Hedalen misjonsforening

Hedalen Orientmisjon og Hedalen Normisjon ble 1. februar 2017 slått sammen til én forening. Foreningen er nå eier av Hedalen Bedehus sør i bygda.

  • Her kan du lese lovene som er vedtatt for foreningen.

Julemessa

Det største arrangementet til foreningen er den årlige julemessa. Her har omsetningen de siste årene vært over 100 000 kroner. De siste årene har 40 % av inntektene gått til Normisjonen sentralt, 30 % til regionen og 30 % til sykehuset i Okaldhunga, Nepal.

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Fra julemessa 2018

Møter

Den første onsdagen i hver måned har foreningen møte. Disse kan være på bedehuset, i hjem eller på en hytte.

Medlemskap

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem. Alle arrangementer er åpne, og du er hjertelig velkommen til å delta i våre sammenhenger!

Medlemskontingenten er 100 kr.