Avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen. Foto: Klingwall

Gode muligheter for å rekruttere arbeidskraft i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 12.11.2023. Sist oppdatert 07.11.2023.

Ved utgangen av oktober var 4 923 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Det er om lag 500 flere personer enn i fjor.

– Nå har arbeidsgivere i Innlandet gode muligheter til å rekruttere arbeidskraft. NAV kan, med sine virkemidler, bistå arbeidsgiverne i rekruttering og kvalifisering av personell, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

I disse dager er det mange ukrainere som registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV. – Vi har snaut 550 ukrainere registrert hos oss nå. Mange av dem har kompetanse som næringslivet i Innlandet etterspør.

For at ukrainerne skal kunne ta en jobb er det viktig at han eller hun kan litt norsk. Her kan NAV bistå med kurs i arbeidsrettet norsk, samt lønnstilskudd en periode, for at vedkommende blir kvalifisert for arbeidsmarkedet, sier Emilsen.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal er 13 personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 0,9 % av arbeidsstyrken og er 6 personer flere enn på samme tid i fjor.

5 personer er helt delvis arbeidsledige. Det er én flere enn på samme tid i fjor.

Bruken av lønnstilskudd og opplæringstiltak øker

Ferske tall fra NAV viser en betydelig økning i bruk av lønnstilskudd og ulike former for kvalifiserende korte kurs – gjennom de ulike opplæringstiltakene.

I november var det henholdsvis 414 deltakere på midlertidig lønnstilskudd og 959 deltakere på opplæringstiltak i Innlandet. På samme tid i fjor hadde vi 318 deltakere med midlertidig lønnstilskudd og 700 deltakere i opplæringstiltak.

– Det er gode muligheter i arbeidsmarkedet og NAV har tilgjengelige virkemidler både resten av året og i 2024. Ved bruk av NAVs virkemidler som lønnstilskudd og kompetansehevende tiltak kan vi bidra til at bedriftene får den arbeidskraften og kompetansens som de trenger.

Oppfordrer til å ta utdannelse

Oversikten fra NAV viser at det ved utgangen av oktober var flest ledige blant dem som ikke har utdannelse eller ikke har oppgitt yrkesbakgrunn. (506), innen butikk og salgsarbeid (333), bygge- og anleggsbransjen (314).

– Vi ser at de som har størst utfordringer med å skaffe seg jobb er de som mangler formell kompetanse. Jeg vil oppfordre alle ungdommer som går ut av grunnskolen neste år om å søke videregående utdanning. Da står du godt rustet til å møte arbeidslivet, sier Emilsen.

Han opplyser at det i oktober bare ble utlyst 11 stillinger i Innlandet som ikke har krav om formell kompetanse. – Det blir stadig færre av slike jobber, så her er det viktig å tenke på hvilke utdanninger som kan være aktuelle for å få en god jobb, sier Emilsen.

Mange nye ledige stillinger

I Innlandet var det i oktober måned en tilgang på 2 259 ledige stillinger, som er omtrent på samme nivå som ved utgangen av oktober i fjor.

Omtrent hver tredje stilling er innen helse-pleie-omsorgsyrker. Det er også mange stillinger innen butikk og salgsarbeid (314) og innen undervisning (222). – Dette viser at det er gode muligheter på jobbmarkedet i Innlandet, avslutter avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...