Oversikt over arbeidsmarkedet i Innlandet

Liten økning i ledigheten i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 05.09.2022. Sist oppdatert 04.09.2022.

Ved utgangen av august var 4 386 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 155 flere arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned.

– Det kan dermed se ut til at ledigheten har nådd sitt laveste nivå og at den vil kunne øke noe i månedene fremover, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var 7 personer helt arbeidsledige. Dette utgjør 0,5 % av arbeidsstyrken og er 12 færre helt ledige enn på samme tid i 2021.

7 personer var delvis arbeidsledige. Det er 1 færre enn på samme tid i fjor.

Både helt ledige og delvis ledige økte

Ved utgangen av august var det 2 576 helt ledige, som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 194, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 192 delvis ledige, som tilsvarer 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det var 71 flere helt ledige og 138 flere delvis ledige nå enn ved utgangen av forrige måned. Kun 107 personer er permitterte, noe som utgjør godt under 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Det sesongjusterte antallet helt ledige økte noe, mens den sesongjusterte bruttoledigheten holdt seg stabil i august.

Ledigheten blant unge økte

Ved utgangen av august var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,6 og 2,0 prosent. Andelen helt ledige var høyest blant menn i aldersgruppen 20–24 år med 3,0 prosent.

Økt ledighet blant de unge bidro mest til den økte ledigheten i Innlandet. Lavest ledighet hadde aldersgruppen 50 år og over med 0,8 prosent. Totalt sett hadde menn og kvinner lik ledighet.

Flere helt ledige uten yrkesbakgrunn

Det var flest helt ledige (409) blant personer uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Her var også økningen størst (+47) sammenlignet med utgangen av forrige måned.

På de neste plassene fulgte butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid med henholdsvis 298 og 297 helt ledige. Det var flest delvis ledige innen serviceyrker og annet arbeid (192).

Fortsatt god tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i august måned en tilgang på 2 108 ledige stillinger. Dette var fire prosent færre stillinger enn i samme måned i fjor. Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (522). – Antall nye arbeidssøkere som registrerer seg hos NAV i Innlandet per virkedag har ikke vært høyere siden januar, samtidig som tilgangen på ledige stillinger per virkedag nå er betydelig lavere enn den var i første halvår.

– Selv om tilgangen på nye stillinger fortsatt er god, kan dette bety at ledigheten har nådd bunnen etter en nesten sammenhengende nedgang det siste året, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...
Trompet

Gå med oss og Hedalen musikkorps tirsdag 13. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi starter kl. 18.00 fra Nordre Lokalet og går en ...
Konfirmanter og prost er klare til prosesjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åtte konfirmanter i Hedalen stavkirke

Lørdag 3. juni var kirken fullsatt da det var konfirmasjon. ...