Sør-Aurdal Historielag

Sør-Aurdal Historielag ble stifta i 1980 og har som formål å vekke interesse og skape forståelse for Sør-Aurdals historie. Det skal arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og våre kulturminner av alle slag.

Tur

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2024 er kr 150,- for enkeltmedlem og kr 200,- for familie. Medlemskontingent for bedrifter er kr 500,-.

Kontonummer for innbetaling: 6185 56 13238.

Bokutgivelser

Tilbudspakke

Annethvert år siden 1982 har laget gitt ut heftet ”Sagn og Soge i Søndre Ourdahl”. De tre første årgangene er utsolgt.

Nyeste hefte er å få kjøpt i butikker i hele kommunen, eldre hefter ved henvendelse til styreleder.

Mangler du hefter av "Sagn og Soge i Søndre Ourdahl"? Nå kan du sikre deg mange av disse for en rimelig pris. Vi selger samlet 15 hefter til kr 500,-.

Pakka inneholder heftene fra og med 1988 til og med 2016. Er det bare enkelte hefter du mangler, koster de kr 50 pr. stk.

Send gjerne e-post for bestilling.

En smakebit fra Sagn og Soge 2022. Ildjarnstad søndagsskole 1950.

Andre utgivelser

  • Islandsmoen, Annlaug: Ko æ no dette? : dialektord frå øvre delen av Sør-Aurdal. 1999

  • Dagboknotater om gutta i Buvassfaret 1944-45. 1995 (utsolgt)

  • Helga Bakken: Ei lita glo. Dikt. 1991 (utsolgt)

  • "Minder fra Valdres" opptegnet av O. L. Kirkeberg (1993)

Se priser på våre bøker.

Redaksjonskom. fra v. Ragna Heiene, Sigrid Haugen, Trond Bråten og Gunn Lundene. Anne Marit Framnes og Marianne Bjørnstad var ikke tilstede

Mer om oss

Historielagets Vipps-nummer er 542 258. Du kan også følge Sør-Aurdal Historielag på Facebook.

Grasrotandelen

Grasrotandelen til Sør-Aurdal historielag