Bjørn Lien

Arbeidsledigheten har gått noe opp i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 09.06.2024. Sist oppdatert 10.06.2024.

Ved utgangen av mai var 4 745 personer i Innlandet registrert som helt eller delvis ledige. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent.

– Antall arbeidssøkere i Innlandet har gått opp med 531 søkere fra samme måned i fjor. I tillegg er 981 personer i arbeidsrettede tiltak, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av mai var det 3 255 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1490 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. 484 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal mai 2024

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra 2023 – antall
Helt ledige141,0 %5
Delvis ledige60,4 %0
Permitterte40,3 %

God økning i bruk av kvalifiserende tiltak

Ved utgangen av mai var 981 personer på tiltak i regi av NAV. Dette er 378 flere enn i fjor.

– Vi ser at særlig opplæringstiltaket er mye benyttet nå, med en betydelig økning fra i fjor. Dette tiltaket blir brukt for å kvalifisere arbeidssøkere til jobb.

Vi ser at dette tiltaket blir brukt særlig overfor flyktninger og innvandrere, som har behov for å lære seg norsk.

Også bruken av lønnstilskudd og arbeidspraksis har økt betydelig fra i fjor. – Det betyr at mange arbeidsgivere tilrettelegger for at folk kommer seg ut i jobb, og det er meget bra, sier Lien.

Færre ledige stillinger, men gode muligheter

I Innlandet var det i mai måned en tilgang på 2 319 ledige stillinger, mot 2 565 på samme tid i fjor. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 697 ledige stillinger.

Det er utlyst mange stillinger også innen reiseliv og transport (275), butikk og salgsarbeid (293) og serviceyrker (160). På arbeidsplassen.no er det utlyst ca 570 sommerjobber nå, i ulike næringer.

– Vi ser at det er mange ledige stillinger innen typiske sommerjobb-næringer, som reiseliv, butikkarbeid og serviceyrker. Her kan det åpne seg muligheter for mange ungdommer til å skaffe seg en fin erfaring fra arbeidslivet, sier Lien.

Oppfordrer arbeidsgivere til å ansette ungdom i sommerjobb

De siste årene har NAV hatt tilbud til ungdom gjennom sommerjobb-tiltaket.

– Dette er et godt tiltak, både til ungdom og til arbeidsgivere. Det er først og fremst rettet mot dem som har noen utfordringer med å skaffe seg sommerjobb. Arbeidsgivere får tilskudd til lønn for ungdom som er med via dette tiltaket. Vi ønsker å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som vil gi ungdom denne muligheten, sier Bjørn Lien.

Les også..

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...