Hedalen Løypelag

Det innkalles til ordinært årsmøte i Hedalen Løypelag søndag 21. november 2021 kl. 16.00 på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Hedalen løpelag kjører opp et ca. 12 mil langt løypenett i Hedalsfjella når snøforholdene tillater det.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen. Foto: Helge Nordby

Takk til Sparebankstiftelsen Hallingdal

Løypelaget vil gi en stor takk til Sparebankstiftelsen Hallingdal www.sparebankstiftelsenhallingdal.no som også i år har støttet oss med bidrag til drift av skiløyper. Årets bidrag er på kr 33 000. Igjen en stor takk!!

Løypebidrag sesongen 2020–2021

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella! Tidligere har du mottatt et eget skriv om dette vedlagt et innbetalingskort. Kostnadene rundt dette har vært store, og vi har nå valgt å prøve å nå dere på andre måter; bl.a. på faceboksiden vår som vi vet har mange brukere.

Løypelaget vår er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom medlemskap, løypebidrag og noen tilskudd. Det vesentlige er løypebidrag og medlemskap.

Selv om mange bidrar med en uvurderlig innsats, har vi store kostnader knyttet til bl.a. drift av maskinpark og utbedring av traseer på sommerstid.
Dere som bruker skiløypene, har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag. Det håper vi dere fortsatt vil være! Vi er avhengige av dere!

Løypebidraget for neste sesong er fortsatt kr 1100 og kan betales til:

  • Kto.: 6185 05 30490
  • Eller til Vippsnr: 79630

Medlemskap

Er du ikke medlem og kunne tenke deg å bli det, blir vi enda gladere. Medlemskapet innebærer at du kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3000.

Dette gjør du ved å sende en e-post til loypelag@hedalen.no.

Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN. Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig eiers navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Løypekjøring 2020–2021

Løypenettet vårt er om lag 12 mil, vi har én løypemaskin og fire snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer.

Når værforholdene tillater det,  kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene som hovedregel fredag og lørdag morgen. Oppstartstidspunkt vil avhenge noe av værsituasjonen og når løypekjørerne kan starte. Ved ytterligere snøfall i helgene drives vedlikeholdskjøring med snøscooterne så langt forhold og kapasitet tillater.

Løypemaskinens sporsetting må tilpasses underlag og snøforhold. I hovedsak settes det to klassiske spor. Skålevassrunden og Gudbjørrunden settes imidlertid med skøytetrase.

Nyttig informasjon

Foreningen har en stor løypemaskin som er stasjonert på Søbekkseter. Den er utstyrt med GPS. I tillegg disponerer laget tre snøscootere som brukes til blant annet grunnpreparering, tilførselsløyper og oppfrisking.

Mye dugnad

Både løypekjøring, styrearbeid og rydding av traseer skjer i stor grad på dugnad. Laget har over 400 medlemmer, men ønsker flere. Du kan støtte laget ved å melde deg inn, betale det årlige løypebidraget eller støtte oss på andre måter.

Framtidsplaner

Løypemaskina vi nå har, er stasjonert i egen garasje på Søbekkseter. Løypelaget er hele tiden opptatt av å utvikle både løypenettet og nødvendig infrastruktur.