Hedalen misjonsforening

Hedalen Orientmisjon og Hedalen Normisjon ble 1. februar 2017 slått sammen til én forening. Foreningen er nå eier av Hedalen Bedehus sør i bygda.

Julemessa

Julemessa har fram til koronatida vært det største enkeltarrangementet til misjonsforeninga. Her har omsetningen på det meste vært over 100 000 kroner. De siste årene har 40 % av inntektene gått til Normisjonen sentralt, 30 % til regionen og 30 % til sykehuset i Okaldhunga, Nepal.

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Møter

Foreningen har møte på Bedehuset én gang hver måned, som regel den første onsdagen i måneden.

Medlemskap

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem. Alle arrangementer er åpne, og du er hjertelig velkommen til å delta i våre sammenhenger!

Medlemskontingenten er 100 kr.