Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 05.07.2022. Sist oppdatert 01.07.2022.

Ved utgangen av juni var 4 758 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent.

Det var 266 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet har altså gått ytterligere ned siste måned. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Innlandet, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Tallene for Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var ni personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 0,6 % av arbeidsstyrken. Fem personer var delvis arbeidsledige. Det er 0,3 % av arbeidsstyrken. Det var ingen permitterte i kommunen.

Færre helt ledige

Ved utgangen av juni var det 2 491 helt ledige, som tilsvarer 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 312, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 446 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre helt ledige enn ved utgangen av forrige måned, mens det var omtrent like mange delvis ledige. 80 av de helt ledige og 81 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 73 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten falt i juni.

Fortsatt høyest ledighet blant unge menn

Ved utgangen av juni var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 30–39 år med henholdsvis 2,6 og 2,0 prosent. Menn har noe høyere ledighet enn kvinner, og i juni var andelen helt ledige aller høyest blant menn i aldersgruppen 20–24 år med 3,1 prosent.

Flest helt ledige uten yrkesbakgrunn

Ved utgangen av juni var det flest helt ledige (405) blant arbeidssøkere uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Dette var 29 flere enn ved utgangen av forrige måned. Innen denne gruppen var det også klart flest nye helt ledige, slik det har vært de siste månedene. Det var nest flest helt ledige innen serviceyrker og annet arbeid (288). Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (229).

God tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 2 544 ledige stillinger. Dette var noe flere stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor.

Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 718 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid (337) og butikk- og salgsarbeid (256).

– Innen flere yrkesgrupper er stillingstilgangen nå større enn antallet helt ledige. Særlig tydelig er dette innen helse, pleie og omsorg. Når etterspørselen etter arbeidskraft er så betydelig, kan det medføre at mange virksomheter ikke vil klare å skaffe den arbeidskraften de har behov for, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

Blåbærlyng i slutten av mai. Foto: Magne Ruud

Bærnytt 1

I Vestbygda har Magne Ruud funnet blåbærlyng som blomstrer. I ...
Rolf Gunnar Olsen

Noen tanker om trafikk og trafikksikkerhet i Sør-AurdalYTRING 

Trafikk er et aktuelt tema i kommunen og formannskapet skal ...
Vestbygda. Foto: Sigrid Haugen

Gå med oss onsdag 31.5.BEKJENTGJØRELSE 

Helselagets gåturer fortsetter annenhver onsdag (partallsuker.) Vi møtes kl. 18.00. ...
Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...