Hedalen menighet

Visjon

Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp og av kjærlighet.

Hedalen stavkirke

Hedalen stavkirke

Faste aktiviteter

Hedalen stavkirke er samlingssted for gudstjeneste omtrent hver fjerde uke. Se aktivitetskalenderen for kirkene i Sør-Aurdal.

Salto og HUK er en viktig del av menighetens barne- og ungdomsarbeid.

I mai arrangerer menighetsrådet i samarbeid med diakoniutvalget og Hedalen helselag festen Vi over 60 på Nordre Lokalet.

Langfredag har Hedalen menighet ansvar for påskeandakt utenfor hytta til Harald og Solveig Liodden på Teinvassåsen.

Sammen med foreningen Bautahaugens Venner arrangerer menigheten gammeldags juletrefest på Søre Lokalet 5. dag jul.

Menigheten organiserer også forbønnstjeneste, og diakoniutvalget deler ut blomster til alle hedølinger over 80 år, både hjemmeboende, beboere på Hedalsheimen og hedøler på Sør-Aurdalsheimen.

Altertavla i Hedalen stavkirke. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Altertavla i Hedalen stavkirke. Foto: Arne G. Perlestenbakken