Bautahaugens Venner

Bautahaugens Venner ble stifta i 2007, og har som formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med og støtte opp om arrangementene på museet.

Noen av medlemmene i venneforeninga

Noen av medlemmene i venneforeninga

Vi ønsker å formidle historie og tradisjoner til nye generasjoner, og bidra til å gjøre Bautahaugen til et levende museum.

Aktiviteter

I sommersesongen arrangerer vi temalørdager og utstillinger, og vi serverer kaffe, vafler og annen tradisjonsmat.

Tidlig i desember har vi lysfest og julemarked, og gammeldags juletrefest i romjula.
Venneforeninga har også ansvaret for Hedalen natur- og kultursti.

Sigrid Haugen og Bjørg Berg åpner sommerutstilling i 2015

Sigrid Haugen og Bjørg Berg åpner sommerutstilling i 2015

Medlemskap

Enkeltmedlem kr 150, familie 250, bedrift 500. Betales årlig innen 15.05. til Bautahaugens Venner, bankkonto nr. 1206 02 17155. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Lenker

Kjellaug Kjensrud lager kvitost

Kjellaug Kjensrud lager kvitost