Oversikt over arbeidsledighet i ulike kommuner i Innlandet

Stabil ledighet i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 03.10.2022. Sist oppdatert 03.10.2022.

Ved utgangen av september var 4 385 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var like mange arbeidssøkere i Innlandet nå som ved utgangen av forrige måned. Ledigheten har dermed holdt seg ganske stabil de tre siste månedene, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Liten endring både blant helt ledige og delvis ledige

Ved utgangen av september var det 2 580 helt ledige, som tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 161, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 1 224 delvis ledige, som tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Det var bare en liten endring i antall både helt og delvis ledige sammenlignet med utgangen av forrige måned. 114 personer er permitterte, noe som utgjør godt under 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.
Både det sesongjusterte antallet helt ledige og den sesongjusterte bruttoledigheten holdt seg stabil i september.

Fortsatt lav arbeidsledighet i Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal var 5 personer delvis arbeidsledige. Det utgjør 0,3 % av arbeidsstyrken. 8 personer var helt arbeidsledige – 0,5 prosent av arbeidsstyrken

Fortsatt høyest ledighet blant unge

Ved utgangen av september var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år med henholdsvis 2,6 og 1,9 prosent. Ledigheten var lavest i aldersgruppen 50 år og over med 0,8 prosent.

Lavest ledighet lengst nord i fylket

Region Nord-Østerdal og Nord-Gudbrandsdal hadde lavest andel helt ledige med 0,8 prosent. Andelen delvis ledige var lavest i Nord-Østerdal (0,4 %). Region Sør-Østerdal og Kongsvingerregionen hadde høyest andel helt ledige med 1,7 prosent. Her var også andelen delvis ledige høyest (0,8 %).

Mange ledige innen serviceyrker og annet arbeid

Det var fortsatt flest helt ledige (424) blant personer uten yrkesbakgrunn eller med uoppgitt sådan. Det var imidlertid også mange både helt ledige (310) og delvis ledige (175) innen serviceyrker og annet arbeid.

Lavere stillingstilgang enn på samme tid i fjor

I Innlandet var det i september måned en tilgang på 2 046 ledige stillinger. Dette var 14 prosent færre stillinger enn i samme måned i fjor. En av tre nye ledige stillinger var innen helse, pleie og omsorg. –Tilgangen på ledige stillinger hittil i 2022 er høyere enn den var på samme tidspunkt i fjor. Det har imidlertid blitt utlyst færre ledige stillinger de tre siste månedene, mens antall nye arbeidssøkere har økt. Om denne utviklingen fortsetter, vil det kunne påvirke ledigheten i de kommende månedene, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...