Bjørn Lien

Noe stigende ledighet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 15.09.2023. Sist oppdatert 13.09.2023.

Ledigheten i Innlandet er fortsatt lav med 1,7 prosent helt ledige arbeidssøkere. Den har økt noe fra august i fjor med 679 flere helt ledige, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. Tilgangen på ledige stillinger er fortsatt høy.

Ved utgangen av august var 5 019 personer helt ledige, delvis ledige eller ledige arbeidssøkere i tiltak. Dette er en økning på 633 personer fra i fjor. Det er en økning i stort sett alle kommuner i Innlandet. Det er fortsatt god tilgang på nye utlyste stillinger, til tross for at det er en nedgang fra i fjor. Dette viser at det fortsatt er stor etterspørsel etter arbeidskraft og særlig i enkelte bransjer.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var 15 personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 1 % av arbeidsstyrken. 7 personer var delvis arbeidsledige, noe som er 0,5 % av arbeidsstyrken.

Flere ledige unge

Ledigheten for dem under 30 år, har økt noe fra august i fjor med 207 personer og det er nå 1 058 helt ledige unge under 30 år i Innlandet. – Vi har innført ungdomsgarantien i NAV, hvor vi gjennom økt samarbeid og tettere oppfølging skal få flere unge ut i jobb og utdanning, sier Lien.

Utvikling i ulike bransjer

Innen bygg- og anleggsbransjen er det nå 347 registrert helt ledige arbeidssøkere, en økning på 113 personer fra 2022. Økningen utgjør 48 prosent.

Ledigheten innen helse, pleie og omsorg er 225 helt ledige arbeidssøkere, en økning på 22 personer fra august i fjor. Også innen butikk- og salgsarbeid har det vært en økning i ledigheten på 49 prosent.

Fortsatt mange utlyste stillinger

Til tross for at ledigheten øker noe, er det fortsatt god tilgang på registrerte stillinger her i Innlandet, sier Bjørn Lien. Tilgangen på nye utlyste stillinger for august var 1 781, riktignok med en nedgang på 16 prosent fra samme periode i fjor.

Flest ledige stillinger er det innen helse, pleie og omsorg med 619 nye utlyste stillinger i august. Her ser vi en økning i antall stillinger som lyses ut. Innen butikk og salgsarbeid ble det lyst ut 234 stillinger, som er litt færre enn i fjor. Antall utlyste stillinger innen undervisning har økt noe og det var 163 utlyste nye stillinger i august i år. I bygg- og anleggsbransjen ble det utlyst 92 nye stillinger i august og 151 innen områdene reiseliv og transport.

Mange ledige med kun grunnskole

– Vi registrerer at omtrent en tredel av de helt ledige her i Innlandet ikke har fullført utdanning ut over grunnskolenivå og en del mangler med det kompetanse som er tilpasset det arbeidsgiverne etterspør. Gjennom NAVs samarbeid med Karriere Innlandet om ny kompetanse og yrkesvalg og gjennom ulike opplæringstiltak finnes det flere muligheter som kan styrke folks muligheter på arbeidsmarkedet, sier Lien. 

Vi har også inngått en rekke samarbeidsavtaler med bedrifter og bransjeorganisasjoner som ønsker å inkludere og gi folk en mulighet og også fordi trenger arbeidskraft. Det begynner allerede å gi gode resultater, påpeker Bjørn Lien.

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...