Hedalen misjonsforening

Hedalen Orientmisjon og Hedalen Normisjon ble 1. februar 2017 slått sammen til én forening. Foreningen er nå eier av Hedalen Bedehus sør i bygda.

Lover

På årsmøtet i 2023 ble lovene for foreningen og Bedehuset endret. Det som er markert rødt, utgår og erstattes med det som er markert grønt.

Julemessa

Julemessa har fram til koronatida vært det største enkeltarrangementet til misjonsforeninga. Her har omsetningen på det meste vært over 100 000 kroner. De siste årene har 40 % av inntektene gått til Normisjonen sentralt, 30 % til regionen og 30 % til sykehuset i Okaldhunga, Nepal.

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Møter

Foreningen har møte på Bedehuset én gang hver måned, som regel den første onsdagen i måneden.

Medlemskap

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem. Alle arrangementer er åpne, og du er hjertelig velkommen til å delta i våre sammenhenger!

Medlemskontingenten er 100 kr.