Bjørn Lien

NAVs brukerundersøkelser 2022: Fornøyde brukere i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 15.10.2022. Sist oppdatert 13.10.2022.

Pressemelding: Årets brukerundersøkelser viser at 74 prosent av personbrukerne og 88 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet er fornøyde med NAV. For personbrukerne er dette noe lavere enn i fjor, mens det for arbeidsgiverne er markant høyere enn i fjor, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

NAV gjennomfører årlig undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere som bruker NAVs tjenester. Årets undersøkelser ble gjennomført i perioden mai-juli. Hensikten med undersøkelsene er å få kunnskap om hva brukerne mener om NAVs tjenester og å bruke resultatene fra undersøkelsene til å forbedre disse.
I Innlandet svarte i underkant av 1 400 brukere på Personbrukerundersøkelsen, mens cirka 250 arbeidsgivere i Innlandet svarte på Arbeidsgiverundersøkelsen.

Personbrukerundersøkelsen

Helhetlig sett er 74 prosent av brukerne i Innlandet fornøyde med NAVs tjenester. Dette er noe lavere enn i fjor og litt lavere enn for landet som helhet, der 76 prosent svarte at de er fornøyde. I Innlandet har 70 prosent stor tillit til NAVs arbeid, mens 79 prosent svarte at de blir møtt med respekt fra NAV. De tilsvarende tallene for landet som helhet er på henholdsvis 71 og 80 prosent. Det er relativt små forskjeller mellom de fleste av fylkene.

Når det gjelder brukernes foretrukne måte å ha kontakt med NAV på, skiller Innlandet seg litt ut fra landet som helhet ved at en større andel ønsker å møte den NAV-ansatte ansikt til ansikt fremfor å benytte de digitale tjenestene våre. Nesten 60 prosent av brukerne i Innlandet foretrekker å ha kontakt med NAV via telefon eller ved personlig oppmøte.

Arbeidsgiverundersøkelsen

Helhetlig sett er hele 88 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet fornøyde med NAVs tjenester. Dette er en markant forbedring fra fjorårets undersøkelse da 80 prosent av arbeidsgiverne svarte det samme. I år er det kun ett fylke som har mer fornøyde arbeidsgivere enn Innlandet, og landsgjennomsnittet er på 84 prosent.

85 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet svarer positivt på at NAV viser forståelse for deres behov for våre tjenester. En stor andel (77 %) av arbeidsgiverne i Innlandet mener dessuten at medarbeiderne i NAV innehar riktig kompetanse til å kunne bistå dem. Samme andel mener også at deres ansatte blir godt ivaretatt når de har behov for hjelp fra NAV. 74 prosent av arbeidsgiverne i Innlandet er fornøyde med den informasjonen de kan finne på nav.no.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...