arbeidsmarked

Lav ledighet, men mange arbeidssøkere mister nå dagpengene

Publisert av Vivian Andersen 05.04.2022. Sist oppdatert 04.04.2022.

Ved utgangen av mars var 6 166 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,8 prosent.

– Det var 500 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten er lavere enn før pandemien. Det er imidlertid svært mange som mister dagpengene sine i løpet av de neste to månedene, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal er 11 helt arbeidsledige. Dette utgjør 0,8 % av arbeidsstyrken, og det er 17 færre enn på samme tid i fjor.

Færre både helt og delvis ledige

Ved utgangen av mars var det 3 144 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4 201, som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 965 delvis ledige, som tilsvarer 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre både helt og delvis ledige enn ved utgangen av forrige måned.

328 av de helt ledige og 449 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 200 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten falt i mars.

Nedgang i nesten alle aldersgrupper

Antall helt ledige gikk ned i alle aldersgrupper, unntatt for dem under 20 år, sammenlignet med utgangen av forrige måned. Andelen helt ledige var fortsatt høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,9 og 2,6 prosent.

Fortsatt flest helt ledige innen bygg og anlegg

Den siste måneden var det flest helt ledige innen bygg og anlegg (401), mens det var nest flest helt ledige blant dem uten yrkesbakgrunn (380). Bygg og anlegg hadde imidlertid størst nedgang sammenlignet med utgangen av forrige måned (-63 personer). Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (299).

Mange arbeidssøkere mister nå dagpengene

Dagpenger ved ledighet under korona er blitt forlenget i flere omganger, men denne ordningen opphører 31. mars 2022. Dermed mister 1 200 personer i Innlandet dagpengene sine i løpet av april og mai måned, litt over to år etter at koronapandemien gav tidenes høyeste arbeidsledighet.

Dette er et unormalt høyt antall i løpet av kort tid. Nesten 1 000 av disse mister dagpengene 1. april. Av de 1 200 som mister dagpengene er tre av 10 permitterte, mens resten er vanlige arbeidssøkere som ikke har en arbeidsgiver å vende tilbake.

Av de permitterte som nå mister dagpengene, er seks av 10 delvis permitterte fra sine arbeidsplasser. Blant arbeidssøkerne som ikke er permitterte, er det bare en av fem som er delvis i jobb og som dermed har en aktiv tilknytning til arbeidslivet. Det er flere menn enn kvinner som mister dagpengene, og mer enn 60 prosent er 40 år eller eldre. 33 prosent er innvandrere.

Svært mange nye ledige stillinger

I Innlandet var det i mars måned en tilgang på 3 813 ledige stillinger. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 909 stillinger.

Det var også mange nye ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid (582) og butikk- og salgsarbeid (419).

– Selv om arbeidsledigheten i Innlandet er veldig lav, og det er rekordmange ledige stillinger, vil nok mange av dem som har vært lenge ledige og nå mister dagpengene, likevel kunne oppleve at deres kompetanse og erfaring ikke helt matcher det arbeidsmarkedet etterspør, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...