Arbeidsmarkedet i Innlandet i mars

Fortsatt lav ledighet og mange ledige stillinger i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 28.03.2024. Sist oppdatert 22.03.2024.

Arbeidsledigheten i Innlandet holder seg fortsatt lav med 1,9 prosent og med kun en liten økning fra mars i fjor. – Innlandet er dermed fortsatt et av fylkene med lavest ledighet, men det forventes at den vil øke noe framover, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. For mars var 3 462 personer registrert som helt ledige arbeidssøkere og 1 628 delvis ledige.

Situasjonen i Sør-Aurdal

KategoriAntallProsent av arbeidsstyrken
Helt arbeidsledige171,2 %
Delvis arbeidsledige130,9 %
Permitterte120,8 %

Mange ledige stillinger i Innlandet nå

Akkurat nå ligger det 2 093 utlyste stillinger i Innlandet inkludert sommerjobber. 581 er innen helse og omsorg, 224 innen butikk og salgsarbeid og 213 innen ulike serviceyrker. Det er også mange ledige stillinger i industrien (124), reiseliv og transport (166) og undervisning (152).

Ungdomsledigheten – søk sommerjobb!

– Det er heldigvis ingen markant økning i ungdomsledigheten og vi har nå 1 400 helt eller delvis ledige unge under 30 år i Innlandet, sier Bjørn Lien. Han oppfordrer unge til å søke sommer- og feriejobb som vil gi dem verdifull jobberfaring. Akkurat nå er det 1 172 ledige sommerjobber på arbeidsplassen.no bare her i Innlandet og over 10 000 ledige sommerjobber rundt i hele landet.

Arbeidsgivere som kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige som trenger ekstra hjelp for å styrke sine muligheter i arbeidslivet, kan få tilskudd gjennom NAV i inntil fire uker i sommer i perioden 1. juni til 31. august.

Mange ledige med innvandrerbakgrunn

– 42 prosent av alle arbeidsledige har innvandrerbakgrunn, sier Bjørn Lien. Årsaken er blant annet manglende språkferdigheter eller kompetanse som ikke matcher det norske arbeidskraftbehovet.

– Hver tredje arbeidssøker i Innlandet har kun grunnskoleutdanning og derfor jobber vi mye med utdanning, opplæringstiltak og kompetanseheving for disse gruppene. Også for disse er det en del sommerjobbstillinger og sesongjobber som kan være aktuelle og som gir kvalifisering, språktrening og som springbrett til fast jobb.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...