Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Formannskapsmøtet tirsdag

Covid 19-situasjonen gjør at formannskapsmøtet tirsdag 24.11. blir stengt for publikum og presse. – Alle som ønsker det, kan følge møtet på kommune-TV fra kl. 09.00, sier ordfører Marit Hougsrud. Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021–2024 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser er den største saken på dette formannskapsmøtet.
Les mer

Ikke sju, men femten slag

Det er travle dager for Berit Åsli i Hedalen. Store deler av uka jobber hun nå med julebakst. Her produseres det goro, serinakaker, brune pinner, skurnakaker, tebrød, kalaskaker, samt alle de andre slag som for mange er tradisjonskaker til jul. Hos Berit kan man bare ringe og spørre, hun baker det meste som kundene vil…
Les mer

Giverdugnad erstatter julemessa

I år blir det ingen julemesse i gymsalen på skolen den siste lørdagen i november, slik det har vært i flere tiår. En giverdugnad erstatter messa dette året, og per 22.11. har det kommet inn 32 500 kr. Aksjonen fortsetter noen uker til. Vi som er medlemmer i misjonsforeningen i Hedalen, blir oppfordret til å…
Les mer

Behov for mer oppklaring

Denne artikkelen er uferdig. Hedalen.no forsøker å ta temperaturen på kommuneøkonomien i Sør-Aurdal med bakgrunn i kommunens egne, vedtatte måltall for sunn kommuneøkonomi. Underveis i dette arbeidet mener vi at vi har avdekket opplysninger i budsjett- og økonomiplanen som ikke kan være korrekte, eller som er mangelfulle. Kanskje kan leserne bidra til ytterligere oppklaring? Gjeld…
Les mer

«Jul i Valdres»

Hedalen Ungdomslag (HUL) selger, tradisjon tro, «Jul i Valdres». I år vil overskuddet nyttes uavkortet til «Klubben på Lokalet», fritidsklubb for ungdommer i alderen 8.klasse til 19 år. Grunnet korona-pandemien er det uvisst om vi klarer å organisere dørsalg i samme omfang som tidligere. Bladene vil bli lagt ut for salg i nærbutikken i starten…
Les mer

God start på klassequizzen

Onsdag denne uka deltok 10. klassingene Andreas, Dennis og Lea Victoria i klassequizen til NRK. De tre elevene fra Hedalen svarte riktig på 10 av 12 oppgaver. Klassequizen er en nasjonal kunnskapskonkurranse for elever på 10. trinn. I år arrangeres den for åttende gang. Antallet påmeldte skoler er rekordhøyt. I Innlandet deltar 59 ungdomsskoler. Konkurransen…
Les mer

KommuneøkonomienLEIAREN 

Måndag la vi ut ei ytring om kommuneøkonomi frå kommunestyrerepresentantane Marit Hougsrud, Ragnhild Kvale og Svein Erik Wold – alle frå Senterpartiet. – Vi har nok ein gong anstrengd kommuneøkonomi. Vi har store endringar i demografi dei siste åra, mens kommunen sine tenester er organiserte som før. Vi vil derfor minne om at vi har…
Les mer

Fylkesmannens vurdering av Sør-Aurdal kommune – 2020

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Fylkesmannen har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet som presenteres, er et sammendrag av hvordan Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar…
Les mer

Smittesituasjon Covid-19 i Sør-Aurdal kommune

Kommunen fikk den 19. november beskjed om at en person med påvist smitte har hatt nærkontakt med flere personer i Sør- Aurdal kommune. Personen med påvist smitte er bosatt i en annen kommune. Alle elever og ansatte i 5.–7. klasse ved HEBU, 4. klasse ved Bagn skole og kohorten for store barn ved Hedalen naturbarnehage er satt…
Les mer

Landbruksplast på avveie

På Engene i Hedalen har landbruksplast på avveie de siste årene vært en utfordring. Plast, som kommer fra rundballer, havner av ulike grunner i elva, langs elvebreddene og i naturen ellers. På en strekning på vel fire kilometer fant vi denne uka 90 forekomster av landbruksplast langs elva. Vindvær bidrar sterkt til å flytte plasten…
Les mer

Kommunebudsjettet 2021 og skolespørsmålYTRING 

FAU, Hedalen barne- og ungdomsskole (FAU Hedalen) har gjennom media registrert at endringer i skolestrukturen er tema i forslaget til kommunebudsjettet 2021. Vi ønsker derfor komme med et innspill til politikerne i kommunen før kommunebudsjettet skal behandles og vedtas. Kommunerevisjonen kom i desember 2019 med rapporten «Skole i Sør-Aurdal kommune». I rapporten heter det bl.a.:…
Les mer

Løypebidrag sesongen 2020–2021

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Tidligere har du mottatt et eget skriv om dette vedlagt et innbetalingskort. Kostnadene rundt dette har vært store, og vi har nå valgt å prøve å nå dere på andre måter; bl.a. på faceboksiden vår som vi vet har mange brukere. Løypelaget vår er en ideell forening som baserer…
Les mer

Hvem rydder opp?YTRING 

Vi har nå snart hatt hytte i Hellsenningslia i 14 år, og stortrives! Siden vi ble pensjonister, er vi her ofte og i lange strekk, opplever det som vår andre bolig. Daglige turer allesteds, til alle årstider, gir gode opplevelser og sjelelig ro! Og stort sett er det ryddig og lite søppel langs veier og…
Les mer

Innsamling til ny værstasjon fullført

Stiftelsen Hedalen.no inviterte hyttefolk, næringsliv, bygdefolk og andre til å bli med på innsamling til ny værstasjon på Søbekkseter. Den vil koste ca. 41 000 kroner. Onsdag 18.11. er det kommet inn 44 100 kroner. Det betyr at det er nok midler til å kjøpe inn nødvendig utstyr, til å forsikre det og til å…
Les mer

Formannskapet

Formannskapet har møte på Tingvoll tirsdag 24.11. i tidsrommet 09.00–16.00. Det er fem saker som skal behandles: Forskottsskattevedtak 2021, Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021– 2024 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser, Budsjett for rentemidler av skogfond 2021, Klagebehandling på utslippstillatelse og Søknad om dispensasjon fra plankrav–Begnadalen skytterlagsbane. Her finner du innkalling og saksdokumenter.
Les mer

Kan koste deg dyrt

Er du knyttet til ett av de kommunale vannverkene, kan det lønne seg stort å følge med på vannforbruket. Fra og med 2020 skulle alle ha fått installert vannmåler. Mange har fått det, og ved nyttår skal den enkelte forbruker lese av egen måler. Heretter skal privathusholdninger betale en fastavgift + forbruksavgift på vann og…
Les mer

Saksbehandling i Sør-Aurdal for dummiesYTRING 

Vanskelige ting må systematiseres og lages enkelt for oss som er en dummies i kommunepolitikk. Med dette innlegget prøver jeg å skjønne hvordan saksbehandling foregår i Sør-Aurdal. Her: Saksbehandlingen på nedleggelser av skoler i kommunen. Kanskje kan politikk bli interessant likevel? Det er tre hovedaktører: Kommunestyret som har øverste myndighet (valgt av folket). Formannskapet er…
Les mer

Heltene i frontlinjaYTRING 

Det er åtte måneder siden Norge stengte ned. Åtte måneder siden vi måtte endre på hvordan vi omgikk hverandre. Og for min del er det åtte måneder siden jeg begynte i jobben jeg har nå, som legevaktsoverlege i Porsgrunn. Jeg leser i aviser og på sosiale media om kollegaer som gråter av utmattelse når de…
Les mer

Berger vi kommunen ved å legge ned skoler?YTRING 

Jeg registrerer at ordfører Marit Hougsrud fra Begnadalen hadde hatt søvnproblemer etter det siste kommunestyremøtet . Til orientering kan jeg fortelle at det er nok MANGE av innbyggerne i Sør-Aurdal kommune som har det når de tenker på pengebruken i kommunen. Jeg selv har dårlig søvn som det er mange årsaker til, men jeg må…
Les mer

Kommunepolitikk for dummiesYTRING 

Dette innlegget er ment å ha til hensikt å lage en oversikt over det som nå skjer i politiske organer i kommunen angående sparing. Her: skolenedleggelser. Jeg prøver å forstå ved å systematisere litt og gjøre det litt lettere å forstå for meg selv og også kanskje noen flere. Sør-Aurdal kommune (SAK) har fått ny,…
Les mer

Innovasjon i Sør-Aurdal

– I kommunen vår skjer det mye positivt om dagen. Selv om Covid-19-spøkelset lurer i kulissene, seiler mange bedrifter i medvind, og troen på en fremtid er så absolutt tilstede, sier Torgeir Kulterud, som jobber i Eltrik AS. Avisa Valdres hadde for en tid tilbake en reportasje om Norsk Massiv Tre (NMT) som produserer elementer…
Les mer

Covid 19

Søndag meldte VG at Sør-Aurdal kommune har fått en ny person med Covid-19-registrert smitte. Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen opplyser at dette er en person som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke har oppholdt seg i Sør-Aurdal.
Les mer

Samler kunnskap om fritidsboligene

Hva er fritidsboligens betydning for innlandssamfunnet? Østlandsforskning vil samle kunnskapen som finnes om fritidsboliger i fylket. Fylkesutvalget vedtok tirsdag å bevilge 700 000 kroner til Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, slik at de kan utarbeide et kunnskapsgrunnlag om Innlandet som fritidsboligfylke. Les hele saken på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside.
Les mer

Hedalen barne- og ungdomsskole danset

BlimE-dansen 2020 torsdag 12. november kl. 12.00– sammen med resten av Norge og mange andre land! BlimE er en del av NRK Supers vennskapskampanje og fyller 10 år i år. Redd barna har laget et eget undervisningsopplegg for skoler, og BlimE er nå blitt lansert på verdensbasis. Vil du se HEBU danse? Her kan du…
Les mer

Budsjettprosessen

Det har vært en del uklarheter rundt budsjettprosessen. Vi har spurt ordfører Marit Hougsrud hva det er som skal skje fram til kommunestyrets møte 17. desember. Slik vi har forstått det, blir forslag til budsjett og økonomiplan publisert på kommunens hjemmeside tirsdag 17.11. Formannskapet behandler budsjettet 24.11.  Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 17.12. Hvem er…
Les mer

Et hjertesukk til de folkevalgte i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Dette skriver jeg både som innbygger og kommunalt ansatt i Sør-Aurdal kommune. Jeg vil starte med å si at jeg er klar over at jeg har flere roller i denne saken, men samtidig er jeg ganske oppgitt uansett hvilken hatt jeg har på. Det er vel flere av oss som kan kjenne på denne hatt-utfordringen…
Les mer

Budsjett 2021 – hva skal prioriteres og satses på ?YTRING 

Før kommunevalget i 2019 kom vi i AP fram med våre hjertesaker. En av disse er å satse på levende grender i kommunen og med skole helt i nærheten. Vi mener at dette er en avgjørende faktor for etablering av nye familier i sørenden av bygda vår.Vi står nå foran det andre budsjettet som denne…
Les mer

Kjære ordførerYTRING 

Etter kommunestyrevalget høsten 2019 fikk vi en ny ordfører som markedsførte seg som ordfører med interesse for det som skjedde i kommunen. Vi opplevde en blid og hyggelig person som dukket opp til arrangementer rundt i alle bygdene. Vi følte faktisk at vi hadde en ordfører som var interessert i oss, uansett parti-tilknytning. Vi var…
Les mer

Besøkte skolene i Begnadalen og Hedalen

– For meg er det naturlig å snakke med de ansatte når det er lagt inn forslag til tiltak som kan ha stor betydning for dem. Jeg gikk igjennom alle forslag til tiltak og alle forslag til investeringer for Oppvekst og kultur, både i Begnadalen og i Hedalen. Dette opplyser kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven…
Les mer

Helselaget informerer

Vi tar en 13. dagsmarsj lørdag 9. januar med hodelykt, refleks og traktering. Mer informasjon kommer seinere. 13. dagsbasaren utsettes til lørdag 29. mai 2021. Det blir en litt annerledes basar, men tradisjonell nok. Fra hoppetau til demens. Ja, alt henger sammen. 40 hoppetau og 6 slengtau ga vi til skolen i høst. Det gir…
Les mer

Vakkert

Snøen har kommet og reist. Den siste uka har rim pyntet naturen.
Les mer

Kjære kommunestyrerepresentanter, kommunedirektør og skoleadministrasjonen i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Begnadalen Bygdeutvalg ønsker med dette å støtte seg til de mange innslagene det er kommet som kritiserer forslaget i budsjettet om skolenedleggelse av Begnadalen skole og Hedalen ungdomsskole. Det er mange gode argumenter som kommer frem i disse innslagene, så vi skal ikke repetere alle de her. Et klart flertall av de vi har snakket…
Les mer

Forsøpling

Vi gikk enn tur langs elva i oktober. Det er litt av hvert som følger med elva, hvor ender det til slutt tro? Tønna lå i elvekanten, og vi fikk litt ekstra trening på tur tilbake.
Les mer

Minneord

Ho mor, Guri Lie, døde den 29.10.2020. Da var hun 98 1/2 år. Ho mor tilhørte nøysomhetens generasjon. Det var den generasjonen som bygde opp bygdene våre og levde på naturalhushold, vasket klær i elva og dro på setra hver sommer. De strikket mens de gikk, forlangte lite og var fornøyd med det de hadde.…
Les mer

– Det ble reist mistillit til administrasjonen

– Hovedpoenget var å minne oss selv på vår rolle som folkevalgte og det ansvaret som følger med. Det sier ordfører Marit Hougsrud i en kommentar til noe av det som skjedde i kommunestyremøtet torsdag 5. november. Tirsdag kveld var det møte i utvidet formannskap. Der var flere fra administrasjonen også til stede. Ordføreren innledet…
Les mer

Vil ikke legge ned skoler

10 kommunestyrerepresentanter sendte torsdag 5. november brev til ordfører Marit Hougsrud der de foreslår at skolestrukturen i kommunen skal bestå i den valgperioden vi er inne i. Administrasjonen må finne inndekning for kostnadene enten via fond eller andre innsparinger. Dette er de ti kommunestyrerepresentantene som nå utgjør over halvparten av kommunestyrets faste medlemmer: Gunnar Heiene…
Les mer

Hedalen kulturfestival 2021

Det var med skuffelse vi, i likhet med stort sett alle andre festivaler, ble nødt til å avlyse kulturfestivalen 2020. Men det positive var at vi fikk mer tid til å skaffe et enda bedre og bredere program. Vi hadde vår første festival i 2019 på Bautahaugen. Neste år har vi flyttet mesteparten av festivalen…
Les mer

Teater Innlandet gjestet Hedalen

En mørk onsdag i november, hvor nyhetssendingene preges av amerikansk galskap, med demokratiet under press, og stadig nye rekorder i antall covid-smittede, er det fint å kunne komme på Lokalet for å få oppleve litt kultur. Kultur er alltid viktig, men spesielt nå. Hvordan ville perioden i mars vært uten musikk, bøker, film og serier.…
Les mer

Hvilket handlingsrom har våre politikere?

– God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning, skriver fylkesmannen i Nordland i en veileder. Økonomistyring dreier seg om: Hvor mye skal vi produsere? Hvem skal tilby tjenestene? Hva skal tilbys, og hvordan? Hvor mye, og til hvilken kvalitet? Hvem skal få tjenestene? Når og til hvilken mengde? Hvem skal betale og hvordan? Hvem skal…
Les mer

Velkommen til verden!

Fillip Lindberg ble født 01.08.20 på Ringerike sykehus. Stolte søsken er Aurora, Mariell og Isak. Hilsen Tone (Kulterud) og Vegard Lindberg Hedalen.no gratulerer!
Les mer

Skolesak skapte høy temperatur

Opposisjonen ville i kommunestyret sist torsdag ha saken om rehabilitering av Bagn skule utsatt, men ble nedstemt. Kjell Eriksen (TPK) hadde forberedt et lengre innlegg. Det gjengir vi her: «Jeg har jo ingen historie som kommunepolitiker, og blir derfor urolig når jeg leser argumentene. Sitat: «Kommunen har ynskt å vente med denne rehabiliteringen til etter at…
Les mer

Covid-19 påvist etter opphold på Vassfaret leirskole

Torsdag kveld skrev «Valdres» at en elev som fulgte med et skoletrinn fra Bærum, hadde vært i nærkontakt med en covid-19-smitta. Eleven ble sendt hjem, og covid-19-testen var positiv. Dette medførte at hele elevgruppa fikk avlyst sitt leirskoleopphold. Dette skjedde 26. oktober. Samtlige ansatte ved leirskolen ble satt i karantene i 10 dager. Hedalen.no fikk…
Les mer

Stilte spørsmål om mobilnettet

Varaordfører Olav Kristian Huseby (H) stilte følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime torsdag 5.11.: Når deler av infrastrukturen rammes, er det viktig at befolkningen i området som er berørt, får informasjon om hva som er rammet, hva de skal gjøre, og når det er forventet at situasjonen er under kontroll og tilbake til normalen.I går og…
Les mer

Høstfest i 4H 2020

I år har vi hatt en litt annerledes høstfest, men også bra fest likevel. Vi satt opp utstillingene sine i gruppevis i løpet av dagen, og alle fikk vist fram det de hadde jobbet med gjennom året.  Vi hadde fire flinke programledere Mathilde, Sofie, Angelica og Hannah.  Under festen hadde vi servering av pizza og…
Les mer

Eiendomsmarkedet i Sør-Aurdal

Boligeiendomsmarkedet i Sør-Aurdal kan deles i to. Rene boligeiendommer/ leiligheter og landbrukseiendommer/småbruk. Landbrukseiendommer skiller seg ut med at det er konsesjonsplikt og bo-/driveplikt. Priser og omløpstid Boligmarkedet i kommunen har i noen år vært å se på som todelt i forhold til prisutvikling og omløpstid. I kommunesenteret Bagn har priser på brukte boliger lagt seg…
Les mer

Telenettet nede i Hedalen

Telenettet har vært nede i Hedalen fra midt på dagen 4.11. Kl. 20.15 fungerer nettet i alle fall i deler av bygda. Vi har ikke full oversikt over situasjonen. Vi får også opplyst at fibernettet til Telenor var nede fra 01.00 til 09.00 4.11. Når mobilnettet er nede Flere har telefoner som kan brukes til…
Les mer

Redusert kjøtforbruk og jordbruk i Valdres

Forskarar i NIBIO har på oppdrag av Animalia AS utarbeidd ein rapport (NIBIO rapport Vol 5, nr 170, 2019) om konsekvensar for jordbruket av redusert kjøtforbruk. Produksjon og forbruk av kjøt i Noreg har auka dei siste 50 åra, men tendensen dei siste 2–3 åra er at samla kjøtforbruk, både per person og totalt, er…
Les mer

Ny landbruksplan for Sør-Aurdal

Kommunestyret skal behandle planforslaget torsdag 4.11. – Landbruksplanen er en sektorplan som ikke er juridisk bindende, men administrasjonen mener det er et viktig dokument med målsettinger for landbruket i Sør-Aurdal. Planen skal revideres om 4 år, men målsettinger er satt ut fra 10 års perspektiv for hvordan vi skal ta vare på og utvikle videre…
Les mer

En brumunddøl ser tilbake

Finn Olav Teslo har gitt ut sin tredje bok i en serie om oppveksten til en brumunddøl, med hendelser fra 50-tallet og fram til i dag. I Sør-Aurdal er Teslo for mange kjent som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet og kontrollutvalgsleder. Finn Olav vokste opp i Brumunddal. Da han var 26 år, flyttet han til Hadeland. I…
Les mer

Kostnadssprekk på 4,9 millionar kroner

Kommunedirektøren foreslår at ramma for rehabilitering av Bagn skule skal aukast frå 7,1 millionar til 12 millionar kroner. – Vurderinga vår er at det er fornuftig å gjere dette no i staden for å utsetje eller prøver å droppe nokre av tiltaka, les vi i saka som kjem opp i kommunestyret torsdag 5. november. Her…
Les mer

Vil ikke endre skole- og barnehagestruktur

Befolkningsutvikling, bolyst, barnehage, skole og arbeidsplasser er viktige tema i kommunen vår. Vi har stilt Kjell Eriksen, som leder bolystprosjektet, og som sitter i kommunestyret for TPK, fem spørsmål. Begnadalen skole, Begnadalen barnehage og ungdomstrinnet i Hedalen kan bli lagt ned. Hvordan ser du på dette i lys av bolystprosjektet du nå leder? – For…
Les mer

Ber kontrollutvalget gripe inn

Leder i Sør-Aurdal Arbeiderparti, Reidar Schlytter, har sendt brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune der han ber om at utvalget gjennomgår vedtak som kommunestyret gjorde i 2019, men som ikke er fulgt opp. Kontrollutvalgets leder, Finn Olav Teslo, har meldt tilbake at saken kommer opp på kontrollutvalgets møte 21. november. To enstemmige vedtak I forbindelse…
Les mer

Kommunetorget

Jeg heter Kjell Ivar Vestrom og er musikklærer og kordirigent ansatt i Sør-Aurdal Kulturskole i en 37 % stilling siden 2005. Etter å ha bodd utafor kommunen det meste av mitt voksne liv, tok jeg valget å prøve i hvert fall tre år i heimbygda Hedalen. Nå har det altså gått 15 år, og det…
Les mer

Tilsyn fra Helsetilsynet Innlandet

Omkring 30 ansatte ved Fekjær psykiatriske senter fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra det tre dager lange tilsynet ved senteret. Hovedkonklusjonen var at det ikke var funnet noen lovbrudd. Institusjonen skal arbeide videre med spesialistdekning og journaldekning av spesialistinvolvering. Samtidig bekreftet tilsynet at spesialistinvolvering er faglig forsvarlig…
Les mer

Kommunetorget

I samarbeid med de ansatte ved Sør-Aurdalsheimen er det utarbeidet tre punkter med positive sider og tre punkter med utfordringer som vi har ved arbeidsplassen vår. Dette innlegget ble framført i kommunestyret 22.10.2020 Positive sider ved SAH Det ytes mye god omsorg i det daglige. Nå når det har vært begrensninger på besøk fra pårørende, har…
Les mer

Ringerike med sterk satsing på oppvekst i Nes

4. juni 2020 vedtok kommunestyret i Ringerike ombygging av nåværende skolebygg på Nes i Ådal til et oppvekstsenter som skal inneholde både skole og barnehage. Utbyggingen gjennomføres innenfor avsatt ramme i budsjett 2020 på 31 millioner kroner. Nes skole er en 1–10 skole med 23 elever dette skoleåret. Skoleåret 2021/2022 ser det ut til at…
Les mer

Utskrift fra Framsikt

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har sendt oss vedlagte utskrift av Framsikt – budsjettverktøet administrasjonen og politikerne nå bruker i budsjettarbeidet. – Jeg har ingen mulighet, slik systemet er i dag, til å ta ut oversikt over de tiltaksforslagene som ligger inne per nå. Disse forslagene vil uansett kunne endres fortløpende fremover i tid også, skriver…
Les mer

Kommunetorget

Da jeg fikk spørsmål om å komme i kommunestyremøte og fortelle om jobben min, ble jeg først litt skeptisk, men etter å ha tenkt meg om, så synes jeg dette faktisk var et veldig bra initiativ fra ordføreren. Tror det er viktig at kommunestyret vet hvem som jobber i kommunen og hva de gjør. Jeg…
Les mer

Reaksjon på Solveig Lies innlegg i «Valdres»YTRING 

Da jeg leste innlegget til Solveig Lie i avisa «Valdres», ble jeg ganske forundret. Det går tydelig fram at løsningen på de økonomiske problemene i Sør-Aurdal er å kvitte seg med en del eldre. Det er de som er årsaken til problemene. Slik tolker hun forslag til budsjett som er lagt fram. Jeg mener dette…
Les mer

Applaus i kommunestyret

Nylig ble det kjent at Brød­re­ne Arild Heim­li Johnsen, Cato Johnsen og Thu­re Johnsen in­ves­te­rer 15 mil­li­o­ner kro­ner i en ny fa­brikk på Beg­na in­du­stri­om­rå­de. Virksomheten til brødrene Johnsen er or­ga­ni­sert i to ho­ved­fir­ma­er, Trappemakeren AS og Mil­li­me­te­ren AS. Firmaet Trappemakeren AS har vært i Sør-Aurdal siden 2012. Når den nye fabrikken står ferdig til…
Les mer

Kommunetorget

Flere ansatte i kommunen var invitert til kommunestyremøtet torsdag 22.10. De inviterte fikk anledning til å presentere seg selv og sin arbeidsplass. Hedalen.no har invitert dem til å sende inn presentasjonene de la fram. Møtet var ikke videooverført, og vi mener det er viktig at flere kan få lese det som ble delt i møtet.…
Les mer

Budsjettarbeidet i Sør-AurdalYRING 

Det vises til innlegg i avisa-valdres den 22.10.2020: «Ingen ting i kommunebudsjettet er hemmeleg» og i hedalen.no 20.10.2020: «Turbulent oppstart på budsjettarbeidet.» Det dreier seg selvfølgelig om Sør-Aurdal kommune. Og det dreier seg nok en gang om ikke å følge kommunelovens regler om åpenhet og det dreier seg om enda flere usikre år om skoler…
Les mer

Trenger mer innsikt i Framsikt

I torsdagens kommunestyremøte kunne ikke kommunedirektøren og to kommunalsjefer møte. Dette skapte utfordringer da utkast til budsjett og økonomiplan skulle presenteres. Presentasjonen ble gjennomført av økonomisjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen (bildet ovenfor) og ordfører Marit Hougsrud. Deretter gjorde posisjon og opposisjon seg kjent med dataverktøyet Framsikt og de budsjettopplysninger som i øyeblikket ligger der. Pressen får…
Les mer

Kommunetorget

Flere ansatte i kommunen var invitert til kommunestyremøtet torsdag 22.10. De inviterte fikk anledning til å presentere seg selv og sin arbeidsplass. Hedalen.no har invitert dem til å sende inn presentasjonene de la fram. Møtet var ikke videooverført, og vi mener det er viktig at flere kan få lese det som ble delt i møtet.…
Les mer

Rapport fra Bautahaugens venner

2020 ble et uvanlig år for venneforeninga. Årsmøtet var forberedt og kunngjort til 24. mars. Da slo korona-epidemien inn over landet, og 12. mars alt ble nedstengt og satt på vent. Vi hadde også starta planlegginga av sommerutstilling med tema jakt. Da vi ble kjent at ei arbeidsgruppe planla ei utstilling i forbindelse med et…
Les mer

Pressemelding om Covid-19

Dette skriver kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen torsdag: «Sør-Aurdal kommune har i dag registrert sitt første tilfelle av Covid-19 smitte. Smittested er kartlagt til utlandet. Det registrerte smittetilfellet gjelder en person med folkeregistrert adresse i Sør-Aurdal kommune.Personen bor i annen kommune. Kommuneoverlegen har kontroll på smittesporing sammen med bostedskommunen.»
Les mer

60-årsfeiring

18. september 1960 var det konfirmasjon i Hedalen kirke ved pastor Reidar Nielsen. Vi var seks konfirmanter.I år er det 60 år siden, så dette ville vi feire. Søndag 18. oktober var fire av oss samlet til 60 års-feiring. Vi starta med middag sammen med Signe prest. Tida gikk fort med mye prat og mimring.…
Les mer

Én konfirmant

Hannah Elvira er eneste elev i 9. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole i år og er også den eneste som er påmeldt til konfirmantundervisning i Hedalen. Konfirmantundervisningen er felles for hele Sør-Aurdal. – Jeg gleder meg til konfirmanttida, sier Hannah Elvira.
Les mer

Digital ungdomsklubb for ungdommer i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal ungdomsråd tar koronaepidemien på alvor og finner nye digitale løsninger for ungdommene i Sør-Aurdal.Koronaepidemien rammer oss alle. Sør-Aurdal ungdomsråd har sett på hva dette gjør for ungdommene i kommunen og hva ungdomsrådet kan bidra med. De ønsket derfor å gi et tilbud, i tillegg til de ordinære ungdomsklubbene i kommunen. De ville opprette en…
Les mer

Turbulent oppstart på budsjettarbeidet

I en ytring på Hedalen.no forteller leder i Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter, at kommunedirektøren foreslår nedleggelse av barneskoletilbudet i Begnadalen, ungdomstrinnet i Hedalen og barnehagen i Begnadalen. Det er ikke lagt fram noen sak på kommunens hjemmeside som varsler dette. Derimot har kommunestyrepolitikerne fått innlogg i dataverktøyet Framsikt. Det er her opplysningene er hentet ut.…
Les mer

Folkevalgte må gi innbyggerne innsyn

«Det er grunnleggende for vårt demokrati at innbyggerne er sikret innsyn i politiske beslutningsprosesser. Hvorfor skjer ikke det overalt?» 14.11.2019 publiserte Kommunal Rapport en leder der Sør-Aurdal kommune ble omtalt. Her kan du lese lederen.
Les mer

Hva er det som skjer i Sør-Aurdal?YTRING 

Undertegnede, som er leder for Sør-Aurdal Arbeiderparti, registrerer stor frustrasjon blant kommunepolitikerne og særlig i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe over kommunedirektørens behandling av saker som er til behandling i kommunestyret. I disse tider dreier det seg om framlegging og behandling av neste års budsjett. På nytt skjønner jeg at kommunedirektøren har satt på kartet nedlegging av Begnadalen…
Les mer

Høstfester i 4H

Nå er vi på full fart inn i en høstfestperiode i 4H, og mange lurer på hvordan dette blir i 2020 og alle restriksjoner vi må ta hensyn til. Men selvfølgelig skal vi ha høstfester i år også! Til sammen 25 klubber og 550 4H-ere står igjen klare for fest rundt om i fylket vårt.…
Les mer

Hyttefolkets HEDERSPRIS til Line Wermundsen Mork

«Hyttefolkets HEDERSPRIS tildeles hvert år den eller de som på særlig fortjenstfullt vis har gjort en innsats for det folkelige, norske hyttelivet. Priskomiteen har for 2020 valgt å gi prisen til Line Wermundsen Mork, Hedalen løypelag. Mork ledet Hedalen løypelag fra lagets start i 2006 til årsmøtet høsten 2019. Prisen skulle ha vært delt ut…
Les mer

71 706 kr til TV-aksjonen 2020

Hver sør-aurdøl ga i gjennomsnitt 24,27 kr til TV-aksjonen. I Innlandet var vi på 34. plass av totalt 46 kommuner. TV-aksjonen har samlet inn 215,693 millioner så langt. Pengene går til WWFs arbeid mot plast i havet etter det som har vært en historisk, heldigital TV-aksjon
Les mer

Brøytestikker

I løpet av helga har noen revet ned flere brøytestikker ved Hallom. Tirsdag er det meldt betydelige mengder med snø. Der stikker mangler, blir det utfordrende å brøyte. Vi har en klar oppfordring: La brøytestikkene få være i fred! Siste: En leser forteller at flere stikker er kasta ut i veien igjen…
Les mer

Kommunestyremøte

Kommunestyret har møte i C-blokka på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 22.10. fra 08.30–17.00. Se møteinnkalling. Se saksframstillingene.
Les mer

Talentpris 2020 til Ola Øverby

Denne uka ble Ola tildelt talentpris på 50 000 kr under DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival. Prisen er finansiert av Eidsiva Bredbånd. Juryens begrunnelse: «Talentprisen går i år til en ung utøver som er i ferd med å etablere seg som en musiker man kan regne med i mange år fremover. Det ser ut til at…
Les mer

En statusrapport fra husmorlaget

Husmorlaget  hadde  i sommer  planer om tur  til Fønhuskoia, men  koronaen satte en stopper for det. DNT hadde selvfølgelig  stengt ned sine hytter, og vi var heller ikke veldig  lysten  på å samles akkurat da. Men plutselig  var  sommeren over, og behovet for å komme  sammen var større. Skytterhuset ble møteplass Da var  det noen …
Les mer

Støtt TV-aksjonen!

Årets TV- aksjon er søndag 18. oktober. Ildjarnstad 4H er bedt av Sør-Aurdal kommune om bidra ved årets aksjon. Siden vi ikke får gått fra dør til dør – har vi opprettet digitale innsamlingsbøsser. Gi ditt bidrag til å bekjempe plast i havet:-) Her finner du digitale bøsser fra Hedalen opprettet av klubbrådgiverne i 4H:…
Les mer

Ombygging av leiligheter på Hedalsheimen

For tiden pågår det arbeid med å bygge om tre leiligheter i underetasjen på den eldste delen av Hedalsheimen til to. Bakgrunnen er omstrukturering i tjenester og at det er etterspørsel etter leiligheter som er egnet for ektepar. Ombyggingen var beregnet å koste 1 000 000 kroner. Sist tirsdag vedtok formannskapet å bevilge 200 000…
Les mer

Språk i kommunale dokumenterYTRING 

Undertegnede påpekte på siste formannskapsmøte viktigheten av å bruke et språk folk flest forstår. Mange faguttrykk og forkortelser kan ofte skape forvirring og i verste fall føre til feil avgjørelser i viktige saker. Regjeringen har de senere år arbeidet mye med å forenkle dokumenter og bruke forståelige begreper i brev og dokumenter fra det offentlige.…
Les mer

Spørreundersøkelse

Kjenner du noen over 70 år? Vil du hjelpe oss til å spre undersøkelsen? Vi trenger mange til å svare på vår undersøkelse. Seniorene i årets First Lego League forsker på, undersøker og skal finne kule løsninger for å få flere eldre i aktivitet. Oppdraget heter REPLAY, og vi ønsker å sjekke ut vår hypotese…
Les mer

Kurve gjestet Begnadalen

Mandag kveld var det konsert med koret Kurve i Begnadalen kirke. Her deler vi noen videoklipp og bilder. Dette skriver koret om seg selv: «Kurve er et voksenkor med medlemmer fra hele Valdres. Vi etterstreber høyest mulig musikalsk nivå innen rytmisk a capella korsang. Koret har også ambisjoner om å utvikle et aktivt og kreativt…
Les mer

Grønnsåpeduft i prestestuggua

Onsdag kveld lyste det i vinduene i prestestuggua. Der inne jobbet tre damer med ordentlig husvask på gamlemåten. Jeg fikk lov å titte inn. Og det finnes ingen bedre lukt enn nyvasket treverk.På vegne av menigheten sender jeg en varm takk til Målfrid, Anne Marie og Emmy!
Les mer

Sagn og Soge i Søndre Ourdahl 2020

Sør-Aurdal Historielag kan nå presentere et nytt hefte i serien Sagn og Soge. Heftet har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Årets utgave er dermed nummer 20 i rekka.Som innholdslista viser, byr vi også denne gangen på allsidig stoff fra hele kommunen.Vi takker alle som har bidratt med stoff, noen på eget initiativ…
Les mer

Kva rolle skal Bautahaugen samlinger spele?

Ein dialog mellom Hedalen.no og direktør Ole Aastad Bråten i Valdresmuea om marknadsføring av Bautahaugen samlinger førte til at vi sende nokre spørsmål på e-post. Her gjev vi att spørsmåla vi sende og svara vi fekk frå museumsdirektøren. Kor mange betalte for gaiding på Bagn Bygdesamling i åra 2019 og 2020? – Betalte besøkande på…
Les mer

Vaksine mot influensa

– Årets influensavaksine har kommet, og med pågående koronapandemi er det svært viktig å ta vaksinen. Det blir vaksinering av risikogruppene 21/10 og 22/10 i kantina på Tingvoll, skriver kommunen på sin hjemmeside. Les mer på kommunens hjemmeside. På Nes også Nes legekontor starter vaksinering uke 42. På grunn av covid-19 er det ikke drop-in…
Les mer

Behov for å oppgradere værstasjonen

Fra 2004 til nå har Eldor Rødseth hatt værstasjon med web-kamera på Søbekkseter. Hedalen.no har samarbeidet med Rødseth, og værstasjonen er bygd inn i den nye publiseringsløsningen Hedalen.no tok i bruk 20. mai i år. Det har vært en del nedetid det siste året, og akkurat nå streiker temperaturmåleren. Det er «fake news» at det…
Les mer

Omfattene prøvetaking for å avdekke skrantesjuke

11. september i år meldte NRK at det var påvist smittsom skrantesjuke på en reinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er ikke kjent hvordan dette reinsdyret, som hadde oppholdt seg på sørsida av vidda, var blitt smittet. På Hardangervidda er det per 11.10. i år tatt 1069 prøver av felte reinsdyr. Kun én prøve…
Les mer

Populært å kome til Skrukkefyllhaugen

Då det vart klart at ein kunne dra på ferie i Noreg i sommar, fekk Bjarne Berg og Marit Stensrud det travelt. Det var mange som ville leige Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. – Skulle dette late seg gjere, måtte vi ha ein godkjend smittevernplan, fortel Bjarne. Dette ordna vi raskt, og kommunen godkjende planen. Frå slutten…
Les mer

Refleksvester til førsteklassingene

En liten refleks kan ofte forhindre store skader, når høstmørket nå kommer snikende, og gjør oss mindre synlige ute i trafikken. Lions Club Vassfaret har som et av våre formål, å ta vare på spesielt barn og unge, ved å bruke innsamlede midler til å forebygge bl.a. uheldige situasjoner når de minste skal ut i…
Les mer

FRAMSIKT – eit framskrittLEIAREN 

Sør-Aurdal kommune har teke i bruk dataverktøyet FRAMSIKT. Det er dette verktøyet som er brukt i tertialrapporten formannskapet skal behandle komande tysdag. Vi finn grunn til å dele ut ros både for noko av det vi les i rapporten – og for måten han er presentert på. For det første er det grunn til å…
Les mer

Lappar på fylkesvegar

Entreprenørselskskapet Presis Vegdrift har dei siste dagane gjesta Hedalen. Utstyrt med mellom anna spade og rive legg ein asfalt der det hol i vegen eller der asfalten har smuldra opp. Frå fylkesdelet til kyrkja kan vi, dersom Innlandet fylkeskommune held fast ved det som har vore sagt før, vente nytt, fast asfaltdekke til om lag…
Les mer

Sør-Aurdalshallen og gymsaler åpner 12. oktober

Kommunale bygg, gymsaler og Sør-Aurdalshallen åpner opp for aktivitet på kveldstid fra 12. oktober. De lag og foreninger som har avtalt treningstid, kan starte opp sine aktiviteter dersom de følger smittevernsreglene til Sør-Aurdal kommune. Les mer på kommunens hjemmeside.
Les mer

Mindreforbruk på ca. 1,6 millioner

– Med bakgrunn i de usikre tidene vi har i forhold til covid-19, kan det tilkomme flere utgifter enn det som er lagt inn i forventet prognose, skriver kommunedirektøren. 13. oktober skal formannskapet i Sør-Aurdal behandle Tertialrapport 2. tertial 2020. Til tross for store utfordringer knyttet til koronapandemien tyder prognosene så langt at kommunen går…
Les mer

Venter på fiber-avklaring

53 av 77 adresser på strekningen Vesleelva–Hallum (Midtbygda) har meldt tilbake til Sør-Aurdal Energi at de ønsker å bli koplet til fibernettet. – Dette ser positivt ut, sier nettsjef Kristian Strøm. Det er Eidsiva Bredbånd som må bestille utbygging, og nå venter vi på at bredbåndselskapet skal konkludere. 68,8 % av dem som er forespurt,…
Les mer

Statusrapport fra småviltjakta

Foreningen Hedalsfjella har i år solgt 45 jaktkort i Hedalsfjella og 35 i Bogen. Flere jegere rapporterer at det har vært mer ryper i fjella i år enn de siste åra. Rypejakta varer til og med 23.12. Været har skapt utfordringer den siste tida. Det har vært mye tåke, og søndag regnet det svært mye.…
Les mer

Planlegger ny garasje

Hedalen løypelag skal ha årsmøte på skolen søndag 18. oktober. Årsberetningen inneholder interessant informasjon. Blant annet leser vi dette om ny garasje: « Styret har gjennom året fortsatt arbeidet med å få bygget en garasje med plass til løypemaskin på Teinvassåsen. Status vedrørende dette arbeidet er at tegninger for garasjen er ferdigstilt, og søknad om…
Les mer

Preike i Hedalen stavkirke søndag 4.10.

Dette hellige evangeliet står hos evangelisten Matteus i det 8. kapitlet: 14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.     16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han…
Les mer

Kraftig regn

Fram til kl. 18.00 søndag hadde det falt 45 mm nedbør på Søbekkseter. I Hedalen har det vært mange kraftige regnbyger. Elva som går gjennom dalen, er ennå ikke flomstor, men regnet kan skade grusveger der vannet følger vegbana. Yr.no varsler kraftig regn helt til kl. 06.00 mandag.
Les mer

Idrettsskolen 2020

I år blir idrettsskolen litt annerledes. Vi samles for familieaktiviteter kl. 17.30 alle onsdager fra 14. oktober til 2. desember. Her kan alle som vil delta på et lavterskeltilbud. Husk klær etter vær! Program for oktober 14. oktober: Aktivitetsparken/lysløypen og området rundt. Frilek for de minste og mulighet for å teste barmarkstrening med Gunnar Fossholt.…
Les mer

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Innlandet

Ved utgangen av september var det 21 personer i Sør-Aurdal som var helt arbeidsledige. Det utgjør 1,4 % av arbeidsstyrken, og det var 10 færre enn på samme tid som i fjor. Ved utgangen av samme måned var 10 472 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer…
Les mer

Oppslagsarkiv på foreningssidene

På Hedalen.no er det 20 sider for lag og foreninger. Disse sidene har nå fått oppslagsarkiv. Hensikten med det er blant annet å vise noe av det hvert enkelt lag har hatt av aktiviteter. Lenkesamlingene peker for det meste til oppslag på gamle Hedalen.no. Her finner du foreningssidene. Det er fint om styrene i lag…
Les mer

Bra start på elgjakta i Hedalen

Været har skapt utfordringer for jaktlaga i bygda. Det har vært mye tåke og en del nedbør. Likevel er det felt både elg og hjort til nå. Her kommer en statusrapport: Bukkeberget jaktlag: 2 elger. Den ene av disse var en elgokse på 242 kg. Se bildet ovenfor. Vassfaret jaktlag: 3 elger I Vestlia under…
Les mer

– Lokalavis med unik posisjon

Ansvarlig redaktør og daglig leder Ivar Brynildsen  gir seg i avisa Valdres neste sommer. Han ble ansatt som toppleder i Valdres Media AS i 2011, og var før det blant annet i Lokalavisene Oslo, Fredriksstad Blad og Østlandets Blad. Hedalen.no har i flere år samarbeidet med «Valdres», og vi har stilt avtroppende redaktør en rekke…
Les mer

Konfirmasjon i Hedalen

Lørdag 26. september var det konfirmasjonsgudstjeneste i Hedalen stavkirke. I år var det seks konfirmanter. Vikarprest Maria Walfridsson hadde ansvar for gudstjenesten. På grunn av koronapandemien ble konfirmasjonsgudstjenesten som skulle ha vært gjennomført i vår, utsatt til september 2020.
Les mer

Utfordrende honningsesong

– Årets honningsesong går mot slutten, og nå legges grunnlaget for 2021, forteller Ante. Sammen med Erlend på Leirskogen har han hatt bikuber ute en rekke steder i Innlandet. Kaldt, varmt og så kaldt og vått – Denne våren startet tøft for biene med flere snøfall. Etter en hard vår kom det en veldig fin…
Les mer

Potetplukking i gamle dager – del 2

Det var potetferie, og jeg skulle snart bli 5 år. Storesøster var jo skolejente og hadde potetferie på ordentlig. Men jeg hadde potetferie jeg også – på nesten ordentlig. Alle små poteter var grisepoteter. Det var de jeg hadde fått beskjed om å plukke. Du skal gjøre som de sier og ikke sluntre unna –…
Les mer

Makalausfjellet 1099 moh.

Makalausfjellet er en kort topptur fra Liaåsen, vest for Bagn sentrum. Distansen er 2,5 km, og turen passer for både voksne og barn. På Valdres.no finner vi denne turbeskrivelsen: «Følg veien fra Reinli innover mot Stavadalen og Nørdre Fjellstølen. Ta til høyre mot Liaåsen (bomvei) og ta så til venstre opp mot det nye hyttefeltet…
Les mer

Har du vært ved Mølla?

Du kan ta vegen som går forbi Nordre Lokalet ned mot Engene. Ca. 100 meter før du kommer til brua, tar du vegen som går nordover. Den blir etter hvert en sti som du kan følge langs elva til Mølla.
Les mer

Elgjakta i gang

Bukkeberget jaktlag var tidlig ute på første jaktdag, men det lyktes ikke jegerne å felle elg. Én elg ble observert. Vi møtte dette jaktlaget da de hadde pause ved vegen i Muggedalen. Været på første jaktdag var svært bra. Natt til lørdag og første del av denne dagen er det meldt ufyselig vær. Det skal…
Les mer

Potetplukking i gamle dager

Storesøster hadde fått potetferie! Det var omtrent på den tiden jeg fylte 5 år og eplene i hagen til bestevenninnen min ikke ble modne før det kom snø. Men litt før det kom snø, så hadde vi potetferie! Jeg mente at jeg hadde like så mye potetferie jeg som de som gikk på skolen. Det…
Les mer

Sør-Aurdalshallen og C-blokka

– C-blokka ved SAUS skal rives, og dette var tanken å gjøre så snart Sør-Aurdalshallen var ferdig. Dessverre er det ikke funnet alternative lokaler for motorgruppa ennå, så da regner vi ikke med at C-blokka blir revet i år, opplyser bygningsingeniør Oddleiv Juvkam. Sluttregnskap Han forteller også at sluttregnskapet for Sør-Aurdalshallen ikke er ferdig ennå.…
Les mer

Tok kommunestyret feil?

Kommunestyret konkluderte torsdag 17. september med at representanten Anne Mathea Digene (Sp) var inhabil i saka Valg av medlemmer til forliksrådet i Valdres der hennes bror, Sondre Digene, var foreslått som én av to kandidater. Kommunestyret bestemte også at Elling Fekjær (TPK) var inhabil i saken Søknad om fritak fra vervet som medlem i kontrollutvalget…
Les mer

Derfor flytta vi til Hedalen

– Vi har valgt å flytte tilbake til Hedalen fordi det er et sted vi trives godt, vi liker å ha naturen rett utenfor døra, og det er noe man har her, sier samboerparet Siri Berg Stensrud og Martin Anderson. – Her er det et fellesskap, det ikke er så lett å finne andre steder.…
Les mer

Velferdsteknologi i Sør-Aurdal

«For å kunne stole på teknologien, må man ha bra nok nett.» Jeg heter Anette Hansen, er utdannet sykepleier, og har jobbet som prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i Sør-Aurdal kommune siden august 2019. Jeg vil fortelle litt om betydningen av å ha bra nett/signal hjemme hos seg. I forbindelse med velferdsteknologi er dette viktig for at…
Les mer

Potetopptaking i Lisgrenda

Mange gode hjelpere sørget for at potetene kom i hus.
Les mer

Kan du bidra?

Det er mer utfordrende enn vanlig å fylle Hedalen.no med spennende innhold. Koronatida gjør at mange aktiviteter er redusert eller satt på pause. Hedalen.no utfordrer leserne til å bidra med for eksempel bildereportasjer, oppslag eller ytringer. Tips gjerne redaksjonen om saker du mener vi bør skrive om. E-post: redaksjonen@hedalen.no
Les mer

Fylkesutvalget splittet om TV-aksjonen

Etter en lang debatt vedtok et splittet fylkesutvalg å gi 260 000 kroner til årets TV-aksjon, som skal gå til WWF. Pengene fra TV-aksjonen går i år til Verdens naturfond, WWF, og organisasjonens arbeid for å fjerne plast fra havet. Det er ikke arbeidet med å bekjempe plastforurensning i havet som er kontroversielt, men organisasjonen…
Les mer

Møteprotokoll

Møteprotokoll fra kommunestyrets møte på SAUS 17. september er lagt ut på kommunens hjemmeside.
Les mer

Lesvos tema i spørretimen

– Å utdype hva som skjer med våre medmennesker, klarer jeg ikke å formidle, men jeg tror alle har fått med seg det som skjer i Hellas, sa Ola Jonny Fossholt. – Hva har vi mulighet til å gjøre i vår kommune. I Sør-Aurdal har vi plass, vi trenger mer folk, og vi trenger arbeidskraft,…
Les mer

Kommunen blir med i pilotprosjekt

I vår mottok Sør-Aurdal kommune invitasjon fra Innlandet Fylkeskommune og Distriktssenteret om å delta i pilotarbeid for å styrke kommunene i samfunnsutviklerrollen og gi inspirasjon og læring i kommunenes arbeid. Sør-Aurdal kommune søkte og ble valgt ut sammen med Grue, Lesja og Engerdal. Pilotprosjektet skal gjennomføres i en periode på rundt 18 måneder, med oppstart…
Les mer

Muntert i kommunestyret

– Den store oppsida på dette er hvis noen kommer og bygger hus. Det sa ordfører Marit Hougsrud da kommunestyret behandlet saken Utvikling av Høve boligfelt, Reinli. Det var stor enighet om det meste i formannskapets vedtak i samme sak: Sør-Aurdal kommune ønsker å selge arealet som er regulert til boligformål for eiendommen 14/155 i…
Les mer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst var satt opp som orientering i kommunestyret torsdag 17. september. Det var kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi I. Kleven, som ga orienteringa. Her kan du lese rapporten som var bakgrunn for orienteringa. Nedenfor gjengir vi orienteringa kommunalsjefen ga. Kort orientering om noen av områdene Kommunerevisjonen IKS…
Les mer

Møtereferat fra planforum

I september 2019 sendte formannskapet forslag til kommunedelplan for Bagn ut på høring. Fylkesutvalget skulle ha behandlet saken i januar, men sendte den tilbake til administrasjonen. 26. august hadde Sør-Aurdal kommune møte med planforumet i Innlandet. Bakteppet for dette er mange innvendinger fylkesrådmannen hadde mot planforslaget. Her kan du lese referatet fra møtet I referatet…
Les mer

Nytt om kontrollutvalget

Fram til nå har kontrollutvalget i Sør-Aurdal publisert sine innkallinger og møteprotokoller på Kommunerevisjon IKS sine sider. Snart skal slike dokumenter dukke opp på kommunens møteplanside. Mens vi venter på dette, finner du innkallinger, saksdokumenter og møteprotokoller på denne adressen: https://innsyn.iktvaldres.no/it/wfinnsyn.ashx?response=moteplan& Det er firmaet Acos AS som leverer denne tjenesten. Finn Olav Teslo (Ap) (bildet…
Les mer

Kommunestyret i koronatidaLEIAREN 

Torsdag 17.9. er kommunestyret innkalla til heildagsmøte i gymnastikksalen på SAUS. Det er snart tre månader sidan forrige kommunestyremøte, og det er få saker på sakslista. I starten av møtet skal kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi Islandsmoen Kleven, gi ei orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten med tema oppvekst. Vi undrar oss over at…
Les mer

Bærnytt 9

Nå er tyttebærene modne de fleste steder, og i år er det store mengder av dem. Dette bærslaget vokser gjerne i snauhogstfelt. Vi siterer fra Wikipedia: «Tyttebær dyrkes sjelden, men sankes som regel fritt fra naturen. Fruktene (egentlig falske bær) er røde og syrlige på smak og blir modne på sensommeren og høsten. Villhøstede tyttebær…
Les mer

Trenger du hjelp med grafisk design?

Fredag sist uke tok Hedalen.no i bruk nye logoer. Det er Inger Marie Gunderhuset som har laget disse. Hun studerer for tiden grafisk design ved Høyskolen Kristiania – Westerdals i Oslo. Se oppslaget Kreativ hedøling med sans for design. Hedalen.no har laget nettsider for 20 lag og foreninger. Flere bedrifter har også nettsider hos oss.…
Les mer

Særdeles vakkert i fjellet

Søndag gikk kona og jeg fra Fledda til Seterknatten. Dette er en lett fjelltur på godt merka sti. Høstfargene i fjellet er fantastiske nå. Bildeglimt følger.
Les mer

– Skifte av brannbil er som et svangerskap

– Det tar tid. Ny brannbil er lagt ut på anbud. Når Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har konkludert, må en vente til den nye brannbilen, som skal stasjoneres i Hedalen, er ferdig bygd og klar for levering, sier brannsjef Laila Lien Østgård. I økonomiplanen er tilsvarende brannbil for Begna ført opp i 2021. Økonomiplanen…
Les mer

Krever kompetent arbeidskraft

– Det er stor innsøking av ungdom fra hele Norge til døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter, forteller institusjonssjef Elling Fekjær. – Det er tydelig at senteret har et godt omdømme. Sist vinter tok Fekjær psykiatriske senter i bruk et større tilbygg. Pasientantallet har økt noe, og døgnenheten er inndelt i to avdelinger. – Dette gjør…
Les mer

Teknisk krøll

En programvareoppdatering fredag førte til endret visning av nettavismodulen i Hedalen.no. Lørdag justerte Einar Breen i Adaptive Media noen innstillinger i WordPress. Alle innlegg på startsida kan nå leses. Utfordringen er at visningen ikke er lik i alle nettlesere. Det ser ut til at Hedalen.no fungerer best med nettleseren Chrome. Breen vil undersøke om det…
Les mer

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Det er et mål å få flest mulig av dyrene hjem før småviltjakta begynner nå til helga. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall…
Les mer

Kommunestyremøte

Kommunestyret har møte i gymnastikksalen på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 17.9. kl. 09.00. Møtet starter med en orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst. Her finner du saksliste og saksframlegg.
Les mer

Justert åpningstid for bibliotek

19. august hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på biblioteket i Hedalen. 21. august fulgte vi opp med lederen «Ei sak for kommunestyret». Nå opplyser bibliotekar Solfrid Olmhus at biblioteket har justert åpningstiden på torsdager fra 12.00–18.00. – Vi må fortsette med å dele opp dagen for barnehage/skole og så for alle, så da…
Les mer

Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond

Sør-Aurdal kommune har fått tildelt nesten 1,2 millioner kroner.Midlene skal forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Les mer på kommunens hjemmeside.
Les mer

Vassfaret leirskole i gang igjen

Fra og med forrige uke har det vært normal drift ved Vassfaret leirskole i Hedalen. 13. mars måtte skolen stenge ned virksomheten.– Det var da tre vinteruker før påske og to våruker etter 17. mai vi ikke fikk hatt leirskole dette året. Alle skolene som avlyste, er booket inn på nye uker seinere i høst/vinter,…
Les mer

Siste nytt fra Foreningen Hedalsheimens venner

Det ble avholdt trekning på Kroken sist torsdag. Basaren som skulle vært avholdt på Hedalsheimen i mars, ble utsatt på grunn av corona. Siden vi hadde solgt mange lodd, og mange villige givere hadde lovt oss gevinster, ble det holdt trekning på Kroken sist torsdag. I tillegg til styret var fem gode venner med for…
Les mer

Maraton (eller kortere) på Engene?

Erling og Heidi Line pleier å løpe Oslo maraton hvert år. – I år er det avlyst grunnet korona, og i stedet blir det avholdt en virtuell utgave. Da kan man melde seg på på nettet, løpe hvor man vil, og registrere at han man har fullført etterpå, forteller Erling Holm Olsen.  I år skal…
Les mer

Fylkesutvalget på nett-tv

Fylkesutvalget vil i framtiden bli streamet, og kan følges via fylkeskommunens nett-tv. Dette leser vi på Innlandet fylkeskommune sin nettside. Alle politiske møter ble før sommeren avviklet som Teams-møter. Nå er politikerne samlet fysisk igjen, men det er fortsatt av smittevernhensyn begrensninger på hvor mange som bør oppholde seg i samme rom. Fra og med førstkommende…
Les mer

Bedehusbasaren utsettes

På grunn av koronasituasjonen utsettes bedehusbasaren til våren 2021. Det er allerede solgt en del lodd, og disse blir tatt med da. Dersom det ikke vil bli mulig å gjennomføre basaren til våren, vil lotteriet bli trukket.
Les mer

Velkommen til oss, Maria!

Maria Walfridsson fra Skåne i Sverige har tiltrådt som vikarprest i Sør-Aurdal, og vil ha sokneprestoppgaver for Leirskogen og Reinli sokn. Hun skal også være delaktig i konfirmantundervisningen. Maria har ansvaret for konfirmantgudstjenesten i Hedalen lørdag 26. september. Les hele artikkelen på nettsiden til kirkene i Sør-Aurdal.
Les mer

Sidene til lag og foreninger

20 lag og foreninger har nettsider på Hedalen.no. Foreningssidene har stort sett lik oppbygging. Lenkesamlinger De fleste sidene i ny publiseringsløsning mangler lenker til oppslag på gamle Hedalen.no. Årsaken til det er at sidene fra mai 2000–mai 2020 har fått nye adresser. Jeg håper at alle foreninger kan sende inn mellom 5 og 15 lenker…
Les mer

Golden Eagle – Hedalen høsten 1944 – et 76-årsminne

Spesialoperasjonen Golden Eagle var koden for, det av tidligere Base Elg-sjef Paul M. Strande (1977) omtalte rekognoseringspartiet for Base Elg, som ankom Vassfaret natta til 30.8.1944. De kom i to store transportfly av typen Halifax, løytnant Martin Olsen – Vassfar-Harald, og radiotelegrafist Oddvar Sandersen – Odd, sammen med 48 pakker og containere. De som tok…
Les mer

– Svindyrt med 4G

Tor Einar Fekjær bestilte ikke fiber da de fleste husstandene i Hedalen sør fikk tilbud om det. – På den tiden mente jeg at vi kunne klare oss med ADSL, sier han. Da koronapandemien slo til, endret behovene seg raskt. Dattera Hege, som studerer medisin i Polen, kom hjem og fikk fjernundervisning. Det samme skjedde…
Les mer

Økning i sykefraværet i Sør-Aurdal og Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,7 prosent i 2. kvartal i 2020. Sykefraværet i landet var på 5,1 prosent. Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 6,2 prosent, som er nest størst i landet. Koronaeffekten er avtakende, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyt, sier konstituert…
Les mer

Bli med på fiberdugnaden!YTRING 

I desse dagar undersøker Sør-Aurdal Energi kor mange husstandar i Midtbygda i Hedalen det er som er vil ha internettoppkopling med fiber. Rundt 70 adresser har motteke sms frå selskapet. Tysdag morgon hadde 41 svara ja, og 6 hadde sagt nei. 23 hadde ikkje svart. Eg håper at flest mogleg svarer ja, og at dette…
Les mer

Gudstjeneste og årsmøte i Hedalen menighet

Gudstjenesten sist søndag var spesielt tilrettelagt for barn. Fireåringer og seksåringer fikk Min kirkebok. Menighetens årsmøte på Kroken var godt besøkt. Hedalen menighet har en omfattende virksomhet, og mange er engasjert i frivillig arbeid.
Les mer