Arbeidsmarkedet i Innlandet

Fortsatt lav ledighet i Innlandet i desember

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 29.12.2022. Sist oppdatert 29.12.2022.

I midten av desember var 4 726 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Den tilsvarende andelen i landet var på 2,7 prosent. Dette var 246 flere personer enn ved utgangen av forrige måned.

– Etter en lang periode med stabil ledighet, har vi nå for første gang fått en liten økning i ledigheten. Den er imidlertid fortsatt lav, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

  • I Sør-Aurdal var ni personer, 0,6 % av arbeidsstyrken, helt arbeidsledige. Det er fem personer færre enn på samme tid i fjor.
  • Seks personer var permitterte.
  • Fem personer var delvis ledige.

Økt antall både helt og delvis ledige

I midten av desember var det 2 795 helt ledige, som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 375, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 351 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Antall helt ledige har økt med 187 personer og antall delvis ledige med 106 personer sammenlignet med utgangen av november. 332 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Det er dermed 122 flere permitterte nå enn ved utgangen av forrige måned.
Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten har økt i desember.

Flere helt ledige innen nesten alle aldersgrupper

Sammenlignet med utgangen av forrige måned har andelen helt ledige økt noe innen alle aldersgrupper unntatt for dem under 20 år. I midten av desember var andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 20 til 24 år med 2,8 prosent, og aller høyest blant menn i denne aldersgruppen med 3,3 prosent. Andelen helt ledige var lavest i aldersgruppen 60 år og over med 0,9 prosent.

Størst økning innen bygg og anlegg

Sammenlignet med utgangen av november har bygg og anlegg hatt størst økning i antall helt ledige (+48 personer). Innen denne yrkesgruppen var det nå 368 helt ledige arbeidssøkere. Det var fortsatt flest helt ledige (439) blant personer uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Flest delvis ledige var det innen serviceyrker og annet arbeid (207).

Stillingstilgang som i fjor

I Innlandet har det hittil i desember måned vært en tilgang på 1 409 ledige stillinger. Dette var på samme nivå som i desember i fjor.

Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 569 nye ledige stillinger.

– Den totale tilgangen på ledige stillinger i Innlandet i 2022 (over 30 000) har vært enda litt større enn i rekordåret 2021.

– Samtidig har den gjennomsnittlige andelen helt ledige, som i år var på 1,5 prosent, ikke vært på et så lavt nivå siden 2008. Antall nye arbeidssøkere har imidlertid økt de siste månedene, og antall ledige stillinger har vært betydelig lavere enn i første halvår.

– På tross av dette har antallet helt ledige holdt seg ganske stabilt over lang tid. Høy prisvekst, særlig på grunn av økte energipriser og matvarepriser, gjør at vi likevel må vente at arbeidsledigheten vil øke noe i tiden fremover, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...