Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som har økt mest, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Kraftig økning innen sykdommer i luftveiene

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor har det vært nedgang i sykefraværet innen flere diagnosegrupper. Innen sykdommer i luftveiene har det imidlertid vært en kraftig økning (+57,5 %) i 2. kvartal 2022. Det har også vært en betydelig økning innen diagnosegruppen «allment og uspesifisert» (+18,6 %).

Muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet (37,0 %), men har hatt en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Psykiske lidelser utgjorde nest størst andel (21,6 %), og denne har holdt seg stabil i flere år.

Nedgang blant kvinner

I 2. kvartal 2022 var sykefraværet blant kvinner 7,3 prosent. Dette var en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Blant menn økte sykefraværet med 6,9 prosent. Menn hadde likevel et vesentlig lavere sykefravær (4,2 %) enn kvinner.

Store forskjeller mellom kommunene

I 2. kvartal i 2022 hadde litt over halvparten av kommunene i Innlandet nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,6 prosent, mens Vestre Slidre hadde høyest med 7,6 prosent.

Nedgang innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i 2. kvartal i år var høyest innen helse- og sosialtjenester med 8,1 prosent. Her hadde sykefraværet imidlertid gått ned med 3,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,2 prosent. Også denne næringen hadde en nedgang i sykefraværet (-8,2 %).

Størst økning i sykefraværet blant de yngste og de eldste

Sykefraværet har også dette kvartalet økt mest blant unge sammenlignet med samme kvartal i fjor. I tillegg var det også en stor økning i den eldste aldersgruppen. Aller størst var økningen i aldersgruppen 16–19 år med 25,7 prosent. I denne aldersgruppen var sykefraværet likevel lavest (2,1 %).

I aldersgruppene 20–24 år, 25–29 år og 65–69 år var økningen på over ni prosent. Arbeidstakere i aldersgruppen 60–64 år hadde fortsatt det høyeste sykefraværet (7,0 %), men de hadde en relativt liten økning på 2,7 prosent.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...