Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som har økt mest, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Kraftig økning innen sykdommer i luftveiene

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor har det vært nedgang i sykefraværet innen flere diagnosegrupper. Innen sykdommer i luftveiene har det imidlertid vært en kraftig økning (+57,5 %) i 2. kvartal 2022. Det har også vært en betydelig økning innen diagnosegruppen «allment og uspesifisert» (+18,6 %).

Muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet (37,0 %), men har hatt en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Psykiske lidelser utgjorde nest størst andel (21,6 %), og denne har holdt seg stabil i flere år.

Nedgang blant kvinner

I 2. kvartal 2022 var sykefraværet blant kvinner 7,3 prosent. Dette var en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Blant menn økte sykefraværet med 6,9 prosent. Menn hadde likevel et vesentlig lavere sykefravær (4,2 %) enn kvinner.

Store forskjeller mellom kommunene

I 2. kvartal i 2022 hadde litt over halvparten av kommunene i Innlandet nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,6 prosent, mens Vestre Slidre hadde høyest med 7,6 prosent.

Nedgang innen helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i 2. kvartal i år var høyest innen helse- og sosialtjenester med 8,1 prosent. Her hadde sykefraværet imidlertid gått ned med 3,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,2 prosent. Også denne næringen hadde en nedgang i sykefraværet (-8,2 %).

Størst økning i sykefraværet blant de yngste og de eldste

Sykefraværet har også dette kvartalet økt mest blant unge sammenlignet med samme kvartal i fjor. I tillegg var det også en stor økning i den eldste aldersgruppen. Aller størst var økningen i aldersgruppen 16–19 år med 25,7 prosent. I denne aldersgruppen var sykefraværet likevel lavest (2,1 %).

I aldersgruppene 20–24 år, 25–29 år og 65–69 år var økningen på over ni prosent. Arbeidstakere i aldersgruppen 60–64 år hadde fortsatt det høyeste sykefraværet (7,0 %), men de hadde en relativt liten økning på 2,7 prosent.

Les også..

Hytta til Solveig og Harald Liodden

SommeravslutningBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen misjonsforening har sommeravslutning på hytta til Liodden på Teinvassåsen. ...
Skoleskyss

Skoleskyss-saken passerte formannskapet

Torsdag 1. juni behandlet formannskapet saken Vurdering av særlig farlig skoleveg ...
Fotballglede på idrettens dag 2016

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og ...
Overcity

Overcity med debut-album

Bandet med det kledelige navnet Overcity består av Christian Østeng ...
Valgprogram til Sør-Aurdal Senterparti

Valgprogrammet til Sør-Aurdal Senterparti

Valgprogrammet til Sør-Aurdal Senterparti er klart. I slutten av programmet ...
Gjertrud på jakt

Trening lerduebanenBEKJENTGJØRELSE 

Det blir treningskvelder på lerduebanen tirsd. 6. , 13. og ...