Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Styreleder Olav Kristian og styremedlem Svein Gunnar Huset klare til å sende ut bunken med 105 brev.

Bostedsundersøkelse i Sør-Aurdal – kartlegger småbruk og boliger i kommunen

Mitt Sør-Aurdal SA har det siste året gjort en omfattende kartlegging av landbrukseiendommer og boliger uten fast bosetting i kommunen. Et prosjekt som i stor grad er inspirert av Huga på gard som Vestre Slidre og Vang gjennomførte i perioden 2017 til 2019. Antallet tomme boliger er svært høy i kommunen vår, og det er…

Les mer »

Ungdom

Bruker overskuddet på unge

Kulturkort for ungdom, styrket tilbud i videregående opplæring og satsing på psykisk helse er noen av tiltakene fylkestinget vedtok å bruke penger på i justeringen av budsjettet for 2021. På grunn av mindreforbruk i 2020 er det satt av 146,5 millioner kroner til et ubundet disposisjonsfond. Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) la fram et forslag på vegne…

Les mer »

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Valdres-kommunene samarbeider om blant annet pp-tjeneste, barnevern, VLMS og Fact-team. Se årsmeldingen som er laget for det interkommunale samarbeidet.

Les mer »

Veg som trenger vedlikehold

Høring – vegnettsplan for Innlandet fylke

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker, inviterer fylkeskommunen berørte parter til å komme med innspill gjennom høringer og offentlig ettersyn. Vegnettsplanen for Innlandet fylke var lagt ut på høring til 23. april. Formannskapet skal behandle saken i sitt møte tirsdag 27. april. Oppland og Hedemark er slått sammen til Innlandet fylke. I dag gjelder to…

Les mer »

Nullutsleppskjøretøy

Bompengar for nullutsleppskøyretøy

Skal nullutsleppskøyretøy betale bompengar på strekninga E16 Fønhus–Bagn–Bjørgo, og kva for takstar skal eventuelt gjelde? Dette er spørsmål formannskapet tysdag 27.4. skal uttale seg om i ei høyring. Her kan du sjå takstane som gjeld for E 16 – Bagnskleiva no. I tidlegare takstretningslinjer for bompengeinnkreving på offentleg veg har nullutsleppskøyretøy vore fritekne for å…

Les mer »

Vaksinering mot korona

Status Covid-19 i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune fikk, sammen med de andre valdreskommunene, karantenesatt innbyggere i forbindelse med covid-situasjonen rundt russen sist helg. Kommunen har i den forbindelse testet 27 elever og 6 ansatte. Det er ikke avdekket positive tester blant disse. To personer var fredag i karantene og fire i ventekarantene. På kommunens hjemmeside leser vi at Sør-Aurdal kommune…

Les mer »

Fekjær psykiatriske senter

12 nye stillinger ved Fekjær psykiatriske senter

– Senteret mottar for tiden mange henvisninger om behandlingsplass – så mange at ventetiden for å få plass, er lang, sier institusjonssjef Elling Fekjær. I tillegg til avtalen Fekjær har med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, er senteret godkjent for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Med bakgrunn i økte behov har styret besluttet å øke…

Les mer »

Velkommen til verden!

Velkommen til verden!

Jeg heter Storm Bakke Haukland og ble født 22. oktober 2020 på sykehuset i Tønsberg. Jeg bor like før Åsgårdstrand, sammen med mamma, Kristine Haga Bakke, og pappa, Stian Haukland.  Hedalen.no gratulerer!

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Overskudd på vel 6 millioner kr i 2020

Driftsregnskapet for Sør-Aurdal kommune for 2020 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6 193 733 kroner. Netto driftsresultat ble på 8 282 996 kroner. Kommunen er godt innenfor to sentrale parameter på sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens samlede driftsinntekter og driftsutgifter – inklusiv finanstransaksjoner. Nasjonale anbefalinger for sunn…

Les mer »

Korona

Mistanke om karantenebrudd

Tirsdag ble 29 elever fra Sør-Aurdal ved Valdres vidaregåande skule sendt hjem til ventekarantene. Elevene kommer fra ulike klasser, og alle ble testet. – Mens vi venter på prøvesvar, er både elevene og deres nærkontakter satt i ventekarantene, opplyser ordfører Marit Hougsrud. – Det vil komme mer informasjon fra kommunen når prøvesvar foreligger. Til «Valdres»…

Les mer »

Dugnadsaktivitet på Hedalsheimen

Det er vårdugnad på Hedalsheimen torsdag den 06. mai 2021 klokka 17:00 eller tidligere

Er du interessert i at det skal se fint ut rundt Hedalsheimen?  Det var jo ment at Hedalsheimen skulle være en «perle» i bygda. Og det har den blitt – men den blir ikke det av seg sjøl! Vi har noen få veldig energiske som har med seg både gressklipper og traktor. Og det skal…

Les mer »

Hedalen sangkor 2016. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kan du disse sangene?

Hedalsvisa av Edvard Elsrud synges ofte på 17. mai. Det gjør også Valdressangen av Anders Underdal. Hedalssangen er forfattet av Mikjel Sørli. Olav Dokkehaug har skrevet en sang om Goplerud. Her gjengir vi tekstene, så håper vi det kan være et bidrag til mer sang i barnehage, skole og hjem. Hedalsvisa Tekst: Edvard ElsrudMelodi: Eg…

Les mer »

Aktivitetskalender

Aktivitetskalendere for lag og foreninger

De siste to ukene har Hedalen.no opprettet aktivitetskalendere for alle lag og foreninger som har nettside på hos oss. Hver kalender må ha minst én redaktør. Ettersom det er Google-kalendere som er lagt inn, må redaktører ha et Google-innlogg, for eksempel en Gmail-adresse. Felleskalenderen Alle aktiviteter som blir bekjentgjort i kalendere som lag og foreninger…

Les mer »

Geir og Guttorm på Øverby

Investerer 7,5 millionar kroner i ny driftsbygning

Guttorm Øverby (23) skal om få år ta over garden som faren, Geir Øverby, no driv. Innovasjon Noreg har gjeve tilskot til eit utbyggingsprosjektet som er i gang. Tilskotsordninga er spesielt gunstig når ungdom under 35 år vel å satse slik Guttorm no gjer. I desse dagar riv Guttorm og Geir den gamle låven som…

Les mer »

Kartreferanse

Jeg satt og studerte det kartet som vi publiserte på Hedalen.no. I boka «Fallskjermer over Vassfaret» av Paul Strande, skriver han på side 166: «I slutten av mars flyttet vi hovedkvarteret med radiostasjonen nærmere bygda. Vi tok i besittelse en hytte som lå ca. 3—4 km fra hovedvegen gjennom Hedalen. Bjørnebo het hytta og lå…

Les mer »

Illustrasjonsbilde mast

Redusert nettleie i Sør-Aurdal i 2021

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med til sammen 4,37 mill. kr etter bevilgning i statsbudsjettet for 2021. For de fleste kundene innebærer dette redusert nettleie på 1250 kr i år. Mye til Sør-Aurdal I Statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 20 millioner kr til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av…

Les mer »

Gammelt kart over Hedalen

Gamle kart

Jeg fant innimellom  noen papirer som kom til Teknoteket, et gammelt kart. Det er i to deler, men det er greit, da det er såpass stort. Det er litt artig å se gårder og veier på disse kartene. (Bruk helst datamaskin med stor skjerm når du studerer disse kartene. Kart 1 Kart 2 Se også…

Les mer »

Damata Bandbilde (Photo_ Jan Tore Eriksen)

Debut-albumet ‘What’s Damata’

– Vi gikk i samme klasse på Norges Musikkhøgskole og spilte inn et album der i 2019, og fredag 16. april kom det ut på vinyl, CD og digitalt, forteller Ola Øverby. Trioen består av Ola Øverby fra Hedalen (trommer), Torstein Slåen fra Otta (gitar) og Karl Erik Horndalsveen fra Færder (kontrabass). Her finner du…

Les mer »

Kofteknapp

Kofteknapp

Av Inger Haglund i «Sagn og Soge i søndre Ourdahl 1994. Bildet ovenfor: Her er eksemplar av Mekkel H. Lies kofteknapper av 1943. I Hedalen stod vi sjelden opprådd med å skaffe til veie de vesentligste fornødenheter under krigen. Her hadde vi handverkere av nær sagt alle slag. Til og med en «knappestøper» befant seg…

Les mer »

Vaksinering mot korona

90 fekk vaksine mot Covid 19 i veke 15

Oppdatert lørdag 17.4.: I veke 16 kjem det 14 hetteglas med vaksine. Det rekk til 84 dosar. I veke 17 får kommunen 20 hetteglas med til saman 120 dosar. (FHI har oppdatert informasjon som ble lagt ut fredag. Sør-Aurdal får fem ekstra hetteglass i uke 17.) Diagrammet nedanfor viser kva for aldersgrupper som fekk vaksine…

Les mer »

Korona

Korona – Nå er det nasjonale regler og anbefalinger som gjelder

Kommunestyret vedtok i sitt møte 25. mars en midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Sør-Aurdal. Forskriften er opphevet fra og med onsdag 7. april. Dette betyr at det er nasjonale tiltak som gjelder nå. Se plakaten om nasjonale tiltak som gjelder fra 16. april. Se også siden Oversikt over nasjonale tiltak. Merk at det…

Les mer »

Flotte forhold

Fredag 16.4. kl. 10.24: Harald Kjensrud kjører løyper og rapporterer om flotte forhold i Hedalsfjella. Værmeldinga ser ikke ille ut. God tur!

Les mer »

Lang flukt

Lang flukt – del 2

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941.  Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer »

Ola Rygg og Mari Goplerud Rygg

Vant rettssak etter bredbåndskonflikt – frykter for rettssikkerheten

NRK: Den pensjonerte juristen og kona tok saken i egne hender. Nå er de redd andre kunder ikke tør å ta kampen. Les oppslaget på NRK

Les mer »

Lang flukt

Lang flukt – del 1

Boka «Lang flukt» Arnfinn Haga fra 2012 forteller historien om en dramatisk flukt fra tyskerne i 1941. Fra omslaget: «Med en dødsdom hengende over seg flykter to menn over fjellene i Norge. Det er våren 1941 og telegrafist Erling Marthinsson og optiker Carl Müller har rømt fra den tyske fangeleiren Ulven ved Bergen. I over…

Les mer »

Storfamilien

Flytting til Sør Aurdal

I juni kommer det flyttende en storfamilie fra Tyskland på 10 – snart 11, til Sør-Aurdal. De drømmer om å kjøpe seg en gård, men ønsker evt. å leie hus eller gård før dette, da det ikke blomstrer av salg av gårder på markedet her nå. De kan begge godt norsk og har noe erfaring…

Les mer »

Kverna i Grunntjernfossen i Vassfaret

Bekkekvernene i Flå i Hallingdal

Flå kommune tar sin kulturhistorie på alvor. Dette merker de fleste som har fulgt med på utviklinga i nabobygda vår i sør noen tiår. Et utslag av denne satsinga er boka «Bekkekvernene i Flå i Hallingdal». Nok et imponerende og høyst leseverdig arbeid fra brødrene Magne og Ola Akervold sine hender! Illustrasjonen på framsida er…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Aktiviteter i HIL framover

Det siste året har vi klart å holde aktivitet for barn og unge med barneidrett, fotball og ski. Det er startet opp med fotballtreninger – der aktiviteten forgår ute. Framover: Voksenaktiviteter er ikke tillatt ennå, men her er det mange som vil i gang. Fotball for alle barn blir det framover, og snart er grusbanen…

Les mer »

Leiar

Den digitale grunnmurenLEIAREN 

Dette året vil Midtbygda i Hedalen få fiberoppkopling. Den er det Eidsiva bredbånd og Sør-Aurdal Energi AS som syter for. I Begnadalen byggjer Telenor ut i fleire område. Sist veke vart det klart at Goplerud, som har vore i rettstvist med Eidsiva, no skal få fiber. Her er arbeida alt i gang. Fiberutbygginga i Sør-Aurdal…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Medlemskontingent Hedalen Idrettslag 2021

Hedalen Idrettslag reduserte satsen på medlemskontingenten for 2020 grunnet begrenset aktivitetstilbud deler av året. Med erfaringen fra 2020 og en tilnærmet fullt gjennomført skisesong 2021, har vi tro på at 2021 skal bringe mer aktivitet for både store og små. Det er derfor besluttet å opprettholde ordinære satser for medlemskontingenten inneværende år. Vi ber derfor…

Les mer »

Vaksinering mot korona

Vaksineringa tek tid

I denne veka startar Sør-Aurdal kommune vaksinering av gruppe 4. Dette gjeld personar i alderen 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år som har sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg utvikling. I aldersgruppa 65–74 år var det 493 personar i 2020. Vaksinar I veke 15 har kommunen fått tildelt 16 hetteglas med Pfizer-vaksine….

Les mer »

Knut Lundby

Stavkirken står, men mediene rår?YTRING 

Mediene omgir oss på alle kanter. Stavkirken i Hedalen står som et tegn på en lang kristen tradisjon i bygda. Men forståelsen av religionens rolle i samfunnet utfordres av underholdningsmedier, nyhetsmedier og sosiale medier. Jeg har vært opptatt av religion og medier i forskning og kirkelig engasjement gjennom femti år. Nå har jeg skrevet sammen…

Les mer »

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Astrid Waller

Parallelle, digitale motorveier

I Sør-Aurdal er det minst to aktører som bygger ut fiber; Telenor og Eidsiva bredbånd / Sør-Aurdal Energi AS. I noen grad bygger aktørene parallelle transportnett. Det fordyrer selvsagt utbyggingene, og det legger beslag på unødvendig mye areal i skogskommunen vår. Dette kan også skape grunnlag for monopol – manglende konkurranse. Fibernett er også relevant…

Les mer »

Gunnar Heiene

Nullutsleppsbiler fra 2025YTRING 

Her kommer min kommentar til spørsmål i artikkelen «Vi heng nok litt etter i Valdres». Jeg er imot et forbud for bensin og dieselbiler slik regjeringen legger opp til. Nullutslippsbiler er i dag på full frammarsj, og om man velger å lette på avgiftene her også videre framover, vil dette løse seg selv. Med dagens…

Les mer »

Politistasjonen i Fagernes

Politiet i Valdres

For tiden er det 25 personer som er ansatt ved lensmannskontoret på Fagernes. I tillegg er det fem personer som jobber for andre enheter i Innlandet politidistrikt, men som har Fagernes som arbeidssted. Med praksisstudenter fra Politihøgskolen er det et kollegium på over 30 personer. Hedalen.no har stilt lensmann Kristoffer Magnus Tessem en rekke spørsmål…

Les mer »

Elektrisk strøm

Kan du gjøre noe med strømutgiftene dine?

Når du skal beregne hva du må betale for strømmen du kjøper til hytte eller bolig i Sør-Aurdal, må du ta hensyn til hva du betaler til den du kjøper strøm av + nettleie. Kjøp av strøm Det finnes mange kraftleverandører. Statistisk sentralbyrå opplyser at gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger, eksklusiv avgifter og nettleie i…

Les mer »

Fra tur i Vassfaret 1962

Min første Vassfar-tur

Min første Vassfartur sto for døren, og forventningene var store for meg og mine to kammerater, Truls og Roger. Året var 1962, og vinterferien på skolen sto for døren, og vi hadde åtte dager å se fram til, i den for oss forjettede dalen. Roger, som hadde vært I Vassfaret året før, var den som…

Les mer »

Helene H. Rustberggard

– Skal distriktene delta i det grønne skiftet?

Helene H. Rustberggard er daglig leder og bilselger i Gol Auto. Hun konstaterer at andelen nullutslippsbiler i Hallingdal, som i Valdres, er lavere enn i byer. – Det er viktig at vi i distriktene blir bevisste på at vi må prate bilen fram. Her er det ikke aktuelt å ikke eie en bil. Og det…

Les mer »

Skrukkefyllhaugen. Foto: Arne Heimestøl

Berte Skrukkefyllhaugen

NRK 1978: På høsttur i Vassfaret. Forfatteren Per Hohle forteller om mysterier og tragedier og om Berte Skrukkefyllhaugens villmarksliv. Lytt til radioinnslaget om Bertes liv og harde arbeid som småbruker i Vassfaret.

Les mer »

Her er bilde av Kjell Haugen t.v. og Erland Strømmen.

LC Vassfaret med koronavakt i påska

Medlemmer i LC Vassfaret har på de mest trafikkerte dagene i påskeuka holdt koronavakt på YX-stasjonen på Nes i Ådal. Jobben har gått ut på å sørge for at det ikke er mer enn ti kunder i butikken samtidig. – En trivelig jobb dette, forteller to av medlemmene, Kjell Haugen t.v. og Erland Strømmen, som…

Les mer »

Ola Rygg og Mari Goplerud Rygg

Ankar ikkje

– Eidsiva bredbånd tek tilgrettens dom til etterretning og vel å ikkje anke. Dette skriv direktør for leveranse i Eidsiva, Tom Caspersen, i e-post til Hedalen.no. Han legg til at Eidsiva bredbånd vil komme attende til tidspunkt for leveranse av fiberbreiband til Goplerudvegen 147 når planen for utbygging er klar. Vann fram i søksmål mot…

Les mer »

Ebil

Vi heng nok litt etter i Valdres

Statistisk sentralbyrå sine tal frå 2020 viser at det var 1893 registrerte personbilar i Sør-Aurdal. 96 (5,15 %) av desse køyretøya var elbilar. 651 (34,38 %) nytta bensin som drivstoff. Heile 1075 (56,78 %) var dieselkøyretøy. Resten 71 (3,71 %), var i hovudsak hybridbilar. Status i Valdres Tala nedanfor viser at situasjonen i dei seks…

Les mer »

Ola Rygg og Mari Goplerud Rygg

Vann fram i søksmål mot Eidsiva bredbånd

Sør-Gudbrandsdal tingrett har gjeve Ola Rygg medhald i at avtalen som vart inngått mellom Eidsiva bredbånd og Rygg 18. oktober 2018 om framføring av breiband til Goplerud, er rettsleg bindande. Det betyr at Goplerud sør i Hedalen skal få fiberbreibandtilkopling for 3 990 kr. I tillegg må Eidsiva betale Ola Rygg sine sakskostnader på 37…

Les mer »

Heidi

Nedsatt hørsel og bruk av høreapparat

Jeg er født med nedsatt hørsel. Jeg syntes høye lyder, sånn som i gymsalen på skolen, skolekjøkkenet og andre steder der det er ekko, er ekle, og de skjærer inn i ørene – langt inn i. Jeg bruker høreapparat på begge ørene og får vondt i hodet på skolen når det er mye støy og…

Les mer »

Én utrykning i påska

Hedalen Røde Kors ble anmodet om bistand tre ganger i løpet av påska. To utkallinger ble avblåst. Den tredje gjaldt bohov for bistand på Damtjern forrige mandag. Her hadde en eldre mann falt og brukket skuldra. Frode Eriksen Ildjarnstad var ute i løypa like ved Røde Kors-hytta. Her henta han snøskuteren og var framme hos…

Les mer »

Samling på Hedalsheimen

Påskeglimt fra Hedalen bo- og servicesenter

Vi ønsket alle for påsken 2021 at Covid 19 var historie. For beboerne ved Hedalen bo- og servicesenter skulle vi ønsket alle dører var opplåst og frie til passasje for nære og fjerne, uten antallsbegrensing. Vi ville likt å se legobordet fylt med duplo til oldebarnas lek. Mikrofonen på stua og lydanlegget tatt i bruk…

Les mer »

Munnbind

Løsning på årets påskenøtt

Takk for alle gode innspill og forslag til løsninger på årets påskenøtt! Gunnar Klemmetsrud var først ute med riktig svar, og han mottar en liten hilsen i posten etter påske.

Les mer »

Vaksinering mot korona

Vaksinetempoet aukar, men mange må vente ei stund til

Denne artikkelen har Hedalen.no laga basert på opne kjelder. Finn nokon feil eller manglar, er det fint om vi får beskjed om det. Målet med artikkelen er å gje innbyggarar i Sør-Aurdal nøktern og korrekt informasjon om framdrifta i koronavaksineringa i kommunen. Status ved inngangen til april I veke 13 får Sør-Aurdal kommune 8 hetteglas…

Les mer »

Arbeidsmarkedet i Innlandet i mars 2021

Svak nedgang i ledigheten i Innlandet

Ved utgangen av mars var 10 671 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,5 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har gått ned med 136 personer i mars. Ledigheten har dermed holdt seg relativt stabil siste…

Les mer »

Gudstjeneste fra Asak

Gudstjeneste 1. påskedag

Min svoger, Kjell Halvard Flø, er sogneprest i Halden. I år deler han og hans medarbeidere den digitale gudstjenesten de har laget for 1. påskedag, med leserne til Hedalen.no. Arne H.

Les mer »

Sara og tre medelever

Til landsfinale i «Ungt entreprenørskap»

24. mars deltok elevbedriften «HDG – for jordas beste» fra Tomb videregående skole i fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Viken. De fire jentene fikk førsteplass i kategorien «beste ungdomsbedrift». I tillegg leverte de beste videopitch og fikk en plass i «jord-fjord-bord-prisen». Sara Auren fra Hedalen har ansvar for markedsføring i bedriften. Ren husdyrgjødsel «Vi er en…

Les mer »

Ambulanse

Litt om helsetilbod og det å bu i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

– Hva tenker du på, Eldor, spør dei på Facebook. Ei stund tenkte eg å skrive eit facebookinnlegg, men no spør eg redaktøren om han vil offentleggjera dette på nettstaden hedalen.no. Vil nokon dele, må dei gjerne det, om redaktøren tillet. Dette handlar om helsetilbod og korleis det er å bu i Sør-Aurdal kommune. Det…

Les mer »

Turid Barth Pettersen

Lyset i mørketPÅSKEANDAKT 

Vi er midt i påskeuka. Det er en uke på slutten av vinteren, snøen ligger fortsatt hvit, men vi merker at våren banker på. Sola utfordrer skyggene. Lyset møter mørket og prøver å overvinne det. Sorgen og gleden lever også sammen denne uka. Påsken rommer den dypeste fortvilelse og den gladeste jubel. Fra palmesøndag til…

Les mer »

Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Takk!YTRING 

Beboerne ved Hedalen bo-og servicesenter ønsker å rette en stor takk til Hedalsheimens venner for en smakfull opplevelse og et velfylt påskeegg til alle oss beboerne. Vi setter utrolig pris på alt dere gjør og steller i stand for at vi skal ha en hyggelig hverdag og helg. Vi ønsker dere alle en riktig god…

Les mer »

Hedalen stavkirke har flere malerier som framstiller Jesu siste måltid på Skjærtorsdag

Sør-Aurdals kirkebygg er gode forkynnere av skjærtorsdagens budskap!

Skjærtorsdag var planen at jeg skulle reise til Hedalen stavkirke og holde gudstjeneste om kvelden. Det så jeg fram til. Lese fortellingene om Jesus som bøyer seg og vasker disiplenes føtter og holder det siste måltidet sammen med dem. Korte, innholdsmettede begivenheter som vi lytter til i fellesskap på en skjærtorsdag. Når måltidet skulle gjentas…

Les mer »

Årets påskenøtt

Årets påskenøtt

Årets påskenøtt er noe som finnes i de fleste hjem, og det blir flittig brukt av mange nå i påsken.  Den første som knekker nøtta, får et eksemplar tilsendt i posten etter påske. Forslag til løsning sendes Gunn Karin på mobil 99 71 43 58.

Les mer »

Eggekartong

La oss kurere datoskrekk og forhindre eggesvinnYTRING 

Norske egg er så holdbare at de sjelden blir dårlige før man rekker å spise dem. Likevel kaster nordmenn minst 13 millioner egg årlig. I påsken dobles salget av egg. Med en felles innsats for å kurere den rådende «datoskrekken», kan vi passe på at alle blir spist. Skepsis rundt holdbarhet er nemlig en av…

Les mer »

Humpete veg

Kan du kreve erstatning?

– Er det noen som tar ansvar for vegene i Hedalen? spurte Tor Ola Skogstad i en ytring på Hedalen.no 24. mars. Bakgrunnen for ytringa var humpete veger og manglende varsling. Nå har det kommet opp varselskilt flere steder nord i bygda. Det er nok flere som har fått seg ubehagelige overraskelser de siste ukene….

Les mer »

Nytt storsykehus

Vil ha nytt storsykehus på Moelv

Avstander ble et sentralt tema da kommunestyret sist torsdag skulle utforme høringssvar til foreslått sykehusstruktur. Sør-Aurdal kommune mener storsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, Moelv. En sekundær løsning for kommunens innbyggere vil være en løsning med tettere samarbeid med Ringerike sykehus i Viken. Kommunestyret vurderer videreføring av dagens struktur som en dårlig løsning. – Nei til…

Les mer »

Reynir Johannesson

Ice har mobilnett i Hedalen også

Det er da tre selskaper som leverer mobiltjenester fra master i Hedalen og Hedalsfjella: Telenor, Telia og Ice. – Ice har bygget ut eget nett i Hedalen. Alle operatørene er inne på de samme lokasjonene, med tilsvarende dekning. Nasjonalt har vi per i dag over 95 prosent befolkningsdekning, og der vi ikke har bygget ut…

Les mer »

blåveisen og krokusen

Det går mot vår

– Da har blåveisen og krokusen begynt å komme fram på Øvre Sukke, så da er våren i anmarsj, skriver Håvard Sukke i en e-post til redaksjonen.

Les mer »

Prost Carl Philip Weisser

En annerledes kirkepåske

Plutselig snudde det også i år. I løpet av noen hektiske dager i uka før palmesøndag kom beskjeden; ingen åpne gudstjenester i kirkene. Mye var planlagt slik vi er vant med; salmer, tekster og liturgi som prester og organister hadde sett på i lag. Jeg synes det er storartet å være prest i påsken når…

Les mer »

Elevbedrift

Elevbedrift på mellomtrinnet 2021

Mandag, tirsdag og torsdag i uke 12 hadde elevene på mellomtrinnet på Hedalen barne- og ungdomsskole elevbedrift.I ukene før hadde vi planlagt hva vi skulle produsere, ansatt ledelse for bedriften og på de ulike avdelingene samt bestemt hvem som skulle jobbe hvor. På kjøkkenet ble det produsert over 400 skolebrød og noe havrekjeks. På tekstilen…

Les mer »

Hytte fra Hedda Hytter AS. Foto: Håvar Haug

Informasjon om hyttelag og hyttevelYTRING 

Det er stor interesse for hytter i Hedalsfjellet. I påsken er interessen ekstra stor. I påsken er det også viktig å følge med på Hedalen.no. Ved å legge informasjon om ditt hyttelag eller hyttevel på Hedalen.no, vil flere på en enkel måte få informasjon om hyttelaget eller -vellet. Det gjelder både medlemmer, andre hytteboere i…

Les mer »

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

YtringTAKK FOR GOD JOBB! 

Det er enkelt å kritisere. Enkelt å finne feil hos andre.  Når vi snakker om «kommunen», så  er det ofte noe vi er misfornøyd med. Nå har jeg lyst til å ytre at det er noe jeg er fornøyd med. Noe jeg er imponert over. I disse koronatider, og spesielt nå som vi igjen har…

Les mer »

Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Foreningen Hedalsheimens venner ønsker alle dere som bor på Hedalsheimen en god påske!YTRING 

Det er jo ikke så lett å drive en venneforening som skal » lage trivselstiltak for de som bor på Hedalsheimen»– som er vår formålsparagraf – i disse koronatider. Så vi i venneforeningen savner dere! Og så tror jeg at dere savner oss – også. Vi må få tilbake hæla i taket på Hedalsheimen, mange…

Les mer »

Bjørke

Erling S. Lorentzen gikk bort 9. mars i år, 98 år gammel

Han var så godt kjent at jeg velger her ikke å bruke plass på å ramse opp enkeltheter fra denne varme patriotens imponerende liv. BASE ELG-gruppa, nedsatt at Bautahaugen Samlinger, er svært takknemlig for at han viste stor interesse for prosjektet vårt. En hilsen fra ham den 22.4.2020 ble formidlet til oss: «Jeg har mottatt…

Les mer »

Marit Hougsrud

Videohilsen fra ordfører Marit Hougsrud

I videoen nedenfor orienterer ordføreren om kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte. I tillegg viser hun til nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars.

Les mer »

Munnbind

Kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte

Torsdag 25.3. vedtok kommunestyret midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte – Sør-Aurdal kommune. Forskriften gjelder fra 25. mars kl. 24.00 til og med tirsdag 6. april 2021. Kommunestyret ga kommunedirektøren myndighet til å forlenge denne forskriften til 15. april, dersom dette blir vurdert som nødvendig. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 5. august…

Les mer »

På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Medlemskap og løypebidrag

Løypelaget budsjetterte med 10 nye medlemmer denne sesongen. Når vi dette?Hittil i denne sesongen har vi fått 7 nye medlemskap. Vi mangler altså 3 på å nå målet vi satte oss da vi satte opp budsjettet. Vi ønsker oss flere medlemmer. Medlemskapet innebærer at du kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3…

Les mer »

Kart over Hedalen

Navn på kartYTRING 

På offisielle kart over Hedalen fins det noen feil og unøyaktigheter. Et viktig kart over hele Norge ligger på norgeskart.no. Det er visstnok et grunnkart som mange andre kart bygger på. Jeg har tatt kontakt med Statens kartverk (på Hønefoss) for å rette opp det som jeg mener bør endres. Og jeg har tatt med…

Les mer »

Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

De totale kommunale avgiftene og eiendomsskatt i Sør-Aurdal kommune i 2021YTRING 

Oversikt over de kommunale avgiftene og eiendomsskatt for alle landets kommuner kan man finne ved å google. Der framkommer det at Sør-Aurdal kommune er den dyreste i landet med totalt kr 29 360 i året. Dette er om lag kr 10 000 dyrere enn i Nord-Aurdal. Undertegnede stilte spørsmål om dette i spørretimen ved kommunestyremøtet…

Les mer »

Hjortene har blitt godt vant til kontakt med eierne. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hjortefarm på Jordet

I september 2019 tok Øivind Jordet i Hedalen imot åtte hinner og en bukk på inngjerdet område på gården sin. Hodyrene hentet Jordet i Vestre Slidre. Bukken kom fra Øystre Slidre I vekst Nå teller flokken 13 dyr; 8 voksne og 5 kalver. Éi hinne mista livet i vinter. Trolig var det bukken som hadde…

Les mer »

Dårlig veg

Er det noen som tar ansvar for vegene i Hedalen?YTRING 

Nå begynner det å bli vanskelig å ta seg fram med bilen intakt og helsa i behold på hedalsvegene. Det er jo ikke akkurat noe nytt det, men tidligere hendte det at de satte opp en markering på de verste stedene. Det har de ikke gjort så langt i vår. Jeg synes virkelig synd på…

Les mer »

Vassfarbygg

Hedalen trenger flere boliger

Firmaet Vassfarbygg, som drives av brødrene Frank Kjensrud og Roger Kjensrud, startet i januar på et nytt byggeprosjekt: Vilde Ildjarnstad Jordet og Gudbrand Jordet flytter tilbake til Hedalen og bosetter seg i eget hus på gården Jordet, nord i bygda. – I det siste har det vært lyst ut flere ledige stillinger i Hedalen og…

Les mer »

Måneskinn. Foto: Grete Skogly

Et bilde fra januar

I vinter har det vært mye fint vintervær. Ikke bare på dagen, men også på kvelden. Dette bildet er tatt på Teinvassåsen 29. januar i nydelig måneskinn. Flere bilder finner du på bildesida for 2021.

Les mer »

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Nye tiltak for hele landet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at regjeringen, etter råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, nå ser seg nødt til å innføre tiltak over hele landet. Tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25.mars og gjelder til 12. april. Nye anbefalinger Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har…

Les mer »

Valdres brann og redning

Valdres brann og redning tar også helseoppdrag

Valdres brann og redning har tre stasjoner i Sør-Aurdal – i Bagn, Begna og Hedalen. Det nasjonale brannstatistikk-registeret ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at Valdres brann og redning (VBR IKS) utførte 15 rene helseoppdrag i Sør-Aurdal (ikke 8, som vi skrev i dette oppslaget) og 33 helseoppdrag totalt i de fem eierkommunene….

Les mer »

"Soppdyrking på Nedre Kjensrud. Foto: Nils Garli

Savner bilder

Flere har spurt om det er mulig å få tilbake bildeløsningen som var på gamle Hedalen.no med kantbilder og et stort bilde på toppen. Det er ikke så lett å få dette til i WordPress. Startsida består i hovedsak av artikler og reklameknapper. Men det et alternativ: Bilder kan publiseres på egen side. Når det…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Kommunestyremøte på Teams

Kommunestyret har nettmøte torsdag 25.3. fra kl. 16.00. Møtet innledes med orientering ved ordfører og orientering om Karriere Oppland Valdres v/Inger-Line Haraldsen. Følgende saker skal behandles: Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Sør-Aurdal kommune Etablering av helsefellesskap i Innlandet Valg av repr. til styret for Innlandet revisjon IKS Høringssvar til foreslått sykehusstruktur Samlesak for…

Les mer »

Ellen Cecilie Scheen

Telia lover 5G innen utgangen av 2023

Telenor har tre basestasjoner i Hedalen og én på Søbekkseter. Telia har også basestasjon på Søbekkseter og to i bygda (på Skartjernskollen og i Vestrom i Vestbygda). Begge selskapene leverer 3G og 4G. Til tross for dette opplever deler av bygda dårlig mobildekning. I denne artikkelen setter vi søkelyset på Telia sin kommende 5G-utbygging. Lover…

Les mer »

Korona

Oppdatering 21/3 – Status smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Vi har i løpet av helgen ikke mottatt flere positive testresultater. 3 personer er fremdeles i isolasjon og 63 personer er i karantene. Ingen personer sitter i ventekarantene. Kommunen gjennomfører følgende titak: Hedalen barnehage er fremdeles stengt t.o.m. torsdag 25/3. Begnadalen barnehage, Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole – rødt nivå ut uke 12….

Les mer »

Jan Ove Brenden

Vær raus!YTRING 

Er det ikke rart om vi ser oss selv ovenfra, som milliarder av små maur på en og samme maurtue? Det er ganske heftig aktivitet på mennesketua for tiden med tanke på den verdensomspennede pandemien, og alt det virvaret det skaper på den store maurtua, jordkloden. Jeg har ingen statistikk eller doktorgradavhandlinger å vise til,…

Les mer »

Ambulanse

Flåtestyring og responstid

Torsdag 18.3. publiserte vi artikkelen Ambulansetjenesten – når det haster. Den reiste to nye spørsmål som avdelingssjef for ambulansetjenesten, Ingvild Grønnerud, svarer på. Hvordan styrer AMK ambulanseressursene når én eller flere ambulanser er på oppdrag i et område? – Sykehuset Innlandet jobber hele tiden for at ambulanseressursene til enhver tid plasseres slik det er mest…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

– Har foreløpig kontroll

Fredag opplyste kommunen at ca. 200 personer har tatt koronatest de siste dagene. Totalt er tre bekreftet smittet med det britiske viruset – et virus som er mer smittsomt enn det som var det dominerende koronaviruset i Norge i 2020. Hele 87 personer var fredag i karantene, og 70 personer var i ventekarantene. Vi har…

Les mer »

Amalie

Velkommen til verden!

Amalie kom til verden på Gjøvik sykehus den 3. mars, helt perfekt med sine 49 cm og 3 396 gram. Vi er stolte foreldre, og vår firbeinte Millie er stolt storesøster! Silje & Lars Erik Aasli. Amalie vil gratulere bestefar Terje med 70-årsdagen i dag, 20.03.21! Hedalen.no gratulerer alle!

Les mer »

Astrid Aaslie

En stor TAKK til etterlatte etter Astrid Aaslies bortgang!

Det er med stor ydmykhet og takknemlighet Foreningen Hedalsheimens venner har tatt imot donasjon fra de etterlatte etter Astrid Aaslies bortgang. Astrid Aaslie døde den 28. februar. Da hadde hun levd livet sitt i 87 år. Det var et strevsomt liv med mange sorger, men også gleder. Foreningen Hedalsheimens venner er glad for at hun…

Les mer »

Korona

Oppdatering 19. mars – smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Det er testet ca. 200 personer de siste dagene. Totalt 3 er bekreftet smittet med britisk virus. Vi har 87 personer i karantene og 70 personer i ventekarantene. Kommunen gjennomfører følgende tiltak: Begnadalen barnehage åpner igjen mandag – rødt nivå. Hedalen barnehage stengt t.o.m. 25. mars. Hebu 1.–4. klasse – rødt nivå fra mandag. Hebu…

Les mer »

Fledda

Fra enkelt til lettvint på Fledda?

På Fledda er det litt over 70 hytter, disse har i hovedsak enkel standard, de fleste med solcelleanlegg og biologiske toaletter. I 2018 ble det etablert en overordnet VA-plan for området som muliggjør utslipp av avløpsvann. Fledda hytte- og velforening har i senere år bidratt til bedre merking av turstiene i fjellet. De har også…

Les mer »

Ambulanse

Ambulansetjenesten – når det haster

Ambulansetjenesten er beredskap for utrykning til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. I tillegg sørger tjenesten for transport på båre til nødvendig undersøkelse eller behandling ved en helseinstitusjon eller hos lege. Det er fire ambulanser i Valdres. Én av disse er en døgnbil som er stasjonert i Bagn. Hvordan er responstiden i…

Les mer »

Korona

Smitteverntiltak for påsken i Sør-Aurdal kommune

Regjeringen kom 12. og 15. mars med anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Sør-Aurdal kommune oppfordrer alle å følge disse anbefalingene: Følg de smittevernråd- og pålegg som gjelder for din hjemkommune. Bruk munnbind der avstand på minimum 2 meter ikke kan holdes. Ha god hånd- og hostehygiene. Unngå at hele…

Les mer »

Kostnader ved drift av ladestasjonYTRING 

Det er ikke korrekt at jeg har uttalt at den årlige kostnaden er på kr 90 000. Dette er informasjon hentet fra den kommunikasjon jeg hadde med SAE i forkant der SAE stipulerer kostnadene for ladestasjon. Dette er kommunikasjon Hedalen.no har fått tilgang til og brukt i artikkelen. I etterkant viser det seg heldigvis at…

Les mer »

Espen Rostrup Nakstad. Foto: Finn Oluf Nyquist

Nakstad til Innlandskommunene: – Viktig å agere raskt

Mutantviruset krever at alle reagerer raskt. Det var budskapet fra Espen Nakstad til kommunemøtet vårt. Statsforvalteren har hatt over 40 samordningsmøter med kommunene i koronaåret. Espen Nakstad fra Helsedirektoratet kom med konkrete råd og svarte på mange spørsmål fra Innlandskommunene på Statsforvalterens møte torsdag. Ett år etter nedstengingen av Norge, viser koronatallene i fylket vårt en økende…

Les mer »

Edvin Fossholm

Postlevering

Edvin Fossholm forteller at det på grunn av sykdom har vært problemer med postlevering i Hedalen mandag og tirsdag denne uka . – Vi prøver å komme i rute onsdag, skriver Edvin i en sms til Hedalen.no.

Les mer »

Knut Hagen lader Audi

Ladestasjon ble tapsprosjekt første driftsår

I slutten juni 2020 ble ladestasjonen med tre ladepunkter ved Joker Hedalen åpnet. – Dette er et grep for å overleve i konkurransen, sa Tor Ingar Nordby ved Joker Hedalen da. Butikken investerte 1,6 millioner kroner i prosjektet. Sør-Aurdal kommune ga, via Vassfarfondet, støtte på 20 000 kroner, og Merkur, som er et utviklingsprogram for…

Les mer »

Ladestasjon i Hedalen

Kommentar til artikkelen «Ladestasjon ble tapsprosjekt første driftsår»YTRING 

Litt om ladestasjoner i distribusjonsnettet Det som kjennetegner ladestasjoner for elbil, er at de tilbyr hurtiglading. Markedet er primært kunder på gjennomreise som har bruk for påfyll av energi uten å bruke lang tid på ladeprosessen. For at dette skal være tilgjengelig, må ladestasjonen kunne tilby uttak av høy effekt. Ladetiden avhenger av tilgjengelig effekt…

Les mer »

Baby

Svært lave fødselstall i 2020 i Sør-Aurdal og Etnedal

Det ble færre sør-aurdøler i 2020. I hele kommunen var det bare 8 fødsler. Samme år var det 44 dødsfall. SSB forventer ar det skal være 2 811 innbyggere i Sør-Aurdal i 2030. I 2050 forventer byrået at folketallet har sunket til 2 734. Fødselstallene i 2020 var dramatisk lave for Etnedal og Sør-Aurdal. I…

Les mer »

På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Ut på ski?

Kommende uke ser det ut til å bli fint vær. Det blir kuldegrader om natta, og på dagtid kan det bli noen få plussgrader. Yr.no varsler at det skal bli oppholdsvær, forholdsvis lite vind og en del sol. Både i bygda og på fjellet er det lagt til rette for skigåing. Løypa fra Jevnlismyra Denne…

Les mer »

Gunvor Heiene

HudsultYTRING 

I det siste har jeg oppdaga et nytt ord: Hudsult. Jeg stussa litt da jeg hørte det første gangen, men jeg skjønte det straks: Ja, jeg er sulten på å kjenne andres hud mot min! Et helt år har gått uten klemmer i vår familie, bortsett fra at jeg i jula helt spontant fikk en…

Les mer »

Korona

Korona: Slik gjør vi det i Sør-Aurdal nå

Smitten i Norge øker. 13 sør-aurdøler, har siden pandemien startet, fått påvist korona. Ingen er registrert smittet nå, men i nabokommunen Ringerike er opp mot 3000 personer i karantene. Muterte virus, som lettere smitter, er én av årsakene til økt smitte i Norge. Sammen med Sør-Aurdal kommune har Hedalen.no per 12.3. laget en oversikt over…

Les mer »

Hedalen Røde Kors

Til alle hyttefolkene i Hedalsfjellet

Hedalen Røde Kors vil takke for den overveldende støtten hyttefolket gir oss. Vi er et lite korps med få aktive og godkjente medlemmer.  Men vi er her når det trengs, og det ser vi at har fungert i vinter. Hittil i vinter har vi hatt én leteaksjon som endte godt og to syketransporter. Det har…

Les mer »

Bustete vær i fjellet. Foto: Privat

Bustete i fjellet

Teinvassåsvegen mellom Hedalen og Nesbyen er, i motsetning til en rekke veger i høyfjellet mellom Vestlandet og Østlandet, åpen. – Det er vanskelig å anslå hvor mye snø som har kommet, for den fonner seg opp på grunn av kraftig vind, får vi opplyst av Tor Heine Åslibråten. Brøytejobben pågår kontinuerlig. Det er nødvendig for…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Kven kan endre vedtekne budsjettpostar?

Dette spørsmålet er interessant etter at professor Jan Fridthjof Bernt for nokre dagar svara på spørsmålet i Kommunal Rapport. Sør-Aurdal kommune har ei eiga side der vi finn delegeringsreglementet. På framsida les vi at all avgjerdsmyndigheit med verknad til omverda er lagd til kommunestyret som delegerer til andre politiske utval og til administrasjonssjefen (kommunedirektøren). Berre…

Les mer »

Helsetjenester

Kommunen tok feil

Kommunedirektøren i Sør-Aurdal sier at basistilskuddet til fastleger er 755 kr per år per listepasient. På nettsiden til Helfo leser vi at beløpet er 577 kr. Spørsmålet vi har stilt oss, er om Sør-Aurdal kommune betaler ut 178 kr mer per listepasient enn det Helfo har lagt opp til. Kommunen beklager Etter at Hedalen.no tok…

Les mer »

Fiber til Midtbygda

Siste nytt om fiberprosjektet i Midtbygda

Kristian Grimsrud Strøm i Sør-Aurdal energi opplyser at oppstart av det selskapet kan ta av linjearbeid, vil skje i ukene 10/11. Samtidig med dette vil en begynne med innemontasje. – 80 % av anleggsarbeidet består av trekking i rør og må tas når telen slipper taket, forventet oppstart i mai måned. Avtalen forhandles nå med…

Les mer »

Fekjær psykiatriske senter

– Tegner et for ensidig og negativt bilde

Intervjuet avisa Valdres sist fredag gjorde med fylkesleder i Oppland Senterungdom, Marit Andrisdotter Kvam, har fått Elling Fekjær ved Fekjær psykiatriske senter i Hedalen til å reagere. I oppslaget leser vi blant annet dette: «Jeg tror mange unge ønsker seg hjem til et friere liv på bygda, men man flytter dit man får arbeid. Det…

Les mer »

Snekker

Oppgradering gir klimagevinst

Oppgradering av bygg gir betydelig mer utslippskutt per investert krone enn å rive og bygge nytt. Dette kommer tydelig fram av en rapport som Innlandet fylkeskommune, gjennom prosjektet Bevar bygg – Bevar klima, har bestilt hos Asplan Viak og Energibygg AS. Konsulentene har gjennomført en omfattende studie av 24 ulike bygninger i fylket. Les hele…

Les mer »

Vakker korsang

Savner du korsang?

Da bør du lytte til Vocal Points innspilling av «You Raise Me Up». I skrivende stund er musikkvideoen spilt over 15,8 millioner ganger.

Les mer »

Svein Erik Wold (Sp)

Infiltrasjonsanlegg for hytter

Dette spørsmålet stilte Svein Erik Wold (Sp) i kommunestyrets møte 25.2.: Jeg har fått opplyst at det er innført ny praksis og strengere håndheving for søknader for infiltrasjonsanlegg for hytter. Inntil nylig har det blitt godkjent infiltrasjonsanlegg med naturlig fall og infiltrasjon. Etter det jeg har fått opplyst, blir ikke det godkjent lenger. Nye anlegg…

Les mer »

Begna boligfelt

Etterlyser flere byggeklare tomter

I kommunestyrets spørretime 25.2. stilte Trine Adde Hansebakken (Ap) følgende spørsmål: Som en del av det positive vi nå er vitne til på Begna industri område, kunne det være interessant å tenke seg at det også kunne være utvikling for byggefeltet på Begna. Med flere arbeidsplasser til dette området kan det være noen som har…

Les mer »

Sykefravær

Økt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2020. Sykefraværet i landet var på 5,5 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 3,3 prosent. Dette er noe mindre enn i landet der økningen var på 4,3 prosent, sier direktør Bjørn Lien i…

Les mer »

Anne Fossholt blir vaksinert

Vaksinekapasiteten langt større enn tilgangen

Regjeringen endrer vaksinestrategi. Hvor langt har kommunen kommet med vaksinering mot Covid 19, og hvordan blir framdriften i tiden som kommer? – Per 3. mars er 137 pasienter og 23 helsepersonell fullvaksinert. I tillegg har 32 pasienter og 8 helsepersonell fått første dose av Pfizer. 36 helsepersonell har fått første dose av Astra Zenika, skriver…

Les mer »

Løyper i Hedalsfjella

Gode skiforhold i løypenettetANNONSE 

Harald Kjensrud forteller at løypenettet ble kjørt opp onsdag. I dag har han vært på skitur og testa sporene. Han brukte felleski, og dette fungerte utmerket. Skal en gå på vanlige ski, fremhever han skareklister som grunnsmøring med mildere smøring på topp som det beste alternativet. Kjensrud anbefaler skigåere å holde seg i de oppkjørte…

Les mer »

Folketall i Sør-Aurdal 4. kvartal

Folketallet fortsetter å synke i Sør-AurdalANNONSE 

Statistisk sentralbyrå opplyser at folketallet i Sør-Aurdal i 4. kvartal var 2904. Dette er seks færre enn i 3. kvartal. Vang kommune kommer best ut i Valdres. Her ble det 19 flere innbyggere i 4. kvartal. Slik var utviklingen fra 3. til 4. kvartal i 2020 i Valdres-kommunene: Kommune 3. kvartal 4. kvartal Endring Sør-Aurdal…

Les mer »

Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdalshallen tema i spørretimen

I kommunestyrets spørretime sist torsdag stilte Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål: Sør-Aurdalshallen har nå vært i forsiktig bruk i et år. Hvordan fungerer anlegget og regnskapet for bygget avsluttet? Hvordan gikk det økonomisk? Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud gav dette svaret: Økonomi Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli presentert sammen med årsmelding/regnskap, men…

Les mer »

Dag Henaug. Foto: Privat

Kontakt mellom Ringerike og Sør-Aurdal

– Dersom det er kontakt om legesaken på Nes mellom våre to kommuner nå, er det i så fall på administrativt nivå, sier varaordfører i Ringerike, Dag Hanaug, i en kommentar til artikkelen Helse mot sør og/eller øst? – Det er ikke, så vidt jeg vet, opprettet kontakt politisk. Saken er jo den samme i…

Les mer »

Geir Hagadokken

Opprop om kommunale avgifter i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Nå synes jeg det er på tide at vi kommer med meninger på kommunens politikk vedrørende hva vi tåler av høye beløp for å bo i Sør-Aurdal. De fleste har vel fått ei regning nå som gir skikkelige utfordringer? Eller hva? Hva skal det koste for å bo, ha vann i krana, vaske klær, dusje…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Pengar til kultur i 2021

Tysdag 9.3. skal formannskapet behandle saka Kulturmidlar 2021. Rammefordeling. Kommunestyret har sett av 510 000 kr til denne budsjettposten. Saksbehandlaren foreslår at søknadsfristen vert sett til 1. mai 2021. Her kan du lese heile saka.

Les mer »

Dødt rådyr

Dødt rådyr funnet i boligfelt

Mandag morgen oppdaget beboere i boligfeltet Skolehagen i Hedalen et hodeløst rådyr midt i feltet. Kjell Arvid Briskodden, som er rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, var tilfeldigvis i bygda. Han fikk tips om funnet. – Det ser ikke ut som det er tatt av gaupe der det ble funnet, men hodet er gnagd av og fjernet,…

Les mer »

Olla Jonny Fossholt og Marit Hougsrud

Helse mot sør og/eller øst?

15. januar skrev Hedalen.no at legekontoret på Nes i Ådal ville få redusert åpningstiden fra 1. februar. Dette oppslaget skapte reaksjoner både på Nes, i Begnadalen og Hedalen. Se ytringa Hjertesukk om lege- og legevakttjenesten. 20. januar sa varaordfører i Ringerike, Dag E. Henaug, at endringene som var planlagt, ikke var godt nok forankret verken politisk…

Les mer »

Skuterland?

Snøskuterkjøring i HedalsfjellaYTRING 

Ser på hjemmesiden at retningslinjer for snøskuterkjøring til hytter uten brøyta vei i Hedalsfjella har vært oppe til diskusjon og avstemming i kommunestyret. Er det slik at det kun er kjøring til hytter uten vintervei som har vært tema, eller gjelder dette også generell kjøring i utmark? Som hytteeier med vei helt fram har ikke…

Les mer »

Kommunestyret

Det handlar om Noreg

Det er mogleg å stabilisere folketalet i distrikta i åra som kjem, men det vil krevje ein aktiv distrikspolitikk. Dette er éin av konklusjonane i NOU 2020:15 Det handler om Norge. 18. desember 2020 vart utgreiinga send ut på høyring. I høyringsbrevet les vi at utvalet skulle utgreie konsekvensane av demografiutfordringar i distrikta for statleg,…

Les mer »

Arbeidsmarkedet i Innlandet per februar 2021

Liten endring i ledigheten i Innlandet i februar

Ved utgangen av februar var 10 807 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,3 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med bare 118 personer i februar. Ledigheten har dermed holdt seg relativt stabil…

Les mer »

Snøskuter

Flere kan leie snøskuter til transport mellom bilveg og hytte

Debatt ble det da kommunestyret torsdag 25.2. behandlet saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Saksbehandler Espen Nerødegård skrev at det tilstrebes likelydende vedtak i Valdres-kommunene, men at det samtidig bør være rom for lokale tilpasninger, der det er behov for det. – Administrasjonen ser imidlertid ingen behov for spesielle…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hilsen fra ordfører MaritYTRING 

Etter noen møterike dager har jeg en rolig fredag på hjemmekontor. Det er alltid godt å få rydda i både e-post og i hodet mot slutten av uka. Vi har hatt kommunestyremøte denne uka, der vi hadde en innholdsrik spørretime. Og vi har blant annet behandlet reformen «Leve hele Livet», retningslinjer for snøskuterkjøring, vi har…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Får du endret eiendomsskatt?

Skattesatsen for 2021 er på 4 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. Tilsvarende skattesats for eiendomsskatteåret 2020 var på 4,25 promille. Stortinget har fra og med eiendomsskatteåret 2020 dessuten vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,7 (30 % reduksjonsfradrag) i endomsskattegrunnlaget for hus og hytter. Les orienteringen kommunen har lagt ut på sin hjemmeside.

Les mer »

Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Tømmer og toddi – i Vassfaret i 1891

I 2011 publiserte heftet Ringerike 2011 fortellingen Tømmer og toddi – i Vassfaret i 1891 Ingvar Svensrud har gjengitt og redigert. Beretningen gjelder en tur til Trytetjernsvelta innerst i Vassfaret. Den er forfattet av en tømmermerker fra Ådalen som var med på turen. Hans navn er ukjent. Ekspedisjonen bestod av skogeier Jesper Næss og fire andre karer fra Nes…

Les mer »

Løypemaskin Hedalen idrettslag. Foto: Arne Heimestøl

Flotte forhold i lysløypa

Temperaturen var midt på dagen onsdag hele 10 grader. Harald Kjensrud har kjørt opp lysløypa, og nå er det svært gode forhold for å gå på ski. Det er meldt nattefrost resten av uka, men ikke særlig kaldt. Været ser ellers ut til å bli riktig bra. Vi tror det vil være gode forhold for…

Les mer »

Hvordan opplever du vannet i ditt nærmiljø?

Regional plan for vannforvaltning er ute til høring. Alle med  interesse for god ivaretakelse og bruk av vannet inviteres til å bidra med innspill! Rent vann er en ressurs Vi tar det ofte for gitt av vi har rent vann i springen og fisk i elvene. Men, på landsbasis er rundt hver fjerde vannforekomst (bekk, elv,…

Les mer »

Korona

Oppdatering 23/2 – Sør-Aurdal følger nasjonale smitteverntiltak

Sør-Aurdal kommune følger regjeringens anbefalte nasjonale smitteverntiltak. Vi ser det som nødvendig å følge disse tiltakene relatert til aktivitet innen kultur og idrett for personer over 20 år. Det gjøres nye vurderinger av disse anbefalingene for vår kommunes del i uke 11. Vi ønsker våre deltidsinnbyggere velkommen på vinterferie i Sør-Aurdal, men minner om at…

Les mer »

Gudstjeneste ute på tårnagentsøndagen 2021

Glimt fra utegudstjeneste ved kirka

Det var 24 gudstjenestedeltakere ved Hedalen stavkirke sist søndag. Denne gangen ble messa gjennomført ute. Helena Lea Susanna Wright leda gudstjenesten som ble en svært fin samling med god sang, tekster og tale til ettertanke og minipilegrimsvandring rundt kirka. Etter gudstjenesten var det et eget opplegg for barn inne i kirka og i stupulen.

Les mer »

Hund

Litt om skikk og bruk i skiløyper

Vi er inne i den første av tre vinterferieveker. Mange vil nytte høvet til å ta seg skiturar, anten det er i lysløypa ved skolen, løypa som går frå Jevnlismyra eller i éi eller fleire av det mange mil med løyper som Hedalen løypelag har køyrt opp. Hundar på tur Fleire synest det er greitt…

Les mer »

Snøskuter

Debatt om snøskuter i kommunestyret?

Torsdag 25.2. skal kommunestyret behandle saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Det er 3 480 hytter i Sør-Aurdal, og flere hytteeiere ønsker nok å få fraktet utstyr til hytta med snøskuter der veiforbindelse mangler. Flere har tillatelse fra kommunen til å drive med leiekjøring. I sist formannskapsmøte ble det…

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Bøllekjøring med snøskuter

Slik kan velpreparerte løyper se ut i fjellet. Søndag ble det meste av løypenettet i Hedalsfjella kjørt opp igjen. I Silkevassrunden oppdaget Harald Kjensrud at snøskutere hadde vært på besøk. – Dette irriterer meg, sier han. – Skal en kjøre ulovlig, kan en i det minste holde seg unna løypenettet som så mange andre ønsker…

Les mer »

Trine Adde Hansebakken

Søker fritak fra politiske verv

Trine Adde Hansebakken (Ap) ble valgt inn i kommunestyret i 2015 og gjenvalgt i 2019. I første periode var hun varaordfører. På landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2015 fikk hun holde innlegg. I denne valgperioden er Trine Adde Hansebakken gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hansebakken har i brev til kommunen, datert 10.01.2021, søkt om permisjon fra alle politiske…

Les mer »

Avslag på bruk av båtmotor på AurdalsfjordenYTRING 

Det er en god, fornuftig og rasjonell begrunnelse for søknaden Eivind Mehlum Thorvaldsen har sendt til Statsforvalteren i Innlandet. Det er ingen sak å avgrense slik motorbåtbruk hvis det er vilje. Lokale folk vil nok bekrefte at det må til slike initiativ som i dette tilfellet fra Thorvaldsen skal det bli noe bedre balanse i…

Les mer »

Sa nei til bruk av motorbåt på Aurdalsfjorden i Vassfaret

Statsforvalteren i Innlandet har, med heimel i punkt IV.2 i verneforskrifta, og § 48 i naturmangfaldlova, gjeve Eivind Mehlum Thorvaldsen avslag på søknad om bruk av båtmotor på Aurdalsfjorden i samband med garnfiske etter sik. Aurdalsfjorden ligg i Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Avslaget vert grunngjeve med at tiltaket medfører unødvendig forstyrring på fugl- og dyreliv…

Les mer »

Ku

Vaksinering

Det er mye snakk om vaksiner og vaksinering for tida. Det var en engelskmann som hette Edward Jenner (1749–1823) som var den første som gjennomførte en vaksinering. Kopper Det foregikk på en helt annen måte enn det gjøres i dag. Jenner var utdannet som lege. Hans store interesse som lege var sjukdommen kopper. Den hadde…

Les mer »

Foto: Arne Heimestøl

Hedalen Løypelag

LØYPEBIDRAG Det er flotte forhold i fjellet, mye snø og gode skiløyper, men heller ikke i år snør det skispor. Løypekjørerne har i år kjørt mange turer i mye og tung snø.  Da går det med mye drivstoff, og dieselen koster penger.  Løypelaget vil derfor minne om årets løypebidrag.  Tidligere har det blitt sendt ut et…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Onsdagsrenn 17. februar 2021

Onsdag kveld ble årets femte skirenn arrangert på stadion. Denne gangen i klassisk med fellesstart i kohorter. Det hadde snødd mye, så litt løse forhold. 5 – 6 minusgrader.  51 løpere gikk med startnummer. Takk til løypekjører og alle som var med og arrangerte renn! Ski neste uke: Det blir skitrening/skileik mandag 17.30. Skirenn onsdag….

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Klart for vinterferie i Hedalsfjella

Det er nå vel 1 meter med snø og flotte forhold for skigåing i Hedalsfjella. Til helga innledes den første vinterferieuka. Før helga er det meldt litt mer snø, og nå blir det vesentlig mildere enn det har vært. Harald Kjensrud forteller at hele løypenettet vil bli kjørt opp i vinterferieukene, og dersom det er…

Les mer »

Potetplukking

– Økt selvforsyning må prioriteres

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge. I forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, blir fylkeskommunene invitert til å gi innspill. Innlandet fylkesting behandlet onsdag saken om hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til forhandlingene. Les hele oppslaget på Innlandet fylkeskommune…

Les mer »

Brannbiler fra Hedalen

Brann i Hedalen

Ved 22-tiden mandag kveld brøt det ut brann i en driftsbygning på Nytun. Brannmannskaper fra Hedalen rykket raskt ut. I tillegg var det utrykning fra Begna og Bagn. Inne i låven var det 25 sauer, åtte høner og en hest. Røykdykkere fra Hedalen berga ut alle sauene og hesten. Hønene klarte de ikke å berge….

Les mer »

Olav Kristian Huseby

Uenig med kommunedirektøren

Tirsdag 9.2. behandlet formannskapet fire saker. Varaordfører Olav Kristian Huseby (H) stemte mot kommunedirektørens forslag til vedtak i alle disse sakene. Møteboka har med alle vedtak. Denne gangen kan vi lese hvem det var som stemte på de ulike forslagene. Fra KS sin håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk: «Kommuneloven inneholder visse krav til innholdet…

Les mer »

Foto: Martine Mjelde

Psykisk helseYTRING 

Jeg vil være med å fjerne tabu, ha mer åpenhet rundt psykisk helse, og velger derfor å dele min historie. Jeg er en kvinne på 30 år, som har slitt med psykisk sykdom siden barn/ungdomsalder. Jeg ble psyk veldig ung, og det har formet livet mitt i en stor grad. Jeg klarte å fullføre ungdomsskolen,…

Les mer »

Kommunestyret

Folkevalgtopplæring utsatt

På siste formannskapsmøte sa ordfører Marit Hougsrud at planlagt folkevalgtopplæring må utsettes på grunn av koronapandemien. Neste mulighet er 25. og 26. mars. Det finnes imidlertid svært gode muligheter for de folkevalgte til på egen hånd å sette seg inn i Kommunenes sentralforbund sitt folkevalgtsprogram for 2019– 2023. Se dokumentet Møtet er satt! Håndbok i…

Les mer »

Mitt Sør-Aurdal

Mitt Sør-Aurdal

Kommunestyret i Sør-Aurdal kommune bestemte seg i 2019 for å satse på et nytt prosjekt for å få flere til å bosette seg i kommunen. Arbeidet ble delegert til en gruppe bestående av personer fra kommunestyret og næringslivet. Det ble raskt staket ut en kurs hvor landbruket spesielt kom i fokus, sammen muligheter for arbeid…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Formannskapsmøtet sist tirsdag – ordføreren svarer

Tirsdag 9.2. var det formannskapsmøte på Tingvoll. Møtet ble overført via Kommune-TV. Like etter at møtet var åpnet, ble det lukket. Det oppstod også tekniske utfordringer. Vi har stilt ordfører Marit Hougsrud en rekke spørsmål etter møtet. Lyd fra talerstol og dirigentbord fungerte stort sett bra. Lyden fra bordet der formannskapets øvrige medlemmer og saksbehandlere…

Les mer »

Scanaccount

Tar til orde for økt samarbeid

Arbeidsledigheten er svært lav i Sør-Aurdal. Statistisk sentralbyrå melder at antall virksomheter med ansatte har økt med 5,8 prosent i 2020 i kommunen. Flere bedrifter søker nye medarbeidere. – Utfordringen for oss er å skaffe medarbeidere med de rette kvalifikasjonene, sier daglig leder i ScanAccount, Osvald Fossholm. Dette firmaet leverer regnskaps- og økonomitjenester til virksomheter…

Les mer »

Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Orienterte om sykehussaken

Tirsdag deltok ordfører og varaordfører fra Sør-Aurdal og andre i politisk ledelse i Valdres på et digitalt møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Tema for møtet var sykehusstruktur. – Valdres-delegasjonen står samlet i spørsmålet om at nytt hovedsykehus for Innlandet bør plasseres i Moelv, sa ordfører Marit Hougsrud samme dag da hun orienterte formannskapet…

Les mer »