Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Kreativ hedøling med sans for design

Inger Marie Gunderhuset studerer for tiden grafisk design ved Høyskolen Kristiania – Westerdals i Oslo. Våren 2021 vil hun etter planen være ferdig utdannet med en bachelorgrad i lomma. Da kan hun for eksempel søke på jobber i byråer som utvikler emballasjedesign, grafiske profiler og web-design. – Interessen for grafisk design startet da jeg gikk…
Les mer

Samferdselssjefen i Innlandet besøker Valdres-kommunene

Fire dager er satt av til befaringer på fylkesvegnettet i de seks kommunene.– Formålet med besøket er å bli kjent i denne delen av Innlandet. Det er viktig å skape gode relasjoner og legge grunnlaget for et godt samarbeid. Kommunene er vår viktigste samarbeidspartner. Alt vi gjør på samferdselsavdelingen, skjer i en kommune, sier samferdselsjef…
Les mer

Dugnad i Vassfarett og på Bautahaugen

Stiftelsen Bautahaugen Samlinger er i ferd med å etablere et skogsmuseum på Bautahaugen. Skogbruket er den næringa er den som har hatt størst betydning for livet og virke i bygda i mer enn 200 år og vi ønsker at dette skal presenteres gjennom en egen utstilling. Stiftelsen eier to skogshytter som er midlertidig plassert i…
Les mer

Hvite blåklokker

– Jeg har alltid vært opptatt av markblomster, men hvite blåklokker har jeg aldri sett før, skriver Solveig Lie. Campanula rotundifolia tilhører klokkefamilien Campanulaceae, leser vi på NatureGate. Blomsten har fem koblede kronblad, og blomsten er til vanlig blå, men kan også være hvit. – Blåklokke er uten tvil den mest utbredte av klokkeslektas medlemmer…
Les mer

Investerte 1,6 millioner kroner i ladestasjoner

– Dette er et grep for å overleve i konkurransen, forteller Tor Ingar Nordby ved Joker Hedalen. Butikken blir nå én av de aller første i Joker-kjeden som har egen ladestasjon utenfor. Det synes Tor Ingar er stas, og det tror han hyttekundene også synes. Ideen kom etter at flere hyttekunder henvendte seg, det ville…
Les mer

Mulighetsrommet for Sør-AurdalYTRING 

Sentralisering er utviklingen som har vært trenden de siste årene. Situasjonen verden har vært i dette året med tanke på pandemi, så kan man kanskje stille spørsmålstegn ved det om det er mest riktig å klumpe oss sammen fortettede i byer. I Sør-Aurdal har vi foreløpig ikke hatt påvist noen som er smittet med korona.…
Les mer

Dåp

Maikel ble døpt i Hedalen stavkirke søndag 21. juni.
Les mer

Når kommer strømmen til Teinvassåsen?

Dette er det flere som lurer på. I forbindelse med forarbeidet til siste revisjon av kommunedelplan for Søbekkseter/Hellsenningen/Teinvassåsen inviterte Sør-Aurdal kommune på forsommeren 2013 fem grunneiere på Teinvassåsen til et samarbeid med formål å få lagt strøm frem til Teinvassåsen. Dette resulterte etter hvert i at selskapet Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU AS) fikk godkjent en…
Les mer

Landsendbrua

Eldor Bråthen: Vassfarbrøtningen. Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Ådal. Utgitt av Vassfaret Elvekasse i 2007. Se siden om kongevegen fra Landsendbrua til Nerstaddammen. Denne boka gir en grundig oversikt over brøtningshistoria, og hvor viktig elvene var for tømmertransporten. Virksomheten ble administrert av elvekasser, og hver elv ble delt inn i roder. Her…
Les mer

Åpner utstilling

I år er det 75 år siden 2. verdenskrig sluttet. Lørdag 27.6. åpner Bautahaugen samlinger en utstilling i Brakadokka knyttet til krigshistorien i Vassfaret. Utstillinga vil være åpen til og med lørdag 15. august, og foreningen Bautahaugens venner sørger for gaiding. Base Elg En komité har arbeidet i åtte måneder med å forberede utstillinga. Noe…
Les mer

Økonomisjefen blir pensjonist

– Det er siste gang i kommunestyret at Karin Stegarud legger fram tall for oss. Hun har sagt opp jobben sin, og nå blir hun pensjonist, sa ordfører Marit Hougsrud da hun takket Stegarud for arbeidet hun har lagt ned i mange år. Stålkontroll Stegarud har hatt flere roller i kommunen etter at hun ble…
Les mer

Interessant rekkefølge

Torsdag 18. juni behandlet kommunestyret saken «Revidering av delegeringsreglement og reglementshefte for Sør-Aurdal kommune». Det ble reist spørsmål om saken egentlig burde ha vært på høring hos eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Olav Kristian Huseby (H) snekrer ofte forslag til vedtak, og han fikk kommunestyret med på denne formuleringen: «Kommunestyret vedtar revidert…
Les mer

Avslutningsfest for 10. trinn

Onsdag 17. juni var det avslutningsfest for seks 10. klassinger med gjester. Den ble en fin kveld med rikholdig program.
Les mer

Etiske retningslinjer for Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Dokumentet «Etiske retningslinjer» er et svært viktig dokument for alle kommuner og for bedrifter. I dette dokumentet beskrives retningslinjer for det arbeidet om skal utføres, og hvilke forventninger og krav som ligger på de ulike områdene for ansatte i hver kommune og i hver bedrift. Ved tilsettinger som arbeidstaker og tiltredelse som politiker skal hver…
Les mer

Økonomisk status og budsjettarbeid

Torsdag 18. juni fikk kommunestyret en orientering om budsjett 2021 og budsjettarbeid. I tillegg behandlet kommunestyret saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2021. Selv om ingen i Sør-Aurdal så langt er smittet av Covid 19, har pandemien skapt betydelige utfordringer for kommunen. I budsjettoppfølgingssaken leser vi følgende: Pr 27. mai er det ført kr 2,2 mill på…
Les mer

Tilbud sommeren og høsten 2020BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret villmarksturer tilbyr følgende: Fottur fra Strøsdammen til Nevlingsdammen lørdag 25. juli Fottur til Sandvasskollen i Vidalen lørdag 8. august Vassfaret hengekøyefestival 5.–6. september Årets vassfaring 2020 ved Strøsdammen 21.–23 august Se omtale av hvert arrangement nedenfor. Fottur fra Strøsdammen til Nevlingsdammen lørdag 25. juli Ca. 12 km lang tur, på stier med skogsterreng, steiner…
Les mer

Ikke la deg lure!

I disse dager mottar flere av oss flere e-postmeldinger som er ren svindel. I dag fikk både kona og jeg en slik e-post. – Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon 6.200 NOK.Skatteberegningen tar utgangspunkt i postene i selvangivelsen for inntektsåret 2019, skriver «Skatteadministrasjon». I meldinga ble vi oppfordret…
Les mer

Heder til Fekjær

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune har tildelt positivprisen for 2019 til Fekjær psykiatriske senter. Positivprisen ble første gang delt ut i 1991. Den skal gå til «personer, bedrifter, lag eller organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/ holdninger i Sør-Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsruds tale Positivprisen ble første gang delt…
Les mer

Tid for badetur

Den siste uka har vi hatt temperaturer opp mot 29 grader i Hedalen. Badetemperaturen er, til tross for snøsmelting, faktisk akseptabel. Ved Landsendvelta ble den målt til å være 18 grader. Bildet er fra Aurdalsfjorden i Vassfaret. Nyt sommeren!
Les mer

Bautahaugens teknotek

Bautahaugens teknotek, Fjellstad er åpent alle lørdager fra 27. juni – 15.august 2020 kl. 12.00 – 16.00.
Les mer

Stillingsutlysninger i Sør-Aurdal KommuneYTRING 

Sør-Aurdal kommune har veldig mange ansatte som skal følges opp hvert år på forskjellige måter. Når stillinger blir ledigE, er det noen ganger lett å legge ut en stillingsannonse for å ansette en erstatter, men andre ganger kan det være smart med en grundigere gjennomgang av stillingen med hensyn til behov og kvalifikasjoner. For skolene…
Les mer

Først i ValdresLEIAREN 

Ein lesar gjorde oss sist veke merksam på at det er tre ledige stillingar frå 1. augst 2020 ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Søknadsfristen til stillingane er 21. juni. Hedalen.no laga eit eige oppslag om saka med lenkje til stillingsomtalen på NAV sine sider. Folketalet i Sør-Aurdal går, som i store delar av Innlandet, ned.…
Les mer

Utedag ved Bergstjern

Fredag 12. juni var siste vanlige skoledag for årets 10. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Dagen ble tilbrakt ved, på, og delvis i Bergstjernet. Dyreliv i vann var tema i naturfag, og mat på bål ble tilberedt i mat & helse. Vi fant mange småkryp, bl.a. øyenstikkerlarver, vannmidd og hoppekreps. De som prøvde fiskelykka,…
Les mer

Velkommen til verden!

Ask Heimsnes ble født 26.2.2020. Storebrødre er Ovid og Alve, og foreldre er Marte Heimsnes og Ante Nillson. Hedalen.no gratulerer!
Les mer

Travle bier

I disse dager er det stor aktivitet i de mange bikubene til Ante og Erlend. Sesongoppstarten var utfordrende for biene. Snø og kulde bidro til det. I Hedalen fikk de ikke med seg selje-trekket. Dette gikk bedre på Leirskogen. De siste dagene har sommeren nærmest eksplodert, og biene kan hente nektar fra blant annet blomster…
Les mer

Mer om fylkesveg 243

Vi har i dag fått opplyst at asfaltering av strekningen Viken grense–Hedalen stavkirke står på Innlandet fylkeskommune sin plan for 2021. – Prosjektet er beregnet å koste 10 millioner kroner, sier ingeniør Ola Harald Lunde i fylkeskommunen.
Les mer

Bautahaugen samlinger i sommer

Sommeren 2020 blir en unntakssesong med sterkt redusert tilbud. Åpent for omvisning lørdag og søndag disse 4 helgene: 25.– 26. juli, 1.– 2, 8.– 9. og 15.– 16.august. I tillegg blir Base Elg-utstilling på låven og Radiomuseet på Fjellstad åpent alle lørdager fom 27. juni – tom 15. august. Åpningstid: kl . 12.00 – 16.00…
Les mer

Treg lasting

Det tar tid å få opp startsiden til Hedalen.no. Einar Breen i firmaet Adapive Media arbeider nå med å finne en løsning på problemet. Denne utfordringen har førsteprioritet i videre utviklingsarbeid.
Les mer

Framskynder asfaltarbeider

Innlandet fylkeskommune har tidligere opplyst at asfaltarbeider på strekninger der det i dag er grusdekke etter overgravinger på fv. 243, skal utføres i september. Nå forteller Ola Harald Lunde i fylkeskommunen at en framskynder arbeidene, slik at de blir tatt før ferien. Dette gjøres for å redusere ulempene de humpete vegestubbene medfører.
Les mer

Søknad om støtte til næringsformål

Formannskapet har i møte 09.06.20 i sak 026/20 vedtatt kriterier for avsatte midler til næringsutvikling. Det  åpnes for søknad om støtte til næringsformål for lokalt næringsliv i Sør-Aurdal kommune. Les mer på kommunens hjemmeside.
Les mer

Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Sør-Aurdalshallen torsdag 18.6. kl. 09.00–16.00. Noen av sakene som skal behandles: 20/6241 – Budsjettoppfølging 1 tertial 2020 Oppløsning av Kommunerevisjon IKS Helhetlig ROS-analyse for Sør-Aurdal kommune 2020-2024  Innlandsstrategien 2020-2024 – høring Opprettelse av partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg Valdres folkemuseum – Søknad om støtte Endring av vilkår for bruk av bygninger i…
Les mer

– To rotbløyter på få dager

Fra og med onsdag 3. juni til og med onsdag 10. juni kom det 78,6 mm nedbør på målestasjonen til Knut Digene. – Dette betyr mye for alt som vokser, sier Knut. – Noe av vannet fordamper, men planter tar også til seg det de trenger, og det kan fort bli tørt igjen. Bær i…
Les mer

I gang igjen med gudstjenester

Strenge smitteverntiltak var satt ut i livet da det var kveldsmesse i Hedalen stavkirke sist søndag. En-metersregelen ble praktisert, og bare annenhver kirkebenk ble brukt. Ved inngangen var det plakater som orienterte om tiltakene, og det var mulighet for å vaske hender med sprit. Nattverd ble gjennomført ved at oblaten var plassert i et plastbeger…
Les mer

Du må ikke komme her…YTRING 

Hedalen.no har betimelig nok stilt spørsmål til fylkeskommunen om vegstandarden i Hedalen. I planene for utbedring av Fv. 243 var at asfaltering skulle skje i 2020. Dette er glatt utsatt til 2021, antakeligvis som et resultat av sammenslåing av innlandsfylkene, og uten at det ble gitt informasjon om dette før saken ble etterlyst. Vegstandarden på…
Les mer

Underveis

I august 2000 ble det gjennomført en vandring langs Kongevegen fra Reinli til Valdreshaugen. Derfra gikk det buss til Hedalen der pilegrimsferden ble avsluttet. Vandringa hadde fått tittelen «Underveis – Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år». Se oppslaget «Underveis –Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år» på gamle…
Les mer

Nye læreplaner for grunnskolen

Fra og med august 2020 blir de nye læreplanen tatt i bruk for 1.–9. trinn i grunnskolen. For 10. trinn blir læreplanen innført i august 2021. Læreplanen har fått en ny, overordnet del. Den beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Ny læreplanstruktur Læreplanen har fått ny struktur. Fagplanene har lik oppbygging: Om…
Les mer

Befolkningsutvikling i Sør-Aurdal

Hedalen.no har fått hjelp av Statistisk sentralbyrå til å finne ut hvordan folketallet har utviklet seg i samtlige kretser i Sør-Aurdal de 10 siste årene. Undersøkelsen viser at det nå er 674 innbyggere i Hedalen. I 2010 var tallet 745. Folketallet minker i de fleste kretsene i kommunen. Unntak er Stavadalen, Spangrud, Fønhus og Bagn/Reinli…
Les mer

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner

Venneforeningen savner beboerne på Hedalsheimen. Vi er inne i en ufrivillig «ferie». Vi skulle holdt basar den 22. mars – men den ble utsatt. Vi skulle også besøkt beboerne på Hedalsheimen og holdt konsert. Alt ble utsatt. Men basar vil det bli på den andre siden av sommeren! Det kan hende at vi må ha…
Les mer

Koronapandemien skaper usikkerhet for kommuneøkonomien

Saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2020 tyder likevel på at kommunen vår har god kontroll til nå. Det foreslås foreløpig ikke budsjettendringer. Inntektsendringer I forhold til den siste årsprognosen som er utarbeidet av Kommunenes sentralforbund, vil sum skatt og rammetilskudd bli 1,4 millioner kr høyere enn budsjettert for 2020. Rammetilskuddet kommunen får fra staten, øker med…
Les mer

– Det er opp til trafikantene å tilpasse kjøringen sin til vegens tilstand og beskaffenhet

Asfaltarbeidene på fylkesveg 243 er planlagt til 2021. Fast dekke på strekninger der det i dag er grus, kommer i september. Det er er lite håp om særlig vedlikehold på andre fylkesveger i Hedalen – om vi tolker Innlandet fylkeskommune rett. Fylkeskommunen svarer Vi sendte følgende brev til fylkekommunen rett før helga: Hedalen.no vil gjerne…
Les mer

Arbeidsledigheten går ned

I Sør-Aurdal er det nå 46 helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 % av arbeidsstyrken. I april var ledigheten på 7 %. Sør-Aurdal er i denne sammenheng best stilt i Valdres. Her er tallene for de andre kommunene: Etnedal: 4,9 % i mai, (7,4 % i april) Nord-Aurdal 6,9 % i mai, (11,3% i april) Vestre…
Les mer

Sommeren er her!

1. pinsedag har vi hatt sol fra skyfri himmel, og temperaturen har vært opp mot 24 grader. Mange hadde lagt turen til Vassfaret. Kirsten og jeg hadde en fin sykkeltur i dalføret.
Les mer

Gradvis gjenåpning av Hedalsheimen

– Inne på Hedalsheimen minner hverdagen mer og mer om tiden før korona. I bemannet bofellesskap spises nå alle dagens måltider felles. Øvrige beboere i omsorgsboligene som har bestilt middag, har tilbud om felles middag, dog med større avstand mellom hver enkelt spiseplass, forteller avdelingsleder Bodil Øyhus Pihl. Se kommunens informasjon om gjenåpning av Sør-Aurdalsheimen…
Les mer

Slutt på en-meters regelen i skolen

– Fra og med 2. juni har 1.–7. trinn normal skole. Ungdomstrinnet har tilpasset, ordinær skole, opplyser rektor Tom Lium. Rektor sier at en legger vekt på å komme tilbake til mest mulig normal skolehverdag. Smitteavstand skal fortsatt holdes ved å unngå fysisk kontakt, og fysisk områdeinndeling av skolen vil fortsette. Nytt er det nå…
Les mer

Når Hedalen.no spør

Av og til sender Hedalen.no spørsmål til kommunen. Noen ganger får vi svar på det vi spør om, men ikke alltid. Hva tenker administrasjonen i kommunen, politikere og lesere om denne saken? 22. mai 2020 sendte Hedalen.no følgende spørsmål til kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen: Har Sør-Aurdal kommune oversikt over hvilke ekstrakostnader kommunen har blitt påført…
Les mer

Kirkene åpnes igjen

Første pinsedag kl. 11.00 er det gudstjeneste med nattverd i Bagn kyrkje. Medvirkende er Signe prest og Anders kantor. Andre pinsedag blir det gudstjeneste med nattverd i Begnadalen kirke kl. 11.00. Det må tas smittevernhensyn , og navn og telefonnummer til gudstjenestedeltakere vil bli registrert. Se artikkelen Nå åpner kirkene, men alt er ikke som…
Les mer

Prioriterte lag og foreninger

Både Bagn idrettslag og Hedalen idrettslag er tildelt spillemidler for 2020. Sør-Aurdal kommune fikk ikke noe til Sør-Aurdalshallen i år. Dermed må kommunen finne inndekning for 10,7 millioner kroner. Spillemidlene i Innlandet er fordelt av administrasjonen etter at politikerne i fylkesutvalget 12. mai vedtok prioritering av prosjektene, Spillemidler er tippemidler som fordeles til nærmiljøanlegg, som…
Les mer

Et våreventyr

Våren kan by på mange vakre eventyr. Ett av dem er vandring langs Aurdalfossa. Nå er snøsmeltinga i fjellet i full gang, og fossene vokser seg større og mektigere for hver dag som går. Benytt anledning og ta en vandretur langs fossa! Du kan starte ved Vassfarbommen og følge elva oppover på den sida, du…
Les mer

Avlysninger

Flere av de faste sommerarrangementene i Valdres avlyses på grunn av koronakrisen. – Mikkjel Fønhusforeningen beklager å måtte melde at årets Fønhusdager, som skulle gått for 7. gang den siste uka i juni, også må avlyses av samme grunn, skriver Åse Østgård Hagen. – Innbyggere og tilreisende i Valdres er likevel velkomne til å nyte…
Les mer

2929 innbyggere per 31.3.

Folketallet i Sør-Aurdal synker. I 2019 var det 21 fødsler i kommunen og 48 dødsfall. Fra 31.3.2019–31.3.2020 har det blitt 48 færre innbyggere i Sør-Aurdal.
Les mer

Tippemidler til lysløypa

Det er bevilget 491 000 kr i støtte til rehabilitering av Hedalen idrettslag sin lysløype ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Tiltaket er fullført og fullfinansiert. Prosjektet hadde et budsjett på nær 1,5 millioner kroner. Se oppslag fra 10. januar 2020.
Les mer

Vårens vakreste eventyr i 2020?

SMS kl. 07.37 med tilbud om å være med på skitur til Seterknatten er uimotståelig for en skientusiast. På Søbekkseter var det nesten vindstille, lettskyet vær og fint skiføre til tross for Kristi Himmelfartsdag 21. mai. Løypetraseen hadde fortsatt bra med snø med unntak av et punkt litt ovenfor Søbekksetra. Noen hadde gått foran oss.…
Les mer

Genial trim

– El-syklene våre har gitt oss nye muligheter, sier Tor Ingar og Martha Nordby. – Syklene gjør det lettere å komme seg ut i naturen. Vi utforsker stadig nye ruter, og de mange turene gir oss rike naturopplevelser. Tor Ingar forteller at han en dag syklet hjemmefra til Øverst i Bogen. Deretter gikk han til…
Les mer

Turmål i Hedalen

I Hedalen finnes det svært mange flotte turmål. Felles for både bygdefolk, hyttefolk og utflytta hedøler er at vi kjenner til noen av dem, men neppe alle. Besøkende og andre vil trolig sette pris på tilrettelagt informasjon. Dette året vil de fleste oppholde seg i Norge i både ferie og fritid. Presset på godt kjent…
Les mer

Ferie for alle-aktiviteter sommeren 2020

Rektor Tom Lium har videresendt informasjon fra Røde Kors Innlandet. Dette skriver organisasjonen: I sommer kan vi tilby ferieopphold, feriedager og aktivitetspakker til familier i lavinntekt. Tilpassede sommeropphold På grunn av koronapandemien vil årets sommeropphold bli noe annerledes enn planlagt. Vi vil ha tilpassede ferieopphold med færre deltagere enn vanlig. Vi planlegger også feriedager for…
Les mer

Når ein drøymer om Hedalen.no

Nye Hedalen.no er på nettet, og ein god del ser ut til å fungere slik det var tenkt. Men utviklingsarbeidet er ikkje ferdig, og no pønskar eg på ulike løysingar om nettene. Måndag vart ein hektisk dag. Eigentleg var planen å leggje om frå gammal til ny publiseringsløysing tysdag ettermiddag. Omlegginga kom altså eit døgn…
Les mer

Hedalen.no 20 år!YTRING 

På en joggetur i desember 1999 fikk Arne Heimestøl ideen til Hedalen.no. Tanken var at det måtte være mulig å lage et nettsted for Hedalen der en kunne presentere foreninger, bedrifter og annet fra bygda. Hedalen bygdeutvalg stilte seg bak ideen. Domenet Hedalen.no ble kjøpt, og så var nettavisen og nettstedet Hedalen.no i gang. Etter…
Les mer

Bygdefolk + hyttefolk = santYTRING 

17. mai og fortsatt skiføre i Hedalsfjella. Fjellene vi er så glade i, og som vi har savnet. Gleden var stor da vi omsider kunne dra til Hedalen igjen 20.4. etter hytteforbudet. Først gjensynet med gode kjente på butikken, hvor vi i god coronaånd hadde bestilt og fått pakket varene, deretter den alltid like koselige…
Les mer

Bilkortesjen og samlinga på skolen

17. mai 2020 kunne vi ikke samles på vanlig måte. Istedenfor tog ble det bilkortesje som kjørte fra Åsli til Hedda hytter og tilbake til Hedalsheimen og skolen. Rundt 70 kjøretøy deltok i kortesjen, og den ble avsluttet med salutt, nasjonalsangen og korpsmusikk.
Les mer

Lysere tider i tretoppene

Det ble bråstopp for Fosstopp AS da Norge stengte ned i midten av mars. For turistbedriften ved innganen til Vassfaret i Hedalen gjorde pandemien, og tiltakene knyttet til den, framtida høyst usikker.  – Heldigvis fikk vi klarsignal for å åpne igjen 21. april. Da ble det også klart at nordmenn i år må belage seg…
Les mer

Bildeglimt fra 17. mai

17. mai ble en stor digital feiring, men nasjonaldagen ble også markert med bilkortesje og samling på skoleplassen. Her følger noen glimt fra dagen.
Les mer

Bekransninger på Bautahaugen

I år var det Bautahaugens Venner og Hedalen sangkor som hadde ansvar for bekransningene. Ordfører Marit Hougsrud deltok også på markeringa.
Les mer

Gudstjeneste i Hedalen stavkirke

Vi er glade for å kunne invitere deg inn i Hedalen stavkirke til digital gudstjeneste i dag 17. mai. Gratulerer med dagen! Anders kantor har filmet og redigert. Medvirkende: Signe – prest, Anders – kantor og Kirsten Greaker Heimestøl –tekstleser. I koret: Ola Fønhus, Arne G. Perlestenbakken, Toril Grønhaug og Liv Barbro Veimodet.
Les mer

Ordfører Marit Hougsruds 17. mai-tale

Talen ble framført i Begnadalen kirke, og den ble publisert på flere nettsteder i kommunen. Årets 17. mai ble i betydelig grad en digital feiring.
Les mer

Flaggheising på Hedalsheimen 17. mai

Det var flott, men kaldt vær da flagget ble heist på Hedalsheimen 17. mai. Dette var starten på en historisk markering av nasjonaldagen. Hedalen musikkorps spilte. Vaktmester Kjell heiste flagget.
Les mer

1. og 2. klasse markerte 17. mai

Det var mye godt humør på Bautahaugen 16. mai da 1. og 2. klasse sang og marsjerte.
Les mer

God 17. mai-stemning

3. og 4. klasse er en sangglad flokk. Da vi var innom skolen 16. mai, stilte klassen opp og framførte nasjonalsangen med stor innlevelse.
Les mer

Hedalen naturbarnehage

Det ble tjuvstart på feiringa i Hedalen naturbarnehage. Her fikk vi med oss både sang og marsjering.
Les mer

17. mai og økonomi

I år samles vi ikke på vanlig måte. 17. mai-komiteen vil ikke ha så store utgifter. Komiteen har bestemt at overskuddet fra årets 17. mai-feiring skal deles på Hedalen musikkorps, Hedalen sangkor og Hedalen ungdomslag. Du kan støtte 17. mai-feiringa og disse lagene ved å betale inn fritt valgt beløp på Vipps-nummer 18089 eller bankkonto…
Les mer

Vedtok krisestøtte

Etter forslag fra Olav Kristian Huseby (H) vedtok kommunestyret i sitt Teams-møte torsdag enstemmig å bevilge 1 million kroner fra disposisjonsfondet som støtte til næringslivet i Sør-Aurdal. – Sør-Aurdal kommune har også fått merke virkningene av Covid 19-pandemien, sa Huseby i sin innledning. Mange uten arbeid – Få eller ingen har blitt syke av viruset,…
Les mer

Hedda Hytter ser lys i Korona-tunellen

– Etter at myndighetene stengte ned Norge pga. av Covid19-viruset, har vi være gjennom en usikker periode – ingen visste omfang og konsekvenser, og heller ikke hvor lenge dette skulle vare, sier daglig leder i Hedda Hytter, Magne Omsrud. – I perioden vi har vært igjennom, har vi sett oss nødt til å foreta permitteringer…
Les mer

Ei krone kan ikkje brukast meir enn éin gongLEIAREN 

Årsrekneskapen for Sør-Aurdal kommune er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 5 761 886,-. Netto driftsresultat for 2019 blei på kr 9 244 795,-. Det utgjer 2,8 % av brutto driftsinntekter. Dette er, dersom ein tek omsyn til kriterium for sunn kommuneøkonomi kommunestyret i Sør-Aurdal har vedteke, godt nytt. Netto driftsresultat vart på…
Les mer

Gjensynsglede

Det var stor gjensynsglede da 1. og 2. klasse ved HEBU kom tilbake til skolen forrige mandag. Læring og lek står på timeplanen, og vi må flytte mye av undervisningen ut. Det har verken elever eller lærere noe imot. Første dagen ble elevene møtt i kosekroken, vi lagde pinnebrød og hadde mange gode samtaler rundt…
Les mer

Hedalen sangkor i Korona-tiden

12. mars ble det brått slutt på øvinger for sangkoret, som så mye ellers i samfunnet. Vi hadde planlagt «På Grensen til Allsang» lørdag 15. mars, men måtte avlyse dette også! Vi prøvde oss fram med forskjellige nettløsninger som Zoom, Webex Teams osv. Med disse løsningene fikk vi ikke inkludert alle sangere i tillegg til…
Les mer

Vask dine hender

I koronatida er hygiene særdeles viktig. Marita Elisabeth Slettevold har publisert videoen nedenfor på YouTube.
Les mer

17. mai 2020 i Hedalen

17. mai kan, bør og skal feire i år også. På grunn av korona-krisen blir det en annerledes markering enn det vi er vant til. 17. mai-komiteen har hatt to nettmøter til nå og fortsetter sitt arbeid neste onsdag. Planene begynner å ta form. Noe av det komiteen har planlagt, ønsker vi at beredskapsgruppa i…
Les mer

Skadeskutt naboYTRING 

I likhet med den kortreiste, økologiske middagen jeg skaffer med mine hunder, føler jeg meg truffet. Men ikke veldig mye. Jeg er redd Solveig Lie, med sin ytring, har bommet. Og siden hun ikke er hundeeier, må hun belage seg på et langt ettersøk før hun får avsluttet det hun sikter etter. Hvorfor man velger…
Les mer

HundeglamYTRING 

Nå gjør jeg meg nok veldig upopulær i bygda her – men jeg lurer på hvor mange som liker godt at det står hunder i inngjerdede områder og bare gjør? Det kan være skikkelig bråk.Hvem synes at det er ok? Jeg skjønner jo det at hunder kan brukes til jakt. Det kan jeg ikke forholde…
Les mer

17. mai

Myndighetene har innført restriksjoner som gjør at 17. mai 2020 ikke kan feires på vanlig vis. 17. mai-komiteen er likevel godt i gang med planlegging av en alternativ feiring. Planleggingsmøter blir avviklet som nettmøter. Onsdag 22.4. ble første møte gjennomført. Lisbeth Garli er komitéleder, og Hildegunn Killi er sekretær.
Les mer

Vårtegn i slutten av april

I ukene 16 og 17 har vi hatt mye fint vårvær i Hedalen. Snøsmeltinga er i gang, og bekker og elever har vokst. I fjellet er det fortsatt mye snø. 24.4. kom det inn en ny værtype, og nå er det minusgrader om natta. Skiføre er det fortsatt, store deler av løypenettet i fjellet er…
Les mer

Tok bølgen for aktivitetsparken

– Fysisk aktivitet er viktig for både helse, trivsel og læring, sa rektor Tom Lium da han sammen med elever og ansatte ved Hedalen barne- og ungdomsskole tok bølgen og takket for aktivitetsparken som ble høytidelig åpnet søndag. – Mødre og fedre i et ukjent antall har etterlyst et samlingspunkt i Hedalen, der barn kan…
Les mer

Mine tanker om Tolga-sakenYTRING 

Jeg er psykiater og har lest saken fra Tolga med interesse, da feltet knyttet til tjenester for pasienter som har, eller kan ha, en psykisk utviklingshemming, har hatt betydning for meg i tidligere jobber. Det kan være viktig å merke seg at diagnoser først og fremst er egnet til å si noe om prognose og…
Les mer

Rundt 400 besøkte Vassfardagen

Arrangementet søndag 23. juni markerte starten på uka Mikkjel Fønhus sitt rike 23.–29. juni 2019. Det er Vassfaropplevelser ved Bjarne Berg og Marit Stensrud som har tatt initiativet til dette årlige arrangementet rundt sankthans på Skrukke-fyllhaugen i Vassfaret. Så vidt vi vet, er det eneste dagen i året vegbommene fra hallingsida er åpne. Det har…
Les mer

En tur gjennom Vassfaret og traktene omkring

Kåseri på Vassfardagen 2019 basert på Edvard Elsrud sitt kåseri «En tur gjennom Vassfaret og traktene omkring» Innledning Ja, da har jeg fått gleden av å skulle bruke sånn ca de neste 25 minuttene av Vassfardagen 2019, til å ta dere med på den reisa gjennom Vassfartraktene som forfatteren og kåsøren Edvard Elsrud pleide å…
Les mer

Seterdag på Bautahaugen

Det har vært seterdag på Bautahaugen. Bautahaugens Venner hadde invitert 1.–4. klasse på Hedalen b/u-skole til seterdag for å oppleve melking, kinning og ysting. Elevene ble fraktet av Hedalen Taxi, og dagen startet med besøk i fjøset hos Torunn Hagen Bolstad og Peder Olav Stugaard. 17 elever på hvert sted. Alle elevene som ville, fikk…
Les mer

Vassfardag på Skrukkefyllhaugen

Søndag 23. juni er det igjen «Vassfardag» på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Vassfardagen er blitt en tradisjon og arrangeres for 7. gang. Dagen skal være noe for folk i alle aldere
Les mer

Rydder langs fylkesvei 243

Det ryddes 6–7 meter fra veikantene, og virket som kan brukes, samles og selges samlet. Statens vegvesen har kjøpt virket av grunneierne. Rydding gjør at sola lettere vil komme til. Det kan bety at det om vinteren er lettere å holde veien fri for is og snø. Dessuten vil en tidligere oppdage dyr som er…
Les mer