Sykefraværet i Innlandet

Kraftig økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 07.03.2022. Sist oppdatert 06.03.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,3 prosent i 4. kvartal i 2021. Sykefraværet i landet var på 5,9 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i 2020 var økningen i sykefraværet i Innlandet på 5,6 prosent. Dette har etter alt å dømme sammenheng med flere koronarelaterte sykefravær, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Legemeldt sykefravær i Valdres 4. kvartal

Kommune20202021
Sør-Aurdal7,0 %7,6 %
Etnedal8,1 %10,2 %
Vang4,1 %5,4 %
Vestre Slidre8,7 %10,4 %
Nord-Aurdal9,3 %8,8 %
Øystre Slidre9,6 %8,9 %

Økt sykefravær blant både kvinner og menn

I 4. kvartal 2021 var sykefraværet blant menn 4,7 prosent, som er en økning på 6,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020. Sykefraværet blant kvinner var 8,1 prosent, som er en økning på 5,1 prosent.

Størst økning innen sykdommer i luftveiene

– Det var størst økning i antall tapte dagsverk innen diagnosegruppen «Sykdommer i luftveiene» (+71,8 %) sammenlignet med samme kvartal i 2020. Det er nærliggende å anta at dette skyldes en økning i koronarelaterte sykefravær. Økningen var større for kvinner enn for menn. Dette kan være fordi mange kvinner jobber innen næringer som helse- og sosialtjenester og undervisning der de har mye nærkontakt med andre mennesker, og der sykefraværet er høyt, sier direktør Bjørn Lien. Det var også stor økning innen diagnosegruppen «Allment og uspesifisert» (+20,7 %), som omfatter diagnosen «Slapphet/tretthet».

Størst økning blant unge

Nesten alle aldersgruppene har hatt en økning i sykefraværet i 4. kvartal 2021. Økningen har vært størst i aldersgruppene 20–24 år (+12,6 %) og 25–29 år (+15,0 %), der sykefraværet var på henholdsvis 3,9 og 5,5 prosent. Aldersgruppen 60–64 år hadde det høyeste sykefraværet med 7,6 prosent, men var den eneste aldersgruppen som hadde nedgang (-0,9 %) i sykefraværet.

Lavest sykefravær i Tolga

Det har vært en økning i sykefraværet i sju av 10 kommuner i Innlandet. Tolga hadde lavest sykefravær med 4,0 prosent, mens Nordre Land og Vestre Slidre hadde høyest med 8,2 prosent. Vestre Slidre var også kommunen i fylket med størst prosentvis økning i sykefraværet (+39,4 %).

Økt sykefravær innen de fleste næringer

Sykefraværet i 4. kvartal 2021 har økt innen de fleste næringer sammenlignet med samme kvartal året før. Sykefraværet var høyest innen helse- og sosialtjenester med 9,1 prosent, men økningen her var relativt liten (+3,6 %). Sykefraværet var lavest innen omsetning og drift av fast eiendom med 3,7 prosent. Dette var dessuten en av de få næringene med nedgang i sykefraværet. Overnattings- og serveringsvirksomhet hadde størst nedgang i sykefraværet (-15,9 %). Her var sykefraværet på 4,6 prosent.

Les også..

Har fått abbor

Over 200 abbor på garn

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Julespillet

Julespillet 18. november 2023BEKJENTGJØRELSE 

Vi håper du vil være med på julespillet på julemessa ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...