Hedalen Skoles Venner

Foreningen Hedalen Skoles Venner startet sitt virke i 2010. Formålet med vennelaget har vært å arbeide for opprettholdelse av et fullverdig skoletilbud for hele grunnskolen i Hedalen, om det er i offentlig eller privat regi.

Stor, frivillig innsats på offentlig eiendom

Vennelaget har arbeidet sammen med FAU, skolens ansatte, kommunen, enkeltpersoner, lag og foreninger og næringslivet for å opprettholde og helst forbedre standarden på skolebygg, samfunnsdelen, anlegget rundt skolen samt tilhørende løsøre og driftsmidler.

Flere tusen dugnadstimer er lagt ned. Blant annet er hele bygningsmassen malt utvendig, gymnastikksalen, skolekjøkkenet og musikkrommet har fått omfattende vedlikehold, og i 2019 var vennelaget en betydelig bidragsyter da aktivitetsparken ved skolen ble ferdigstilt.

Støtte til Hedalen Skoles Venner

Vennelaget har opprettet en bankkonto for lagets drift som vi håper flere vil sette inn penger på. Kontonummeret er: 6185 05 29832.

Hedalen Skoles Venner er registrert i Frivillighetsregisteret, og det betyr at vi kan motta grasrotandel fra Norsk Tipping. Ønsker du å gi til foreningen vår, varsler du kommisjonæren din om det.

Hedalen barne- og ungdomsskole

Hedalen barne- og ungdomsskole
Foto: Kjell Eriksen

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole
Foto: Helge Nordby