Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 06.06.2023. Sist oppdatert 04.06.2023.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i 1. kvartal i 2023, mot 6,6 prosent samme kvartal året før. Det legemeldte sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. Det graderte sykefraværet øker, fra 23,3 prosent i 2022 til 27,3 prosent i 2023. – Det er bra at flere sykefravær er graderte, for det betyr at mange sykmeldte beholder kontakten med arbeidsplassen sin, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

I første kvartal 2023 var sykefraværet blant kvinner 8,4 prosent, som er samme prosent som første kvartal året før. Sykefraværet blant menn var 5,0 prosent, som også er likt med året før. – Det er ganske likt, men det er noen små forskjeller i desimalene som gjør utslaget her, opplyser Søberg.

Legemeldt sykefravær i Sør-Aurdal

Det legemeldte sykefraværet i Sør-Aurdal var på 7,5 % i første kvartal. I samme kvartal i 2022 var det på 8,4 %.

Nedgang i de yngste aldersgruppene

Selv om sykefraværet jevnt over er stabilt har sykefraværet gått ned i de yngste aldersgruppene. For aldersgruppen 16-19 år var sykefraværet 2,9 prosent i 2022, mens det var på 2,6 prosent i 2023. Og for aldersgruppen 20-24 år var tallene 4,4 for 2022 mot 3,8 i 2023.
– Det er gledelig at det legemeldte sykefraværet blant de yngste aldersgruppene har gått noe ned fra første kvartal i år fra samme periode i fjor. Det kan være en god indikasjon på at koronapandemien holder på å slippe taket, sier Søberg.

Nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester hadde en nedgang sammenlignet med samme kvartal i 2022. (9,1 prosent i 2023 mot 9,3 prosent i 2022) – Det er tradisjonelt høyt sykefravær i denne næringen, så det er gledelig å se at det legemeldte sykefraværet går ned her. Vi jobber aktivt med å bistå i sykefraværsarbeidet innen helse- og sosialsektoren, og ser at fraværet reduseres noe over tid. Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,9 prosent.

Lavest sykefravær i Tolga

Drøyt halvparten av kommunene i Innlandet har hatt en nedgang i sykefraværet. Tolga hadde lavest sykefravær med 4,0 prosent, mens Vestre Slidre hadde høyest med 8,1 prosent. – Vi må huske på at dette er små kommuner, slik at selv små tall kan gjøre store utslag i statistikken for dem, sier avdelingsdirektør Anja Søberg i NAV.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...