Bjørn Lien

Fortsatt stabilt sykefravær i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 11.06.2024. Sist oppdatert 10.06.2024.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i 1. kvartal i 2024, som er det samme som første kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet i landet var på 6,2 prosent. Det graderte sykefraværet øker, fra 27,7 prosent første kvartal i 2023 til 29,8 prosent samme kvartal i år.

– Det er bra at flere sykefravær er graderte, for det betyr at mange sykmeldte også jobber noe, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

I første kvartal var sykefraværet blant kvinner 8,4 prosent, som er samme prosent som første kvartal året før. Sykefraværet blant menn var 5,0 prosent, som også er likt med året før.  

Selv om sykefraværet jevnt over er stabilt, har sykefraværet gått noe opp i de ulike aldersgruppene fra 25 til 40 år, mens det har vært en nedgang i aldergruppene fra 40 til 70 år.

Sykefraværet i Sør-Aurdal

Legemeldt sykefravær i alt:

2021202220232024
I alt7,28,47,57,3
Kvinner10,311,68,99,8
Menn4,96,16,55,5

Nedgang i sykefraværet innen helse- og sosialtjenester fortsetter

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester hadde en liten nedgang, med 1,6 prosent fra første kvartal i 2023 til samme kvartal i år. – Sykefraværet i denne sektoren ligger nå på 8,9 prosent, mens det var på 9,1 prosent i 2023. Det er tradisjonelt høyt sykefravær i denne næringen, men det er gledelig å se at det legemeldte sykefraværet fortsetter å gå ned her. Vi jobber aktivt med å bistå i sykefraværsarbeidet innen helse- og sosialsektoren, og ser at fraværet reduseres noe over tid, sier Lien.

Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 4,2 prosent.

Sykefraværet noe ned i Hamar, Stange, Lillehammer og Gjøvik

Av de folkerike kommunene er det fortsatt Hamar som har det laveste sykefraværet, og det fortsetter å gå ned. Det lå på 5,6 prosent første kvartal i 2023 mot 5,3 i første kvartal i år. Også Stange, Lillehammer og Gjøvik har hatt nedgang i sykefraværet. Stange hadde en nedgang fra 7,0 første kvartal 2023 til 6,6 i år, mens Lillehammer gikk ned fra 6,0 i 2023 til 5,7 i 2024 og Gjøvik fra 6,8 i 2023 til 6,6 i 2024.

– Vi ser en tydelig trend på at sykefraværet reduseres i de fleste store kommunene, mens det øker i mange av de mindre folkerike kommunene. Det er en utfordring for landkommunene, da høyt sykefravær, spesielt i offentlig sektor, vil ha betydning for ulike tjenester kommunene skal gi til sine innbyggere, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.  

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...