Bautahaugen samlinger

Bautahaugen samlinger (museum) er en selvstendig kulturhistorisk institusjon som er organisert som en stiftelse.

Fra Kongen og Dronningens besøk på Bautahaugen i 2010.

Kong Harald og dronning Sonja på besøk på Bautahaugen  i 2010. Foto: Helge Nordby

Åpningstider

Sommersesongen 2021 er det omvisning fra og med 26. juni til og med 8. august kl. 12.00–16.00 alle dager unntatt tirsdager og onsdager.

Foreningen Bautahaugens Venner arrangerer temalørdager og har ansvaret for sommerutstilling og servering.

Bautahaugen ligger i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. Avkjøring fra E16 ved Begnadalen kirke, fra Nes i Ådal eller fra Nesbyen i Hallingdal.

Sigrid forteller om Bautahaugen

Filmen nedenfor er laget av Kjell Eriksen i firmaet Videomaker.

Formål og historikk

Stiftelsens formål er å ta vare på kulturminner, særlig fra Hedalen, Vassfaret, Vidalen og fjellet. Bautahaugen samlinger skal samle og vise fram lokal kulturarv som kan fortelle om folkelivet i bygda.

Bautahaugen samlinger ble grunnlagt i 1902. Stiftelsen har fra 2006 hatt samarbeidsavtale  med Valdresmusea AS. Avtalen innebærer at Valdresmusea har ansvar for drift og istandsetting av alle hus på Bautahaugen. De har også ansvar for gaiding i åpningstida om sommeren, og har ansatt en vaktmester i 40 % stilling til å ivareta husene på museet.