Arbeidsledigheten øker noe i Innlandet

Bjørn Lien

Ved utgangen av juni var 3 274 personer i Innlandet registrert som helt ledige, og dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. – Det er en økning på 18 prosent helt ledige arbeidssøkere fra samme periode i fjor eller 496 personer, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 1,9…

Les mer

Fortsatt lav ledighet og mange ledige stillinger i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet i mars

Arbeidsledigheten i Innlandet holder seg fortsatt lav med 1,9 prosent og med kun en liten økning fra mars i fjor. – Innlandet er dermed fortsatt et av fylkene med lavest ledighet, men det forventes at den vil øke noe framover, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. For mars var 3 462 personer registrert som…

Les mer

Økt ledighet i Innlandet, men fortsatt mange ledige stillinger

Bjørn Lien

I desember var 3 038 personer i Innlandet registrert som helt ledige arbeidssøkere. Det er en økning på ni prosent fra samme periode i fjor. – Selv om ledigheten har økt noe, er det fortsatt god tilgang på ledige stillinger innen enkelte bransjer, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. Det er flest helt ledige…

Les mer

Innlandet – sykefraværet har økt noe

lege

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet har økt til 5 prosent for 3. kvartal 2023, en økning på 2,8 prosent fra i fjor. Selv om sykefraværet også øker i Innlandet, er det en lavere økning enn for landet, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet. Over en fjerdedel av sykeværet (26,2 %) i Innlandet er…

Les mer

Noe stigende ledighet i Innlandet

Bjørn Lien

Ledigheten i Innlandet er fortsatt lav med 1,7 prosent helt ledige arbeidssøkere. Den har økt noe fra august i fjor med 679 flere helt ledige, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. Tilgangen på ledige stillinger er fortsatt høy. Ved utgangen av august var 5 019 personer helt ledige, delvis ledige eller ledige arbeidssøkere i…

Les mer

Stabilt antall arbeidssøkere i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet april 2023, NAV

Ved utgangen av april var 5 112 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent. Andelen arbeidssøkere har dermed holdt seg stabilt lav i årets fire første måneder, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.…

Les mer

Utfordrende å få tak i arbeidstakere med rett kompetanse

Arbeidsmarkedet i Innlandet per mars 2023

Ved utgangen av mars var 5 193 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Antall arbeidssøkere var på samme nivå som ved utgangen av februar. Ledigheten i Innlandet holder seg dermed fortsatt lav, sier…

Les mer

På tide å søke sommerjobb – mange ledige jobber i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet januar 2023

Ved utgangen av januar var 5 185 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Det var 459 flere arbeidssøkere nå enn i desember, men det er helt normalt at ledigheten stiger noe i januar.…

Les mer

Stabil ledighet i Innlandet

Oversikt over arbeidsledighet i ulike kommuner i Innlandet

Ved utgangen av september var 4 385 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var like mange arbeidssøkere i Innlandet nå som ved utgangen av forrige måned. Ledigheten har dermed holdt seg ganske…

Les mer

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som…

Les mer

Liten økning i ledigheten i Innlandet

Oversikt over arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av august var 4 386 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 155 flere arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. – Det kan dermed se ut…

Les mer

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av juni var 4 758 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent. Det var 266 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet har altså gått…

Les mer

Laveste ledighet siden 2008 i Innlandet

Oversikt over arbeidsledigheten i Innlandet

Ved utgangen av mai var 5 024 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Det var 555 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet fortsetter dermed å…

Les mer

Ledigheten i Innlandet lavere enn før pandemien

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av april var 5 579 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,3 prosent. – Det var 587 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet er dermed…

Les mer

Lav ledighet, men mange arbeidssøkere mister nå dagpengene

arbeidsmarked

Ved utgangen av mars var 6 166 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,8 prosent. – Det var 500 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten er lavere enn før…

Les mer

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,3 prosent i 4. kvartal i 2021. Sykefraværet i landet var på 5,9 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i 2020 var økningen i sykefraværet i Innlandet på 5,6 prosent. Dette har etter alt å dømme sammenheng med flere koronarelaterte sykefravær, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.…

Les mer

Færre arbeidssøkere i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av februar var 6 668 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,2 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet gikk ned med 269 personer siste måned og er dermed nesten nede på samme nivå som…

Les mer

Rekordmange ledige stillinger i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av januar var 6 937 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,5 prosent. – Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med 606 personer siste måned. Det er imidlertid helt normalt at ledigheten øker…

Les mer

Ledigheten i Innlandet fortsetter å synke

arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av november var 6 273 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,0 prosent. – Det var 192 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av november enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i…

Les mer

Fallende arbeidsledighet

Arbeidsledighet

Ved utgangen av september var 6 789 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,6 prosent. – Det var 528 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av september enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i…

Les mer