Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 08.06.2023. Sist oppdatert 05.06.2023.

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Den tilsvarende andelen i landet var på 2,8 prosent. – Antall arbeidssøkere har gått ned siste måned, fra 5 112 i april, slik at det dermed er stadig færre arbeidssøkere i fylket, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av mai var det 2823 helt ledige, som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 426, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 391 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken. 389 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var ni personer helt arbeidsledige ved utgangen av mai. Det er tre færre enn på samme tid i fjor. Seks personer er delvis arbeidsledige – to flere enn for et år siden.

Færre ledige stillinger, men gode muligheter for sommerjobb

I Innlandet var det i mai måned en tilgang på 2 565 ledige stillinger. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 708 nye ledige stillinger. Det er mange nye stillinger også innen reiseliv og serviceyrker.

Innen bygg- og anlegg er det i mai en tilgang på 105 stillinger. Her er tilgang på nye stillinger nesten halvert siden i fjor.

– Vi ser at det er mange ledige stillinger innen typiske sommerjobb-næringer. Her kan det åpne seg muligheter for mange ungdommer til å skaffe seg en fin erfaring fra arbeidslivet, sier Lien.

Ber om at arbeidsgivere ansetter ungdom i sommerjobb

Hvert år de siste årene har NAV tilbud om mulighet for sommerjobb gjennom sommerjobb-prosjektet.

– Dette er et godt tilbud, både til ungdom og til arbeidsgivere. Det er først og fremst rettet mot ungdom som har noen utfordringer med å skaffe seg sommerjobb.

Arbeidsgivere får tilskudd til lønn for ungdom som er med via dette tiltaket. Vi ønsker å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som vil gi ungdom en mulighet, sier Bjørn Lien.

Helt ledige etter yrkesbakgrunn

Det er flest helt ledige blant dem uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt yrkesbakgrunn (457), bygg og anlegg (379), og butikk- og salgsarbeid (324).

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...