Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Illustrasjonsbilde mast

Strømstøtten for desember: 73,65 øre/kWh

Stortinget vedtok i desember å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Etter forhandlinger i Stortinget ble regjeringspartiene enige med SV om at staten vil kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime eksklusiv mva. for en måned. Den delen…

Les mer »

Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Løypekjøring sesongen 2021–2022

Løypenettet til Hedalen løypelag er om lag 12 mil, vi har én løypemaskin og fire snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer. Når værforholdene tillater det, kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene…

Les mer »

Det jobbes på spreng med vindfallhogst

– Jeg må få gi en stor takk til alle som tøyer arbeidsdagene sine med mange ekstra timer for å hjelpe til i denne situasjonen. Flere entreprenører ukependler, eller har i det minste mye lenger arbeidsveg enn vanlig, og sjåfører er villige til å sove i tømmerbilene sine for å kunne kjøre mest mulig. Jeg…

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypebidrag sesongen 2021–2022

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella. Først vil vi si takk! Takk for innbetalinger forrige sesong. Dere som bruker skiløypene, har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag. Løypelaget vår er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom medlemskap, løypebidrag og noen tilskudd.  Det vesentlige…

Les mer »

Wafer Bang

Ådalen legesenter – nytt fellesnavn på legekontor

Fra 3. januar vil de to legekontorene på Nes og Hallingby få fellesnavnet Ådalen legesenter. Legekontoret på Nes i Ådal er åpent mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Les mer på Ringerike kommunes hjemmeside.

Les mer »

Utbyggingsområdet. Foto: Svein Arne Nordby

Fikk konsesjon – nå kan TVU omsider starte detaljplanleggingen

Etter 2 1/2 års saksbehandlingstid har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU) konsesjon på vannuttak til det nye hyttefeltet på Teinvassåsen i Hedalen. Konsesjonen gir anledning til å ta ut 150 m³ vann per døgn. I konsesjonsbetingelsene blir utbygger pålagt å foreta løpende rapportering av grunnvannstand, og dersom den er påvirket…

Les mer »

vindfall

Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Statsforvalteren i Innlandet: Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting. Les hele oppslaget på Statsforvalterens side.

Les mer »

Toini Løvseth

Feil på feil om strømmarkedetYTRING 

Norge har Europas mest effektive strømmarked. Det har gitt kundene lave priser gjennom flere tiår. Trygve Tamburstuen skriver på NRK Ytring at «Vi må ta tilbake kontrollen over kraftressursene». Vel, først må vi ta kontroll over fakta. Innlegget er så fullt av feil at det er vanskelig å ta det alvorlig. For det første: Det er ikke…

Les mer »

Bjørn Amundsen

Telenor trenger mer tid

– Det er ingen tvil om at skadene etter uværet 19. november var svært omfattende i Sør-Aurdal, og det vil ta måneder før alt er permanent rettet, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. – Alle feil på Telenors basestasjoner og DAB-sendere er imidlertid rettet. Samtlige som mistet fiberdekning, skal også ha fått denne tilbake. Fra…

Les mer »

Elektrisk strøm

Analyse: Syv av ti får høyere nettleie hvis de ikke tar grep

VG: – I januar legges nettleien om. Gudbrandsdal Energi har tatt utgangspunkt i de nye tariffene og regnet ut at syv av ti strømkunder vil få høyere nettleie hvis de ikke justerer forbruket sitt. Les hele artikkelen.

Les mer »

Vaktmester Kjell Berg og kommunalsjef Hans Soldbrekken Ruud. Foto: Privat

Strømsmell for kommunen?

I skrivende stund er spotprisen på strøm i vårt område184,28 øre/kWh. Det er svært høyt i forhold til det som har vært vanlig de siste årene. Som du ser av tabellen nedenfor, var prisene svært lave i 2020. I siste halvdel av 2021 endret dette seg. Sørøst-Norge – Oslo (NO1) Prisene er inkludert mva. Måned/År…

Les mer »

Film-camp

Innovativ satsning for å lære ungdom å lage egen film

Det har vært planlagt filmcamp – filmkurs for ungdommer i lang tid. Meningen var å gjennomføre denne fysisk slik vi gjorde i sommercampen i Sør-Aurdal. På grunn av skiftende coronarestriksjoner velger vi gjøre et innovativt grep. Vi velger å gjennomføre heldigital filmcamp – på en digital plattform som mange ungdommer kjenner til: «Discord». Denne plattformen…

Les mer »

Ambulanse

Ambulansesjefen: – Vi mener at Sør-Aurdal samlet sett har et like godt ambulansetilbud som øvrige kommuner i Valdres og Innlandet

Mediantida det tar fra du ringer nødnummeret til ambulansen kommer, varierer fra 12 til 24 minutter i Valdres-kommunene. Dette opplyser Helsedirektoratet. I 2020 var det 595 akutte ambulanseoppdrag i Valdres. Kommune Folketall Akutte oppdrag Median responstid Vang 1 574 49 23,9 minutter Etnedal 1 255 51 20,7 ,minutter Nord-Aurdal 6 349 195 11,9 minutter Vestre…

Les mer »

Logo Hedalen.no

Økonomien til Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no søkte i januar 2020 Medietilsynet om 100 000 kr i støtte til utvikling av nettavisa og nettstedet Hedalen.no. Vi fikk innvilget søknaden og sendte 29.4.2021 sluttrapport til Medietilsynet på innovasjonsprosjektet. To publiseringsløsninger Hedalen.no har nå ny publiseringsløsning i WordPress. Det gjør at sidene lettere kan vises på ulike enheter. Samtidig har vi tatt vare…

Les mer »

Tur rundt Larsputten. Foto: Arne Heimestøl

Bygda 2.0

NRK.no: Noe veldig spennende er i ferd med å skje i norske bygder. «De nye bygdefolka vil gjøre det de elsker, helst hver eneste dag.» Les hele artikkelen

Les mer »

Korona

Lokale tiltak – covid19/koronavirus i Sør-Aurdal

Etter beredskapsmøte 2. januar er det bestemt at lokale tiltak fortsetter – foreløpig ut uke 2. Lokale tiltak: Oppvekst og kultur:  Samtlige barnehager er på gult nivå  Bagn skole – gult nivå  Sør-Aurdal ungdomsskole – gult nivå  Begnadalen skole – gult nivå Hedalen barne- og ungdomsskole – gult nivå Kulturskolen fortsetter på gult nivå Bibliotekene fortsetter på…

Les mer »

Vaksinering

Drop-in vaksinering i januar

Hver onsdag ut januar blir det drop-in vaksinering mellom kl. 16.00 og 18.00 ved hovedinngangen ved legekontoret i Bagn. Dette gjelder for alle som ønsker dose 1 og 2. Vi anbefaler på det sterkeste at alle som ikke er vaksinert, møter opp for drop-in vaksinering i januar. Dette vil være med på å sikre lavere sykdomsutvikling i…

Les mer »

Line Kamilla Heimestøl

Fysisk aktivitet i koronatidaYTRING 

Jeg har store deler av livet holdt meg fysisk aktiv. Én av grunnene til det, er erfaring om at jeg ved regelmessig trening i stor grad slipper unna smerter jeg ellers har tendens til å få. Dessuten bidrar trimmen til godt humør, bedre nattesøvn og økt energi. Dette sammenfaller også med svært mye forskning som…

Les mer »

Harald Kjensrud vedlikeholder og kjører løypemaskin. I tillegg er han styremedlem. Foto: Helge Nordby

Rapport fra Hedalen løypelag

For noen uker siden var det årsmøte i Hedalen løypelag. Årsberetningen for driftsåret 2020–2021 inneholder mye interessant informasjon.

Les mer »

Elling Fekjær er institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter

2021 – Året med både høydepunkter og store påkjenningerYTRING 

Vi legger bak oss 2021 med de store prøvelsene, men også med de store begivenheter. Vi må se framover – se muligheter og bruke dem! Pandemien raste videre i Norge, Sør-Aurdal og i lille Hedalen også i 2021. Livet til eldre, yngre, lag og foreninger, næringsliv ble annerledes også dette året. Storting, regjering og lokale…

Les mer »

Grafisk framstilling av folketallsutviklinga i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I år 2000 var det 3 387 innbyggere i Sør-Aurdal. I 3. kvartal 2021 var dette tallet redusert til 2 890. Statistisk sentralbyrå kan gi oss oversikt over befolkningsutviklingen i grunnkretser og bygder i Sør-Aurdal. Se inndeling i grunnkretser og alle tallene for hver bygd i årene 1999–2001. Innbyggertall i utvalgte år Bygd År 1999…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Befolkningsutvikling i Sør-AurdalYTRING 

På 70-tallet lærte vi på skolen at befolkningen i kommunen var 4000, Norge var 4 millioner og hele jorden 4 milliarder. Utviklingen har gått én vei bortsett fra i små kommuner i Norge og ofte på små steder i andre deler i verden. Noen steder i utlandet kan man se helt fraflyttede byer og steder,…

Les mer »

Familien Kulterud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Har flytta til Hedalen

– Sommeren 2019 ble vi gift. Det skjedde på Bautahaugen. Allerede da fikk vi oppleve hvor hjelpsomme menneskene rundt oss i Hedalen er, forteller Karoline Kulterud. Se bilder fra bryllupet. Sommeren 2020 flytta hun sammen med ektemannen, Jarand Kulterud Haukeberg, og barna, Jacob (9 år), og Jonathan (3 1/2 år) til Hedalen. – Vi bodde…

Les mer »

En vannkran som drypper

Kommunale gebyrer for vann og avløp

Flere har protestert på høye gebyrer. Det har ikke ført til reduksjoner. Nå er det imidlertid lagt til rette for månedlig fakturering. Substantivet gebyr kan ha ulike betydninger. For det første kan ordet brukes om avgift ved overtredelse av visse bestemmelser. For det andre kan det bety avgift til (offentlig) myndighet. Det er det siste…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Hele gebyrlista

Torsdag 16. desember vedtok kommunestyret gebyrlista for 2022. Her kan du blant annet finne oversikt over hva deltakelse i kulturskolen koster og hvor mye du må betale for å ha barn i barnehage eller skolefritidsordning. Lista er lang, og de fleste vil få én eller flere fakturaer fra kommunen i løpet av 2022. Her finner…

Les mer »

julesalg

Tusen takk!

Det ble ikke tradisjonell julemesse på skolen i år heller. Istedenfor ble det arrangert en minijulemesse på Bedehuset og anledning til å være med på en giverdugnad. Nå er dugnaden avsluttet, og det har kommet inn 38 000 kr til Normisjonens arbeid i inn- og utland. Vi takker for bidragene som er gitt! Hedalen misjonsforening

Les mer »

Korona

Omikronsmitte i Sør-Aurdal

28.12.: Det er de siste dagene flere som har testet positivt på hurtigtester i tillegg til de som har testet positivt på pcr-tester. Det er påvist smitte blant ansatte i 2. etasje på Sør-Aurdalsheimen. Samtlige ansatte testes nå med hurtigtester hver dag før de kommer på jobb, foreløpig fram til mandag. Det er per i…

Les mer »

Nissen

Julekabaret – tre innslag

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Innslagene er fordelt over flere dager.

Les mer »

Elektrisk strøm

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. Ordningen innebærer at kunden vil få tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWt eks. mva. I Sør-Aurdal…

Les mer »

Lystenning. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra gudstjenesten julaften

Også i år var det påmelding til gudstjenesten julaften. Maksimalt 50 kunne få plass. Vi håper gudstjenesten neste år kan feires uten slike begrensninger. Å synge med munnbind er krevende…

Les mer »

Anne Mathea

Julekabaret – fire innslag

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Innslagene er fordelt over flere dager.

Les mer »

Digital folkeavstemning

Folkeavstemningen blir heldigital

På grunn av korona blir folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommune kun gjennomført digitalt. Valgstyret vedtok tirsdag at folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommunes fremtid kun skal være digital. Prognoser for utviklingen av pandemien viser at vi kommer til å nå toppen av smitte i Innlandet i midten av januar. Sannsynligvis vil vi også sesonginfluensaen ha kommet for fullt. Statsforvalteren…

Les mer »

Julekabaret på Lokalet. Foto: Eivind Olmhus

Julekabaret

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Innslagene er fordelt over flere dager.

Les mer »

Nordre Lokalet. Foto: Eivind Olmhus

Julekabaret

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Innslagene er fordelt over flere dager.

Les mer »

Bagn kyrkje

Gudstjeneste i Bagn kyrkje

Hør Signe prest sin tale på julaften – bli med å syng til salmene.  Gudstjenesten  blir liggende tilgjengelig ut året.

Les mer »

Julekabaret på Lokalet. Foto: Eivind Olmhus

Tenn lys

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Innslagene er fordelt over flere dager. Hedalen ungdomslag og Hedalen.no ønsker alle god jul!

Les mer »

Nissemarsj

Nissemarsj i barnehagen

Tradisjon tro, mandag 20. desember hadde vi i Hedalen Naturbarnehage nissemarsj! I utgangspunktet hadde vi invitert både besteforeldre, foreldre og søsken. Men på grunn av av økende koronasmitte i kommunen måtte vi gå alene i år også. Men Nissefar kom dansende med høyttaler på skuldra og delte ut klementiner til barna.

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Julehilsen fra ordfører!

Mens jeg skriver dette, står deigen til julekake og hever, og mann og barn er ute og fikser litt forskjellig. To dager til jul. Jeg har gjort unna det siste møtet, og nå er det ingen planlagte møter før beredskapsgruppa møtes igjen på teams søndag 2. januar. 2021 er altså på hell. Hva skal man…

Les mer »

Anne Mathea Digene

Har flytta hjem til Hedalen

Anne Mathea Digene vokste opp i Hedalen og fullførte sin grunnskoleopplæring på Hedalen barne- og ungdomsskole. – Jeg hadde stor glede av å være med i Ildjarnstad 4H, Hedalen Ungdomslag, kulturskolen og ikke minst slalåmbakken i Fossholt! Anne Mathea er utdannet spesialpedagog og har i tillegg 60 studiepoeng innen barnevernspedagogikk. Ville flytte hjem I 2019…

Les mer »

Nordre Lokalet. Foto: Eivind Olmhus

Julekabaret

På grunn av høstens koronasituasjon ble ungdomslagets juleforestilling omgjort til en julekabaret som vises på Hedalen.no. Tross en uforutsigbar høst har vi sammen holdt motet, teatergleden og engasjementet oppe! Takk til aktørene og aktørenes foreldre. Takk til Eivind Olmhus som har hjulpet oss med å filme innslagene. Og takk til redaktør Arne som legger godt…

Les mer »

Vindfall langs fv. 243

– Kan bli aktuelt med taubanetilskudd for opprydding etter stormen

Flere entreprenører melder interesse for å delta i det svært omfattende oppryddingsarbeidet som skal gjennomføres i Hedalen og Begnadalen i månedene som kommer. En utfordring er at noe av vindfallet ligger slik til at det ikke er mulig å hente det ut med vanlige skogsmaskiner. Firmaet Rørvik Taubanedrift er allerede på plass i Hedalen. En…

Les mer »

Teams og kommunestyret

Kan kommunen havne i ROBEK?KOMMENTAR 

Kommunestyret har funnet at det er behov for en ny gjennomgang av kommunens økonomi. Dette arbeidet skulle ha vært gjennomført i fjor – koronasituasjonen satte en stopper for det. I siste kommunestyremøte ble det vedtatt å sette ned ei gruppe som skal komme med forslag til hvordan kommunens økonomiske utfordringer kan løses. Utvalget skal ha…

Les mer »

Lifte i arbeid ved kirka

Skader på stavkirka utbedret

Hedalen stavkirke fikk en del skader 19. november. Noen skiferheller på tårnet løsna. Det samme skjedde med mønepanner på Preststuggua. Firmaet Slidre bygg og prosjektering brukte 2 1/2 dag på å reparere skadene som var kostnadsregnet til mellom 30 000 og 40 000 kroner. Nå er skiferen på tårnet fiksa. I tillegg er det lagt…

Les mer »

Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Aurdal 2021YTRING 

Hvis man velger å lese denne rapporten med positive øyne, er det en rekke faktorer som er viktig fra elevenes ståsted: Det er høy lærertetthet i kommunen. Det er færre lever pr. lærer enn landsgjennomsnittet. 93,5 % av lærerne har godkjent utdanning, og det arbeides målrettet for å komme opp i 100 %. Det arbeides…

Les mer »

Munnbind

Oppfordring fra beredskapsteamet

21.12.: Det ble i går registrert fem nye, positive smittetilfeller. Det er da til sammen registrert 16 positive tilfeller de siste sju dagene.  Kommunen oppfordrer alle: Har du luftveissymptomer, skal du:  teste deg med en gang! Jo lenger du går med symptomer – jo flere kan du smitte.  holde deg hjemme   Alle må begrense…

Les mer »

Pålsonvika

Pålsonvika i Vassfaret

Under Nevlingskollen skjærer en stor vik seg inn mot foten av den ruvende kollen. Vi er nå i hjertet av Vassfaret, ved det vakre vannet Nevlingen. Vika her kalles Pålsonvika. Ifølge folkeminnet skal en kar som het Pålson ha kommet på ski over fjellet fra Hedalen. Han kom ut for uvær og skodde og skal…

Les mer »

Stjerner

LysforurensingYTRING 

Det virker som om en del glemmer å skru av utelys når de ikke er på hytta. Og det er burde vel også være greit å ha minst mulig lys på ute når man er der også. Jeg regner med at det kan være en forglemmelse, men det er nok også noen som ønsker å…

Les mer »

Gudbrand, barna og Vilde

Har flytta hjem til Hedalen

I august i år flytta Vilde Ildjarnstad Jordet, Gubrand Grynes Jordet og barna, Eline og Adele, inn i nytt hus på gården Jordet i Hedalen. Gubrand og Vilde har vokst opp i Hedalen. Etter endt skolegang flyttet de fra bygda for å studere. I flere år bodde de i Fredrikstad. I 2018 ble de gift…

Les mer »

Skolebilde fra Ildjarnstad

Ildjarnstad skole

Det var mange elever ved Ildjarnstad skole ved begynnelsen av 1900-tallet. Vi ser den kjente lærer Sørflaten her. Han var lærer her fra 1864–1874, og seinere fra 1894 fram til han ble sagt opp i 1911, 70 år gammel. Vi ser også (til høgre på bildet) lærer Anders Jørgensen Bergsrud fra Hedalen. Han virket fra…

Les mer »

Teams og kommunestyret

Amper debatt om skolespørsmål

Da kommunestyret behandlet sakene Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser og Internkontroll skole. Tilstandsrapport for grunnskolen 2021, ble det debatt om blant annet framtida til Begnadalen skole og effektivisering av driften av Hedalen barne- og ungdomsskole. Roger Kjensrud (Ap) sa at Bagn skole får økte ressurser for 2022. Han viste…

Les mer »

Elektrisk strøm

Vi som er innbyggere i Norge behandles som dumme kveg av politikerneYTRING 

Regjeringen gir oss kompensasjon for høye strømpriser. Skal vi takke? Hvis de hadde vært ærlige, hadde de sagt at vi skal få tilbake en prosentandel av det som de har tatt fra oss. De høye strømprisene er resultat av svært dårlig politisk skjønn. Uansett parti – har de SOLGT vannkraften vår ut av landet. Vannkraften…

Les mer »

Sør-Aurdal Energi

Kompensasjon og erstatning

14.12. publiserte Hedalen.no en artikkel om kompensasjon for langvarig strømbrudd. Her viste vi til Sør-Aurdal Energi sin nettside der vi blant annet leser dette: «Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer. Har du hatt flere påfølgende strømbrudd regnes de som sammenhengende om…

Les mer »

Korona

Lokale tiltak – covid19/koronavirus i Sør-Aurdal

17.12.21: Her finner du gjeldende lokale tiltak i Sør-Aurdal kommune. Med bakgrunn i nye positive prøveresultat er det bestemt at alle elever ved skolene i kommunen skal ha hjemmeundervisning uke 51. Lokale tiltak: Oppvekst og kultur – oppdatert 17.12.21:  Samtlige barnehager er på gult nivå fra uke 50  Bagn skole – hjemmeskole mandag og tirsdag uke…

Les mer »

Marit, Øyvind og Gunnar

Hedalen Handel legges ned

– Vi holder åpent fram til nyttår – til varelageret forhåpentligvis er tomt, sier Marit Bakke (snart 70 år). Sammen med Gunnar Høgfoss (75 år) har hun drevet mat- og byggevarebutikk i vel 20 år. Øvyind Bakke (65 år) er den tredje ansatte. Nå blir alle tre pensjonister. Marit forteller at det foreløpig ikke har…

Les mer »

Teams og kommunestyret

Kom med kritikk av Statsforvalteren og Telenor

– Jeg er kjempeskuffa over statsforvalteren, sa ordfører Marit Hougsrud da hun orienterte kommunestyret om hvordan storstormen 19. november ble fulgt opp av kommunen, blålysetater, Telenor, SAE, Statsforvalteren og andre. – Beredskapsledelsen hos Statsforvalteren har vært fraværende i denne krisa. Til sammenligning fikk jeg 13 e-poster fra Statsforvalteren på én dag om håndtering av korona….

Les mer »

Hendelsesrapport etter svært kraftige vindkast 19. november

Meteorologisk institutt har laget en hendelsesrapport etter uværet som rammet blant annet Sør-Aurdal 19. november. Kvelden før publiserte Hedalen.no varsel for Hedalen som var lagt ut på Yr.no. Varselet ble oppdatert tidlig fredag morgen. Der skrev vi blant annet følgende: «I tidsrommet 07.00–21.00 fredag er det meldt svært kraftig vind i Sør-Aurdal. I Hedalsfjella er…

Les mer »

Sør-Aurdal Energi

Ny prismodell for nettleie

Fra og med 1. januar 2022 innføres en ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av Reguleringsmyndigheten for Energi og gjelder for hele landet. Omleggingen gjelder primært for forbrukspunkt med energiforbruk inntil 100 000 kWh. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre….

Les mer »

Folketall i Sør-Aurdal: 2 890

Folketallsutvikling i Valdres

Siste kvartal har det blitt 39 færre innbyggere i Valdres. Størst tilbakegang i folketallet har Sør-Aurdal. Etnedal og Vestre Slidre kan denne gangen vise til vekst. Kommune Folketall 3. kvartal Endring siste kvartal Sør-Aurdal 2 890 – 23 personer Etnedal 1 255 + 3 personer Vang 1 574 – 16 personer Vestre Slidre 2 117…

Les mer »

Bygget til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Lotteri- og stiftelsestilsynet administrerer en tilskuddsordning. Her kan frivillige lag og organisasjoner søke tilskudd for arrangementer eller aktiviteter som har blitt avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter som følge av covid-19. Tilskuddsperioden er 1. november til 31. desember 2021, og søknadsfristen er 18. januar. Ett av vilkårene er at…

Les mer »

Caroline, Sondre og Sigurd

Har flytta hjem til Hedalen

Sondre Digene og Caroline Brenden har begge vokst opp i Hedalen. 3. august 2019 ble de gift i Hedalen stavkirke. Samme år overtok Sondre gården etter foreldrene – Knut og Inger Olea. Caroline og Sondre flytta inn i hovedhuset I Dikja, og foreldrene til Sondre kunne ta ny kårbolig i bruk. Utdanning og arbeid Caroline…

Les mer »

Elektrisk strøm

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 50% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet…

Les mer »

Vaksine

Drop-in vaksinering uke 51

Onsdag 22. desember kl. 09.00– 18.00 blir det drop-in vaksinering ved hovedinngangen ved legekontoret i Bagn. Dette gjelder for alle som ønsker dose 1 og 2, samt for alle over 45 år som skal ha dose 3. De som er vaksinert med 2. dose før 8. august, kan vaksineres med dose 3 etter følgende prioritering: …

Les mer »

VKR-bil

VKR skjerper renovasjonsgebyret

Etter innstilling fra styret vedtok representantskapet i Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) økonomiplan 2022–2025 med budsjett og gebyrsatser for 2022 3. november 2021. Renovasjonsgebyret øker med vel 6 %. Representantskapet har myndighet til å vedta selskapets økonomiplan og årsbudsjett, inkludert betalingssatser. Kommunestyret skal vedta gebyrsatsene. Torsdag 16.12. kommer saken opp i kommunestyret i Sør-Aurdal. Valdres…

Les mer »

Strømbrudd ved transformator

Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer. Har du hatt flere påfølgende strømbrudd, regnes de som sammenhengende om du ikke har hatt normal strømforsyning minst 2 timer mellom avbruddene. Dette skriver Sør-Aurdal Energi på sin nettside. Les hele oppslaget her.

Les mer »

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet. Her finner du oversikt over de nye tiltakene.

Les mer »

Vindfallet i Etnedal og Sør-Aurdal trolig større enn normal årsavvirkning i hele Valdres

Skogbrukssjef Espen Nerødegård anslår at omtrent 200 000 kubikkmeter med tømmer ble skadet i stormen i Sør-Aurdal 19. november. 100 000 kubikkmeter har trolig fått samme medfart i Etnedal – Det er umulig å angi et nøyaktig tall siden vi ikke vet nøyaktig areal, sier skogbrukssjefen. Normalt avvirkes det årlig 200 000 kubikkmeter i hele…

Les mer »

Brannbiler fra Hedalen

Valdres brann-og redningstjeneste orienterer

Mange aktører rykket ut under og etter storstormen som rammet Sør-Aurdal 19. november. Hedalen.no har utfordret aktørene til å fortelle om sine bidrag. Vi har mottatt følgende orientering fra brannsjef Laila Lien i Valdres brann- og redningstjeneste: Rolle «Brann- og redningstjenestens rolle i fred, krise og krig er til enhver tid å være innsatsstyrke ved…

Les mer »

Jan Ove Brenden

Å be om hjelp, ta i mot hjelp og hjelpe andre – i tideYTRING 

Hei, og takk for at akkurat du er her i forsamlingslokalet mitt i dag, når jeg skriver litt om livets refleksjoner fra mitt ståsted. I disse førjulstider fikk jeg lyst å skrive litt om dette med å be om hjelp, ta i mot hjelp og å hjelpe andre. Det fine er at vi alle kan…

Les mer »

Utfall i mobil- og nødnett ved ekstremvær, hva må gjøres?KRONIKK 

Kraftselskapene og mobil- og bredbåndsleverandørene jobber i for stor grad «hver for seg». Uværet i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark 19.- 20. november førte til at mange mistet mobil og bredbånd i flere dager. Hovedårsaken var langvarige strømbrudd. Mye er gjort de siste årene for å redusere konsekvensene av slike hendelser, men hendelsen viser…

Les mer »

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Tilstandsrapport

Torsdag 16.12. skal kommunestyret behandle tilstandsrapport for grunnskolene i Sør-Aurdal. Den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Her kan du lese dokumentet som er lagt fram for kommunestyret.

Les mer »

Trine Adde Hansebakken

Trine tok regi

Trine Adde Hansebakken er styrer i Hedalen naturbarnehage. Vi har spurt henne om hvilke tiltak barnehagen satte inn i forbindelse med stormen 19. november. Trine forteller: – Det var ganske kraftig vind allerede kl. 09.30. Da ble alle løse gjenstander ryddet på utelekeplassen i barnehagen. Dette gjaldt blant annet grill, søppelbøtter, leker og lignende. Begge…

Les mer »

Stortinget

Se hva statsråd Borch svarte

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) fra Oppland har stilt følgende spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch: «Stormen forrige uke medførte ødeleggelser av store skogområder. Det er så massive ødeleggelser i f. eks. Hedalen i Sør-Aurdal at dersom nye omfattende skader forårsaket av ras, flom og tette avløp skal unngås må storsamfunnet bidra. Dagens forsikringsordning er…

Les mer »

Ny stolpe og opphenging av kabel

Telenors nett skal bli mindre sårbart

Fredag 19. november gikk tre basestasjoner i Sør-Aurdal ned. Telenor opplyser at selskapet totalt har 17 basestasjoner i kommunen. Disse overlapper hverandre delvis. Likevel var det flere i Hedalen og Begnadalen som var helt eller delvis uten mobildekning i 6–7 dager. Internettforbindelsen ble også borte for de fleste kundene til Telenor og Eidsiva i Hedalen….

Les mer »

Lading av elbil

Blir de neste kommunale tjenestebilene elbiler?

I budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 leser vi at det er sannsynlig at det vil komme krav til bruk av nullutslippsbiler for hele eller deler av tjenesteproduksjonen til kommunene. Det ble dessuten varslet at det i år trolig er siste mulighet for å søke Klimasats-midler til bl.a. etablering av ladepunkt for elbiler. Se oppslaget Vil…

Les mer »

Nils Harald med familie

– Har etablert oss i ei bygd preget av samhold

Nils-Harald Huset, samboer Elin Solvang og sønnene Magnus og Marius flyttet tilbake til Hedalen 1. august 2020. Nils Harald har bodd i Hedalen det meste av livet. I 2008 kjøpte han huset som Svein Gunnar Huset, hans onkel, bygde. – Elin kommer fra Meråker. Vi ble kjent med hverandre da jeg bygde hytte for Emmy…

Les mer »

Hedalen stavkirke. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra lysmessa i Hedalen stavkirke søndag 5. desember

Søndag var det lysmesse ved Signe Ellisabeth Kvåle og Anders Løberg.

Les mer »

Bukollen

Ulv skutt ved Bukollen

Ifølge avisa Hallingdølen felte et jaktlag mandag formiddag en ulv i Gulsvik-fjella – like ved Bukollen og Vidalen. 62 jegere har vært med i lisensjakta som starta 1. desember. Mye tyder på at ulven har holdt seg i området siden i sommer og gjort skade på sau, ifølge avisa. Vi får opplyst at det er…

Les mer »

Bildeglimt fra lysfest

Sist lørdag arrangerte Bautahaugens venner, Lions Club Vassfaret og Joker Hedalen lysfest. Joker Hedalen grilla pølser. Lions solgte julenet og kalendere, og Bautahaugens venner serverte graut. To nisser kom også på besøk, og da ble det godteposer til barna.

Les mer »

Oppryddingsarbeid

Hedres den som hedres børYTRING 

Det vises til innlegg i avisa Valdres med intervju med Arne Heimestøl, den 01.12.2021. Arne Heimestøl er bosatt i Hedalen og driver nettstedet hedalen.no. På dette nettstedet skriver Heimestøl om nær sagt alt som er viktig for Hedalen spesielt – og også om det er viktig for Sør-Aurdal – generelt. Han refererer fra kommunestyremøter, formannskapsmøter,…

Les mer »

Vaksine

Tredje dose

512 innbyggere i Sør-Aurdal har per 3.12. fått tredje dose med vaksine, de fleste av disse er over 65 år. Personer over 65 år og helsepersonell er prioriterte grupper til å få nevnte dose nå. I tillegg gjelder tilbudet personer som har redusert immunforsvar, og som har fått anbefaling av lege om å få vaksine….

Les mer »

arbeidsmarkedet i Innlandet

Ledigheten i Innlandet fortsetter å synke

Ved utgangen av november var 6 273 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,0 prosent. – Det var 192 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av november enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i…

Les mer »

Ordføreren svarer

29. november sendte Hedalen.no følgende spørsmål til ordfører Marit Hougsrud: «Kan du, i lys av blant annet kommunens kriseplaner, fortelle hva kommunen gjorde  under og etter naturkatastrofen som rammet Sør-Aurdal 19. november? Hva mener du kommunen kan gjøre i tiden som kommer for å ta tak i de utfordringer katastrofen ga og vil gi?» Fredag…

Les mer »

Tømmeret som er hogd langs vegen

– Tømmeret som er hogd lags vegen i Hedalen i forbindelse med opprydding etter stormen, vil bli levert samlet i en felles kontrakt, sier Andreas Råheim. – I hogstmaskinen er det GPS-utstyr som registrerer posisjonen ved først kapp på hvert enkelt tre. Det vil ut fra posisjon på hver tre bli laget en liste med…

Les mer »

Terje Skoglund

Med bussen til Bagn for en tier

Da vi skulle ta bussen til Bagn på seniorsvømming på fredag, fikk vi oss en overraskelse. I hele desember kan vi ta bussen for en tier pr. tur! Terje kjører bussen fra skolen til Bagn på mandager, tirsdager, torsdager og fredager kl. 9.15 og tilbake igjen kl. 13.00. På den tiden rekker vi både en…

Les mer »

Krisen i Etnedal. Røde Kors i aksjon

Krisehåndteringen i Etnedal

Etnedal kommune ble også hardt rammet av stormen 19. november. Beredskapskoordinator Per Einar Tveit forteller at Valdres brann- og redningstjeneste, Røde Kors, hjemmesykepleien og øvrige ansatte i kommunen raskt kom i gang med hjelpearbeidet fredag kveld. Se den overordnede delen av beredskapsplanen Etnedal kommune har vedtatt. Hjemmebesøk – Kommunen la vekt på å skaffe god…

Les mer »

Møte i Begnadalen

Oppfordret til optimisme

Tirsdag kveld møttes skogeiere, representanter fra Viken skog, Sør-Aurdal skogeierlag, Sør-Aurdal kommune og Skogbrand forsikringsselskap til møte i samfunnshuset i Begnadalen. Vaktmester Magne Damslora hadde satt ut 40 stoler, men måtte hente fram 100 til. For tidlig å annonsere en eventuell tiltakspakke Ordfører Marit Hougsrud ønsket velkommen. – Det er hyggelig at så mange har…

Les mer »

Pilegrimsvandring

Pilegrimsvegen

Etter å ha sett skadene etter vinden under store deler av traseen til Pilegrimsvegen gjennom Valdres, er vi bekymret over om pilegrimsvegen vår er/vil bli farbar gjennom kommunen vår. Vi har lagt ut informasjon om neste års vandring og påmeldingene er begynt å komme inn. Etter to år med avlysning pga. pandemien ville det være…

Les mer »

Formannskapet 23.11.2021

Vil ha samme prosentvis lønnsvekst som andre

Tirsdag 23. november var det formannskapsmøte. Ordfører Marit Hougsrud forteller at naturkatastrofen som hadde rammet kommunen fredag 19. november, fikk konsekvenser for både forberedelser til, og gjennomføring av, møtet. Den største og viktigste saken i dette formannskapsmøtet var Årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022–2025 med fastsetting av avgifter og betalingssatser. Formannskapets vedtak i denne…

Les mer »

Rasert skog på Storrustemoen

Må ha forsikring for å få erstatning

Søndag var Inge Såvi Fjalestad innom Storrustemoen sør i Hedalen. Han er innleigd takstmann for forsikringsselskapet Skogbrand. Fjalestad var tidlegare direktør i selskapet, men er no pensjonist. På denne garden slo stormen ned ca. 8000 kubikkmeter med tømmer. – Skogbrand er det einaste forsikringsselskapet der skogbrukarar kan teikne forsikring for skogskadar i Noreg. Selskapet har…

Les mer »

Høye lesertall

2 912 brukere søndag

23. november publiserte vi artikkelen Mange lesere. Til tross for at naturkatastrofen rammet både mobilnett og fibernett i Hedalen, og delvis i Begnadalen, hadde Hedalen.no uvanlig mange lesere fra og med 19. november. Normale brukertall ligger mellom 700 og 1000 per dag. Lesertallene har vært høye i tidsrommet 23. –28. november også, og nådde en…

Les mer »

En vannkran som drypper

Gebyrer på vann og avløp vil fortsatt øke

Regnestykket blir enkelt for de fleste husstandene i 2022. Er du en typisk abonnent knyttet til et kommunalt vann- og avløpsnett, må du betale 7 688 kr i fastbeløp + 100 kroner per m3 for vann og avløp. Vannmåleren måler vannforbruket, og kommunen har bestemt at avløp = vannforbruk. Kommunestyret har talt – brukerne skal…

Les mer »

Elisabeth Michelsen, sjef i Heimevernet

HV-soldat: Du er viktig!YTRING 

Når Heimevernet nå fyller 75 år, er det på sin plass å rose HV-soldatene. Jubileet markeres blant annet med «uniform på jobben-dagen». I fjor var det mange soldater som kledde på seg HV-uniformen og dro på sin sivile jobb eller studiested over hele landet. Jeg vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med…

Les mer »

vindfall

Vi trenger hjelpYTRING 

Hvor er beredskapen etter at stormen er over? Bare bygda Hedalen trenger trolig flere ti-talls millioner for å dekke utgifter til opprydning om ikke bygda skal lide ny katastrofe våren 2022. Jeg frykter en flomkatastrofe og ras fra fjellsider i bygda til våren om ikke gravemaskiner blir satt inn for å renske elveløpene i blant annet…

Les mer »

Suppeservering

Helselaget serverte suppe

Takk til Hedalen helselag som på kort varsel stilte opp på skolen og lagde suppe til barn som har bodd i katastrofeområdet! Vi må vise omsorg for hverandre nå – og i tiden som kommer! ❤️

Les mer »

Reparasjon av fiberlinje

Mobilmasta i Vestbygda i drift igjen

Mobilmasta i Vestbygda manglet både strømforsyning og fiber etter stormen fredag 19.11. Skogsmaskin ble satt inn for å rydde traseen for strøm og fiber for vindfall. Fiberkabelen fra Hallum til masta hadde to brudd og måtte repareres. Fredag var det stor aktivitet for å utbedre skadene, og på ettermiddagen var det klart for å sette…

Les mer »

Rasert skog på Storrustemoen

Storstormen i 1934

Min oldefar Ole E. Elsrud har skrevet i sine notater (bilde nedenfor): «Den 1. september 1934 kom den største flommen som har vært siden i 1880 årene. Vannet gikk da tvers over Smedøya, brua reiste, samt en del kløverhå. Natta til den 28. november gikk det en storstorm over Hedalen. Den blåste da ned en…

Les mer »

Store skader

Store skader på Trollhaugen

Trollhaugen ligger høyt og fritt ovenfor Stupulmyra.14 digre furuer har gått med inne på tomta i tillegg til en del på utsiden av gjerdet. 

Les mer »

Skjermdump av film.

NRK Innlandet

NRK Innlandet har laget et intervju med tre barn i Hedalen. Barna forteller om sine hverdager etter stormens herjinger. Se innslaget her.

Les mer »

Kaoset

Det har gått braYTRING 

Lørdag 20. november. Det har gått bra. Månen er ennå oppe, og fredagens ødeleggelser kommer gradvis til syne. Månen og fjella er de samme, ellers er områdene rundt husa våre helt forandra. Med unntak av to gamle lønnetrær opplever vi at alt av trær ligger flatt eller delvis flatt. 3-4 knuste vinduer, et dukkehus i…

Les mer »

Oppryddingsarbeid

Oppdatering 26.11. kl. 16.00

168 timer er nå gått siden SAE startet oppryddingsarbeidet etter storstormen. – Vi har aldri produsert så mye på så kort tid, sier daglig leder i selskapet, Nils Martin Sætrang. Alle fastboende har nå fått strømmen tilbake. Tidligere i dag: I Vestbygda jobber et firma på oppdrag fra Telenor med å reparere fiberkabelen som går…

Les mer »

Vaksinering

Vaksinering

– Vi har økt kapasitet på hver vaksinedag/-kveld, og vaksine tilbys fortløpende, skriver Anne Kirsti Sørumshaugen i en e-post til Hedalen.no. – Anbefalinger fra FHI er nå 5 måneder mellom dose to og boosterdosen, og dette følger vi. Kommunen ringer opp de som skal vaksineres, men har etter stormen hatt problemer med å nå alle…

Les mer »

Politistasjonen i Fagernes

Politiets oppgave og rolle

Da stormen slo til sist fredag, rammet den flere deler av Valdres. – Langs E-16 i Begnadalen var det etter hvert en del vindfall, og to patruljer ble sendt dit. Det ble nødvendig å stenge E-16 i en lengre periode, forteller innsatsleder i politiet i Valdres, Bård Sørumshaugen. Vanskelig å kommunisere – Da vi ble…

Les mer »

Linjerep

Oppdatering torsdag kl. 20.54.

Daglig leder i SAE, Nils Marin Sætrang, melder at nettet på strekningen Gunderhuset–Aspholt ble gjenopprettet onsdag 24.11. kl. 22.36. Kl. 20.11. melder SAE at høyspentnettet er inne helt til Storrustemoen. Godt jobba, SAE! – Målet nå er å få lys i alle bebodde hus i Hedalen før helga. – Det er satt i gang rydding…

Les mer »

Fosstopp

Heltemodig innsats for å berge gjester

Grunnet ekstremvær er hyttene midlertidig stengt, leser vi på nettsiden til Fosstopp – tretopphytter ved Vassfaret. Karsten Øyhus er daglig leder i selskapet som det siste året har hatt stor suksess med utleie av tre tretopphytter. Måtte evakuere seks danske gjester Tidlig på morgenen fredag 19. november ble han oppringt av styreformann Tor Ingar Nordby….

Les mer »

Ved Purkeskinnet

Bildeglimt fra Purkeskinnet i Vidalen

Ødeleggelsene ved Purkeskinnet var voldsomme. Bildene taler for seg selv.

Les mer »

Etter høststormen 19. november 2021YTRING 

I takknemlighet til våre kunder, gode hjelpere i alle grender og våre utholdende medarbeidere! Vi har nå lagt bak oss fem døgn i en nokså uvirkelig beredskapssituasjon. Da vinden tok til fredag morgen, 19.11.2021, var vi forberedt på utkoplinger. Etter at vinden løyet utpå kvelden kunne vi konstatere at alle våre kunder hadde vært uten…

Les mer »

Sandra Borch besøkte Hedalen

Sandra Borch besøkte Hedalen onsdag

Landbruks- og matministeren tok en stopp i Vestbygda. Se nyhetsinnslag på NRK Innlandet.

Les mer »

Slik kan det også gjøres

Mange må ta et tak i oppryddingsarbeidet

Noen bildeglimt fra de siste dagene.

Les mer »

Fra Teinvassåsen

Få skader på Teinvassåsen?

Her er noen noen bilder fra Teinvassåsen, strekningen Reset til Bergevannet. Jeg så ingen knekte trær eller skader langs veien. Bildene ble tatt søndag 21. november.

Les mer »

Strømbrudd ved transformator

Status onsdag 24.11. kl. 10.30

Eidsiva har fått opp igjen fibernettet sitt i deler av Hedalen. Dette gjelder mange av dem som er knyttet til noden i Brunbakke. Nils Garli har også fått fiber. Hvor langt sør dekninga går, vet vi ikke nå. Er det fiberdekning til Vesle-elva? Fiberkabel til Vestbygda fra Eidsiva er ute av drift. Telenor har skrudd…

Les mer »

Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer

Mange grunneiere i flere fylker fikk skade på verdifull skog etter stormen som herjet på Østlandet fredag 19. november. Skadekartlegging pågår for fullt, og statsråd Sandra Borch får onsdag 24. november et overblikk av skadeomfanget fra helikopter før skadene i Innlandet befares. Kl. 13.10 ankommer ministeren Begnadalen. Her vil skogbrukssjef Espen Nerødegård orientere om skader…

Les mer »

Store skogskader

Tungt for skogeier og ordfører – ble dobbelt rammet av stormen

Fredag 19. november startet med en hyggelig oppgave for ordfører Marit Hougsrud. På kontoret på Tingvoll var det vielse. −  På Bagn var det ikke så mye vind. Det var først nærmere kl. 16.00 jeg skjønte at stormen hadde vært, og var, mye verre sør i kommunen. Illevarslende melding Ordføreren fikk tre av barna med…

Les mer »

Skadet hytte

Lurt å sjekke hvordan det står til med hytta?

Lillian Børseth har sendt oss bilder fra hytta hun har i Søbekksetervegen 416. Det blåste flere steder sist fredag…

Les mer »

Mange lesere

Mange lesere

I Hedalen har de fleste vært uten mobil- og fibernett siden fredag. Hedalen.no blir likevel lest. Dagen før stormen hadde vi 884 lesere. Fredag, dagen da alt av kommunikasjon i bygda ble brutt, økte lesertallet til 1141. Lørdagens tall var 1981. Søndag var 1962 innom nettsida, og mandag hadde vi 1804 besøk. Vi tror at…

Les mer »

Skogskader

Dronebilder fra Hedalen sør

Dronebildene viser store skogskader sør for Hallum. Det er flere områder lenger sør som er like hardt rammet. Vi lar bildene tale for seg selv.

Les mer »

Store skogskader

Oppdatering tirsdag kl. 16.15

Daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang, opplyser at SAE i dag har jobbet med å få opp igjen høyspentlinjene fra Gunderhuset til Aspholt og fra Gunderhuset til Vestbygda. Det er håp om at mange kan få igjen strømmen i disse områdene i løpet av kvelden. Ved Ildjarnstad har det også vært flere arbeidere i…

Les mer »

Store skogskader

Omfattende feilretting gir resultater

Tirsdag 23.11. kl. 10.00: SAE bruker fortsatt alle tilgjengelige mannskaper for å rette linjefeil etter stormen fredag. Mandag kom strømmen tilbake sør til og med Gunderhuset i Hedalen. Hedda hytter fikk samme dag gjenopprettet strømforsyning fra Ringerikskraft i sør. Mandag ryddet en skogsmaskin høyspent-traseen fra Gunderhuset til Vestbygda. Kristian Strøm i SAE opplyser at nettselskapet…

Les mer »

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Hvordan har det gått med hyttene?

En leser lurer på hvordan det har gått med hyttene i Hedalen. Olaf Søbekkseter er for tiden på Filefjell, men var hjemme fredag. Han har ikke sett noen skader på hytter, men opplyser at en del busker falt ned langs vegen til Søbekkseter. Hedalen.no oppfordrer de som har kunnskap om hvordan det har gått med…

Les mer »

Foto: Ingvild Asserud

Bildeglimt

Ingvild Aaserud har delt disse bildene med oss. De viser resultater av stormens herjinger langs fv. 243 sist fredag.

Les mer »

Kaos i linjenettet

Siste nytt mandag morgen kl. 09.30.

SAE jobber nå sammen med Ringerikskraft for å skaffe strømforsyning sørfra til hyttefabrikken Hedda. Strømforsyning nordfra er det til og med Fekjær. SAE arbeider intenst med å bygge opp igjen linjenettet fra Gunderhuset til Hedda hytter. En skogsmaskin har også ryddet skog fra Gunderhuset til Vestbygda. Her er strømmen fortsatt borte. Det er høyspentnettet som…

Les mer »

Mat til heltene

Svært travle dager for SAE

Store skader på strømnettet har ført til at SAE har hatt alle tilgjengelige mannskaper ute de siste dagene. Mange setter pris på arbeidet selskapet gjør. Søndag ettermiddag møtte Elise Aaslie og Ronja Nerbye opp med lasagne til dem som var innom kontorlokalene i Begnadalen. Ordfører Marit Hougsrud stilte med sjokoladekake. Kristian, med det kledelige etternavnet…

Les mer »

Valdres kontorpark, Hedalen

Trenger du kontorplass i dag?

Kontorparken i Hedalen har fibernettforbindelse. Jungeltelegrafen har gått, og flere arbeider nå fra dette huset. Osvald Fossholm opplyser at det er mulig å få plass til flere. Møt opp og ta kontakt med Linda.

Les mer »

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret satt inn i Hedalen og ved Begna bruk

Flere mangler fortsatt strøm i Hedalen, og mulighetene for å kommunisere via mobiltelefon og Internett er svært begrenset. Også i Begnadalen er det utfordringer knyttet til uværet som rammet kommunen fredag. Søndag ble Sivilforsvaret satt inn i hjelpearbeidet. Du kan treffe dem ved Hedalsheimen bo- og servicesenter og ved Begna bruk. Sivilforsvaret er til for…

Les mer »

Kaos i linjenettet

Fortsatt store utfordringer

Dronebildet ovenfor, som SAE har tatt ved Søre Lokalet i Hedalen, viser et eksempel på hvilke utfordringer nettselskapet står overfor i dag. Strøm i Hedalen Strømmen er søndag kl. 12.00 på på plass igjen til mange adresser fra Åsli til og med Fekjær. SAE prioriterer traseer der høyspenten går. En del sidespenn må vente. Dette…

Les mer »

Ved Fekjær

Oppryddingsarbeidet vil ta tid

Lørdag ettermiddag har SAE 15 medarbeidere i sving for å få opp igjen strømnettet. I Hedalen må det settes opp en del nye master på strekningen fra Bedehuset til Hedda hytter. Gravemaskiner er satt inn i dette arbeidet. Nå høster SAE ros for arbeidet de gjør under svært krevende forhold. Tor Ingar Nordby er svært…

Les mer »

Låven på Bautahaugen

Store materielle skader

Publisert fra SAE sine lokaler i Begnadalen lørdag 20.11. kl. 11.00: Hedalen.no har i dag vært i kontakt med Valdres brann og redning ved Joker Hedalen. Jan Arnstein Rustøe opplyser at det ikke er meldt om personskader i forbindelse med stormen/orkanen som rammet Hedalen og andre deler av Sør-Aurdal fredag. Mye er ute av drift…

Les mer »

Illustrasjonsbilde mast

Store skader etter kraftig vind

Publisert fra Hedalslinna kl. 19.40 fredag 19.11.: Svært kraftig vind har i dag ført til strømbrudd og betydelige skader på data- og telenettet. I Hedalen har mobilnettet vært nede store deler av dagen. I kveld er det mulig å bruke dette nettet fra Hedalslinna. I skrivende stund er strømmen tilbake nord for krysset i Hedalen….

Les mer »

Jan Ove Brenden

Ble psykisk syk av gjeld: – Det har ødelagt fremtiden min

TV2.no: Mange som hadde det vanskelig økonomisk før korona, har fått det verre. Jan Ove Brenden vet godt hvordan dårlig økonomi kan påvirke den psykiske helsen. For ham ble gjelden en så stor påkjenning at han ble ufør tidlig i 50-årene. Jan Ove Brenden kommer fra Hedalen. Nå bor han i Oslo. – Jeg tenker…

Les mer »

Oransje farevarsel for fredag

I tidsrommet 07.00–21.00 fredag er det meldt svært kraftig vind i Sør-Aurdal. I Hedalsfjella er det meldt om vindkast helt opp i 35 m/s. Ved Hedalen barne- og ungdomsskole kan vindkastene komme opp i 32 m/s. Dette skriver Store norske leksikon: «I norsk terminologi er orkan vind med vindstyrke 12 på Beauforts vindskala. Det vil si…

Les mer »

Espen Rostrup Nakstad. Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet

Informasjon ved koronautbrudd

I Valdres har det den siste tiden vært en flere smitteutbrudd. Noen av disse har vært knyttet til skoler. Vi regner med at denne situasjonen vil vedvare, og er opptatt av at pressen skal gi publikum korrekt informasjon så snart som mulig, slik at smitten kan begrenses. Vi har stilt assisterende helsedirektør Espen Rostrup to…

Les mer »

Hele eiendomsskatten vil gå med til drift

Eiendomsskatten for 2022 i Sør-Aurdal kommune vil være på 19,1 millioner kr. I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene. Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte: 55 % til drift, 25 % til disposisjonsfond, 10 % til investering og 10…

Les mer »

Internett via kobber tas ned

Reinli.no midlertidig tatt ned

Nettstedet Reinli.no er tatt ned inntil videre. Styreleder Arnstein Kvaal i Reinli grendeutvalg opplyser at inntektene nettstedet har, ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Grendeutvalget har også en side på Facebook. – Vi jobber nå for at Reinli.no skal komme i drift igjen, sier Kvaal.

Les mer »

Invitasjon

Gården for glede og samhold

Valdres-Stallen i Aurdal er en av 19 gårder her i landet som nå har gleden av tilby treff for for aktivitet, glede og samhold. Inn på Tunet har i samarbeid med Nord-Aurdal, Etnedal og Sør-Aurdal kommune etablert prosjektet «Sammen mot ensomhet – gården for gleder og samhold». Valdres-Stallen har den glede av å åpne gården for sosialt samvær…

Les mer »

Vant fire priser

Teknoklubben Sør-Aurdals lag «Valdres Team Tømmer» vant CHAMPIONprisen og tre priser til å årets First Lego League turnering på Gjøvik i helgen. First Lego League er en teknologi og realfagskonkurranse som det virkelig er trøkk i, hele 19 lag deltok på turneringen i Gjøvik. I år vant vårt lag fra Teknoklubben «Valdres team tømmer» hver…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ordførerens hjørne

Er du klar for et lavterskelmøte med ordfører Marit i en uformell setting, der du kan prate om noe du enten lurer på eller har behov for/lyst til å lufte med henne? Velkommen til biblioteket i Hedalen, torsdag 18. november, mellom kl. 1700 og 18.00.

Les mer »

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær styrker bemanningen ytterligere

Fra august 2021 utvidet Fekjær pasientantallet ved døgnenhetene, og av den grunn annonserte Fekjær flere nye stillinger. – Responsen på annonsene var meget god, og hele 15 nye, dyktige fagfolk ble ansatt. Herav én psykiater, tre psykologer, fem sykepleiere/vernepleier, to sosionomer, to idrettskonsulenter én kokk og én sekretær. Dette opplyser institusjonssjef Elling Fekjær. Flere av…

Les mer »

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Det kan bli mer asfaltering i Hedalen i 2022

Da kommunestyret behandlet saken Rebudsjettering investeringer 1. tertial 2021, stilte Roger Kjensrud (Ap) spørsmål om det vil være mulig å flytte investeringsprosjektet asfaltering av skoleplassen i Hedalen fra 2023 til i år. Ordfører Marit Hougsrud minte om at det ikke er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten anbud. Magnhild Huseby (H) mente at at…

Les mer »

Illustrasjonsbilde mast

Strømutfall

Mandag kveld var det et strømutfall i Hedalen og mellom Eid og Strandbråten i Begnadalen. Feilen ble retta, og kl. 19.12. meldte SAE at alle hadde fått strømmen tilbake.

Les mer »

fiber

Videre bredbåndsutbygging

Innlandet fylkeskommune styrer et anbud på bredbåndsutbygging på ca. 1000 adresser i Valdres. Anbudsfristen er satt til 1. desember kl. 12.00, og vi får opplyst at ambisjonen er å ha en underskrevet kontrakt på plass i midten av februar 2022. – Prosjektene i Valdres har hele veien blitt behandlet som solidariske fellesprosjekt, slik at vi…

Les mer »

Trine Adde Hansebakken

Fikk innvilget søknader om fritak

Endring i omsorgssituasjon var bakgrunn for at Trine Adde Hansebakken (Ap) fikk innvilget fritak fra sine politiske verv i tidsrommet 1. mars 2021– 1. januar 2022. Onsdag 11.11. behandlet og innvilget kommunestyret ny søknad om fritak fra alle politiske verv for resten av valgperioden. Hansebakken var varaordfører i forrige valgperiode. Som følge av det siste…

Les mer »

Kor sunn er kommuneøkonomien?KOMMENTAR 

Denne veka la kommunen dokumentet årsbudsjett 2022 og budsjett- og økonomiplan 2022–2025 ut på høyring. Formannskapet skal behandle saka 23. november. Innstillinga frå formannskapet vert behandla av kommunestyret 16. desember. Hedalen.no kjem til å publisere fleire artiklar som tek utgangspunkt i framlegget til budsjett- og økonomiplanen. Her er det mykje interessant lesestoff. Kor sunn er…

Les mer »

Kjellaug, Oddbjørg, Arnbjørg, Gunn Karin og Beate

Litt om aktiviteter og basar

Her er noen av bygdas lefsebakere etter endt økt. Det var dyp konsentrasjon og god matlukt på Kroken tirsdag. Kjellaug Kjensrud og Ragnhild Eriksen var instruktører, Oddbjørg, Arnbjørg, Gunn Karin og Beate skulle lære. Neste uke er det 4 til som vil det. Stor takk til Kjellaug og Ragnhild som sier ja! Slektsforskningsgruppa hadde sitt…

Les mer »

Kommunalsjef Laila Nereng

Tilbud om tredje dose til alle over 18 år

– Alle som ønsker vaksine på Sør-Aurdalsheimen og i omsorgsboligene, har fått den tredje dosen. Vi er i gang med vaksinering og innkalling av øvrige over 65 år, forteller kommunalsjef for helse og omsorg, Laila Nereng. – Vi kaller inn fortløpende de som det er gått minst 6 måneder siden de fikk dose 2. De…

Les mer »

Svømming i basseng

Over 1000 besøkende på under to måneder

9. november sjekket badegjest nr. 1000 inn i folkebadet i Sør-Aurdalshallen. – Gratulerer Espen Fønhus, skriver Erik Råheim i Bagn Røde Kors på korpsets hjemmeside. – Dette er første gang siden folkebadet ble åpnet i 1975 at det har vært 1000 besøkende på én sesong. Nå ble det 1008 besøkende på den 22. åpningskvelden/dagen, det…

Les mer »

Korona

12.11.21 – Oppdatering smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal har totalt 17 bekreftede smittetilfeller i dette smitteutbruddet. Siden 8. november har vi 7 nye bekreftede smittetilfeller og i tillegg 5 som har testet positivt på hurtigtest. Vi avventer svar på PCR-tester på disse 5. Koronatelefonen 902 92 009 holdes åpen lørdag og søndag kl. 11–12, med mulighet for testing ved behov. Vi avventer…

Les mer »

Bedehuset

Julemesse og giverdugnad

Det nærmer seg adventstid igjen. Som sikkert mange i bygda har hørt, arrangerer ikke Hedalen misjonsforening julemesse på skolen i år heller. Vi har ikke lenger kapasitet til å lage et så stort arrangement. Men likevel; alle har anledning til å gi en julegave til «julemessekontoen» vår. Pengene blir fordelt mellom barne- og ungdomsarbeidet som…

Les mer »

Korona

Smitteverntiltak ved to skoler i Sør-Aurdal i uke 45

8.11. informerte kommunen om at det de siste forutgående dagene var blitt påvist 10 smittetilfeller i Sør-Aurdal, og kommunen hadde ca. 25 personer i isolasjon/karantene. Det er smitte knyttet til både Hedalen barne- og ungdomsskole og Sør-Aurdal ungdomsskole. Kommunen sendte søndag brev til alle ansatte og foresatte ved de to skolene. Omfattende testing Alle elever i 1.–7….

Les mer »

Årsbudsjett 2022 og budsjett- og økonomiplan 2022–2025

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022, budsjett- og økonomiplan for 2022–2025, samt gebyrer og avgifter for 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn.  Her kan du lese dokumentet.

Les mer »

Kommunestyret

Digitalt kommunestyremøte torsdag

– Vi har hatt en smittesituasjon i kommunen, og dette utbruddet er ikke er helt over enda. Det er for øvrig et høyt smittetrykk ellers i samfunnet, skriver ordfører Marit Hougsrud i e-post til kommunestyrerepresentanter, administrasjon og presse. Ordføreren har rådført seg med kommuneoverlegen. Han fraråder fysisk møte for alle i kommunestyresalen på Tingvoll. Derfor…

Les mer »

Kongeparet på besøk i Hedalen. Foto: Helge Nordby

Det historiske hjørnet

9. juni 2010 var Kongen og Dronninga på besøk i Sør-Aurdal. Daværende ordfører, Kåre Helland, anslo at 1000–1200 hadde møtt fram på Vangen for å møte kongeparet. Mange vinket til bilkortesjen som kjørte fra Bagn til Hedalen, og også på Bautahaugen hadde et stort antall festkledde barn, unge og voksne møtt fram for å møte…

Les mer »