Bjørn Lien

Lav ledighet i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 04.07.2023. Sist oppdatert 04.07.2023.

Ved utgangen av juni var 4 768 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. – Det var 49 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Innlandet, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av juni var det 2 778 helt ledige, som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 316, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 452 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal er 9 personer arbeidsledige. Det utgjør 0,6 % av arbeidsstyrken. 8 personer er delvis arbeidsledige. Det er 5 flere enn på samme tid i fjor.

Viktig å ta utdanning

Ved utgangen av juni var andelen helt ledige høyest i aldersgruppa 20-24 år med 2,6 prosent.  Det var flest helt ledige blant arbeidssøkere uten yrkesbakgrunn (509). 

– Dette viser hvor viktig det er å skaffe seg en god utdanning.  Det er særlig innen helse, pleie og omsorg at det er mange ledige stillinger, men vi ser også at det er ledige jobber innen ulike serviceyrker, butikk og salgsarbeid.  Så å velge en utdanning innen disse fagområdene kan være lurt, sier Lien.

God tilgang på ledige stillinger

I juni måned var det en tilgang på 2 054 ledige stillinger. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 753 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid (207) og undervisning (197).

 – Vi ser at det innen flere yrkesgrupper er slik at stillingstilgangen er større nå enn antallet helt ledige. Det betyr at mange nå har en god mulighet til å skaffe seg en jobb, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...