Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Gudstjeneste ute på tårnagentsøndagen 2021

Glimt fra utegudstjeneste ved kirka

Det var 24 gudstjenestedeltakere ved Hedalen stavkirke sist søndag. Denne gangen ble messa gjennomført ute. Helena Lea Susanna Wright leda gudstjenesten som ble en svært fin samling med god sang, tekster og tale til ettertanke og minipilegrimsvandring rundt kirka. Etter gudstjenesten var det et eget opplegg for barn inne i kirka og i stupulen.

Les mer »

Hund

Litt om skikk og bruk i skiløyper

Vi er inne i den første av tre vinterferieveker. Mange vil nytte høvet til å ta seg skiturar, anten det er i lysløypa ved skolen, løypa som går frå Jevnlismyra eller i éi eller fleire av det mange mil med løyper som Hedalen løypelag har køyrt opp. Hundar på tur Fleire synest det er greitt…

Les mer »

Snøskuter

Debatt om snøskuter i kommunestyret?

Torsdag 25.2. skal kommunestyret behandle saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Det er 3 480 hytter i Sør-Aurdal, og flere hytteeiere ønsker nok å få fraktet utstyr til hytta med snøskuter der veiforbindelse mangler. Flere har tillatelse fra kommunen til å drive med leiekjøring. I sist formannskapsmøte ble det…

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Bøllekjøring med snøskuter

Slik kan velpreparerte løyper se ut i fjellet. Søndag ble det meste av løypenettet i Hedalsfjella kjørt opp igjen. I Silkevassrunden oppdaget Harald Kjensrud at snøskutere hadde vært på besøk. – Dette irriterer meg, sier han. – Skal en kjøre ulovlig, kan en i det minste holde seg unna løypenettet som så mange andre ønsker…

Les mer »

Trine Adde Hansebakken

Søker fritak fra politiske verv

Trine Adde Hansebakken (Ap) ble valgt inn i kommunestyret i 2015 og gjenvalgt i 2019. I første periode var hun varaordfører. På landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2015 fikk hun holde innlegg. I denne valgperioden er Trine Adde Hansebakken gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hansebakken har i brev til kommunen, datert 10.01.2021, søkt om permisjon fra alle politiske…

Les mer »

Avslag på bruk av båtmotor på AurdalsfjordenYTRING 

Det er en god, fornuftig og rasjonell begrunnelse for søknaden Eivind Mehlum Thorvaldsen har sendt til Statsforvalteren i Innlandet. Det er ingen sak å avgrense slik motorbåtbruk hvis det er vilje. Lokale folk vil nok bekrefte at det må til slike initiativ som i dette tilfellet fra Thorvaldsen skal det bli noe bedre balanse i…

Les mer »

Sa nei til bruk av motorbåt på Aurdalsfjorden i Vassfaret

Statsforvalteren i Innlandet har, med heimel i punkt IV.2 i verneforskrifta, og § 48 i naturmangfaldlova, gjeve Eivind Mehlum Thorvaldsen avslag på søknad om bruk av båtmotor på Aurdalsfjorden i samband med garnfiske etter sik. Aurdalsfjorden ligg i Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Avslaget vert grunngjeve med at tiltaket medfører unødvendig forstyrring på fugl- og dyreliv…

Les mer »

Løypa fra Jevnlismyra

Fredag kjørte Hedalen idrettslag opp løypa fra Jevnlismyra. På selve myra er det nå kjørt ei rundløype med to spor. To spor er det på det meste av strekningen Jevnlismyra–Bergstjern. Hele løypa er 11,4 km lang.

Les mer »

Ku

Vaksinering

Det er mye snakk om vaksiner og vaksinering for tida. Det var en engelskmann som hette Edward Jenner (1749–1823) som var den første som gjennomførte en vaksinering. Kopper Det foregikk på en helt annen måte enn det gjøres i dag. Jenner var utdannet som lege. Hans store interesse som lege var sjukdommen kopper. Den hadde…

Les mer »

Foto: Arne Heimestøl

Hedalen Løypelag

LØYPEBIDRAG Det er flotte forhold i fjellet, mye snø og gode skiløyper, men heller ikke i år snør det skispor. Løypekjørerne har i år kjørt mange turer i mye og tung snø.  Da går det med mye drivstoff, og dieselen koster penger.  Løypelaget vil derfor minne om årets løypebidrag.  Tidligere har det blitt sendt ut et…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Onsdagsrenn 17. februar 2021

Onsdag kveld ble årets femte skirenn arrangert på stadion. Denne gangen i klassisk med fellesstart i kohorter. Det hadde snødd mye, så litt løse forhold. 5 – 6 minusgrader.  51 løpere gikk med startnummer. Takk til løypekjører og alle som var med og arrangerte renn! Ski neste uke: Det blir skitrening/skileik mandag 17.30. Skirenn onsdag….

Les mer »

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Klart for vinterferie i Hedalsfjella

Det er nå vel 1 meter med snø og flotte forhold for skigåing i Hedalsfjella. Til helga innledes den første vinterferieuka. Før helga er det meldt litt mer snø, og nå blir det vesentlig mildere enn det har vært. Harald Kjensrud forteller at hele løypenettet vil bli kjørt opp i vinterferieukene, og dersom det er…

Les mer »

Potetplukking

– Økt selvforsyning må prioriteres

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge. I forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, blir fylkeskommunene invitert til å gi innspill. Innlandet fylkesting behandlet onsdag saken om hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til forhandlingene. Les hele oppslaget på Innlandet fylkeskommune…

Les mer »

Helsetjenester

Er Helfo og kommunen uenige?

Kommunedirektøren i Sør-Aurdal sier at basistilskuddet til fastleger er 755 kr per år per listepasient. På nettsiden til Helfo leser vi at beløpet er 577 kr per pasient. Spørsmålet vi har stilt oss er om Sør-Aurdal kommune betaler ut 178 kr mer per listepasient enn det Helfo har lagt opp til. 8. februar 2021 publiserte…

Les mer »

Brannbiler fra Hedalen

Brann i Hedalen

Ved 22-tiden mandag kveld brøt det ut brann i en driftsbygning på Nytun. Brannmannskaper fra Hedalen rykket raskt ut. I tillegg var det utrykning fra Begna og Bagn. Inne i låven var det 25 sauer, åtte høner og en hest. Røykdykkere fra Hedalen berga ut alle sauene og hesten. Hønene klarte de ikke å berge….

Les mer »

Olav Kristian Huseby

Uenig med kommunedirektøren

Tirsdag 9.2. behandlet formannskapet fire saker. Varaordfører Olav Kristian Huseby (H) stemte mot kommunedirektørens forslag til vedtak i alle disse sakene. Møteboka har med alle vedtak. Denne gangen kan vi lese hvem det var som stemte på de ulike forslagene. Fra KS sin håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk: «Kommuneloven inneholder visse krav til innholdet…

Les mer »

Foto: Martine Mjelde

Psykisk helseYTRING 

Jeg vil være med å fjerne tabu, ha mer åpenhet rundt psykisk helse, og velger derfor å dele min historie. Jeg er en kvinne på 30 år, som har slitt med psykisk sykdom siden barn/ungdomsalder. Jeg ble psyk veldig ung, og det har formet livet mitt i en stor grad. Jeg klarte å fullføre ungdomsskolen,…

Les mer »

Kommunestyret

Folkevalgtopplæring utsatt

På siste formannskapsmøte sa ordfører Marit Hougsrud at planlagt folkevalgtopplæring må utsettes på grunn av koronapandemien. Neste mulighet er 25. og 26. mars. Det finnes imidlertid svært gode muligheter for de folkevalgte til på egen hånd å sette seg inn i Kommunenes sentralforbund sitt folkevalgtsprogram for 2019– 2023. Se dokumentet Møtet er satt! Håndbok i…

Les mer »

Mitt Sør-Aurdal

Mitt Sør-Aurdal

Kommunestyret i Sør-Aurdal kommune bestemte seg i 2019 for å satse på et nytt prosjekt for å få flere til å bosette seg i kommunen. Arbeidet ble delegert til en gruppe bestående av personer fra kommunestyret og næringslivet. Det ble raskt staket ut en kurs hvor landbruket spesielt kom i fokus, sammen muligheter for arbeid…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Formannskapsmøtet sist tirsdag – ordføreren svarer

Tirsdag 9.2. var det formannskapsmøte på Tingvoll. Møtet ble overført via Kommune-TV. Like etter at møtet var åpnet, ble det lukket. Det oppstod også tekniske utfordringer. Vi har stilt ordfører Marit Hougsrud en rekke spørsmål etter møtet. Lyd fra talerstol og dirigentbord fungerte stort sett bra. Lyden fra bordet der formannskapets øvrige medlemmer og saksbehandlere…

Les mer »

Scanaccount

Tar til orde for økt samarbeid

Arbeidsledigheten er svært lav i Sør-Aurdal. Statistisk sentralbyrå melder at antall virksomheter med ansatte har økt med 5,8 prosent i 2020 i kommunen. Flere bedrifter søker nye medarbeidere. – Utfordringen for oss er å skaffe medarbeidere med de rette kvalifikasjonene, sier daglig leder i ScanAccount, Osvald Fossholm. Dette firmaet leverer regnskaps- og økonomitjenester til virksomheter…

Les mer »

Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Orienterte om sykehussaken

Tirsdag deltok ordfører og varaordfører fra Sør-Aurdal og andre i politisk ledelse i Valdres på et digitalt møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Tema for møtet var sykehusstruktur. – Valdres-delegasjonen står samlet i spørsmålet om at nytt hovedsykehus for Innlandet bør plasseres i Moelv, sa ordfører Marit Hougsrud samme dag da hun orienterte formannskapet…

Les mer »

Helsetjenester

Subsidiering av legetjenesten

15. januar skrev vi at legekontoret på Nes i Ådal ville få redusert åpningstiden fra 1. februar. Sør-Aurdal kommunes oppsigelse av samarbeidsavtale om legehjemmel på Nes var en medvirkende årsak til endringen. Dette oppslaget skapte reaksjoner både i Nes, Begnadalen og Hedalen. 20. januar sa varaordfører i Ringerike, Dag E. Henaug, at endringene som var…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Koronavaksinering av personer 18-65 år

Koronavaksinering av personer 18–65 år med risikofaktorer for alvorlig forløp av korona, skal skje i bostedskommunen, uavhengig av hvor man har fastlege. Vi oppfordrer alle i denne gruppen som bor i Sør Aurdal om å ringe tlf. 46 95 34 13 og gi beskjed.

Les mer »

Leiar

Kven og kva skal vi tru på?LEIAREN 

16. juni 2020 vedtok fylkestinget i Innlandet å be fylkeskommunedirektøren å leggje fram ein gjennomgang av tannklinikkstrukturen i fylket. I fylkesbudsjettet for Innlandet er det lagt til grunn ei årleg innsparing på 2 millionar kroner til tannhelse. Dette var noko av bakteppet då fylkeskommunedirektøren la fram sak for hovudutval for utdanning og fylkesutvalet knytt til…

Les mer »

Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Skolejubileet

I 2017 var det 50 år siden Hedalen barne- og ungdomsskole ble tatt i bruk. Hedalen.no dekket jubileet med en rekke oppslag. Lenkesamlinga er nå oppdatert slik at du kan finne alle oppslagene. (Klikker du lenka Ymse ovenfor, finner du nettadressa til lenkesamlinga i venstremargen.) Klassebilder ble samlet inn, og disse henger nå i glass…

Les mer »

Hedalen musikkorps med dirigent Arild Bjørnstad

Minneord

Arild Bjørnstad flytta til Hedalen i 1980. Som ung voksen skulle han overta familiegården, som faren hadde vokst opp på. Han hadde fått seg jobb i bygda, og bodde i begynnelsen på familiehytta, Bjørnebo. Det er alltid spennende med innflyttere i ei bygd. Og Arild ble raskt interessant da det viste seg at han hadde…

Les mer »

Sør-Aurdal kommune

Formannskapet

Formannskapet har møte på Tingvoll tirsdag 9.2. kl. 12.00. I starten av møtet er det lagt opp til tre orienteringer: Orientering om sykehussaken v/ordfører Orientering om koronasituasjonen Orientering om snøscooter – retningslinjer Se møteinnkallingen. Du kan følge møtet på kommune-TV.

Les mer »

Bjørn Jarle Røberg-Larsen Fylkestingsrepresentant, Innlandet Arbeiderparti

Trygge tannklinikker med ApYTRING 

Arbeiderpartiet sørger for at tannklinikkene i Bagn og Vang består, og at de skal holde høy kvalitet i årene framover. For oss er det viktig at innbyggerne våre har kort eller overkommelig avstand til tannhelsetjenestene. Arbeiderpartiet ser tannklinikkene som en viktig del av velferdsstaten. Dette har falt Høyre tungt for brystet, og fylkestingsrepresentant Vegard Riseng…

Les mer »

Inger Randi Islandsmoen Kleven

Kompetansekrav og lærertilsettinger

– GSI-tallene viser at ved tre av kommunens fire skoler har samtlige lærere som underviser i norsk, engelsk eller matematikk, godkjent undervisningskompetanse. Dette opplyser kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi Islandsmoen Kleven. – Lærerne i Sør-Aurdal har vært positive til å delta på videreutdanning. Kommunen har også vært positive til deltakelse, og politikerne har…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Onsdagsrenn 3. februar

Årets tredje klubbrenn på stadion ble arrangert onsdag kveld. Rennet var i fristil og vi hadde fellesstart i skolekohortene. 47 deltakere og drøye 20 personer i «støtteapparatet» koste seg i flotte, faste skiløyper. Temperaturen var –15 grader. Tusen takk til alle som bidro til et koselig arrangement! Her ser du oversikt over dem som deltok…

Les mer »

Sonja Bordewich og Kristian Grimsrud Strøm

Kulturprisen 2020

Kulturprisen for år 2020 tildeles Sonja Bordewich og Kristian Grimsrud Strøm. Sonja og Kristian tildeles Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for sitt store engasjement for lokalsamfunnet sitt, i Begnadalen og i Sør-Aurdal. De har drevet mye kulturelt arbeid, som initiativtakere og arrangører av mange arrangement. De brenner for et levende bygdesamfunn og for at vi som…

Les mer »

Tuva Moen Lien

Idrettsprisen 2020

Idrettsprisen for år 2020 tildeles Tuva Moen Lien. Tuva tildeles Idrettsprisen for sin satsing innen travsporten. Tuva er en ekte hestejente og har drevet med hest hele livet. I 2019 tok hun kuskelisens, og i 2020 debuterte hun i ponnitrav, der hun vant mange løp og satte to banerekorder. I november vant hun Norgesmesterskapet. Da…

Les mer »

Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Vil legge to lag med asfalt

Hedalen.no har stilt seksjonssjef i drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, tre spørsmål om fullføring av vedlikeholdsarbeidene på fylkesveg 243. Finnes det nå ny informasjon om hva som skal skje på fylkesveg 243 i Hedalen i 2021 og 2022? – Vi har i årets asfaltkontrakt for Innlandet sørvest med 7 000 meter på…

Les mer »

Vegard Riseng. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En bløff redder ingen tannklinikkerYTRING 

Bjørn Jarle Rødberg-Larsen har gått høyt ut i pressen og hevdet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sikrer flertall for å redde de offentlige tannklinikkene i distriktene. Det er en bløff. Fylkeskommunedirektøren forsøker å svare på to spørsmål i sin sak. Det ene er hvordan vi skal rekruttere og beholde tannleger. Det andre er en politisk bestilling…

Les mer »

Tannlege

Tannlegesaken sendt tilbake til administrasjonen

Tirsdag 2. februar behandlet fylkesutvalget saken Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune – gjennomgang av klinikkstrukturen. Fylkeskommunedirektøren foreslo samlokalisering for tannklinikkene Bagn, Vang og Fagernes til lokalmedisinsk senter på Fagernes. Her kan du lese hele saksframlegget. Møteprotokollen til sak 10/2021 Protokollen fra fylkesutvalgets behandling av saken er nå publisert på fylkeskommunens hjemmeside. Nedenfor gjengir vi denne med stemmetall på…

Les mer »

Konfirmasjon i Hedalen stavkirke

Blir konfirmasjoner utsatt til høsten?

Bildet ovenfor er fra konfirmasjonen som ble gjennomført høsten 2020 i Hedalen. Biskop Solveig Fiske har sendt brev til kirkeverger og prester der hun anbefaler at soknene vurderer om konfirmasjoner som er planlagt til våren, bør utsettes til høsten. I biskopens leser vi følgende: «Anbefalingen blir gitt for å gi anledning til større forutsigbarhet i…

Les mer »

Kommunalsjef Laila Nereng

Mange vil ha vaksine

Den siste tiden har Sør-Aurdal kommune spurt alle over 65 år i kommunen om de ønsker å bli vaksinert mot covid 19. Hele 92 % har takket ja. – Når det gjelder vaksinering, følger vi framdriften som er tuftet på FHI sin veileder, opplyser kommunalsjef i helse og omsorg, Laila Nereng. – Slik det er…

Les mer »

Bjørneskinnet i Hedalen stavkirke

Stavkirkejubileet i 2013

I 2013 markerte vi at Hedalen stavkirke da var 850 år. Jubileet ble grundig dokumentert og dekket av Hedalen.no. Nå har vi laget ei oppdatert lenkesamling. Pekerne går til gamle del av Hedalen.no – det vil si sidene vi laget i tidsrommet mai 2000–mai 2020. På denne siden vil du finne inngang til mye interessant…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2021

48 000 kr til Hedalen kulturforum

Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning ble innført i 2014. Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet. Nylig ble det kjent at Kulturdepartementet, med bakgrunn i denne ordningen og innsendt søknad, har bevilget 48 000 kr til Hedalen…

Les mer »

Hedda-hytte

Utleie av hytter

Arbeidet med å utforme nye hyttesider på Hedalen.no går framover. Vi har fått et innspill om å lage sider for utleie av hytter. Dette mener vi er en god ide. I Hedalsfjellet er det (per jan. 2021) 992 hytter. Mange av disse blir brukt deler av året. Har du hytte du kan tenke deg å…

Les mer »

Illustrasjon arbeidsledig

Ledigheten har økt i Innlandet – fortsatt lav i Sør-Aurdal

Ved utgangen av januar var 10 689 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,1 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med 471 personer siste måned. En stor del av økningen skyldes at mange…

Les mer »

Tannlege

– Bredt politisk flertall sikrer at tannklinikkene på Bagn og i Vang opprettholdes

Dette skriver «Valdres» fredag kveld. Avisa har vært i kontakt med tannhelsepolitisk talsperson i Innlandet Arbeiderparti, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, og han sier følgende: – Det blir ingen nedleggelse av tannklinikker i Valdres. Et sterkt offentlig tannhelsetilbud er en viktig del av den norske velferdsstaten. Det skal det fortsatt være. I tillegg sier Røberg-Larsen at en vil…

Les mer »

Iskunst

Iskunst

1. og 2.trinn har laget iskunst i kunst – og håndtverkstimene denne uka. Vi fylte melkekartonger med kvister,  kongle og blader. Så fylte vi de med farget vann og glitter. Vi fylte også engangshansker med farget vann. Etter noen dager med kaldt vann var alt fryst til is. Det ble så til en fin utstilling…

Les mer »

Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge kor?

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelsetirsdag 9. februar kl. 17.30 – 18.30 i Begnadalen kirke. Therese og Anders ønsker gamle og nye kormedlemmer velkommen til øvelser følgende tirsdager fra 17.30 til 18.30. februar februar februar mars mars mars Vi øver mot fremføring:Gudstjeneste mandag 2. påskedag 5. april kl. 11.00 i Begnadalen kirke,med…

Les mer »

Logo Hedalen idrettslag

Onsdagsrenn 27. januar 2021

Årets andre klubbrenn på stadion ble arrangert onsdag kveld. Rennet var i fristil og vi hadde fellesstart i skolekohortene. 47 deltakere pluss «støtteapparatet» koste seg i flotte, faste skiløyper. Temperaturen var –12 grader. Tusen takk til alle som bidro til et koselig arrangement! Ski neste uke: Det blir skitrening/skileik mandag 17.30. Skirenn onsdag. Nå er…

Les mer »

Hold hunden i bånd

Hunder og hjortevilt

– Det er mye snø, og det fører til at hjorteviltet har utfordringer med å bevege seg. Spesielt rådyr trekker inn mot bebyggelse, og det er derfor viktig å holde hunder i bånd. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside.

Les mer »

Tannlege

Vi legge ned tannklinikker

Tirsdag 2. februar skal fylkesutvalget behandle saken Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune – gjennomgang av klinikkstrukturen. Fylkeskommunedirektøren foreslår samlokalisering for tannklinikkene Bagn, Vang og Fagernes til lokalmedisinsk senter på Fagernes. Her kan du lese hele saksframlegget til fylkesutvalget. Støttes ikke av Ap og Sp Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har flertall i fylkesutvalget, ønsker imidlertid et desentralisert…

Les mer »

Koronavaksine

Vaksinering på Hedalsheimen

Onsdag fikk 18 beboere på Hedalsheimen første dose av vaksine mot korona. Den andre dosen settes etter planen om tre uker.

Les mer »

Kamilla

Pol til besværYTRING 

Etter at den nye og mer smittsomme mutasjonen av koronavirus ble oppdaget i Nordre Follo kommune, valgte myndighetene å gripe til omfattende tiltak med håp om å stoppe spredningen. Ett av tiltakene var stengte Vinmonopol i flere kommuner. 750 000 mennesker sto dermed uten tilgang til å kjøpe sterkere alkoholholdige drikker i egen kommune. Stengningen…

Les mer »

Hedda-hytte

Flytte til hytta?

I en artikkel på nrk.no leser vi at rekordmange nå melder flytting til hytta. – For oss er dette oppfyllelse av en stor drøm. Det sier Heidi Tindvik. Hun og mannen Frank har vært hytteeiere i Vang i Valdres i snart seks år. 1. april tar de steget og gjør vangsgjeldinger av seg. Heidi starter…

Les mer »

Arild Bjørnstad

Minneord om Arild Bjørnstad

Det var med stor sorg vi mottok den ufattelige triste beskjeden fra Marianne om at Arild tapte kampen mot kreften 8. januar, 64 år gammel. Vi har hele tiden siden august måned i fjor fulgt med på Arilds sykdomsbilde gjennom Marianne og skjønt at sykdommen var vanskelig å helbrede. Men når så virkeligheten er der…

Les mer »

Helsetjenester

Til Sør-Aurdal kommune ved Marit Hougsrud – Helsetjenester i grenselandYTRING 

Redusert åpningstid på Nes legesenter vil ramme 500 av Sør-Aurdal sine innbyggere. I særlig grad eldre, barn og kronisk syke som har hyppig behov for legetjenester. Begnadalen sanitetsforening og Hedalen helselag ber Sør-Aurdal kommune om å gjøre alt for at samarbeidet med Ringerike om Nes legekontor kan fortsette. Vi har sett at årlig kostnad for…

Les mer »

Kommunestyret

Muntlige presentasjoner

Kommunal Rapport har stilt professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, følgende spørsmål: «For en tid tilbake la kommunalsjefene og kommunedirektøren fram foreløpige budsjett-tall. Det er vanlig at de da bruker presentasjoner. Kan pressen kreve å få disse utlevert?» Saksdokumenter Bernt skriver at spørsmålet her er hvilken status slike presentasjoner skal anses å…

Les mer »

Korona

Påminnelse vedr. koronapandemien

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet.  Kommunen oppfordrer publikum om: fortsatt å bruke munnbind for personer over 12 år å unngå unødvendige reiser ut…

Les mer »

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter er 50 år som institusjon i 2021

Fekjær har 50-årsjubileum i år. 1. januar 1971 godkjente fylkesmannen Fekjær som helseinstitusjon og med driftsavtale med Oppland fylkeskommune. Vi ble en del av fylke sin spesialisthelsetjeneste. Fekjær har hatt en stor faglig, organisatorisk og bygningsmessig utvikling gjennom alle disse årene. Det har vært en krevende men særdeles interessant reise gjennom 50 år. Fra å…

Les mer »

Skole som tilbyr Hundekjøring

Drømmeskole i Finnmark

Jeg heter Emma Nerbye Grønbeck og går på Tana videregående skole. Skolen fant jeg ved ein tilfeldighet, noe jeg meiner er dumt, for flere burde få vite om den! Skolen ligger tre mil fra Tana Bru, helt nord-øst i Finnmark. Sjøl om jeg bur såpass langt hjemmefra, trives jeg og tenker ikke så mye over…

Les mer »

Løypa fra Jevnlismyra. Foto: Anders Haugen

Flotte løyper fra Jevnlismyra

Anders Haugen har lørdag slodda og sporsatt løypa som går fra Jevnlismyra. Denne scooterkjørte løypa er 11,4 km lang hvis du tar hele runden. Fra Jevnlismyra til Bergstjern er det 2 km. Selve runden er 7,4 km. Ved Bergstjern tar du til høyre. Dette er viktig, for etter ei tid kommer du til to bratte,…

Les mer »

Tid for snømåking?

Tid for å måke tak?

I Hedalsfjella er snødybden nå ca. 130 cm. Det vært en del vind de siste dagene. Håvard Sukke i Hedalen Hytteservice opplyser at flere har bestilt måking av tak. Han viser til at det mot neste helg er meldt mer nedbør. – Alle som eier en bolig- og/eller en hytte, har ansvar for takmåking. Unnlater…

Les mer »

Lading av el-bil

Høring om bompengetakst for el-biler

Innlandet fylkeskommune vil innføre bompenger for el-biler. Nå får kommuner langs bomvegene uttale seg om endringen. Fylkeskommunen garanterer for alle lån som blir tatt opp for å finansiere utbygging av veger med brukerbetaling, uansett om det er riks- eller fylkesveg. I april 2020 vedtok fylkestinget at null-utslippskjøretøy også bør være med på å finansiere de…

Les mer »

Solveig Lie

Å banne i kirkaYTRING 

Det gjelder hytteutbygging og bruk av uberørt natur. Nå «banner jeg nok i kirka»– men jeg tror kanskje at jeg får syndsforlatelse – men da må jeg nok kanskje be veldig pent. I Norge er vi i ferd med å bruke opp naturen vår. Vi er helt øverst på verdenskartet. Her har vi et arktisk…

Les mer »

Hedda-hytte

Hyttesider på Hedalen.no

Totalt er det nå 3 526 hytter i Sør-Aurdal kommune. 992 av disse hyttene finner vi i Hedalsfjellet, og tallet på fritidseiendommer vil øke. I disse dager lager jeg sider beregnet på dem som har, eller som vurderer å skaffe seg hytte i Hedalsfjellet. Her finner du startsida for nivået «Hytte». Når arbeidet med sidene…

Les mer »

Vakkert vinterlandskap

Rasfare i Hedalsfjella

Henning Perlestenbakken forteller at det nå er betydelig rasfare. Den siste snøen som har kommet, glir lett på snølaget som ligger under. Dette har han selv sett i arbeid med å måke hyttetak og i forbindelse med brøyting. Perlestenbakken anbefaler at man holder seg unna skavler og bratte skråninger.

Les mer »

Helsetjenester

Hjertesukk om lege- og legevakttjenestenYTRING 

Etter å ha lest oppslagene på hedalen.no ang. legetjenesten og legevaktordningen, gjør en seg noen tanker. For bosatte i Hedalen og Begnadalen er det uten tvil raskeste veg til Hønefoss for legevakt/sjukehus, uansett hvor en har fastlegen sin. Når livet henger i en tynn tråd, burde det være unødvendig å måtte forhandle om hvor ambulansen…

Les mer »

Dag Henaug. Foto: Privat

Legesaken til politisk behandling

– Planene om redusert åpningstid på Nes legesenter blir ikke iverksatt nå. Dette opplyser varaordfører Dag E. Henaug (H) i Ringerike kommune. – Endringen som var planlagt, var ikke godt nok forankret verken politisk eller lokalt, sier Henaug, som sier at saken vil komme opp til politisk behandling. Varaordføreren i Ringerike håper at Sør-Aurdal kommune…

Les mer »

Spørsmål besvart i spørretimen

I november 2019 stilte Ola Jonny Fossholt (Ap) flere spørsmål knyttet til samarbeid om helsetjenester mellom Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune. Her gjengir vi spørsmålene som ble stilt, og svarene kommunalsjef Laila Nereng gav. Samarbeidsavtale legetjeneste Ringerike/Sør-Aurdal Har blitt fortalt at vårt tilskudd til Ringerike på denne tjeneste er avsluttet. Ca. 250 000. Hva er…

Les mer »

Marit Hougsrud og Laila Nereng

Ordføreren og kommunalsjef Nereng om legetjenesten

Torsdag 15.1. hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på Nes legesenter. Vi har utfordret ordfører Marit Hougsrud og kommunalsjef Laila Nereng til å svare på fire spørsmål. Hva kostet samarbeidsavtalen som SAK hadde med Ringerike per år om legetjeneste på Nes i Ådal fram til 1.1.2020? (Ca. 500 pasienter fra SAK har Wafer Bang…

Les mer »

Korona

Status vaksinering Sør-Aurdal kommune pr. 19/1-21

Sør-Aurdal kommune vil i løpet av denne uken ha vaksinert alle pasienter på Sør-Aurdalsheimen som ønsker det med sin første dose. I uke 4 vil vi starte revaksinering på Sør-Aurdalsheimen. Vi får også i uke 4 nok vaksiner til å vaksinere alle beboerne på Hedalsheimen. Fra uke 5 vil alle over 85 år som bor…

Les mer »

Korona

Oppdaterte tiltak fra onsdag 20. januar

Regjeringen har i sitt pressemøte 18. januar kommet med oppdaterte anbefalinger. Disse kan du lese mer om på regjeringen sin nettside. Sør-Aurdal kommune følger de nasjonale anbefalingene og presiserer følgende: Barnehager og skoler går til gult nivå. Fritidsaktiviteter inne og ute kan gjenopptas for barn og unge under 20 år. Fritidsaktiviteter for voksne – kun…

Les mer »

Leiar

Helsetenester i samarbeid med Ringerike er positivtLEIAREN 

Frå og med 1. februar blir legekontoret på Nes ope på måndagar og torsdagar i tidsrommet 08.00–17.00. Dette er éin dag mindre enn no. Denne dagen vert flytta til legesenteret på Hallingby der lege Wafer Bang har legeteneste to dagar kvar veke. Dei som har Bang som fastlege, kan altså få time fire dagar kvar…

Les mer »

Eidsiva bredbånd

I mål!

Fredag fikk alle som har inngått avtale, sms der Eidsiva bekrefter at det skal bygges fiber i Midtbygda. Samtidig ble bestillingssiden oppdatert med følgende melding: « Vi måtte ha minimum 50 % bestillinger før vi besluttet utbygging, og dette har vi nådd i uke 2 i 2021.» Det er Sør-Aurdal Energi AS som som sammen…

Les mer »

Hedalsheimen. Foto: Arne Heimestøl

Siste nytt fra foreningen Hedalsheimens venner

Her er det mye som skjer. Det er alt fra akevittsjenking på Hedalsheimen før jul – til henleggelse av forsøk på bedrageri fra politiet på Fagernes – til milde gaver fra Fekjær psykiatriske senter. Venneforeningen har jo som formålsparagraf å lage «trivselstiltak for beboerne på Hedalsheimen». Men det er litt vanskelig å gjøre dette i…

Les mer »

Wafer Bang

Redusert åpningstid på Nes legesenter

Fra og med 1. februar blir legekontoret på Nes åpent på mandager og torsdager fra 08.00–17.00. Dette er én dag mindre enn nå. Den dagen flyttes til legesenteret på Hallingby. Sør-Aurdal kommunes oppsigelse av samarbeidsavtale om legehjemmel på Nes er en medvirkende årsak til endringen. Populær lege Wafer Bang, som har vært fastlege på Nes…

Les mer »

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Legetilbudet for befolkningen i søre delen av kommunen vårYTRING 

Det er med beklagelse jeg ser at Ringerike kommune har besluttet å holde Nes legesenter åpent bare to dager i uken. Selv om Bagn legesenter fungerer godt, er avstandene i Sør-Aurdal store. Fra store deler av Begnadalen og Hedalen er avstanden til Nes under to mil. Avstanden til Bagn er fire mil og mer for…

Les mer »

Karin Elisabeth Møller

Begrenset legetilbud på Nes i ÅdalYTRING 

Etter at det ble kjent at fastlegetilbudet til Nes delvis skulle flyttes til Hallingby, ble det diskutert i plenum mellom flere lag og foreninger fra bygda, LHL med Wenche Pladsen og Dag Håkon Henriksen, Venneforeningen med Ole Gjerdalen og Gudbrand Brekke og Nes Helse og Trivsel med Aud Kari Bakken og Inger Karine Aarflot. Varaordfører…

Les mer »

Rådyr

Foring av rådyr

Det er rundt 90 cm med snø i Hedalen nå, og flere rådyr beveger seg i veger og inn til hus. Vi har spurt skogbrukssjef Espen Nærødegård i Sør-Aurdal kommune om det er tillatt å fore slike dyr. Han viser til brev som Mattilsynet sendte ut i 2018. Tiltakene det vises til her, er ikke…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kontroll på det store koronautbruddet

Alle som var nærkontakter til det store smitteutbruddet i Sør-Aurdal, er nå testet. – Før helga ble det opplyst at 10 var smittet. Over 100 ble deretter testet, og bare én av disse personene var smittet, sier ordfører Marit Hougsrud. – At så få at de 100 var smittet, tyder på at mange er flinke…

Les mer »

Arnodd Håpnes, biolog og fagleder, Naturvernforbundet

Uforsvarlig jakt på kritisk truet art

Til tross for klager fra Naturvernforbundet og flere andre miljøorganisasjoner ble det også åpnet for jakt inne i selve ulvesonen, hvor ulven skal ha forkjørsrett. I alt femten ulver i de to familiegruppene i Kynna og Aurskog skal skytes. I tillegg har miljømyndighetene gitt lov til å skyte 27 ulver utenfor ulvesona, langt flere dyr…

Les mer »

Easymeeting

Nettmøter kan erstatte fysiske møter

Koronasituasjonen fører til at fysiske møter må avlyses eller utsettes. Årsmøter, styremøter og andre møter kan imidlertid gjennomføres som nettmøter. Dette gjorde 17. mai-komiteen i Hedalen da Norge stengte ned våren 2020, og alle møtene ble avviklet uten større problemer. Kjell Eriksen har lisens på programmet Easymeeting. Eriksen tilbyr nå at han kan være administrator…

Les mer »

Skyss

Sledetur

Søndag 9. januar inviterte jeg et par fine damer fra bofellesskapet på Hedalsheimen med på sledetur. Det var ikke nei i deres munn da jeg foreslo dette. Det har vært ganske kaldt den siste tiden, så jeg var litt usikker på om det lot seg gjøre, men pakket med meg sauefell, reinsdyrskinn og ullpledd. Sleden…

Les mer »

André Støylen

– Behovet for midler har aldri vært større – mange vet ikke om støtten

Dette skriver Sparebankstiftelsen DNB som de siste 10 årene har gitt fire millioner kroner til allmennyttige formål i Sør-Aurdal. Dette er fordelt på 24 prosjekter. Blant annet har nesten 1,7 millioner kroner gått til ulike idrettsforeninger i Sør-Aurdal. – Nå er behovet for midler ekstra stort for mange lag og foreninger. Flere opplevde i fjor…

Les mer »

Ivar Martin Sandvik

Ivar Martin Sandvik – minneord

Ivar Martin Sandvik, Oslo, gikk bort 27.9.2020. Han var født i Oslo 27.2.1946. Det var først og fremst et smertelig tap for hans kone, Kristin Holte, og deres sønner, Sigurd og Kristian med familier, å miste ham så altfor tidlig. Bygdelagene med tilknytning til Vassfaret har i Ivar Martin Sandvik mistet en stor ressurs i…

Les mer »

Korona

Oppdatering 10/1-21 – smittesituasjonen i Sør-Aurdal

Fra kommunens hjemmeside: «Beredskapsgruppa besluttet i dagens møte å åpne opp Reinli barnehage, Bagn skule og Sør-Aurdal ungdomsskole med rød beredskap fra og med tirsdag 12/1. Det er sendt ut informasjon til alle berørte foreldre i dag. Øvrige tiltak fra tidligere videreføres frem til den 19/1. I løpet av det arbeidet som er gjort relatert…

Les mer »

Fint å gå på Engene

Tur på Engene?

Veien på Engene er brøyta. Her ligger det godt til rette for ski-, spark- og fotturer.

Les mer »

Gitte Magnus og Ingvald Garbo

Utebelysning av hytterYTRING 

Det er fint og absolutt nødvendig med diskusjonen om belysning i de mer og mer tettbebygde hyttebyene.  Vi reiser til hytta og fjellet for å oppleve stillhet, natur og ikke minst slippe gule himler. Vi vil se stjernene når det er klarvær. Oddny Damsgaard argumenterer så godt for hvordan vi kan bevisstgjøre oss bruken av…

Les mer »

Marit og datter

Godt nytt år!

Men jammen ble det en litt bustete start på det nye, gode året.   Legekontoret og smittesporingsteamet har gjort en formidabel jobb de siste dagene! De har jobbet på spreng, og det har gitt oss en god oversikt over situasjonen.  Per nå har vi altså 10 smittede (etter jul), vi venter på svar på 109 tester, og…

Les mer »

Korona

Siste nytt om korona

Dette leser vi på kommunens hjemmeside fredag 8.1.: «Kommuneoverlegen har i samarbeid med beredskapsgruppen besluttet at kommunens øvrige barnehager og skoler går over på rødt nivå fra og med mandag 11/1 til og med fredag 15/1.  Legekontorets koronatelefon er åpen lørdag og søndag mellom kl. 10.00 – 18.00 denne helgen, og man har mulighet til…

Les mer »

Joker Hedalen

Koronatiltak på butikkene Hedalen

Smitten øker i Sør-Aurdal. Dette får konsekvenser for butikkene. Tor Ingar Nordby opplyser at Joker Hedalen maksimalt kan ha 30 kunder inne samtidig. Kundene skal holde minimum 1 meter avstand til hverandre, og alle over 12 år oppfordres sterkt til å bruke munnbind. Marit Bakke ved Hedalen handel sier butikken deres følger samme opplegg.

Les mer »

Korona

Smitten øker – nye, strenge tiltak

Dette skriver kommunen på sin hjemmeside 7.1.: Sør-Aurdal kommune har i kveld fått 7 nye innbyggere med påvist smitte av Covid-19. Kommunens smittesporingsteam har i kveld arbeidet intensivt for å kartlegge nærkontakter av de smittede. Sør-Aurdal kommune har i sitt beredskapsmøte i kveld besluttet følgende tiltak i påvente av testresultater. Tiltakene gjelder fra fredag 8/1…

Les mer »

Guro Li

Lysforurensing i fjelletYTRING 

Varaordfører Olav Kristian Huseby svarte nylig på Oddny Damsgaards innlegg om lysforurensning – «Stjernehimmelen som forsvant». Når kommunen åpner for hytteutbygging i fjellområdene, må det også stilles krav for å i størst mulig grad ta vare på verdier i området, samt begrense negative konsekvenser. Kommunen som planmyndighet kan stille kvalitetskrav gjennom planverket. Bestemmelser om utendørs…

Les mer »

Illustrasjonsbilde mast

Strømbrudd i Hedalen

Torsdag morgen ca. kl. 08.00 ble strømmen borte i hele Hedalen. SAE startet umiddelbart arbeidet med å feilsøke og å koble inn igjen områder som ikke var berørt av feilen. – I slike tilfeller tester vi linjene seksjonsvis og kobler på strøm der nettet er i orden, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang….

Les mer »

Korona

Bruker du appen Smittestopp?

Fra FHI sin side: «Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Koronaviruset er svært smittsomt. Har du vært i nærheten av en smittet person, er det en risiko for at du selv…

Les mer »

Første koronavaksinering i Sør-Aurdal

Kirsten Lemme ble den første som fikk vaksine i Sør-Aurdal

15 beboere på Sør-Aurdalsheimen fikk første dose av koronavaksine onsdag 6. januar. Kommuneoverlege Nerijus Gintalas var til stede og observerte mens sykepleiere vaksinerte. Kommunalsjef for helse og omsorg, Laila Nereng, opplyser at vaksineringen fortsetter neste uke når nye doser kommer. – Kommunen har en vaksinasjonsplan som sikrer at vi kan vaksinere og gi de doser…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Utebelysning i hyttefjelletYTRING 

Oddny Damsgaard hadde noen interessante betraktninger rundt lysbruk i fjellet. Det er et tema som har vært drøftet i senere tid både i vår kommune og andre områder med fritidsbebyggelse. Vi som bor på bygda, tar utsynet til stjernehimmelen som en selvfølge og kan ikke alltid se for oss et liv med konstant belysning fra…

Les mer »

Vakkert vinterlandskap

Ypperlige skiforhold i fjellet

Nå har Hedalen løypelag kjørt opp hele nettet som løypemaskina brukes på. I tillegg ble Slafjell-runden kjørt opp mandag. Tirsdag var det 17 kuldegrader da kona og jeg gikk en skitur fra Søbekkseter. Det var vindstille og flotte løyper i Søbekkdalen, til Surtind og tilbake til Søbekkseter. Det er faktisk mulig å gå på ski…

Les mer »

Korona

Tre smittet

– Sør-Aurdal kommune fikk i kveld, 5. januar, påvist tre positive smittede. Samtlige nærkontakter er kontaktet og testet med både hurtigtester og vanlige pcr- tester. Alle nærkontakter er karantenesatt i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette skriver kommunedirektør Haakon B. Ludvigsen i en pressemelding.

Les mer »

Korona

Nye smitteverntiltak fra 4. januar

Regjeringen har på grunn av økende smittetall innført nye smitteverntiltak. Hvis alle følger disse, vil vi sammen begrense smitten. Beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune følger anbefalingene fra regjeringen og har iverksatt følgende tiltak frem til 18. januar: Utsetter alle planlagte eventer og organiserte fritidsaktiviteter innendørs i kommunale bygg. Oppfordrer sterkt til begrenset besøksaktivitet til Sør-Aurdalsheimen, samt…

Les mer »

Artikkelforfatterne

Hurra for deg som fyller ditt år?YTRING 

Bursdagsfeiring er et gledelig høydepunkt for de aller fleste, men ingen selvfølge for et barn som ikke blir gitt tilstrekkelige forutsetninger for å leve et godt liv. 8. januar 2021 er det 30 år siden Norge skrev under FNs barnekonvensjon – også kalt barnas grunnlov. Den forplikter oss til å gi alle barn og unge…

Les mer »

Statsforvalteren

Nytt navn

Statsforvalteren i Innlandet fikk nytt, kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet var Fylkesmannen i Innlandet. Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Se statsforvalterens side (som ikke har…

Les mer »

Aktørene

Nyttårskonsert i Begnadalen kirke

Herman Norby, Osvald Fossholm, Anders Løberg og Signe Elisbeth Kvåle bidro med innslag på konserten på årets siste dag i 2020 i Begnadalen kirke. I år var det, på grunn av koronasituasjonen, påmelding til konserten, og alle de 50 plassene var bestilt. Her følger bilde- og videoglimt fra samlinga.

Les mer »

Viltpåkjørsel

Følg rådene til elgen «Hans» for å unngå viltpåkjørsler

Det har kommet mye snø den siste tiden. Snødybden i Hedalen er ca. 85 cm. Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute? Det vil gjerne elgen «Hans» fortelle deg! Desember, januar og februar er månedene med flest viltpåkjørsler, og Innlandet topper…

Les mer »

Vakkert vinterlandskap

2021 er her

Hedalen.no ønsker alle lesere og medarbeidere godt nytt år! Dette skriver Språkrådet om gangbare hilsener ved et årsskifte: Heter det godt nytt år, godt nyttår, godt nyår eller hva? Alt dette er gangbare hilsener. Det ser ut til at godt nytt år nå foretrekkes (framfor godt nyttår) når man har selve det nye året i tankene, ikke bare ny(tt)årshelga. Ordet nyttår er jo tvetydig. Det…

Les mer »

Marit Hougsrud og Ola Øverby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Inviterte til minikonsert på låven

I kommunestyrets budsjettmøte 17. desember delte ordfører Marit Hougsrud priser til Ola Øverby og Even Strandbråten. Ola var opptatt med spilleoppdrag i Bergen og kunne ikke ta imot oppmerksomheten i dette møtet. Mandag 28.12. inviterte han Marit og ektemannen Knut til Øverby der han takket for oppmerksomheten ved å gi en minikonsert. Invitert var også…

Les mer »

Folketall i Sør-Aurdal

Færre sør-aurdøler

Folketallet i Sør-Aurdal fortsetter å gå ned. Ved utgangen av 3. kvartal 2020 hadde kommunen 2910 innbyggere. Dette er 20 færre enn ved utgangen av 2. kvartal. I Valdres er det bare Nord-Aurdal og Øystre Slidre som har vekst i befolkningen. Vang har den største tilbakegangen. Kommune Folketall Endring etter 2. kvartal Sør-Aurdal 2 910…

Les mer »

Et bilde som sier mye om overlevelse

Naust, løer og koier i Hedalsfjella

Nils E. Bjerkestrand har hytte i Hedalen. Han har tatt initiativ til å få på plass ei side der han presenterer bilder av naust, løer og koier i Hedalsfjella. Hedalen.no takker Bjerkestrand for bildene han deler med leserne! Her finner du sida.

Les mer »

Oddny Damsgaard

«Stjernehimmelen som forsvant»YTRING 

Har du tatt med deg barnebarna en mørk vinternatt, bredd ut reinskinnet på snøen og sett opp på et vell av stjerner der oppe? Ser du Melkeveien, Orions belte, Nordstjerna, Lille Bjørn og Store Bjørn? Denne fantastiske opplevelsen av verdensrommets uendelighet gir minner for livet med sin undring og følsomhet for det store rundt vår…

Les mer »

Friskt øverst i Søbekkdalen.Foto: Line Wermundsen Mork

Mye vær de nærmeste dagene

Før det begynte å snø i går, viste målestaven i løypa på Søbekkseter 45 cm snødybde. Fram til ca. 14.00 i dag hadde det kommet 15 cm mer snø. Sør for ferista var det regnvær på morgenen, men nå, kl. 16.15, snør det kraftig, og det blåser også. Løypemaskina til Hedalen løypelag har vært gjennom…

Les mer »

Julekrybba i Hedalen stavkirke

Gudstjeneste i stavkirka julaften

Anders Storruste leste juleevangeliet og Signe Elisabeth Kvåle holdt talen.

Les mer »

Line Kamilla Heimestøl

Deilig er jordenYTRING 

Kjenner du historien bak julesalmen «Deilig er jorden»? Teksten ble skrevet av den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann i 1850. Danmark fremsto alt annet enn deilig på den tiden. Landet var i krig mot Preussen, og dette året utkjempet de et brutalt slag på Isted Hede, nordvest for Slesvig. Ingemann hadde også i privatlivet opplevd…

Les mer »

To damer på ridetur

Glimt fra julaften

Julaften 2020 var det vakkert vintervær i Hedalen. Jeg var innom Goplerud og Skogly. Her følger en liten videofilm. I starten av filmen ser du Mari Goplerud Rygg. I den siste delen filmer jeg hos Bente Fekjær Skogly.

Les mer »

Engler

Jul før. Skolejuletrefest

«Her kommer dine armer små» – hun sang så høyt hun kunne. Hun hadde ikke så små armer hun – i hvert fall ikke når hun strakte de rett ut for å holde faren og morens hender. De var på juletrefest på Ildjarnstad skole. Og de gikk rundt juletreet som gikk helt opp i taket….

Les mer »

Bagn kirke

Gudstjeneste for Sør-Aurdal julaften 2020

Mange av oss får ikke gått på gudstjeneste i kirka slik vi pleier i år, men vi kan likevel høre fortellingen om da Jesus ble født og synge en eller flere av julesalmene vi er så glad i. I Sør-Aurdal har vi laget en digital julegudstjeneste fra Bagn kyrkje.  Vi ønsker en velsignet julehøytid!

Les mer »

God jul!

Jula er her

Hedalen.no ønsker alle lesere og medarbeidere en riktig god jul!

Les mer »

Engler

Jul før. Engler

Alle skjønner jo at engler kan fly. For de har jo vinger. Men hvor er de? Hun spurte søsteren. «Engler? Hvilke engler?» De hadde sunget Glade jul med høye stemmer både hun og søsteren. Og der sang de at engler daler ned i skjul. Hun visste om ett skjul, og det var på Brustad. Hun…

Les mer »

Luciaforestilling 2020

Luciaforestilling 2020

Årets Lucia-forestilling ble veldig spesiell. Covid 19 satte en stopper for den tradisjonelle gjennomføringen med foreldre og besteforeldre i salen, men vi  var aldri i tvil om at vi allikevel skulle gjennomføre prosjektet sammen med elevene. Vi vurderte ulike former for gjennomføring. Alt fra forestilling ute til video-opptak. Forslaget om å streame forestillingen kom fra…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Julehilsen 2020

I går tok jeg som vanlig hånda til Øivine og fulgte henne på skolebussen. Så foret jeg hester, spadde litt hestemøkk og gikk inn og laget kaffe. Jeg tok fri i går og hadde huset for meg selv. Vel plassert i sofaen med kaffekoppen, kjente jeg at skuldrene slapp seg ned på et akseptabelt nivå…

Les mer »

Familien Stillingen på tur

Flotte skiforhold i fjellet

Hedalen løypelag har kjørt opp store deler av løypenettet i går og i dag. Vi testa Silkevassrunden, og der var det svært fine forhold. Yr.no melder om sol og lite vind til og med fredag. Lørdag blir det overskyet, og på ettermiddagstid denne dagen starter en nedbørperiode som varer helt til onsdag. Det kan komme…

Les mer »

Engler

Jul før. Jesus

Hvorfor blir Jesus født hvert år? Da blir han jo aldri mer enn ett år? Dette var ikke til å forstå. Hun gledet seg så til at Jesus skulle bli født! Men alle sa at han ble født i fjor også. Han blir født hvert år, sa de. Og det de voksne sa, var jo…

Les mer »

Harald Liodden

En hjertens takk!

Til dere mange som har bidratt økonomisk ved årets innsamlingsaksjon til Normisjon. Grunnet smittesituasjonen har det i år ikke vært mulig å arrangere den tradisjonelle julemessa på skolen. I stedet ble folk oppfordret via hedalen.no til å gi en pengegave til misjonen. Dette har mange respondert på, både direkte og ved inntekt av diverse salg….

Les mer »

Korona

Oppfordring fra beredskapsteamet i Sør-Aurdal kommune

På grunn av at det forventes økt tilreising til vår kommune i jule- og nyttårshøytiden, ber vi alle, både fastboende og tilreisende, om å sette seg godt inn i de nasjonale rådene helsemyndighetene har kommet med. Beredskapsteamet ser det som svært viktig at disse rådene overholdes for å kunne minimere spredningen av covid-19- viruset. Det…

Les mer »

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Tid for å satseYTRING 

Jeg fikk en telefon etter siste kommunestyremøtet fra en person jeg har stor respekt for. Han uttrykte at han ikke kunne forstå at vi kunne bruke av disposisjonsfondet til drift. Under normale forhold ville jeg sikkert vært enig med han, men jeg opplever ikke at vi er i normale forhold. Når det gjelder de midlene…

Les mer »

Innlandet fylkeskommune

Ungdom i Innlandet trygt hjem

Fra og med natt til 26. desember kan ungdom i hele Innlandet komme seg trygt hjem om natten i helger og høytider. – Dette er vår julegave til ungdommen. Ordningen starter natt til 26. desember og vil i alle fall vare ut 2021, sier Sjur Strand (Ap), som leder Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Les hele…

Les mer »

Ekstra midler til helse og omsorg

Må kommunedirektøren lage tiltaksliste?

Da kommunestyret 17.12.2019 behandlet saken Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett med fastsettelse av avgifts- og betalingssatser. Økonomiplan 2020 til 2023 (19/769), ble følgende vedtatt: «For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne…

Les mer »

Julekonsert 2020

Julekonsert ved hoppbakken

Lørdag ettermiddag holdt Hedalen sangkor og Hedalen musikkorps en flott utejulekonsert ved hoppbakken ved skolen. Den nye scena som Hedalen kulturfestival bruker, fungerte godt. Her følger bilde- og videoglimt fra konserten.

Les mer »

Blomst

Avgangselevene i Sør-Aurdal våren 2020 og grunnskolepoengYTRING 

For skoleåret 2019/2020 lå grunnskolepoengene for avgangselevene i Norge gjennomsnittlig på 43,2 poeng. Dette er poeng for standpunktkarakterene som elevene hadde, og poengene har aldri vært høyere. For avgangselevene i Sør-Aurdal var snittet på 44,2 poeng. Dette er en bedring på hele 6,6 poeng fra året før, og det beste resultatet på flere år. Resultatet…

Les mer »

Kommunen har kontroll på økonomien

Skatter, avgifter og gebyrer

Her kommer en oversikt over hva du kan måtte betale for noen kommunale og interkommunale tjenester, samt eiendomsskatt i 2021. Ikke alle satser er oppdatert på sider vi har laget lenker til. Eiendomsskatt Eiendomsskatten på boliger, boliger på landbrukseiendommer og fritidsboliger reduseres fra 4,25 promille til 4 promille i 2021. Fastsetting av eiendomsskatten skjer på…

Les mer »

Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Hilsen fra Hedalsheimens venner

2020 har vært et annerledesår for alle – også for venneforeningen. Dette rakk vi av møter før landet stengte ned: 16.01.2020 Styremøte 20.02.2020 Styremøte. Årsmøte De «styremøtene» vi har hatt etter dette – har vi tatt over telefon. Vi hadde den: 05.08.2020 Basar på Kroken –  holdt etter offisielle smittevernsregler. Årsmøtet blir vanligvis holdt i…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2021

Hedalen kulturfestival 2021

6.–8.august arrangeres Hedalen Kulturfestival med et bredt og spennende program.  Vi minner minner om årets julegave til deg selv eller andre. Førjulstilbudet på festivalpass til kr 1000,- varer til 25. desember, etter det blir prisen 1 250,-. Det og dagsbilletter finner du her. Scenen vår, laget av Bjørnstad sag, som er satt opp ved hoppbakken,…

Les mer »

Trivselsskogen i Sandane

Trivselsskogen i Sandane

Jeg har lyst å dele noe med dere alle. Jeg var hos Kjersti Marie Imerslund noen dager, og hun tok meg med på en flott tur i nærområdet i Sandane. Jeg skulle hilse alle kjente fra henne. I Sandane er det en fjellvegg som de har forvandlet til et utrolig flott turområde . Navnet på…

Les mer »

Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

Fv. 243 tema i spørretimen

I kommunestyrets spørretime stilt Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål: «På fylkesvei 243 i Hedalen har det blitt utført omfattende arbeid i 2019 og 2020. Det ble tidligere informert om at dette arbeidet skulle sluttføres med nytt dekke i 2021. Innbyggerne og andre som besøker Hedalen og hytteområdene i fjellet, har vært tålmodige og avfunnet…

Les mer »

Ola Helstad. Foto: LVK

Ola Helstad blir ny kommunedirektør i Nordre Land

Det var åtte søkere til stillingen. På søkerliste var kommunedirektør i Sør-Aurdal, Haakon Boie Ludvisen, og kommunalsjef i helse og omsorg i Sør-Aurdal, Laila Nereng. Ola Helstad kommer fra stillingen som kommunedirektør i Sel kommune. Tidligere har han vært rådmann i Lom. Helstad har til sammen 18 års erfaring som øverste leder i kommunen. –…

Les mer »

Heder til Even

Ordfører Marit delte ut priser til Ola og Even

Kommunestyrets budsjettmøte torsdag ble åpnet med en ny vri. Ordfører Marit sa at hun hadde lyst til å bruke rolla si til å gjøre noe nytt. – Nå har jeg som ordfører opprettet min egen pris som jeg kan dele ut når som helst og til den eller de jeg selv vil. Og denne gangen…

Les mer »

Ekstra midler til helse og omsorg

Ekstra midler til helse og omsorg

I kommunestyrets budsjettdebatt torsdag viste Finn Olav Teslo (Ap) til ytring tre helsearbeidere i kommunen kom med på Hedalen.no sist onsdag. Kommunalsjef Laila Nereng sa at behovene i sektoren helse og omsorg er store, og at det er behov for minst en million kroner ekstra årlig. Dette tok opposisjonen hensyn til da de utformet sine…

Les mer »

Korona

Koronavaksinering i Sør-Aurdal

Går det slik vi håper, vil koronavaksinering starte rett over nyttår, prioritering vil etter regningslinjer fra FHI bli som følger:. Beboere ved sykehjem og omsorgsboliger Eldre over 85 år Eldre over 75 år Eldre over 65 år Personer fra 18–64 år med en eller flere sykdommer Helsepersonell med pasientkontakt. Denne gruppa vil få høyere prioritet…

Les mer »

Verneverdig bygning

Levelyst på bygdeneYTRING 

Korleis skal vi halda på ungdomen, eller i mange tilfelle, korleis skal vi få dei til å koma tilbake hit etter endt utdanning? Arbeidsplassar er sjølvsagt viktig, men også kva vi kan tilby utanom. Dette viktige spørsmålet er det mange gode krefter som prøver å finna svar på, og som det vert jobba kontinuerleg med….

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Både Begnadalen skole og ungdomstrinnet i Hedalen videreføres

Med 10 mot 9 stemmer vedtok kommunestyret torsdag at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i. Kommunedirektøren hadde foreslått at Begnadalen skole, ungdomstrinnet i Hedalen og Begnadalen barnehage skulle legges ned. Formannskapets innstilling til kommunestyret var at ungdomstrinnet i Hedalen skulle bestå, og at barnehagen i Begnadalen…

Les mer »

Reset

Julestemning i Hedalen

Det har kommet en god del snø i Hedalen og på fjellet. Snøen har tidvis vært våt, og den har festet seg til skogen. Nedenfor kan du se bildeglimt fra Teinvassåsen og Hedalen onsdag 16.12. Løypemaskina var ute denne dagen, og nå har den kommet gjennom store deler av løypenettet.

Les mer »

Liv Brattrud Gjertrud Storbråten Hege Kløvstad Nybråten

Kjære politikere i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Vi leser med fortvilelse forslaget til nytt budsjett for 2021. Vi er veldig bekymret for konsekvensene dette vil få for oss alle, også innenfor vårt tjenesteområde; helse og omsorg. Der er det foreslått at det skal spares 1,8 millioner. Hvor skal dette kunne kuttes? Det skal være en gjennomgang i alle tjenester, og det skjønner…

Les mer »

Fra forestillingen

Sirkusforestilling med «Det lille sirkuset»

Valgfaget «produksjon for scene» på ungdomsskolen har denne høsten jobbet med en sirkusforestilling. Alle de sju elevene har vært delaktig i hele prosessen, som startet med litt film og idémyldring om sirkus. Etter hvert kom de ulike karakterene og innslagene på løpende bånd, og vi fikk møte både akrobater, tryllekunstnere, klovn, enhjulssyklist, dansere, siamesiske tvillinger…

Les mer »

Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Vedlikehold og asfaltering på fv. 243

Hedalen.no har spurt seksjonssjef i drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, om når den endelige beslutningen om asfaltering av fylkesveg 243 kommer. Her er svaret vi har fått på e-post: «Slik planen vår for dekkelegging ser ut nå, vil vi legge ny asfalt på en strekning på ca. sju km av FV 243…

Les mer »

Lars Elsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Skolens mange «hatter»YTRING 

I Sør-Aurdal pågår i større eller mindre grad alltid en skoledebatt, virker det som. Det er bra. Men, debatten kan, og burde, som regel være om innholdet i skolene. Om lærertetthet. Om felles strategier, planer og mål for driften av skolene og om tilgang til og bruk av læremidler, IKT-utstyr mv. Om å etablere samarbeid…

Les mer »

Fyrverkeri

Er fyrverkeri virkelig verdt det?YTRING 

Hvert eneste år forårsaker smellene fra fyrverkeri panikk og skader hos mange familiedyr, husdyr og ville dyr. NOAH ønsker et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Det er på tide å innføre dyrevennlige alternativer! Mens mennesker kommer sammen og feirer starten på det nye året, opplever mange dyr et regelrett mareritt. De mange, kraftige smellene…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Budsjett og skoleYTRING 

Det har vært mange innlegg og stort engasjement for og imot nedleggelsen av skolene Begnadalen barneskole og Hedalen ungdomsskole i aviser og på nettsteder. Det har vært spennende å følge prosessen og lese alles innlegg. Min favoritt er helt klart Kjell Nybakke sin. Mange føler som han her i bygda, vet jeg, og det var…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Begnadalen skole skal bestå!YTRING 

Vi mener det er viktig at hver bygd i kommunen fortsetter å ha sin skole. Vi tror at lokale skoler knyter barna sterkere til sin kommune, noe som gjør at de vil bosette seg her selv når de skal etablere seg. Skolen gir: – Trygghet og ro for barn og foreldre– Stedstilhørighet. Fortsatt grunnlag for…

Les mer »

Nils Garli

Fiber i Midtbygda – meld deg på!YTRING 

Det er gledelig at Eidsiva nå har lagt ut påmelding til fiber-abonnement i det området de kaller “Midtbygda”. De trenger minst 40 påmeldte for å sette i gang. Dette er antakelig siste sjanse for oss som bor her til å få fiber til en overkommelig pris. Jeg ser på dette som et spørsmål om å…

Les mer »

Helga Fekjær

Vi minnes Helga Fekjær

Helga Fekjær gikk bort den 19.11.2020. Hun ble 92 år gammel. Noen få dager før hun døde, møtte jeg henne på kirkegården. Da var hun det hun alltid har vært: blid som ei sol.   Hun kjente de fleste, men kunne fint spørre «åkken e du» hvis det var noen hun ikke hadde helt oversikt…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Vil ha ro om skolestruktur

Opposisjonspartiene og to representanter fra Senterpartiet har fremmet forslag om at skolestrukturen skal være uendret resten av valgperioden. Dette kommer opp som første sak i kommunestyremøtet 17.12. Dette skriver de ti representantene i brev til ordfører Marit Hougsrud (Sp): «Skolestrukturen i kommunen har vært et tema som stadig har kommet opp. Og hver gang er…

Les mer »

Leiar

Gode forvaltarar?LEIAREN 

Hausten 2019 fekk vi ny kommunelov. Denne lova har auka fokus på langsiktig økonomiplanlegging. Her les vi at kommunestyre skal vedta finansielle måltal for kommuneøkonomien. Relevante og sentrale dimensjonar er lånegjeld, netto driftsresultat og disposisjonsfond. Handlingsreglar i Sør-Aurdal kommune Kommunestyret har vedteke desse handlingsreglane: Kommunen bør ikkje ha høgare netto lånegjeld enn 75 % av driftstinntektene…

Les mer »

Gro Merete Holde

En liten titt inn i hverdagen på Sør-Aurdalsheimen under en pandemiYTRING 

Du verden for en tid vi er inne i, og som vi forhåpentligvis snart skal legge bak oss. Vi kan prise oss lykkelige over å bo i trygge og velfungerende Norge, der myndighetene gjør det de kan for å ivareta så mange som mulig, på en best mulig måte. På Sør-Aurdalsheimen ble mye annerledes 12….

Les mer »

Finn Olav Teslo

Budsjett 2021 og skolestrukturen i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Det nærmer seg raskt 17. desember da budsjettet for 2021 skal vedtas av kommunestyret. Som i fjor og tidligere år, blir det samtidig en debatt om skolestrukturen i kommunen. Derfor vil jeg herved hevde en del argumenter for å beholde dagens skolestruktur 1. Elevene Dersom elevene ved Begnadalen skole skulle begynne på Bagn skole, måtte…

Les mer »