Bautahaugen samlinger

Bautahaugen samlinger (museum) er en selvstendig kulturhistorisk institusjon som er organisert som en stiftelse.

Fra Kongen og Dronningens besøk på Bautahaugen i 2010.

Kong Harald og dronning Sonja på besøk på Bautahaugen  i 2010. Foto: Helge Nordby

Åpningstider

Tidene for omvisning for sommeren 2023 er:

Bautahaugen Samlinger er åpnet for omvisning med guide torsdag til mandag fra 24. juni– 6. august kl. 12 16.

Det serveres vaffel og kaffe alle dager. Tradisjonsmat serveres ulike temadager.

Bautahaugen ligger i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. Avkjøring fra E16 ved Begnadalen kirke, fra Nes i Ådal eller fra Nesbyen i Hallingdal.

Sigrid forteller om Bautahaugen

Filmen nedenfor er laget av Kjell Eriksen i firmaet Videomaker.

Formål og historikk

Stiftelsens formål er å ta vare på kulturminner, særlig fra Hedalen, Vassfaret, Vidalen og fjellet. Bautahaugen samlinger skal samle og vise fram lokal kulturarv som kan fortelle om folkelivet i bygda.

Bautahaugen samlinger ble grunnlagt i 1902. Stiftelsen har fra 2006 hatt samarbeidsavtale  med Valdresmusea AS. Avtalen innebærer at Valdresmusea har ansvar for drift og istandsetting av alle hus på Bautahaugen. De har også ansvar for gaiding i åpningstida om sommeren, og har ansatt en vaktmester i 40 % stilling til å ivareta husene på museet.