Arbeidsmarkedet i Innlandet

Ledigheten ytterligere ned i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 05.07.2022. Sist oppdatert 01.07.2022.

Ved utgangen av juni var 4 758 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,9 prosent.

Det var 266 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i Innlandet har altså gått ytterligere ned siste måned. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Innlandet, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Tallene for Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var ni personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 0,6 % av arbeidsstyrken. Fem personer var delvis arbeidsledige. Det er 0,3 % av arbeidsstyrken. Det var ingen permitterte i kommunen.

Færre helt ledige

Ved utgangen av juni var det 2 491 helt ledige, som tilsvarer 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 312, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 446 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Det var færre helt ledige enn ved utgangen av forrige måned, mens det var omtrent like mange delvis ledige. 80 av de helt ledige og 81 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 73 færre permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten falt i juni.

Fortsatt høyest ledighet blant unge menn

Ved utgangen av juni var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 30–39 år med henholdsvis 2,6 og 2,0 prosent. Menn har noe høyere ledighet enn kvinner, og i juni var andelen helt ledige aller høyest blant menn i aldersgruppen 20–24 år med 3,1 prosent.

Flest helt ledige uten yrkesbakgrunn

Ved utgangen av juni var det flest helt ledige (405) blant arbeidssøkere uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Dette var 29 flere enn ved utgangen av forrige måned. Innen denne gruppen var det også klart flest nye helt ledige, slik det har vært de siste månedene. Det var nest flest helt ledige innen serviceyrker og annet arbeid (288). Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (229).

God tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 2 544 ledige stillinger. Dette var noe flere stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor.

Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 718 stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid (337) og butikk- og salgsarbeid (256).

– Innen flere yrkesgrupper er stillingstilgangen nå større enn antallet helt ledige. Særlig tydelig er dette innen helse, pleie og omsorg. Når etterspørselen etter arbeidskraft er så betydelig, kan det medføre at mange virksomheter ikke vil klare å skaffe den arbeidskraften de har behov for, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. desember kl. 19.00! ...
Valdres kontorpark, Hedalen

Statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeiderANNONSE 

ScanAccount søker etter statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeider som ønsker ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen 2023 – tale på kulturkvelden

Kulturprisen ble opprettet i 1978 etter forslag fra det som ...