekrutteringsarbeidet.

NAV inngår kontinuerlig samarbeid med mange av disse arbeidsgiverne om å gi aktuelle kandidater nødvendige kvalifikasjoner slik at bedriftene kan få dekket kompetansebehovet sitt på en god måte, sier Bjørn Lien, direktør for NAV Innlandet.

Ved utgangen av februar var 5 244 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Av disse var det 3 156 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 713, som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 531 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. 569 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Andelen permitterte har holdt seg stabil siste måned.

Situasjonen i Sør-Aurdal

KategoriAntallEndring fra i fjor
Helt ledige13+ 4
Permitterte5
Delvis ledige5– 3

Stillingstilgangen på samme nivå som i fjor

I Innlandet var det i februar måned en tilgang på 3 273 ledige stillinger. Dette var på samme nivå som i februar i fjor. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 1 151 nye ledige stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid (437).

– Muligheten for å skaffe seg en jobb er god, og vi i NAV kan bidra med mange ulike aktiviteter for at arbeidssøkere skal kunne bli kvalifisert til ulike typer jobber.

Nå i mars og april arrangerer vi jobbmesser flere steder i fylket, og vi oppfordrer alle som er på jakt etter en jobb, til å benytte denne muligheten til å treffe arbeidsgivere, sier Lien.

Færre unge ledige

Sammenlignet med forrige måned har andelen helt ledige gått ned i aldersgruppen 20–29 år. Her var ledigheten likevel høyest. Andel helt ledige i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år var på henholdsvis 3,2 og 2,3 prosent.

Andelen helt ledige var lavest i aldersgruppen 60 år og over med 1,0 prosent. Det var lavest andel helt ledige i Nord-Østerdal (1,1%) og høyest i Kongsvingerregionen (2,1 %).

Økt ledighet innen bygg og anlegg

Ved utgangen av februar var det som vanlig flest helt ledige blant personer uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan (515), mens det var nest flest helt ledige innen bygg og anlegg (470).

Antall helt ledige innen sistnevnte yrkesgruppe økte dessuten med 30 personer i løpet av februar måned. Det var flest delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid (221).

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...