Hedalen jeger- og fiskeforening

Er du glad i jakt og fiske, bør du  vurdere medlemskap i Hedalen jeger- og fiskeforening. I Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret finnes det en rekke elver og vann der det er gode fiskemuligheter. I tillegg er det store fjellområder der en kan gå på småviltjakt.

Jakt og fjelltur kan gjerne kombineres

Jakt og fjelltur kan gjerne kombineres. Foto: Helge Nordby

Unike muligheter

For dem som er fast bosatt i Hedalen sogn og 1. generasjon utflyttede hedøler finnes det spesielle rettigheter knyttet til småviltjakt og fiske. Foreningen Hedalsfjella administrerer både denne ordningen, samt tilbud om jakt og fiske for hyttebeboere og andre besøkende. 

Busupilken

Hver skjærtorsdag arrangerer vi Busupilken på Busuvatnet. Dette er en populær fiskekonkurranse som pleier å samle 150–200 deltakere, mange av dem under 16 år.

Fra Busupilken

Fra Busupilken. Foto Marit Aaslie Brenden

Vassfardagen

I slutten av juni arrangeres Vassfardagen. Her har vi ansvar for fiskeaktiviteter for barn og ungdommer. Fisket skjer i vannet Skrukkefylla som ligger like ved Skrukkefyllhaugen.

Garnfangst fra Skrukkefylla. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Småviltjakt

Mange ønsker å gå på småviltjakt. Vi arrangerer jegerprøven, og du kan trene til jakta på lerduebanen vår. Årlig arrangerer vi også kurs for nye jegere.