Arbeidsmarkedet i Innlandet april 2023, NAV

Stabilt antall arbeidssøkere i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 30.04.2023. Sist oppdatert 29.04.2023.

Ved utgangen av april var 5 112 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent. Andelen arbeidssøkere har dermed holdt seg stabilt lav i årets fire første måneder, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Ved utgangen av april var det 3 079 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 675, som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 437 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Verken andelen helt ledige eller andelen delvis ledige har endret seg siden utgangen av mars.

Andelen helt ledige har imidlertid økt noe sammenlignet med samme måned i fjor, da andelen var 1,6 prosent. 549 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Andelen permitterte har ikke endret seg siste måned, og har dermed ligget på samme nivå siden januar.

Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten økte i april.

Situasjonen i Sør-Aurdal

Antall nåEndring fra i fjor
Delvis ledige5–3
Helt ledig11–4
Permitterte4

Fortsatt flest ledige innen bygg og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhet er en konjunkturutsatt næring, og tilgangen på nye registrerte arbeidssøkere innen denne næringen har vært blant de største i fylket hittil i år. Svært mange innen yrkesgruppen bygg og anlegg, jobber i denne næringen.

Bygg og anlegg har vært yrkesgruppen med flest helt ledige siden starten på året. Ved utgangen av april var det 495 helt ledige innen denne yrkesgruppen.

Dette er noe færre (-24) enn ved utgangen av forrige måned, men flere (+132) enn i samme måned i fjor. Det var flest delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid (201). Dette var færre enn i fjor (-35).

Nord-Østerdal hadde lavest ledighet

Region Nord-Østerdal hadde lavest andel helt ledige med 0,8 prosent. Andelen delvis ledige var også lavest i Nord-Østerdal, sammen med Lillehammerregionen (0,6 %). Kongsvingerregionen hadde høyest andel helt ledige med 2,0 prosent.

Lavere tilgang på stillinger enn i fjor

I Innlandet var det i april måned en tilgang på 1 996 ledige stillinger. Dette var hele 21 prosent lavere per virkedag enn i april i fjor. Det har vært nedgang innen alle yrkesgrupper.

Tilgangen hittil i år har også vært betydelig lavere enn i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (618).

Det var også utlyst mange ledige stillinger innen reiseliv og transport (206) og butikk- og salgsarbeid (195).

– 9. mai publiserer vi resultatene fra NAV i Innlandet sin årlige bedriftsundersøkelse. Disse vil gi en god pekepinn på hvordan etterspørselen etter arbeidskraft vil bli det nærmeste året og hvilke yrker som vil være attraktive for arbeidsmarkedet, sier direktør Bjørn Lien

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...