Hedalen Løypelag

Rapport 3.2.2022

Mye snø er vi glade i, men det gir også utfordringer. Mye og utfordrerne kjøring og løse løyper er en konsekvens.

Første helga etter nyttår var det så mye nysnø at vi måtte avvente kjøring. Fire lange dager påfølgende uke gikk med til å komme igjennom nettet, da med flere kjøringer.

Så langt denne sesongen kjørte vi med glattebrett og sporsettere etter maskin, noe vi alltid må starte sesongen med grunnet stein og mye utfordringer i løypene.

Forrige helg var det nok snø til det nye freseagregatet ble montert. Fresen har til funksjon å løse opp hard og iset snø, samt piske luft ut av puddersnø når det er løst.

I tillegg til freseskovel over hele maskin bredde, har vi på den nye maskin en liten ekstra fres foran hver sporsetter som gir ekstra fine og faste spor.

Fra løypemaskina

For to uker siden var det mye nysnø, og utfordringen var i hele tatt å komme igjennom nettet. Siste helg var det helt motsatt, skare og harde drevfonner å jobbe seg gjennom.

Med nye maskin og moderne teknologi, er det mange muligheter. Det skal læres og erfares, – tilpasses og justeres, – noe vi jobber med. Fortsatt må en regne med noe løse løyper, spesielt imellom sporene, dvs. beltene. Ved å kjøre en beltebredde til side for forrige kjøring vil bedre på dette, – der det er plass.

Slafjellrunden kjøres med skuter, – en tur i høyfjell som bare må oppleves. Skuter har ingen fres eller press utover skuterens og sporsetterens egen tyngde. Det gjør at når det er hardt, som forrige helg, – så er det like greit å gå utenfor sporet.

Vi minner også om den generelle informasjon om løypekjøring på hjemmesiden vår, samt Skisporet.no.

Mange har betalt løypebidrag, men vi håper på flere. Det går med 3 – 4 bidrag i bare drivstoffutgifter hver uke ….

God tur – sees i løypa.

Løypekjøring sesongen 2022–2023

Løypenettet vårt er omlag 12 mil, vi har 1 løypemaskin og 4 snøscootere. Løypemaskinen bruker fra 12 til 15 timer på hele runden. Snøscooterne brukes til vedlikeholdskjøring og enkelte scootertraseer.

Når værforholdene tillater det, kjører vi i helger, vinterferie og påskeferie. For å få kjørt opp hele løypenettet til helger kjøres løypene som hovedregel fredag og lørdag morgen. Oppstartstidspunkt vil avhenge noe av værsituasjonen og når løypekjørerne kan starte. Ved ytterligere snøfall i helgene drives vedlikeholdskjøring med snøscooterne så langt forhold og kapasitet tillater.

Løypemaskinens sporsetting må tilpasses underlag og snøforhold. I hovedsak settes det 2 klassiske spor. Skålevassrunden og Gudbjørrunden settes imidlertid med skøytetrase.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag sesongen 2022–2023

Kjære bruker av skiløypene i Hedalsfjella!

Først vil vi si takk! Takk for innbetalinger forrige sesong. Dere som bruker skiløypene har vært flinke til både å tegne medlemskap og betale løypebidrag.

Løypelaget vår er en ideell forening som baserer seg på frivillighet og dugnadsinnsats, og som finansieres gjennom medlemskap, løypebidrag og noen tilskudd.  Det vesentlige er det frivillige løypebidraget og medlemskap. Selv om mange bidrar med en uvurderlig innsats, har vi store kostnader knyttet til bl.a. drift av maskinpark og utbedring av traseer på sommerstid. Vi håper derfor dere fortsatt vil bidra. Vi er avhengige av dere.

Løypebidraget er kr 1200, men alle bidrag mottas med takk!

Kto.: 6185 05 30490

Eller til Vippsnr: 79 630 

Medlemskap

Er du ikke medlem og kunne tenke deg å bli det, blir vi enda gladere. Medlemskapet innebærer at du kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3000.

Dette gjør du ved å sende en e-post til loypelag@hedalen.no. Kr 3 000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN.

Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke tydelig med navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Med håp om nok en fin skivinter!

Styret i Løypelaget

Nyttig informasjon

Mye dugnad

Både løypekjøring, styrearbeid og rydding av traseer skjer i stor grad på dugnad. Laget har over 400 medlemmer, men ønsker flere. Du kan støtte laget ved å melde deg inn, betale det årlige løypebidraget eller støtte oss på andre måter.

Framtidsplaner

Løypemaskina vi nå har, er stasjonert i egen garasje på Søbekkseter. Løypelaget er hele tiden opptatt av å utvikle både løypenettet og nødvendig infrastruktur.

Årsmøter