Hedalen ungdomslag

Hedalen ungdomslag er et livskraftig lag med en rekke aktivitetstilbud.

Teatergruppa

Teatergruppa har som mål å sette opp to teaterstykker i året, 17. - mai og 4. dag jul. Det er en gammel tradisjon her med teater disse kveldene. I tillegg samarbeider vi med skolen om både utstyr, oppsetninger og arrangementer.

Fra "Domedag i Skreppbrøtin" 2013

Fra "Domedag i Skreppbrøtin" 2013

Barnekafeen

Barnekafeen er en møteplass for foresatte med barn i alderen 0–6 år. Vi møtes på Nordre Lokalet, og møtene annonseres på startsida til www.hedalen.no.

Bygdekino

Ungdomslaget arrangerer bygdekino på Lokalet, ca. en gang i måneden. Dette annonseres på hedalen.no og med plakater.

Utleie

Kontakt Geir Øverby (940 33 635) hvis du ønsker å leie Lokalet, bord/stoler, mobilt amfi og/eller lyd/lys.

Nordre-Lokalet

Nordre Hedalen forsamlingshus
Foto: Privat

Medlemskap

Barn: kr 150,-
Voksen: kr 250,-
Familie: kr 600,-
Betales til Hedalen Ungdomslag, kontonummer: 6185 05 70018
Ved familiemedlemskap, vennligst noter i meldingsfeltet hvilke familiemedlemmer det innbefatter.

Grasrotandel

Org.nr: 99 38 104 28 så støtter du HUL og Nordre lokalet.

Facebook

Hedalen ungdomslag har side på Facebook også.