Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som har økt mest, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Kraftig økning innen sykdommer i luftveiene

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor har det vært nedgang i sykefraværet innen flere diagnosegrupper. Innen sykdommer i luftveiene har det imidlertid vært en kraftig økning (+57,5 %) i 2. kvartal 2022. Det har også vært en betydelig økning innen diagnosegruppen «allment og uspesifisert» (+18,6 %).

Muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet (37,0 %), men har hatt en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Psykiske lidelser utgjorde nest størst andel (21,6 %), og denne har holdt seg stabil i flere år.

Nedgang blant kvinner

I 2. kvartal 2022 var sykefraværet blant kvinner 7,3 prosent. Dette var en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Blant menn økte sykefraværet med 6,9 prosent. Menn hadde likevel et vesentlig lavere sykefravær (4,2 %) enn kvinner.

Store forskjeller mellom kommunene

I 2. kvartal i 2022 hadde litt over halvparten av kommunene i Innlandet nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,6 prosent, mens Vestre Slidre hadde høyest med 7,6 prosent.

Nedgang innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i 2. kvartal i år var høyest innen helse- og sosialtjenester med 8,1 prosent. Her hadde sykefraværet imidlertid gått ned med 3,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,2 prosent. Også denne næringen hadde en nedgang i sykefraværet (-8,2 %).

Størst økning i sykefraværet blant de yngste og de eldste

Sykefraværet har også dette kvartalet økt mest blant unge sammenlignet med samme kvartal i fjor. I tillegg var det også en stor økning i den eldste aldersgruppen. Aller størst var økningen i aldersgruppen 16–19 år med 25,7 prosent. I denne aldersgruppen var sykefraværet likevel lavest (2,1 %).

I aldersgruppene 20–24 år, 25–29 år og 65–69 år var økningen på over ni prosent. Arbeidstakere i aldersgruppen 60–64 år hadde fortsatt det høyeste sykefraværet (7,0 %), men de hadde en relativt liten økning på 2,7 prosent.

Les også..

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...
Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i ...