Bautahaugen samlinger

Bautahaugen samlinger (museum) er en selvstendig kulturhistorisk institusjon som er organisert som en stiftelse.

Fra Kongen og Dronningens besøk på Bautahaugen i 2010.

Kong Harald og dronning Sonja på besøk på Bautahaugen  i 2010. Foto: Helge Nordby

Åpningstider

I sommersesongen er det omvisning fra 20. juni–16. august kl. 12.00–16.00 unntatt tirsdager og onsdager. Foreningen Bautahaugens Venner arrangerer temalørdager og har ansvaret for sommerutstilling og servering.

Bautahaugen ligger i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. Avkjøring fra E16 ved Begnadalen kirke, fra Nes i Ådal eller fra Nesbyen i Hallingdal.

Sigrid forteller om Bautahaugen

Filmen nedenfor er laget av Kjell Eriksen i firmaet Videomaker.

Formål og historikk

Stiftelsens formål er å ta vare på kulturminner, særlig fra Hedalen, Vassfaret, Vidalen og fjellet. Bautahaugen samlinger skal samle og vise fram lokal kulturarv som kan fortelle om folkelivet i bygda.

Bautahaugen samlinger ble grunnlagt i 1902. Stiftelsen har fra 2006 hatt samarbeidsavtale  med Valdresmusea AS. Avtalen innebærer at Valdresmusea har ansvar for drift og istandsetting av alle hus på Bautahaugen. De har også ansvar for gaiding i åpningstida om sommeren, og har ansatt en vaktmester i 40 % stilling til å ivareta husene på museet.