Fire elever om Kompani HEBU: – Vi likte samarbeidet godt!

Kompani HEBU

Fredag 22. oktober avsluttet 3.–7. klasse Kompani HEBU med dimmefest. Det har vært en innholdsrik og svært aktiv uke der både elever og lærere har blitt satt på nye og utfordrende prøver. Ideen til opplegget er hentet fra programserien Kompani Lauritsen og tilpasset til bruk i skolen. Fire tema har vært sentrale: orden og disiplin, samarbeid, viljestyrke…

Les mer

Stilte spørsmål om folkebadet

Laila

I kommunestyrets spørretime stilte Ola Jonny Fossholt (Ap) spørsmål om hvorfor folkebadet er stengt i skoleferier. Han lurte også på om åpningstidene kunne utvides og minte om at det er en grense på 40 personer samtidig i bassenget. Det fører til at den som er nummer 41 på stedet, kan måtte vente en time før…

Les mer

Ny fastlege tilsatt i Sør-Aurdal

Magdalena Aure

Magdalena Aure (29 år), som kommer fra Leira, blir kommunalt ansatt fastlege i 100 % stilling fra januar 2022. Listetaket for den nye legen vil være på 800 pasienter. Kommunalsjef for helse og omsorg, Laila Nereng, opplyser at «Liste uten fast lege» med 218 av 400 pasienter, vil bli åpnet for den nye legen. I…

Les mer

Kommunestyret tilbake på Tingvoll

Ny kommunestyresal

Smitteverntiltak har gjort at kommunestyret har hatt mange møter i C-blokka på SAUS. Budsjettkonferansen og kommunestyremøtet torsdag ble gjennomført i en nyopprustet kommestyresal. Nye stoler, bord og mikrofoner er på plass. Bordmikrofonene kan brukes til korte kommentarer og spørsmål. Innlegg skal fortsatt holdes fra kommunestyrets talerstol. Teleslynge er også montert i salen. Alle representantene har…

Les mer

Hedølen Sara Kjensrud-Auren ble norsk ungdomsmester

Sara og Felix. Foto: Christopher Linnerud

Norsk ungdomsmesterskap for løshund ble arrangert tirsdag 19. oktober. Hovedbasen for mesterskapet var Nythun AS (fjellstue) i Nord Aurdal. Elghundklubbene i Vestoppland og Hallingdal/Valdres arrangerte mesterskapet på vegne av 22 klubber i Norge. Jaktprøvene ble avviklet i ulike terreng i Valdres, Hallingdal og Land. Sara og hunden Felix fikk 88,5 av 100 oppnåelige poeng og…

Les mer

Brødre bygger for bolyst i Brunbakklia

Bygger fire leiligheter i Brunbakklia

Firmaet Vassfarbygg AS, som eies av brødrene Frank og Roger Kjensrud, har besluttet at de skal bygge fire leiligheter i boligfeltet Brunbakklia i Hedalen. Prosjektleder Eivind Olmhus i Mitt Sør-Aurdal er begeistret over byggeprosjektet som nå er i gang. Denne uka starter gravearbeidene. Veg til tomta skal graves, areal for leilighetsbygg, carporter og parkeringsplasser skal…

Les mer

TV-aksjonen søndag 24. oktober

Barn, ikke brud

– Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet, leser vi på TV-aksjonen sin nettside. Med årets TV-aksjon skal organisasjonen Plan international nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på…

Les mer

Budsjettkonferanse og kommunestyremøte

Kommunestyret

Torsdag 21.10. kl. 0900–15.00 er det kommunestyremøte og budsjettkonferanse i kommunestyresalen på Tingvoll. Budsjettkonferansen varer fra 09.00 til 12.00. Økonomistatus for 2. tertial kommer opp til behandling. Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet. Se disse artiklene: Økonomirapport antyder budsjettsprekk. Éin eller to frivilligsentralar i Sør-Aurdal? I tillegg skal kommunestyre behandle saker om Bagnsbergatn gård,…

Les mer

Ingen nye tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda

Reinsdyr

Det har vore knytta stor spenning til villreinjakta på Hardangervidda. Til no er det felt over 1300 dyr, men ein har etter prøvetaking ikkje funne nye tilfelle av den mest alvorlege varianten av skrantesjuke. Spørsmålet er om det vil vere mogleg å hindre at skrantesjuke, som råkar hjortedyr, spreier seg til nye område. 3. september…

Les mer

Stort behov for refleks nå

Refleks

– Bare hver fjerde nordmann bruker refleks i mørket. Refleks er det beste du kan bruke for å holde deg trygg i mørket, både i by og på landeveg, skriver Trygg Trafikk. I Hedalen har vi nylagt asfalt. Den er ganske mørk. Det gjør at det under ulike værforhold kan være svært vanskelig å oppdage…

Les mer

Stortinget høytidelig åpnet

Åpning av Stortinget

Mandag ble Stortinget åpnet. På bildet ovenfor ser du Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand. De representerer begge Oppland og er valgt inn for Senterpartiet. – Det var en flott seremoni med interessante ord fra avtroppende regjering, sier Marit Knutsdatter Strand. – Kongens trontale tar vi med oss i arbeidet Senterpartiet skal gå i gang…

Les mer

– Skaper positive kjedereaksjoner

Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Hedalsheimen bo- og servicesenter er ei perle sentralt plassert i Hedalen. At stedet, ute og inne, ser så bra ut og fungerer så godt, kan foreningen Hedalsheimens venner tilskrives en del av æren for. I år har storstua på heimen blitt pussa opp, og det har skjedd ved godt samarbeid mellom venneforeninga og kommunen. Samarbeidet…

Les mer

Åpenhetsbarometeret: Sør-Aurdal på 17. plass i Innlandet

lupe

Grimstad og Modalen er landets mest åpne, med 29,5 av 34,5 mulige poeng. De er kommunene som, målt etter det Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt, i størst grad legger forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale, slik Grunnlovens § 100 krever. – De har gjennomgående gode systemer og løsninger for å…

Les mer

Flere kan få fiber

fiber

46 av 80 adresser i Midtbygda i Hedalen har bestilt fiber av Eidsiva bredbånd. Det er klargjort for flere adresser i dette området. Har du ikke takket ja til tilbudet, er det ikke for seint å gjøre det. Kontakter du Eidsiva bredbånd innen 1. november, får du oppkoblinga for 11 990 kr. Etter denne datoen…

Les mer

Storviltjakta i gang

Jegeraspirant Erik

Jakt er en populær aktivitet i Hedalen. På bildet ovenfor ser du jegeraspirant Erik og elghundene Ty og Bamse på første jaktdag til Bergekollen jaktlag. – For ordens skyld vil jeg opplyse at elgen ble felt av en voksen jeger, sier Finn Holm Olsen. 25. september startet storviltjakta. Bergekollen jaktlag har felt sju elger. Bukkeberget…

Les mer

Reinlivegen inne i handlingsprogram for fylkesveger 2022–2025

Reinlivegen. Foto: Rune Larheim

6. oktober behandlet hovedutvalget for samferdsel handlingsprogram for fylkesvegene i perioden 2022–2025. Dette dokumentet beskriver den planlagte aktiviteten på ca. 7000 km fylkesveger i Innlandet. Til strekningen Smedsrud–Haug på fv. 2446 i Reinli er det foreslått å bruke 25,7 millioner kroner i 2023. Vegen skal utbedres med kurvejusteringer og breddeutvidelse. Terrenget er sidebratt med behov…

Les mer

Asfaltprosjektet snart i mål

Asfaltarbeid

To lag med asfalt er lagt på den 13,8 km lange strekningen fra Storrustemoen til Hedalen stavkirke. De siste dagene har Veidekke AS arbeidet med avkjøringer. Det er lagt asfalt 2 m ut fra vegkanten. Disse arbeidene blir fullført denne uka. Videre arbeider – Når det gjelder kantfylling, skal vi kartlegge behovet nå når vi…

Les mer

Nye drivstoffpumper

Bensinstasjon

– Vi har fått nye pumper og kortautomat i Liesbråten, men alt er ikke operativt enda. Det går nok en uke til før du kan fylle opp tanken hos oss. Vi kommer med mer informasjon når alt er klart. Dette opplyser Jostein Lie.

Les mer

Tilskudd til frivilligsentraler

Frivilligsentralen

Kulturdepartementet opplyser at det ikke er slik at Kulturdepartementet godkjenner frivilligsentraler, tilskuddet til frivilligsentraler har i perioden 2017-2021 blitt fordelt på bakgrunn av årlig innrapporterte opplysninger fra kommunene. I 2021 ble tilskuddet til frivilligsentraler fordelt til kommunene basert på opplysninger om antall frivilligsentraler i kommunen per 1. juni 2020. På bakgrunn av opplysningene Kulturdepartementet mottok…

Les mer