Hedalen Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Er du interessert i – og vil lære mer om friluftsliv og førstehjelp – samtidig som du ønsker å hjelpe andre? Da trenger Hedalen Røde Kors Hjelpekorps deg!

Viktig for bygda og fjellfolket

I Hedalen har vi rundt 1000 hytter i fjellet. Området vi dekker, er stort. Det er svært viktig å kunne livreddende førstehjelp. Vi etterlyser flere aktive medlemmer som kan bistå i det viktige arbeidet vi utfører.

Medlemskap

For å bli aktivt medlem i hjelpekorpset vårt må du være medlem av Røde Kors. I tillegg må du være fylt 17 år, ha gjennomført Røde Kors Hjelpekorps sin grunnopplæring eller tilsvarende og tatt 30 timers førstehjelpskurs. Du må dessuten ha bestått hjelpekorpsprøven som består av både teoretiske og praktiske oppgaver basert på førstehjelpskurset – denne må gjennomføres og bestås hvert tredje år. Medlemskap koster 300 kroner per år.

Redningsaksjoner

Disse minstekravene må innfris for å delta i søk og redningsaksjoner:

  • Du må ha fylt 18 år.
  • Tilfredsstille minstekravene til medlemskap.
  • Ha kompetanse i ettersøking/redning på barmark.
  • Ved beredskap om vinteren, ha kompetanse tilsvarende ettersøkning/redning vinter.
  • Tilfredsstille eventuelle lokale tilleggskrav til ferdigheter.