Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 06.06.2023. Sist oppdatert 04.06.2023.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i 1. kvartal i 2023, mot 6,6 prosent samme kvartal året før. Det legemeldte sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. Det graderte sykefraværet øker, fra 23,3 prosent i 2022 til 27,3 prosent i 2023. – Det er bra at flere sykefravær er graderte, for det betyr at mange sykmeldte beholder kontakten med arbeidsplassen sin, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

I første kvartal 2023 var sykefraværet blant kvinner 8,4 prosent, som er samme prosent som første kvartal året før. Sykefraværet blant menn var 5,0 prosent, som også er likt med året før. – Det er ganske likt, men det er noen små forskjeller i desimalene som gjør utslaget her, opplyser Søberg.

Legemeldt sykefravær i Sør-Aurdal

Det legemeldte sykefraværet i Sør-Aurdal var på 7,5 % i første kvartal. I samme kvartal i 2022 var det på 8,4 %.

Nedgang i de yngste aldersgruppene

Selv om sykefraværet jevnt over er stabilt har sykefraværet gått ned i de yngste aldersgruppene. For aldersgruppen 16-19 år var sykefraværet 2,9 prosent i 2022, mens det var på 2,6 prosent i 2023. Og for aldersgruppen 20-24 år var tallene 4,4 for 2022 mot 3,8 i 2023.
– Det er gledelig at det legemeldte sykefraværet blant de yngste aldersgruppene har gått noe ned fra første kvartal i år fra samme periode i fjor. Det kan være en god indikasjon på at koronapandemien holder på å slippe taket, sier Søberg.

Nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester hadde en nedgang sammenlignet med samme kvartal i 2022. (9,1 prosent i 2023 mot 9,3 prosent i 2022) – Det er tradisjonelt høyt sykefravær i denne næringen, så det er gledelig å se at det legemeldte sykefraværet går ned her. Vi jobber aktivt med å bistå i sykefraværsarbeidet innen helse- og sosialsektoren, og ser at fraværet reduseres noe over tid. Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,9 prosent.

Lavest sykefravær i Tolga

Drøyt halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Tolga hadde lavest sykefravær med 4,0 prosent, mens Vestre Slidre hadde høyest med 8,1 prosent. – Vi må huske på at dette er små kommuner, slik at selv små tall kan gjøre store utslag i statistikken for dem, sier avdelingsdirektør Anja Søberg i NAV.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...