Arbeidsmarkedet i Innlandet per mars 2023

Utfordrende å få tak i arbeidstakere med rett kompetanse

Publisert av Vivian Andersen 11.04.2023. Sist oppdatert 09.04.2023.

Ved utgangen av mars var 5 193 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Antall arbeidssøkere var på samme nivå som ved utgangen av februar. Ledigheten i Innlandet holder seg dermed fortsatt lav, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

KategoriAntallEndring i prosent fra i fjor
Helt ledige110 %
Delvis ledige6–14 %
Permitterte50,3 %

Status i Innlandet

Ved utgangen av mars var det 3 111 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 703, som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 490 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Både antall helt ledige og antall delvis ledige har gått svakt ned sammenlignet med utgangen av februar.

570 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Antall permitterte har ikke endret seg siste måned.

Det sesongjusterte antallet helt ledige har holdt seg stabilt, mens den sesongjusterte bruttoledigheten økte noe i mars.

NAV i Innlandet samarbeider med arbeidsgivere om å finne jobbkandidater

– Ledigheten har vært stabil og lav over lang tid, og tilgangen på ledige stillinger har også vært god. Dermed er det fortsatt mange virksomheter i Innlandet som har vanskeligheter med å få tak i arbeidstakere med den kompetansen virksomhetene ønsker.

Dette kan imidlertid synes ekstra utfordrende siden fire av ti helt ledige arbeidssøkere bare har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.

Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere til å samarbeide med NAV i Innlandet når de skal ansette nye arbeidstakere, for vi kan bidra med gode og motiverte jobbkandidater.

Vi samarbeider allerede tett og godt med mange arbeidsgivere, men ønsker å samarbeide med enda flere. Ved behov kan vi bidra med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet.

Målet er at flest mulig av arbeidssøkerne våre skal få en fast stilling, sier direktør Bjørn Lien.

Færre ledige stillinger enn i fjor

I Innlandet var det i mars måned en tilgang på 2 501 ledige stillinger. Dette var 17 prosent lavere per virkedag enn i mars i fjor.

Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 692 nye ledige stillinger. Det var også mange nye ledige stillinger innen industriarbeid (282) og butikk- og salgsarbeid (260).

Innen industriarbeid var det en kraftig økning i tilgangen på ledige stillinger, mens det innen sistnevnte yrkesgruppe var en stor nedgang sammenlignet med samme måned i fjor.

Flest ledige innen bygg og anlegg

Ved utgangen av mars var det flest helt ledige innen bygg og anlegg (519). Her var også økningen i antall ledige størst, både sammenlignet med samme måned i fjor (+118) og forrige måned (+49).

Det var også mange helt ledige innen industriarbeid (378). Også her var det en økning i antall helt ledige sammenlignet med mars i fjor (+56). Det var flest delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid (211). Dette var imidlertid færre enn i fjor (-84).

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...