lege

Innlandet – sykefraværet har økt noe

Publisert av Vivian Andersen 03.12.2023. Sist oppdatert 30.11.2023.

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet har økt til 5 prosent for 3. kvartal 2023, en økning på 2,8 prosent fra i fjor. Selv om sykefraværet også øker i Innlandet, er det en lavere økning enn for landet, sier avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet.

Over en fjerdedel av sykeværet (26,2 %) i Innlandet er graderte sykemeldinger, hvor folk er delvis i jobb mens de er syke. –Dette er bra, fordi det betyr at de beholder god kontakt med arbeidsplassen sin og jobber noe mens de er syke, sier Søberg. Det er flere kvinner enn menn som får gradert sykmelding. NAV samarbeider mye med bedrifter med høyt fravær for å forebygge og få ned sykefraværet, sier Søberg.

Sykefraværet øker hos 30-åringene

– Vi ser en bekymringsfull økning i det legemeldte sykefraværet hos yrkesaktive mellom 30–39 år, sier Søberg. Økningen var 9,4 prosent for dem mellom 30–34 år og 6,3 prosent for aldersgruppen 35–39 år og er henholdsvis på 5,4 % og 5,2 % i 3. kvartal i år.

Det er særlig sykeværet hos unge kvinner som øker. Kvinner mellom 30–34 år har nå et legemeldt sykefravær på 7,8 %, en økning på 17.1 % fra samme kvartal i fjor. For gruppen kvinner 35–39 år er fraværet 6,9 %, en økning på 7,8 prosent. Kvinner i 30-årene har nå det høyeste fraværet av samtlige aldersgrupper. Tilsvarende tall for unge menn i 30-årene er et legemeldt sykefravær på 3,4 og 3,8 prosent.

Høyt fravær i helse- og sosial

Ansatte innen helse- og sosialtjenester har det høyeste fraværet av alle næringer med et legemeldt sykefravær på 7,1 prosent. Andre næringer med høyt sykefravær i Innlandet er transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting. Overnattings- og serveringsvirksomheter, bygg- og anlegg og undervisningssektoren er de næringene som har hatt høyest økning i sykefraværet fra i fjor.

Store variasjoner mellom kommuner

Nordre Land og Nord-Aurdal hadde det høyeste legemeldte sykefraværet av kommunene i Innlandet med 6,5 prosent. Hamar nå et legemeldt sykefravær på 4,1 prosent, Lillehammer 4,5 prosent, Kongsvinger 4,9 prosent, mens Gjøvik og Elverum begge har et sykefravær på 5,3 prosent i 3. kvartal.

Legemeldt sykefravær i Valdres 3. kvartal

Kommune202120222023
Sør-Aurdal5,1 %5,3 %6,1 %
Vang4,3 %5,1 %4,0 %
Vestre Slidre6,7 %5,1 %5,3 %
Øystre Slidre4,6 %5,7 %5,8 %
Nord-Aurdal5,4 %5,3 %6,5 %
Etnedal5,4 %4,9 %3,7 %

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...