Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Kommunestyret i koronatidaLEIAREN 

Torsdag 17.9. er kommunestyret innkalla til heildagsmøte i gymnastikksalen på SAUS. Det er snart tre månader sidan forrige kommunestyremøte, og det er få saker på sakslista. I starten av møtet skal kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi Islandsmoen Kleven, gi ei orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten med tema oppvekst. Vi undrar oss over at…
Les mer

Bærnytt 9

Nå er tyttebærene modne de fleste steder, og i år er det store mengder av dem. Dette bærslaget vokser gjerne i snauhogstfelt. Vi siterer fra Wikipedia: «Tyttebær dyrkes sjelden, men sankes som regel fritt fra naturen. Fruktene (egentlig falske bær) er røde og syrlige på smak og blir modne på sensommeren og høsten. Villhøstede tyttebær…
Les mer

Trenger du hjelp med grafisk design?

Fredag sist uke tok Hedalen.no i bruk nye logoer. Det er Inger Marie Gunderhuset som har laget disse. Hun studerer for tiden grafisk design ved Høyskolen Kristiania – Westerdals i Oslo. Se oppslaget Kreativ hedøling med sans for design. Hedalen.no har laget nettsider for 20 lag og foreninger. Flere bedrifter har også nettsider hos oss.…
Les mer

Særdeles vakkert i fjellet

Søndag gikk kona og jeg fra Fledda til Seterknatten. Dette er en lett fjelltur på godt merka sti. Høstfargene i fjellet er fantastiske nå. Bildeglimt følger.
Les mer

– Skifte av brannbil er som et svangerskap

– Det tar tid. Ny brannbil er lagt ut på anbud. Når Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har konkludert, må en vente til den nye brannbilen, som skal stasjoneres i Hedalen, er ferdig bygd og klar for levering, sier brannsjef Laila Lien Østgård. I økonomiplanen er tilsvarende brannbil for Begna ført opp i 2021. Økonomiplanen…
Les mer

Krever kompetent arbeidskraft

– Det er stor innsøking av ungdom fra hele Norge til døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter, forteller institusjonssjef Elling Fekjær. – Det er tydelig at senteret har et godt omdømme. Sist vinter tok Fekjær psykiatriske senter i bruk et større tilbygg. Pasientantallet har økt noe, og døgnenheten er inndelt i to avdelinger. – Dette gjør…
Les mer

Teknisk krøll

En programvareoppdatering fredag førte til endret visning av nettavismodulen i Hedalen.no. Lørdag justerte Einar Breen i Adaptive Media noen innstillinger i WordPress. Alle innlegg på startsida kan nå leses. Utfordringen er at visningen ikke er lik i alle nettlesere. Det ser ut til at Hedalen.no fungerer best med nettleseren Chrome. Breen vil undersøke om det…
Les mer

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Det er et mål å få flest mulig av dyrene hjem før småviltjakta begynner nå til helga. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall…
Les mer

Kommunestyremøte

Kommunestyret har møte i gymnastikksalen på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 17.9. kl. 09.00. Møtet starter med en orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst. Her finner du saksliste og saksframlegg.
Les mer

Justert åpningstid for bibliotek

19. august hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på biblioteket i Hedalen. 21. august fulgte vi opp med lederen «Ei sak for kommunestyret». Nå opplyser bibliotekar Solfrid Olmhus at biblioteket har justert åpningstiden på torsdager fra 12.00–18.00. – Vi må fortsette med å dele opp dagen for barnehage/skole og så for alle, så da…
Les mer

Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond

Sør-Aurdal kommune har fått tildelt nesten 1,2 millioner kroner.Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Les mer på kommunens hjemmeside.
Les mer

Vassfaret leirskole i gang igjen

Fra og med forrige uke har det vært normal drift ved Vassfaret leirskole i Hedalen. 13. mars måtte skolen stenge ned virksomheten.– Det var da tre vinteruker før påske og to våruker etter 17. mai vi ikke fikk hatt leirskole dette året. Alle skolene som avlyste, er booket inn på nye uker seinere i høst/vinter,…
Les mer

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner

Det ble avholdt trekning på Kroken sist torsdag. Basaren som skulle vært avholdt på Hedalsheimen i mars, ble utsatt på grunn av corona. Siden vi hadde solgt mange lodd, og mange villige givere hadde lovt oss gevinster, ble det holdt trekning på Kroken sist torsdag. I tillegg til styret var fem gode venner med for…
Les mer

Maraton (eller kortere) på Engene?

Erling og Heidi Line pleier å løpe Oslo maraton hvert år. – I år er det avlyst grunnet korona, og i stedet blir det avholdt en virtuell utgave. Da kan man melde seg på på nettet, løpe hvor man vil, og registrere at han man har fullført etterpå, forteller Erling Holm Olsen.  I år skal…
Les mer

Fylkesutvalget på nett-tv

Fylkesutvalget vil i framtiden bli streamet, og kan følges via fylkeskommunens nett-tv. Dette leser vi på Innlandet fylkeskommune sin nettside. Alle politiske møter ble før sommeren avviklet som Teams-møter. Nå er politikerne samlet fysisk igjen, men det er fortsatt av smittevernhensyn begrensninger på hvor mange som bør oppholde seg i samme rom. Fra og med førstkommende…
Les mer

Bedehusbasaren utsettes

På grunn av koronasituasjonen utsettes bedehusbasaren til våren 2021. Det er allerede solgt en del lodd, og disse blir tatt med da. Dersom det ikke vil bli mulig å gjennomføre basaren til våren, vil lotteriet bli trukket.
Les mer

Velkommen til oss, Maria!

Maria Walfridsson fra Skåne i Sverige har tiltrådt som vikarprest i Sør-Aurdal, og vil ha sokneprestoppgaver for Leirskogen og Reinli sokn. Hun skal også være delaktig i konfirmantundervisningen. Maria har ansvaret for konfirmantgudstjenesten i Hedalen lørdag 26. september. Les hele artikkelen på nettsiden til kirkene i Sør-Aurdal.
Les mer

Sidene til lag og foreninger

20 lag og foreninger har nettsider på Hedalen.no. Foreningssidene har stort sett lik oppbygging. Lenkesamlinger De fleste sidene i ny publiseringsløsning mangler lenker til oppslag på gamle Hedalen.no. Årsaken til det er at sidene fra mai 2000–mai 2020 har fått nye adresser. Jeg håper at alle foreninger kan sende inn mellom 5 og 15 lenker…
Les mer

Golden Eagle – Hedalen høsten 1944 – et 76-årsminne

Spesialoperasjonen Golden Eagle var koden for, det av tidligere Base Elg-sjef Paul M. Strande (1977) omtalte rekognoseringspartiet for Base Elg, som ankom Vassfaret natta til 30.8.1944. De kom i to store transportfly av typen Halifax, løytnant Martin Olsen – Vassfar-Harald, og radiotelegrafist Oddvar Sandersen – Odd, sammen med 48 pakker og containere. De som tok…
Les mer

– Svindyrt med 4G

Tor Einar Fekjær bestilte ikke fiber da de fleste husstandene i Hedalen sør fikk tilbud om det. – På den tiden mente jeg at vi kunne klare oss med ADSL, sier han. Da koronapandemien slo til, endret behovene seg raskt. Dattera Hege, som studerer medisin i Polen, kom hjem og fikk fjernundervisning. Det samme skjedde…
Les mer

Økning i sykefraværet i Sør-Aurdal og Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,7 prosent i 2. kvartal i 2020. Sykefraværet i landet var på 5,1 prosent. Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 6,2 prosent, som er nest størst i landet. Koronaeffekten er avtakende, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyt, sier konstituert…
Les mer

Bli med på fiberdugnaden!YTRING 

I desse dagar undersøker Sør-Aurdal Energi kor mange husstandar i Midtbygda i Hedalen det er som er vil ha internettoppkopling med fiber. Rundt 70 adresser har motteke sms frå selskapet. Tysdag morgon hadde 41 svara ja, og 6 hadde sagt nei. 23 hadde ikkje svart. Eg håper at flest mogleg svarer ja, og at dette…
Les mer

Gudstjeneste og årsmøte i Hedalen menighet

Gudstjenesten sist søndag var spesielt tilrettelagt for barn. Fireåringer og seksåringer fikk Min kirkebok. Menighetens årsmøte på Kroken var godt besøkt. Hedalen menighet har en omfattende virksomhet, og mange er engasjert i frivillig arbeid.
Les mer

Åpning av kommunale bygg for aktivitet fra 5. oktober

Sør-Aurdal kommune åpner opp for bruk av kommunale bygg på kveldstid fra 5. oktober. På kommunens hjemmeside kan du lese mer om hvilke betingelser som gjelder for bruken.
Les mer

40 har svart ja til nå

SAE gjennomfører i disse dager interessekartlegging for fiber i Midtbygda. Til nå har 40 av 70 som har fått sms, sagt ja. 6 har sagt nei, og det mangler svar fra 24. – Vi sender ut ny sms i dag til dem som ennå ikke har svart, og oppfordrer disse til å gi oss rask…
Les mer

Nils Harald Huset ble klubbmester

Søndag var det klubbmesterskap i leirdue og elgbane. 20 stilte til start i seniorklassen. Nils Harald Huset vant knepent foran Sondre Digene. På tredjeplass kom Jon Kristian Bakkom. I aspirantklassen var det tre deltakere. Her følger resultatene:
Les mer

Takk til Mari Goplerud og Ola Rygg for en minnerik dag på Vatneberget

Sør-Aurdal Historielag hadde i år lagt høstturen til egen kommune, nemlig Goplerud og Vatneberget i Hedalen. Styret i historielaget ønsker å takke Mari og Ola og resten av familien Goplerud for god tilrettelegging og mottakelse! Mari ønsket velkommen fra stabburstrappa med klokkeringing og fortelling om gardens historie. Søstrene Anne Lise og Olaug hjalp til med…
Les mer

Pandemier og kunnskapsløshet

Kronikk på NRK.NO: Det er mange fellesnevnere mellom de ulike gruppene som uttaler seg stikk i strid med vitenskapen. Én av dem er kampanjer som fremmer såkalt pseudovitenskap, altså ideer som kan forveksles med vitenskap, men som ikke er det. Les hele kronikken. Den er skrevet av klimaforskerne Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad.
Les mer

Bærnytt

Blåbærsesongen er på hell. Fortsatt kan du finne svært gode mengder med store, søte blåbær. Lørdag henta jeg ei ny ti-litersbøtte i Fledda. Bærene er finest i høyden nå, tror jeg. Det er altså mye bær å se. Bærplukkere er det lite av. Det er litt trist, for det er ufattelig store verdier som er…
Les mer

Flått i Hedalen

En leser forteller at han har oppdaget flått i Hedalen. – Flåttfamilien (Ixodidae) eller flått er ei gruppe med parasittiske midder. Flått finnes i flere varianter over hele verden, leser vi i Wikipedia. – I Norge finnes åtte arter slike blodsugende midd. Skogflått (Ixodes ricinus, også kalt skogbjørn, skaumann og annet) er den vanligste. Det…
Les mer

Formannskapet

Møteprotokoll fra formannskapets møte torsdag 27.8. er publisert på kommunens hjemmeside. Formannskapet behandlet fem saker, og samtlige vedtak var enstemmige og i tråd med kommunedirektørens forslag til vedtak. Støtter TV-aksjonenen Det er verdt å merke seg at Sør-Aurdal kommune støtter WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet med 6 000 kroner. Flere kommuner har…
Les mer

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Innlandet

Ved utgangen av august var 11 700 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 6,2 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,6 prosent. Dermed fortsetter nedgangen i antall arbeidssøkere i Innlandet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen. Tallene for Sør-Aurdal I Sør-Aurdal var…
Les mer

Hedalen Sangkor åpner døra til øvelsen

I vår ble det stille fra mange av landets 200 000 korsangerne på grunn av korona. Nå er korene i gang igjen og denne uka inviteres det til åpne korøvelser over hele landet. Her i Hedalen åpner Hedalen Sangkor dørene for nysgjerrige som vil prøve hvordan det er å synge i kor. Denne uka gjennomfører…
Les mer

Expired: Pressemelding: Håper flere benytter muligheten til å søke støtte

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte innen 1. september til prosjekter for barn og unge på Østlandet. Stiftelsen planlegger å dele ut i overkant av 700 millioner kroner til ulike prosjekter i 2020. Korps, speidere, idrettsforeninger og andre organisasjoner og foreninger som bidrar til glede for barn og unge har siden…
Les mer

Medlemskontingent Hedalen idrettslag 2020

Det har vært et helt spesielt år for oss alle. I vår gikk HIL ut og meldte om utsettelse på innkreving av medlemskontingent for 2020.Dette fordi vi ønsket å avvente til vi så omfanget av aktivitetsstansen i forbindelse med koronapandemien. Etter en vår/forsommer med full stans av aktiviteter, er det nå gledelig å kunne starte…
Les mer

Hull blir reparert

Store deler av Teinvassåsevegen/Vassfarvegen er i god stand. Vegen fra Reset til fylkesveg 243 er preget av forfall. Det akter vegstyret å gjøre noe med. Se oppslaget Hedalen.no publiserte om denne saken 21. august. – I nær framtid vil hull i vegen bli reparert, sier styreleder Håkon Storeli. Mer vedlikehold – Vi har en avtale…
Les mer

Kantslått og krattrydding

Både langs fylkesvegene og kommunale veger har det de siste dagene vært utført kantslått. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak og et bidrag til å hindre attgroing. Tirsdag gjennomførte kommunen kantslått i Brunbakklia og Skolehagen. Her ble det gjort solid jobb. I førstnevnte felt blir det gjennomført dugnader på friområdene. Onsdag skal undertegnede delta på en…
Les mer

Kirkelig konfirmasjon høsten 2020

På grunn av koronapandemien ble konfirmasjonsgudstjenestene som skulle ha vært gjennomført i vår, utsatt til september 2020. – Vi har ikke mottatt informasjon fra helsemyndigheter/biskop som skulle tilsi at dette ikke skal la seg gjøre, opplyser kirkeverge Liv Barbro Veimodet. Her er gudstjenestedatoene: Bagn kyrkje: Lørdag 19. september kl. 11.00 Begnadalen kirke: Søndag 20. september…
Les mer

Fakta om bibliotektjenesten i Sør-Aurdal

Lovgrunnlaget for Sør-Aurdal folkebibliotek er folkebibliotekloven. På Statistisk sentralbyrå sine sider leser vi at det i 2019 ble lånt ut 11 165 bøker i Sør-Aurdal. Kommunen brukte 1 736 kr per innbygger til kultur. Nedenfor ser du at bibliotektjenesten er den største enkeltposten i kulturbudsjettet. Kommuneplanens samfunnsdel I kommuneplanens samfunnsdel – overordnet mål leser vi…
Les mer

Søker rådmannsstilling i Gran

Kommunedirektør i Sør-Aurdal, Haakon Boie Ludvigsen (52), Hov, er én av 11 søkere til ledig rådmannsstilling. Ti av søkerne hadde bedt om at deres søknad skal unntas offentlighet. Ansettelsesutvalget i Gran kommune opplyser at de har vurdert dette nøye opp mot kravene til offentlig unntak. Resultatet er at to av søknadene unntas offentlighet, og disse…
Les mer

Møte i formannskapet

Formannskapet har møte i kommunestyresalen på Tingvoll torsdag 27.8. kl. 16.00. Det er fem saker på sakskartet. Se oppslaget Brødrene Dokken AS vil overta og bygge ut Høve boligfelt i Reinli. I saken Utvikling av Høve boligfelt, Reinli foreslår saksbehandleren følgende: Sør-Aurdal kommune ønsker å selge arealet som er regulert til boligformål for eiendommen 14/155…
Les mer

Ei sak for kommunestyretLEIAREN 

For nokre dagar sidan la kommunen ut informasjon om endra opningstider for biblioteket i Hedalen. Fram til no har filialen vore open på tysdagar i tidsrommet 11.00–14.00 og torsdagar frå 11.00 til 18.00. Frå og med 1. september vert biblioteket stengt på tysdagar, og på torsdagar vert opningstida redusert med éin time. Årsaka er endring…
Les mer

Hva kan vegstyret gjøre?

Store deler av Teinvassåsevegen/Vassfarvegen er i god stand. For en tid siden ble det lagt asfalt i Todalsbakkene og på Teinvassåsen. Strekningen fra Reset til fylkesveg 243 trenger vedlikehold. Et eksempel på dette ser vi på bildet ovenfor. Det er tatt ved Petatmyra, og der har hullene i vegen har vært i lengre tid. Etter…
Les mer

Rapport fra Skrukkefyllhaugen

Da hele Norge ble stengt i vår, var vi sikre på at det ikke kunne bli noen aktivitet på Skrukkefyllhaugen i sommer. Men så feil kan man ta. Vassfardagen ble riktignok avlyst, men aldri har vi hatt så mye etterspørsel etter utleie som i år. Sommeråpent ble også gjennomført de tre første helgene i august.…
Les mer

Biblioteket i Hedalen får redusert åpningstid

– Sør-Aurdal folkebibliotek har kommet fram til at vi dessverre må gjøre noen endringer i åpningstidene. Endringene gjelder fra og med 1. september 2020. Dette leser vi på kommunens hjemmeside. Fra og med nevnte dato er biblioteket i Hedalen stengt på tirsdager. På torsdager er biblioteket åpent fra 11.00–17.00. Årsaken til endringene er endring i…
Les mer

Skolestart

Mandag var det skolestart for 73 elever i Hedalen. I år er det fem førsteklassinger.
Les mer

Beredskapsplaner for skoler og barnehager i forbindelse med Covid 19

Sør-Aurdal kommune har utarbeidet beredskapsplaner for barnehager og skoler på overordnet nivå. I tillegg har alle skolene sine egne rutiner for gult og rødt nivå som konkretiserer det som ligger i den overordnede planen. Renhold har også utarbeidet renholdsplaner for gult og rødt nivå, i henhold til smittevernveileder for barnehage og skole. Gjør deg gjerne…
Les mer

Bærnytt 5

Moltesesongen er på hell. Det varme været bidrar til det. Fortsatt kan du finne flotte molter der det er skog, men nå haster det å ta en tur hvis du vil ha mer av dette bærslaget. Blåbær er det mye av, men kvaliteten på bærene varierer. I Fledda fant kona og jeg store, søte og…
Les mer

Innbrudd på Hedalen barne- og ungdomsskole

En lærer varslet søndag rektor Tom Lium om at dører på skolen var åpne og at uvedkommende hadde vært inne i bygget. Et vindu til rektors kontor var dirket opp. Rektor varslet politiet som kom til skolen ca. 16.00. Politiet skriver på Twitter at det er noe uvisst hva som er tatt, men de har…
Les mer

KnutbyYTRING 

I sommar har eg sett den svenske dokumentarserien «Drap i Knutby». Serien har ei aldersgrense på 12 år, og eg rår dei som er eldre enn det, til å sjå dei seks seriedelane, kvar på 33 minutt. Du finn dokumentaren på NRK. 10. januar 2004 vart Alexandra Fossmo i Knutby i Sverige funnen skoten og…
Les mer

Skoleskyss

Mandag 17. august starter nytt skoleår. Fra 01.01.2020 ble Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk slått sammen til Innlandstrafikk, organisert som en seksjon i Innlandet fylkeskommune. Innlandet består av 46 kommuner. Dette avspeiler også organiseringen av skoleskyssen. Det er noe ulike rutiner i planlegging og organisering av skoleskyss i «gamle» Hedmark og Oppland. Det jobbes med å…
Les mer

Guiding til SYTRING 

Når man får besøk på hytta av noen som aldri tidligere har besøkt Hedalen, er det nærmest obligatorisk å vise frem stavkirken. Som hyttebeboere med over 100 års familietilknytning til dalen er nok vi nesten like stolte av denne gamle, flotte kirken som de som bor fast her i dalen og minst like ivrige på…
Les mer

Aurdalsdammen

Vakkert ved Aurdalsdammen i Vassfaret.
Les mer

Kritisk til planforslag

I september 2019 sendte formannskapet forslag til kommunedelplan for Bagn ut på høring. Fylkesutvalget skulle ha behandlet saken i januar, men sendte den tilbake til administrasjonen. 24. august skal ordfører Marit Hougsrud (Sp) ha møte med planforumet i Innlandet. Bakteppet for dette er mange innvendinger fylkesrådmannen hadde mot planforslaget. Ordfører Hougsrud opplyser at dette møtet…
Les mer

Minneord – Per Harald Grøv

Pappa ble født 11.12.1948 og vokste opp på gården søre Grøv med sine foreldre Anna og Hermann og sine søsken Arne og Kjellaug. Han var yngst i barneflokken. Meg fortalt var han svært aktiv helt fra ung alder og var veldig ivrig etter å gå på ski, sykle og gå på skøyter. Han ble spurt…
Les mer

Dugnaden er ikke overYTRING 

Det ser ut til at deler av det norske folk har glemt at vi er nødt til å delta i dugnaden for å bekjempe pandemien som har drept 256 av våre medborgere siden mars i år. Vi må minne hverandre om at dugnaden er ikke over før en vaksine er tilgjengelig for alle. Det kan…
Les mer

Utreder ny fiberstrekning

Sør-Aurdal energi utreder nå fiberutbygging til 31 adresser på strekningen Joker-Hedalen–Hallum. – Prosjekteringen så langt tyder på at etableringsprisen blir det samme som for Midtbygda i Hedalen, altså ca. 13 000 kr, opplyser nettsjef Kristian Grimsrud Strøm. Interessekartleggingen som starter i disse dager, vil danne endelig grunnlag for hvor mye nett som bygges. Dette vil…
Les mer

Feststund på Bautahaugen

Rundt 150 fikk med seg sommermatineen som Hedalen ungdomslag satte opp på Bautahaugen samlinger sist søndag. Det var nydelig sommervær, og det var tydelig at mange satte pris på å kunne møtes igjen. Mat og drikke sørget de frammøtte for selv. Sang, musikk og dans sørget barn og voksne i ulike aldre for. Det var…
Les mer

Oppmuntringspris til Arnstein Li

På sommermatineen på Bautahaugen søndag fikk Arnstein Li overrakt et gavebrev og 3000 kr for bred kulturinnsats gjennom mange år. – Drama- og dansegruppa Fossekallens Hed og Hedalen ungdomslag er enige om at prisen skulle gis til Arnstein Li, kunne Mona Næss fortelle. Hennes datter, Cecilie Næss, som ledet Fossekallen Hed, ga følgende begrunnelse for…
Les mer

Vil du bli jeger, må du ha jegerprøvekurs

I disse dager gjennomfører Hedalen jeger- og fiskeforening kurs for ni påtroppende jegere. Kurset går over 30 timer, og størstedelen av innholdet er teori. Det er firmaet NaCL, som på oppdrag fra Miljødirektoratet, har utviklet kursmateriellet, og når kurset er bestått, er en kvalifisert til både småvilt- og storviltjakt. Skal en delta i storviltjakt, må…
Les mer

Preken 9. august 2020, 10. søndag i treenighetstiden

Det er tre ansikter jeg ser tydelig for meg i møte med dagens tekster. To av dem har jeg møtt , men én kjenner jeg bare fra denne fortellingen vi nettopp hørte. Så jeg lager meg mitt eget bilde av Levi, tolleren som hører denne omreisende predikanten, denne landsbyprofeten fra Nasaret , denne Jesus si to ord FØLG MEG !
Les mer

Hedalen Skoles Venner

I 2009 vedtok kommunestyret at ungdomstrinnet i Hedalen skulle flyttes til SAUS. I 2010 snudde kommunestyret. Foreningen Hedalen skoles venner ble startet, og det første året ble det gjennomført omfattende dugnadsarbeid både ute og inne på skolen.
Les mer

Kommunefakta om Sør-Aurdal

Statistisk sentralbyrå har interessante tall om Sør-Aurdal. Ovenfor kan du se hvilke type drivstoff registrerte biler i kommunen bruker. Folketallet i kommunen vår var etter første kvartal i 2019 2920. I kommunen vår var det på samme tid 448 personer som pendlet til jobb i annen kommune, mens 296 innbyggere fra andre kommuner hadde jobb…
Les mer

Siste nytt fra Foreningen hedalsheimens venner

Vår årlige basar på Hedalsheimen, som i år skulle gått av stabelen den 22. mars, ble avlyst på grunn av koronavirus. Vi valgte å utsette basaren i tråd med myndighetenes råd. Med tanke på at beboerne på Hedalsheimen er spesielt utsatt for alvorlig sykdom ved koronasmitte, vil vi i venneforeningen støtte opp om Hedalsheimens innsats…
Les mer

Videohilsen fra redaktøren

Hedalen.no har vært på nettet i vel 20 år. I mai tok vi i bruk ny publiseringsløsning. I denne videoen møter du redaktør Arne Heimestøl som forteller om dagliglivet på Hedalen.no. Gode medarbeidere bidrar sterkt til at nettstedet og nettavisa kan levere daglige oppdateringer.
Les mer

Innlandskommuner behandler 9100 byggesøknader årlig – mange manuelt

– De siste fem årene har kommunene i Innlandet fylke behandlet mer enn 45 000 byggesøknader fra innbyggere og næringsliv. Ved å heldigitalisere prosessen kan søknadene behandles raskere og rimeligere, ifølge digitaliseringsekspert. Dette leser vi i en henvendelse Pressenytt har sendt til Hedalen.no. Les saken Kan spare store summer på digitalisering. I rute i Sør-Aurdal…
Les mer

Oppdatert informasjon om Sør-Aurdalshallen og kommunale bygg

På sin hjemmeside skriver kommunen at beredskapsgruppa i møte 3. august har bestemt at Sør-Aurdalshallen fortsatt skal holdes stengt, og at kommunale bygg ikke skal leies ut. Dette vurderes på nytt i beredskapsmøte 1. september. Det kan søkes om gjennomføring av alkoholfrie enkeltarrangement i kommunale lokaler.
Les mer

Bærnytt 4

Bærsesongen går fort framover. Nå er det første villbringebærene modne. Blåbærene er også plukkeklare mange steder, og store, hvite og røde tyttebær titter fram. Molter finner du om du leter. Noen steder finnes det knapt et bær. Er du heldig, kan du komme over svært gode forekomster i lavlandet.
Les mer

Lager 8–10 kortfilmer om Base Elg

Lørdag 1. august startet filmopptakene i Vassfaret med etterkommere av to aktører fra Vassfaret 1944/45 , Ivar Sandvik og Ola Dybwad Olsen, samt Arild Haglund, som alle har inngående kunnskaper om bevegelsene i Vassfaret det siste krigsåret. Både Vassfarplassen, Amundheimen og Bjørke var sentrale steder som ble brukt til forlegning av mannskapene som ble kurset…
Les mer

Døden

På vei fra Oslo til Stavanger, der jeg skulle starte arbeidet som biskop i 2009, hørte jeg Kristopher Schau snakke om sin bok «På vegne av venner» i et NRK P2-program, der han fortalte om sine opplevelser som eneste tilstedeværende i kommunale begravelser over en firemåneders periode i Oslo. Den toppet raskt bestselgerlisten for generell…
Les mer

Arbeidsledigheten går ned i Innlandet

– Ved utgangen av juli var i underkant av 12 800 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Innlandet. Dette tilsvarer 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 8,2 prosent. Det var nå 2 740 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av juni, sier fungerende direktør John-Arne…
Les mer

Berømmer publikum for bistand i redningsaksjon

Torsdag 30. juni ca. kl. 18.00 kjørte en bil av vegen, inn i ei trapp, velta og ble liggende på sida, midt i vegen ved avkjørselen til Bergsbakka, like nord for Hedalen stavkirke. Fartsgrensa i området er 50 km/t. Føreren av bilen, ei kvinne i 70-årene fra Hadeland-området, var alene i kjøretøyet. Hun ble sittende…
Les mer

Korona-viruset

Sør-Aurdal kommune har lagt ut oppdatert informasjon på sin hjemmeside. Her leser vi at det fortsatt ikke er påvist smitte i kommunen. Per 16.7. var én person i karantene og 216 er testet. Oppfordring Har du vært på reise utenfor Norden/Sverige, inkludert grønne land, ber kommunen om at du ikke besøker Sør-Aurdalsheimen, Hedalen bo- og…
Les mer

Sommer-SFO ved HEBU 3.-14.august

FAU ved HBU arrangerer også i år sommer-SFO for barn i alderen 1.–4. klasse, inkludert kommende skoleårs førsteklassinger.  Vi kom sent i gang med planlegging grunnet Korona. Dette har resultert i noe lav oppslutning i antall unger som har meldt seg på.  Vi har planlagt tre ungdommer til stede hver dag for å bedre sikre…
Les mer

Bautahaugen samlinger

I dette oppslaget finner du informasjon om hva som skjer på Bautahaugen samlinger i august. Museet er åpent for omvisning lørdag og søndag 1.–2. august, 8.–9. august og 15.–16. august kl. 12.00–16.00. Base Elg-utstillinga Base Elg-utstillinga er åpen i samme tidsrom som museet. Teknoteket/Radiomuseet Samtidig er også Bautahaugen Samlinger – avd. Teknoteket/Radiomuseet åpent. Her finner…
Les mer

Brødrene Dokken AS vil overta og bygge ut Høve boligfelt i Reinli

To tidligere kommunestyremedlemmer, Olaug Hjelleset og Erik Råheim jubler. – Å få fart på boligbygging på solsiden i Høve, er et meget godt bolysttiltak, sier Råheim. Hjelleset peker på at Brødrene Dokken både har dyktige medarbeidere og erfaring med slike utbygginger, og minner om at boligbygging i Reinli kan bety jordvern i Bagn. Flere byggetrinn…
Les mer

Lavere skatteinngang

I første halvdel av 2019 hadde Sør-Aurdal en skatteinngang på 37,7 millioner kroner. I tilsvarende tidsrom i 2020 kom det inn 35,7 millioner kroner. Dette er en nedgang på 5,3 prosent. Slik var skatteinngangen i millioner kr for Valdres-kommunene: Kommune 2019 2020 Endring i prosent Sør-Aurdal 37,7 35,7 – 5,3 % Etnedal 14,5 13,2 –…
Les mer

Framgang for Sør-Aurdal

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. I 2020 havner Sør-Aurdal på 268. plass. Kommunen rykker opp 69 plasser sammenlignet med 2019. Av tabellen nedenfor ser vi at Sør-Aurdal er den eneste Valdres-kommunen som har framgang. Kommune 2019 2020 Øystre Slidre 60 123 Nord-Aurdal 81 135 Etnedal 112 242 Vang 225 308…
Les mer

Allemannsretten

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr. To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som…
Les mer

Bærnytt 3

Blåbærene begynner å bli modne, og i år ser det ut til å bli gode mengder av dem. Mye regn kan gjøre at bærene taper kvalitet. Det anbefales derfor å plukke det en vil ha, så tidlig som mulig. Molter Noen av moltene i lavereliggende og solrike strøk begynner å bli modne. Flere steder er…
Les mer

Et tilbakeblikk

I juli 2004 var Hedalen.no på seterbesøk i Muggedalen. Gudmund Stugaard hadde bygd veg, fått på plass aggregat og melketank og tilsatt tysk budeie. Hun hadde med seg de tre sønnene sine. På setra var det denne sommeren ni velstelte telemarkskyr og en kalv. Se oppslaget Ny seterdrift i Muggedalen.
Les mer

Sommerutstillinga på Jordet

Galleriet i Låven hadde åpning lørdag 18 juli, og over 80 personer kom innom. Det ble servert fersk kringle og kaffe på huset. Kjersti Grytnes Jordet åpnet utstillingen med å si at galleriet har vært drevet i fem år nå, og at det har forttrinnsvis vært satset på sommerutstillinger. Et treffsted – Målsetttingen er et…
Les mer

Beitesesong, dyr på utmark

Det er mye dyr på utmarksbeite rundt om i Sør-Aurdal. Kommunen informerer om båndtvang, gjerder og hva du bør gjøre om du finner dyr som er skadet Les hele artikkelen på kommunen sin hjemmeside.
Les mer

Barnedåp

Søndag 19. juli ble Ailo Skogstad Eriksen døpt i Hedalen stavkirke.
Les mer

Preken i Hedalen stavkirke søndag 19. juli

Gud er som den letende gjeteren, eller som det het før, den gode hyrdesom klatrer ned bratte skrenter, rives opp av tornebusker, famler seg frem i steinuren i fjellet – han som alltid leter etter dem som har gått seg vill. Mosebok 16,1-13, 1 Joh 4,1-7 og Lukas 15,1-11 Jeg har vært prest i 41…
Les mer

Grillhytte for barnehagen

Sør-Aurdal kommune leverer i disse dager ny grillhytte til Hedalen Naturbarnehage sin avdeling nede i Braka.  En god oppgradering fra den utslitte lavvoen som har vært barnas husly til nå. Dette er foreldrene ved Hedalen Naturbarnehage glade for, og tror barna vil ha stor glede av denne oppgraderingen i årene fremover. Det har i tillegg…
Les mer

Fiber til alle!LEDEREN 

Vi har ikke den fulle oversikten, men kan slå fast at svært mange av husstandene i Sør-Aurdal har fått, eller vil få, bredbånd av beste kvalitet. I kommunen vår er det Telenor og SAE/Eidsiva som har stått for fiberutbygging. Noen områder er bygd ut på kommersiell basis. Andre har fått offentlig medfinansiering fra kommunen, NKOM…
Les mer

Hedalen ungdomslag informerer

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer om hva som har skjedd i 2019 og hva som vil skje i 2020. Les dette pdf-vedlegget.
Les mer

1 million kr til næringslivet i Sør-Aurdal

Det ble i kommunestyret Sak 24/20 satt av kr 1 000 000, -i disposisjonsfond for bruk til nærings- utvikling i Sør-Aurdal kommune. Midlene skulle styrke sysselsettingen og gi en ekstra giv til kommunens næringsliv. Mange har på grunn av Covid-19 hatt en dårlig vårsesong, og noen bransjer har blitt rammet ekstra hardt. Vi ser allikevel…
Les mer

Sommeråpent på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret

Det ser ut som koronaen har sluppet taket, slik at det blir mulig å holde sommeråpent på Skrukkefyllhaugen også i år. Vi holder åpent fredager, lørdager og søndager fra og med lørdag 1. august til og med søndag 16. august fra kl. 12.00 til kl 17.00. Ho «Berte» vil være på plass som vanlig, så…
Les mer

Mobildekning som en sveitserost

Flere lesere har den siste tiden tatt kontakt med Hedalen.no. De rapporterer om lite tilfredsstillende mobildekning på Teinvassåsen og nærliggende områder i Hedalen. Noe å lære av Nes Østmark? Tidligere konsernsjef i NSB og hyttteeier, Osmund Ueland, var én av pådriverne for å få mobilmast i Nes Østmark, en mast som har vist seg å…
Les mer

Konsekvenser av ny postlov

– Med ny postlov får folk og næringsliv et godt og likeverdig posttilbud over hele landet fra 1. juli 2020. Med postomdeling annenhverdag er den nye loven bedre tilpasset fremtidens etterspørsel etter posttjenester. Både Posten og Postkom (de postansattes organisasjon) er positive til endringen, leser vi på regjeringen sin nettside. Les artikkelen Spørsmål og svar…
Les mer

Nye rutiner for postlevering

Fra og med 7. juli la Posten om rutiner for levering av post og pakker. Her oppsummerer vi hva som fortsetter som før, og hva som endres. Bakgrunn – Antall brev som sendes, har falt fra toppåret i 1999 og frem til i dag med 70 %. Helt konkret betyr det at postbudet leverer i…
Les mer

Bærnytt 2

I år ser det ut til å bli bra med blåbær. På en tur fra Jevnlismyra til Omsrudkollen sist lørdag så jeg gode mengder med grønne bær. I dette området trenger bærene enda en tid før de er modne. Vi får håpe på godt og tjenlig vær! Molter ser det ut til å bli i…
Les mer

Jeg er verdifull, og det er du også!YTRING 

Livet er som en imponerende levende datamaskin. Vi har vel alle en slags søppelkasse der vi slenger de dårlige dagene og opplevelser vi helst vil glemme. Vi kan forsøke å slette og formatere tanker, følelser og opplevelser – men noen filer blir alltid liggende igjen, på godt og vondt. Slik er det i hvert fall…
Les mer

Varierende mobildekning

De fleste av oss bruker mobiltelefon både i hjemmet og der vi ferdes. Skal kommunikasjonen fungere, må du ha nett. Reiser du eksempelvis inn i Vassfaret, kommer du til et område der mobildekninga er fraværende eller skral. Befolkningsdekningen i Norge er oppgitt til å være 99 %, men arealdekningen er en god del lavere. Operatørenes…
Les mer

Tilsettinger ved skolen

Ved slutten av skoleåret ble det lyst ut tre ledige stillinger ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Det var til sammen 18 søkere til disse stillingene. Silje Strøm fra Vestre Slidre har takket ja til den ene lærerstillingen. Ferie gjør at en ikke har fått avklaring på de to andre stillingene. Rektor Tom Lium peker på…
Les mer

Noen tanker om fiberutbyggingen i HedalenYTRING 

Jeg abonnerer på aviser, og fikk for et par dager siden en overraskende e-post fra Aftenposten. Der stod det: «Fra og med 7. juli 2020 har Posten varslet om at det legger om sin distribusjonsfrekvens på hverdager fra dagens levering på 5 dager i uken til 3 dager og 2 dager i uken. …..På dager…
Les mer

Lions i Hedalen redder livet til mange skolebarn

– I dag besøkte jeg en bestemor som hadde ansvar for en hel barneflokk, men var fullstendig tom for mat, forteller skolestyrer Joseph Omuga i en e-post til Arild Bjørnstad i Hedalen. Ei jente på åtte år lå på bakken og vred seg i smerter, og hadde ikke fått noe i magen på fire dager,…
Les mer

– Takk ja til tilbudet fra SAE/Eidsiva!

Dette sier rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune. Han har vært saksbehandler for bredbåndsutbygging i kommunen og samarbeider tett med Innlandet fylke, NKOM og kommunene i Valdres for å få på plass bredbåndstilbud med best mulig kvalitet. – Fiber er det beste du kan få. Nå må vi gjøre det vi kan for å få…
Les mer

Tilfredsstillende mobildekning?

Den siste tiden har jeg hørt om enkelte som har dårlig mobildekning i Hedalen. Jeg vil gjerne lage en artikkel om temaet. Det vil styrke saken om jeg har flere innspill når jeg tar opp eventuelle utfordringer med Telenor og Telia Sonera – de to mobilnettaktørene i bygda. Send gjerne en e-post til redaksjonen@hedalen.no dersom…
Les mer

Berget skjæreunge

– Vi fant en skjæreunge utenfor Hedalen skole 20. juni. Den var skadet og kunne ikke gå eller fly, forteller Svanhild Løberg. – Etter samtale med – og veiledning fra – både dyrlege og Fuglehjelpen fikk den være beskyttet i et stort bur og fikk mat og vann hos oss. Kviknet til – Etter noen…
Les mer

Skytterlaget informerer

Pga. Coronasituasjonen blir det et annerledes år. Den tradisjonelle terminlista med treningskvelder og oppskytingsmuligheter for storviltprøve utgår. Godkjent storviltprøve i 2019 gjelder også for 2020. For nye jegere og evt. andre som trenger ordinære treningsskudd med storviltprøve så kan de kontakte Per Olav Kjensrud (91 88 82 13), eller Torstein Huset (91 57 52 24).…
Les mer

En statusrapport

I en periode lastet sidene på Hedalen.no svært tregt. Dette problemet har Einar Breen nå løst. Tillegget Ep Fastest Cache Options er installert, og bilder er optimalisert. I tillegg er WordPressinstallasjonen av sidene flyttet til ny server. I sum har disse tiltakene ført til at sidene kjører raskt og godt på både mobiltelefon, nettbrett og…
Les mer

Guiding i Hedalen stavkirke

Hedalen stavkirke er åpen for omvisning alle dager i tidsrommet 11.00–17.00 – unntatt tirsdager. I år er det Marie Veimodet og Rønnaug Øverby som deler på guidinga. – Koronapandemien gjør at det i år stort sett er nordmenn som besøker stavkirka, forteller Rønnaug. Hun minner om at hedølinger har gratis inngang. – Ta gjerne besøkende…
Les mer

Fiber til Midtbygda

Sør-Aurdal Energi har laget en plan for utbygging av fibernett til 38 adresser fra Lisgrenda til Omsrud i Midtbygda i Hedalen . – I nærmeste framtid vil eierne av disse adressene bli kontaktet for å avdekke interessen for utbygging, sier nettsjef Kristian Grimsrud Strøm. Denne kommersielle utbygginga vil eventuelt skje i samarbeid med Eidsiva Bredbånd,…
Les mer

Bærnytt 1 – molter

Moltene har hatt en god forsommer, og flere steder i lavlandet er blomstringstida over. På myrer i ca. 600 moh. har jeg funnet bra forekomster av moltekart. Trolig vil det ta minst tre uker før de første bærene er modne. Temperatur spiller en viktig rolle her. Første del av juli ser det ut til at…
Les mer

Kreativ hedøling med sans for design

Inger Marie Gunderhuset studerer for tiden grafisk design ved Høyskolen Kristiania – Westerdals i Oslo. Våren 2021 vil hun etter planen være ferdig utdannet med en bachelorgrad i lomma. Da kan hun for eksempel søke på jobber i byråer som utvikler emballasjedesign, grafiske profiler og web-design. – Interessen for grafisk design startet da jeg gikk…
Les mer

Samferdselssjefen i Innlandet besøker Valdres-kommunene

Fire dager er satt av til befaringer på fylkesvegnettet i de seks kommunene.– Formålet med besøket er å bli kjent i denne delen av Innlandet. Det er viktig å skape gode relasjoner og legge grunnlaget for et godt samarbeid. Kommunene er vår viktigste samarbeidspartner. Alt vi gjør på samferdselsavdelingen, skjer i en kommune, sier samferdselsjef…
Les mer

Dugnad i Vassfarett og på Bautahaugen

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er i ferd med å etablere et skogsmuseum på Bautahaugen. Skogbruket er den næringa er den som har hatt størst betydning for livet og virke i bygda i mer enn 200 år og vi ønsker at dette skal presenteres gjennom en egen utstilling. Stiftelsen eier to skogshytter som er midlertidig plassert i…
Les mer

Hvite blåklokker

– Jeg har alltid vært opptatt av markblomster, men hvite blåklokker har jeg aldri sett før, skriver Solveig Lie. Campanula rotundifolia tilhører klokkefamilien Campanulaceae, leser vi på NatureGate. Blomsten har fem koblede kronblad, og blomsten er til vanlig blå, men kan også være hvit. – Blåklokke er uten tvil den mest utbredte av klokkeslektas medlemmer…
Les mer

Investerte 1,6 millioner kroner i ladestasjoner

– Dette er et grep for å overleve i konkurransen, forteller Tor Ingar Nordby ved Joker Hedalen. Butikken blir nå én av de aller første i Joker-kjeden som har egen ladestasjon utenfor. Det synes Tor Ingar er stas, og det tror han hyttekundene også synes. Ideen kom etter at flere hyttekunder henvendte seg, det ville…
Les mer

Mulighetsrommet for Sør-AurdalYTRING 

Sentralisering er utviklingen som har vært trenden de siste årene. Situasjonen verden har vært i dette året med tanke på pandemi, så kan man kanskje stille spørsmålstegn ved det om det er mest riktig å klumpe oss sammen fortettede i byer. I Sør-Aurdal har vi foreløpig ikke hatt påvist noen som er smittet med korona.…
Les mer

Dåp

Maikel ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 21. juni.
Les mer

Når kommer strømmen til Teinvassåsen?

Dette er det flere som lurer på. I forbindelse med forarbeidet til siste revisjon av kommunedelplan for Søbekkseter/Hellsenningen/Teinvassåsen inviterte Sør-Aurdal kommune på forsommeren 2013 fem grunneiere på Teinvassåsen til et samarbeid med formål å få lagt strøm frem til Teinvassåsen. Dette resulterte etter hvert i at selskapet Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU AS) fikk godkjent en…
Les mer

Landsendbrua

Eldor Bråthen: Vassfarbrøtningen. Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Ådal. Utgitt av Vassfaret Elvekasse i 2007. Se siden om kongevegen fra Landsendbrua til Nerstaddammen. Denne boka gir en grundig oversikt over brøtningshistoria, og hvor viktig elvene var for tømmertransporten. Virksomheten ble administrert av elvekasser, og hver elv ble delt inn i roder. Her…
Les mer

Åpner utstilling

I år er det 75 år siden 2. verdenskrig sluttet. Lørdag 27.6. åpner Bautahaugen samlinger en utstilling i Brakadokka knyttet til krigshistorien i Vassfaret. Utstillinga vil være åpen til og med lørdag 15. august, og foreningen Bautahaugens venner sørger for gaiding. Base Elg En komité har arbeidet i åtte måneder med å forberede utstillinga. Noe…
Les mer

Økonomisjefen blir pensjonist

– Det er siste gang i kommunestyret at Karin Stegarud legger fram tall for oss. Hun har sagt opp jobben sin, og nå blir hun pensjonist, sa ordfører Marit Hougsrud da hun takket Stegarud for arbeidet hun har lagt ned i mange år. Stålkontroll Stegarud har hatt flere roller i kommunen etter at hun ble…
Les mer

Interessant rekkefølge

Torsdag 18. juni behandlet kommunestyret saken «Revidering av delegeringsreglement og reglementshefte for Sør-Aurdal kommune». Det ble reist spørsmål om saken egentlig burde ha vært på høring hos eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Olav Kristian Huseby (H) snekrer ofte forslag til vedtak, og han fikk kommunestyret med på denne formuleringen: «Kommunestyret vedtar revidert…
Les mer

Avslutningsfest for 10. trinn

Onsdag 17. juni var det avslutningsfest for seks 10. klassinger med gjester. Den ble en fin kveld med rikholdig program.
Les mer

Etiske retningslinjer for Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Dokumentet «Etiske retningslinjer» er et svært viktig dokument for alle kommuner og for bedrifter. I dette dokumentet beskrives retningslinjer for det arbeidet om skal utføres, og hvilke forventninger og krav som ligger på de ulike områdene for ansatte i hver kommune og i hver bedrift. Ved tilsettinger som arbeidstaker og tiltredelse som politiker skal hver…
Les mer

Økonomisk status og budsjettarbeid

Torsdag 18. juni fikk kommunestyret en orientering om budsjett 2021 og budsjettarbeid. I tillegg behandlet kommunestyret saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2021. Selv om ingen i Sør-Aurdal så langt er smittet av Covid 19, har pandemien skapt betydelige utfordringer for kommunen. I budsjettoppfølgingssaken leser vi følgende: Pr 27. mai er det ført kr 2,2 mill på…
Les mer

Tilbud sommeren og høsten 2020BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret villmarksturer tilbyr følgende: Fottur fra Strøsdammen til Nevlingsdammen lørdag 25. juli Fottur til Sandvasskollen i Vidalen lørdag 8. august Vassfaret hengekøyefestival 5.–6. september Årets vassfaring 2020 ved Strøsdammen 21.–23 august Se omtale av hvert arrangement nedenfor. Fottur fra Strøsdammen til Nevlingsdammen lørdag 25. juli Ca. 12 km lang tur, på stier med skogsterreng, steiner…
Les mer

Ikke la deg lure!

I disse dager mottar flere av oss flere e-postmeldinger som er ren svindel. I dag fikk både kona og jeg en slik e-post. – Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon 6.200 NOK.Skatteberegningen tar utgangspunkt i postene i selvangivelsen for inntektsåret 2019, skriver «Skatteadministrasjon». I meldinga ble vi oppfordret…
Les mer

Heder til Fekjær

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune har tildelt positivprisen for 2019 til Fekjær psykiatriske senter. Positivprisen ble første gang delt ut i 1991. Den skal gå til «personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsruds tale Positivprisen ble første gang delt…
Les mer

Tid for badetur

Den siste uka har vi hatt temperaturer opp mot 29 grader i Hedalen. Badetemperaturen er, til tross for snøsmelting, faktisk akseptabel. Ved Landsendvelta ble den målt til å være 18 grader. Bildet er fra Aurdalsfjorden i Vassfaret. Nyt sommeren!
Les mer

Bautahaugens teknotek

Bautahaugens teknotek, Fjellstad er åpent alle lørdager fra 27. juni – 15.august 2020 kl. 12.00 – 16.00.
Les mer

Stillingsutlysninger i Sør-Aurdal KommuneYTRING 

Sør-Aurdal kommune har veldig mange ansatte som skal følges opp hvert år på forskjellige måter. Når stillinger blir ledigE, er det noen ganger lett å legge ut en stillingsannonse for å ansette en erstatter, men andre ganger kan det være smart med en grundigere gjennomgang av stillingen med hensyn til behov og kvalifikasjoner. For skolene…
Les mer

Først i ValdresLEIAREN 

Ein lesar gjorde oss sist veke merksam på at det er tre ledige stillingar frå 1. augst 2020 ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Søknadsfristen til stillingane er 21. juni. Hedalen.no laga eit eige oppslag om saka med lenkje til stillingsomtalen på NAV sine sider. Folketalet i Sør-Aurdal går, som i store delar av Innlandet, ned.…
Les mer

Utedag ved Bergstjern

Fredag 12. juni var siste vanlige skoledag for årets 10. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Dagen ble tilbrakt ved, på, og delvis i Bergstjernet. Dyreliv i vann var tema i naturfag, og mat på bål ble tilberedt i mat & helse. Vi fant mange småkryp, bl.a. øyenstikkerlarver, vannmidd og hoppekreps. De som prøvde fiskelykka,…
Les mer

Velkommen til verden!

Ask Heimsnes ble født 26.2.2020. Storebrødre er Ovid og Alve, og foreldre er Marte Heimsnes og Ante Nillson. Hedalen.no gratulerer!
Les mer

Travle bier

I disse dager er det stor aktivitet i de mange bikubene til Ante og Erlend. Sesongoppstarten var utfordrende for biene. Snø og kulde bidro til det. I Hedalen fikk de ikke med seg selje-trekket. Dette gikk bedre på Leirskogen. De siste dagene har sommeren nærmest eksplodert, og biene kan hente nektar fra blant annet blomster…
Les mer

Mer om fylkesveg 243

Vi har i dag fått opplyst at asfaltering av strekningen Viken grense–Hedalen stavkirke står på Innlandet fylkeskommune sin plan for 2021. – Prosjektet er beregnet å koste 10 millioner kroner, sier ingeniør Ola Harald Lunde i fylkeskommunen.
Les mer

Bautahaugen samlinger i sommer

Sommeren 2020 blir en unntakssesong med sterkt redusert tilbud. Åpent for omvisning lørdag og søndag disse 4 helgene: 25.– 26. juli, 1.– 2, 8.– 9. og 15.– 16.august. I tillegg blir Base Elg-utstilling på låven og Radiomuseet på Fjellstad åpent alle lørdager fom 27. juni – tom 15. august. Åpningstid: kl . 12.00 – 16.00…
Les mer

Treg lasting

Det tar tid å få opp startsiden til Hedalen.no. Einar Breen i firmaet Adapive Media arbeider nå med å finne en løsning på problemet. Denne utfordringen har førsteprioritet i videre utviklingsarbeid.
Les mer

Framskynder asfaltarbeider

Innlandet fylkeskommune har tidligere opplyst at asfaltarbeider på strekninger der det i dag er grusdekke etter overgravinger på fv. 243, skal utføres i september. Nå forteller Ola Harald Lunde i fylkeskommunen at en framskynder arbeidene, slik at de blir tatt før ferien. Dette gjøres for å redusere ulempene de humpete vegestubbene medfører.
Les mer

Søknad om støtte til næringsformål

Formannskapet har i møte 09.06.20 i sak 026/20 vedtatt kriterier for avsatte midler til næringsutvikling. Det  åpnes for søknad om støtte til næringsformål for lokalt næringsliv i Sør-Aurdal kommune. Les mer på kommunens hjemmeside.
Les mer

Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Sør-Aurdalshallen torsdag 18.6. kl. 09.00–16.00. Noen av sakene som skal behandles: 20/6241 – Budsjettoppfølging 1 tertial 2020 Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Helhetlig ROS-analyse for Sør-Aurdal kommune 2020-2024  Innlandsstrategien 2020-2024 – høring Opprettelse av partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg Valdres folkemuseum – Søknad om støtte Endring av vilkår for bruk av bygninger i…
Les mer

– To rotbløyter på få dager

Fra og med onsdag 3. juni til og med onsdag 10. juni kom det 78,6 mm nedbør på målestasjonen til Knut Digene. – Dette betyr mye for alt som vokser, sier Knut. – Noe av vannet fordamper, men planter tar også til seg det de trenger, og det kan fort bli tørt igjen. Bær i…
Les mer

I gang igjen med gudstjenester

Strenge smitteverntiltak var satt ut i livet da det var kveldsmesse i Hedalen stavkirke sist søndag. En-metersregelen ble praktisert, og bare annenhver kirkebenk ble brukt. Ved inngangen var det plakater som orienterte om tiltakene, og det var mulighet for å vaske hender med sprit. Nattverd ble gjennomført ved at oblaten var plassert i et plastbeger…
Les mer

Du må ikke komme her…YTRING 

Hedalen.no har betimelig nok stilt spørsmål til fylkeskommunen om vegstandarden i Hedalen. I planene for utbedring av Fv. 243 var at asfaltering skulle skje i 2020. Dette er glatt utsatt til 2021, antakeligvis som et resultat av sammenslåing av innlandsfylkene, og uten at det ble gitt informasjon om dette før saken ble etterlyst. Vegstandarden på…
Les mer

Underveis

I august 2000 ble det gjennomført en vandring langs Kongevegen fra Reinli til Valdreshaugen. Derfra gikk det buss til Hedalen der pilegrimsferden ble avsluttet. Vandringa hadde fått tittelen «Underveis – Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år». Se oppslaget «Underveis –Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år» på gamle…
Les mer

Nye læreplaner for grunnskolen

Fra og med august 2020 blir de nye læreplanen tatt i bruk for 1.–9. trinn i grunnskolen. For 10. trinn blir læreplanen innført i august 2021. Læreplanen har fått en ny, overordnet del. Den beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Ny læreplanstruktur Læreplanen har fått ny struktur. Fagplanene har lik oppbygging: Om…
Les mer

Befolkningsutvikling i Sør-Aurdal

Hedalen.no har fått hjelp av Statistisk sentralbyrå til å finne ut hvordan folketallet har utviklet seg i samtlige kretser i Sør-Aurdal de 10 siste årene. Undersøkelsen viser at det nå er 674 innbyggere i Hedalen. I 2010 var tallet 745. Folketallet minker i de fleste kretsene i kommunen. Unntak er Stavadalen, Spangrud, Fønhus og Bagn/Reinli…
Les mer

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner

Venneforeningen savner beboerne på Hedalsheimen. Vi er inne i en ufrivillig «ferie». Vi skulle holdt basar den 22. mars – men den ble utsatt. Vi skulle også besøkt beboerne på Hedalsheimen og holdt konsert. Alt ble utsatt. Men basar vil det bli på den andre siden av sommeren! Det kan hende at vi må ha…
Les mer

Koronapandemien skaper usikkerhet for kommuneøkonomien

Saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2020 tyder likevel på at kommunen vår har god kontroll til nå. Det foreslås foreløpig ikke budsjettendringer. Inntektsendringer I forhold til den siste årsprognosen som er utarbeidet av Kommunenes sentralforbund, vil sum skatt og rammetilskudd bli 1,4 millioner kr høyere enn budsjettert for 2020. Rammetilskuddet kommunen får fra staten, øker med…
Les mer

– Det er opp til trafikantene å tilpasse kjøringen sin til vegens tilstand og beskaffenhet

Asfaltarbeidene på fylkesveg 243 er planlagt til 2021. Fast dekke på strekninger der det i dag er grus, kommer i september. Det er er lite håp om særlig vedlikehold på andre fylkesveger i Hedalen – om vi tolker Innlandet fylkeskommune rett. Fylkeskommunen svarer Vi sendte følgende brev til fylkekommunen rett før helga: Hedalen.no vil gjerne…
Les mer

Arbeidsledigheten går ned

I Sør-Aurdal er det nå 46 helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 % av arbeidsstyrken. I april var ledigheten på 7 %. Sør-Aurdal er i denne sammenheng best stilt i Valdres. Her er tallene for de andre kommunene: Etnedal: 4,9 % i mai, (7,4 % i april) Nord-Aurdal 6,9 % i mai, (11,3% i april) Vestre…
Les mer

Sommeren er her!

1. pinsedag har vi hatt sol fra skyfri himmel, og temperaturen har vært opp mot 24 grader. Mange hadde lagt turen til Vassfaret. Kirsten og jeg hadde en fin sykkeltur i dalføret.
Les mer