Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Bautahaugen

Bautahaugens venner har hatt årsmøte

Foreningen har rundt 100 medlemmer. Etter to sesonger med redusert aktivitet på grunn av koronaepidemien ble 2022 et «normalt» år igjen.

Les mer »

Aktivt landbruk

Landbrukstilskudd for 2023

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 350 000 kr Tilskudd til drenering av jordbruksjord 100 000 kr Tilskudd til tiltak i beiteområder 50 000…

Les mer »

Stormskader på pipe. Foto: Privat

Kven gjeld den kommunale beredskapsplanen for?LEIAREN 

Vinterstormane i 2021 og 2022 førte til store øydeleggingar på natur og infrastruktur i Sør-Aurdal. Til alt hell vart det ingen alvorlege personskadar. Sist veke sende kommunen ut informasjonsskriv til husstandane om eigenberedskap og kontaktinformasjon ved kriser. 20. oktober 2022 vedtok kommunestyret overordna beredskapsplan 2022–2026 for Sør-Aurdal kommune. I planen les vi følgjande:«Hovedmålet med Sør-Aurdal…

Les mer »

Strøm

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi. Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder….

Les mer »

Gode forhold for skigåing i Fledda og Hedalsfjella. Foto: Harald Arne Haugen

Turmuligheter i Hedalsfjellet og Vassfaret

Turmagasinet: Gammel furuskog og hvitkledde fjell. Lyden av barnåler på trærne som kiler hverandre i vinden. Hedalen er fullspekket av historie og fine naturopplevelser.

Les mer »

vindfall

Når det oppstår en nødsituasjon

Hedalen.no har oppdatert siden Når det oppstår en nødsituasjon. Her har vi lagt inn informasjonen som kom fra Sør-Aurdal kommune denne uka. Sett deg gjerne inn i denne informasjonen: Kom gjerne med respons til siden Hedalen.no har opprettet. Er det noe som bør forbedres?

Les mer »

Oversikt over arbeidsledighet i Innlandet

Arbeidsgivere bør tenke nytt i rekrutteringen

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten i Innlandet på samme nivå som i januar, men arbeidsgivere rapporterer om utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. – Mange arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i personer med den kompetansen de er på jakt etter, siden de ikke får så mange søkere til ledige jobber som tidligere….

Les mer »

Klassebilder fra 1996 og 1997

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 1996 1997

Les mer »

Sykefraværet i Innlandet

Innlandet er blant fylkene som har størst andel graderte sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,7 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i 2021 hadde Innlandet en nedgang i sykefraværet på 0,7 prosent, men det er fortsatt høyere enn før pandemien. Det har imidlertid vært en markant økning i andelen graderte sykefravær,…

Les mer »

Lysløypeaktivitet i april 2018

Det åttende lysløyperennet

Onsdag kveld møtte 47 skiløpere og «støtteapparatet» opp for å gjennomføre det 8. klubbrennet for sesongen.  Det var 4 – 5 minusgrader og supre løyper. Denne gangen var det fellesstart og fristil. I klubbhuset etter rennet kunne man kjøpe seg pølse. Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan gjennomføre slike koselige kvelder!…

Les mer »

Solcelleanlegg

Erfaringer med solcelleanlegg og strømstyring

Solcelleanlegget vårt ble montert av Vokks i november 2022 – i kraftig snøvær. Strømpanelene snødde ned, og så lenge det var snø på dem, var det ingen produksjon. Panelene er vesentlig glattere enn taksteinen som vi har på garasje- og hustaket. Det gjorde at snøen lett, med takvinkel på 38 grader, etter hvert datt av,…

Les mer »

Putti Plutti Pott

Kulturmidlar for 2023

Torsdag 9.3. skal formannskapen behandle rammefordeling av kulturmidlar for 2023. Retningslinjene for tildeling av kulturmidlar finn vi i kulturplanen for Sør-Aurdal kommunen. Denne planen vart vedteken av kommunestyret i 2015. Mål Målet med kulturmidlar er at frivillige lag og foreiningar i kommunen får føreseielege utviklingskår for drifta gjennom årlege tilskott frå kulturmidlane. Søknadsfristar Søknadsfristen for…

Les mer »

Truger

Truger – et supert alternativ

Hvis du synes det er for bratt, for hardt eller rett og slett ikke trives med ski på beina, ja da er en trugetur et godt alternativ. Med truger kommer du fram over alt! Og de fleste av oss som bor i Hedalen, kan ta dem på rett utenfor døra. Fra Fossholt er det tråkket…

Les mer »

Ola Øverby er med i tre Spellemannpris-nominasjoner

Lista over nominerte til Spellemann-prisen for 2022 er klar. På denne finner vi soulfunk bandet Fieh, der hedølen Ola er trommis. Gruppa er nominert i kategorien RnB/Soul med sitt andre album, «In the Sun in the Rain», som kom ut i 2022. Ola spiller også trommer i Trondheim Jazz Orkester, som sammen med GURLS er…

Les mer »

Pendling og sysselsetting

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over pendling fra 2022 viser at 461 personer pendler ut av Sør-Aurda,l og 364 pendler inn til kommunen. Hva innbyggerne jobber med Næring 2020 Jordbruk, skogbruk og fiske 106 Sekundærnæringer 401 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 364 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 59…

Les mer »

klassebilde 1992 og 1993

Klassebilder 1992 og 1993

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 1992 1993

Les mer »

Folketallet i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling

Innbyggertallet gikk tilbake i fire av seks Valdres-kommuner i 4. kvartal 2022. Øystre Slidre og Etnedal hadde befolkningsvekst. Kommune Folketall 4. kvartal 2022 Endring i siste kvartal Sør-Aurdal 2 866 – 15 personer Vang 1 636 – 9 personer Vestre Slidre 2 091 – 11 personer Øystre Slidre 3 291 + 17 personer Etnedal 1…

Les mer »

Klassebilder

Klassebilder fra 1994 og 1995

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 1994 1995

Les mer »

Foto: Gro Skinningsrud

Bildeglimt fra vinterferieuka

Det er fortsatt flott vinter. Her følger noen bildeglimt fra Hedalen.

Les mer »

Silkevassrunden

Silkevassrunden på silkeføre

Løypemannskapet og Hedalen løypelag gjør en fantastisk jobb! All honnør til dere! Husk å følge denne oppfordringen. Etter mye snø og vindvær tidligere i vinter har vi nå i vinterferien noen strålende dager med sol og vindstille. Og fantastisk flotte skiløyper! Det 12 mil lange løypenettet byr på mange muligheter, både for korte og lenger…

Les mer »

Strøm

Strømstøtten for februar

Gjennomsnittsprisen for området vårt (NO1) var i februar ca. 114,90 øre per kWh. Det gir en støttesats på ca. 50,50 øre per kWh. Forbruket ditt finner du som bor i Sør-Aurdal på din side på Sør-Aurdal Energi. Strøm uten støtte betaler du til strømselskapet du har valgt, og strømstøtten kommer til fratrekk på nettleien du…

Les mer »

Barnehagen tar trafikksikkerhet på alvor

– Trafikksikkerhet kan aldri bli vektlagt nok. Det forebyggende arbeidet er vesentlig og må startes allerede i barnehagealder, sier styrer i Hedalen naturbarnehage, Trine Adde Hansebakken. – Det å få gode rutiner og tidlig innsats gir gode vaner og bevissthet om trafikksikker atferd.  Godkjent av Trygg Trafikk Hedalen naturbarnehage er av Trygg Trafikk godkjent som…

Les mer »

Del gjerne turbilder med leserne

Vi er inne i en periode med godt vær og flotte forhold for å gå på ski i Hedalen og Hedalsfjella. Del gjerne vinterbilder med leserne. Gjør du dette, er det fint om du legger ved en liten tekst som beskriver hvor bildene er tatt. Send bilder i full størrelse til redaksjonen@hedalen.no.

Les mer »

Utslipp i Sør-Aurdal

Høyaktuell plan

Sist torsdag vedtok kommunestyret enstemmig Klima- og energiplan for Sør-Aurdal kommune 2022–2030. Store endringer må til Grafikken ovenfor viser at de årlige klimautslippene i Sør-Aurdal har vært ganske stabile i tidsrommet 2009–2021. Dette er samlede utslipp innenfor kommunens grenser. Varer som er produsert andre steder, er ikke med i regnskapet. Ca. 2/3 av utslippene stammer…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Solid økonomisk resultat for fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune har levert et solid resultat for 2022. Netto driftsresultat er på 345 millioner kroner. Resultatet tilsvarer 4,4 prosent av fylkeskommunens samlede driftsinntekter på 7,8 milliarder kroner.

Les mer »

Vakkert nordlys

Bilder av nordlys

Mandag kveld var det vakkert nordlys over Teinvassåsen. Svein Arne Norby har sendt oss bilder. Hedalen.no oppdaterer oppslaget etter hvert som lesere sender inn nye bilder.

Les mer »

Bagn skule. Foto: Privat

Forskrift for skolekretsgrenser vedtatt

1.oktober 2022 vedtok kommunestyret å legge ned Begnadalen skole. Ny, lokal forskrift om skolekretsgrenser ble deretter lagt ut på høring. Det kom ikke inn noen høringsinnspill. I saksframstillingen leser vi at Begnadalen er en langstrakt dal. Områdene som hører til den nedlagte skolen i bygda, må etter skolenedleggelsen sogne til én eller flere andre skoler…

Les mer »

Ved gapahuken til 4 H. Utsikt mot Bergstjern

Skitur – kultur – historie

Tusen takk til Hedalen idrettslag og dugnadsgjengen som kjører opp ei nydelig skiløype mellom Bergstjern og Jennlismyra! Og takk for oppbrøyta parkeringsplasser. Et supert tilbud for oss som ikke ønsker oss de altfor store utfordringene i skisporet. I tillegg til å nyte fin natur kan en også få med seg ulike innslag av kultur- og…

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø og gode skiløyper, men heller ikke i år snør det skispor. Løypekjørerne har stått på og  kjørt mange turer i mye og tung snø denne vinteren. Da går det med mye drivstoff, og dieselprisen har som alle vet, økt mye det siste året. Løypelaget vil derfor minne om årets…

Les mer »

Integrering

15 flyktninger kan bosettes i Bagn i 2023

Sør-Aurdal kommune har mottatt oppfordring fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 15 nye flyktninger i 2023. Prognosene viser at behovet for bosetting i 2023 er beregnet til å være omtrent 35 000 personer. I saken kommunestyret behandlet torsdag 23. februar, leser vi at Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Barnehagen i Begnadalen

I kommunestyrets møte torsdag 24.2. ga kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven en orientering om Begnadalen barnehage. Bakgrunnen for orienteringen var vedtak i kommunestyret 15.12.2022 i forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan: Administrasjonen undersøker hva som er ønskelig for dem det gjelder iht. barnehagetilbud og lokalisering av barnehage i Begnadalen. – Vi gjennomførte først et…

Les mer »

To klassebilder fra 1990 og 1991

Klassebilder fra 1990 og 1991

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen.

Les mer »

Bandet

Premiere på musikkvideo

– Dette er musikkvideoen til låten ‘Laura’ som er den første singelen vi slapp med bandet Overcity, forteller Ola Øverby.– Låten kom i september i fjor, og er fra debut-albumet som kommer i juni 2023. Bandet Overcity består av Christian Østeng Fanzèn – vokal og bass, Iver Armand Tandsether – gitar og Ola Øverby –…

Les mer »

Trafikkarealet

Trafikksikkerhet ved skolen og barnehagen i Hedalen

Torsdag stilte Arnstein Li (Sp) følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime: «I 2017 ble trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole ferdigstilt. Tiltakene var: oppmerka parkeringsplasser, enveiskjøring, ny parkeringsplass for ansatte lenger nord og gang- og sykkelvei til denne. Det ble også innført korttidsparkering på maks 30 minutter på dagtid.  I vinter har det vært et problem med…

Les mer »

Lysløypeaktivitet i april 2018

Onsdagsrennet

Onsdag kveld gjennomførte vi det 7. rennet i sesongen. Det var et par minusgrader og som vanlig godt oppkjørte løyper. 55 løpere stilte med nummer på brystet i rennet som foregikk i klassisk stil og fellesstart. Kveldens prestasjon sto Gunnar for! Han klarte å gå de to rundene sine på nøyaktig samme tid! Tusen takk…

Les mer »

Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Makeskifteavtale enstemmig vedtatt

Torsdag 23.2. behandlet kommunestyret makeskifteavtale mellom Sør-Aurdal kommune og Bagn idrettslag. Avtalen tar utgangspunkt i at Sør-Aurdal kommune har bygget Sør-Aurdalshallen med arealer rundt, inkludert en parkeringsplass, samt at Bagn idrettslag har fylt opp Fossvangområdet, inkludert flomsikring mot elva, bygget ny kunstgrasbane, naturgrasbaner, samt overtatt det gamle idrettshuset Fossvang. De økonomiske forpliktelsene i avtalen er…

Les mer »

Klassebilder 1988 og 1989

Klassebilder fra 1988 og 1989

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 1988 1989

Les mer »

Fra skifesten

Skifest i strålende vintervær

Sist søndag arrangerte Skiforbundet i samarbeid med Hedalen idrettslag skisprell på Bjørnstadjordet. Harald Kjensrud hadde preparert et stort område for skileik, crossløyper, akebakke, snøhopp og orgeltramp med HIL sin utmerkede løypemaskin. Marianne Myklebust fra Skiforbundet hadde brukt god tid til å forberede opplegget sammen med HIL. Skisprell – et rekrutteringstiltak – Det var en fantastisk…

Les mer »

The Monkeys

«The Monkeys» på audition

NRK har et gameshow-program som heter Labyrint, hvor de søker etter deltagere fra hele Norge til å konkurrere mot Daidalos i hans skumle labyrintverden! I den forbindelse har Jonathan Vestrom, Birk Fossholm og Oliver Strøm Briskodden sendt inn en videosøknad og blitt trukket ut som ett av lagene som får møte på NRK på audition….

Les mer »

Strøm

Hvor god er den norske strøm­støt­ten?

Faktisk.no: 2022 ble et nytt år med rekordhøy strømpris i Norge, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den gjennomsnittlige prisen husholdninger måtte betale for strøm økte med 6 prosent fra 2021. Uten strømstøtte ville man sett en økning på 66 prosent. Selv om strømstøtten bidro til å dempe økningen, var strømprisen 32 prosent høyere…

Les mer »

Fra arrangementet

Bygda er for alle

17. februar ble alle ungdommer fra 8. klasse og oppover invitert til felles ungdomsparty i Sør-Aurdalshallen. Det var ønskelig at kvelden skulle sette sluttpunkt for uka med hovedtema «Bygda er for alle». I Sør-Aurdal er det flere lag og foreninger som holder ungdomsklubb for aldersgruppen. Denne kvelden gikk vi sammen om planlegging og gjennomføring til…

Les mer »

Ole Engebret Veimodet

Tale holdt ved skolejubileet i 2017

En skole er et lærested eller en institusjon der lærere underviser. Skolegang ble innført i Norge på 1700-tallet, og begynte som omgangsskole. Første skolelov kom i 1739, det ble innført 7 års skoleplikt fra 1936, 9 års skoleplikt fra 1969, en lov som altså er yngre enn huset vi er i nå, og 10 års…

Les mer »

Klassebilder

Klassebilder fra 1986 og 1987

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen noen på disse bildene? 1986 1987

Les mer »

Trond Bråten får æresdiplom

Tale ved overrekkelse av æresdiplom til Trond Bråten

Sør-Aurdal Historielag har gjennom åra hatt mange ildsjeler som har stått på og gjort en ekstra stor innsats for laget. I dag vil vi hedre en slik person. Vedkommende har vært levende interessert i historie – og ikke minst lokalhistoria – gjennom mange, mange år. Denne interessen har ført til at vedkommende har utrolig mye…

Les mer »

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen

Sterk vekst i skatteinntekter i Sør-Aurdal

I 2022 fekk kommunesektoren ein rekordhøg inntektsvekst, som følgje av ekstra skatteinnbetaling på nær 35 milliardar kroner. Av dette får kommunane behalde nær 23 milliardar kroner. – Dette er gledelege tal for innbyggarane i alle kommunane i Noreg, seier statsråd Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet. I 2021 var skatteinntektene etter skatteutjamning for Sør-Aurdal kommune 99,942…

Les mer »

Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrennet

Onsdag kveld gjennomførte vi det 6. rennet i sesongen. Det var 6-7 minusgrader og god glid. 45 løpere stilte med nummer. Etter rennet serverte Anne og Lena ostesmørbrød og kakao som kveldsmat. Tusen takk til alle som bidrar til at vi har disse fine treffene på stadion hver onsdagskveld! Ski- og skøyteaktiviteter neste uke: Så…

Les mer »

Ingvild Haugen

Disputerte til doktorgrad – samarbeidet med Fekjær gjennom flere år

10. februar forsvarte psykolog Ingvild Haugen ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll sin doktorgradsavhandling. Haugen gjennomførte deler av datasamlingen til avhandlingen ved Fekjær psykiatriske senter, parallelt med å ha ansvaret for behandlingsgrupper for aktuelle pasienter ved senteret i tidsrommet 2017–2020. Problemstilling Ca. 85 % av pasienter med schizofreni har kognitiv funksjonsnedsettelse, og den målstyrte…

Les mer »

På toppen mellom Surtind og Storausttjern

Ligger an til flott vinterferieuke

– På Søbekkseter er snødybden nå 1 m. Skiløypene er faste og fine, sier Olaf Søbekkseter. Fredag 17.2. er det meldt litt snø, og i helga skal det blåse en del. Langtidsvarselet på Storm.no viser at det skal bli kuldegrader i fjellet det meste av første vinterferieuke. Noen dager blir det litt vind. (Bildene i…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2023

Hedalen kulturfestival inn i festivalnettverket i Valdres

Sist fredag vedtok regionstyret i Valdres at Hedalen kulturfestival tas opp i Festivalnettverket for Valdres fra 2023 – med to års prøvetid. – Festivalen er foreløpig basert på idealisme og dugnadsånd, men har et stort potensiale, leser vi i saksframstillingen. – Videre er det ingen festivaler i Valdres øst for Fagernes, slik at denne festivalen…

Les mer »

Renovasjon

Nye åpningstider

Gjenvinningsstasjonen på Nes i Ådal har nå åpent på onsdager i tidsrommet 11.00–18.00 og torsdager i tidsrommet 11.00–1600. Dessuten er stasjonen åpen hver fjerde lørdag. Gjenvinningsstasjonen er stengt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften. Åpningstider i forbindelse med jul, påske og andre helligdager vil bli kunngjort på nettsiden i forkant. (Bildet ovenfor viser én av VKR…

Les mer »

Fra middagen. Foto: Solveig Lie

Sør-Aurdal har god eldreomsorg

Det gjelder å glede seg til noe. For eksempel flesk og duppe og ordentlige poteter – med dans. For ikke å snakke om å møtes! Den ene etter den andre av beboerne på Hedalsheimen kom inn i stua – de hadde pyntet seg, og det noen gledet seg mest til, var poteter på ordentlig. Og…

Les mer »

Samsonsteinen

George Samson

Hei, jeg driver med lokalhistorie rundt Lysaker – Fornebo utenfor Oslo. Jeg leser på Hedalen.no tilbake i 2008 om christianiamannen George Samson, som var fritidsjeger i Hedalen på slutten av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet (se lenke). Jeg finner enka etter George Samson på Fornebo i 1910, men i 1908 skal Samson, i følge…

Les mer »

Trygve Slagsvold Veum

Kommunen kan få mer penger i 2023

Nylig varslet finansmininister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023. Bakgrunnen for dette er oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år er høyere enn det som var lagt til grunn i fjor høst. – Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere…

Les mer »

Terje Eklund

Preken i Hedalen stavkirke søndag 5.2.

Prekentekst: Lukas 8,4-15 Da dere kom til kirken i dag, fikk dere et såkorn i hånden. Det kornet skal minne oss på at vi alle er såkorn i Guds rike her på jord. Gud har sådd sitt ord og sin kjærlighet i oss. Vi er en del av ham. Vi vet at kornet som såes…

Les mer »

Hedalen naturbarnehage

Foreldrene i barnehagene er fornøyde!

Nå er resultatene av foreldreundersøkelsen i barnehage 2022 kommet.  Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i barnehage ble gjennomført med god deltakelse. I foreldreundersøkelsen får foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barns trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.   (Bildet ovenfor er et illustrasjonsbilde.)

Les mer »

Terje Skoglund

Flertall for fortsatt anbud på buss

Hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylke gikk onsdag inn for å beholde dagens organisering av busstransporten i Innlandet.

Les mer »

Markering i gapahuk

Samenes nasjonaldag markert i Hedalen og Begnadalen

6. februar 1917 inviterte Elsa Laula Renberg, som var opptatt av samenes rettigheter, samene til møte i Trondheim. Dette ble opphavet til Samefolkets dag, etter hvert også kalt Samenes nasjonaldag. I Store norske leksikon leser vi at Renberg var en samisk organisasjonsbygger, reindriftssame og jordmor. Hun var en pioner i arbeidet med å stifte samiske…

Les mer »

Lysløypeaktivitet i april 2018

Klubbrenn 8.2.23

Da er det 5. rennet i årets sesong gjennomført. Det var som vanlig koselig stemning og topp innsats på de drøye 40 løperne. Denne gangen var det fristil og intervallstart. Temperaturen slo om til varmegrader, men snøen holdt seg kald. Dette ga god glid for deltakerne. Etter rennet serverte Anny og Marianne kveldsmat i klubbhuset….

Les mer »

Listetoppene i FRP-

Line Solgun Sandli på topp

Sør-Aurdal FrP sin valgliste til kommunevalget 2023 er klar. Lista har 12 navn. Fem av disse er kvinner og sju er menn. De tre første navnene på lista er kumulerte, og alle tre er kvinner. Line Solgun Sandli er listetopp. Hun er vararepresentant til kommunestyret i perioden 2019–2023 og nestleder i kontrollutvalget. På bildet ovenfor…

Les mer »

Film om stormskadene

Film etter vinterstormene

Tor Kristian Stugaard i Skogforvaltning og Verdisikring As har produsert en film basert på droneklipp etter stormene som rammet blant annet Hedalen, Vidalen, Vassfaret og Feskidalen i 2021 og 2022. Filmen stiller kritiske spørsmål til sentrale myndigheters innsats etter katastrofene og reiser spørsmål om hvordan skogbruk bør drives i årene som kommer.

Les mer »

Chatbot

Juks eller nyttig hjelpemiddel?

Tekstroboten ChatGPT har på kort tid blitt svært populær, men har også skapt bekymring – kanskje spesielt i skolen. ChatGPT er kunstig intelligens i form av en algoritme som søker på Internett etter informasjon. Du kan for eksempel be ChatGPT løse en matematikkoppgave, lage en prøve med et visst antall spørsmål, skrive en novelle med…

Les mer »

På Jevnlismyra

VIPPS!YTRING 

Jeg har gått en del turer i skiløypa på myra og rundt Bergstjern. Hver gang treffer jeg hyggelige folk fra Begnadalen og Hedalen. Samtidig nyter jeg å gå for meg sjøl i fine løyper med eventyrlige furuer i vakkert snølandskap. Da tenker jeg på dem som har laga løypa og brøyta parkeringsplassen, helt gratis for…

Les mer »

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre. Naturreservat er den strengeste av de fem kategoriene av verneområder i den norske naturmangfoldloven.

Les mer »

Illustrasjonsbilde av datamaskin

Svindelforsøk mot kirkens ansatte

Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for at svindlere har utgitt seg for å være dem. En falsk e-post blir sendt med spørsmål om å donere penger. Dette er forsøk på svindel. Forholdene er anmeldt til politiet. Kirkeverge Liv Barbro Veimodet har tatt et lokalt eksempel opp med Kirkepartner Servicedesk. Her er…

Les mer »

Ragnar Garli

Trenger vi TPK?YTRING 

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i så stor grad som det har vært i siste valgperiode, kan det være lett å miste gløden for lokalpolitikken. Det verste av COVID burde være over, og det ser ut til at vi kommer gjennom Ukraina-krigen uten at tredje verdenskrig starter. I vårt eget lille…

Les mer »

Jønnes

Verdien av privat næringsliv – vår velferdYTRING 

Industrien og de private bedriftene i Innlandet vet bedre enn noen at et sterkt privat næringsliv er en forutsetning for å kunne finansiere velferdssamfunnet vårt. Forståelsen for dette blir svakere og svakere til lengre ut på venstresiden man kommer. Men at Arbeidarpartiet, som en gang hadde «skape og dele» som slagord, skulle glemme det, er…

Les mer »

Arbeidsmarkedet i Innlandet januar 2023

På tide å søke sommerjobb – mange ledige jobber i Innlandet

Ved utgangen av januar var 5 185 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Det var 459 flere arbeidssøkere nå enn i desember, men det er helt normalt at ledigheten stiger noe i januar….

Les mer »

Tur langs Engene

Turforslag

Nå er der fint å gå tur både på ski og til fots. Langs fv. 243 har det den siste tiden vært glatte partier. Bedre har det vært på Engene. Her møter du sjelden motoriserte kjøretøy. Halstein Nerbye har brøytet den 4 km lange vegstrekningen. Det takker vi for!

Les mer »

Formannskapet

Mangel ved føring av møtebok?

I siste formannskapsmøte i Sør-Aurdal ble elektronisk stemmegiving tatt i bruk. Avstemningsresultatet blir oppgitt, og møteboka opplyser hvilke partier som stemte hva. Slik ser voteringsresultatet ut i sak 003/23 fra formannskapets siste møte: «Votering nr. 1 – Votering over forslagForslag: Opprinnelig forslagFor: 5 stemmer (100 %) – AP 2, H 1, SP 2Mot: 0 stemmer…

Les mer »

Formannskapet

Vil ha avklaring i kommunestyret

Torsdag 2.2. behandlet formannskapet tre søknader som gjaldt bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Kommunestyret behandlet 03.11.2022, Saksnr. 045/22, en prinsipiell avklaring forbehandling av søknader som omhandler bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Følgende vedtak ble gjort: «Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger…

Les mer »

Fra løypemaskina

Rapport fra Hedalen løypelag

Mye snø er vi glade i, men det gir også utfordringer. Mye og utfordrerne kjøring og løse løyper er en konsekvens. Første helga etter nyttår var det så mye nysnø at vi måtte avvente kjøring. Fire lange dager påfølgende uke gikk med til å komme igjennom nettet, da med flere kjøringer. Så langt denne sesongen…

Les mer »

Nikolai Astrup

På sporet av den tapte tidKRONIKK 

La oss skjerme barna for digitaliseringens skyggesider. Det er på tide å tenke nytt om barnas bruk av mobil og sosiale medier. Jeg er teknologioptimist og liberal, men vi må snakke mer om skyggesidene av digitaliseringen. Vi har blitt digitale junkies, fanger av algoritmene. Vi benytter oss av apper som er gratis å bruke, uten…

Les mer »

Lysløypeaktivitet i april 2018

Onsdagsrenn

Onsdag kveld arrangerte HIL sesongens 4. klubbrenn. Drøye 50 løpere møtte opp og koste seg med skarpt og raskt føre i klassisk stil. Temperaturen var ca. 10 minus. Anny og Anne serverte oss kveldsmat etter rennet.Tusen takk til alle som var med og arrangerte!Ski neste uke:Skileik/skitrening mandag 17.30.Skirenn onsdag – i fristil. Anny og Marianne…

Les mer »

Irene

Ville hjelpe krigsofre i Ukraina

Irene Shestopal er spesialist i allmennmedisin og psykiater ved Fekjær psykatriske senter. Hun kommer opprinnelig fra Ukraina, men har bodd i Norge siden 1986, da hun kom hit som arbeidsinnvandrer. Krigen i Ukraina har gjort sterkt inntrykk på Irene, og hun ønsket å ta en periode i sitt fødeland for å gi hjelp til noen…

Les mer »

Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Valglista til Senterpartiet er klar

Marit Hougsrud er partiets ordførerkandidat. De fire første navnene på lista er kumulerte. Det gjelder Marit Hougsrud, Svein Erik Wold, Ragnhild Kvale og Arnstein Li. Lista inneholder til sammen 20 navn. Det skal velges 19 kommunestyrerepresentanter på valgdagene 10. og 11. september.

Les mer »

Vil gjerne delta i det digitale samfunnet

Liv Johanne Huseby (86) har vært en trofast og aktiv deltaker på datakurset Hedalen helselag har gjennomført de siste månedene. Kursinnholdet har i stor grad vært hentet fra Nettvett.no sitt kurs Sikkerhet for seniorer. Mot slutten av kursrekka sitter Liv igjen med noen spørsmål hun mener har allmenn interesse. Kodebrikka – Jeg vil gjerne utføre…

Les mer »

Ruth Heidi Grønbeck

Eidsiva Bredbånd kan levere fiber til flere

Like før jul fikk Ruth-Heidi Grønbeck fiberoppkobling fra Eidsiva bredbånd. Fiberprosjektet i Midtbygda var nesten ferdigstilt i november 2021. To adresser på Engene gjensto. Totalt er det levert fiber til 43 av 79 adresser i dette området. – Fiberen fungerer veldig bra! Det har tatt sin tid å få den på plass, og vi har…

Les mer »

Kartutsnitt

Flytte til fritidsbolig?

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende: «Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester. Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av…

Les mer »

Høyre satser på kvalitet og innhold i barnehageneYTRING 

Gode barnehager er en viktig del av grunnmuren i velferdsstaten vår. Trygge barnehager med kompetente ansatte gir barn muligheten til å lære gjennom lek og utvikle seg sosialt sammen med andre. Gode barnehager er tidlig innsats og gir barn et godt utgangspunkt for videre skolegang, derfor var dette en prioritet for Høyre i regjering.  Gjennom…

Les mer »

Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen i Sør-Aurdal i tidsrommet 12.–14. juli 2021. Nå er en omfattende rapport etter utgravingene ferdigstilt. Framstilling av kull Jernalderen i Norge strekker seg fra ca. 550 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. I denne perioden ble jern i stor grad brukt til våpen og redskaper. Råstoffet…

Les mer »

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har gjort det svært krevende for hjortevilt å ta seg fram. Både på hovedveger, sideveger og i skiløyper kan du møte elg, rådyr eller hjort. Skogbruksleder Espen Nærødegård opplyser at to elger og et rådyr er drept i forbindelse med påkjørsel i kommunen vår i vinter….

Les mer »

Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold med god glid. Det var klassisk stil (med «noen» skøytetak) og fellesstart. Ski neste uke: Her er de som deltok med nummer på onsdagsrennet: Født år Navn Tid   Halvard F. Lie     Luna Fossholm   2018 Fanny Odde Vestrom     Filip Odde…

Les mer »

Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen og Ingrid Amundsplass, skal fortsatt drive leirskolevirksomhet og fullføre gjeldende kontrakter med sine faste skoler, men vil gi seg etter fullført høstsesong i 2024. Det er enighet mellom leirskolen og Dharma Mountain A/S om å avslutte samarbeidet etter høstsesongen 2024. Årsaken er at de to…

Les mer »

Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de siste ukene ryddet kvist og busker som står nær vegkantene på fylkesvegene i Hedalen og Hedalslinna. Bjørn Hermundsplass i Brødrene Dokken AS har kjørt ryddemaskina, og Oddbjørn Nybråten i Nybråten maskin AS har fraktet busker og kvist til oppsamlingsplass i Vestbygda. Skjerper sikten – Hensikten…

Les mer »

Strøm

Ny søknadsrunde for strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for, er oktober–desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig, kan få pengene raskest mulig.

Les mer »

Poststativ

Problemer med å få posten fram

To lesere har fortalt at det har vært ustabil levering av post i Hedalen i vinter. Aviser blir ikke alltid levert til rett tid, og brev kommer forsinket fram. Posten Norge har ansvar for postlevering på tirsdager og torsdager. A-Media skal levere aviser på lørdager. «Valdres» beklager Hedalen.no har tatt saken opp med avisa «Valdres»….

Les mer »

Line Sandli og tre hunder

Vil ha båndtvang for hunder

Line Sandli er 1. vararepresentant til kommunestyret i Sør-Aurdal for FrP. Hun mener at det nå er så mye snø, at det må innføres båndtvang for hunder. – Det er stor fare for at rådyr som blir jaktet på av hunder, ikke vil greie seg i den dype snøen vi nå har. Oppfordring Sandli har…

Les mer »

Tannleger

Utvidet ordning for unges tannbehandling

Nå får alle unge i alderen 21–26 år halv pris på tannbehandling ved en offentlig tannklinikk. Fra 1. januar 2023 er det offentlige tannhelsetilbudet utvidet til å gjelde ut kalenderåret du fyller 26 år.  Stortinget har bestemt at de som er født i 1997 til og med 2002 får 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. …

Les mer »

Norsksidene

Klarer du å bruke subjunksjonen som riktig?

I tidsrommet 2000–2020 var jeg redaktør på Norsksidene til Globalskolen. Disse sidene er fremdeles i bruk. Sist tirsdag var 7 800 brukere innom ressursen. I dag kan du få prøve deg på én av de selvkontrollerende oppgavene jeg har laget. Litt fagstoff Subjunksjonen som viser tilbake til et uttrykk som står like foran. Eksempler: Det hender at…

Les mer »

Hund

Ikke la hunden din jage viltet!

Det har kommet mye snø den siste tiden og det er vanskelige forhold for mange viltarter. Vi oppfordrer derfor alle hundeeiere til å være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer og passe nøye på hundene sine, slik at rådyr og annet vilt ikke jages unødvendig. En jagende hund kan slite ut rådyr i den høye…

Les mer »

fiber

Vil du ha fiber?

I 2018 fikk 969 adresser i Sør-Aurdal tilbud om fiberoppkobling fra Telenor. Dette gjaldt Bagn, Hedalen nord, på strekningen Hedalsvegen 2300 til Muggedalsbommen, deler av Begnadalen, Leirskogen og Reinli. Mange takket ja til tilbudet. Flere valgte å si nei. Noen adresser ble tatt ut av prosjektet underveis. Men i de fem områdene du ser på…

Les mer »

Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 18. januar 2023

Onsdag kveld arrangerte HIL årets andre klubbrenn, denne gangen i fristil. Det var silkeføre og helt topp forhold. Masse blide fjes overalt. Etter rennet serverte Anne, Lena og Ola Jonny kveldsmat i klubbhuset. Tusen takk til alle arrangørene som sørget for en skikkelig koselig kveld! Ski neste uke: Her er de som deltok med nummer…

Les mer »

Jønnes

En skole med mestring og læringsglede for alle eleverYTRING 

Mye går i riktig retning i skolen etter 8 år med Høyre i regjering. Nesten 5400 flere elever fullfører videregående skole hvert år, flere velger yrkesfag, det er flere lærere i klasserommene og elevenes fravær har sunket betraktelig. Likevel er det behov for å sikre at flere lærer å lese, skrive og regne skikkelig slik…

Les mer »

Tømmerlunne. Foto: Dagfinn Heimestøl

Hogstrekord i Innlandet 2022

Statsforvalteren i Innlandet: 2022 ble nok et år med hogstrekord i Innlandet! Hele 4,82 mill m³ rundtømmer til en verdi av 2,36 mrd kr ble omsatt. Dette utgjør 42 % av all avvirkning i Norge.

Les mer »

Begna Bruk. Foto: Halsstein Heiene

Permitteringer på Begna Bruk

Begna Bruk har varslet permittering av seks ansatte. Samtidig legges produksjonen om fra to til ett skift. Det er første gang bedriften, som ble startet i 1962, går til et slikt tiltak. Redusert etterspørsel og kraftig vekst i produksjonskostnader er grunnen til tiltakene som foreløpig skal vare i første kvartal av 2023. Tømmer Hedalen.no har…

Les mer »

– Super helg i Hedalen

13.–15. januar arrangerte 4H Oppland, i samarbeid med Ildjarnstad 4H, styrevervkurs i Hedalen. 44 kursdeltakerne var delt inn i grupper som tok for seg ulike styreverv som leder, kasserer, sekretær og styremedlem. I tillegg var det et eget friluftslivkurs. Samlinga ble ledet av 7 instruktører. Disse har deltatt på nasjonal kursopplæring og har lært metoder…

Les mer »

Tid for å måke

«Lite rognebær og mye snø»

Eller var det omvendt? Det vi kan slå fast, er at det har kommet godt med snø i Hedalen og Hedalsfjella. Ved skolen kom det et påfyll på ca. 25 cm fra lørdag kveld til søndag formiddag. Mildvær hadde gjort at snøen i dette området hadde sunket noe sammen, men nå er det igjen ca….

Les mer »

Bilde av svindelforsøk

Forsøk på svindel

Sist torsdag fikk redaksjonen en e-post som er ett av mange forsøk på svindel. Vi har tatt bilde av meldingen og lagt inn noen piler og tall. Hva skal du gjøre med slikt? Dette leser vi på bankID sin side. «Det er for tiden mange som mottar telefoner, SMS og e-post fra svindlere som vil…

Les mer »

Leiar

Har kommunestyret delegert for mykje?LEIAREN 

– Har eg blitt ført bak lyset? spurde Kjell Eriksen i budsjettmøtet 15.12. Kommunestyrerepresentanten frå Tverrpolitisk kommuneliste hadde mellom anna rekna ut at samanslåinga av Begnadalen skole og Bagn skule ikkje hadde gitt innsparingar, men auka utgifter for kommunen. Dette var ikkje i tråd med det han hadde fått opplyst skulle skje. I ein lengre…

Les mer »

Får de gamle spise seg mette?

Får beboerne på Hedalsheimen bo- og servicesenter nok mat og den maten de betaler for? Det spørsmålet stilte Karin Marie Skimten-Lie. Hun deltar i det frivillige dagtilbudarbeidet som Sør-Aurdal Frivilligsentral gjennomfører på heimen. Nylig tok hun kontakt med Hedalen.no for å fortelle om sine erfaringer etter å ha vært med på blant annet utdeling av…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Onsdagsrenn 11. januar 2023

Da var det tid for det første klubbrennet. Det var klassisk stil og rundt nullføre. 52 løpere deltok med startnummer.

Les mer »

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

– Har jeg blitt ført bak lyset?

Har kommunen spart noe på å legge ned Begnadalen skole, og hvordan utvikler kostnaden per elev seg ved de tre skolene kommunen nå har? Dette var sentrale spørsmål i innlegg som Kjell Eriksen (TPK) holdt i kommunestyrets budsjettmøte 15. desember. – Jeg er veldig forbausa etter å ha lest regnskapet for 2021 og skolebudsjettene for…

Les mer »

Anne Marie og Liv

Hedalen helselag sin 13. dagsbasar

Etter to år med avlysning kunne vi sist lørdag møtes på Hedalen skole til basar. Hedalen helselag er 110 år i 2023, og tradisjonen med basar holder seg. Tolv loddselgere hadde dekka 16 roder i bygda, og loddsalget fortsatte på basaren. Hovedgevinst var bålpanne fra Promek. Det var flere gevinster gitt av butikker både på…

Les mer »

Marta, Anniken og Tor Ingar

Anniken har tatt over Nordbys eftf. AS

Joker Hedalen er i dag delt i to selskaper. Joker Hedalen DA er et eiendomsselskap som eier bygninger og maskiner. Nordbys eftf. AS er et driftsselskap som eier varebeholdningen. 1. januar 2023 overtok Anniken Bjørgo fra Liagrenda sistnevnte selskap. Samtidig overtok hun driften av Joker Hedalen og ble daglig leder. Marta og Tor Ingar Nordby…

Les mer »

Orrfugler

Orrfugler i Kjensrud

Lørdag observerte Kjellaug Kjensrud hele 29 orrfugler i tretopper like ved huset hennes. – Slike fugler bruker å komme på besøk tidlig på nyåret. Denne gangen var de her en times tid. Orrfugler er ca. 50 cm lange og veier 1–1,7 kg. Hannen er blåsvart, og hunnen er gråbrun og spraglet.

Les mer »

Glimt fra nyttårskonsert i Begnadalen kirke

Henning Andersen (hardingfele), Jostein Halden (sang og gitar), Anders Løberg (orgel og piano) og Signe Kvåle (andakt) medvirket ved konserten som ble holdt i Begnadalen kirke kl. 16.00 nyttårsaften.

Les mer »

Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen idrettslag har mange tilbud

Nå er det full vinter og rikelig med snø. Skøytebana er flittig brukt, og i lysløypa har det vært gode forhold flere uker. Geir Stillingen opplyser at lysløypa kjøres opp etter snøfall og ved behov – og  skal være klar før skitreninger mandager og skirenn onsdager. Disse aktivitetene starter opp i kommende uke. Løypa fra Jevnlismyra…

Les mer »

Søksmål

Eidsiva bredbånd går ikke videre med søksmål – Telenor gjenopptar arbeidene

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging av bredbåndsinfra-struktur i Valdres-regionen. Konkurransen ble ifølge konkurransegrunnlaget gjennomført av Abakus AS på vegne av Innlandet fylkeskommune, men med kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre som oppdragsgivere. Vang trakk seg seinere ut av konkurransen. Det kom inn to tilbud, og disse…

Les mer »

Reinlivegen. Foto: Rune Larheim

Endelig midler til Reinli-vegen

Enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune forteller at det er satt av 14,6 millioner kr i 2023 og 12,4 millioner kr i 2024 2446 Reinlivegen, Smedsrud – Haug. Totalt skal fylkeskommunen investere 25,7 millioner kr i prosjektet som har oppstart høsten 2023 og ferdigstillelse høsten 2024. 6. oktober 2021 behandlet hovedutvalget for samferdsel handlingsprogram for…

Les mer »

Finn Olav Teslo. Kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Arne Heimestøl

Roste økonomistyringa, men kritiserte avgiftsnivået

15. desember behandlet kommunestyret i Sør-Aurdal årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Hedalen.no vil i tiden som kommer, følge opp flere av innleggene som ble holdt i forbindelse med denne saken. – Gode skussmål Finn Olav Teslo (Ap) er leder av kontrollutvalget. Han hadde ikke forslag til endringer i budsjettet, men viste til møter…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bærekraftig kommuneøkonomi

10. mars 2022 valgte kommunestyret et arbeidsutvalg som skulle finne løsninger for en langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi i Sør-Aurdal. Utvalget gjennomførte en rekke møter. 16. juni samme år behandlet kommunestyret saken Bærekraftig kommuneøkonomi og gjorde enstemmig følgende vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen om følgende: Status Vi har spurt ordfører Marit Hougsrud om hvordan kommunestyrets vedtak er…

Les mer »

Strømsparing

Erfaringar med straumstyring

I november kom ny varmtvasstank og straumstyring på plass i huset vårt. På den mørkaste dagen i året vart installasjonen av solcelleanlegg på hus- og garasjetak fullført. Den siste investeringa er det for tidleg å skrive om. Denne artikkelen skal handle om straumstyring. Bakgrunn Straumprisane har vore skyhøge det siste året. Sjølv med straumstøtte til…

Les mer »

Lysstoffrør forbys: – Må jeg skifte lamper?

Huseierne.no: I løpet av 2023 blir det forbudt å produsere og importere flere typer lysrør og -pærer. Men hva betyr det for oss som har lamper med disse lyspærene?

Les mer »

Svømmehallen i Bagn

Seniorsvømming våren 2023

Eldrerådet i Sør-Aurdal inviterer til seniorsvømming i svømmehallen på Bagn. Tilbudet gjelder alle fredager i tidsrommet 10.15–11.45, unntatt når det er skoleferie. Det er Rolf Gunnar Olsen og Erik Råheim som har ansvaret for opplegget. Det går buss fra Hedalen barne- og ungdomsskole kl. 09.15. Den returnerer fra Bagn kl. 13.00. DATO STED TID 6….

Les mer »

Glimt fra juletrefest på Søre Lokalet

Torsdag i romjuls-uka, 5. dag jul, arrangerte Bautahaugens venner og menighetsrådet juletrefest igjen. Det var tre år siden sist, men i år kunne vi samles uten restriksjoner. Menighetsrådsleder Arne hadde funnet et flott juletre som var pyntet som seg hør og bør, Rolf Gunnar ledet festen, Kjellaug hadde kokt kakao, og Arne H. spilte salmesykkel…

Les mer »

Turid Barth Pettersen

Nyttårspreken 2023

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Johannes evangelium, 14,27 Midt i julen tar teksten oss med inn i en helt annen situasjon. Det dreier seg ikke lenger om Jesusbarn og idyll, hyrder og englekor. Borte er stjernen,…

Les mer »

Store landskapsforandringer

Sett i ettertidYTRING 

For ett år siden var det mange av oss som var ganske så villrådige. Stormen hadde rasert store deler av bygda, og det skulle vise seg at det var mer i vente. Den 13. januar i år hadde værgudene igjen satt søkelyset på bygda, om enn i noe mindre målestokk. Forleden deltok jeg på et…

Les mer »

El-sprakesykkel

Trenger du flere forsikringer?

Det er ikke så mange som har elektriske sparkesykler, men har du det, bør du merke deg at slike framkomstmidler fra 1. januar 2023 må ha ansvarsforsikring. Det samme gjelder for andre små, elektriske motorvogner. Les mer om dette på Forbrukerrådet sin side. Hva med elsykler? Sykkel er i vegtrafikkloven definert som kjøretøy som drives…

Les mer »

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Fortsatt lav ledighet i Innlandet i desember

I midten av desember var 4 726 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. Dette var 246 flere personer enn ved utgangen av forrige måned. – Etter en lang periode med stabil ledighet, har…

Les mer »

Løyper i Hedalsfjella

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vil si all kroppslig bevegelse som fører til at du bruker mer energi enn når du hviler. Dette innebærer altså både de bevegelsene du gjør i hverdagen som for eksempel det å drive med husarbeid eller gå tur med hunden, men også mosjon og trening med høyere intensitet. Voksne anbefales å være moderat…

Les mer »

Løypekjøring i Hedalsfjella

Løypekjøring i Hedalsfjella

28.12.: Tirsdag 27.12. ble løypenettet i nord kjørt opp. I dag har maskina kjørt Gudbjørghøgda og Fledda. I skrivende stund er den på veg til Seterknatten. På Skisporet.no kan du se hvor løypemaskina har vært den siste tiden.

Les mer »

Skøytebanen

Fine forhold

27.12.: Nå er det fine forhold både i lysløypa og på skøytebanen ved skolen.

Les mer »

Mikjel Sørlie

Mikjel Sørlie

Mikjel Sørlie (heretter MS) var født 25.12.1892 på Søre Sørli i Hedalen, altså for 130 år sia i disse dager. Foreldra var Maria og Iver Sørlie, og han var dermed min morbror. Mikjel var odelsgutt på Sørli, men ville heller lese enn å overta farsgarden, så han fikk hjelp til å komme seg ut for…

Les mer »

Glimt fra julaften

Julaften var det familiegudstjeneste i Hedalen stavkirke – denne gangen uten koronarestriksjoner. Ute var det –15 grader. Inne var det mer behagelig temperatur. Det sørget de nye benkevarmerne for.

Les mer »

Kjellaug Kjensrud

Jul for vel 70 år sea – del 2

Juledagen: Ingen skulle gå bort før etter messetid. Og då berre til den næraste familien. Eg hadde stunda til turen til bestemor og bestefar, for då kom bestefar med Bruna og henta oss. Ho var pynta med dombjøllekrans. Den ga ein så sprø og fin lyd. Klangen sit framleis i øyro. Når Bruna fekk god…

Les mer »

Helge Hartberg

Preken 1. juledag

Johannes 1,1–14I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det….

Les mer »

Kjellaug Kjensrud

Jul for vel 70 år sea

Eg var 6 år gamal og stor nok til å gå den 300 meter lange vegen til butikken på Øylo åleine.   I den raude ranselen låg 10 krone-setelen, som skulle bli til gåver åt heile familien. Far fekk søt skrå, ”Papop” ein snusask, mor fekk tre lommetørklo og ein kam. Enda hadde eg att…

Les mer »

Topplogo 2 Hedalen.no

God jul!

Hedalen.no ønsker alle lesere en riktig god jul!

Les mer »

Løypekjøring i Hedalsfjella

Løypenettet i Hedalsfjella

23.12.: Hedalen Løypelag kjører opp den nordlige delen av løypenettet i Hedalfjella i dag. Du kan følge med på hvor løypemaskina har vært, ved å bruke denne lenka.

Les mer »

Tømmerlunne. Foto: Dagfinn Heimestøl

Enorm innsats i oppryddingsarbeidet

Per 1.12. var det for 2022 innmålt 312 690 kubikkmeter vindfalltømmer fra Sør-Aurdal. – Det betyr at avvirkninga i 2022 har vært over tre ganger så stor som det som er vanlig i kommunen vår, sier skogbrukssjef i Sør-Aurdal, Espen Nærødegård. I Sør-Aurdal er Viken skog og Glommen skog de to største tømmerkjøperne. Trapper ned…

Les mer »

Området som foreslås vernet

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet

Ett av disse områdene er Korpekløvet i Hedalen. Høringsforslaget omfatter 14 skogområder i Innlandet, som alle er et resultat av en frivillig vern-prosess. I verneplanen høres det i alt ca. 14 530 dekar, hvorav ca. 12 600 dekar er skog. 

Les mer »

Lysløypa

Fine forhold i lysløypa

Lysløypa ved skolen er kjørt opp med både vanlig spor og trase for skøyting. Forholdene er fine!

Les mer »

Even og elevene

Kokkebesøk på Hedalen barne- og ungdomsskole av en europamester

6., 7., 9. og 10. klasse på Hedalen skole har vært heldige og hatt kokken Even Strandbråten Sørum på besøk. Alle har laget sin egen forrett, med spekeskinke, melon og ruccola. Hovedretten besto av fløtegratinerte poteter, indrefilet av svin, sellerirotmos og saus. Sausen ble stekt i fettet av svinet, med tilsatt oksekraft. I første halvdelen…

Les mer »

Begnaljom og Hedalen sangkor

Julekonsert i stavkirka

Lørdag 17. desember inviterte Hedalen musikkorps og Hedalen sangkor til julekonsert i stavkirka. Med seg denne gangen hadde de Begnaljom, Anders Løberg (orgel og piano) og Signe prest (andakt). Slike julekonserter har en lang tradisjon i Hedalen. Det var bra frammøte, og det ble en fin konsert i førjulstida. Nedenfor kan du se og lytte…

Les mer »

Sør-Aurdal Energi

Nettleia øker

Sør-Aurdal Energi har varslet at nettleia settes opp fra 1.1.2023. Energileddet i alle tariffer øker med 10 øre/kWh (inkl. mva.). – Hovedårsaken er økte energikostnader for overføringstapet. Prisveksten vi opplever på varer og tjenester ellers, er også en viktig grunn til endringene, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang. Bruker du (aller typer kunder)…

Les mer »

Lars Elsrud holder takketale

Putti Plutti Pott – 2022TAKKEHILSEN 

Takkehilsen fra foreldrene til de ansvarlige for oppsettingen framført på Lokalet søndag 18.12.: Tusen takk til dere barn og unge med en snittalder på 12 år, som har gitt oss denne utrolig flotte opplevelsen. Det snakkes ofte om terningkast og at terningkast 6 er best. Faktisk kan terninger ha i alle fall 20 sider. Dette…

Les mer »

Bagn kirke

Kirkelig fellesråd fikk 350 000 kr ekstra

Kirkelig fellesråd har i flere år hatt svake økonomiske resultater. Olav Kristian Huseby er kommunens representant i rådet. I budsjettmøtet 15. desember fortalte han at virksomheten de siste årene har vært drevet med underskudd. De ti siste årene er det brukt tre millioner kroner av fondsreserver. Fem sogn Det er fem sogn i Sør-Aurdal: Bagn,…

Les mer »

Ildsted

Har du fyringsanlegg og pipe som trenger tilsyn?

Torsdag 15.12. vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal gebyrregulativ og betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS for 2023. Det samme regulativet gjelder for Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre. Gebyr for lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg er en årlig avgift som kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter. Gebyrsatser Her kan du sammenligne gebyrene for 2022…

Les mer »

Luciaforestilling 2022

Tirsdag var det Lucia-fest på skolen. Etter det Hedalen.no får opplyst, har Lucia-testen vært en tradisjon helt fra 1980. Denne gangen var 32 elever aktive på scena. Hele fem skuespill ble framført: Bygda som glemte at det var jul, Historien om den stille natt, Juleforviklinger, Piken med svovelstikkene og Karius og Baktus. Kvelden ble avsluttet…

Les mer »

Aktørene

En fantastisk forestilling!

Fredag kveld inviterte Hedalen ungdomslag til premiere på Putti Plutti Pott på Lokalet. 20 barn og ungdommer var på scena, og de ga oss en fantastisk forestilling. Her var det mye spilleglede. Replikker, bevegelser, mimikk, dans og sang var satt sammen i to akter til en forestilling som rev publikum med. Det er to framføringer…

Les mer »

Ordførerens pris til Odd Steffen

Ordfører Marit Hougsrud har opprettet en egen pris – en pris helt uten statutter. Den gikk i år til Odd Steffen Kjensrud. – Jeg har tidligere delt ut en kokkepris til Even Strandbråten Sørum og en trommispris til Ola Øverby, sa Marit. Norgesmesterskapet Lørdag 17. september var det norgesmesterskap i lassbærerkjøring for lærlinger og profesjonelle…

Les mer »

Luciaopptoget

Luciafesten 2004

Sist tirsdag var det Lucia-fest på skolen. Den håper vi å kunne komme tilbake til i helga. Tirsdag 14.12.2004 var det stor Lucia-fest. Hele 175 aktører og gjester hadde funnet veien til skolen. Et svært rikholdig program ble vist fram. Her viser Hedalen.no noen bildeglimt fra festen. Vi regner med at det er flere som kjenner…

Les mer »

Aktører på Lokalet

Velkommen til Hedalen ungdomslag sin juleforestilling 2022! 

Denne høsten har  barn og ungdommer i Hedalen øvd og satt opp det tradisjonelle Putti Plutti Pott. Det er første gang stykket spilles med kun barn og ungdommer på scenen. Gjennomsnittsalderen på skuespillerne er 12 år. Nå gleder alle sammen seg til å vise frem skuespillet og skape julestemning for store og små!  Putti Plutt…

Les mer »

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Interpellasjon tas i bruk for første gang

10. mars vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å innarbeide retningslinjer for interpellasjoner i kommunens reglementshefte. Torsdag 15. desember tas denne ordningen i bruk for første gang. Det er Senterpartiet ved Arnstein Li (Sp) som tar opp temaet boplikt/null-konsesjon. Slik lyder interpellasjonen: « Vi har inntrykk av at det er vanskelig for unge som vil etablere seg…

Les mer »

Søppelstasjoner

Strengere krav til kildesortering

1. januar 2023 kommer nye EU-regler som stiller krav til kommuner om å sortere ut plast- og matavfall riktig fra fritidsboliger, hytter og støler. I Stortingsmelding 45 (2016–2017) leser vi følgende: «I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt.» Valdres…

Les mer »

Fra julebordet

Julebord på HedalsheimenYTRING 

Vi er inne i en krevende tid. Jeg har vokst opp i «etterkrigstiden». Vi hadde mye – men langt fra alt. Vi fikk én kjøttkake hver til middags, for kjøttkakene ble lagt ned på Løveglass og skulle vare hele året. Men kjøttkaker fikk vi bare på søndager. Med masse saus og poteter. Slaktedagen var den…

Les mer »

Løype på Jevnlismyra

Løypa fra Jevnlismyra

Mandag 12.12.: Hedalen idrettslag har kjørt opp rundløype på Jevnlismyra. Geir Øverby har brøyta vegen til parkeringsplassen. Det anbefales å holde seg i løypa da det kan være steder med vann som ikke har frosset ennå.

Les mer »

Halvorsen

Den kulturelle spaserstokken

7. desember kom Tor Halvorsen endelig til Hedalen. Da hadde vi ventet over ett år på grunn av korona. Halvorsen er tidligere medlem av Ole Ivars – et godt kjent danseorkester. Nå var det julekonsert på Hedalen bo- og servicesenter som stod for tur. Han og hans medhjelper kom med godt humør og fortalte at…

Les mer »

Søksmål

– Ikke grunnlag for søksmål

2. desember skrev Hedalen.no at Eidsiva Bredbånd AS, gjennom advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hadde varslet søksmål mot fem Valdres-kommuner. Advokat Marianne H. Dragsten i Vaar Advokat AS, som i denne saken representerer de fram Valdres-kommune og Abakus, sendte 1. desember svarbrev til Eidsiva. Her skriver Dragsten at søksmålsvarslet og utkast til stevning / begjæring om…

Les mer »

Forkjølet

Mye sykdom nå

– Det er mange henvendelser i forhold til forskjellige forkjølelsessymptomer i kommunen nå, sier avdelingsleder Laila Lundstein. – Vi vaksinerer fortsatt jevnlig med koronavaksine, det er også mulig å få satt influensavaksine for de som er i risikogruppen. – Hvem bør vaksinere seg? – Alle i risikogrupper og alle andre over 18 kan velge selv,…

Les mer »