Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Innlandet fylkeskommune

Slik ble valgresultatet for Innlandet

Høyre går mest fram, men Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet i Innlandet. Les hele artikkelen på Innlandet fylke sin side.

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Senterpartiet har mistet flertallet

I går kveld var partifordelingen til det nye kommunestyret slik: Senterpartiet: 10, Arbeiderpartiet: 5, Fremskrittspartiet: 2 og Høyre: 2. Etter at valgstyret har talt opp forhåndsstemmer som er avgitt i andre kommuner, samt finjustert for en del slengere, er det klart at Senterpartiets siste mandat går til Arbeiderpartiet. Sikre plasser i kommunestyret rangert etter hvem…

Les mer »

Knut Digene. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen våtest i landet i august

På målestasjonen i Digene i Hedalen kom det 392,7 mm nedbør i august. Dette er 257 % mer enn normalt, og Hedalen var det våteste området i Norge denne måneden. For landet som helhet falt det 45 prosent mer nedbør enn normalt. August ble dermed den 4. våteste i serien som starter i 1900. 1951…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Foreløpig valgresultat klart

Det skal velges 19 kommunestyrerepresentanter i Sør-Aurdal. I kommunen vår var valglokalene åpne både søndag og mandag. Kl. 18.00 stengte lokalene, og opptellinga begynte. Ved valget i 2019 var det fem lister. Ved dette valget var antallet redusert til fire: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Sammenligning av valgene i 2019 og 2023 Valgliste 2019 2023…

Les mer »

Kveldsvandring i gamle seterlag i Muggedalen

Helselaget fortsetter med gåturer i gamle seterlag. I fjor høst besøkte vi området sør for Muggedalsvatnet, nå sto nordsida for tur. På høgre sida av vegen oppover lia ligger først Hølvollen, setra til Jordet (Stugardsjordet). Deretter setra til Nordre Stugård. Her, som på de fleste gamle setervollene, er skogen i ferd med å overta. På…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Valgene i gang

Første valgdag er fullført. Mandag er valglokalene i Sør-Aurdal åpne i tidsrommet 10.00–18.00. Det er kommunestyrevalg og valg til fylkestinget. Husk å ta med deg legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) og valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Kirkevalgene Det er to kirkevalg i år: menighetsrådsvalg…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra gudstjenesten 3.9.

Sist søndag var det familiegudstjeneste og høsttakkefest i Hedalen stavkirke. Gudstjenesten ble innledet med prosesjon mens menigheten sang Hvem har skapt alle blomstene. Signe og Helena fikk med seg både barna og flere voksne på å dramatisere bibelfortellingen om Himmelriket som Jesus sammenligner med en vingård – et annerledes rike hvor alle som kommer for…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

50-årskonfirmanter

Søndag 3. september ble det markert at det var 50 år siden disse personene ble konfirmert i Hedalen stavkirke. Sogneprest Andersen var prest. Konfirmantopplæring var på skolen med Astrid Bergene.

Les mer »

Asle Trædal

Stem Høyre!YTRING 

I dag ønsker jeg å dele noen tanker om to svært viktige saker som opptar de fleste av oss: helse og omsorg, samt næringspolitikk. Helse og omsorg:Helse og omsorg utgjør en av hjørnesteinene i et velfungerende samfunn. Jeg har personlig erfart at vi har et svært godt helsevesen i kommunen. Likevel må vi fortsatt påta…

Les mer »

Cathrine Hagen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Regjeringen senker barnehageprisene, og dette er et historisk løftYTRING 

Med de nye satsene vil en barnehageplass i Sør-Aurdal koste 1500 kr fra august 2024. For oss er dette ekstra positivt, siden vi da vil ha billigere barnehageplasser enn både Ringerike og Nord-Aurdal. Der vil satsen være 2000 kr. Et slikt løft må vi se på som en gevinst i forhold til å gjøre oss…

Les mer »

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

OA fikk avslag. Hedalen.no får innsyn.

– Den er laget for vår interne bruk, og er derfor unntatt offentlighet. Det er ulike måter å lage ROS-analyser på, og det vil avgjøre om den vil være offentlig eller ikke. Dette var svaret Oppland Arbeiderblad fikk på telefonen da mediet etterspurte Sør-Aurdal kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse. Bedre gikk det ikke da journalisten…

Les mer »

kjell Eriksen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunevalget 2003YTRING 

Jeg har nå vært med en periode som representant for Tverrpolitisk. Når jeg nå har meldt meg inn i AP og stiller nederst på AP sin liste, er det fordi jeg gjerne vil engasjere meg, og ikke nødvendigvis som en del av kommunestyret. Jeg har vært førstereisgutt denne perioden og har reagert på en del…

Les mer »

Svein Erik Wold (Sp)

Sør-Aurdøler – Bruk stemmerettenYTRING 

Senterpartiet har sittet i posisjon den siste perioden. Da vi gikk inn i perioden, visste vi at vi måtte ta tak i økonomien i kommunen. Lite visste vi at vi skulle få pandemi, verste stormen i manns minne og så verste flommen i manns minne. I tillegg starter Russland angrepskrig i Ukraina. Klimaendringer, krig og…

Les mer »

Tre grunner til å stemme HøyreYtring 

Valgdagen nærmer seg med stormskritt. Her kommer tre grunner til hvorfor jeg mener det er stemmeseddelen til Høyre du bør legge i valgurnen. Fem dagers skole for alle barn Høyre ønsker fem dagers skoleuke for alle barn i Sør-Aurdal. Høyre har hatt dette i programmet også for inneværende periode og har vært en pådriver for…

Les mer »

Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Spørsmål knyttet til kommunestyret som kommunens øverste organ

Til kommunestyrets spørretime sist torsdag hadde Kjell Eriksen (TPK) sendt inn dette spørsmålet: «Jeg registrerer at vi heller ikke i dette møtet får svar på spørsmålene fra kommunestyremøtet for litt over et år siden vedrørende bærekraftig økonomi. Jeg kan dessverre ikke se hvilken grunn som er god nok for at administrasjonen skal overse spørsmål fra…

Les mer »

Gunnar Heiene

Kommunevalget 2023YTRING 

Det nærmer seg valg av nytt kommunestyre og fylkesting. I inneværende periode har jeg representert Fremskrittspartiet i kommunestyret. Vi har i denne perioden hatt et godt samarbeid på tvers av partiene og kommet til enighet i de aller fleste sakene. I Sør-Aurdal sliter vi med et synkende folketall. Vi har mange fine steder, flott natur…

Les mer »

Steinar Østgård. Foto: Reidar Schlytter

Kommunevalget 2023YTRING 

Som en stolt representant for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal er mitt hovedfokus å jobbe for våre innbyggeres beste. Vi forstår viktigheten av å opprettholde lokale arbeidsplasser, styrke helse- og omsorgstjenestene våre og investere i utdanning for våre barn.  Vi vil også fortsette å kjempe for å sikre at Sør-Aurdal blir et mer bærekraftig og inkluderende samfunn…

Les mer »

Arnfinn Helge Kvam

Advarer mot svindelforsøk

Til helga skal Valdres Sparebank bytte kjernebanksystem, noe som innebærer den største interne oppgaven for banken på nesten 18 år. I den forbindelse advarer banken mot potensielle svindelforsøk. Les pressemeldinga fra banken her.

Les mer »

Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Ny undersøkelse: Klima er blitt viktigere for velgerne etter «Hans»

NRK.no: Victoria Granås måtte evakuere under ekstremværet «Hans». – Nå er klima i minnet mitt hele tiden. Les hele artikkelen her.

Les mer »

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Falleferdige hus og branntomter

Arnstein Li (Sp) hadde sendt inn dette spørsmålet til kommunestyrets spørretime sist torsdag: «Rundt omkring i kommunen vår finnes det flere falleferdige hus, enkelte av disse er branntomter hvor det ikke har blitt rydda opp. Dette kan være til fare for folk og dyr og gir heller ikke noe godt inntrykk av bygdene våre. Hvilke…

Les mer »

Fra stand ved Joker Hedalen lørdag 2. september. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bildeglimt fra valgkamp i Hedalen

Både Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet stod på stand ved Joker Hedalen lørdag. Valgkampytringer blir det på Hedalen.no også. Vi tar inn de ytringene som kommer inn, og setter strek for førstkommende lørdag.

Les mer »

Tømmerlunne

– Stort fokus på å minimere kjørespor og uheldige følger av det

Til og med juli i år er det avvirket ca. 90 000 kubikkmeter med skog i Sør-Aurdal. Skogbrukssjef Espen Nerødegård antar av ca. 2/3 dette er vindfall. – Mye nedbør har gjort at det flere steder er store sår i landskapet etter skogsmaskiner. Hva kan man gjøre med det? – Der det er stor fare…

Les mer »

Logoen til Bautahaugens Venner

Takk fra Bautahaugens Venner

Bautahaugens Venner ønsker å takke alle som bidro til en vellykka sommersesong 2023!Mange har vært i sving for å få dette til: Oppsummert: Takk for all dugnadsinnsats! Og ikke minst takk til Arne-kara for god dokumentasjon på Hedalen.no. Her er noen smakebiter: Hilsen fra styret i venneforeningaBjørg, Kari, Gunnar, Karin og Sigrid.

Les mer »

Sommerferien er over, og de fleste er i gang med skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi fikk en tøff avslutning på sommeren, da uværet Hans herjet i det lille samfunnet vårt. Tusen takk til alle de som gjorde en stor innsats for å minimere skadene! Vi har virkelig fått føle på kroppen hvor viktig det er å ha en god beredskapsplan, samt ansatte i politi og brannvesen med god kjennskap til lokalsamfunnet. Vi skal snart velge hvem som skal styre kommunen og fylket vårt de kommende fire årene. Jeg har hørt mange si at de ikke har lyst til å stemme i år. De aner rett og slett ikke hvem de skal stemme på. Det synes jeg er synd. Vi er så heldige her i Norge at vi lever i et demokratisk samfunn, hvor vi gjennom våre stemmer faktisk har en reell mulighet til å bestemme hvem som skal styre samfunnet vårt. Det finnes mange land i verden hvor innbyggerne ikke har den muligheten. Selv velger jeg å stemme på Høyre. Høyre vil at Sør-Aurdal kommune skal være en kommune med muligheter for alle. Vi har troen på mangfold, og vil jobbe for at alle i kommunen vår skal føle seg inkludert og ivaretatt, uavhengig av alder,etnisitet,livssyn,seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnivå. Vi tror at gode lokalsamfunn skapes når vi tar alle gode krefter og idéer i bruk, enten de kommer fra privat, frivillig eller offentlig sektor. Sør-Aurdal skal være en JA-kommune, som gir støtte og veiledning til alle som ønsker å starte en virksomhet i vår kommune, og eksisterende næringsliv skal støttes til utvidelse og videreutvikling. Det er de menneskelige ressursene som danner grunnlaget for de tjenestene som vi tilbyr våre innbyggere, enten vi snakker om, barnehage, skole, helse, eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, kriminalomsorg etc… Derfor må vi satse på de ansatte. Vi ønsker at kommunen skal være en arbeidsplass med mulighet for personlig utvikling gjennom å satse på å tilby de ansatte etter- og videreutdanning. De ansatte skal oppleve at de har en meningsfull jobb, som de mestrer. Ethvert samfunn er avhengig av frivillige lag og foreninger. De er absolutt nødvendige for å tilby innbyggerne et variert kulturliv og møteplasser. Derfor vil Høyre arbeide for gode vilkår for frivilligheten. Jeg er stolt over å få lov til å stå på Høyres liste. Den består av flotte,dyktige representanter fra alle bygdene våre, alle med forskjellig yrkes-og livserfaring. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, og vi tror at hver enkelt av oss som bor i Sør-Aurdal bidrar til å skape et godt samfunn for alle. Jeg håper at mange ønsker å bruke stemmeretten sin, og jeg ønsker alle et godt valg. Hilsen Kari-Anne Rustebakke. Kandidat nr. 5 på listen til Sør-Aurdal Høyre.

Kommunestyrevalget 2023YTRING 

Sommerferien er over, og de fleste er i gang med skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi fikk en tøff avslutning på sommeren, da uværet Hans herjet i det lille samfunnet vårt. Tusen takk til alle de som gjorde en stor innsats for å minimere skadene! Vi har virkelig fått føle på kroppen hvor viktig det er…

Les mer »

Ellen Oddveig Rudi. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Preken ved ordinasjonsgudstjeneste i Begnadalen

Tekst: Lignelsen om talentene. I dag har jeg med meg noe som mange sikkert vil dra kjensel på. Det er noe som kan være veldig nyttig å ha; nemlig en verktøykasse. Jeg skal etter hvert komme tilbake til hvorfor jeg har med denne i dag. Å være et menneske, det er på mange måter veldig…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Klassebilder fra 2019

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Hedalen.no har bilder fra avslutningsfester for 10. klasse etter 2017 også. Her finner du bilder fra 2019.

Les mer »

Roger Kjensrud

Forventer byggestart i desember

I kommunestyrets spørretime torsdag stilte Roger Kjensrud (Ap) følgende spørsmål til administrasjonen: – Jeg vet at flere lokale bedrifter venter på utlysning av rehabilitering ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Hvordan er fremdriften i arbeidet, og når utlyses det? Det var kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som svarte. – Anbudsutlysinga skulle ha skjedd like etter sommerferien. Men…

Les mer »

Svein Erik Wold (Sp)

Vil ha vurdert en rekke nye tiltak i Bagn

Svein Erik Wold (Sp) hadde sendt inn dette spørsmål til kommunestyrets spørretime i dag: «Flommen satte sine spor, og vi har fått noen utfordringer vi ikke hadde regnet med. Vi får vel orientering om dette nå i møtet. SAUS har stått delvis under vann og fått store skader. Hvordan forsikringsoppgjøret blir, er vel vanskelig å…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

SakstørkeYTRING 

Det ville vært fint med flere saker som kunne engasjert kommunestyret. Mange av medlemmene som har vært med i denne perioden, har nok følt at det har blitt lite fremtidsrettet arbeid. Vi har hatt noen arbeidsmøter med gruppearbeid og andre saker som har engasjert. Vi har også fått vår første interpellasjon, men den er heller…

Les mer »

Ellen Oddveig Rudi er ordinert og har fått stola. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ordinasjonsgudstjeneste i Begnadalen

Sist søndag ble Ellen Oddveig Rudi ordinert til prest i Den norske kirke. Hun er tilsatt som sokneprest i halv stilling i Leirskogen og Reinli, men kommer til å ha kirkelige tjenester i Hedalen, Begnadalen og Bagn også. Bred utdanning og yrkeserfaring Ellen Oddveig er født i Røsslenn; Øystre Slidre. I dag bor hun i…

Les mer »

Kommunestyret

Sakstørke i Sør-Aurdal?

Både formannskapet og kommunestyret i Sør-Aurdal har svært få saker på sakskartet i sine augustmøter. Hedalen.no har sett på hvor mange saker slike folkevalgte organer behandlet i 2022 i alle seks Valdres-kommunene. Her finner vi forskjeller. Det mest overraskende er kanskje at den minste kommunen, Etnedal, hadde nest mest behandlede saker. Legg også merke til…

Les mer »

Sang. Foto: Åse Østgård Hagen

Kongevegvandring

Sundag kunne leiar i Sør-Aurdal historielag,  Åse Østgård Hagen, ynskje velkomen til dei 35 turdeltakarane som møtte opp ved Olavskjelda på Leirskogen. Blant dei var både prosten i Valdres, Carl Philip Weisser og biskopen i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden. Mange av dei frammøtte kom direkte frå Begnadalen kyrkje der Ellen Oddveig Rudi vart ordinert…

Les mer »

Turdeltakerne Foto: Arne G. Perlestenbakken

En sommerdag i hovedstaden

En sommerdag i hovedstaden var det vi fikk oppleve, vi 33 som deltok på helselagets årlige høsttur.Denne gangen var turmålet Nasjonalmuseet i Oslo. For de fleste av oss var dette første gangen vi besøkte det nye Nasjonalmuseet, og vi ble overveldet over alt vi fikk se og oppleve i dette praktfulle byggverket. Fra Store norske…

Les mer »

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Vet foreløpig ikke hva «Hans» vil koste kommunen

Uværet «Hans» rammet Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober 2022, ble tatt i bruk, og omfattende tiltak ble satt i verk. Beredskapsplanen har avsnitt om økonomi og rapportering ved hendelser. Vi siterer: «Økonomi Ved uønskede hendelser Ordfører/Kommunedirektør har fullmakt til å disponere ressurser inntil kr. 2 – to – million i krisesituasjoner. Dersom formannskapet…

Les mer »

Rikelig med vann på Hedalshengene

Mye nedbør

Knut Digene opplyser at det hadde kommet 374,4 mm nedbør i august på målestasjonen hans fram til søndag 27. august. Lørdag kom det 31,8 mm, og søndag ble det målt 56,9 mm. I Sør-Aurdal er det fortsatt flomfare på oransje nivå til og med tirsdag.

Les mer »

Vegarbeider i Hedalslinna

Utbedringsarbeider i Hedalslinna

I disse dager arbeider Brødrene Dokken AS med utbedringsarbeider i Hedalslinna. – I hovedsak består arbeidet i å grøfterenske der det er behov for det, og å skifte defekte stikkrenner på veg opp til Jevnlismyra, sier ingeniør Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune. – Utover dette vurderer vi nå fortløpende om vi har kapasitet og midler…

Les mer »

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Hvilket parti skal man stemme på i Sør-Aurdal?YTRING 

Dette er spørsmål fra en velger. Endelig begynner partiene å presentere seg. Det var på tide. Det er bare 2 uker igjen til valget. De partiprogrammene som ble mottatt i posten, hadde ulike layouts – men hva med innholdet? «Alle skal ha det bra, alle skal få den hjelpen de trenger, alle har rett til…

Les mer »

Befolkning i Sør-Aurdal etter andre kvartal 2023

Folketallsutvikling i Valdres etter 2. kvartal

Statistisk sentralbyrå har publisert oversikt over folketallsutviklingen etter 2. kvartal i norske kommuner. Sør-Aurdal har den største folketallsnedgangen av kommunene i Valdres med 12 personer. Størst vekst er det i den nest minste kommunen i regionen – Vang – som har økt innbyggertallet med 16 personer. Kommune Folketall etter 2. kvartal Endring etter 1. kvartal…

Les mer »

Helge Hartberg

Preken over Matt 6,24-34

Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus! 10. og 11. september er det valg. Vi skal velge sokneråd og kirkemøte, og vi skal velge kommunestyre og fylkesting. Men det er valg i dag også. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Dere kan ikke tjene både Gud…

Les mer »

Roger Kjensrud

Innlegg fra 2. kandidaten i Sør-Aurdal ArbeiderpartiYTRING 

Etter min første periode som kommunestyre representant stiller jeg til valg i høst som 2. kandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti, bak en meget god ordførerkandidat, Cathrine Hagen. I helgene frem mot valget vil jeg sammen med mine partikolleger bli å se rundt om i kommunen slik at du kan møte oss for en prat om hva…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ordføreren beklager

Torsdag 31.8. er kommunestyret kalt inn til heldagsmøte. Sakslista er svært kort. To saker skal behandles: Så er det ført opp to orienteringer: I tillegg til dette blir det fotografering og spørretime. Bærekraftig kommuneøkonomi 10. mars 2022 valgte kommunestyret et arbeidsutvalg som skulle finne løsninger for en langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi i Sør-Aurdal. Utvalget gjennomførte…

Les mer »

Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Digitalt kirkevalg 2023

Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 eller mer i 2023, har stemmerett. 80,7 % av befolkningen i Sør-Aurdal er medlemmer. Det er to kirkevalg i år: menighetsrådsvalg og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valgperioden er fire år. Nytt i år er at den som har stemmerett, kan stemme digitalt…

Les mer »

Slik stemmer du

Slik kan du stemme ved kommunestyrevalget

Det er valg både til kommunestyre og fylkesting i år, og du kan stemme ved begge valgene. Valgdagene i Sør-Aurdal er 10. og 11. september, men det er også mulig å forhåndsstemme. Du kan påvirke hvem som blir valgt inn i kommunestyret ved å stemme og ved å bruke muligheten som er gitt, til å…

Les mer »

Heddal stavkirke Foto: Åse Østgård Hagen

Sommertur

Historielaget hadde tur til Rjukan og Vemork helga 19. og 20.august. Et av målene med turen var å besøke Norsk Industriarbeidermuseum og Tungtvannskjelleren for å følge i tungtvannssabotørenes fotspor. Museet ble åpnet 18. juni 2022. Tungtvannskjelleren er mest kjent for sabotasjeaksjonen som ble gjennomført her natt til 28. februar 1943, men er også en del…

Les mer »

Flomskader på skoleområdet mandag Foto: Tone Kjensrud

Slår rekorder fra Storflommen i 1938

Met.no: «Hans» har slått mange rekorder, og vi må tilbake til Storflommen i månedsskiftet august-september i 1938 for å se lignende nedbørmengder. Men området som ble rammet under «Hans» ser ut til å være større enn i 1938. Les hele artikkelen her. Offisiell målestasjon i Hedalen Knut Digene har registrert disse tallene på målestasjonen i…

Les mer »

Flotte blåbær

Bærnytt

Det ser ut til å bli mye tyttebær i år, men det er i tidligste laget å plukke dem. Disse bærene smaker best nå de er godt modne. Fra ca. 5. september vil du nok kunne starte høsting av dette bærslaget. I lavlandet har blåbærene vært modne i flere uker, og nå er de flere…

Les mer »

Skadet privat veg. Foto: Håvard Sukke

Naturskadeordningen

I Norge har vi en lovbestemt, offentlig naturskadeerstatningsordning for objekter som ikke kan forsikres, og som blir ødelagt av naturhendelser. Torsdag 17. august inviterte Statsforvalteren til et digitalt møte for kommunene om denne ordningen. Landbruksdirektoratet orienterte og svarte på spørsmål.

Les mer »

Geolog Frode Sandersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jordskred, flomskred og klima

På folkemøtet torsdag kveld orienterte geolog Frode Sandersen om skredet som gikk ned i Spangrudfeltet i Bagn tirsdag 8. august. Ifølge Sandersen er skredbanen på ca. 400 meter. Bredden øker fra 10–20 meter øverst i skredet til ca. 50 meter nederst. Dybden er på ca. 0,5 meter. Skredmassen på ca. 10 000 m³ løsnet som…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2023

Til alle hjelpende hender i forbindelse med Hedalen Kulturfestival!

Det å arrangere en tre-dagers kulturfestival, for flere målgrupper, er i mange tilfeller en umulig tanke. Og i tillegg skulle gjennomføre det i en liten bygd som vår, er spenstig. Men dugnadsånden, velviljen og positiviteten lever i beste velgående i bygda vår. Det er Hedalen Kulturfestival et klart og tydelig bevis på. Allerede i vinter…

Les mer »

Magnus

Flytter gjerne tilbake til Hedalen

Kjenner du igjen karen på bildet ovenfor? Du skal få noen tips: I 2013 avsluttet han grunnskoleopplæringa ved Hedalen barne- og ungdomsskole i en klasse med til sammen 10 elever. Det er ikke lenge siden vi republiserte dette klassebildet: Etter dette startet han på videregående skole på Leira der han tok elektrofag. Nå er han…

Les mer »

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Skader ved flom og naturskader – hva må du gjøre?

Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Les mer »

Myr

Myra bremser flommen når ekstremværet rammer

Statsforvalteren: Denne uka skal vi markere at det er 100 år siden Fokstumyra ble fredet. Ekstremværet «Hans» viser oss tydelig hvorfor vi både må ta vare på og restaurere myrer og våtmarker når klimaet endres. I myra finnes torvmose som kan lagre opp til 20 ganger sin egen vekt i vann. Dette gjør at myra…

Les mer »

Kartutsnitt fra Valdreskart.no. Brune, stiplede linjer viser fareområder.

Boligfelt i skredutsatt område

Torsdag 17. august har kommunen invitert alle innbyggerne i Sør-Aurdal til folkemøte i Sør-Aurdalshallen. Av programmet ser vi at en geolog skal gi en orientering, og ordfører Marit Hougsrud ber om at eventuelle spørsmål blir sendt inn på forhånd. Denne artikkelen avsluttes med tre spørsmål vi håper å få svar på i møtet. På Valdreskart.no…

Les mer »

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Regulanter har ansvar for å begrense flomskader, «for sent for lite»YTRING 

Med bakgrunn i siste dagers hendelser ble jeg oppfordret til å skrive en ytring. Som oppvokst ved Begna fra 1945, og med elva på godt og vondt, er det på nytt spørsmål om samfunnets regler og praksis om vannforvaltningen er til alles beste. Har NVE tilstrekkelig kompetanse og myndighet til å gi regulanten gode nok…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Oppdatering fra kommunen onsdag 16.8.

Det er dessverre avdekket noe forurensing i vannet tilknyttet renseanlegget i Bagn. Kokepåbudet vil derfor fortsatt gjelde. Som et ekstra sikkerhetstiltak vil vannet bli kloret. Det blir gitt beskjed når vannet blir friskmeldt.  Alle boliger i Spangrudfeltet er nå frigitt.   Alle kommunale og fylkeskommunale veier er nå åpne.   Gangbruene Grimsrudbrua og Piltingsrudbrua har…

Les mer »

Mikkjel Fønhus Bildene er lånt med tillatelse fra https://www.mikkjelfonhus.no/

Naturverneren Mikkjel Fønhus

Hedalen kulturfestival 2023 ble avsluttet på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret søndag 6. august. Ett av programinnslagene var viet villmarksforfatteren og naturverneren Mikkjel Fønhus. Det var Arne Erik Fønhus som holdt foredrag for rundt 400 frammøte. Mikkjel Fønhus (1874–1973) skrev i alt 55 romaner, 35 noveller og 2 skuespill. I alt er det solgt 1 875 431…

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Flyttes til Begnadalen skole

Flom som følge av uværet «Hans» har gjort så stor skade på Sør-Aurdal ungdomsskole at elevene inntil videre må få undervisning i andre lokaler. Nå er det bestemt at nedlagte Begnadalen skole skal tas i bruk til dette formålet. Ordfører Marit Hougsrud opplyser at skoleskyss for elevene blir ordnet av Innlandet fylke. Skoleanlegget – Første…

Les mer »

Bagn sentrum. Foto: Stein Bergum

Møte om kompensasjon av kommunenes utgifter ved uværet «Hans»

På Statsforvalterens side leser vi at kommunene kan søke om skjønnsmidler for kompensasjon av utgifter ved håndteringen av uværets konsekvenser. KS og Statsforvalteren inviterer kommunene til et møte der vi vil informere om ordningen. – Søknad om skjønnsmidler for naturskade skal sendes til Statsforvalteren. For større skader og utgifter vil Statsforvalteren vurdere om søknaden skal…

Les mer »

Flomstein ved Mjøsa

Storofsen 1789

En sandfærdig Beretning om den usædvanlige Vandflod og Jordskred som foraarsagedes deels af en stærk Tæle i Jorden, og deels af en overflødig Regn, som nedfaldt samme Tid, hvilket indtraf i Aaret efter Christi Fødsel 1789 den 22de og 23de Juli, det som i efterfølgende Sang fortælles, andgaaende Mandsætteren, tilhørende Gaarden søndre Storruste i Hedalens…

Les mer »

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Oppdatering fra krisestaben

Oppdatering kl. 15.30 Det er meldt en del nedbør i morgen tirsdag. Vi har vært i kontakt med geolog. Hans vurdering er at det har vært lite nedbør de siste døgnene, og at det derfor er en annen situasjon nå enn det var forrige uke. Vi vil følge med på avrenning og på bekker i…

Les mer »

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunestyrevalget 2023

Kommunestyrevalget nærmer seg. Her finner du de fire godkjente valglistene i Sør-Aurdal: Valgprogrammene Her kan du lese partienes valgprogram: Står du i manntallet? Manntallet for Sør-Aurdal kommune ble lagt ut til gjennomsyn i ekspedisjonen på Tingvoll, biblioteket på Bagn, Matkroken Reinli, Begna Dagligvare og Joker Hedalen 10. juli. Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det…

Les mer »

E16

E16 opna

Sundag kveld er E16 Ringerike mellom Nes og Buttingsrud opna. Ein kan no køyre E16 heile vegen mellom Hønefoss og Bergen. Dette melder NRK.no.

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Klassebilder fra 2018

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Hedalen.no har bilder fra avslutningsfester for 10. klasse etter 2017 også. Her finner du bilder fra 2018.

Les mer »

Nye rør er på plass. Foto: Ole Håkon Storeli

Teinvassåsvegen

Lørdag kl. 18.51: Vegstyret opplyser at vegen mellom Hedalen og Nesbyen nå er åpen igjen. Den ble stengt tidligere i uka i Todalen på grunn av store flomskader. Noe anleggsarbeid vil pågå de nærmeste dagene, så kjør ekstra forsiktig og vis hensyn i anleggsområdet.

Les mer »

Fine fjellmolter Foto: Arne Heimestøl

Moltesesongen på hell

Det har vært mye molter i Hedalen i år. I lavlandet kan du fortsatt finne molter i nordvendte hellinger og i skogen. På åpne myrer er sesongen for det meste over. Moltene på hovedbildet ble plukket i 900 meters høyde over havet fredag. I fjellet vil det være mulig å finne molter ei ukes tid…

Les mer »

Hedalen.no følger ekstremværet «Hans» – del 2

Sida er sist oppdatert fredag kl. 17.15. Hedalen.no kommer fortsatt til å dekke det som skjer i forbindelse med ekstremværet «Hans». Sida som vi har brukt fra lørdag til onsdag kl. 11.47, begynner å bli lite oversiktlig. Vi har derfor opprettet en ny logg. Status fra krisestaben kl.16.30 fredag Vi har i dag hatt besøk av…

Les mer »

Foto: Sigrid Bredesen Fossholt

Norway-cup 29. juli-4. august

48 spillere fra Hedalen, Begnadalen og Nes deltok i årets Norway-cup. De fleste var innlosjert på Nordstrand skole fra lørdag–fredag. 25 voksne vakter skiftet på å ha ansvaret på skolen på kveld/natt. Vi stilte med to G/J 11 lag, J 13/14 og G14. Lagene våre er stort sett sammensatt av både jenter og gutter, med…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Rekordbesøk på Vassfardagen

Avslutningen på Hedalen kulturfestival 2023 var lagt til Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Vassfaropplevelser. Rundt 400 deltok på Vassfardagen. Dette er ble en dag for hele familien. Naturrettleder, og nå hedøl, Bjørn Henrik Stavdal Johansen, fortalte om norske rovdyr, Arne Erik Fønhus kåserte om naturverneren Mikkjel Fønhus, Ole Martin Høgfoss viste…

Les mer »

Varsel onsdag morgen

Hedalen.no følger ekstremværet «Hans» – del 1

Det er opprettet en ny side der loggen fortsetter. Årsaken er at denne sida begynner å bli svært full. Onsdag 9.8. kl. 13.30 hadde denne sida hatt 10 187 visninger. Sida er sist oppdatert onsdag kl. 11.37: Søndag sendte Yr.no ut rødt farevarsel om svært mye regn, jord- og flomskredfare og flom. I Hedalen var…

Les mer »

Bagn sentrum. Foto: Stein Bergum

Alvorlig flomsituasjon i Bagn

Stein Bergum har sendt oss bilder som viser flomsituasjonen i Bagn. Begna går over sine bredder. Det er forventet at vannstanden vil fortsette å stige. E 16 er stengt rett sør for sentrum

Les mer »

Forvirret?

Forstår du det du leser, og hvor godt skriver du?

Den internasjonale definisjonen av klarspråk er slik: «Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.» Finn ut hvor lett det er å lese egne og andres tekster. Litt humor

Les mer »

Foto: Ingvild Aaserud

Bildeglimt fra Vassfardagen

Takk for flott arrangement. Både store og små koste seg. Oscar, Anton og Karen Aaserud fikk blant annet prøvd både å smi og ta opp garn.

Les mer »

Bjørnar og Jane. Foto: Privat

Nordisk mester

I juni kunne Hedalen.no fortelle at Bjørnar Bjørnstad hadde tatt NM-gull i gunfighter innenfor Cowboy action shooting på stevnet Six feet under på Løten. I slutten av juli arrangerte Gjøvik pistolklubb nordisk mesterskap i denne sporten. Også her stakk Bjørnar av med seieren i gunfighterkategorien. – Kjæresten min, Jane Wiker (Amber Jane) tok sølv i sin kategori, Cowgirl. Med tanke på…

Les mer »

Black Debbath Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tre flotte konserter på Hedalen stadion lørdag kveld

Været var i godlage på første del av Hedalen kulturfestival lørdag. Men en halvtime etter at familiedagen på Bautahaugen var avslutta, åpnet himmelens sluser seg, og det kom 18 mm nedbør på rundt en time. Dette ga arrangører og frivillige medarbeidere noen ekstra utfordringer før lørdagskveldens samling på Hedalen stadion kunne settes i gang. Under…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Familiedagen på Hedalen kulturfestival ble en suksess

Rundt 350 store og små var innom familiedagen på Bautahaugen lørdag. Været var svært mye bedre enn det Yr.no hadde varslet tidligere i uka. En halvtime etter økta var slutt, kom det en svært kraftig regnbyge. Gratisarrangementet ble besøkt av både bygdefolk, utflytta og tilflytta hedøler, hyttefolk og andre tilreisende. På museumsområdet på Bautahaugen var…

Les mer »

Kaja Fjellberg Pettersen, Ingrid Olava og Einar Halle. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Stemningsfull konsert med høyt musikalsk nivå

Fredag kveld kunne styreleder i Hedalen kulturforum, Osvald Fossholm, ønske velkommen til konsert med Ingrid Olava i Hedalen stavkirke. Interessen for konserten ble så stor at det måtte settes opp en ekstrakonsert. Til sammen ble det solgt vel 230 billetter. – I selskap med Vinjerock, Trollrock og Hilmefestivalen Ordfører Marit Hougsrud hadde fått i oppdrag…

Les mer »

Hedalen helselag

Gå med oss!

Helselaget fortsetter med gåturer annenhver onsdag. Denne årstida prioriterer vi kveldsturer i fjellområder og gamle setergrender. Onsdag 26. juli var utgangspunktet Skålvassåsen, hvor Svanhild Melgård Strømmen møtte oss og tok oss med en runde til bl.a. Elgevassetra og Urdevassetra. Vi starta ved Anderstjern, passerte Svartetjern og videre nedover til Elgevatnet. Her kom vi først til…

Les mer »

Fra Hedalen kulturfestivatl 2921. Foto: Inger Marie Gunderhuset

Festivalen tar mulig regnvær på strak arm

Mens festivalarrangørene gleder seg til den store dagen, har værgudene dessverre bestemt seg for å sende oss litt nedbør. Men frykt ikke, for arrangørene har allerede lagt planer for å sikre at regnet ikke skal ødelegge festen. Det blir satt opp partytelt som ly for regnet, og det vil bli delt ut regnponchoer til de…

Les mer »

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Oppstarten blir noe forsinket

Torsdag 23. mars 2023 vedtok kommunestyret enstemmig å satse på et rehabiliteringsprosjekt på Hedalen barne- og ungdomsskole. Her er vedtaket: «Kommunestyret vedtar alternativ 1 med bruk av disposisjonsfond. Prosjektet vedtas med en ramme på kr 24.700.000. Dette gir kommunen et økt låneopptak på 14.760.000 og bruk av disposisjonsfond med kr 5.000.000.Kommunestyret vedtar å gjennomføre energispareprosjektet…

Les mer »

Gravstøtte

Druknet under fiske i 1915

´Hvor uransagelige ere hans domme og hans veie usporlige´. Dette sitatet fra bibelen står på en av gravstøttene på kirkegården i Hedalen og er hentet fra Romerne 11.33. Gravminnet tilhører Gudbrand Gudbrandsen Vasfaret. Bare 27 år gammel druknet han i Nevlingen i Vassfaret, den 29. oktober 1915. Skriften på støtten er ikke tatt ut av…

Les mer »

Martha og Tor-Ingar Nordby foran Brakadokka – der butikkdriften startet i 1923. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Livskraftig butikk fyller 100 år

I Hedalen har det vært hele ni butikker. Nå er det bare én igjen – Joker Hedalen. Lørdag var det jubileumsmarkering på Bautahaugen. I år er det nemlig 100 år siden Ole Nordby startet butikk i Brakadokka. Brakadokka I 1881 ble Brakadokka etablert som handelssted. Dette gikk konkurs og ble kjøpt opp av Erik Jørgensen…

Les mer »

Klare for Norway Cup 2023

Norway Cup 2023

Etter lang planlegging står Norway Cup for dør med 45 barn, 8 trenere og ledere. Vi har fire lag som drar til Oslo: Jentelaget vårt består også av jenter fra Begnadalen IL Kamp info finner man lett på norwaycup.no. Søk på Hedalen IL, så kommer all info. Møt opp på Ekebergsletta for å heie oss…

Les mer »

Praktfulle molter

Bærnytt: Moltesesongen godt i gang

Det er stedvis bra med molter i år, og kvaliteten på bærene er stort sett god. Bærene modner til ulik tid. Dette gjør at du kan plukke modne molter i samme område flere ganger. Mye regn har gjort myrene svært bløte, og det gjør bærhøstinga til en særdeles god trimøvelse. 🙂

Les mer »

Olavssteinen på Vatneberget. Foto: Sigrid Haugen

Olavssteinen på Vatneberget

Blant de mange bautaene og minnesteinene som Elling Goplerud fikk satt opp på Vatneberget, kom det i 1923 opp en stein til minne om Hellig Olav. Da var det 900 siden Olav Haraldson etter sagnet kom gjennom Hedalen og videre opp gjennom Valdres. Nå er det gått 100 nye år, og 1000 år skal markeres….

Les mer »

Poteter

En minibondes bekjennelser

I gamle dager vokste kjøkkenhagen – det bugnet – det var alt – fra salater til sukkererter, og til og med ripsbuskene koste seg. Solbærbuskene også – og til og med stikkelsbærbuskene Det var så frodig! Men den generasjonen som kunne alt om dette – er dessverre borte her i gården. Og kanskje var jeg…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vil vise fram skogens arbeidsjern

Søndag 23. juli ble første trinn av skogsavdelinga ved Bautahaugen samlinger åpna. Det har blitt et eget tun der tre av fire bygg er restaurert og på plass. Museumsavdelinga skal gi et innblikk i skogsarbeidernes liv. Dette var hardtarbeidende mennesker med skogen som arbeidsplass og koiene i kortere eller lengre perioder som sine hjem. –…

Les mer »

Innlegg til Hedalen.no fra Ståle Borgersen, 2. kandidat for Høyre i Sør-AurdalYTRING 

Nå bærer det mot et nytt kommunevalg den 11. september. Etter en sommer, hvor det har vært mye viderverdigheter i det sentrale politiske miljøet, får vi håpe lokale saker nå tar over oppmerksomheten til mediene. For det er de lokale sakene som betyr noe i et kommunevalg. Sør-Aurdal kommune fortjener at vi engasjerer oss og…

Les mer »

Gjerde med skilt på hytteiendom ved Hellsenningen. Foto: privat

Vil ha moltene for seg selv

På en hytteeiendom ved Hellsenningen i Hedalen har det kommet opp et gjerde som har ført til flere innlegg på facebook. Det er Steinar Nerbye som har satt opp stengselet, og det avgrenser hytteeiendommen og går nesten ned til vannet. Flere reagerer på at gjerdet kommer nær strandkanten – og ikke minst budskapet som er…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Korsang på Bautahaugen

Dette året er det sang og musikk som er hovedtemaet på Bautahaugen. Det har vært folkemusikk, allsang og korpsmusikk der, og sist lørdag var Hedalen sangkor invitert til å holde konsert. I Liesstuggua Været var såpass ustabilt at konserten ble holdt i Liesstuggua. Det ble fyrt i peisen, og bord og benker ble satt inn…

Les mer »

Hund som går fritt

Generell båndtvang

Sist uke publiserte vi et innlegg fra styret for Hedalsfjella. Bakgrunnen for artikkelen var observasjoner av løse hunder i fjellet. Vi siterer fra artikkelen: «Helga 16.–18. juni var to gordonsettere på frifot fra Fledda i 16 timer! Dette var midt i yngletida, og det er stor sannsynlighet for at dette har gjort stor skade på…

Les mer »

Foto: Arne Heimestøl

Har du prøvd Huselivegen?

Etter vinterstormene i 2021 og 2022 ble det bygget en ny skogsbilveg fra Halstein Nerby til Huselivegen. Sistnevnte veg er oppgradert, og nå har grunneierne åpnet en strekning på ca. 3,5 km opp mot Onsknatten. Forutsetningen for å kjøre denne skogsbilvegen er at du betaler en bomavgift på 50 kr. Ved grinda som er plassert…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Galleriet Låven

På åpningen av årets sommerutstilling søndag 16. juli var rundt 60 personer innom galleriet for kjøp og visning av kunst. Alle kunstnerne var til stede for en prat for de som ønsket det. Årets utstillere er Robert H. Grytnes og Elin Dale O`loughlin med billedkunst – og Merthe Tambini Haugland med skulpturer. Galleriet holder åpent…

Les mer »

Aurora Bildet er tatt av Hjerteligfoto

Velkommen til verden!

Dette er Aurora, hun kom til verden 27. mai 2023 kl. 02.54 på Ringerike sykehus. Silje Åsheim og Espen Eidsgaard Kvikstad er Auroras foreldre. Hedalen.no gratulerer!

Les mer »

Klassebilder fra 2016 og 2017

Klassebilder fra 2016 og 2017

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen.  2016 2017

Les mer »

Nedre Reinli. Foto: Åse Østgård Hagen

Menighetsbladet

Ifølge Statistisk sentralbyrå var 80,7 % av befolkningen i Sør-Aurdal medlemmer i Den norske kirke i 2022. Fram til 2023 sendte kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal ut menighetsbladet til alle hjem i kommunen. Fra 2023 ble det slutt på dette, og de som fortsatt ønsker å få bladet i postkassen, må betale for det. Abonnement koster…

Les mer »

Hedalsfjellet

Båndtvang

Igjen er det kommet meldinger til fjellstyret om observasjoner av løse hunder i Hedalsfjellet. Det er dessverre ikke overraskende, men det er svært skuffende og høyst ulovlig. Helga 16.–18. juni var to gordonsettere på frifot fra Fledda i 16 timer! Dette var midt i yngletida, og det er stor sannsynlighet for at dette har gjort…

Les mer »

Klasserom

Tilbud om skoleplass

På Innlandet fylke sin side leser vi at de fleste som kommer direkte fra ungdomsskolen, har fått tilbud om skoleplass. Alle med ungdomsrett får tilbud før skolestart. Av totalt 12 940 søkere til skoletilbud i Innlandet har 12 470 fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket. Merk følgende:…

Les mer »

Kraftstasjon

Hvordan vil strømprisene utvikle seg?

Strømprisene er for tiden rimelige fordi tilgangen på elektrisk kraft nå er god. Det grønne skiftet gjør at Norge må øke produksjonen av fornybar energi med 50 % innen 2030. Er det da sannsynlig at lave kraftpriser vil bli normalen i årene som kommer? Kraftmarkedet Ifølge NVE har Norge hatt strømutveksling med andre land siden…

Les mer »

Foto: Målfrid Joplassen Huseby

Korpsmusikk på Bautahaugen

Hedalen musikkorps holdt en fin konsert på Bautahaugen sist lørdag. Det var over 40 personer i alle aldre som fikk gleden av underholdningen i Liesstuggua. Stor stas! Nydelig ertesuppe og vafler og kaffe var dagens meny.

Les mer »

Bit av bjørneskinnet

Hva vet vi om bjørneskinnet i Hedalen stavkirke?

Et sagn knytter bjørneskinnet i Hedalen stavkirke til tida etter Svartedauden. For vel ti år siden ble det slått fast at denne bjørnen levde innenfor perioden 1290–1370 e.Kr. Det vil si at skinnet faktisk er fra samme tidsrom, og kjernen i sagnet kan være sann. Datering og DNA-analyse I april 2011 var Finn Audun Grøndahl,…

Les mer »

Molte i trestubbe

Vakkert!

Denne molta vokser i en trestubbe. Vakkert!

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dåp i Hedalen stavkirke

Søndag 16. juli ble Martin Digene døpt i Hedalen stavkirke.

Les mer »

Klassebilder fra 2014 og 2015

Klassebilder fra 2014 og 2015

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 2014 2015

Les mer »

Strøm

Er du opptatt av å spare strøm?

Artiklene vi har publisert om solcelleanlegg, strømstyring og energibruk, har hatt svært høye lesertall. Ti enkle råd for lavere strømregning En kald høst og vinter kan koste deg mange tusenlapper i unødvendige strømutgifter. Mange ønsker å gjøre noe for å kutte i strømregningen framover. Nytt tiltak og redusert støtte i Enova-tilskuddet høsten 2023 Noen av…

Les mer »

Catrine Hagen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdøler, valget nærmer segYTRING 

Det betyr at du kan være med på å forme kommunen for framtida. På den enkle måten at du bruker stemmeretten din.  At vår kommune er en flott kommune, er helt sant. At den kan bli ennå bedre, er også helt sant. Vi har plass til mange flere. Dette er én av hovedutfordringene vi står…

Les mer »

Stor traktor med jordfres. Foto: Arne Heimestøl

Satser på nydyrking på Hedalsengene

– Vi trenger mer fôr til alle dyrene på gården, sier Geir Øverby. Ca. 1000 rundballer må produseres hvert år. – Da lønner det seg da å ha større og mer sammenhengende jorder. Nå har Øverby fått avtale med Magne Omsrud, Lars Ims og Ola Skinningsrud om leie av et areal på 50 mål på…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2023

Kan bli ekstrakonsert

Hedalen kulturfestival 2023 starter med konsert av  Ingrid Olava i Hedalen stavkirke fredag 4. august kl. 19.00. Hun har sunget seg inn i våre hjerter og for lengst befestet sin posisjon blant landets mest substansielle og viktige artister. Pågangen for å få kjøpt billetter er nå så stor at arrangøren og Ingrid Olava har avtalt…

Les mer »

Ståle Borgersen, Asle Mikkelsgård Trædal og Magnhild Huseby Bolstad

Valgprogrammet for Sør-Aurdal Høyre

Valgprogrammet for Sør-Aurdal Høyre er klart. Asle Mikkelsgård Trædal har førsteplassen på valglista og er partiets ordførerkandidat. Ståle Borgersen har andreplassen, og Magnhild Huseby Bolstad har tredjeplassen på valglista.

Les mer »

Grind på Hedalsengene. Foto: Arne Heimestøl

Grind kasta i elva

Nils Harald Huset er skuffet. Sist mandag fikk han beskjed om at grinda som skal hindre at husdyr tar seg inn på slåtteenga på Hedalsengene, var borte. Grinda fant Nils Harald Huset og Arne Nerby igjen noen meter unna der den skulle være. Noen hadde løfta den opp og kasta den i elva. – Dette…

Les mer »

Kommunestyret

Habilitet i kommunen

Da saken Særlig skolevei i Sør-Aurdal kommune og retten til skoleskyss skulle behandles av kommunestyret 15.6.2023, avgjorde kommunestyret at tre representanter var inhabile. Representantene hadde det til felles at de har barn i skolealder på aktuell vei, som det heter i møteprotokollen. – Habilitet er det å kunne treffe avgjørelse i en sak fordi man…

Les mer »

Blåbærkart. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 6: Det blir blåbær også

Det ser ut til å bli bra med blåbær i sommer. Foreløpig er det mest kart, men i lavereliggende og solrike strøk kan du finne bær som er i ferd med å bli modne.

Les mer »

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Lørdagssamling med sang og musikk på Bautahaugen

Foreningen Bautahaugens Venner inviterte sist lørdag til samling på Bautahaugen. Denne gangen ble det servert potetsuppe, kaffe og vafler. Inger Olea Digene hadde funnet fram kjente og kjære sanger. Hun hadde også laget en kviss. Helge Rustad og Ola Rygh spilte trekkspill.

Les mer »

Klassebilder fra 2012 og 2013

Klassebilder fra 2012 og 2013

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 2012 2013

Les mer »

Bodil Øyhus Pihl

Bruk stemmeretten din!YTRING 

Sør-Aurdal Senterparti presenterer en godt sammensatt gruppe av engasjerte innbyggere til årets kommunevalg. Du som innbygger går til valgurner for å stemme frem et parti. Ett parti bestående av enkeltpersoner, til rådighet for lokaldemokratiet. For å sikre fellesskapets interesser vil det innebære interessante diskusjoner, sene kvelder med sakspapirene, og opptil flere ganger hodebry, tøffe debatter…

Les mer »

Moltekart. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 5: Det blir molter å finne i år

Molteblomstringa går mot slutten, og flere steder finner vi i disse dager moltekart. Vi har sjekka en del områder 600–750 meter over havet i Hedalen, og flere steder ser det ut til å bli bra med molter både på åpne myrer og i skogkanter. På bildet ovenfor ser du tett med kart. Temperaturen vil avgjøre…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kjøretøytreff på Hedalsheimen

Søndag arrangerte Mitt Sør-Aurdal kjøretøytreff, og det var flere som trosset rufsete vær og våt himmel og møttes til kjøretøyprat utenfor Hedalen bo- og servicesenter. Vi var 15–20 med interesse for kjøretøy som samlet oss rundt de fremmøtte bilene og delte historier om biler og kjøreturer. Stort aldersspenn Som vanlig var alderspennet stort på både…

Les mer »

Hedalen musikkorps spiller ved Mølla. Foto: Kirsten Greaker Heimestøl

Sommeren på Bautahaugen står i sangens og musikkens tegn

På lørdagene framover får vi ulike sang- og musikkinnslag. Se oppslaget om sommerutstillinga. 8. juli: «Allsang på Haugen» med Inger Olea. Vi får også med oss et par trekkspillkarer. 15. juli: Hedalen Musikkorps underholder 22. juli: Hedalen Sangkor blir med 29. juli feirer Joker Hedalen 100 år, og vi samarbeider om et kulturinnslag 5. august…

Les mer »

E-post

Endring av e-posttjenester

Eidsiva Bredbånd avslutter sin e-posttjeneste fra 01.09.2023. Kunder som benytter e-postadresser som slutter med @bbnett må derfor bruke en annen e-postleverandør etter 01.09.2023. Online.no Telenor tar betalt for e-posttjenester. Fra 1. juni må kunder betale 39 kr måneden for e-post 5 GB. De som allerede betaler 29 kroner i måneden for e-postfilter og lagring, vil…

Les mer »

Klassebilder 2021 og 2011

Klassebilder fra 2010 og 2011

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 2010 Foran fra venstre: Ania Kulterud, Sunniva Berg, Ida Kulterud, Renate Kjensrud, Thea HansebakkenBak: Christian Brenden, Jon Fossholt, Henrik Fossholt, Tom Pandur og Ellen Skrinde Øverby (lærer) 2011 Fra venstre: Mona Ildiko Hegdal,…

Les mer »

Bjørn Lien

Lav ledighet i Innlandet

Ved utgangen av juni var 4 768 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. – Det var 49 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Samtidig er det stor etterspørsel etter…

Les mer »

Solceller på Joker Hedalen. Foto: Arne Heimestøl

Har installert solcelleanlegg på butikken

Joker Hedalen er i dag delt i to selskaper. Joker Hedalen DA er et eiendomsselskap som eier bygninger og maskiner. Nordbys eftf. AS er et driftsselskap som eier varebeholdningen. Tor Ingar og Marta Nordby eier Joker Hedalen DA. 1. januar 2023 overtok Anniken Bjørgo driftsselskapet. Satser videre Joker Hedalen har vært gjennom flere større oppgraderinger…

Les mer »

Ellen Oddveig Rudi Foto: Arne Heimstøl

Preken i Hedalen stavkirke

Matteus 19,23–26: 23 Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. 24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» 25 Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og…

Les mer »

Utsikt nordover bygda fra Bautahaugen 17. mai 2021. Foto: Helge Nordby

Respons til Gro om nullkonsesjon i SAKYTRING 

Det tør være kjent at kommunen har hatt flere framstøt, blant annet i utlandet, for å øke, og i det minste å stabilisere innbyggertallet. Hallprosjektet på Bagn skulle gjøre kommunen attraktiv for yngre familier med barn. «Mitt Sør-Aurdal» har som ett av formålene, – å få lys og geranium i alle vinduer. Innføring av eiendomsskatt…

Les mer »

Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

– Besøk stavkirkene våre!

I tidsrommet 1. juli til og med 6. august er det åpent for omvisning i stavkirkene i Hedalen og Reinli. Åpningstiden er alle dager unntatt tirsdager og onsdager i tidsrommet 11.00–17.00. Priser Voksen 90 kr per person Barn 50 kr per person Familie 250 kr Grupper minimum 10 personer 70 kr per person Betaling kan…

Les mer »

Barnehagebarn tar ballbingen i bruk igjen. Foto: Arne Heimestøl

Ballbingen ved skolen klar til bruk igjen

Bingen, som ble tatt i bruk i 2010, er sjainet opp med nytt dekke. Den har vært mye brukt, og nå var det behov for vedlikeholdstiltak. Mål og rekkverksbord ble fjerna, og det gamle toppdekket ble tatt av. Ny sand ble kjørt på plass og avretta, slik at gjennomsnittstykkelsen ble 4 cm. Denne sanden erstatter…

Les mer »

Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommenterer artikkel om eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr. Ifølge vedtatt budsjett vil hele beløpet gå med til drift. Handlingsregelen som ikke blir fulgt I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene. Regelen sa at inntekten fra…

Les mer »

Fra riving av hoppbakken. Foto: Arne Heimestøl

Hoppbakken revet

Hoppbakken til Hedalen idrettslag fikk en del skader i forbindelse med vinterstormene i 2021/2022. Hard medfart fikk også scena som Hedalen kulturforum eier. Dette, sammen med at hoppbakken har vært lite brukt de siste årene, førte til at Hedalen idrettslag besluttet å rive byggverket du ser avbildet nedenfor. Pynter opp Nå er byggverkene fjernet, og…

Les mer »

Etter storstormen 21. november 2021. Foto: Arne Heimestøl

Saman om eit tryggare fylke

Fylkestinget vedtok onsdag 14.6. Saman om eit tryggare fylke: regional plan for samfunnstryggleik. Den nye, regionale planen skal bidra til å vidareutvikle arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Innlandet.

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sommersesongen på Bautahaugen i gang

Lørdag var det åpning av årets sommerutstilling på Bautahaugen samlinger: Sang- og musikkliv i Hedalen gjennom tidene. Bjørg Elisabeth Berg og Sigrid Haugen hadde sammen med velvillig hjelp fra representanter fra lag, foreninger og enkeltpersoner fått på plass en utstilling og et fyldig hefte. – Sang og musikk har levd i Hedalen i mange hundre…

Les mer »

Gro Skinningsrud

Nedsatt konsesjonYTRING 

Fristen for høringsuttalelser i forbindelse med forslag om nedsatt konsesjon i Sør-Aurdal har gått ut, og så vidt jeg kan se av postlista, så er det ikke mange høringsuttalelser som har kommet inn. Det forundrer meg at saken ikke engasjerer flere. Jeg har skrevet hva jeg mener om dette tidligere, så skal ikke gjenta det…

Les mer »

Handlingsregel for eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Sør-Aurdal

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr. I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene. Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte: Fordeling etter handlingsregelen i 2023…

Les mer »

VKR-bil

Endringer i forskrifter om renovasjon

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) oppdaterer lokale forskrifter om husholdningsavfall og avløpsslam for kommunene i Valdres. Det gjennomføres en offentlig høring/ettersyn av forskriftsforslagene. Høringsfristen er 1. august 2023. Vil ha myndighet til å ilegge tvangsmulkt VKR mangler myndighet til å følge opp forurensing som skyldes avfall ved hentepunkter, miljøstasjoner og returpunkter. – Det er behov…

Les mer »

Sør-Aurdal framhaldsskole, Nerstad

Sør-Aurdal framhaldsskole, Nerstad

Margrethe Goplerud Øveren lurer på om noen kan hjelpe til med å finne ut hvem personene på bildet ovenfor er. Dette skriver hun i e-post til redaksjonen: «Min Far, Georg O. Goplerud nr. 2 fra venstre bakre rekke. Mener det er Magna G. Storruste nr. 2 fra venstre fremre rekke. Men hvem er de andre?…

Les mer »

Klassebilder fra 2008 og 2009

Klassebilder fra 2008 og 2009

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. 2008 2009

Les mer »

Vegarbeider på Vestbygdvegen

Opprusting og vedlikehold av fylkesveger i Hedalen

De siste årene har Innlandet fylke gjennomført store opprustingsarbeider på veger i Hedalen. Dette gjelder Hedalsvegen fra fylkesdelet til kirka, vegen over Jevnlismyra og parseller på Vestbygdvegen. Noen kortere og lengre strekninger trenger fortsatt opprusting. Det gjelder eksempelvis parseller av fylkevegen nord for Hedalen stavkirke. – Ikke midler til større tiltak – Større vedlikeholdsprosjekter og…

Les mer »

Jan Ove Brenden

Psykisk uhelse og frivillig arbeidYTRING 

Jeg leste på Hedalen.no at det var ønskelig med skribentbidrag, og fikk derfor lyst å dele litt om min livserfaring fra det å leve med psykisk uhelse, samtidig som jeg gir av meg selv som frivillig i helsetjenesten. Og litt om hvilke positive ringvirkninger det gir meg å jobbe som frivillig. Jeg vet ikke om…

Les mer »

Logoen til Bautahaugens Venner

Få med deg årets sommerutstilling!

Sang- og musikkliv i Hedalen gjennom tidene er temaet for årets sommerutstilling på Bautahaugen. – Med velvillig hjelp fra representanter for lag og foreninger og enkeltpersoner har vi fått på plass ei interessant utstilling og et fyldig hefte, forteller Sigrid Haugen. Hun har, sammen med Bjørg Elisabeth Berg, hatt hovedansvaret for forberedelsene til årets utstilling….

Les mer »

Topplogo Hedalen

Ønsker du å være skribent på Hedalen.no?

Hedalen.no anses av mange for å være et av de mest veldrevne og aktive nettsteder for et lokalsamfunn i Norge. Det meste av æren for dette tilfaller redaktøren, som nedlegger et stort arbeid for Hedalen.no. Redaktøren og styret ønsker å bidra til stadig nytenking og utvikling av Hedalen.no og presenterte derfor et ønske overfor årsmøtet…

Les mer »

Utsikt mot Suluvatnet og Bringen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nye verneområder i juni 2023

Kongen har 20. juni 2023 vedtatt å opprette ni nye, og utvide fire eksisterende naturreservat i Innlandet. De to første som er nevnt i lista, er Korpekløvet i Hedalen og Vassfaret naturreservat (utvidelse) i Flå og Nesbyen kommuner . Vassfaret naturreservat «§ 1 Formål Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en…

Les mer »

Hedalen kulturfestival 2023

Hedalen kulturfestival 4.–6. august

Festivalen starter med konsert av popsanger, pianist, låtskriver og skuespiller Ingrid Olava i Hedalen stavkirke fredag 4. august kl.19.00. Ingrid Olava har sunget seg inn i våre hjerter og for lengst befestet sin posisjon blant landets mest substansielle og viktige artister. Familiedag Lørdag kl. 12.00 blir det familiedag på Bautahaugen. Lag og foreninger i bygda…

Les mer »

Framme fra venstre: Maren, Alf Leon, Olve, Edvart og Trym Rekke 2: Ola, Thora og Hania. Bak: Kulturskolelærerne Arne Johannes Nygård og Kjell Ivar Vestrom Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturskolekonsert på Søre Lokalet

Sist onsdag var det semesteravslutning og konsert på Søre Lokalet. Rundt 40 elever og foresatte hadde møtt fram. Her kan du se og høre glimt fra konserten. Kulturskolen i Sør-Aurdal er desentralisert og tilbyr opplæring i Hedalen, Begnadalen og Bagn. I Hedalen har det i år vært 18 elever fordelt på band, gitar og bass…

Les mer »

Svært mye molteblomster på denne myra. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 3

Moltene blomstrer både i lavlandet og i fjellet. Molteblomsten er enkjønnet. Hannblomster og hunnblomster sitter på hver sin plante, og det er flest hannblomster. Det har ikke vært nattefrost i blomstringa, og det ser ut til at det er bra med innsekter. Gode temperaturer gjør at flere insekter holder høy aktivitet. Det kan føre til…

Les mer »

Fra venstre: Vemund, Eirik, Adriana, Heidi, Amalie, Magdalena og Djordje. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Avslutningsfest for 10. trinn

Torsdag var det avslutningsfest på skolen. Det var 8. og 9. trinn som arrangerte festen, og de serverte gryterett med ris og salat til hovedrett og is med bær til dessert.

Les mer »

Skoleskyss

Små endringer i skoleskysstilbudet

Saken Vurdering av særlig farlig skolevei i Sør-Aurdal kommune og retten til skoleskyss ble behandlet av kommunestyret torsdag 15.6. Formannskapet hadde samme sak til behandling 1. juni. Habilitet Tre av kommunestyrets medlemmer stilte spørsmål om sin habilitet med bakgrunn i at de har barn i skolealder som er berørt av reglene kommunestyret skulle ta stilling…

Les mer »

Fra venstre: Gerd Marit Waagaard Hamar, Marit Hougsrud og Ingrid Kolsrud. Foto: Olav Kristian Huseby

Positivprisen

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune besluttet 1. juni at positivprisen i år skulle gå til Brødrene Dokken AS. Det var Gerd Marit Waagaard Hamar og Ingrid Kolsrud som tok imot prisen på vegne av Brødrene Dokken AS i kommunestyrets møte 15. juni. Om positivprisen I statuttene for prisen, § 2 står det at prisen skal gå…

Les mer »

Brannbilene

Varsel om skogbrann i Hedalen

Beredskapsleder Jan Arnstein Rustøe i Valdres brann- og redningstjeneste opplyser at de fredag ettermiddag fikk varsel om en skogbrann i Grøvsvegen i Hedalen. Brannmannskaper fra Hedalen og Begnadalen rykket ut, men de kunne ikke finne noen brann. – Det kan være at den har blitt slokket av regnet, for det kom noe nedbør i området,…

Les mer »

Fossvang. Foto: Arne Heimestøl

Tre spillemiddelsøknader innvilget – tre fikk avslag

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke. Tre tiltak i Sør-Aurdal er innvilget støtte på til sammen 909 000 kr. Like mange tiltak på til sammen 2 200 000 kr har fått avslag nå, men søknadsbeløpene er godkjent. Fornyet…

Les mer »

Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen tildeles Ørnulf Juvkam Dyve

Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023 skal tildeles Ørnulf Juvkam Dyve. Prisutdelingen finner sted på kulturkvelden fredag 24. november 2023 i Sør-Aurdalshallen. 

Les mer »

Hedalen musikkorps spiller ved Mølla. Foto: Kirsten Greaker Heimestøl

Trivelig sommerkveld ved Mølla

Tirsdag kveld hadde to av Hedalens mange aktivitetstilbud; korpset og helselagets «Gå med oss»-gruppe, bestemt seg for å ha felles sommeravslutning. Det skulle skje ved Mølla. Etter stormen i november 2021 har det blitt hogd og ryddet en del tømmer rundt Mølla og ved stien som går langs elva, og nå var det greit å…

Les mer »

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Lukka møte

I kommunestyrets spørretime torsdag 15.6. tok Arnstein Li (Sp) opp brevet som Utdanningsforbundet hadde sendt til kommunestyrets medlemmer 8. mai vedrørende ressurssituasjonen ved skolene i kommunen. – Hvordan ser kommunedirektøren på dette brevet? spurte Li. – Jeg kan godt svare på det, men da må møtet lukkes fordi det vil komme personopplysninger, sa kommunedirektør Haakon…

Les mer »