Oversikt over arbeidsledighet i kommuner i Innlandet

Fortsatt nedgang i antall arbeidssøkere i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 02.08.2022. Sist oppdatert 31.07.2022.

Ved utgangen av juli var 4 231 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 527 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Nedgangen var særlig stor blant de delvis ledige, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var 7 personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,5 % av arbeidsstyrken i kommunen.

Stor nedgang blant delvis ledige

Ved utgangen av juli var det 2 505 helt ledige, som tilsvarer 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 177, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 054 delvis ledige, som tilsvarer 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Det var 392 færre delvis ledige nå enn ved utgangen av forrige måned, mens det var omtrent like mange helt ledige. Kun 109 personer er permitterte, noe som utgjør godt under 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten falt i juli.

Fortsatt høyest ledighet blant unge menn

Ved utgangen av juli var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 30–39 år med henholdsvis 2,5 og 2,0 prosent. Lavest ledighet hadde aldersgruppen 50 år og over med 0,8 prosent. Andelen helt ledige var også denne måneden høyest blant menn i aldersgruppen 20–24 år med 2,9 prosent. Totalt sett hadde menn og kvinner tilnærmet lik ledighet.

Flest helt ledige uten yrkesbakgrunn

Sammenlignet med utgangen av forrige måned var det 43 færre arbeidssøkere uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Likevel var det fortsatt flest helt ledige (362) innen denne gruppen. Her var det også flest nye helt ledige, slik det har vært det siste halve året. Av dem som registrerte seg som helt ledig hos NAV i Innlandet i juli, var hver femte uten yrkesbakgrunn. Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (167).

Flere ledige stillinger enn i fjor

I Innlandet var det i juli måned en tilgang på 1 618 ledige stillinger. Dette var over 100 flere stillinger enn i samme måned i fjor. En av tre nye ledige stillinger var innen helse, pleie og omsorg. – Etter koronapandemien har vi sett at arbeidsmarkedet har behov for stadig mer arbeidskraft med relevant yrkesbakgrunn, og gjerne personer med høyere utdanning eller fagbrev, mens de som mangler yrkesbakgrunn har vanskeligere for å skaffe seg arbeid, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland.

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...