Om Hedalen.no

Hedalen.no er organisert som en stiftelse. Organisasjonsnummer: 990 041 571

Styret

Styret ledes av Osvald Fossholm, og Emmy Bakkom og Eldor Rødseth er styremedlemmer. Valgkomiteen består av Guro Skinnes, Ola Jonny Fossholt og Line Mork.

Redaksjonsråd

Styret i stiftelsen har etter innstilling fra redaktør godkjent følgende redaksjonsråd: Lars Elsrud, Marit Aaslie Brenden og Arne G. Perlestenbakken. Redaktør Ivar Brynhildsen i "Valdres" bistår med journalistfaglige råd.

Redaksjonen

Arne Heimestøl er redaktør på nettstedet.

  • E-post: redaksjonen@hedalen.no
  • Mobil: 91 51 35 28

Arne G. Perlestenbakken er engasjert som fotograf.

  • E-post: aperlest@bbnett.no
  • Mobil: 90 86 11 41