Hedalen Løypelag

Løypenettet vårt er om lag 12 mil, vi har 1 løypemaskin og 4 snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer.

Når værforholdene tillater det, kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene som hovedregel fredag og lørdag morgen. Oppstartstidspunkt vil avhenge noe av værsituasjonen og når løypekjørerne kan starte. Ved ytterligere snøfall i helgene drives vedlikeholdskjøring med snøscooterne så langt forhold og kapasitet tillater.

Løypemaskinens sporsetting må tilpasses underlag og snøforhold. I hovedsak settes det 2 klassiske spor. Skålevassrunden og Gudbjørrunden settes imidlertid med skøytetrase.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag sesongen 2023–2024

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella!

Først vil vi si takk! Takk for innbetalinger forrige sesong. Dere som bruker skiløypene har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag.

Løypelaget vår er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom medlemskap, løypebidrag og noen tilskudd.  Det vesentlige er det frivillige løypebidraget og medlemskap. Selv om mange bidrar med en uvurderlig innsats, har vi store kostnader knyttet til bl.a. drift av maskinpark og utbedring av traseer på sommerstid. Vi håper derfor dere fortsatt vil bidra. Vi er avhengige av dere.

Løypebidraget er kr 1 300, men alle bidrag mottas med takk!

Kto.: 6185 05 30490

Eller til Vippsnr: 79 630 

Medlemskap

Er du ikke medlem og kunne tenke deg å bli det, blir vi enda gladere. Medlemskapet innebærer at du kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3000.

Dette gjør du ved å sende en e-post til loypelag@hedalen.no. Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN.

Konto nr. 6185 05 30490. Vippsnr: 79 630.  Husk å merke tydelig med navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Med håp om nok en fin skivinter!

Styret i Løypelaget

Nyttig informasjon

Mye dugnad

Både løypekjøring, styrearbeid og rydding av traseer skjer i stor grad på dugnad. Laget har over 400 medlemmer, men ønsker flere. Du kan støtte laget ved å melde deg inn, betale det årlige løypebidraget eller støtte oss på andre måter.

Framtidsplaner

Løypemaskina vi nå har, er stasjonert i egen garasje på Søbekkseter. Løypelaget er hele tiden opptatt av å utvikle både løypenettet og nødvendig infrastruktur.

Årsmøter