Bjørn Lien

Økt ledighet i Innlandet, men fortsatt mange ledige stillinger

Publisert av Vivian Andersen 28.12.2023. Sist oppdatert 27.12.2023.

I desember var 3 038 personer i Innlandet registrert som helt ledige arbeidssøkere. Det er en økning på ni prosent fra samme periode i fjor.

– Selv om ledigheten har økt noe, er det fortsatt god tilgang på ledige stillinger innen enkelte bransjer, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Det er flest helt ledige arbeidssøkere innen bygg- og anlegg, med 433 registrerte helt ledige i fylket. Det er en økning på 18 prosent fra desember i fjor.

Innen industriarbeid er det registrert 330 helt ledige, som er en økning på 15 prosent. – I tillegg ser vi at det er en stor arbeidsledighet blant dem uten oppgitt yrkesbakgrunn (522).

Det blir stadig færre jobber som ikke krever utdanning, så dette er en oppfordring til ungdom om å ta høyere utdanning, sier Bjørn Lien.

1521personer er registrerte som delvis ledige i Innlandet. Det er en økning på 170 personer.
Det har vært en nedgang i antall helt ledige arbeidssøkere innen undervisningssektoren og innen barne- og ungdomsarbeid.

Flere permitterte

I desember var det 492 permitterte i Innlandet. – Mange av dem befinner seg i bygge- og anleggsbransjen, med 132 permitterte pr desember.

Men vi ser at dette antallet nok vil øke ut over vinteren. Innlandet er et stort hyttefylke, og når hyttebyggingen – sammen med normal boliggbygging stangerer, slår det ut i økte permitteringstall, sier Lien.

Han opplyser at det også er mange permitterte innen industrisektoren (95) og innen ingeniør/IKT-sektoren (54).

God tilgang på stillinger i Innlandet

Det er fortsatt god tilgang på ledige stillinger i Innlandet. Totalt er det nesten 1900 ledige stillinger, innen alle bransjer, registrert i NAVs stillingsdatabase, Arbeidsplassen.no.

  • Dette er omtrent på samme nivå som i desember i fjor. Det er flest ledige stillinger innen pleie- og omsorgssektoren, med rundt 680 ledige stillinger i Innlandet. Innen bransjene salg- og service og reiseliv er det nå 446 ledige stillinger. – Dette viser at det er gode muligheter for dem som søker jobber, avslutter direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor – antall
Helt ledige171,2 %8
Delvis ledige60,4 %1
Permitterte5

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...