Arbeidsmarkedet i Innlandet januar 2023

På tide å søke sommerjobb – mange ledige jobber i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 05.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

Ved utgangen av januar var 5 185 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent.

Det var 459 flere arbeidssøkere nå enn i desember, men det er helt normalt at ledigheten stiger noe i januar. Ledigheten i Innlandet er imidlertid fortsatt lav, samtidig som det ble lyst ut mange ledige stillinger denne måneden, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Situasjonen i Sør-Aurdal

TypeAntallProsent av arbeidsstyrken
Permitterte50,3 %
Helt ledige151,0 %
Delvis ledige40,3 %

Mange av de utlyste stillingene er sommerjobber

I Innlandet var det i januar måned en tilgang på 3 572 ledige stillinger. Dette var på samme nivå som i januar i fjor. Tilgangen var størst innen helse, pleie og omsorg med 1 646 nye ledige stillinger.

Det var også mange nye ledige stillinger (370) innen reiseliv og transport. Akkurat nå i begynnelsen av februar er det litt over 760 sommerjobbstillinger utlyst her i Innlandet. Mange av disse er innen helse, pleie og omsorg.

Det er også mange ledige stillinger hos overnattingsbedrifter, serveringssteder og i opplevelsesparker og på muséene. – Februar er en god måned for å søke sommerjobber.

Å jobbe noen uker om sommeren gir en viktig erfaring som er god å ta med seg for ungdommen. Det handler ikke bare om å jobbe for å få lønn, men også for å få en smak på arbeidslivet.

Mange skaffer seg gode erfaringer gjennom sommerjobber, og kanskje er det første steget i den videre jobbkarrieren, sier Lien. Han oppfordrer både ungdom og foresatte til å ta en kikk på utlyste sommerjobbstillinger på arbeidsplassen.no.

Økt antall helt ledige

Ved utgangen av januar var det 3 219 helt ledige, som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 781, som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var det 1 404 delvis ledige, som tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Antall helt ledige har økt med 424 personer, mens antall delvis ledige bare har økt med 53 personer sammenlignet med midten av desember. 588 av de ledige er permitterte. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Antall permitterte har økt med 256 personer siste måned.

Det sesongjusterte antallet helt ledige har holdt seg stabilt, mens den sesongjusterte bruttoledigheten falt i januar.

Flere helt ledige innen nesten alle aldersgrupper

Sammenlignet med forrige måned har andelen helt ledige økt innen alle aldersgrupper unntatt for dem over 50 år.

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige høyest i aldersgruppene 20 til 24 år og 25 til 29 år med henholdsvis 3,4 og 2,5 prosent.

Aller høyest var ledigheten blant menn i aldersgruppen 20 til 24 år med 4,0 prosent. Andelen helt ledige var lavest i aldersgruppen 60 år og over med 0,9 prosent.

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...