Sykefraværet i Innlandet

Innlandet er blant fylkene som har størst andel graderte sykefravær

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 09.03.2023. Sist oppdatert 07.03.2023.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,7 prosent.

Sammenlignet med samme kvartal i 2021 hadde Innlandet en nedgang i sykefraværet på 0,7 prosent, men det er fortsatt høyere enn før pandemien.

Det har imidlertid vært en markant økning i andelen graderte sykefravær, særlig blant kvinner. Det er positivt at flere sykefravær er graderte, for det betyr at mange sykmeldte beholder kontakten med arbeidsplassen sin, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

I 4. kvartal 2022 var sykefraværet blant kvinner 7,7 prosent, som er en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet blant menn var 4,6 prosent, som er en økning på 1,8 prosent.

25,4 prosent av sykefraværstilfellene var graderte. I samme kvartal året før var denne andelen 20,7 prosent.

Andelen blant kvinner (28,7 %) var betydelig høyere enn blant menn (20,1 %).

Legemeldt sykefravær i Valdres

4. kvartal 2019202020212022
Sør-Aurdal6,06,87,56,9
Vang5,04,44,66,5
Vestre Slidre6,45,78,06,4
Øystre Slidre6,47,56,57,0
Etnedal4,46,46,95,9
Nord-Aurdal6,36,96,87,0

Kraftig nedgang innen sykdommer i luftveiene

Nedgangen i antall tapte dagsverk var størst innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene» sammenlignet med samme kvartal i 2021 (-17,5 %). Dette skyldes blant annet en nedgang i koronarelaterte sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser utgjorde fortsatt størst andel av sykefraværet (35,9 %), men har hatt en nedgang sammenlignet med samme kvartal året før. Psykiske lidelser stod for nest størst andel (23,0 %), men denne har økt.

Nedgang i sykefraværet blant de eldste

Sykefraværet øker stort sett med økende alder. I 4. kvartal 2022 var det imidlertid en nedgang i sykefraværet i aldersgruppene mellom 50 og 64 år sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet var likevel høyest innen disse aldersgruppene, og aller høyest i aldersgruppen 60–64 år med 7,2 prosent.

Lavest sykefravær i Os

Halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Os hadde lavest sykefravær med 3,2 prosent, mens Nordre Land hadde høyest med 7,4 prosent.

Nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester hadde en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021.

– Det er gledelig å se at det er nedgang i sykefraværet innen denne næringen, som tradisjonelt har høyt sykefravær. Vi jobber aktivt med å bistå i sykefraværsarbeidet i virksomhetene her, men registrerer at sykefravær fortsatt er høyt med 8,5 prosent, sier Anja Søberg.

Også innen undervisning var det en nedgang i sykefraværet (-7,8 %), og her var sykefraværet nå på 5,7 prosent.

Disse næringene sysselsetter til sammen svært mange personer, så nedgangen i sykefraværet her utgjør 15 000 færre tapte dagsverk.

Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,7 prosent.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...