Hedalen helselag

Hedalen helselag har 125 medlemmer og er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Nye medlemmer: Halv pris i 2023.

Fra 13-dagsbasar i Hedalen helselag

Fra 13-dagsbasar i Hedalen helselag

Medlemskap og grasrotandel

Medlemskap koster 350 kroner per år for enkeltmedlem og 500 kr for familier. Halvparten går til Nasjonalforeningen. Resten fordeles på fylkeslaget og lokallaget. Her kan du melde deg inn i Hedalen helselag. Du kan støtte helselaget ved å gi det din grasrotandel.

Hedalenen helselag sin logo

Aktiviteter

 • Her finner du årsplanen for 2023.
 • Trim med oss på Kroken.
 • Gå med oss, tur hele året hver 2. onsdag. Se kalender og oppslag hedalen.no.
 • Slektsforskningsgruppe, møtes hver 3. uke
 • Datakafé vår og høst
 • 13. dagsbasar første el. andre lørdag i januar. Se oppslag fra basaren 2023.
 • Hjertemarsj, tur m/kviss, i Nasjonalforeningens «hjerteuke» i mai
 • Fjelltur for alle i september.
 • Helselagstur i august. (Tur til Hadeland 2022)
 • Demensaksjonen, Nasjonalforeningens bøsseinnsamling i september
 • Middag for «vi over 80» på Hedalsheimen i november

Hopp for hjertet

Tjenester

Alle over 67 år får tilbud om fotpleie til redusert pris to ganger i året. Se informasjon om priser.
Helselaget spanderer kake på alle som fyller rundt år fra og med 80.

Bevilgninger

Hedalen Helselag gir økonomisk støtte til tiltak som fremmer helse og trivsel i bygda.

Sammen for bygda

I 2013 kunne Hedalen helselag feire 100 årsjubileum. Jubileet ble markert med bokutgivelse og jubileumsfest.

Eldor Bråthen var engasjert til å skrive bok om lagets historie, og på festen 5. oktober kunne vi med stolthet lansere et svært bra produkt.

Boka fikk tittelen "Sammen for bygda – Hedalen helselag 1913–2013". Boka er til salgs for kr 100.

Hedalsheimen

Helselaget var den store pådriveren for at Sør-Aurdal kommune bygde Hedalsheimen. Den stod ferdig i 1984, og laget bidro med 600 000 i driftsstøtte fordelt over de tre første åra.

Fjellsyn og Kroken

Hedalen helselag bygde i 1993 Fjellsyn, et hus med fire utleieleiligheter og møterom. I 2015 kjøpte laget naboeiendommen Kroken av Sør-Aurdal kommune. Kroken ble tidligere brukt av Miljøarbeidertjenesten som verksted og arbeidstilbud.

Med mye dugnadsjobb har laget pussa opp Kroken, slik at det nå framstår som et allbrukshus for hele bygda. Det består av et stort møterom med stor flatskjerm, et mindre møterom, kjøkken, lager, kontor, toaletter og en romslig gang.

Huset har hittil vært utleid til ulike lag og foreninger, private selskaper og sammenkomster. Helselaget arrangerer i egen regi møter, kurs og trim. God ideer tas i mot med takk!

Kroken tilbyr nettilgang til alle som bruker huset. Det tidligere møtelokalet i underetasjen på Fjellsyn er leid ut til Hedalen Kunst- og Husflidslag.

Fjellsyn og Kroken

Fjellsyn og Kroken