Hedalsheimens venner

Foreningen Hedalsheimens venner er en ideell organisasjon med et styre på fem personer. Styrevalg skjer på årsmøter som holdes i februar hvert år.

Hedalsheimen på 17. mai

Hedalsheimen ligger i Brunbakklia. Her ser du et glimt fra flaggheising på 17. mai

Formål

Foreningen har som formål å lage trivselstiltak på Hedalsheimen for dem som bor der. (Jfr. vedtekter.)

Inntekter

Venneforeningens inntekter kommer fra basarer og ikke minst gaver fra etterlatte ved begravelser.

  • Org. nr. 915 32 1518 i Brønnøysundregisteret
  • Bedriftskonto i DNB: 1506 14 97339
  • VIPPS: 542886

Foreningens virksomhet

Vi arrangerer grillfest, basar, søndagskaffer og henter inn folk som har noe å gi til både beboere og bygdefolk. Og selvfølgelig arrangerer vi dansefester! Vi har minst to dugnader hvert år. Og minst 5 styremøter. (Jfr. Årsmøtet.)

Foreningen Hedalsheimens venner har blant annet installert et topp moderne lydanlegg på Hedalsheimen. Mange som bor på Hedalsheimen, hører dårlig. Men nå får de kanskje høre litt.

Arvid Skogstad har bidratt sterkt i mange dugnader på Hedalsheimen

Arvid Skogstad har bidratt sterkt i mange dugnader på Hedalsheimen

Bli med!

Foreningen Hedalsheimens venner har mange venner. Men jo flere vi blir – jo bedre blir det. Hvis du har lyst til å melde deg inn i foreningen, vil vi gjerne at du kontakter en av disse:

  • Solveig Lie Mobil: 971 14 530 solveiglie1@gmail.com
  • Berit Åsli Mobil: 911 92 904 beritasli@gmail.com
  • Arvid Skogstad Mobil: 908 22 565
  • Nils Garli Mobil : 975 15 838 nilsgarli@gmail.com

Om du er "ny" i Hedalen eller "gammel hedøling" – kan det å være medlem i Foreningen Hedalsheimens venner være en fin måte å få lokal kunnskap på. Kanskje du også har kunnskap å gi bort.

På Hedalsheimen bor de som har bygd opp bygdene våre i Sør Aurdal, så her er det mye å hente. Og de vil veldig gjerne ha kunnskap om verden utenfor Hedalsheimen.

Vi gleder oss over alle nye og gamle medlemmer.

Hilsen Foreningen Hedalsheimens venner
v/Solveig Lie
leder – ref.

Dugnadsaktivitet på Hedalsheimen

Fra en vårdugnad på Hedalsheimen