Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Kalevi Tala. Foto: Arne Heimestøl

Mange timer i skogsmaskina

Da stormen rammet Hedalen 19. november 2021, arbeidet Kalevi Tala i skogen til Geir Øverby. – Det falt busker rundt meg store deler av dagen, men jeg ante ikke omfanget av katastrofen mens uværet herjet, sier Kalevi. Han har hatt oppdrag for Viken Skog i hele vindfallperioden. Mye å ta tak i I slutten av…

Les mer »

Logo til Hedalen idrettslag

«Alle med» i Hedalen idrettslag

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, noe som på sikt kan få store konsekvenser for utvikling, trivsel og helse. Hedalen idrettslag ønsker å motvirke inaktivitet og bidra til at alle barn og unge skal få lik mulighet til å delta på aktiviteter som passer det enkelte barn og familie. Dessverre ser…

Les mer »

Illustrasjoner

Bergvarmepumpe og solfangere

I 2011 (… lenge før økte gass-, og strøm-priser …) bestemte vi oss for å oppgradere vår bolig i Asker ved å installere bergvarme i kombinasjon med solfangere, med det formål å redusere energiforbruket. Boligen hadde allerede infrastruktur for vannbåren varme i 2 (av 3) etasjer, og var dermed godt tilrettelagt for en vann-til-vann varmepumpe-løsning….

Les mer »

Team Helt Enkelt

Vant First Lego Leage 2022

Etter en heftig spennende turnering med langt flere lag enn i fjor – i årets First Lego League – vant Team Helt Enkelt fra Teknoklubben Sør-Aurdal  hele turneringen! Laget har i åtte uker jobbet med forskningsprosjekt, samarbeidet om å bygge og programmere legoroboten til å løse mange spennende oppdrag på legobordet, og nå har de…

Les mer »

Utsikt fra kaos til ytterligere vindfall

Ospebakken 20. november 2021

Bildene i dette oppslaget ble tatt dagen etter naturkatastrofen som rammet Hedalen 19. november 2021. De viser store ødeleggelser på eiendommene til Anders Haugen og Ola Jonny Fossholt. Ola Jonny forteller at det ganske raskt ble ryddet opp på eiendommen hans. – Nå kan vi se Onsknatten fra huset vårt, og vi har også fått…

Les mer »

Tilstandsrapportens forside

Mobbing i skoler i Sør-Aurdal

Torsdag skal kommunestyret behandle tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Statsforvalteren i Innlandet publiserte nylig rapporten Kommunebilde for Sør-Aurdal 2022. Begge dokumentene omtaler, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2021–2022, temaet mobbing. Elevundersøkelsen er en årlig, nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Skolemiljø på rødt nivå Saksbehandler i Sør-Aurdal og Statsforvalteren er enige om at samleindikatoren mobbing i…

Les mer »

Høve boligfelt

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar. Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området. I strid med kommunestyrevedtaket I saka som kjem opp i…

Les mer »

Oversiktsbilde

Snart et år siden stormen 19. novemberYTRING 

Et år er snart gått siden katastrofestormen  som tok med seg stor mengder skog i Hedalen 19. nov. 2021. Det har kommet frem foreløpige tall fra Skogbrand forsikring på ca. 600 000 m3 i Sør Aurdal berørt skog, men endelige tall er ikke kommet da det fortsatt foregår takseringer, og nye områder er avdekket utover sommeren…

Les mer »

Laget

First Lego League

Skolenedleggelse til tross – i Begnadalen fortsetter vi å lære, forske, innovere og bygge ny kunnskap. Et lag med fire dyktige ungdommer har i sju uker jobbet hardt for å komme i mål med alt de skal før de reiser til Gjøvik på årets First Lego League-turnering! Energi Temaet for året er ENERGI – selvfølgelig,…

Les mer »

lupe

Statsforvalterens vurdering av Sør-Aurdal kommune – 2022

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en konstruktiv dialog med kommunene. Bildene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Statsforvalteren gir kommentarer tre kategorier: Vurderingene Statsforvalteren i Innlandet har gitt til Sør-Aurdal kommune, viser at kommunen i betydelig grad havner i kategoriene gult og…

Les mer »

Selskap på Hedalsheimen

Middagsselskap på Hedalsheimen

Hedalsheimens venner inviterte beboerne på Hedalsheimen til middag lørdag 5. november. Menyen var elggryte med tilhørende potetstappe og grønnsaker. Rolf Gunnar laget en super gryte. Vi tok en liten pause etter middagen, og da var Inger Olea på plass ved pianoet, og det ble allsang. Beboerne var engasjerte og sang av hjertens lyst. De fikk…

Les mer »

Hogst i Vidalen

Berømmer samarbeidet

Etter at stormkatastrofen rammet blant annet Sør-Aurdal og Etnedal 19. november i fjor, var Valdres skog raskt ute med å sette inn alt disponibelt utstyr og maskiner i oppryddingsarbeidet. Fire til fem lag, med hogstmaskin og lassbærer, har vært i arbeid hele tiden til nå – ett av disse i Etnedal – resten i Sør-Aurdal….

Les mer »

Stormskader

Bilder og videoer fra naturkatastrofen

Hedalen.no vil vie det som skjedde 19. november 2021, betydelig oppmerksomhet. Vi har allerede avtalt flere oppslag og ytringer. Vi tar gjerne inn flere slike bidrag. Har du bilder og/eller videoer fra katastrofedagen og tiden etter som du kan tenke deg å dele med leserne? Send gjerne disse og andre innspill til redaksjonen@hedalen.no.

Les mer »

Trygghetsalarm

Trøbbel med trygghetsalarm

Mandag morgen tok en leser kontakt med redaksjonen og fortalte at han hadde falt i stua si og slått seg kraftig. Trygghetsalarmen hadde han på seg, og han aktiverte denne. Den uheldige mannen fikk svar fra hjemmesykepleien, men han hadde store problemer med å høre hva pleieren sa. Mannen klarte å få tak i mobiltelefonen…

Les mer »

Syrstad

Den lille store forskjellen på en halv gradYTRING 

I disse dager går startskuddet for nok et klimatoppmøte. Den store dramatikken ligger i den tilsynelatende lille forskjellen på 1,5 og 2 grader. Som verdensborgere holder vi på å varme opp kloden med to og en halv grader. Det vil få fatale konsekvenser. Nå er håpet at dette klimatoppmøtet skal senke den forventede temperaturstigningen til…

Les mer »

Tømmerlunne

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2022

Statsforvalteren i Innlandet: Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget, må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor. Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Les mer »

Merete Hovi. Foto: Arne G. Perlestenbakken

«Valdres skjerper sansene.» Kan samarbeidet skjerpes?

Sist onsdag hadde Sør-Valdres Utvikling invitert til åpent medlemsmøte på Kroken i Hedalen. Noen av møtedeltakerne var med via Teams. På møtet ble det gitt flere orienteringer, og det var enighet om at det er en god del å hente i økt samarbeid. Sør-Valdres Utvikling (SVU) SVU er en næringslivsorganisasjon med medlemmer i Sør-Aurdal kommune…

Les mer »

Kongevegen

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022. Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel…

Les mer »

Strøm

Strømstøtten for oktober

Støtten private husholdninger mottar for oktober blir ca. 69 øre/kWh i vårt område. Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale…

Les mer »

Hytte

Solcelleanlegg på fritidsboliger

Formannskapet gjennomførte torsdag 3.11. en prinsippdiskusjon om montering av solcelleanlegg på blant annet fritidsboliger og vedtok enstemmig følgende: «Sør-Aurdal kommune tillater montering av solcellepaneler på tak og vegger på fritidsboliger. Eventuelle begrensninger gitt i reguleringsplanen for materialbruken på vegger og tak på bygg er ikke til hinder for montering av slike anlegg. Tillatelsen gjelder solcellepanel…

Les mer »

Folketallet i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres

Tre kommuner har vekst i folketallet i 2. kvartal 2022, og i tre kommuner har det blitt færre innbyggere. Samlet sett økte folketallet i Valdres med 118 personer. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå sin side. Folketall 2. kvartal 2022 Endring siste kvartal Sør-Aurdal 2 876 –20 Nord-Aurdal 6 416 +59 Etnedal 1 232 –12…

Les mer »

4H på høstfesten 2022. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Høstfest i Ildjarnstad 4 H

Lørdag 29. oktober inviterte Ildjarnstad 4H til den  årlige høstfesten på Hedalen skole som avslutning på 4H-året. Lære ved å gjøre Ett av 4Hs mål er å at medlemmene skal lære ved å gjøre og gjennom året arbeider med de med et eget prosjekt. 4H har nå fått en digital prosjektplattform hvor medlemmene kan velge…

Les mer »

Logo Hedalen.no

Bærekraftig økonomi

Stiftelsen Hedalen.no får sine inntekter fra reklameknapper, utarbeiding og leie av nettsider, annonser og utleie av e-postkontoer. Utgifter til drift av virksomheten øker, og styret er opptatt av at nettstedet skal ha en bærekraftig økonomi. Hedalen.no har kapasitet til å øke volumet på det som gir inntekter. Se prisene og tjenestene som gjelder for 2022….

Les mer »

Line Sandli

Sør-Aurdal FrP – kommunestyrevalget 2023

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett. Vi har stilt lokallagsleder Line Sandli i Sør-Aurdal FrP (bildet ovenfor) en rekke spørsmål: Medlemskap – Hvordan kan en bli…

Les mer »

Oversikt over arbeidsledighet

Stabil lav ledighet over lang tid i Innlandet

Ved utgangen av oktober var 4 423 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Sammenlignet med utgangen av forrige måned var det nesten ingen endring i tallet på arbeidssøkere, og andelen helt ledige har…

Les mer »

Hytte

Hedda Hytter må tilpasse seg markedssituasjonen

Høye strømkostnader, økte lånerenter, generell prisvekst og usikkerhet rundt krigen i Ukraina har fått følger for hyttemarkedet. Det har ført til at Hedda Hytter har startet en nedbemanningsprosess som rammer både administrasjon og produksjon ved fabrikken som til sammen har 40 ansatte. – Det er fortsatt interesse for hytter, men på grunn av usikkerheten er…

Les mer »

Hyggelig besøk

Halloween 2022

Redaksjonen fikk flere hyggelige besøk mandag kveld, og vi gikk faktisk tom for godteri. Bildeglimt følger:

Les mer »

Cathrine Hagen

Sør-Aurdal Arbeiderparti – valget i 2023

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett. Godt i gang med forberedelser Catrine Hagen, som du ser på bildet ovenfor, er lokallagsleder i Sør-Aurdal Arbeiderparti. Hun forteller…

Les mer »

Julemesse

Julemesse på Hedalen barne- og ungdomsskole 26. november 2022

Julemessa har vært en tradisjon i Hedalen siden 1978. Så kom pandemien og satte en stopper for dette som for alt annet. Misjonsforeninga følte det var for tungt å komme i gang igjen. Men noen litt yngre mente at «julemessa vil vi ikke miste, så sammen skal vi klare å fortsette for å ta vare…

Les mer »

Seniortreff

Seniortreff

Frivillighetssentralen arrangerte 25. okt. seniortreff sammen med Frisklivssentralen, helse og omsorg og eldrerådet. Dette var et heldagsarrangement med servering av lunsj og kaffe, og langt borti femti seniorer møtte opp i festsalen på Sør-Aurdal sykeheim. Andelen eldre øker Vi fikk orientering om hvordan tilbudet for hjelpetrengende kan bli i fremtiden. Det blir stadig en større…

Les mer »

Badstua i Brunbakke

Interessant turmål

Helselagets «Gå med oss»-turer annenhver onsdag fører oss ofte til interessante steder i nærmiljøet vårt. Onsdag 19. oktober gikk turen opp den nybygde vegen for å få kjørt ut store mengder stormfelt tømmer på eiendommene Omsrud og Bergsrud. En liten ekstra vegstubb ga også ny og bedre adkomst til Bergsrud. Mellom Bergsrud og Brunbakke, på…

Les mer »

Forfatterne

Krigen er ikke «langt borte»KRONIKK 

Russere i Norge arresteres for dronebruk. Heimevernet vokter olje- og gassanlegg på land. Sjøforsvaret overvåker rørledninger, oljeinstallasjoner og våre maritime interesser. Og Putin truer med bruk av atomvåpen. Krigen rykker nærmere oss.  Russlands angrep på nabolandet Ukraina, viser en grusom side av menneskeheten. Hvor store tap av menneskeliv som har vært hittil, vet vi ikke…

Les mer »

Ragnhild Kvale

Sør-Aurdal Senterparti – valget i 2023

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett. Forberedelser til valget Ragnhild Kvale (bildet ovenfor) er lokallagsleder i Senterpartiet. Hun forteller at Sør-Aurdal Senterparti har 53 medlemmer. Ønsker…

Les mer »

Ved Høgdefjell

Arealplaner i Sør-Aurdal og sløsing med uberørt naturYTRING 

Kommunestyret skal vedta noen særdeles viktige ting for framtiden: Salg og kjøp av uberørt natur. Og setervoller. Det vises til «Innspill til arealdelen» ref. SAK045-1188531. Innspillet gjelder retreatsenter bak Onsknatten og 100 hytter på Skålevassåsen. Retreatsenter bak Onsknatten Sitat: «Det er gammel setermark og har vært et sauebeite. Det aktuelle området er i dag urørt…

Les mer »

Plantasjen

Dømt til ubetinget fengsel for grov narkotikakriminalitet

En mann fra Litauen er i Vestre Innlandet tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder. Til fradrag for straffen kommer 212 dager for utholdt varetekt. 7. april fikk politiet tips om mistenkelig atferd ved en bolig i Hedalslinna. Politiet oppsøkte stedet og avdekket produksjon av narkotika. Det ble funnet over 22 kg…

Les mer »

Kjellaug

Strømsparetips – oppvarming

Ifølge Enova bruker en gjennomsnittsbolig i Norge rundt 55 prosent av energien til oppvarming av rom. Rundt 20 prosent går med til vann. De siste 25 prosentene går med til belysning og bruk av elektriske apparater og dippedutter. Det første en kan gjøre, er å slå av oppvarming i rom som ikke er i bruk….

Les mer »

Magnhild Huseby Bolstad

Sør-Aurdal Høyre godt i gang med nominasjonsarbeidet

Søndag 10. og mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene. Da er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Forberedelsene til valget er i gang i flere av partiene/listene i Sør-Aurdal. Hedalen.no ønsker å følge valget tett. Sør-Aurdal Høyre var kjappest ute med å svare på spørsmålene vi sendte til dem. Magnhild Huseby Bolstad er leder i…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tar ikke gjenvalg

Olav Kristian Huseby (H) har vært fast kommunestyrerepresentant i tre perioder og varamedlem én periode før dette. I inneværende periode er han varaordfører. Nå har han meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg til kommunestyret. – Hvordan har det vært å være varaordfører? – Det er har vært en fin oppgave og jeg har vært…

Les mer »

Leander. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Leander ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 23. oktober. Begnadalen kirkes barnekor framførte to sanger under gudstjenesten.

Les mer »

Fekjær psykiatriske senter

Frykter ikke avvikling av fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. Vil avvikle ordningen Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet sist uke at regjeringen vil avvikle denne ordningen. Spørsmålet er…

Les mer »

TV-aksjonen

TV-aksjonen

På nettsiden Giverstafett.no leser vi mandag morgen at det er samlet inn 166 716 kr til TV-aksjonen i Sør-Aurdal. Det er 57,71 kr per innbygger, og dette er 8,64 kr over landsgjennomsnittet på 49,07 kr. TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker…

Les mer »

Dette bør du ha i hjemmet

Egenberedskapsuka 2022

Vinterstormene ga oss en påminnelse om hvor viktig egenberedskap er. Krigen i Ukraina vekker også ettertanke. Kan vi tjuvstarte på Egenberedskapsuka 2022 som gjennomføres i uke 44, 31. oktober–6. november? Læringspunkter Evalueringen etter vinterstormen i november 2021, som Statsforvalteren i Innlandet publiserte fredag 21.10., lister opp følgende læringspunkter for befolkning og småskala bedrifter: Egenberedskapen må…

Les mer »

Refleks

Stort behov for refleks nå

Dette oppslaget ble første gang publisert 15. oktober 2021. – Bare hver fjerde nordmann bruker refleks i mørket. Refleks er det beste du kan bruke for å holde deg trygg i mørket, både i by og på landeveg, skriver Trygg Trafikk. I Hedalen har vi nylagt asfalt. Den er ganske mørk. Det gjør at det…

Les mer »

Evaluering etter uvær i Innlandet november 2021

– Hensikten med evalueringen er å belyse de erfaringene og læringspunkt som Statsforvalteren i Innlandet har identifisert etter uværet i Innlandet 19.–20 nov 2021, leser vi i det 13 sider lange dokumentet Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet. Sør-Aurdal er viet betydelig oppmerksomhet i evalueringen som redegjør for hendelsen, og peker på læringspunkter og tiltak. Les…

Les mer »

Vindfall

Beredskapsplanen vedtatt

Planen er delt i to deler. Kommunestyret hadde kun fått første del. De 16 vedleggene som følger med planen, hadde ikke kommunestyret fått tilsendt. Rådgiver Stig Solbrekken begrunnet dette med at disse vedleggene hører med til kommunedirektørens ansvarsområde. Ville se vedleggene – Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke skal få se vedleggene, sa Kjell Eriksen…

Les mer »

Tur med panoramautsikt

Fra skogsbilvegen som går fra Tor Einar Fekjær og sørover, har det blitt storslått utsikt både mot Hedalen og Vassfaret. Gå gjerne tur her! Du kan parkere ved nordre avkjøring til Vestsidevegen. Gå sørover og ta Fekjærvegen oppover. Gå forbi gården til Tor Einar Fekjær og ta til høyre like etter den. Nå er du…

Les mer »

Stormfelt skog

Tilskudd til opprydding av vindfall etter stormene

Nyhet fra Landbruksdirektoratet 08.02.2022: Ordningen gjelder for utvalgte kommuner i fylkene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Den skal dekke deler av kostnadene knyttet til opprydding etter stormene 19.11.2021, vinteren 2021/2022. Tilskuddene skal gå til skadeforebyggende tiltak og tiltak som er nødvendig for å legge til rette for ny foryngelse. Ordningen er jobbet fram i…

Les mer »

Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sterk ros til Fekjær psykiatriske senter

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) er engasjert i og opptatt av psykisk helse.   – Nå er det viktig at vi tar vare på oss som folk, nasjon og enkeltmennesker. Hun trekker fram Fekjær i Hedalen i Valdres som ett av landets aller beste steder til  å hjelpe folk som sliter. Se intervjuet med Gjønnes på Langsveien.no.

Les mer »

Kompani vennskap

Hedalen barne- og ungdomsskole har gjennomført Kompani vennskap i uke 37. Med braksuksess! Både elever og lærere var fornøyde med uken. Dette undervisningsopplegget er inspirert av TV-konseptet «Kompani Lauritzen». Opplegget tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse. Målet er at elevene skal øve seg på å håndtere medgang og motgang når de må…

Les mer »

Plakat

Markering av verdensdagen for psykisk helse på Fekjær

Verdensdagen for psykisk helse er fast 10. oktober. Fekjær psykiatriske senter valgte i år å avsette torsdag 13. oktober til å markere verdensdagen med aktiviteter både formiddag og ettermiddag. I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. I…

Les mer »

Kommunestyret

Inviterer kommunestyret til å vedta beredskapsplan der deler av planen holdes hemmelig for det folkevalgte organetKOMMENTAR 

Torsdag 20. oktober skal kommunestyret behandle forslag til overordnet beredskapsplan 2022–2026 Sør-Aurdal kommune. Vi har lest planforslaget, og finner grunn til å stille flere spørsmål til saken. 1. Får kommunestyret det dette folkevalgte organet har bestilt? 16. juni i år behandlet kommunestyret saken Oppdatering av plan for kommunal kriseledelse i Sør-Aurdal kommune. Planforslaget var i…

Les mer »

Jarle i NM

NM i løshundjakt

Hallingdal og Valdres elghundklubb har sammen med Vest-Oppland elghundklubb arrangert NM i løshundjakt med base Nythun Fjellhotell (Kruk) denne uka. Deltakere fra vår klubb var bl.a. Jarle Auren med sin hund Veikulåsens Felix (samme hund som Sara Kjensrud-Auren vant ungdomsmesterskapet med i fjor). Hund og fører gjorde også i år en kjempegod jobb, og ble…

Les mer »

Handle lokalt

Bildeglimt fra lørdag på Joker

Mange benyttet anledningen til å stikke innom Joker Hedalen på handle lokalt-dagen. Her ble det servert pizza, vafler, pølser og rakefisk. I tillegg kunne en prøve lykkehjul og delta i konkurranser.

Les mer »

Bilde fra Rollnes

Kjære gode hedølinger, dere vi kjenner og dere vi ikke kjennerYTRING 

Regnet pisker mot ruta, toppen av Stortinden er innhyllet i tåke, og bladene er stort sett borte på rogna utenfor vinduet mitt. Bølgene på fjorden og havet går hvite. Det er høst, en vakker og litt vemodig årstid. Nå er det noen måneder siden vi forlot Hedalen og flyttet nordover til Nordrollnes på Rolla i…

Les mer »

Bjørn Lien

NAVs brukerundersøkelser 2022: Fornøyde brukere i Innlandet

Pressemelding: Årets brukerundersøkelser viser at 74 prosent av personbrukerne og 88 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet er fornøyde med NAV. For personbrukerne er dette noe lavere enn i fjor, mens det for arbeidsgiverne er markant høyere enn i fjor, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. NAV gjennomfører årlig undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere som…

Les mer »

Vindfall

Beredskapsplanen til kommunestyret

Torsdag 20.10. skal fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund ved Statsforvalteren i Innlandet gi kommunestyret i Sør-Aurdal en orientering om beredskap. Seinere i møtet skal kommunestyret behandle sak 058/22: Overordnet beredskapsplan 2022-2026 Sør-Aurdal kommune. Fra hemmelighold til mer åpenhet Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember…

Les mer »

Hytte

Framtidig hyttebygging

Hedda Hytter kommer med et generelt innspill til kommuneplanens arealdel. Miljøhensyn er et sentralt tema i innspillet. Les innspillet.

Les mer »

Kommunestyret

Flere innspill til kommuneplanens arealdel

Fram til 1. oktober var det mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan. Mandag publiserte vi første artikkel der vi lenket opp seks av innspillene som hadde kommet inn innen fristen. Innspillene i dette oppslaget handler i stor grad om arealer til boligformål og hytter. Svenn…

Les mer »

Ringer med mobiltelefon

Ny telefonløsning i Sør-Aurdal kommune

I dag får Sør-Aurdal kommune ny telefonløsning. – Dette skal du som innbygger forhåpentligvis ikke merke så mye av, da du fortsatt kan ringe flere av de kjente telefonnumrene som finnes i dag, leser vi på kommunens hjemmeside. – Hvis du har lagret et telefonnummer til en av våre saksbehandlere, så har de fleste av…

Les mer »

Lading av elbil

Flere kjøper elbil fremfor fossildrevet bil

SSB: Kjøp av elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp i 2021. Det er en økning i nyregistrerte elbiler på 48 prosent fra 2020. Dette er også det første året hvor vi uavhengig av inntekt har kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler. Les hele artikkelen på Statistisk sentralbyrå sin side.

Les mer »

50 år siden disse ble konfirmert.

50 år siden disse ble konfirmert

Åtte av dem som ble konfirmert i 1972 i Hedalen stavkirke, deltok ved gudstjenesten sist søndag. Totalt var det 14 konfirmanter dette året, og to av dem var fra Begnadalen. – 12 av oss var det første kullet som gikk ut av den nye Hedalen barne- og ungdomsskole i 1973. Konfirmantopplæringa ble gjennomført på ny-skolen,…

Les mer »

Bildet er tatt av mohamed Hassan fra Pixabay

Kalenderen vår

Kalenderen vår er et system for å holde orden på tida vår. Vi bruker den hver dag og den har ei lang historie. Fra Juliansk til Gregoriansk kalender Forgjengeren til vår kalender er den romerske kalenderen. Det var en månekalender og et år var på 355 dager delt på 12 måneder. Annethvert år ble det…

Les mer »

Formannskapet

Strømstøtte og strømutgifterYTRING 

Vi registrerer at svært mange av bedriftene i vår kommune nå sliter med høye strømutgifter. I tillegg vil dette kunne bli en dobbelt effekt dersom hyttebefolkningen vår velger å stenge hyttene sine framover. Hyttebefolkningen er en viktig kundegruppe for store deler av vårt næringsliv. Vi ser også at mange av bedriftene faller utenfor ordningen med…

Les mer »

Bildeglimt fra tur til Hunderfossen

Bildeglimt fra Hunderfossen

Søndag 4. september var et knippe på over 30 små og store allerede på vei til Øyer og Hunderfossen lenge før resten av bygda var ferdige med søndagsfrokosten. Søndagsskolen (som Salto er medlem av), inviterte til storsamling på Hunderfossen familiepark – og vi måtte utnytte dagen! Med lite kø på aktivitetene var det god anledning…

Les mer »

Kommunestyret

Mange innspill til kommuneplanens arealdel

Fram til 1. oktober var det mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan. Se dokumentet Kommunens arealdel – planprogram mai 2022. Innspillene er offentlige, og de blir publisert i kommunens postliste. Nedenfor tar vi med en kort omtale av noen av innspillene kommunen har fått inn,…

Les mer »

Anniken

Anniken blir daglig leder i Joker Hedalen

Joker Hedalen er i dag delt i to selskaper. Joker Hedalen DA er et eiendomsselskap som eier bygninger og maskiner. Nordbys eftf. AS er et driftsselskap som eier varebeholdningen. 1. januar 2023 overtar Anniken Bjørgo fra Liagrenda sistnevnte selskap. Dermed overtar hun driften av Joker Hedalen og blir daglig leder. Marta og Tor Ingar Nordby…

Les mer »

Strøm

Mange bekkar små…LEIAREN 

Den siste økonomirapporten som vart lagt fram for formannskapen torsdag 6. oktober, viser at Sør-Aurdal kommune kan kome ut med eit meirforbruk på 3 millionar kroner i 2022. Inntektene ser ut til å verte 9 millionar kroner større enn rekna med, men utgiftene kan kome til å vekse med om lag 12 millionar kroner. I…

Les mer »

Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken AS, vedlikeholdsbehovene på fylkesveg 2454, Vestsidevegen, i Hedalen. Arbeidene ble igangsatt seint på høsten 2021 og gjenopptatt i august i 2022. Dette har skjedd – To strekninger på henholdsvis 100 m og 200 m er gravd opp og har fått duk, nytt bærelag og grus….

Les mer »

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030 i september. Denne gruppa har hatt hovedansvaret for utforming av planen: Marie Kristine Ødegaard, planlegger, Miriam Haugen, saksbehandler på tildelingskontor, Anne Kirsti Sørumshaugen, tjenesteleder helse og familie, og Rune Fremgaard, avdelingsleder på teknisk. – Eldrerådet synes dette er en konkret og god…

Les mer »

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari Tambini Haugland. Elin Dale O’Loughlin stiller ut malerier. Høstutstillinga er åpen 8. og 9. oktober i tidsrommet 12.00–16.00. Galleriet ligger 1,5 km nord for Hedalen stavkirke i Hedalsvegen 2657. Les mer her.

Les mer »

Martine Mjelde

Psykisk helse viktig for barn og unge

Sist fredag besøkte 60 elever fra Valdres vidaregåande skule Fekjær psykiatriske senter og kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet i Hedalen. – Målet med besøket på Fekjær var å informere om hva psykisk sykdom kan være, vise fram behandlingstilbudene senteret gir, samt å gi elevene en orientering om ulike yrkesgrupper ved Fekjær og aktuelle utdanningsvalg knyttet…

Les mer »

Manglende kantslått

Nord for krysset i Hedalen er det gjennomført kantslått på fv. 243, men langs samme veg fra krysset til fylkesdelet er det bare tatt én bredde. Samme utfordring er det på Vestsidevegen. – Hva skyldes det? Blir det mer kantslått før vinteren setter inn? spør en leser i e-post til Hedalen.no. Vi har tatt saken…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune – høring

Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune legges med dette ut på høring. Høringsfrist: 5. desember 2022 Her finner du høringsdokumentene.

Les mer »

Kai Reidar Dølven. Foto: Arne Heimestøl

Stort omfang, men mye godt nytt for skogbruket

Omfanget på skogskader etter vinterstormene er større enn først antatt. Det siste anslaget fra forsikringsselskapet Skobrand antyder at 600 000 m3 med tømmer helt eller delvis er slått over ende i Sør-Aurdal. – Jeg har ikke eksakte tall, men vil anslå at vi til nå har avvirket 200 000 m3 med tømmer i Sør-Aurdal etter…

Les mer »

Gudbrand Jordet med én av elgene han har felt

Statusrapport fra elgjakta

Elgjakta er godt i gang, og den har gitt variende resultater til nå. Gudbrand Grytnes Jordet har felt to elger. Bukkeberget jaktlag, som han er med i, hadde mandag felt 4 av kvoten på 15 dyr. – I Landsendlia er det også elg. Vi har felt 3 av en kvote på 5 dyr. Elgen ser…

Les mer »

Rapportforsiden

Avvik og internkontroll

Torsdag 6.10. skal formannskapet behandle tertialrapporten for 2. tertial 2022. I saken leser vi at tertialrapporten er en del av kommunens oppfølgings- og tilbakemeldingssystem. Vi har hatt problemer med å forstå det som står i innledningen til rapporten og har spurt kommunedirektøren om han kan svare på spørsmålene vi stiller nedenfor: Spørsmål fra Hedalen.no «Det…

Les mer »

Oversikt over arbeidsledighet i ulike kommuner i Innlandet

Stabil ledighet i Innlandet

Ved utgangen av september var 4 385 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var like mange arbeidssøkere i Innlandet nå som ved utgangen av forrige måned. Ledigheten har dermed holdt seg ganske…

Les mer »

Et bilde på utstillingen

Flere glimt fra åpning av kunstutstillingen PSYK

Utstillingen ble åpnet torsdag 29. september. Les oppslaget Kunst som vekker ettertanke. Det er Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK kunst som inviterer til utstillingen. Den vil være åpen for publikum i tidsrommet 13.00–17.00 hver onsdag t.o.m. lørdag i perioden 29. september til og med 14. oktober. Ordfører Marit Hougsrud kom med en hilsen…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunen

Prognosen viser nå et merforbruk på 3 millioner kroner sammenlignet med budsjettet kommunestyret vedtok for 2022. Dette er klart etter at kommunedirektøren har lagt fram rapport for 2. tertial. Torsdag 6. oktober skal formannskapet behandle saken. Merforbruk Overforbruket på strøm ligger an til å bli på hele 5,7 millioner kroner. Helse og omsorg har et…

Les mer »

Hedalen stavkirke ved juletider

Midlertidig straumstøtte til kyrkjene på 30 millionar kroner

– Kan straumkrisa føre til stengde kyrkjer i Sør-Aurdal? spurde vi torsdag denne veka. Fredag varsla Barne- og familiedepartementet at 1034 kyrkjer kan få ekstra straumstøtte. Fem av desse ligg i Sør-Aurdal Midlertidig ordning – Regjeringa foreslår ei midlertidig tilskottsordning på 30 millionar kroner i 2022 til kyrkjebygg i Den norske kyrkja. Målet er å…

Les mer »

Kunstnerne, og andre aktører

Kunst som vekker ettertanke

Det var fullsatt sal da vandreutstillingen PSYK ble åpnet på Søre Lokalet torsdag. På bildet ovenfor ser du kunstneren Nils K. Johansen, ordfører Marit Hougsrud, kunstneren Martine Byrkjeland Mjelde, kunstneren Geir Hareide Andersen, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og institusjonssjef Elling Fekjær. Det er Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK kunst som inviterer til utstillingen. Den vil…

Les mer »

Hedalen stavkirke ved juletider

Kan strømkrisen føre til stengte kirker i Sør-Aurdal?

Driftsbudsjettet kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal har for 2022, har skapt betydelige utfordringer. – Posten som var satt av til strøm, var tømt ved utgangen av august, forteller kirkeverge Liv Barbro Veimodet. – Budsjettet var i utgangspunktet stramt. Vi har ikke fått økning i tilskuddet fra kommunen på flere år – ei heller kompensasjon for lønns-…

Les mer »

– Sør-Aurdal gjorde det kanonbra

Sør-Aurdal kommune har gjort det svært bra på Åpenhetsbarometeret for 2022 – en undersøkelse som er utført av Kommunal rapport i samarbeid med Nors Presseforbund. Kommunen havnet på delt niendeplass i landet, og fikk 18,5 av 20 mulige poeng. I Innlandet er Sør-Aurdal og Ringsaker på delt andreplass – et halvt poeng bak Dovre. –…

Les mer »

Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Fortvilet hytteeier

Arnfinn von Fyhren Horne har sendt dette brevet til ordfører Marit Hougsrud og øvrige kommunestyrerepresentanter i Sør-Aurdal: «Vi er snart pensjonister og har fire barn som har stiftet familie, så vi gikk i gang i fjor sommer og bestemte oss for å bygge hytte for alle i Hedalen. Men med dagens priser på strøm, uten…

Les mer »

Fra åpen brannstasjon

Glimt fra åpen brannstasjon

Foreløpig har ikke Valdres brann- og redningstjeneste fått på plass brannstasjon i Hedalen, men ny brannbil har vi i bygda. Sist lørdag var brannbilen med personell og utstyr parkert ved Joker Hedalen. – Dette var et opplegg først og fremst rettet mot barn, forteller Frode Ildjarnstad Eriksen. De fikk blant annet være med på en…

Les mer »

Treningsrommet

Treningsrommet på Hedalsheimen

Da er treningsrommet på Hedalsheimen klart for bruk. Det har blitt gjennomført mange dugnadstimer for å få dette ferdig. På treningsrommet er satt opp noen retningslinjer på tavlen som det er lurt å kikke på. Som mange er klar over, er det idrettslaget i Hedalen som har hovedansvaret for treningsrommet, og derfor er det idrettskontingenten…

Les mer »

fiber

Dette bør kommunestyret ta tak iLEIAREN 

Breiband gjev deg høve til rask overføring av store mengder digital informasjon. I Sør-Aurdal har mange fått tilbod om fiberbreiband. Det har vore fleire reint kommersielle utbyggingsprosjekt i kommunen, og nokre har hatt offentleg medfinansiering. Nyleg vart det klart at Telenor, med støtte frå kommunen, fylket og NKOM, skal byggje fiberbreiband til 48 husstandar i…

Les mer »

Fiberkartet

Fiberutbygging med flere «attgløymer»?

Etter nesten et år med utsettelser og forsinkelser er det avgjort at Telenor skal bygge fiber til 1405 husstander i Valdres. 48 av disse adressene gjelder Sør-Aurdal, og kartet ovenfor viser aktuelle områder i Hedalen – Åsli og Grøvsvegen. Her kan du se hvilke bo-enheter som var tatt med i anbudet i Sør-Aurdal. Til sammen…

Les mer »

Åpen dag på Nordre lokalet

Lørdag 17. september  arrangerte Hedalen kunst- og husflidslag Åpen dag på lokalet. Vi hadde ti utstillere, lokale og utenbygds. Mye fint husflidsarbeid. Det var nok noen som sikret seg noen julegaver. Salget gikk ifølge utstillerne veldig bra. Ragnhild stekte sveler som gikk unna. Svanhild solgte mye lodd. Gevinstbordet består stort sett av gevinster som utstillerne…

Les mer »

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i en vanlig husholdning. Kanskje kan du spare både strømforbruk og penger ved å bytte til en ny varmtvannsbereder. Huseierne.no skriver at varmtvannstanker som er eldre enn 20 år, bør pensjoneres og viser til at nyere beredere både varmer opp vannet mer energieffektivt, er mye bedre…

Les mer »

Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få oppfriskningsdose med koronavaksine. Les mer på kommunens hjemmeside.

Les mer »

Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk fra Søbekkseter og noen fra Fledda. Trivelig gåtur i fint vær med prat og en seigmannstopp. Fin utsikt mot bygda, Fledda, Brennsetra, Busuvatnet og fjellet rundt om.  Mange har sett bort på hytta fra skiløypa, den ligger fint til i åpent lende. På Tipphytta hadde…

Les mer »

Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til vindfall flere steder i Vassfaret også. Ruggstien, som starter ved Storebekk og går til minneplata der slagbjørnen Rugg ble felt 13. mai 1908, ble helt uframkommelig. 12. september publiserte vi en artikkel om oppryddingsarbeidet som var satt i gang. 21. september ble Ruggstien ryddet ferdig…

Les mer »

Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i Hedalen kulturforum har bestemt at neste festival skal arrangeres helga 4.–6. august 2023, altså samme helg som i år. Hedalen.no får opplyst at festivalen har funnet en form som vil bli brukt neste år også. Vi vil komme med mer informasjon når programmet er klart….

Les mer »

Nordre Lokalet

Hedalen ungdomslag informerer

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer om hva som har skjedd i 2021 og hva som vil skje i 2022. Styret i 2022 Funksjon Navn Mobil Leder Vegard Vestrom 95 21 53 51 Nestleder Anne Mathea Digene 45 48 34 69 Kasserer Geir Øverby 97 58 64 78 Styremedlem Håvard Sukke…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Hele vedtaket om Begnadalen skole

Torsdag 15. september vedtok kommunestyret at Begnadalen skole skal legges ned fra 1.10.2022. Fredag 16. september publiserte vi dette oppslaget. Nå er møteprotokollen lagt ut på kommunens hjemmeside. Her er hele vedtaket i sak 051/22: Utredning av Begnadalen skole: Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring…

Les mer »

4- og 6-åringer

Min kirkebok

Søndag 18. september var 4- og 6-åringer i Hedalen menighet invitert til gudstjeneste for å få Min kirkebok. Mandag 26. september kommer Kirkerottene til Bagn kirke kl. 17.30.

Les mer »

Bagn skule. Foto: Privat

Rehabilitering av Bagn skule

Bagn skule vart bygd i 1958, 1994 og 2010. I november 2020 vedtok kommunestyret eit rehabiliteringsprosjekt med ei kostnadsramme på 12 millionar kroner. Byggjeperioden varte frå januar til juli 2020 og vart gjennomført med eit mindreforbruk samanlikna med vedteke budsjett. Torsdag 15. september ga bygningsingeniør Oddleiv Juvkam kommunestyret ei orientering om prosjektet. Her kan du…

Les mer »

Konfirmantene

Konfirmantpresentasjon

Det er sju konfirmanter i Hedalen menighet dette skoleåret. Den neste konfirmasjonsdagen for Hedalen er fastsatt til lørdag 3. juni 2023. Konfirmantene i Sør-Aurdal får felles opplæring. Det skjer ved at alle soknene besøkes. Om konfirmasjon På Kirken.no leser vi at ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste…

Les mer »

Line Kamilla Heimestøl

Fastlegekrisen

TV 2.no: Presset på legevaktene øker: – Jeg er veldig bekymret nå. I august måtte nok en legevakt i Sør-Norge stenge på grunn av mangel på helsepersonell. Les hele saken på TV 2.no

Les mer »

De tre vinnerne

Odd Steffen Kjensrud vant NM i lassbærerkjøring for lærlinger

Lørdag 17. september var det norgesmesterskap i lassbærerkjøring for lærlinger og profesjonelle ved Skistua på Eidsvoll verk. NM var en del av Hurdagene – en fagmesse for det utøvende skogbruket i Norge. I klassen lassbærerkjøring for lærlinger 2022 var det åtte deltakere, og det var altså her hedølen Odd Steffen gjorde det best av alle….

Les mer »

Flere gåturer i gamle seterlag

Helselagets «Gå med oss»-tur gikk 7. september i det gamle seterlaget Kloveberg – Gaukeberg – Umundsetra – Blautemyr. Kloveberg ligger høgt og fritt i lia ovenfor den gamle vegen til Aurtjernåsen. Setra tilhører Dikja. Fra Kloveberg kunne vi følge den gamle stien til Gaukeberg. Denne setra tilhører Lia. Seterbua på Gaukeberg ble satt opp ca….

Les mer »

Varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe vil i løpet av et år normalt gi to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpa bruker. Riktig brukt kan den være et svært godt alternativ til panelovner. Slike varmepumper er lette å installere. De har termostatstyring, og det bidrar også til strømsparing. I tillegg sørger de for jevn varme…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Begnadalen skole lagt ned

Det ble en lang og til dels hard debatt da kommunestyret behandlet saken Utredning av Begnadalen skole torsdag 15. september. Ved skolestart i august var det ikke lenger elever igjen ved skolen i Begnadalen. Elevene hadde fått tilbud om å begynne ved Bagn skule. Hedalen.no vil omtale vedtaket som ble gjort i skolesaken når dette…

Les mer »

Velkommen til Fekjær!

Regjeringen vil begrense behandlingsvalg for pasienter

NRK.no: For Martine Mjelde (32) var det avgjørende at hun fikk velge Fekjær psykiatriske senter. Nå frykter hun at andre mister livet mens de venter på behandling. NRK har vært på besøk på Fekjær psykiatriske senter. Dagsrevyen har intervjuet en tidligere pasient og assisterende institusjonsleder Tor Anders Perlestenbakken. Les hele oppslaget på NRK.no Her finner…

Les mer »

Tautrekking

Glimt fra idrettens dag

Søndag 11.9. arrangerte Hedalen idrettslag Idrettens dag i strålende høstvær. Her følger bilde- og videoglimt fra dagen.

Les mer »

Fyr med ved

Fyr med ved!

I en serie med artikler vil Hedalen.no sette søkelyset på hvordan vi kan spare strøm og utgifter til det. Artikkelen vi la ut om solcellepaneler, er til nå lest hele 1598 ganger. Vi tror energiutfordringene vi har, og vil ha, er tema som opptar mange av våre lesere. Hvorfor fyre med ved? All redusert bruk…

Les mer »

De fire leilighetene

– Vi må tørre å satse!

Firmaet Vassfarbygg AS, som eies av brødrene Frank og Roger Kjensrud, bygger fire leiligheter i boligfeltet Brunbakklia i Hedalen. Tre av leilighetene er allerede solgt, og flere har vist interesse for den siste. To etasjer I 1. etasje er bruttoarealet på hver leilighet 82 kvadratmeter. Her er det blant annet to store soverom og én…

Les mer »

Ruggstien

Ruggstien kan forhåpentligvis snart brukes igjen

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til vindfall flere steder i Vassfaret også. Ruggstien, som starter ved Storebekk og går til minneplata der slagbjørnen Rugg ble felt 13. mai 1908, ble helt uframkommelig. Sist uke fikk jeg besøk av flinke karer fra Glommen Skog. De rydder nå etter fjorårets herjinger. Forhåpentligvis kan…

Les mer »

Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Trives med å være ordfører

Marit Hougsrud (Sp) har vært ordfører i snart tre år. Denne uka varslet valgkomiteen i partiet om at hun har takket ja til å stå øverst på Senterpartiets liste i kommende valgperiode også. Hedalen.no har stilt Marit en rekke spørsmål som hun har besvart på e-post. – Hva er de viktigste grunnene til at du…

Les mer »

Selfie på tyttebærtur

Bærnytt

Det ser ut til å bli mye tyttebær i år, og på solrike plasser begynner bærene å bli modne. Torsdag tok jeg årets første tyttebærtur, og resultatet var svært bra! I Wikipedia leser vi at tyttebær kan finnes på steder med lys, ettersom den lett utkonkurreres av blåbærlyng på skyggefulle steder. På grunn av bladenes…

Les mer »

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall sauene ikke være i skogen ettersom hunder brukes i jakta. Noen sauer kan spores via mobilnettet eller…

Les mer »

veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av 1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen. Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen…

Les mer »

Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Begnadalen skole foreslås lagt ned fra 1.10.2022

15. september skal kommunestyret behandle forslag om å legge ned Begnadalen skole. Fra høsten 2022 er det ingen elever ved skolen. Kommunedirektøren foreslår altså å legge ned skolen fra 1. oktober. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune foreslås sendt på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse. Når det gjelder skolefritidsordning, forslås det…

Les mer »

Formannskapet

Uttalelse fra formannskapet

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser. Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden…

Les mer »

Bit av bjørneskinnet

Hva vet vi om bjørneskinnet i Hedalen stavkirke?

Et sagn knytter bjørneskinnet i Hedalen stavkirke til tida etter Svartedauden. For vel ti år siden ble det slått fast at denne bjørnen levde innenfor perioden 1290–1370 e.Kr. Det vil si at skinnet faktisk er fra samme tidsrom, og kjernen i sagnet kan være sann. Datering og DNA-analyse I april 2011 var Finn Audun Grøndahl,…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Marit tar gjenvalg

– Nominasjonskomiteen i Sør-Aurdal Senterparti er svært fornøyd med at Marit Hougsrud har sagt seg villig til å ha førsteplassen på lista for Senterpartiet også til kommunevalget i 2023, uttaler nominasjonskomiteen i partiet ved Svein Gunnar Huset. – Som den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal har hun ledet kommunen stødig de siste tre årene. Beredskapsarbeid…

Les mer »

Fra Strøsdammen til Nevlingsdammen

Sist torsdag arrangerte Lions Club Vassfaret tur for 7. klasse i Nes, Hedalen og Bagn. 21 elever og fire voksne brukte ca. 5 1/2 time på turen fra Strøsdammen til Nevlingsdammen. Olaf Søbekkseter var gaid. Det har han vært de fleste årene fra 1978 til nå. – Vi hadde flere stopp underveis, forteller Olaf. –…

Les mer »

Oversikt over arbeidsmarkedet i Innlandet

Liten økning i ledigheten i Innlandet

Ved utgangen av august var 4 386 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 155 flere arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. – Det kan dermed se ut…

Les mer »

Fra rypejakt

Det blir rypejakt i år også

– Trolig er det litt mindre ryper i Hedalsfjella i år enn i fjor, men Foreningen Hedalsfjella har likevel bestemt at det blir jakt i det udelte fjellet, forteller styreleder Henning Perlestenbakken. Jakta starter 10. september – da for dem som har bostedsadresse i Hedalen. For andre, som har fått jaktkort, starter jakta ei uke…

Les mer »

Turfølget

Historiske og vakre Hadeland

Helselagsturen 25. aug. var hyggelig helt fra vi gikk på bussen til Mette. Sommervær var det. Den nye elferja over Randsfjorden var fin, gratis og grei. Mette kjørte en ”snarvei”, ekte Hadelandslandskap opp og ned, smalt, grusete, så spennende at vi lo hele veien fra Brandbu til Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda.  Der fikk vi guiding…

Les mer »

Tjærebrenning

Tjærebrenning 2

Tilvirking av tjære var vanlig i alle skogdistrikter fram til ca. 1940. Etter dette tok industriell produksjon av tjære mer og mer over. Men industrielt produsert tjære har helt andre egenskaper enn den tjære som ble framstillt i tjæremiler. Enkelte steder hadde de også bygget tjære brenningsovner, slik som på ovnen til Valdres Museum, fra…

Les mer »

Strøm

Strømstøtten for august

Gjennomsnittsprisen for Østlandet var i august 344,29 øre/kWh . Det gir 274,29 øre/kWh (inkl. mva.) i støttesats for husholdninger. I september økes strømstøtten til 90 % for husholdninger. Støttesatsen vil da være 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh ekskl. mva. og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool. 

Les mer »

Gaupe

Sju sauer tatt av gaupe i Sør-Aurdal

I begynnelsen av juli oppdaget Nils Harald Huset et dødt lam i et hogstfelt i Brennseterlia. Rovviltkontakt Per Ivar Stensæter var på plass og kunne fastslå at det var gaupe som hadde tatt dette lammet. I Sør-Aurdal har Statens naturoppsyn konstatert at gaupe til nå i år er tatt ytterligere seks sauer. Det er ikke…

Les mer »

Illustrasjonsbilde mast

Strømstøtte for frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13:00. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april–juni 2022. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Strømstøtteordningen…

Les mer »

Plantasje

– Grov narkotikaovertredelse

7. april fikk politiet tips om mistenkelig atferd ved en bolig i Hedalen. Politiet oppsøkte stedet og avdekket produksjon av narkotika. Én person, som er utenlandsk statsborger, ble varetektsfengslet. Bildene ovenfor er tatt av Fagernes politistasjon og viser eksempler på hva som ble produsert. Ifølge avisa «Valdres» fant politiet over 22 kg tørket cannabismateriale i…

Les mer »

Elg

Hjorteviltforvaltning i Sør-Aurdal

25. september starter elgjakta i Sør-Aurdal. Årets jakt blir ekstra spennende. Vinterstormene og oppryddingsarbeidene etter disse har ført til store landskapsforandringer i deler av kommunen. Hvilken betydning dette vil få for jakta, vet vi ikke nå. Mest elg Sør-Aurdal kommune har ca. 900 000 dekar tellende elg- og hjorteareal det årlig blir felt 200–250 elger,…

Les mer »

Solcellepanel

Plusskundeordningen

Ekstreme strømpriser for flere til å tenke på alternativer. – Interessen for investering i ny, fornybar energi antas å være proporsjonal med den til enhver tid gjeldene energipris, sier daglig leder i Sør-Aurdal energi. Vi har stilt ham noen spørsmål om hvordan SAE stiller seg til kunder som ønsker å produsere strøm ved hjelp av…

Les mer »

Foreldre engasjerer seg sammen med egne og andres barn

Mye fotballglede!

Det har vært stor aktivitet på Hedalen stadion sist helg. Lørdag var det knøtte-cup. Hedalen/Begnadalen fikk besøk fra Etnedal IL og Bagn IL. – Totalt ble det spilt ni kamper, og disse var preget av mye spilleglede og god innsats, forteller Øystein Fossholt. Han er én av lederne i fotballgruppa til HIL. Hele 75 personer…

Les mer »

Knut Lundem Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Skogstanker etter stormen i november 2021YTRING 

Snart er det gått et år siden den voldsomme stormen feia gjennom Valdres. Opprydninga går bra – takket være en snøfattig vinter, rift etter tømmer og en stor innsats av tømmerkjøpere, entreprenører og transportører. 20. august var det invitert til skogdag i Hedalen for å drøfte hvordan forynge ny skog på de stormfelte arealene. Stasforvalteren…

Les mer »

Solcellepanel

Installere solcelleanlegg?

Høye strømpriser og ønsket om å bidra til det grønne skiftet har den siste tiden ført til at flere begynner å se på solcelleanlegg som et energialternativ. Solcelleanlegg produserer elektrisitet. – Solenergi er lønnsomt, effektivt og raskt å anlegge. Dette er en lavthengende frukt blant flere virkemidler som kan få oss ut av strømpriskrisen, uttalte…

Les mer »

Brunbakklia og Skolehagen. Foto: Helge Nordby

Denne planen bør du lese

1. september skal formannskapet ha møte på Hedda hytter. I tillegg til bedriftsbesøk skal de folkevalgte denne gangen behandle seks saker. Den siste saken er Temaplan for helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030. Samme sak kommer opp i kommunestyrets møte 15. september. Mitt Sør-Aurdal har tidligere sett på den private boligmassen i Sør-Aurdal. Se dette oppslaget…

Les mer »

Fra venstre: Elling Fekjær, Tor Anders Perlestenbakken, Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes

– Fekjær er selve beviset for meg på at faglighet og kvalitet må komme nedenfra

Mandag 22. august besøkte stortingsrepresentantene Sandra Bruflot (H) fra helse- og omsorgskomiteen og Kari-Anne Jønnes (H) fra utdannings- og forskningskomiteen Fekjær psykiatriske senter. Jønnes, som representerer Oppland, hadde tatt initiativet til besøket. – Jeg ønsket at Høyres fremste politiker på rus- og psykiatri-feltet skulle få besøke Fekjær, møte ledelse og ansatte – og ikke minst…

Les mer »

Kontainerlokk

Fikk konteinerlokk på bilen

Kjell Stugaard hadde sist mandag vært på besøk på hytta og skulle levere en søppelpose i konteineren som står ved inngangen til Muggedalen. – Da jeg slapp igjen luka, kom lokket fra fronten på konteineren rasende inn i sida på bilen min. Dette førte til bulk på to dører pluss lakkskader. Det store lokket kan ikke ha…

Les mer »

To ramper

Skateramper ved hockeybanen

Jeg har på vegne av Hedalen idrettslag fått tak i  noen skateramper som er plassert på hockeybanen ved skolen. De vil stå ute på sommerhalvåret og er tenkt fortrinnsvis for skateboard og sparkesykkel. De er flyttbare, og man kan endre plassering etter behov. Vi håper å kunne utvide med litt flere elementer på sikt, så…

Les mer »

Foto: Jon Kristian Bakkom

Resultater fra felles klubbmesterskap for Hedalen jeger- og fiskeforening og Hedalen skytterlag

Skytterprogrammet var 25 skudd på leirdue, og 20 skudd på elgbane (5 sittende, 5 stående og 10 på løpende elg). Torstein Huset ble klubbmester. Erik Bakkom vant aspirantklassen. Her er fullstendig resultatliste.

Les mer »

Forstår og tek vi konsekvensane av vêrvarsel?LEIAREN 

19. november råka ein vinterstorm med orkan i kasta delar av Sør-Aurdal svært hardt. Yr.no sende dagen før ut oransje farevarsel. I Hedalsfjella var det meldt om vindkast heilt opp mot 35 m/s. Ved skulen i bygda var det varsla opp mot 32 m/s. Hedalen.no la kvelden før ut dette varselet. Vi oppdaterte det på…

Les mer »

Vaksinering

Koronavaksine – tilbud om oppfriskningsdose til aldersgruppen 65–74 år og eldre

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer i aldersgruppen 65–74 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de ønsker det.  Oppfriskingsdosen kan bli gitt tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  Om du har gjennomgått korona, skal det gå 3 uker fra tilfriskning til oppfriskningsdose. Ønsker du slik oppfriskingsdose?  Vi vil i…

Les mer »

Barnedåp i Hedalen stavkirke

Hedvig ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 21. august.

Les mer »

Barnedåp i Hedalen stavkirke

Alexia Leonora ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 21. august.

Les mer »

Aksel Granhus. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Steds- og stresstilpasset skogbruk blir viktigere enn noen gang

Vindkast opp mot 45 m/s gjorde 19. november 2021 stor skade på skog i flere kommuner på Østlandet. Nærmere 2 millioner kubikkmeter ble lagt ned. På en fagdag i Vestbygda i Hedalen holdt forskningssjef Aksel Granhus fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) foredrag for vel 40 personer om hvordan en kan etablere framtidens skog i…

Les mer »

Tur til Aurdalssetra

Sist onsdag organiserte Frivilligsentralen i Sør-Aurdal tur til Aurdalssetra i Vassfaret. Rundt 30 beboere fra Solbraut, Hedalsheimen og noen andre hadde takket ja til tilbudet. Ester Kulterud hadde ysta primost, og denne ble servert sammen med kjeks og kaffe. Seinere ble det servert rømmegrøt.

Les mer »

Brennbakken

Vegarbeider i Vestbygda gjenopptatt

Det er satt i gang vegarbeider på Vestsidevegen i Hedalen. I Brennbakken fjernes gammel masse med en dybde på 50 cm. Deretter legges det fiberduk, kult og grov grus. Det er Brødrene Dokken som står for arbeidene, og Innlandet fylkeskommune er oppdragsgiver. Den 6 km lange vegen ble til på 1950- og 1960-tallet. På den…

Les mer »

1. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Åtte førsteklassinger i år

Fire gutter og fire jenter begynte i 1. klasse mandag 15. august. Fra venstre: Storm Anders, Philip, Timann, Milena, Evi Elisabeth, Alve, Nora og Lea. Lena Aspmo Fossholt er kontaktlærer for klassen. Rektor Astri Nybråten opplyser at elevtallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole har økt. Det er nå 78 elever ved skolen. 

Les mer »

tur

Til lag og foreninger i HedalenYTRING 

I Hedalen helselag prøver vi så godt vi kan å lage årsplan, og å gjennomføre den. Noen ganger flytter vi datoer av ulike grunner. På siste styremøte var dato for fjelltur satt, men så visste noen i styret at da skulle det være et annet arrangement i bygda, heldigvis. Men, så kan det dukke opp…

Les mer »

Tall fra SSB

20 færre innbyggere i Sør-Aurdal

Ved utgangen av 2. kvartal var det 2 876 innbyggere i Sør-Aurdal kommune. I Valdres er det nå 17 538 innbyggere. Slik utviklet folketallet seg i de seks Valdres-kommunene fra 1. til 2. kvartal: Kommune Innbyggertall Endring Sør-Aurdal 2 876 – 20 personer Etnedal 1 232 – 12 personer Nord-Aurdal 6 416 + 59 personer…

Les mer »

Flotte blåbær

Bærnytt ekstra: Svært flotte blåbær nå!

Stedvis finnes det store mengder flotte blåbær i Hedalslinna. Bærene er modne nå, og de bør plukkes før de blir skadet av nedbør og/eller frost. Villbringebær har vi også sett en god del av i Hedalslinna. Ut på bærtur!

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Få høringsuttalelser om Begnadalen skole

Ordfører Marit Hougsrud opplyser at det har kommet inn fire høringsuttalelser vedrørende forslaget om å legge ned Begnadalen skole. Vi har spurt ordføreren om hun mener det er tilstrekkelig med svar til at saken kan behandles som planlagt i september. – Ja, jeg mener det. Saken har vært godt opplyst for de dette gjelder som…

Les mer »

Foto: Kjell Halvard Flø

Fiskedag i Vassfaret

Søndag arrangerte Hedalen jeger-og fiskerforening fiskedag på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret i samarbeid med Vassfaropplevelser. Arne Storruste hadde satt garn i Skrukkefylla lørdagskvelden, og tre puljer med nysgjerrige barn (og voksne!) fikk være med å ta opp fangsten, Det ble full klaff for alle garnlagene. Mest abbor, men også fin ørret ble tatt opp. Det ble…

Les mer »