Sykefraværet i Innlandet

Innlandet er blant fylkene som har størst andel graderte sykefravær

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 09.03.2023. Sist oppdatert 07.03.2023.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,7 prosent.

Sammenlignet med samme kvartal i 2021 hadde Innlandet en nedgang i sykefraværet på 0,7 prosent, men det er fortsatt høyere enn før pandemien.

Det har imidlertid vært en markant økning i andelen graderte sykefravær, særlig blant kvinner. Det er positivt at flere sykefravær er graderte, for det betyr at mange sykmeldte beholder kontakten med arbeidsplassen sin, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

I 4. kvartal 2022 var sykefraværet blant kvinner 7,7 prosent, som er en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet blant menn var 4,6 prosent, som er en økning på 1,8 prosent.

25,4 prosent av sykefraværstilfellene var graderte. I samme kvartal året før var denne andelen 20,7 prosent.

Andelen blant kvinner (28,7 %) var betydelig høyere enn blant menn (20,1 %).

Legemeldt sykefravær i Valdres

4. kvartal 2019202020212022
Sør-Aurdal6,06,87,56,9
Vang5,04,44,66,5
Vestre Slidre6,45,78,06,4
Øystre Slidre6,47,56,57,0
Etnedal4,46,46,95,9
Nord-Aurdal6,36,96,87,0

Kraftig nedgang innen sykdommer i luftveiene

Nedgangen i antall tapte dagsverk var størst innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene» sammenlignet med samme kvartal i 2021 (-17,5 %). Dette skyldes blant annet en nedgang i koronarelaterte sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde fortsatt størst andel av sykefraværet (35,9 %), men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal året før. Psykiske lidelser stod for nest størst andel (23,0 %), men denne har økt.

Nedgang i sykefraværet blant de eldste

Sykefraværet øker stort sett med økende alder. I 4. kvartal 2022 var det imidlertid en nedgang i sykefraværet i aldersgruppene mellom 50 og 64 år sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet var likevel høyest innen disse aldersgruppene, og aller høyest i aldersgruppen 60–64 år med 7,2 prosent.

Lavest sykefravær i Os

Halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Os hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent, mens Nordre Land hadde høyest med 7,4 prosent.

Nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester hadde en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021.

– Det er gledelig å se at det er nedgang i sykefraværet innen denne næringen, som tradisjonelt har høyt sykefravær. Vi jobber aktivt med å bistå i sykefraværsarbeidet i virksomhetene her, men registrerer at sykefravær fortsatt er høyt med 8,5 prosent, sier Anja Søberg.

Også innen undervisning var det en nedgang i sykefraværet (-7,8 %), og her var sykefraværet nå på 5,7 prosent.

Disse næringene sysselsetter til sammen svært mange personer, så nedgangen i sykefraværet her utgjør 15 000 færre tapte dagsverk.

Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,7 prosent.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...