Brunbakklia og Skolehagen velforening

Brunbakklia og Skolehagen er kommunale boligfelt i sentrum av Hedalen. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Samarbeid gir resultater

Foreningen hadde en sentral rolle da samtlige husstander i området fikk fiberoppkopling. Den har også organisert dugnadsarbeid på skog- og krattrydding.

Kommunen har de siste årene blant annet bidratt med å asfaltere veger i deler begge boligfeltene, vedlikehold på egne boliger, reparasjon av grøfter, kantslått og opparbeiding av parkeringsplasser.

Foreningene Hedalsheimens Venner og Hedalen helselag utfører betydelige dugnadsarbeider på sine områder i Brunbakklia.

Det er kommunal brøyting og strøing i begge feltene, og i Brunbakklia har kommunen flere byggeklare tomter. Disse er klargjort for fiberoppkobling.

Brunbakklia

Brunbakklia

Skolehagen og Brunbakklia. Foto: Helge Nordby

Skolehagen og Brunbakklia. Midt i bildet ser du Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalen naturbarnehage. Foto: Helge Nordby