Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ledigheten i Innlandet lavere enn før pandemien

Publisert av Vivian Andersen 04.05.2022. Sist oppdatert 02.05.2022.

Ved utgangen av april var 5 579 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,3 prosent.

– Det var 587 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet er dermed lavere enn før pandemien, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Færre både helt og delvis ledige

Ved utgangen av april var det 2 908 helt ledige, som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 954, som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 625 delvis ledige, som tilsvarer 0,9 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre både helt og delvis ledige enn ved utgangen av forrige måned. Andelen helt ledige var nå markant lavere enn før pandemien, og andelen delvis ledige er tilbake på et normalt nivå, slik det var før pandemien.

189 av de helt ledige og 223 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 356 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten falt i april.

I Sør-Aurdal var 15 personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,0 % av arbeidsstyrken. I fjor på samme tid var 24 personer helt arbeidsledige.

Høyest ledighet blant unge menn

Antall helt ledige gikk ned i alle aldersgrupper sammenlignet med utgangen av forrige måned. Andelen helt ledige var fortsatt høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,7 og 2,3 prosent. Menn har høyere ledighet enn kvinner, og i april var andelen helt ledige aller høyest blant menn i aldersgruppen 20–24 år med 3,5 prosent.

Flest helt ledige uten yrkesbakgrunn

Ved utgangen av april var det flest helt ledige (364) blant arbeidssøkere uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Innen denne gruppen var det også flest nye helt ledige denne måneden. Det var nest flest helt ledige innen bygg og anlegg (363). Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (266).

Fortsatt høy stillingstilgang

I Innlandet var det i april måned en tilgang på 2 535 ledige stillinger. Dette var like mange stillinger per virkedag som i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 728 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen reiseliv og transport (283).

– I dagens arbeidsmarked er det få ledige stillinger der det ikke stilles krav til utdanning eller yrkeserfaring. Det er derfor et tankekors at halvparten av de helt ledige uten yrkesbakgrunn, er unge under 30 år. Denne aldersgruppen stod også for mer enn halvparten av månedens nye helt ledige uten yrkesbakgrunn.

Selv om arbeidsledigheten i Innlandet er svært lav og det lyses ut et stort antall ledige stillinger, vil mange av disse arbeidssøkerne trolig ha betydelige utfordringer med å skaffe seg arbeid, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...
Trompet

Gå med oss og Hedalen musikkorps tirsdag 13. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi starter kl. 18.00 fra Nordre Lokalet og går en ...
Konfirmanter og prost er klare til prosesjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åtte konfirmanter i Hedalen stavkirke

Lørdag 3. juni var kirken fullsatt da det var konfirmasjon. ...