Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Leiar

Éin eller to frivilligsentralar i Sør-Aurdal?LEIAREN 

Sist laurdag skreiv vi at Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har to sentralar, ikkje éin som kommunen hadde meldt inn til Kulturdepartementet. Dette gjorde, ifølgje økonomirapporten formannskapet skal behandle tysdag, at frivilligsentralane i Sør-Aurdal skulle ha gått glipp av 440 000 kroner i tilskott for 2021. Hedalen.no har sett meir på denne saka, og det vi har kome…

Les mer »

Reprentanter fra Innlandet fylke og Brødrene Dokken

Planlegger vedlikeholdsarbeider på fv 2454, Vestbygdvegen

– Det stemmer at vi har kjørt en runde sammen med driftsentreprenøren i Brødrene Dokken AS for å kartlegge vedlikeholdsbehov på fylkesveg 2454, Vestsidevegen, sier driftsingeniør Håvard Ødegård i Innlandet fylke. – Det er kartlagt behov for fjerning av stein og røtter som presses opp i vegdekket, utbedring av enkelte stikkrenner og behov for grøfterensk….

Les mer »

Frivilligsentralen

Gikk glipp av 440 000 kr i tilskudd

I 2020 ble tilskuddet til Frivilligsentralen i Sør-Aurdal utbetalt over rammetilskuddet til kommunen. Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har to sentraler. I 2021 kom tilskuddet via Kulturdepartementet. Kommunen ble spurt om hvor mange frivilligsentraler det er i Sør-Aurdal – og svarte at én. Denne feilen gjorde at Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, som altså har to sentraler, gikk glipp…

Les mer »

Bygger fire leiligheter i Brunbakklia

Brødre bygger for bolyst i Brunbakklia

Firmaet Vassfarbygg AS, som eies av brødrene Frank og Roger Kjensrud, har besluttet at de skal bygge fire leiligheter i boligfeltet Brunbakklia i Hedalen. Denne uka starter gravearbeidene. Veg til tomta skal graves, areal for leilighetsbygg, carporter og parkeringsplasser skal planeres, og tilførsel av strøm, fiber, vann og kloakk til byggetomta skal klargjøres. Firmaet håper…

Les mer »

Svømming i basseng

«Mørgosvømming for vaksne» – svømming før og nåYTRING 

Nå er det slik at man kan bli både 68 og mer til uten å kunne svømme! Vi lærte aldri å svømme. Det vi hadde – var en liten badekulp i Vesle-elva – men den var ikke stor nok til å ta noen svømmetak i. Vi «svømte» bare på liksom. Foreldrene våre holdt på med…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Økonomirapport antyder budsjettsprekk

Tirsdag 5. oktober skal kommunestyret behandle saken 2. tertial 2021. Kommunens prognoser for året antyder en merkostnad i driften av tjenestene på ca. 3,1 millioner kr. Videre kan kommunen få økte pensjonskostnader på 5 millioner kr. – Det meste av merforbruket er grunngitt i de utfordringer vi har med å skaffe til veie rett kompetanse…

Les mer »

Foto: Ello

For varmt i norske kjøleskap – øker matsvinnet

Tre av fire nordmenn mener de har et stort ansvar for å redusere matsvinnet sitt, viser nye tall. Likevel kaster hver av oss over 42 kg mat i året. Feil temperatur i kjøleskapet er en viktig årsak til matsvinn. – Å kutte matsvinn er et av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre både for…

Les mer »

Marit Knutsdatter Strand. Foto: Stortinget

Fylkesveier som får folk trygt framYTRING 

Senterpartiet mener det trengs en kraftig satsing på fylkesveiene i Norge. Dette er veier som er svært viktig for folk og næringsliv i hele landet. Mange av disse veiene er i dårlig stand og mangler gul stripe. For å få et ordentlig løft på fylkesveiene trengs det en skikkelig vedlikeholdsprogram. Et vedlikeholdsprogram vil ha en…

Les mer »

Svømmehallen

Vil du være med på svømming i Sør-Aurdalshallen?

Førstkommende fredag blir det seniorsvømming igjen. De som er over 60 år, kan bade i svømmebassenget i Sør-Aurdalshallen i tidsrommet 10.30–12.30. Folkehelsekoordinator Hanna Rivenes blir med flere ganger. Rivenes organiserer øvelser som styrker bevegeligheten. Tilbudet fortsetter alle fredager fram til jul – med unntak av høstferieuka – uke 41. Det er eldrerådet i Sør-Aurdal kommune…

Les mer »

Skogskoie fra Vassfaret. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Har flytta skogskoier til Bautahaugen

Bautahaugen samlinger ønsker å vise miljøet som var knyttet til skogsdrift i Vassfaret. Sør for Aurdalsdammen var det to skogskoier som tilhørte Bergsrud gård. Disse er tatt ned på dugnad og flytta til Bautahaugen. Begge koiene er satt opp nedenfor fiskebua. Mye av dette arbeidet er også utført på hedalsvis – dugnad. Noe av tømmeret…

Les mer »

Asfaltarbeider i Hedalen

Hedalen har fått nytt veidekke. Hurra!YTRING 

Det er en drøss med kjekke karer i Hedalen nå som har jobbet i flere uker for å lage nytt veidekke i Hedalen. Jeg har vel sett asfaltering før –  men disse her er ekstra presise. De har liksom rattet i sin hule hånd – om det så skal være dampveivalser (det het det i…

Les mer »

Gapahuk

Gapahuk ved Lundelandet

Bror og jeg var på Lundelandet sist fredag og testet hans selvbygde kajakk. Det gikk fint. Der hvor det er båtutsett, har nesningene satt opp en stor gapahuk på dugnad. Vi snakket med hun som har gitt tomta til gapahuken. Hun drev og beisa gapahuken. Hun inviterer alle som vil i Hedalen til å komme…

Les mer »

Ildjarnstad skole

Ildjarnstad skole

Det var mange elever ved Ildjarnstad skole ved begynnelsen av 1900-tallet. Vi ser den kjente lærer Sørflaten her. Han var lærer her fra 1864–1874, og seinere fra 1894 fram til han ble sagt opp i 1911, 70 år gammel. Vi ser også (til høgre på bildet) lærer Anders Jørgensen Bergsrud fra Hedalen. Han virket fra…

Les mer »

Valdres kontorpark, Hedalen

Kontorparken og ScanAccount fyller 20 år – markeres med kake og jubileumsutstilling 8.–10. oktober.

Det var Osvald Fossholm som tok initiativet til Valdres kontorpark i Hedalen. Den offisielle åpningen fant sted 5. november 2001. Flere vil huske den gamle garasjen som stod på tomta. Den ble delvis bygd inn i det nye bygget som arkitekt Jon Haug hadde tegnet. Jubileet blir markert 8.–10. oktober med kunstutstilling i kontorparken. Utstillere…

Les mer »

Dans i Fledda

No kan vi danse att!

Desse to frå Vestland tok laurdag fridomen attende på ein stein i Fledda.

Les mer »

1. klasse og deres lærere

Refleksvester til 1. klasse

Det har blitt en tradisjon at Lions Club Vassfaret deler ut refleksvester til alle førsteklassingene i Sør-Aurdal og Nes. Torsdag besøkte jeg 1. klasse på Hedalen barne- og ungdomsskole. Fem blide elever lover at vestene blir brukt når høstmørket kommer, for å bli bedre synlige ute i trafikken.

Les mer »

Kaffe og kaker på Joker Hedalen

– Vil gjerne ha Veidekke AS på flere besøk

Asfaltarbeidene på fylkesveg 243 nærmer seg fullført. Omtrent to dagers arbeid med slitelag gjenstår. I tillegg skal det legges asfalt på en rekke avkjøringer. Veidekke AS har gjort et svært god arbeid. Torsdag inviterte Hedalen Taxi, Joker Hedalen og Hedalen.no de som utfører arbeidene og besøkende på Joker til vafler, kaffe, brus og kaker. Varaordfører…

Les mer »

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Det er et mål å få flest mulig av dyrene hjem før småviltjakta begynner nå til helga. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall…

Les mer »

Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner. Dette er min historie som avgått leder av venneforeningen – del 2YTRING 

I løpet av de siste 5 årene har vi blant annet kjøpt inn to bålpanner som det grilles på hver grillfest på høsten – hvor det også er dansefest, et flott inne-juletre med lys og pynt – som vaktmester passer på og setter opp. Julebelysning ute som vaktmester henger opp og tar ned. Vi har…

Les mer »

Lausdriftfjøs på Øverby

Fjøsen på Øverby har teke form

Grunnarbeida er fullførte. Den 1800 kubikkmeter store gjødselkjellaren er på plass. 400 kubikkmeter med betong – om lag 50 betongbillass frå Ryfoss – har gått med. Den 700 kvadratmeter store golvflata er også på plass. Her er det mellom anna klargjort for spaltegolv, foringsområde, liggjebåsar og bingar . Stålkonstruksjonane som skal vere feste og bering…

Les mer »

Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner. Dette er min historie som avgått leder av venneforeningen – del 1YTRING 

Vi i Hedalsheimens venner har hatt 5 fine år. Jeg takker for meg. Jeg har vært leder i en venneforening som har vært så entusiastisk og så framoverlent som det er mulig å få til. Jeg startet nok i venneforeningen fordi ho mor bodde på Hedalsheimen. Da var hun sånn ca. 90 år.Ho Mor bodde…

Les mer »

Eivind Olmhus

Meir lys i fleire glasYTRING 

Bulystprosjektet Mitt Sør-Aurdal er sett i gang på grunn av den stabilt synkande utviklinga i innbyggjartal. Dette er ikkje noko nytt, ei heller typisk for Sør-Aurdal åleine. I snitt er det 21 færre sør-aurdølar kvart år dei siste 30 åra. Tal frå SSB viser at 25 % av landbrukseigedommane med bustad er utan fast busetjing…

Les mer »

Håkon Rydland

Kunne Rydland-saken i 2017 ha vært løst på en annen måte?

I et større oppslag lørdag 18.9. setter Oppland Arbeiderblad søkelyset på kostnader ved å kvitte seg med rådmenn/kommunedirektører i Oppland. Én side av saken er de økonomiske konsekvensene for kommuner som går til dette skrittet. Slike tiltak kan fort koste mellom 1 og 4 millioner kroner. Men sakene kan også ha andre og store konsekvenser…

Les mer »

veg reparert

Vedlikehold på vegstubb

Sør-Aurdal kommune har nå reparert sår i asfalten fra der fylkesveg 243 slutter nord for Åsli til bommen nord for Søbekksetervegen.

Les mer »

Svømmehallen i Bagn

Svømmehallen er åpen igjen

Ett og ett halvt år stengt på grunn av coronapandemien er historie. Det er offentlig bading (folkebadet) hver tirsdag og torsdag klokka 1800–2000 og lørdager klokka 1200–1400. Det er et flott anlegg, med 25 meters basseng. Vannet holder en temperatur på omlag 28 grader Celsius. Og ikke nok med det: Bruk av folkebadet er GRATIS….

Les mer »

Historielag besøkte HedalenYTRING 

Lørdag 18.09. var Furnes historielag og Veldre historielag på besøk i Hedalen. På veikroa på Nes møtte Halstein Heiene oss og ble med bussen vår opp til stavkirka. Halstein formidlet mye interessant  info om Hedalen, både om historia i dalen og dagsaktuelle saker. Vi hadde ei super omvisning og leksjon om den spennende historia til…

Les mer »

Valgoppgjør. Telling

Valg – et godt stykke praktisk arbeid gjennomført

– Visste du at det ligger timevis av arbeid og forberedelser for at du og jeg skal kunne ta del i demokratiet og avgi vår stemme? Visste du at stemmeseddelen din blir telt minst fire ganger? Dette skriver Marit Hougsrud på siden til Mitt Sør-Aurdal. Les hele artikkelen her. Bildet ovenfor er tatt av Marit…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025. Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok den 07.09.2021, FS-027/21, å legge «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025» ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2.  Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025, høringsdokument, kan du lese her. Uttalelse sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no,…

Les mer »

Anne Britt og Magne Omsrud

Sterk ros til Hedalen barne- og ungdomsskole

I torsdagens kommunestyremøte var barnevern satt opp som tema. Magne og Anne Britt Omsrud har vært fosterforeldre for en gutt fra 2016, og de hadde invitert seg selv til å fortelle kommunestyret om sine erfaringer. Anne Britt og Magne har to voksne barn. De er nå et forsterket fosterhjem gjennom Frelsesarmeens barne- og familievern. Anne…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Spørretimen – kommunale avgifter – vannmålere

I kommunestyrets spørretime torsdag 16. september stilte Olav Kristian Huseby (H) to spørsmål: Betalingsordninger for kommunale avgifter Spørsmål: Jeg har det siste halve året fulgt diskusjoner om kommunale avgifter i vår kommune. Størrelsen på fakturaene er én diskusjon, men også viktig har diskusjonen vært omkring muligheter for å dele opp betalingene i mindre rater, enn…

Les mer »

Vaksine

Vaksinering av aldersgruppen 12–17 år

– Alle i denne aldersgruppen har fått tilbud om vaksine, og de som ønsket det, er vaksinerte. Dette opplyser Laila Lundstein i Sør-Aurdal kommune. I gruppen som er født 2006 til 2009, er det 92 som har takket ja, 19 som har takket nei, og 26 som ikke har svart. For dem som er født…

Les mer »

Kommunestyret

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Torsdag sluttbehandlet kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Høyre og Senterpartiet hadde utarbeidet en rekke endringsforslag. Det samme hadde Arbeiderpartiet. Alle, unntatt ett endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. Det var følgende forslag fra Arbeiderpartiet som ble stemt ned med 9 mot 8 stemmer: «S. 5 Der det er sitat fra innspillsmøte i Reinli. Endre til ny setning «Grendepatriot og…

Les mer »

Asfaltarbeider i Hedalen

Lengst i Innlandet i 2021

– Strekningen fylkeskommunen asfalterer på fylkesveg 243 fra Storrustemoen til Hedalen stavkirke, er den lengste, sammenhengende asfalteringsstrekningen på fylkesveger i hele Innlandet fylke i år, sier byggeleder Ola Harald Lunde. Onsdag inspiserte han arbeidene som Veidekke gjennomfører på oppdrag fra fylkeskommunen. Asfaltarbeidene koster ca. 13,8 millioner kr. I tillegg kommer utgifter til forarbeider for dekkfornyingen…

Les mer »

Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Ingen avklaring i Fossvang-saken

I kommunestyrets spørretime torsdag hadde Gunnar Heiene (Frp) sendt inn følgende spørsmål: «Bagn idrettslag hadde i vår ikke fått skjøte på eiendommen Fossvang-bygget står på ennå. Dette, sammen med flere andre uoppklarte saker, førte til at laget engasjerte advokatfirmaet Dalan. 25. februar i år sendte dette advokatfirmaet et fem sider langt brev til Sør-Aurdal kommune…

Les mer »

Turdeltakere

Tur gjennom Vassfaret

Mandag denne uka gikk sjuendeklassinger fra skolene Bagn, Begnadalen, Nes og Hedalen gjennom Vassfaret fra Strøen til Nevlingen. Turen ble arrangert av Lions Club Vassfaret, og Olaf Søbekkseter var gaid. Medregnet voksne var det 45 deltakere på fotturen. I år var det tørt og fint på alle deler av stien. Underveis var det lagt inn…

Les mer »

Skoletur

Fjelltur og vennskapsuke på Hedalen barne- og ungdomsskole

Fredag 3. september 2021 var hele skolen på fjelltur. Turen gikk fra Fledda og inn til Langtjernet. Deler av turen gikk elevene i aldersblanda grupper, leikegrupper, med elever fra 9. og 10.trinn som gruppeledere. Dette ble også starten på vennskapsuka vi har hatt nå i uke 36. Stien innover var veldig fin, men kanskje var…

Les mer »

Svenn Olav Fossholt

Hjertelig takk, Svenn Olav Fossholt!

Svenn Olav Fossholt har et glødende engasjement for Hedalen Idrettslag. Det viser den generøse pengegaven som idrettslaget har mottatt i anledning hans 60-årsdag. Idrettslaget setter stor pris på hans engasjement for fotballen. Som fortsatt aktiv fotballspiller, dommer, dommeransvarlig og medlem av fotballgruppa er han en uvurderlig ressurs for idrettslaget. Takk for at du stiller opp…

Les mer »

Næringskveld

Næringskveld

Onsdag 22. september tar Mitt Sør-Aurdal opp tråden med næringskvelder i Sør-Aurdal. Rett før elgjakta setter i gang! Første kveld blir på Morudstranda Kolonicamping kl. 18.00. Program Kåre vil snakke litt om drift og utvikling på Morudstranda Kolonicamping Andreas og Joachim vil fortelle om Bøhn og Hamar VVS og hvordan det har vært å starte…

Les mer »

Naturvernforbundet

Gi Norge en grønn regjering, Jonas!YTRING 

Foreløpig resultat viser at miljøpartiene samlet gikk fram med 4,5 prosent i et stortingsvalg der alle partier snakket om klima- om miljøsaken. Jonas Gahr Støre har nå en historisk sjanse til å gi Norge den grønneste regjeringen noensinne. Vi håper han bruker denne muligheten. Klima- og miljøsaken har preget valgkampen. Ikke overraskende viser valgresultatet at…

Les mer »

Fredrik Rognskog

Gratulerer med et meget godt valg, både lokalt og sentralt!YTRING 

Selv om jeg personlig ikke fikk avgitt min stemme, det ville tatt meg en hel dags reise t/r til stemmelokalet, ambassaden i Beijing, og kostet minst 2000 kr, så jeg feiget ut i år. Det er godt å se at folk flest er opptatt av en mer rettferdig fordeling av godene. At det ble en…

Les mer »

Stortingsvalget 2021

Valgresultatet for Sør-Aurdal

Se valgresultatet for Sør-Aurdal på denne siden. Følg tallene for Oppland her.

Les mer »

fiber

Fiberutbygging i Sør-Aurdal

Stig Solbrekken fra Sør-Aurdal kommune holdt tirsdag en orientering for formannskapet om fiberutbyggingen i kommunen. Mange har fått fiber – og flere får i høst Innen 2021 vil over 90 % av husstandene i kommunen ha fått installert fiberkabel. Telenor har levert fiber til 969 adresser i kommunen. Områder som nå bygges ut i den…

Les mer »

Fra Høgdefjell er det flott utsikt mot Strøen. Foto: Arne Heimestøl

Har du kontroll på hunden din?

Nils-Ivar Grøv forteller at det lørdag ble observert en løs hund som jaget en flokk med tre søyer og lam fra Høgdefjell og ned mot Godvannseter. Det ble også observert en annen løs hun i området. – Vi har ikke funnet sauene som ble jaget, og kan derfor ikke si om noen av dem er…

Les mer »

Tyttebær

Bærnytt 7

Tyttebærene er modne i lavereliggende strøk. I år er bærene store og fine, og det er masse av dem.

Les mer »

Fiber til Midtbygda

Ny tid for ferdigstilling av fibernett

Fibermontørene startet arbeidet med fiberskjøting og oppkobling av abonnenter i Midtbygda denne uka. Kundeoppkoblingene vil skje fortløpende i tida som kommer. Ny tid for ferdigstillelse er satt til uke 41. Dette opplyser Kristian Grimsrud Strøm i Sør-Aurdal Energi.

Les mer »

Kommunestyret

Kommunestyremøte

Kommmunestyret har møte i C-blokka på SAUS fra 09.00 til 15.00 torsdag 16. september. Her kan du lese innkalling og saksdokumenter.

Les mer »

Logo KrF

Fem gode grunner til å stemme KrFYTRING 

1. Vi vil stimulere til befolkningsvekst i Innlandet – her vil KrF jobbe for flere desentraliserte statlige arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner i distriktene og oppstartsmidler til næringsliv i distriktene. Vi vil ha god infrastruktur, bredbånd til alle og telefondekning i hele distriktet. KrF vil forbedre veinettet. Særlig øst-vest aksen i Innlandet. 2. Klima. KrF vil trappe opp…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hva ordføreren saYTRING 

Å bli oppringt av journalister for korte kommentarer er en kunst jeg tydeligvis ikke behersker så godt! I forrige uke tok Nationen kontakt med meg og ba om en kort kommentar på nettleien vi har her i Sør-Aurdal. Nå har både Nationen og Valdresen gjort et poeng ut av en bitteliten del av det jeg…

Les mer »

Her passerer Veidekke krysset mellom fv. 243 og vegen til Tollefsrud i Begnadalen

Stort vegløft i Hedalen, men for snaue midler til vedlikehold av fylkesveger

Opprustingen av den 13,8 km lange strekningen av fylkesveg 243 fra Storrustemoen til Hedalen stavkirke er et stort og ressurskrevende prosjekt. Asfaltarbeidene koster ca. 1. million kroner per km, altså 13,8 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til forarbeider som masseutskifting, stikkrenner, skogrydding langs vegen og grøfterensking. Dette opplyser fagleder i tilstand og vedlikehold samferdsel…

Les mer »

Logo til partiet Rødt

Fem gode grunner til å stemme RødtYTRING 

1.  Et samfunn med mindre forskjeller og styrket fellesskap  Forskjellene i Norge øker, både med en høyre-regjering og en rød-grønn regjering. Forskjells-Norge er en av våre største utfordringer i samfunnet. Det er dog heldigvis mulig å skape et vendepunkt, og Rødt skal sikre mindre forskjeller mellom folk. Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer…

Les mer »

sv

Fem gode grunnar til å stemme SVYTRING 

Miljø og klima  SV vil stoppe leiting etter meir olje, og dreie satsinga over på grøne løysinger. Skogen er Innlandets gull. SV vil bruke statleg risikokapital og ny kompetanse for å utvikle moglegheitene i skogbruk og bioøkonomi. 2. Rettferdig fordeling SV går til val for dei mange, ikkje for dei få. Gode samfunn er samfunn…

Les mer »

Gunnar Heiene

Fem gode grunner for å stemme FrPYTRING 

Det er mange gode grunner til å stemme FrP, og jeg vil her framheve fem grunner til at jeg velger mitt parti. SamferdselFremskrittspartiet viser og har vist at vi satser på samferdsel. Vi har mer enn doblet budsjett både for vei, og bane og vi vil fortsette utbyggingen. Vi har lagt fram et budsjett og…

Les mer »

Sør-Aurdal Energi

«Ytring» til hedalen.noYTRING 

Jeg har med interesse lest Arne Heimestøls lederkommentar, publisert 1.9.2021, hvor han åpent spør om nettleia kan settes ned. Jeg leser av lenken til lederartikkelen at hedalen.no kan ha konkludert (…/nettleien-bor-reduseres/). Jeg ønsker å belyse noen sider ved det å drive monopolvirksomhet som jeg håper kan bidra til refleksjon over spørsmål som er reist i lederartikkelen….

Les mer »

Magnhild Huseby Bolstad

Fem gode grunner til å stemme HøyreYTRING 

1. Høyre vil skape mer og inkludere flere Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb, og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. For å få til det vil vi senke terskelen inn i jobb, øke kompetansen til de som trenger jobb, og styrke integreringen….

Les mer »

Senterpartiets logo

Fem gode grunner til å stemme SenterpartietYTRING 

Klimapolitikk: Senterpartiet har en praktisk og realistisk klimapolitikk. Overordnet stiller Sp seg bak målsettingene i Parisavtalen. Videre må tiltakene som settes inn, være rettferdige og realistiske. Vi må forene klimatiltak, verdiskaping og geografisk og sosial rettferdighet dersom vi skal nå klimamålene våre. Senterpartiet vil ha et aktivt skogbruk, jobbe for fangst og lagring av CO2,…

Les mer »

Nytt overbygg til trappenedgang i Preststuggua

Vedlikeholdsarbeider i Preststuggua

Preststuggua ved Hedalen stavkirke har nylig fått et tilbygg over trappenedgangen til bårerommet. Det er lagt på skifer på tilbygget av samme slag som finnes på taket på bygget fra før. Det er også bygd et ekstra kjølerom der det før var et lagerrom. Nytt lager er det ordnet plass til i kjelleretasjen i bygget….

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Planforslaget kommer opp til behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og formannskapet kommende uke. Kommunestyret får planen til sluttbehandling 16. september. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut på høring 8. juni 2021, med en høringsfrist til 25. august. Det kom inn 11 innspill. Her kan du saken med tilhørende dokumenter…

Les mer »

Filmopptak

Skrekkfilm fra Hedalsfjella

«Busuvatnet» blir tittelen på kortfilmen på 15 minutter som ble spilt inn ved Hellsenningen i Hedalen i slutten av august. – Handlingen er lagt til Hedalsfjella i 1995 hvor vi følger to bestevenninner som får en svært ubehagelig telefonsamtale. Det som skjer etter, vil forandre deres liv for alltid, sier Filip Koren Færevaag, regissør, utdannet…

Les mer »

Vaksinering

Koronavaksinering av ungdom under 18 år i Sør-Aurdal

Alle som er født i 2006–2009, med unntak av de som ikke har rukket å fylle 12 år ennå, vil få tilbud om koronavaksine. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside. Det er sendt ut informasjon til alle foreldre angående dette, det er foreldrene sammen med barnet som skal bestemme om de ønsker vaksine eller ikke….

Les mer »

Helselaget på tur

Helselaget på tur

Etter ei lang «Korona-pause» kunne Hedalen helselag endelig dra på høsttur igjen. En årlig tradisjon helt siden 1985. Denne gangen var turmålet Blaafarveværket på Modum. Se www.blaa.no. Her ble vi møtt av en dyktig gaid, som viste oss rundt i årets kunstutstilling: «Sommereventyr, Nasjonalmuseet på Blaafarveværket». 60 unike originalbilder var lånt ut fra Nasjonalmuseet. Se…

Les mer »

Brunbakklia og Skolehagen. Foto: Helge Nordby

Boligundersøkelse 2021

Våren 2021 laget Sør-Aurdal kommune en boligundersøkelse. Det kom inn 314 svar. Tirsdag 7.9. legges resultatene fra boligundersøkelsen fram for formannskapet. Her kan du lese saksframstillingen. Les oppsummering av undersøkelsen. Se spesielt frie kommentarer som er gjengitt.

Les mer »

Fred Kuyper

FNs klimarapportYTRING 

Carl I. Hagens uttalelse på spørsmål om FNs klimarapport opplever jeg som useriøs og populistisk. Han vet vel at det finnes mer enn 25 % klimaskeptikere i Oppland og regner de som en målgruppe i sin valgkamp. Han kunne med fordel holde seg til de fakta som støtter hans syn, i stedet for å trekke…

Les mer »

Medlemmer fra FrP møtte Hagen

– Skogen må tas med i klimaregnskapet

Onsdag besøkte Carl I. Hagen, stortingskandidat for Oppland Frp, Begna Bruk og Norsk Massivtre i Begnadalen. Daglig leder på Begna Bruk, Trond Mæhlum, viste Hagen rundt på bruket og ga en grundig orientering om den største industriarbeidsplassen i Valdres. I tilknytning til besøket utfordret Hedalen.no Hagen til å svare på tre spørsmål. FNs siste klimarapport…

Les mer »

Arnodd Håpnes

Dagens skogbruk er ikke et klimatiltakYTRING 

Er skogbruket så bærekraftig og klimavennlig som de skal ha det til? Nei, dagens skogbruk er en direkte trussel mot artsmangfoldet og er heller ikke bra for klimaet. Skognæringen kjører nå valgkamp der de hevder at økt hogst, gjødsling og dagens skjøtselsmetoder er bra klimatiltak. De får med seg SP og noen andre politikere. De…

Les mer »

På Vatneberget

Kortreff på Vatneberget

Hedalen Sangkor og Bruflat Sangkor hadde tur til Vatneberget på Goplerud lørdag 28. august 2021. De ble møtt med velkommen av stabbursklokka før de gikk til Vatneberget. Alle de fire flaggene var på plass, og været kom med strålende sol. Mari tok en sightseeing-runde og fortalte litt om bautaene og steinene. Ola hadde med trekkspillet og…

Les mer »

Leiar

Kan nettleien settes ned?LEDEREN 

I gårsdagens oppslag om Sør-Aurdal Energi (SAE) uttalte styreleder i selskapet, Olaf Søbekkseter, følgende: «Samlet nettleie vil, uten politiske virkemidler (det er håp om en utjevning til lik nettleie for hele landet, etter hvert), sannsynligvis øke noe over tid, i takt med bransjens økende kostnader.» I 2019 skrev enerWE at Sør-Aurdal Energi da hadde landets…

Les mer »

emmy

Fem gode grunner til å stemme ApYTRING 

Fra Hedalen.no har Arbeiderpartiet fått en oppfordring å skrive et innlegg med tema: «Fem grunner til å stemme AP».Vi tar utfordringen og starter med følgende innledning:Arbeiderpartiet vil ha et Norge med små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi vil ha en ny regjering som prioriterer skole, helse…

Les mer »

Relivieskrinet i Hedalen stavkirke. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Relikvieskrinet på plass igjen

I sommer har relikvieskrinet fra Hedalen stavkirke vært på utlån til utstillingen «Thomas Becket: Murder and the Making of a Saint» på British Museum i London. Mandag kom skrinet tilbake til stavkirka vår. Martyrdyrkelsen av Thomas Becket Ifølge Riksantikvaren var dette den første utstillingen som er viet martyrdyrkelsen av Thomas Becket (1118–1170). – Utstillingen har…

Les mer »

Minneplata

Minnemarkering i Hallingvika

I år er det 100 år siden Berte Skrukkefyllhaugen flytta fra Vassfaret. Siste boplassen hennes var ei enkel skogskoie i Hallingvika, på «hallingsida» av Aurdalsfjorden. Her bodde ho sammen med mannen Ola og sønnen i Anton i vel 20 år. Bare restene av stallen står nå igjen. Kilder til kunnskap Det er skrevet mye om…

Les mer »

Sør-Aurdal Energi

Sør-Aurdal Energi

17. august var det ordinær generalforsamling i Sør-Aurdal Energi AS. På generalforsamlingen ble det stemt for 1015 av 7122 aksjer i selskapet. De tre største aksjonærene i SAE er Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune og Hedalsfjella. Sør Aurdal Energi eier og driver infrastruktur for distribusjon av elektrisk kraft i Sør-Aurdal kommune og Liagrenda i Nord-Aurdal. Selskapets…

Les mer »

Asfaltarbeider

Asfaltarbeidene igangsatt

Mandag startet asfaltarbeidene på fylkesveg 243 i Hedalen. Det skal legges to lag med asfalt fra fylkesgrensa til Innlandet sør for Hedda hytter og til Hedalen stavkirke. Først legges det 13 630 meter med opprettingslag. Deretter skal hele strekningen få slitelag. Arbeidene avsluttes med vegmerking. Hele prosessen er ventet å ta ca. tre uker. Asfalten…

Les mer »

Hedalen

Bygdeutvalget med omfattende høringsuttalelse

Sør-Aurdal kommune la i juni 2021 kommuneplanens samfunnsdel ut på høring. Høringsfristen var satt til 25. august. Hedalen bygdeutvalg har gått grundig inn i saken og skriver blant annet dette: «På side 8 er det et mål om at Sør-Aurdal skal være en attraktiv kommune å bo i og besøke. Under strategier står det om…

Les mer »

Helse- og omsorgsminister sammen med noen pasienter ved døgnenheten

Bildeglimt

Onsdag 11. august ble Fekjær psykiatriske senter sitt 50-årsjubileum markert. På senterets side på Hedalen.no har vi lagt ut lenke til mange bilder fra jubileet. Klikk på det første bildet og kjør bildegalleriet. Det er lagt til bildetekster til alle bildene.

Les mer »

Veg nord i Hedalen

Flere veger trenger vedlikehold

Hedalen.no har fått innspill fra en leser som reagerer på dårlig vegkvalitet på strekningen Hedalen stavkirke – Teinvassåsen. Redaksjonen har foreløpig tatt saken opp med Sør-Aurdal kommune og Nesbyen–Hedalen veglag. Kommunens vegstubb Rådgiver Bjørnar Fjeld i Sør-Aurdal kommune opplyser at det er planlagt vedlikehold på den 700 meter lange strekningen fra kontainerne til bommen nord…

Les mer »

Vaksinering

Mange takker ja til vaksine

– Ca. 92 % av innbyggere over 18 år i Sør-Aurdal har takket ja til vaksine mot Covid 19. Alle disse vil innen 15/9 ha fått dose nummer 2, opplyser legesekretær Laila Lundstein i Sør-Aurdal kommune. Ny gruppe Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra…

Les mer »

Folketall i 2. kvartal 2021

Vekst i folketallet 2. kvartal 2021

Ved utgangen av 2. kvartal var det 2 913 innbyggere i Sør-Aurdal. Dette er en øking på 15 personer fra 1. kvartal, og veksten i Sør-Aurdal er den største i Valdres. I Valdres er det nå 17 562 innbyggere. Vi har blitt 12 flere enn i 1. kvartal. Her kan du se tallene for alle…

Les mer »

Kommunestyret

Kommunebarometeret 2021

Det er 356 kommuner i Norge. Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Nå er de endelige tallene med rangering, endring og fargekode klare. I Valdres er det Nord-Aurdal som gjør det best. Kommunen er rangert som nummer…

Les mer »

Brunbakklia

Vil bygge fire leiligheter i Brunbakklia

Firmaet Vassfarbygg AS har kjøpt tomta nord for skolens- og barnehagens parkeringsplass i Brunbakklia i Hedalen. Se hvit pil i bildet ovenfor. – Planen vår er å bygge fire leiligheter som skal selges, sier Roger Kjensrud. Bygget vil ha to etasjer, og prospekt vil bli presentert i nærmeste framtid. Firmaet Vassfarbygg drives av brødrene Frank…

Les mer »

Utsetting av yngel. Arkivbilde fra 2004

Settefisk strøk med

Styret for Hedalsfjella hadde planer om å sette ut 4 000 settefisker i Hedalen og Hedalsfjella i år. Styreleder Henning Perlestenbakken forteller at det ikke blir noe av dette. En teknisk feil i settefiskanlegget laget hadde bestilt fisk fra, gjorde at all ørretyngel døde. Dermed må fjellstyret vente til 2022 med det foreningen hadde planer…

Les mer »

Iben og søster

Velkommen til verden!

6. juli 2021 ble Iben Fossholm Aas født på sykehuset i Vestfold. Agnes er stolt storesøster, og den lille familien vår er nå komplett. Torunn Fossholm og Magnus Lutnæs Aas. Hedalen.no gratulerer!

Les mer »

Fine blåbær

Bærnytt 6

Blåbærene er fortsatt fine, og de finnes i gode mengder. Ønsker du å plukke mer, bør du gjøre det før nattefrosten kommer. På blåbærturer har jeg alltid med bærplukker og rensebrett. Når plukkeren er full, tømmer jeg den i rensebrettet. Rusk og bær av mindre god kvalitet tar jeg vekk. Med årets bærmengde er det…

Les mer »

Victoria sammen med familien sin

Konfirmasjon

Victoria Strand Grøv ble konfirmert i Hedalen stavkirke lørdag 21. august.

Les mer »

Sigurd

Barnedåp

Sigurd Digene ble døpt i Hedalen stavkirke lørdag 21. august.

Les mer »

Adele

Barnedåp

Adele Ildjarnstad Jordet ble døpt i Hedalen stavkirke lørdag 21. august.

Les mer »

Koronavaksine

Nå blir det fart på vaksineringa

Per 21.8. har 2 131 innbyggere over 18 år i Sør-Aurdal fått første vaksinedose. 1 590 har fått andre dose. Det er ca. 2 400 personer i denne aldersgruppen i kommunen vår. (Kilde) Denne uka varslet regjeringen at 16- og 17-åringer også skal få tilbud om vaksine. 960 doser på to uker I uke 34…

Les mer »

Plastbåtsøppel

Forsøpling i strandlinje ved Aurdalsfjorden

Undertegnede var nylig en tur inne ved Aurdalsfjorden, og langs land fant jeg rester etter en gammel plastbåt. Det er utrolig trist at slikt søppel ligger ved strandlinjen i idylliske Vassfaret! Jeg skal se om en kan få fjernet dette snart. Vi må være flinkere til å ta vare på naturen, ta med oss og…

Les mer »

Fra introduksjonsdager på Søre Lokalet

Mange nye medarbeidere i Fekjær

Arbeidsstokken ved Fekjær psykiatriske senter utvides i disse dager. Til sammen har senteret nå 64 ansatte. I tillegg kommer Innlandet fylke sine lærere ved skolen på senteret. Fekjær er dermed den største private arbeidsplassen i Sør-Aurdal. Rekrutterer godt – Fekjær psykiatriske senter lykkes godt med å rekruttere fagpersonell, sier Elling Fekjær. Tre av de nyansatte…

Les mer »

Ekstra midler til helse og omsorg

Lukket folkevalgtopplæring

26. og 27. august er det en sterkt forsinket folkevalgtopplæring i Sør-Aurdal. Hedalen.no spurte ordfører Marit Hougsrud om dette møtet var åpent for pressen, og fikk først ja. Mandag 16. august fikk redaksjonen denne e-posten fra ordføreren: «Jeg  har tidligere sagt at folkevalgtopplæringen er et åpent møte. Men der tok jeg visst feil. Dette er…

Les mer »

Leiar

Utfører administrasjonen det kommunestyret har bestemt i skulesaka?LEIAREN 

Måndag var det skulestart i kommunen. Begnadalen skole startar skoleåret med 18 elevar. 17. november 2020 sende 10 kommunestyrerepresentantar brev til ordføraren der dei bad om å få skolestrukturen i kommunen opp som sak i kommunestyret. Dette grunnga dei mellom anna med at dei ikkje har funne forsking som tilseier at det noko å hente…

Les mer »

Korona

Koronatiltak per 19.8.2021

Skoler og barnehager er nå på grønt nivå i Sør-Aurdal. Ellers følger kommunen gjenåpningsplan på nivå 3. Men hva betyr disse tiltakene? Grønt nivå i skoler og barnehager Her er følgende tiltak aktuelle: Ingen syke skal møte på barnehagen/skolen God hygiene og normalt renhold Kontaktreduserende tiltak Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Vanlig…

Les mer »

Fem førsteklassinger i år. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fem førsteklassinger

Mandag 16.8. var det skolestart for 70 elever ved Hedalen barne- og ungdomsskole. I år starter fem elever i 1. klasse. 1. og 2. klasse går sammen i alle fag, bortsett fra norsk, matte og engelsk, der er de delt.  I 2. klasse er det 5 elever. – Vi er også noe sammen med 3….

Les mer »

Sikringsradio

Muligheter for etablering av basestasjon for sikringsradio i Hedalen bør utredesYTRING 

Den dårlige mobildekningen mange steder i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret skaper bekymring. Undertegnede mener at sikringsradio-sambandet i Sør-Aurdal bør forsterkes. Fra før har Sør-Aurdal Sikringsradiolag en basestasjon plassert på Leirskogen ovenfor Bagn på kanal 7, denne overfører nødalarm til 110 Alarmsentral Innlandet, denne basestasjonen dekker en del av kommunen, slik som for eksempel området rundt…

Les mer »

Grillfest på Hedalsheimen

Grillfest på Hedalsheimen

Det var grillfest med dans på Hedalsheimen sist fredag. Siden smittesituasjonen har gjort det slik at det er en stund siden forrige dansefest på Hedalsheimen, virket det som om det var ekstra høyt under taket sist fredag. Det var mange som svingte seg i dansen på Hedalsheimen. Og det var ekstra hyggelig for venneforeningen å…

Les mer »

Skolene i Begnadalen og Hedalen

Fortsatt ledige stillinger

Ved skolestart mandag er det fortsatt ledige stillinger ved Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole. Miljøterapeut ved Hedalen barne- og ungdomsskole F.o.m. 01.09.2021 har Sør-Aurdal kommune ledig stilling som miljøterapeut ved Hedalen barne- og ungdomsskole i 66,55 % stilling. Stillingen følger skoleåret. Dette er en fast stilling. Stillingen er knyttet opp mot arbeid med…

Les mer »

Flotte blåbær. Foto: Kjell Hallvard Flø

Bærnytt 5

Moltesesongen er på hell. Fortsatt kan det være mulig å finne fine bær. Blåbær er det svært mye av i år, og har du ikke plukket noe enda, bør du ta en tur til skogs.

Les mer »

Korona

To nye smittetilfeller

Sør-Aurdal kommune avdekket i dag to nye smittetilfeller blant kommunens innbyggere. Det er kjente smitteveier for begge tilfellene. Kjente nærkontakter er kontaktet og satt i karantene i påvente av test. Den ene av de smittede har vært innom Coop butikken i Bagn i rett før stengetid onsdag forrige uke. Det samme gjelder på lørdag mellom…

Les mer »

En skuespiller på filmcampen

Filmproduksjon på sommerskole

Deltakerne på sommerskolens filmcamp var i alderen 9–16 år. Vi lagde kortfilm, direkte streaming i greenroom, vi filmet actionfylt, og det var moro! Det frister til gjentagelse ut fra hva deltakerne konkluderte med. 🙂 Filmene Den ene er en kortfilm: Barnemafian. Denne filmen er altså gjort helt fra bunnen av. Deltakere fikk ideen, skrev manus,…

Les mer »

Adele

Velkommen til verden!

Adele Ildjarnstad Jordet kom til verden 7. juni 2021. Eline er stolt og flink storesøster. Lykkelige og takknemlige foreldre er Vilde og Gudbrand Jordet. Hedalen.no gratulerer!

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Begnadalen skole tappes for elever

17. desember 2020 vedtok kommunestyret at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i. Nå er det søkt om overføring av sju elever fra Begnadalen skole til Bagn skule. Alle søknadene er innvilget. Ved skolestart høsten 2021 er det kun 18 elever igjen ved Begnadalen skole. Orientering i…

Les mer »

Vaksine

Norge får 1 million ekstra Moderna-doser

Gjennom EU-samarbeidet får Norge tilgang på 1 million ekstra vaksinedoser fra Moderna. Dosene kommer som følge av at Polen ikke lenger har behov for dem. Dette leser vi i en pressemelding fra regjeringen. – Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av de to første ukene i september. Det…

Les mer »

Elling Fekjær, Bent Høye og Ståle Borgersen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

50-årsjubileum markert ved Fekjær psykiatriske senter

Onsdag var det jubileumsfest på Fekjær. Over 100 gjester var invitert til utendørs markering. Helse- og omsorgsminister Bent Høie kom til senteret kl. 12.15. Kraftig regnvær hindret omvisning, men statsråden fikk en orientering av institusjonssjef Elling Fekjær og fikk også møte flere pasienter. 14 taler og hilsener ble det på vel to timer. Mellom talene…

Les mer »

Cato Skimten Storengen og Arild Haglund. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hvem var «Boss»?

Hedalen kulturfestival 2021 ble søndag avsluttet på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Base Elg-prosjektet har fått stor oppmerksomhet i år. Det er laget en utstilling på Bautahaugen, prosjektet har fått egen nettside, og i høst kommer det en dokumentarfilm der Cato Skimten Storengen har en sentral rolle. På Skrukkefyllhaugen intervjuet Skimten Storengen Arild Haglund om hva det…

Les mer »

Fra gudstjeneste i Hedalen stavkirke

Søndagsgudstjeneste i festivaltid

Søndag var det «vikarenes dag» på gudstjenesten i stavkirken. Pensjonert sokneprest Helge Hartberg ledet gudstjenesten. Han åpnet gudstjenesten med å si at han regnet gudstjenesten som en del av kulturfestivalen, for «stavkirken var vel den fineste kulturinstitusjonen vi hadde i Hedalen». Deretter siterte han Børli, for dikteren skulle  være et tema senere på dagen. Gudstjenesten…

Les mer »

Lukashaugen

Vakker visesang på Skrukkefyllhaugen

Visesangeren Erik Lukashaugen avsluttet Hedalen kulturfestival 2021 på Skrukkefyllhaugen. Tarjei Nysted akkompagnerte på blant annet fele, nøkkelharpe og mandolin. Erik Lukashaugen har tonesatt flere tekster av Hans Børli. Nysted fikk utfordring med å komme fram i tide. Han kom med fly fra Trondheim til Gardermoen. Derfra skulle han kjøre el-bil til Vassfaret. Google skulle være…

Les mer »

Fieh

Konsert som varmet i høstmørke og lett regn

Soulfunkbandet Fieh avsluttet kulturfestivalens andre dag med en konsert som virkelig varmet publikum. Konserten som skulle ha vært holdt i 2020, ble da avlyst på grunn av pandemien. I år kom bandet, der trommis Ola Øverby er med, til Hedalen. Her ble de godt tatt imot med middag på Solheimen og kaffe og blåbærpai hjemme…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Konsert med Stein Torleif Bjella på Hedalen kulturfestival 2021

Stein Torleif Bjella fra Ål i Hallingdal er låtskriver og musiker (vokal og gitar). Han har blant annet mottatt Spellemannsprisen, Edvardprisen, Prøysenprisen og Bendiksenprisen for låtskriverkunsten sin. I 2017 kom diktsamlinga Jordsjukantologien nr. 1. Samme år ble teaterstykket Kan nokon gripe inn, basert på Bjellas tekster, sett av 33 000 på Det Norske Teatret. Stein…

Les mer »

Helstekt gris. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Stort opplegg rundt Hedalen kulturfestival

Mat og drikke måtte og ville festivaldeltakerne ha. Kl. 14.00 lørdag fyrte Herman Nordby opp grillen han hadde fått låne av Sundvollen hotell. Fra klokken 18.00 ble det servert middag – helstekt gris. Dette ble supplert med burgere ut på kvelden. Rundt 150 porsjoner ble solgt. To kompiser bisto med tilrettelegging og salg, Henrik Polden…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow

Bare Egil og Aslag er to erfarne og folkekjære barneunderholdere som i mange år har gledet og begeistret barn i alle aldre med sitt barneshow. Lørdag gjestet de Hedalen kulturfestival. På nettsiden deres leser vi at «Bare» Egil Hegerberg og Aslag Guttormsgaard er to norske komikere og artister som har spilt sammen i en rekke…

Les mer »

Fagerlibrødrene trikser. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fagerlibrødrene imponerte

Samme dag som Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter i Tokyo, gjestet verdensmestrene i fotballtriksing, brødrene Erlend (23) og Brynjar (26) Fagerli, Hedalen. Brødrene hadde overnattet på ei Fosstopp-hytte. Det satte de stor pris på. De var også imponert over innsatsen mange barn viste da de i to timesøkter kurset aldersgruppene 7–11 år og…

Les mer »

Elling Olav Veimodet, Karen Marie Ellefsen, Morten bakke, Inger Helene Nybråten og Ole Engebret Veimodet. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sterk start på kulturfestivalen fredag kveld

– Endelig er dagen her. Det har vært skepsis knytta til om Hedalen kulturfestival 2021 kunne gjennomføres på grunn av smittesituasjonen. Men nå er vi her, og nå skal helga gjennomføres. Dette sa ordfører Marit Hougsrud da hun erklærte Hedalen kulturfestival 2021 for åpnet. – Yr.no har dessuten gitt arrangørene hodebry. Vi lar vær være…

Les mer »

Eivind Olmhus

Ny prosjektleder for bolystprosjektetYTRING 

Mitt navn er Eivind Olmhus, og denne uka starter jeg som prosjektleder for bolystprosjektet Mitt Sør-Aurdal SA. Foreløpig føler jeg meg mest som tilflytter, men jeg håper å kunne kalle meg bygdeutvikler i løpet av de neste to årene. Det er akkurat 12 år siden jeg flytta ut for å gå på videregående på Gjøvik,…

Les mer »

Festivalområdet

Velkommen til festival!

Et koronavennlig festivalområde, med sitteplasser til alle er klart. Ettersom vi er på trinn 3 i gjenåpningsplanen, må vi ha sitteplasser til alle på konsertene Været er usikkert, så husk å kle deg etter vær, og ta med deg sitteunderlag, hvis du skal delta på utendørsarrangementene. Mange henta billetter torsdag, resten får armbånd når de…

Les mer »

Praktfulle molter

Bærnytt 4

I Hedalen er det mye molter i år. I lavereliggende strøk går sesongen mot slutten. I skogen og på mer skyggefulle steder kan du fortsatt finne fine bær. Moltene du ser bilde av ovenfor, er av utsøkt kvalitet. Disse plukket jeg torsdag i ca. 750 meters høyde. I dette området var det fortsatt en god…

Les mer »

Vaksine

Vaksinestatus

Anne Kirsti Sørumshaugen, avdelingsleder for helse og familie i Sør-Aurdal kommune, anslår at mellom 90 og 95 % av innbyggere over 18 år i kommunen har takket ja til å bli vaksinert. Innen 2 1/2 uke regner kommunen med at alle som som skal ha vaksine, har fått første dose. Per 4.8. har 2 098…

Les mer »

Magnhild Huseby Bolstad

Fritt behandlingsvalg står på spillYTRING 

Vi i Høyre tror på en god miks av offentlig og private tilbydere innenfor helsesektoren. I 2015 innførte regjeringen fritt behandlingsvalg. Det innebærer at private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav, kan yte spesialisthelsetjenester, mens staten tar regninga. Ved at flere kan bidra bidrar ordningen til kortere ventetid og økt valgfrihet for pasientene. Det finnes mange…

Les mer »

Fra Norsk Massivtre

– En ekstremt framoverlendt bedrift

Det sa nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, da han sammen med Rune Støstad, andrekandidat på Oppland Arbeiderparti sin valgliste til stortingsvalget, og Inger Torunn Klosbøle, tidligere ordfører i Nord-Aurdal og femtekandidat på Oppland Arbeiderpartis stortingsvalgsliste, besøkte bedriften Norsk Massivtre AS i Begnadalen tirsdag. Denne gangen var fokus satt på bosetting, næringsliv i distriktene og klimapolitikk….

Les mer »

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 er kommuneplanens samfunnsdel lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 25. august 2021.  I saksframstillingen leser vi blant annet dette: «Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og er inndelt i to: samfunnsdelen som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen som fastsetter arealutviklingen, vekst…

Les mer »

Hundreårsmarkering i Hallingvika

Lørdag 28. august kl. 12.00 blir det markering av at det i år er 100 år siden Berte Skrukkefyllhaugen flyttet fra Hallingvika i Vassfaret. Vi i Berte-gruppa ønsker å gjøre ekstra stas på henne og har laget en plate med bilder og informasjon som vi vil avduke denne dagen. Samlinga i Hallingvika blir på ca….

Les mer »

Fra skinnfelldag på Bautahaugen

Glimt fra Bautahaugen 31. juli

Sist lørdag var det skinnfelldag på Bautahaugen. Kommende helg er avslutning for denne sesongen. Sigrid lover rømmegrøt lørdag 7. august også. Siste åpningsdag blir 8. august.

Les mer »

Klassebilder

Klassebilder fra 1982–1985

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen noen på disse bildene? 1982 1983 1984 1985

Les mer »

arbeidsmarked

Ledigheten i Innlandet synker fortsatt

Ved utgangen av juli var 7 702 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 5,3 prosent. – Det var 634 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av juli enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i…

Les mer »

Vaksine

Bloomberg: Norge håndterer pandemien best

– Det er Norge resten av verden bør se til for å finne ut hvordan pandemien skal håndteres. Det mener Bloomberg som nå har plassert Norge på toppen av listen. Dette leser vi på NRK.no. – Norge har bred vaksinedekning, det er få som dør, og landet har åpnet opp grensene, skriver det amerikanske nyhets-…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2021

Siste om billetter

Billetter til lørdagskvelden på Hedalen kulturfestival er nå utsolgt. Det er godt billettsalg også på de andre arrangementene, men fortsatt en del billetter igjen. Se informasjon om program og billettbestilling.

Les mer »

Hvilke ord velger du?

Nå blir yrkestittelen lensmann endret til politiavdelingsleder. Rådmann har flere steder blitt kommunedirektør. Tidligere er helsesøster endret til helsesykepleier, og på Svalbard blir sysselmann sysselmester. I 2019 vedtok Stortinget enstemmig å innføre kjønnsnøytrale titler. Men det skal fortsatt være mulig å bruke yrkestittelen jordmor. Språkrådet avviser dessuten at det er aktuelt å erstatte ordet nordmann. Kjønnsbalansert…

Les mer »

Skolehagen og Brunbakklia. Foto: Helge Nordby

Snur flyttestraumen?

24. juli publiserte Nrk.no ein artikkel vi tilrår alle å lese. I artikkelen les vi at i koronaåret 2020 var det rekordhøge flyttetal. Meir enn 54 000 flytta frå ein kommune til ein anna. Uvanleg mange flytta ut av Oslo. Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestland, Gro Marit Grimsrud, har forska på flytting mellom by og…

Les mer »

Korona

Delta-varianten av koronaviruset krever årvåkenhet

Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men Delta-varianten av koronaviruset dominerer, og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien. Les hele artikkelen på FHI sin side.

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2021

Hedalen kulturfestival

6.–8. august blir det kulturfestival i Hedalen. Her kan du se to videoer som forteller om noe av det du kan oppleve på festivalen. Her finner du mer informasjon om programmet og om hvordan du kan bestille billetter.

Les mer »

lege

Ledig legestilling ved Bagn legesenter

Sør-Aurdal kommune har ledig 100 % stilling som fastlege ved Bagn legesenter. Stillingen omfatter kurativ fastlegevirksomhet, kommunelegeoppgaver og deltakelse ved interkommunal legevakt. Legesenteret har i dag to avtaleleger med tillegg av en LIS-1-lege, samt 3,60 årsverk for helsesekretær. Fastlegelistene i kommunen nå Lege Nerijus Gintalas har 940 pasienter på sin liste og kan ha 40 til….

Les mer »

Vaksine

Covid 19-vaksine – viktig informasjon

Sør-Aurdal kommune har nå forsøkt å komme i kontakt med alle over 18 år som har svart usikker eller ja til vaksine. Vi har ikke klart å få svar hos alle. Det er også noen innbyggere over 18 år som vi ikke har klart å finne telefonnummer til. Er det noen som ikke har blitt…

Les mer »

Det bugner av geitrams i Hedalen

Det vokser mye spiselig her i Hedalen. Nå på sommeren finner vi rødkløver, stemorsblomst, løvetann, groblad med mer. Og det har vært rikelig med geitrams en god stund nå som har mange bruksområder. Bladene på geitrams kan man bruke på samme måte som spinat, og blomstene kan man tørke til te, eller bruke friske i…

Les mer »

Savnet ku funnet i live

Savnet ammeku funnet i live

Kua satt fast i ei myr ved Graslihøgda i Hedalen. Trolig har den stått i myra fra tirsdag til den ble funnet ved 21-tida lørdag kveld. – Jeg oppdaga at noe var galt da kalven til kua kom helt hjem til gården og fordi gps-senderen kua har på seg, sluttet å virke. Mange timers søk…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2021

Har du husket å bestille billetter?

6.–8. august blir det kulturfestival i Hedalen. Billettene til lørdagens konsert med Fieh og Stein Thorleif Bjella er utsolgt. På de andre arrangementene er det flere ledige billetter. Har du tenkt deg på kulturfestival, bør du sikre deg billetter nå. Her gir vi en oversikt over programmet for de tre dagene: Fredag 6. august kl….

Les mer »

Skolebilder fra 1980 og 1981

Klassebilder fra 1980 og 1981

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen personene på disse bildene? 1980 1981

Les mer »

bilvrak

Hensatte maskiner og bilvrak – hvorfor blir de stående?

Dette temaet er Hedalen.no oppfordret til å sette søkelyset på. 25. mai sendte vi to spørsmål til kommunen: Har kommunen oversikt over omfanget av slik forurensing i Sør-Aurdal? Etter forurensningsloven § 37 har kommunen myndighet til å gi pålegg til den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, om å…

Les mer »

Vaksinering mot korona

76,8 % av befolkningen over 18 år i Sør-Aurdal har fått første dose

– Nå har vi begynt å kalle inn siste gruppe som skal ha første dose av vaksine, skriver Laila Lundstein i e-post til Hedalen.no. – Så i løpet av denne og neste uke skal alle som ønsket vaksine, være ringt til. – Det er også viktig at om det er noen som ikke har hørt…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Rektor ved Begnadalen skole

15. juli publiserte vi artikkelen «Hvem skal være rektor ved Begnadalen skole?» Nå er det klart at Astri Nybråten, som har vært rektor ved Begnadalen skole, skal være rektor for både Hedalen barne- og ungdomsskole og Begnadalen skole fra 1.8.2021. Dette opplyser varaordfører Olav Kristian Huseby.

Les mer »

Flotte molter

Bærnytt 3

Moltesesongen er i gang i Hedalen. Fortsatt er det meste kart, men i lavereliggende strøk kan du komme over forekomster der en god del er modent. Forekomsten du ser ovenfor, ble plukket for to dager siden i ca. 570 meters høyde over havet. I år er det molter både i skogkanten, i skogen og på…

Les mer »

Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Arkeologisk utgraving på Teinvassåsen

Sist uke ble det gjennomført arkeologisk utgraving av fem kullgroper på Teinvassåsen i Hedalen. Prosjektleder var forsker og arkeolog, Kathrine Stene, fra Kulturhistorisk museum ved universitetet i Oslo. Birgitte Bjørkli var utgravingsleder. Kulturminner Det var i forbindelse med reguleringsplan for Teinvassåsen at det ble registrert sju automatisk fredede kulturminner, kullgroper, innenfor planområdet. To av kullgropene…

Les mer »

Frilutsgudsjeneste

Gudstjeneste i det fri

Søndag var det friluftsgudstjeneste ved Ragnar Enger på Bautahaugen. De to siste årene ble dette arrangementet avlyst på grunn av usikkert vær. I år var det derimot fint vær og godt frammøte. Menighetsrådet ved Anne Marie Skinnes Lie hadde sørget for kirkekaffe, kirkesaft og kanelboller til alle. Det ble en fin stund på Bautahaugen!

Les mer »

Haugland og Grytnes Jordet

Sommerutstilling i Hedalen

Galleriet Låven har sommerutstilling søndag 18. juli, lørdag 24. juli og søndag 25. juli. Åpningstiden er 12.00 til 18.00. Årets utstillere er Merethe Tambini Haugland med levende og artig keramikk, og Åsgårdstrands-maleren Anne Lise Toverud med flotte, stemningsfulle maleri og trykk. Toverud er inspirert av Hans Børli, Munch og også Bibelen, hun henter mye av…

Les mer »

Illustrasjoner til artikkelen om Base Elg

Mer om Base Elg

Tyskerne hadde under andre verdenskrig opprettet en haug med lytteposter og mange radarer rundt omkring i landet for å få varsel om engelske styrker prøvde å komme seg inn over landet med fly og skip. Interessant puslespill Det er i mange bøker kun skrevet «lyttepost» – men lite om hva/hvor det var for noe. Jeg…

Les mer »

Hilmekonsert 2021

Om tidligere Hilme-konserter i Hedalen stavkirke og årets «Salmer, segn og solbøn»

Det første Jørn Hilme-stevnet ble arrangert på Valdres folkemuseum i 1980. I dag er Hilme-festivalen den eldste folkemusikkfestivalen i Norge og omfatter kurs, konserter, dans og andre kulturinnslag. Og selv om Fagernes fremdeles er hovedbase, har festivalen for lenge siden etablert seg med arrangement andre steder i Valdres. Til Hedalen stavkirke kom Hilmefestivalen første gang…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Hvem skal være rektor ved Begnadalen skole?

Ja, dette spørsmålet er ifølge ordfører Marit Hougsrud ikke avklart. I juni ble ledig rektorstilling (60 %) lyst ut på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 23. juni. Det kom inn to søknader. Den ene søkeren ville ha navnet sitt unntatt offentlighet. Den andre søkeren var Gunnar Heiene fra Hedalen. To dager etter at søknadsfristen var ute,…

Les mer »

Illustrasjonsbilde av datamaskin

Nettsvindel – et voksende problem

Nettsvindel er en type bedrageri som blir utført ved bruk av Internett. Svindelen kan for eksempel skje via SMS, telefon, e-post, applikasjoner og nettsider. Metodene som blir brukt, varierer. Svindleren har gjerne økonomisk vinning som mål. Les mer på politiet sin side om nettsvindel.

Les mer »

Klassebilder fra 1978 og 1979

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 1978 1979

Les mer »

Reidar Schlytter, Emmy Bakkom, Magne Damslora og Marit Hougsrud

Tre tidligere kommunestyrerepresentanter spør – ordføreren svarer

Emmy Bakkom, Magne Damslora og Reidar Schlytter var kommunestyrerepresentanter i flere perioder fram til 2019. Nylig tok de kontakt med Hedalen.no. De ønsket svar på spørsmål de var vant til å stille i kommunestyrets spørretime, og bad om hjelp til å formidle disse. Spørsmålene handler om skolestruktur, Fossvangbygget, C-blokka, kommunens forhold til Bagn idrettslag og…

Les mer »

Skoleplass innvilget

12 953 har fått tilbud om skoleplass

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune er nå ferdig. Stort sett alle søkere som kommer direkte fra ungdomsskolen, har fått tilbud om skoleplass, men alle med ungdomsrett får plass før skolestart. Svarfrist 16. juli – Svarfristen er fredag 16. juli 2021. Manglende svar blir betraktet som nei, leser vi på Innlandet…

Les mer »

Internett via kobber tas ned

Internett via xDSL tas ned

– Med bakgrunn i den nasjonale nedleggelsen av kobbernettet i Norge ser vi oss nødt til å koble ned deg som kunde på den teknologien du i dag anvender (xDSL). Dette vil skje på 31.10.2021, skriver Eidsiva bredbånd i brev til kunder som har internett via telefonlinje i Hedalen. Det er Telenor som drifter kobbernettet…

Les mer »

Vaksinering mot korona

Oppdatert vaksineinformasjon

1591 personer har ved utgangen av denne uka fått første vaksinedose i Sør-Aurdal. Det betyr at ca. 66 % av dem som er over 18 år, er i gang med vaksineringa. 967 har fått den andre dosen. Det er ca. 40 % av dem som får tilbud i denne omgang. Fortsettelsen Vaksineringa fortsetter selv om…

Les mer »