Bjørn Lien

Arbeidsledigheten øker noe i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 05.07.2024. Sist oppdatert 28.06.2024.

Ved utgangen av juni var 3 274 personer i Innlandet registrert som helt ledige, og dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er en økning på 18 prosent helt ledige arbeidssøkere fra samme periode i fjor eller 496 personer, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Den tilsvarende andelen i landet var på 1,9 prosent. 1 554 var registrert som delvis ledige. Økningen i helt ledige arbeidssøkere i Innlandet er 21 % for menn og 13 % for kvinner.

– Selv om ledigheten har økt, ser vi at mange som har stått utenfor har fått en sjanse på arbeidsmarkedet, og at mange arbeidsgiverne ser muligheten for arbeidskraft gjennom inkludering og samarbeid med oss, sier Lien. Særlig gledelig er det at så mange arbeidsgivere sier at de gjerne vil gi unge med lav utdanning og hull i CV’en en mulighet. Dette er også helt i tråd med ungdomsgarantien i NAV som skal sikre unge enda raskere og bedre oppfølging mot jobb.

Situasjonen i Sør-Aurdal

AntallEndring fra i fjor, antall
Helt ledige178
Delvis ledige102

Stabil ungdomsledighet

377 unge i alderen 20–24 år er registrert som helt ledige i Innlandet, en nedgang på 6 prosent fra i fjor. I aldersgruppen 25–29 år, er 401 helt ledige i Innlandet, en økning på 13 prosent. – Dette betyr at ungdomsledigheten i Innlandet holder seg ganske stabil, sier Lien.

God økning i bruk av kvalifiserende tiltak

Økningen i antallet som er på tiltak i regi av NAV, fortsetter å stige kraftig i Innlandet, og økningen er på 55 % fra samme periode i fjor. 836 registrerte ledige er nå i et arbeidsrettet tiltak, 298 flere enn i fjor.

Mange ukrainske fordrevne uten jobb

Antall ukrainske fordrevne registrert hos NAV har økt med 24 siste måned, og teller nå 1 136 personer i Innlandet. 383 ukrainere er registrert som helt ledige arbeidssøkere. I tillegg er 196 registrert med nedsatt arbeidsevne.

Ved utgangen av mai var det 695 ukrainske fordrevne i yrkesaktiv alder som hadde et arbeidsforhold i Innlandet. Antall ukrainske fordrevne med et arbeidsforhold i Innlandet har økt med 409 personer i løpet av de siste 12 månedene.

Andel ukrainske bosatte mellom 20–66 år som er i et arbeidsforhold varierer mellom 8 til 26 prosent i de ulike regionene i Innlandet.

727 var ved utgangen av mai registrert som arbeidssøkere hos NAV-kontorene i Innlandet, mens 196 var registrert med nedsatt arbeidsevne. 387 var registrert i et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV.

– Vi registrerer at mange arbeidsgivere ønsker å rekruttere ukrainere. Ofte er det språkkunnskapene som er den største barrieren, men mange lærer raskt norsk når de kommer ut i arbeid, understreker Lien.

Totalt var det ved utgangen av mai bosatt 6 529 ukrainske fordrevne i alle aldre i kommunene i Innlandet. 3 775 av disse er i yrkesaktiv alder 20–66 år.

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...