Sykefraværet i Innlandet

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 07.03.2022. Sist oppdatert 06.03.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,3 prosent i 4. kvartal i 2021. Sykefraværet i landet var på 5,9 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i 2020 var økningen i sykefraværet i Innlandet på 5,6 prosent. Dette har etter alt å dømme sammenheng med flere koronarelaterte sykefravær, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Legemeldt sykefravær i Valdres 4. kvartal

Kommune20202021
Sør-Aurdal7,0 %7,6 %
Etnedal8,1 %10,2 %
Vang4,1 %5,4 %
Vestre Slidre8,7 %10,4 %
Nord-Aurdal9,3 %8,8 %
Øystre Slidre9,6 %8,9 %

Økt sykefravær blant både kvinner og menn

I 4. kvartal 2021 var sykefraværet blant menn 4,7 prosent, som er en økning på 6,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020. Sykefraværet blant kvinner var 8,1 prosent, som er en økning på 5,1 prosent.

Størst økning innen sykdommer i luftveiene

– Det var størst økning i antall tapte dagsverk innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene» (+71,8 %) sammenlignet med samme kvartal i 2020. Det er nærliggende å anta at dette skyldes en økning i koronarelaterte sykefravær. Økningen var større for kvinner enn for menn. Dette kan være fordi mange kvinner jobber innen næringer som helse- og sosialtjenester og undervisning der de har mye nærkontakt med andre mennesker, og der sykefraværet er høyt, sier direktør Bjørn Lien. Det var også stor økning innen diagnosegruppen «Allment og uspesifisert» (+20,7 %), som omfatter diagnosen «Slapphet/tretthet».

Størst økning blant unge

Nesten alle aldersgruppene har hatt en økning i sykefraværet i 4. kvartal 2021. Økningen har vært størst i aldersgruppene 20–24 år (+12,6 %) og 25–29 år (+15,0 %), der sykefraværet var på henholdsvis 3,9 og 5,5 prosent. Aldersgruppen 60–64 år hadde det høyeste sykefraværet med 7,6 prosent, men var den eneste aldersgruppen som hadde nedgang (-0,9 %) i sykefraværet.

Lavest sykefravær i Tolga

Det har vært en økning i sykefraværet i sju av 10 kommuner i Innlandet. Tolga hadde lavest sykefravær med 4,0 prosent, mens Nordre Land og Vestre Slidre hadde høyest med 8,2 prosent. Vestre Slidre var også kommunen i fylket med størst prosentvis økning i sykefraværet (+39,4 %).

Økt sykefravær innen de fleste næringer

Sykefraværet i 4. kvartal 2021 har økt innen de fleste næringer sammenlignet med samme kvartal året før. Sykefraværet var høyest innen helse- og sosialtjenester med 9,1 prosent, men økningen her var relativt liten (+3,6 %). Sykefraværet var lavest innen omsetning og drift av fast eiendom med 3,7 prosent. Dette var dessuten en av de få næringene med nedgang i sykefraværet. Overnattings- og serveringsvirksomhet hadde størst nedgang i sykefraværet (-15,9 %). Her var sykefraværet på 4,6 prosent.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...