Nyhetsarkiv etter 18. mai 2020

Basar

Basar på Hedalen barne- og ungdomsskole

1.–4. trinn avholdt sin tradisjonelle basar til inntekt for barn i Malawi mandag 3. juni. Elevene startet basaren med underholding som sang og dans. Her kan du høre: Maladu, malajeg, Malawi!  Basaren ble denne gangen flyttet fra en fredag til en mandag, og vi var veldig spente på om vi ville få besøk, og det…

Les mer »

Bagn sentrum Foto: Stein Bergum

Markedsdag på Bagn lørdag 24. august

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ildsjeler arrangerer markedsdag på Bagn, lørdag 24. august klokken 10.00 til 16.00. – Vi ønsker å sette fokus på alt det fine vi har å by på av næringsliv, foreningsliv og aktiviteter i vår kommune, og ønsker at flest mulig vil komme og markedsføre sin…

Les mer »

Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fluor i drikkevannet i Hedalen vannverk

Hedalen.no har bedt Sør-Aurdal kommune om innsyn i vannprøver kommunen og Mattilsynet har tatt fra 2009 til i dag i Hedalen vannverk. Vi har også bedt om innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom kommunen og nevnte tilsyn. I denne artikkelen kommer vi med noe informasjon, men vi reiser også en rekke spørsmål etter at…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 14. dialektkviss

Oddvar fortsetter med å sende inn dialektord som vi lager kvisser av. Takk til Oddvar for det du deler med oss! Kanskje blir vi flinkere til å ta vare på og bruke hedalsdialekten.

Les mer »

Folketallet i Sør-Aurdal

Samlet sett vekst i folketallet i Valdres

I Valdres er det i første kvartal i år 29 flere innbyggere enn i foregående kvartal. Innbyggertallet minker mest i Etnedal og vokser mest i Nord-Aurdal. Kommune Folketall Endring Sør-Aurdal 2 844 +8 Vang 1 665 +20 Vestre Slidre 2 105 –7 Øystre Slidre 3 292 –6 Nord-Aurdal 6 615 +53 Etnedal 1 327 –39

Les mer »

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Skjerper rådene om egenbereskap

De siste årene har det vært flere hendelser som har aktualisert behovet for egenberedskap.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler nå at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved kriser. Det er fordi kommuner, nødetater og frivillige organisasjoner må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp. Klimaendringer,…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Konfirmasjon i Hedalen stavkirke 2. juni

I år var det 13 konfirmanter i Hedalen stavkirke, og det var to gudstjenester. Her kommer navnene på konfirmantene: Det var kort tid mellom de to gudstjenestene, og Hedalen.no rakk ikke å ta bilder av alle som ønsket det. Vi lager gjerne et større bildeoppslag etter neste helg og oppfordrer de som ønsker det, og…

Les mer »

Molteblomstring

Bærnytt 1

Molteblomstringa er godt i gang i lavereliggende strøk i Hedalen. Det ser ut til å være bra med insekter. I fjellet kan det bli nattefrost i kommende uke. Frost tåler moltene dårlig. Vi lever i håpet om at det skal bli godt og tjenlig vær i ukene som kommer. Blåbærlyngen ser foreløpig bra ut. Nå…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Høyt sykefravær i helse og omsorg

Det er store forskjeller på sykefraværet i de ulike tjenesteområdene i Sør-Aurdal kommune. I første tertial i 2024 var det samlede sykefraværet lavest i sentraladministrasjonen med 0,42 %. Høyest var samlet fravær i helse og omsorg med 13,01 %. Sykefravær i 1. tertial 2024 Tjenesteområde Korttid Langtid Samlet fravær Sentraladministrasjonen 0,42 % 0,00 % 0,42…

Les mer »

Formannskapet

Hva skal vi bruke penger på?

– Det går mot et merforbruk på 5,4 millioner kroner ved slutten av 2024, sa økonomisjef Gry Langedrag Engelsen da formannskapet torsdag 30. mai behandlet første tertialrapport. – Disposisjonsfondet vårt minker og ligger an til å bli på 39,6 millioner kroner ved årets slutt. Fortsetter vi slik, vil vi ved utgangen av økonomiplanperioden være på…

Les mer »

Momskompensasjon

Momskompensasjon på varer og tjenester

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Organisasjonen må være  registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Søknadsfristen er 2. september 2024. 

Les mer »

Haakon Boie Ludvigsen

Info til abonnenter

Vannprøver fra Hedalen vannverk viser fluorkonsentrasjon som overstiger grenseverdi i drikkevannsforskriften. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er 1,5 mg/l. Siste vannprøve viste fluorresultat på 2,3 mg/l. Fluorid (fluor) finnes i berggrunnen i varierende mengde. Fluorinnholdet kan være høyt i vann fra dype borebrønner. Kommunelegen er orientert om resultatene og har uttalt at verdiene ikke er helseskadelige. Folkehelseinstituttet…

Les mer »

Nye leger

Legetjenesten i Sør-Aurdal

Gert Halleby sluttet som fastlege ved Bagn legesenter 1. mai 2023. I Sør-Aurdals årsmelding for 2023 leser vi at kommunen ble nødt til å ty til vikarbyrå, og at en stort sett fikk dekket behovet ut dette året. To leger deler én hjemmel Kommunen inngikk etter hvert en avtale med Legeforeningen for å få hjelp…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med Hedalen.no på telefon. Han opplyste at kommunalsjef for samfunnsplanlegging, Gro Anita Bakketun, har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune. I tillegg sa kommunedirektøren at dersom Bakketun tok kontakt om en e-post Hedalen.no hadde sendt til Sør-Aurdal kommune, så hadde hun ikke lenger fullmakt til…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. Tertialrapporten er en avviksrapport, der det blir gitt forklaring på avvik, dersom årsaken er kjent. Avvik på økonomi blir gitt med en årsprognose og orientering om hvilke tiltak som blir satt i verk. Prognosen for økonomi peker i retning av 5,4 millioner kroner i merforbruk…

Les mer »

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram til siste søndag. Da kom det både regn og tordenvær. Fra det begynte å regne søndag 26. mai til og med tirsdag 28. mai kl. 09.10, kom det 45,3 mm nedbør på målestasjonen i Digene. Tirsdag kveld kom det mer regn. Yr.no varsler mer nedbør…

Les mer »

Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, og stolpelista er aktivert og klar for bruk. Dette er et lavterskeltilbud for alle, og det er mulig å nå de aller fleste stolpene også med sykkel. I år har vi noen nye turmål som vi håper kan bidra til å gjøre bygdefolk enda mer…

Les mer »

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene i vår kommune har utviklet seg i forskjellig retning de siste 40 år. Store barnekull i perioder gjør at vi får svingninger lengre frem i tid. Vi får forskjellige behov for boliger der det enten blir ledige hus eller boligmangel. I moderne tid er folk…

Les mer »

Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 844 innbyggere i kommunen vår. Det er 8 personer flere enn i forrige kvartal. I oversikten nedenfor kan du se hvordan folketallet har utviklet seg i bygder og grunnkretser fra noen utvalgte år til i dag. Grunnkrets og bygd 2000 2014 2024 Liagrenda, Reinli 89…

Les mer »

Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i stavkirkene i Reinli og Hedalen i år også. Åpningstiden er alle dager unntatt tirsdager og onsdager i tidsrommet 1. juli–11. august kl. 11.00–17.00. Det er de samme omviserne som tjenestegjorde fjor som har tatt på seg oppgaven i år også. Kirkelig fellesråd har i år,…

Les mer »

Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått tilbud om gratis kikhostevaksine. Vaksinen vil beskytte babyen mot kikhoste i tiden fra fødsel og frem til de selv kan få vaksine når de er 3 måneder gamle. Laila Helen Lundstein er avdelingsleder ved Bagn legesenter. Hun opplyser at senteret har denne vaksinen og kan…

Les mer »

Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi oss, av glede, hygge og ikke minst nytte? Det blir tema for venneforeningas sommerutstilling i Lisstuggua på Bautahaugen. Som vanlig har vi laga et hefte som blir å få kjøpt. Sommersesongen starter lørdag 22. juni, og åpningstidene blir som i fjor: Torsdag–mandag i tidsrommet 22….

Les mer »

Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen har ansvaret for at det ble gjort en gigantisk feil i 80-årene da de sådde lupiner langs veiene. Dette forårsaket at de har spredd seg, og  at de har tatt over de fleste grøftekanter på bekostning av norske villblomster. I 2007 ble lupiner svartelista. Hva…

Les mer »

Heidi og Gunnar Foto: Arne Heimestøl

Starter opp igjen gårdsdrift

Heidi Sigurdsdottir Høglien Heiene og Gunnar Høglien Heiene flytta fra Vågå til Hedalen for vel et år siden. Heidi har 25 års erfaring som kokk, baker og konditor. Nå har hun fått jobb på Joker Hedalen. Gunnar er tilsatt som IT-ansvarlig ved Valdres vidaregåande skule. Gammelnorsk spælsau Sammen har ekteparet startet opp igjen gårdsdriften på…

Les mer »

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil «Valdres» koma ut i to papirutgåver per veke; tysdag og fredag. Frå same dato vil avisa også bli levert med Posten. – Inga enkel avgjerd, seier ansvarleg redaktør Hilde Lysengen Havro i avisa Valdres. Frå og med 2. juli vil avisa Valdres koma i papirutgåve og eavis-utgåve to dagar…

Les mer »

Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen med Ben Ormstad laget ei valdresmålordliste. Denne lista har vi brukt som utgangspunkt for kvissen du finner lenke til nedenfor.

Les mer »

Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det er 3 640 hytter i kommunen. 332 personer hadde jobb i kommunen vår i 2023, men var bosatt i en annen kommune. Samme år var 443 personer registrert som bosatt i Sør-Aurdal, men hadde jobb i en annen kommune. Det er lav arbeidsledighet i kommunen….

Les mer »

Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. Denne strekningen er snaut 1200 meter. – Vi etablerer ny veg med en asfaltbredde på 6,5 meter. Kurvaturen blir slakere enn gammel veg. Fire uthus er innløst og vil bli fjernet. Det blir satt opp nytt rekkverk på strekningen. Dette opplyser Ole Einar Fossen. Han…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. De frivillige, Karin, Kari og Arvid, hadde kjøpt inn kringle, pyntet fint og engasjert Cato Skimten Storengen til å underholde. Cato sang viser av Edvard Elsrud, Ivar Simastuen og Hekla Stålstrenga. Han leste dikt av Hans Børli med flere, og leste også fra boka «Fallskjermer…

Les mer »

Hania, Thora og Gina Sofie Foto: Arne G. Perlestenbakken

17. mai-tale 2024

Gina Sofie                   Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! 17. mai er en viktig dag for oss alle sammen. Når vi var små så vi 17. mai som brus, pølser og is, men nå tenker vi litt mer på hva 17. mai egentlig handler om. Da vi var små ble vi tvunget til å ha på…

Les mer »

Hania, Gina Sofie og Thora holdt tale for dagen

Bildereportasje 2 fra 17. mai

Alle disse bildene er tatt av Arne G. Perlestenbakken.

Les mer »

Avslutningssamling i amfiet

Bildereportasje1 fra 17. mai 2024

Det ble en flott markering av 17. mai i Hedalen i år. Vi lager to bildeoppslag. Det første bildet i denne reportasjen er tatt av Guro Li. Resten er tatt av Arne Heimestøl.

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dugnad ved stavkirka

Dugnad ved Hedalen stavkirke ble gjennomført mandag 13. mai. Det møtte nær 40 personer. Det ble raket og stelt på kirkegården. Gravstøtter som trengte litt justering, fikk dette. Vi vil takke alle som gjorde en kjempeinnsats! Vi kan stolt vise frem en flott kirkegård ved vår praktfulle kirke her i Hedalen. Nydelig, lunken kringle ble…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dugnad på Hedalsheimen

Sist onsdag hadde foreningen Hedalsheimens venner kalt inn til dugnad. Det var godt frammøte, og uteområdet ble sjainet opp med hekkesakser, river og trillebårer. Kjell vaktmester stilte med traktor og kjørte bort gammelt løv, rusk og rask.

Les mer »

Fra feiringa i 2014 Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilbakeblikk på 17. mai-feiringer

Vi har tatt en titt i bildearkivet og oppslagsarkivet fra 2001 til 2023. De fleste bildene er tatt av Arne G. Perlestenbakken og Arne Heimestøl, men andre har også bidratt. 2001 2002 2003 2004 Godt vær bidro til ei fin ramme rundt 17. mai-feiringa i Hedalen. Dette året var programmet, som vanligvis blir avviklet på…

Les mer »

Olmhus gård Foto: Arne G. Perlestenbakken

Næringslivsmøte på Olmhus Gård

Mitt Sør-Aurdal har sammen med Hølera Samdrift og ECIT hatt næringslivsmøte på Olmhus Gård. Begge firmaene presenterte seg, og det var mye nyttig å lære om både gardsdrift og regnskapsførsel. Hølera Samdrift DA Hølera Samdrift DA er en samdrift med fem garder som deltakere. Det er Midtre Juvkam, Søre Leite, Søre Øyhus, Olmhus og Helland….

Les mer »

Felleskoret. Foto: Arne G. Perlestenbakken

En uhøytidelig konsert i Begnadalen kirke

På konserten fikk vi se og høre korene OFF Beat, Sør-Aurdalkoret/Vestre Slidre Sanglag og Hedalen sangkor. Sør-Aurdalkoret/Vestre Slidre Sanglag med dirigent Jan Henrik Bakke hadde gleda seg til å synge i Begnadalen kirke der det er god plass og god akustikk. De er et kraftfullt kor som fylte kirka med gladsang. De avsluttet med You…

Les mer »

Det nye mellombygget tar form. Foto: Arne Heimestøl

Stor aktivitet på byggeplassen

Tirsdag 6. mai var Hedalen.no invitert av bygningsingeniør Oddleiv Juvkam til omvisning på Hedalen barne- og ungdomsskole. Sist uke hadde 5.–7. trinn flytta inn i klasserommet på sørsida av underetasjen. Resten av barnetrinnet skal snart få ta i bruk nyoppussede klasserom, men noen arbeider gjenstår. Klubbhuset til Hedalen idrettslag er fortsatt i bruk til undervisning…

Les mer »

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kor mykje gjeld toler kommunen å ha?LEIAREN 

Ved årsskiftet 2023/2024 hadde Sør-Aurdal kommune 240,6 millionar kr i langsiktig gjeld. Lånegjelda per innbyggar var på 84 858 kr. Kommunens totale driftsinntekter var på 399,819 millioner kr i 2023. Kommunestyret har vedteke at netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene ikkje skal vere høgare enn 75 %. Det er to måtar å rekne ut dette…

Les mer »

Fra feiringa i 2014 Foto: Arne G. Perlestenbakken

17. mai på Bautahaugen

I år skal vi igjen feire 17. mai på Bautahaugen. Før vi fikk sentralskolen i 1967, foregikk alltid festlighetene her. Her er kopi fra ei regnskapsbok noen utvalgte år på 1950-tallet.

Les mer »

Sauer Foto: Arne Heimestøl

Gjerder og gjerdevedlikehold

Våren er her, og etter hvert slippes husdyr på beite i innmark og utmark. Noen gjerder kan være ulovlige. Det gjelder for eksempel piggtrådgjerder. På Mattilsynet sin side leser vi følgende: Elektriske nettinggjerder Mattilsynet har sett eksempler på at sauer og lam har satt seg fast i noen elektriske nettinggjerder. Uten strøm er disse gjerdene…

Les mer »

Foto: Anne Marie Skinnes Lie

Jo mere vi er sammen!

Det kom 31 hyggelige mennesker til Kroken 8. mai. Både barn og voksne fra 6 til over 80 år. Helselaget hadde hengt opp kviss i lysløypetraseen med start på grasbanen. Den blir hengende ei uke, så både skolen og andre kan prøve seg. Det blei premier i lange baner, for mange hadde 11 og 12…

Les mer »

Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Barnetrinnet allsynger

Til toner fra Oslo-Filharmonien skulle Norges største allsangkor synge og danse under Skolenes sangdag 8. mai klokka 11.00. Skolenes sangdag er et viktig middel for å igjen gjøre sang og musikk til en naturlig del av skolehverdagen Barnetrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole var ikke fulltallige onsdag. Men elevene har øvd, og her deler skolen…

Les mer »

Alternativ klubbe. Foto: Arne Heimestøl

Roger visste råd

Da kommunestyremøtet åpnet sist torsdag, manglet ordfører Marit Hougsrud klubba hun vanligvis bruker. Årsaken til det var at ordførerens kontor var overtatt av SAUS, og at klubba var pakket ned sammen med andre saker og lagret i kommunens arkiv. Men gruppeleder og snekker Roger Kjensrud visste råd. I sekken han hadde med på møtet, lå…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 13. dialektkviss

Oddvar fortsetter med å sende inn dialektord som vi lager kvisser av. Takk til Oddvar for det du deler med oss! Kanskje blir vi flinkere til å ta vare på og bruke hedalsdialekten.

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sangmerke til trofaste korister!

På Hedalen sangkor sin øvelse 2. mai fikk vi besøk av leder i Norges Korforbund, avdeling Vestoppland, Einar Raastad. Han tok turen til Hedalen for å dele ut sangermerker til flere i koret som har vært med i 10, 20 og 40 år. De tre som fikk 10-års merke, var Gunn Karin Fossholm, Randi Angell-Petersen…

Les mer »

Dugnad Fjellsyn og Kroken 7. mai

Dugnad

En dugnadsgjeng på 14 gjorde en god jobb ved Fjellsyn og Kroken tirsdag kveld. Store mengder lauv, og ikke minst grus og sand etter vinterens rause strøing ble fjerna. Her måtte det både  krafse og spade, trillebår og traktor til for å få alt unna!

Les mer »

Foto: Målfrid Strandbråten

Dansinga blomstrerYTRING 

Tirsdag 30. april var jeg så heldig å bli invitert til avslutningen av barnedansen som har vært arrangert fra mars i år. Instruktørene Skaiste Petrosiure og Vilde Ildjarnstad Jordet sendte i januar ut invitasjon til alle barn i alderen 5 til 16 år i Sør-Aurdal og Nes i Ådal. De var meget spente på interessen….

Les mer »

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

SAUS skal være i Bagn

Torsdag 2. mai vedtok kommunestyret enstemmig at midlertidig skolebygg for Sør-Aurdal ungdomsskole skal være i modulbygg og Sør-Aurdalshallen fra skolestart 2024/2025. Med 18 mot 1 stemmer vedtok kommunestyret også, etter forslag fra Roger Kjensrud (Ap), at kommunedirektøren skal holde kommunestyret løpende orientert om etablering og drift av modulbygget. Kommunen regner med at det kan ta…

Les mer »

Flotte løyper i Hedalsfjella Foto: Heidi Sverdrup Augdal

Hedalen løypelagYTRING 

En lang og snørik vinter er over. Løypekjørerne startet allerede tidlig i november med å preppe og kjøre løyper, og de sluttet i slutten av april. Det har blitt mange timer i løypemaskinen og på scooterne. En stor takk til løypekjørerne, og en stor takk til dere som «heier» på oss, både med likes og…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 12. dialektkviss

Oddvar hjelper oss med å lage dialektkvisser. Hvor mange kvissoppgaver klarer du å svare riktig på?

Les mer »

Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Det blir både barnehage og SFO i Begnadalen fra høsten

Torsdag 2. mai behandlet kommunestyret i Sør-Aurdal saken Endring av vedtekter for barnehager i Sør-Aurdal. Hovedoppmerksomheten var rettet mot Begnadalen barnehage. I 2023 var det 7 barn i denne barnehagen, 5 barn over 3 år og 2 barn under 3 år, 9plasser. Begnadalen barnehage ble midlertidig slått sammen med Hedalen naturbarnehage. For barnehageåret 2024/2025 er…

Les mer »

Ved Småvatna. Foto: Olaf Søbekkseter

Ut på ski?

Det er fortsatt mye snø i fjellet, og det er gode forhold for fine skiturer. Bildet: ved Småvatna fredag

Les mer »

Taket på mellombygget begynner å ta form. Foto: Arne Heimestøl

Rehabiliteringsprosjektet fortsetter nær som planlagt

Til tross for kostnadssprekk på vel 25 % på rehabiliteringsprosjektet på Hedalen barne- og ungdomsskole ble kommunedirektørens forslag til å bevilge 7,65 millioner kroner ekstra, enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 2. mai. Det betyr at det aller meste av prosjektet blir fullført. – Kjip sak – Dette er en kjip sak, sa ordfører Marit Hougsrud (Sp)…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 11. dialektkviss

Oddvar sender fortsatt inn dialektuttrykk som vi lager kvisser av. Dette setter vi stor pris på. Takk skal du ha, Oddvar!

Les mer »

Kor

Konsertar med koret OFFbeat frå Nord-Tyskland

OFFbeat er eit kor frå Schleswig i Tyskland, nærare bestemt frå byen Rendsburg ved Kiel-kanalen. I fleire hundre år låg hertugdømma Schleswig-Holstein under Danmark, og Rendsburg var dansk garnisonsby. Christkirche, som stod ferdig i 1700, kunne romme 2 000 soldatar til gudstenste.No er kyrkja også konsertarena under den årlege Pop & Gospelfestivalen kvar haust. I…

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 6 av 6

I september, året etter Ellings bjørnejakt i Dytthølknatten i Vassfaret, kom han tidlig en morgen inn til meg på Jordet i nordre Hedalen med sin hund og sitt gevær og spurte om jeg ville bli med på elgjakt. Ja, det ville jeg gjerne, for det var intet jeg heller ville enn å følge med en…

Les mer »

Hedalen kulturfestival

Hedalen kulturfestival 2024

Hedalen kulturfestival har de siste årene blitt arrangert første helga i august med kirkekonsert fredag, familiedag på lørdag dagtid og konserter for voksne på kvelden. På avslutningsdagen søndag har vi Poesti over Hedalsfjellet med påfølgende arrangement og konsert i Vassfaret. Under festivalen tar vi i bruk mange flotte steder i Hedalen, Bautahaugen samlinger, Hedalen stavkirke,…

Les mer »

Konfirmanter

Samtalegudstjeneste

I år er det 13 konfirmanter i Hedalen. Det blir to konfirmasjonsgudstjenester søndag 2. juni. Sist søndag var det samtalegudstjeneste. Den hadde sogneprest Ellen Oddveig Rudi planlagt sammen med konfirmantene. Konfirmantene leste tekster og bønner, og to av dem hjalp til med utdeling av nattverden.

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 5 av 6

En av sine verste opplevelser mens han var på bjørnejakt, hadde far borte i Bogen mellom Fjellseter og Storekrak. Det var en dag i september om høsten, at far tok seg en tur bort i fjellkraket i Bogen for å se etter bjørn. Han hadde hørt av gjæterungene at de hadde fornamt bjørn derborte om…

Les mer »

Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

– Barnehagedrift først når det er takket ja til 15 plasser

Barnehagen i Begnadalen er ikke nedlagt. Foreldre til sju barn har søkt om plass for 2024/2025. Torsdag 2. mai skal kommunestyret ta stilling saken Drift av Begnadalen barnehage. Foreldregruppa vil ha barnehage I et høringssvar argumenterer foreldregruppa tungt for at det bør være tilbud om barnehageplass i bygda. Brevet fra foreldregruppa avsluttes med følgende appell:…

Les mer »

SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Foreslår at SAUS skal få modulbygg i Bagn

Uværet «Hans» førte til store skader på Sør-Aurdal ungdomsskole. Undervisningen ble flyttet til Begnadalen skole, men dette skolebygget ble stengt for videre bruk 12. mars i år. Undervisningen ble flyttet tilbake til Bagn, og mens elever og ansatte venter på en ny midlertidig løsning, gjennomføres skoledriften i Sør-Aurdalshallen og på Tingvoll. Forsikringsoppgjør og erstatning fra…

Les mer »

Hedda hytter Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Veldig godt å være i gang igjen!

Hyttemarkedet har de siste årene vært i sterk vekst og nådde en topp under koronapandemien. Så kom en serie med renteøkninger, økt prisvekst, reallønnsnedgang for flere, høye strømpriser og uroligheter rundt omkring i verden.   Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme…

Les mer »

Renovering av skolen

Kostnadssprekk på rehabilitering av skolen

Omfattende rehabilitering av Hedalen barne- og ungdomsskole er satt i gang. Det er bevilget til sammen 29,1 millioner kr til prosjektet. Nå ser det ut til at det er behov for ytterligere 8,4 millioner kroner, slik at den totale ramma kan bli på 37,5 millioner kroner. Nettokostnadsramma for kommunen etter momskompensasjon vil være 30 millioner…

Les mer »

Fra 17. mai 2016

Hilsen til bygdefolket fra årets 17. mai-komité.

Med bakgrunn i pågående renovering av Hedalen skole vil årets 17. maifeiring i Hedalen avvike fra tradisjonell feiring ved og i skolelokalene. 17. mai-komitéen er godt i gang med planene og vil med dette innlemme alle i plan og program for dagen. Toget avsluttes på Bautahaugen, og resten av dagen feires i området tilhørende bygdemuseet…

Les mer »

Norske kroner Foto: Ben Andreas Harding

Kommunens gjeldsrenter vokser

Kommunens totale langsiktige gjeld var ved årsskiftet 240,6 millioner kr. Det er snaut 4 millioner kroner mindre enn ved årsslutt 2022. Ved utgangen av 4. kvartal var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Lånegjelda per innbygger var ved nyttår 84 855 kr. Låneavdragene endret seg lite Kommunen beregner minste tillatte avdrag. Regnskap 2022 Rev. budsjett…

Les mer »

Illustrasjonsbilde av skogbrann. Foto: DSB

Generelt bålforbud

Mandag 15. april startet perioden med generelt bålforbud i Norge. Forbudet gjelder i tidsrommet 15. april til 15. september. Nå er det forbudt å tenne opp bål eller grill i eller i nærheten av skog og annen utmark. Statsforvalteren i Innlandet ber alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår.

Les mer »

Strøm

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

17. april ble det åpnet for søknader om strømstøtte for første kvartal av 2024 for frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 15. mai klokken 13. Dette opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet.    Strømstøtteordningen for frivillig sektor er justert, slik at ordningen har om lag samme støttenivå som i Straumstønadsordninga for hushald. Ordningen er forlenget ut 2024. Den forvaltes av…

Les mer »

Ola Sukke

Om å spenne inn livreimaYTRING 

Håkon Sukke har oppfordra oss til å publisere ein artikkel som onkelen hans, Ola H. Sukke skreiv i 1986. – Det er rett nok ein gamal artikkel, men tematikken er på mange måtar aktuell i dag og. Ola var lærar i Reinli frå 1927, skoleinspektør og seinare skolesjef i Sør-Aurdal. Dessutan var han organist i Reinli. Her…

Les mer »

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet torsdag 25.4. Planenforslaget blir også lagt ut på høring. Kommunestyret gjør endelig vedtak i saken i sitt møte 13. juni. Stor tekstlikhet Da vi leste saken, ble vi forundret over at punktene i saksframstillingen ikke hører sammen med kapittelinndelingen i planen. Det neste vi merket…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto er Hedalen menighet sitt trosopplæringstilbud til barn opp til og med 12 år. Vi samles annenhver torsdag kl. 17.30–19.00 i tidsrommet etter høstferien til 1. mai. Samlinga lørdag starta med skikkelig snøvær og grillmat. Etter hvert kom sola fram. Det var lagt opp til leikpregede…

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke å være det minste redd ham. De har vennet seg til at han ikke er farlig. Tiuren spiller hver vår på Vatneberget innen skuddvidde fra husene, og røya ruger gjerne under en busk på innmarken. Både dyr og fugler har under Ellings årvåkne øyne funnet…

Les mer »

Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet i arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune har gått ned. I 2022 var dette fraværet på 10,3 %. I 2023 hadde det kommet ned på 9,3 %. Det var 286 årsverk i kommunen vår i 2023. Totalt sykefravær i 2023 Egenmeldt fravær av mulige dagsverk 1,4 % Legemeldt…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Bergsrud Foto: Arne Heimestøl

Starter prosessen mot et salg av Bergsrud og Fjellstad

Stiftelsen Bautahaugen samlinger hadde årsmøte 4. april. Årsmeldinga for 2023 inneholder mye informasjon. Her leser vi blant annet at styret har gjort følgende vedtak: «Styret vil starte prosessen mot et salg av Bergsrud (4 mot 1 stemme). Styret vil starte prosessen mot et salg av Fjellstad (4 mot 1 stemme)» Historikk Se testamentet Anders Bergsrud skrev…

Les mer »

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene er tatt i bruk. Det viser ny rapport. Lokal verdiskaping, kommuneøkonomi, trafikk, arealbruk, klimagassutslipp og stedsattraktivitet. Det er noen av temaene i rapporten “Virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet”. Det er Menon Economics på oppdrag for Innlandet fylkeskommune som har utført analysene i forbindelse med prosjektet…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en dag like før jul tok han med seg sin tjenestegutt Torgrim Bjørke, bror til Tomas Perlesteinbakken, opp til Grofjellet for å skyte bjørn. Torgrim tok med seg en øks i hånden. Da de kom tett opp til hiet, fant de en grasdott som bjørnen hadde…

Les mer »

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ble avsluttet med et netto negativt driftsresultat på 233 750 kroner. Kommunens regnskap er avsluttet med et merforbruk på 1,4 millioner. Slik framkommer merforbruket Årets budsjettavvik Merforbruk i drift –9 000 000 kr Merinntekt frie disponible inntekter 9 500 000 kr Innsparing netto finans 2…

Les mer »

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet «Hans» i august 2023 steg grunnvannet ved Sør-Aurdal ungdomsskole så mye at det oppstod flomskader på skolebygningene. Etter denne hendelsen la kommunen ned bygge- og deleforbud for eiendommen med gbnr. 31/47 som SAUS står på. Forsikringsoppgjøret etter hendelsen er ikke avklart. Forsikringsselskapet ønsker å reparere skadene som har oppstått på bygningsmassen,…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning «Eg er Tølleiv» på Nordre Lokalet i Hedalen. For fullsett sal vart historia om dobbeltdrapet i eit bryllaup 6. desember 1823 i Vestringsbygda i Nord-Aurdal fortalt. Sentralt i forteljinga står mordvåpenet, Kjørstaddreparen, og fela som spelte i bryllaupet. Åsgårdsreia teaterlag består av maunusforfattar Alice Gudheim,…

Les mer »

Illustrasjonsbilde hentet fra Finnmarksmesterskap i yrkesfag

Flere skoler kan bli lagt ned

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klart. Bakgrunnen for arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur er at det blir færre elever i videregående opplæring i Innlandet. Forslaget innebærer avvikling av skolesteder og avvikling og flytting av tilbud. Tilbudsstrukturen skal, ifølge forslaget, i størst mulig grad gjenspeile behovet for kompetanse…

Les mer »

Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til et åpent innspillsmøte i Fossvang onsdag 17.4. kl. 18.00. Formålet med møtet er å starte en medvirkningsprosess med fremtidige brukere av bygget for å kartlegge ønsker, behov og eventuelle utfordringer knyttet til prosjektet Aktivitetshuset Fossvang. Fossvangbygget ble reist i 1947. Det var i kommunal eie…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. En gang han kom til skyttergraven og gløttet gjennom glugget, fikk han se en diger bjørn som lå og åt på åta. Far tok sikte på bjørnen midt på bogen, og var helt sikker på å treffe den der han siktet da han lot skuddet…

Les mer »

Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp fra Rennsjøen. Vi har gått i fjellet her i mer enn 25 år, det er første gang jeg har sett et flakskred i Hedalsfjella. Dette forteller Arne Ivar Hansen.

Les mer »

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren fra Magne Ruud om hedalsdialekta og kommentarene til tekstprøva mi som hedalen.no valgte å publisere på nytt nylig. Jeg tillater meg noen få kommentarer. Denne tekstprøva var ment å få med mange tradisjonelle hedalsord, men noen av dem er nok utgamle. Ord som kantuffel, avensere,…

Les mer »

Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal kommune, og vi er godt i gang med oppgradering av våre basestasjoner – slik at vi også kan tilby 5G-dekning. Foreløpig er det kun i de tettest befolkede områdene rundt Bagn at vi har oppgradert til 5G. Dette opplyser kommunikasjonssjef i tele, Andreas Veggeland. Nye…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på Hedalsheimen. Sist lørdag var beboere på Hedalsheimens bo- og servicesenter og hjemmeboende over 80 år i Hedalen og Begnadalen invitert til middag og allsang på heimen. Rolf Gunnar startet forberedelsene fire timer før middagen skulle serveres. Han serverte stekt laks med kokte gulrøtter, agurksalat, poteter…

Les mer »

Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering av Spangrud boligfelt i Bagn, Sør-Aurdal kommune, samt en analyse av skredhendelsen som gikk der under ekstremværet Hans i august 2023. Fra sammendraget av rapporten: «Utredningen av skredfare viser at den årlige sannsynligheten for skred i kartleggingsområdet er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Jord-…

Les mer »

Foto: Marianne Bjørnstad

Blåveis

Evi Elisabeth har vært ute og plukka blåveis.

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvar Grans åttende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Cato og Henning Foto: Arne Heimestøl

Denne nypremieren må du få med deg!

Det blodige bryllaupet på Dale i Vestringsbygda for 200 år sidan vart dokumentarteater på Hilme-stemnet i fjor. No vert det nypremiere på stykket «Eg er Tølleiv» på Nordre Lokalet i Hedalen laurdag 13. april klokka 19.00. Måndag var vi innom Lokalet. Der var skodespelar Cato Skimten Storengen og spelemann Henning Andersen i gang med øvingar…

Les mer »

Magne Ruud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dialekt, ord og uttrykkYTRING 

Jo eldre man blir, jo mer fenger historie og språk. Hedalsdialekta, i den grad den er ei dialekt, har forandret seg betraktelig de siste hundre årene. Bare de siste 10-årene kan man høre at dialketa blir mer og mer borte, særlig blant yngre mennesker. Enkelte påstår at hedalsmålet kan spores tilbake til pilgrimsvandringa til Hedalskjørka…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Kampen

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 1 av 6

Den staute og bekjente bjørneskytter Peder Goplerud, som det her skal fortelles om, var en hedersmann i alle måter, en som folk kunne stole på. Et vennlig ord hadde han til alle, både voksne og barn. Var det en som var narraktig eller være bedre enn de andre, fikk han sitt pass påskrevet på stående…

Les mer »

Flotte løyper i Hedalsfjella Foto: Heidi Sverdrup Augdal

Vil ha flere med både på og i laget

Det har vært en lang vinter, og i fjellet er det fortsatt mye snø. Hedalen løypelag har kjørt opp løyper fra midten av november og til nå. – Vi kjører så lenge det er forsvarlig  i forhold til snøforhold og vær. I fjor kjørte vi ut april, og vi har planlagt  det for denne sesongen…

Les mer »

Eldor Bråthen Foto: privat

Om fotball og himmelfartYTRING 

Blant alt uviktig ein kan interessere seg for, er fotball det viktigaste, skal noverande pave ha sagt ein gong. Eg plar, litt for ofte, følgje med fotballkampar frå England på dataskjermen, og kommentatorane  fortel stadig oftare at nokon blir «sendt til himmels». Det er bakgrunnen for dette vesle skriveriet, inspirert av Per Sivle. Å kunne…

Les mer »

Sør-Aurdalsheimen

Politiske møter må bruke alternative lokaler

Fram til sommeren 2024 bruker Sør-Aurdal ungdomsskole kommunestyresalen som ett av sine midlertidige undervisningslokaler. Samtlige politiske møter som skulle ha vært avviklet her, blir derfor flyttet. Formannskapet bruker møterommet i 3. etasje på Tingvoll. Kommunestyremøtene blir flyttet til festsalen på Sør-Aurdalsheimen. Åpne møter uten videooverføring – Det vil være mulig å følge møtene fysisk så…

Les mer »

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta

På et møte om hedalsdialekta på Bautahauen i 2018 presenterte Svein Lie en tekst som skulle likne på gammalt hedalsmål. – Teksten (litt revidert etter Bautahaugen) har nok neppe noen litterær verdi, men har til gjengjeld en god del gamle hedalsord. Noen av dem er nok så gamle at ingen bruker dem lenger, men de…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvar Grans sjuende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Skiskytingens dag

Påskeaften ble skiskytingens dag arrangert på Petatmyra. Over 100 personer møtte fram, og 64 av disse skjøt på blink med salongrifle. Det var også lagt opp til en aktivitetsløype. Skiskytingens dag er et opplegg som blir gjennomført i samarbeid med Skiskytterforbundet. Det er et populært tiltak som årlig samler både hyttefolk, andre tilreisende og bygdefolk….

Les mer »

Foto: Marit Thobiassen Strande

Vi står sammen om ny skolestruktur – for fremtidens arbeidsliv YTRING 

I Innlandet melder bedrifter tilbake til oss om stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Aller størst er mangelen innenfor yrkesfag og fagutdanning innen helse og omsorg. Det er våre barn i videregående skole som er framtida og som må fylle disse jobbene.  I dag er ikke skolestrukturen i Innlandet rustet for framtida. Faktisk hadde man…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Tvillingene Gudbrand og Halvor ble døpt i Hedalen stavkirke 1. påskedag.

Les mer »

Begna Bruk. Foto: Halsstein Heiene

Begna Bruk AS investerer for framtida

– Styret i Begna Bruk AS har besluttet å investere 60 millioner kroner i oppgradering av saglinjen. Investeringen gjøres for å utvikle bedriften samt sikre fremtidig konkurransekraft, ifølge styreleder Atle Nilsen. Dette leser vi i en pressemelding bedriften sendte ut 2. april. Investeringen vil bestå av nytt tømmerinntak, nytt styringssystem samt helsikring avsaglinjen. I tillegg…

Les mer »

Aprilspøken 2003

Aprilspøken i 2003

Hedalen.no kom på nettet i år 2000. De første årene laget vi, som mange andre medier, aprilspøker. I desember 2002 vedtok kommunestyret at Hedalsheimen bo- og servicesenter skulle bygges ut med seks nye leiligheter. Tegninger av tilbygget ble godkjent av både Husbanken og kommunestyret. Flere reagerte på utformingen av tilbygget, og Hedalen.no engasjerte arkitekten Harald…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvar Grans sjette dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Supert vær og godt føre andre påskedag. Foto: Arne Heimestøl

Rolig påske

– Da er påska over. Jeg har snakka med operativ leder i Røde Kors i Valdres. Han kunne melde om ei svært rolig påske i hele Valdres, forteller Håvard Sukke. – Røde kors i Hedalen har kun vært med på Høgdespretten på palmesøndag. Ellers så har det vært helt stille på telefonen, så det har…

Les mer »

Osvald Fossholm, Espen Solsbak, Dprina Komani, Jan-Tore Saltnes og Nils Georg Nilsen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jubileumskonsert med stor formidlingsglede

Det ble både vakker sang, mye humor, musikalske overraskelser, men også tid til ettertanke da trioen Nordic Tenors sist onsdag gjestet Begnadalen kirke. Med seg hadde tenorene den anerkjente solopianisten Dorina Komani. I forestillingen fikk vi høre både helt nye nummer og velkjente sanger fra Nordic Tenors sin 20 år lange musikalske historie. Sjangerrepertoaret var…

Les mer »

Gjertrud Grytnes Jordet Foto: Privat

– Snakker gjerne om tro

Gjertrud Grytnes Jordet (22 år) har, som én av flere hedalsungdommer gått på Tomb VGS i Østfold. Etter det har hun vært på disippeltreningsskole på Hawaii før hun sammen med andre ungdommer var med på en spennende reise i Sentral-Asia. I denne artikkelen forteller Gjertrud om blant annet skolegang, jobb, yrkesvalg – og ikke minst…

Les mer »

Påskenøtta

Løsning på påskenøtta

Takk for alle innspill på årets påskenøtt. Løsningen var en serviett. Gratulerer til Kia Skogstad som var først ute med riktig løsning. Premie kommer i posten.  

Les mer »

Foto: Marit Aaslie Brenden

Busupilken 2024

Busupilken 2024 går over i historien som det året det var så tåka at du knapt så pilkehølet du fiska i. Men, isfiskere i alle størrelser er tøffere enn de fleste, og hele 90 små og store entusiaster tok turen til Busuvatnet. Det ble tatt opp 7,1 kg fordelt på 37 fisker. Største fisk halte…

Les mer »

Ellen Oddveig Rudi. Foto: Arne Heimestøl

Preken skjærtorsdag – kysset

En gang, for lenge siden, i et land langt borte ble en liten gruppe mennesker øyenvitner til at en av dem sviktet på det groveste. At Judas, en kamerat, et menneske de hadde delt livet og dagene sammen med, valgte å angi lederen deres, Jesus. Og på den måten sviktet Judas også de andre vennene…

Les mer »

Kviss

Valdresmål – kviss – 4

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen med Ben Ormstad laget ei valdresmålordliste. Denne lista har vi brukt som utgangspunkt for kvissen du finner lenke til nedenfor.

Les mer »

Øverby-brødrene og Martin Aaslie Foto: Osvald Fossholm

Skiskyting

Sist uke var Øverby-brødrene innom Hedalsheimen. Her fikk de hilse på Martin Aaslie. Han har vært medarrangør på Skiskytings dag på Petatmyra i rundt 40 år.

Les mer »

Påskenøtt 2024

Påskenøtt 2024

Her kommer årets påskenøtt🐣. Dette er noe som finnes i mange hus og hytter i påsken. Løsningsforslag sendes til Gunn Karin 99 71 43 58. Den første som knekker nøtta, får en liten overraskelse i posten. 

Les mer »

Arbeidsmarkedet i Innlandet i mars

Fortsatt lav ledighet og mange ledige stillinger i Innlandet

Arbeidsledigheten i Innlandet holder seg fortsatt lav med 1,9 prosent og med kun en liten økning fra mars i fjor. – Innlandet er dermed fortsatt et av fylkene med lavest ledighet, men det forventes at den vil øke noe framover, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. For mars var 3 462 personer registrert som…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Den mystiske boksen

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Skitur torsdag

Siste vinterleirskoleuke

Denne uka hadde Vassfaret leirskole sin siste uke med vinterleirskole. Derfor var det ekstra fint å ha besøk av en særdeles hyggelig skole fra Vestfold som vi har hatt besøk av i nær 20 år. I tillegg inviterte vi med 7. trinn fra Hedalen til å være med hele uka. Fra mandag til fredag gikk…

Les mer »

Mellombygget

– Arbeidene går godt framover

Bygningsingeniør Oddleiv Juvkam forteller at flere anbud på opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole nå er avklart. Alle de tre firmaene er i gang med oppdragene sine. – Arbeidet går godt framover nå, men avklaringer av ulik art har tatt litt tid, sier Juvkam. I begynnelsen av januar ble det klart at ØMF Asker Ringerike…

Les mer »

Pål Lukashaugen

Telenor bygger 5G

Pål Lukashaugen, prosjektleder dekning i Telenor, opplyser at selskapet er godt i gang med 5G-oppgradering i Sør-Aurdal. I Hedalen har to basestasjoner allerede fått 5G. Det gjelder masta helt sør i Hedalen og masta på Søbekkseter. Videre utbygging Sommeren 2024 får basestasjonene på Skartjernskollen, Begna, Garthus og Nes i Ådal 5G, mens det er en…

Les mer »

Høgdspretten i varierende vær. Foto: Sigrid Bredesen Fossholt

Høgdespretten 2024

Palmesøndag 24.3.24 ble det tradisjonelle påskeskirennet Høgdespretten arrangert. Det var store spørsmålstegn ved værvarselet på forhånd: Ble det påskevær, regn, eller kom vi til å snø ned? Varierende vær Fasiten ble en dag med store svingninger. Fra tett snø til varmt solskinn i Høgdegropa under Høgdefjell på Teinvassåsen. Stort frammøte Omtrent 200 små – og…

Les mer »

Foto: Olav Kristian Huseby

Grendemøte i Åsli skolehus

Åsli Skole ble bygd i 1894, og det ble foretatt en større ombygging til den form vi ser bygget i dag. Skolen hadde tilhold i bygget frem til våren 1954. Etter dette gikk elevene på Ildjarnstad skole frem til sentralskolen ble innviet i 1967. Grenda eier bygget Grenda i Åsli overtok skolebygget i 1957, og…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Skiavslutning 20.3.2024

Skiskyttergutta brødrene Mats og Anders Øverby skapte ekstra stemning på årets skiavslutning.  Anders er hovedtrener for rekruttlandslaget, og Mats er utøver.  Mats har vunnet mange renn i IBU-cupen og tok sammenlagtseieren i cupen i år.  I tillegg har rekruttlandslaget vunnet totalcupen som nasjon.  ScanAccount med Osvald Fossholm er blant sponsorene til Mats Øverby. Gutta er av…

Les mer »

Ellen Scheen

Telia har fullført 5G-utbygging i Sør-Aurdal

– Vi er ferdige med moderniseringsarbeidet i Sør-Aurdal, og alle basestasjoner har nå fått 5G og mer 4G. Av forretningsmessige hensyn opplyser vi ikke hvor mange basestasjoner vi har. Dette sier informasjonssjef Ellen C. Scheen i Telia. – Det er tydelig at de som bor, ferierer og oppholder seg i Sør-Aurdal, bruker mer mobildata nå…

Les mer »

Kameraløsningen Foto: Håvard Sukke

Automatbom på Strøsvegen

15. februar ble ny betalingsløsning for Strøsvegen tatt i bruk. Vegstyret har investert i samme type bomløsning som vi kjenner på Teinvassåsvegen. Forskjellen er at mesteparten av strømmen til kamera og serverløsning leveres fra et solcelleanlegg. Hele investeringen kostet ca. 300 000 kr. Slik virker det Bommen er flytta til avkjørselen til Hedalen Røde Kors…

Les mer »

SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Skal rette opp lovbrot – bryt eige reglementLEIAREN 

Ordførar Marit Hougsrud har kalla kommunestyret inn til ekstraordinært møte torsdag 11. april. I dette møtet skal dei folkevalde truleg ta stilling til kvar Sør-Aurdal ungdomsskole skal halde til – fram til nytt eller reparert skolebygg er på plass. SAUS har nytta dei gamle skolelokala til Begnadalen barneskole etter at «Hans» førte til omfattande flaumskadar…

Les mer »

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jaktfeltstevne med utvidet tilbud

16. og 17. mars arrangerte Hedalen skytterlag jaktfeltstevne på skytterbanen i Hedalen. Dette er et stevne med lang tradisjon. I år var det hele 310 skyttere. 50 frivillige bidro til gjennomføringen. Nytt tilbud for aspiranter Hele 27 aspiranter deltok i det nye tilbudet skytterlaget hadde lagt til rette for. 13 av disse var fra Hedalen….

Les mer »

Foto: Marte Gøril Myrvang Ildjarnstad

Alltid smile selv om du tryner, og gjør ditt beste!

Onsdag denne uka fikk 4.–10. trinn på Hedalen barne- og ungdomsskole besøk av skiskytterstjernen Mats Øverby og hans trener og bror, Anders Øverby.  Øverby-gutta som vi kaller dem, liker å kalle seg hedølinger, og har et stort hjerte for Hedalen. Det var det ikke alle som visste.  Anders og Mats tok elevene ved HEBU med…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Ainran

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Fra Surtind påska 2023. Foto: Arne Heimestøl

Påska 2024 – løypelaget

Påska står for tur, og flere av oss planlegger å tilbringe fridagene på hytta i Hedalsfjellet. Vi ønsker oss gjerne en reprise av fjorårets påske med flott skiføre og mye sol. Gode tilbakemeldinger Løypekjørerne tar ikke påskeferie, de vil være i sving i hele påska og lover at alle skiløypene skal være oppkjørt når værforholdene tillater…

Les mer »

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt Foto: Tankesmien Agenda

Kan man være inhabil i orienteringssaker?

En kommunestyrerepresentant reiste spørsmål om habilitet da kommunestyret torsdag 14. mars fikk orientering om status for SAUS. Per Tørris Holde er rektor på SAUS og kommunestyremedlem for Senterpartiet. Ragnhild Kvale, også kommunestyremedlem for Senterpartiet, var medforfatter av et brev som Fagforbundet og Utdanningsforbundet hadde sendt til kommunestyret før møtet. Spørsmål om habilitet ble reist, men…

Les mer »

Hans Allergoth

Begnadalen vs. Bagn som midlertidig ungdomsskoleYTRING 

Avis Valdres oppfordrer til å «delta i debatten,» Så dette er en kommentar til leserinnlegget som sto i Avisen 20.03.24 av Linn Steen, Bekymret mor. Jeg bor i Begnadalen, og er også foreldre til en elev som går på SAUS. Jeg var også på bygdemøtet som var på mandag kveld. Dette møte var i hovedsak…

Les mer »

SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Ein skikkeleg flokeLEIAREN 

Tysdag 12. mars klokka kl. 15.49 kunngjorde kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen i Sør-Aurdal kommune stenging av bygningsmassen ved gamle Begnadalen skole. SAUS, som hadde brukt lokala etter at «Hans» skada ungdomsskolelokala i Bagn, fekk fri dagen etter, og lærarane skulle leggje planar for alternativt opplegg/heimeskole fram til påskeferien. Elevar frå Bagn skule som har nytta…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Samsen og den lille slangen

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Eldre person får hjelp

Sterk og stødig – fallforebyggende trening. Vil du bli instruktør?

Ergo-/fysioterapitjenesten i kommunen søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer. Det er ønskelig at treningsgruppene blir lokalisert i flere deler av kommunen.

Les mer »

Foto: Kristian Strøm

Frustrasjon på bygdemøte i Begnadalen

Mandag kveld arrangerte Begnadalen bygdeutvalg møte om situasjonen som har oppstått etter at kommunen har stengt skolelokalene i bygda, lokaler til SFO og barnehage samt 2. etasje i samfunnshuset. Ifølge Begnadalen.no hadde 90 sambygdinger møtt opp. Til stede var også flere politikere. Ved slutten av møtet ble det vedtatt en resolusjon.

Les mer »

Bjørn Henrik Stavdal Johansen. Foto: Privat

Hedølen Bjørn Henrik Stavdal Johansen er Årets Villmarking 2024

Bjørn Henrik Stavdal Johansen flyttet sammen med samboer og datter til Hedalen sommeren 2023. Fram til nå har han arbeidet ved besøkssenteret Rovdyr i Flå der han veileder unge og voksne om bevaringsarbeid og om rovdyr i Norge. Mandag 11. mars ble Bjørn Henrik kåret som Årets Villmarking 2024. Han havner dermed i selskap med…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

Mal mot friheten

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Nordre-Lokalet

Nordre Hedalen forsamlingshus (Lokalet)

Forsamlingslokalet ved Nerby i Hedalen eies i dag av Hedalen ungdomslag. Det blir brukt til ungdomslagets aktiviteter, men har også flere leietakere. Blant annet blir det benyttet til samlinger på åremålsdager, minnesamvær, kurs, konserter og møter av ulike slag. Det var først i 1969 ungdomslaget ble eier av Lokalet. Drift Geir Øverby og Bodil Øyhus…

Les mer »

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars femte kviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har laget kviss av. Klarer du å svare riktig på alle oppgavene?

Les mer »

Mats og Anders Øverby

Onsdagsrenn 13. mars 2024

Denne uka ble siste ordinære skirenn for sesongen gjennomført. Rennet gikk i fristil og med individuell start. 44 deltakere deltok med startnummer. Totalt var ca. 65 deltagere ute i skisporet. Neste uke blir det arrangert Skiavslutning onsdag 20.03 fra kl. 17.30. Vi får besøk av skiskytterbrødrene Mats og Anders Øverby. Palmesøndag arrangeres det Høgdespretten i…

Les mer »

Illustrasjonsbilde lånt av Finnmark fylkeskommune

Rydd unna tomme skolepulter – her kommer et kvalitetsløftYTRING 

Arbeidslivet er i stor endring. Teknologien utvikler seg raskt, det fødes færre barn og vi blir færre hoder og hender til å løse store oppgaver. Næringsliv og kommuner i Innlandet sliter allerede med å få tak i den kompetansen de trenger.  For oss politikere med ansvar for videregående skoler i Innlandet, er det viktig å…

Les mer »

Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Midlertidig skoleløsning i nye lokaler etter påske

Denne informasjonen har kommunen lagt ut på sin hjemmeside i dag: «Etter stengingen av Begnadalen skole har administrasjonen og skoleledelsen i Sør-Aurdal kommune arbeidet intenst med å finne en løsning for videre skoledrift for ungdomsskoleelevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole. I vurderingen av en midlertidig løsning har det vært vektlagt at alle elever skal fysisk på skolen,…

Les mer »

Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Vil kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte

Torsdag fikk kommunestyret en grundig orientering om status per nå for Sør-Aurdal ungdomsskole. Det kom mange spørsmål og innspill fra de folkevalgte. Ordfører Marit Hougsrud oppsummerte signalene som var gitt, slik: Se orienteringa på Kommune-TV.

Les mer »

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Vil ha samfunnshuset i Begnadalen som oppmøtested

Begnadalen bygdeutvalg har skrevet brev til kommunen der utvalget tar til orde for rask revisjon av kommunens beredskapsplan. Dette skriver bygdeutvalget: « På bakgrunn av blant annet hendelsene rundt flommen «Hans» så mener vi det er tidskritisk å gjennomføre en raskere revisjon av beredskapsplanen i Begnadalen vedrørende oppmøtested. Det bør være en kjent problemstilling at…

Les mer »

Klar for rumpeldunkkamp

En helt uventet reise

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer »

Formannskapet 2023–2027: Ordfører Marit Hougsrud (Sp), varaordfører Ståle Borgersen (H), Catrine Hagen (Ap), Svein Erik Wold (Sp) og Roger Kjensrud (Ap)

Klagen ble avvist

Torsdag 14. mars var formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var klage Sweco hadde sendt inn på vegne av Protector Forsikring ASA som er kommunens forsikringsselskap i saken om flomskadene som oppstod på SAUS i forbindelse med «Hans» i august 2023. Sweco hadde søkt om dispensasjon fra kommunens bygge- og deleforbud knyttet til tomta…

Les mer »