Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 05.03.2024. Sist oppdatert 03.03.2024.

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet registrert som helt ledige, mens 1 639 var delvis ledige og 969 personer er arbeidssøkere på tiltak.

Det er en liten økning i ledigheten fra samme periode i fjor. Samtidig er det utlyst mange ledige stillinger i Innlandet.

– Ved utgangen av februar var det utlyst 3 322 ledige jobber. Det er både faste stillinger og sommervikariater. Så de som er på jobbjakt har gode muligheter nå, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Svært mange, ca. 1 000, av de ledige stillingene er utlyst innen helse-og omsorgssektoren. Det utgjør ca. 30 prosent av alle ledige stillinger i Innlandet nå. – Vi ser også at ca 1000 stillinger er utlyst i virksomheter innen undervisning, industri, butikk og salgsarbeid, sier Lien.

Situasjonen i Sør-Aurdal

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor – antall
Helt ledige181,3 %5
Delvis ledige130,9 %8
Permitterte110,8 %

Arbeidsgivere kan benytte sommerjobbtiltaket fra NAV

Også i år tilbyr NAV sommerjobbtiltaket, der ungdom kan tilsettes i sommerjobb i inntil fire uker, med støtte fra NAV.

– Dette er et tiltak som kan benyttes overfor ungdom i alderen 16 til 29 år, og som er under oppfølging av NAV. Det betyr at arbeidsgiver kan kontakte NAV for å få vite mer om tiltaket, og hvem som kan rekrutteres, forklarer Lien.

Han viser til at mange ungdommer i Innlandet har fått nyttig og viktig arbeidserfaring gjennom dette tiltaket de siste somrene.

Økning i ledigheten

Det er totalt 5 119 personer som var helt eller delvis ledige ved utgangen av februar. Det utgjør 1,9 % av arbeidsstokken i Innlandet, og er en liten økning fra utgangen av februar i fjor, da dette lå på 1,7 prosent.

Det er en økning i nesten alle aldersgrupper. Bare i aldersgruppen ungdom under 24 år er det reduksjon i arbeidsledigheten.

– Dette er veldig positivt. For det betyr at mange unge enten er tilknyttet arbeidslivet eller er under utdanning, påpeker Lien.

Flest ledige uten utdanning

Lien understreker viktigheten av å ta utdanning. – Vi ser at av dem som er helt arbeidsledige er det ca. 1 200 som kun har grunnskoleutdanning. Det vil at om lag 30 prosent av alle som er helt ledige mangler videregående opplæring.

Det er derfor utrolig viktig at ungdom – og deres foresatte – snakker om utdanningsvalg nå framover, avslutter direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...