Vedtok det mest omfattende alternativet

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – rehabilitering. Kommunedirektøren foreslo å velge det rimeligste av to alternativer – alternativ 2 – med en kostnadsramme på 19,4 millioner kroner, samt et energispareprosjekt med en ramme på 3,6 millioner kroner. Kommunestyret vedtok enstemmig å satse på alternativ 1. Her er vedtaket: «Kommunestyret vedtar alternativ…

Les mer

Felles innsats ga store resultater

Dugnad

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ungdomsskole – rehabilitering. I saksframstillingen leser vi blant annet dette: «Så er det gjort noe rehabilitering i regi av Hedalen Skoles venner, bl.a. ble skolekjøkkenet og musikkrommet fornya.» Fra 2010 gjennomførte foreningen Hedalen skoles venner omfattende vedlikeholdsarbeider på bygningsmassen til både skolen og barnehagen. Også…

Les mer

Hedalsstevne med 301 deltakere

Skytterstevne

Helgen18.–19. mars arrangerte Hedalen skytterlag Hedalsstevnet for tredje gang på Hedalen skytebane. Stevnet er en del av Buskerud og Oppland jaktkarusell (BOJ). Hedalsstevnet var det fjerde av fem stevner i årets jaktkarusell. Fredagen før stevnet var været ille, men lørdag og søndag var det mye bedre. 25 personer var engasjert i arrangørstaben til Hedalen skytterlag.…

Les mer

Klassebilder fra 1998 og 1999

Klassebildene fra 98 og 99

I forbindelse med skolejubileet i 2017 ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Ikke alle bildene er fra det året elevene sluttet på skolen. 1998 1999

Les mer

Kulturprisen for 2023

Kulturprisvinnere 2022

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og Elling Olav Veimodet skulle tildeles kulturprisen for dette året. Nå vil kommunen ha forslag til hvem som bør få kulturprisen for 2023. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside: «Skriftlig forslag med begrunnelse om kandidater til Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2023 sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai 2023.  Retningsliner…

Les mer

Framtidsfullmakt

Eldre person som treng hjelp

Demens og annan alvorleg sjukdom kan gjere at du ein gang i framtida treng hjelp. Dersom du opprettar ei framtidsfullmakt, kan du bestemme at nokon du stolar på, skal ta vare på interessene dine den dagen du ikkje klarer det sjølv. Verjemålslova definerer framtidsfullmakt slik: «En framtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om…

Les mer

Omvisertjenesten går med underskudd

Hedalen stavkirke 17. mai 2021. Foto: Helge Nordby

Kirkelig fellesråd har i mange år organisert omvisertjeneste i stavkirkene i Reinli og Hedalen. De siste årene har tjenesten gått med et underskudd på mellom 20 000 og 40 000 kr. Kirkelelig fellesråd har dekket underskuddene selv; med unntak av årene 2018 og 2022. Fellesrådet har nå søkt kommunen om full underskuddsgaranti for 2023 og…

Les mer

Stor rehabilitering av Hedalen barne- og ungdomsskole

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Tiltaket har vore inne i økonomiplanen for Sør-Aurdal kommune i fleire år. No foreslår kommunedirektøren at prosjektet skal gjennomførast i 2023 og 2024. To alternativ Det er lagt fram to alternativ. Det mest omfattande prosjektet, alternativ 1, er kostnadsrekna til 19,8 millionar kroner når momskompensasjonen er teken med. Alternativ 2, som kommunedirektøren foreslår, er kostnadsrekna…

Les mer

Åkle gitt som gave til bårehuset

Magnar Gjørud er pensjonert lege. Nå bor han i Hedalen. Nylig overrakte han et åkle som gave til bårehuset ved Hedalen stavkirke. Et åkle er et teppe som er vevd i tradisjonelt, geometrisk mønster, ofte brukt som veggteppe. Åkleet vi nå finner i bårehuset, er 114 cm *172 cm. Kopi av trelista fra 1771 som…

Les mer

Landbrukstilskudd for 2023

Aktivt landbruk

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 350 000 kr Tilskudd til drenering av jordbruksjord 100 000 kr Tilskudd til tiltak i beiteområder 50 000…

Les mer

Kven gjeld den kommunale beredskapsplanen for?LEIAREN 

Stormskader på pipe. Foto: Privat

Vinterstormane i 2021 og 2022 førte til store øydeleggingar på natur og infrastruktur i Sør-Aurdal. Til alt hell vart det ingen alvorlege personskadar. Sist veke sende kommunen ut informasjonsskriv til husstandane om eigenberedskap og kontaktinformasjon ved kriser. 20. oktober 2022 vedtok kommunestyret overordna beredskapsplan 2022–2026 for Sør-Aurdal kommune. I planen les vi følgjande:«Hovedmålet med Sør-Aurdal…

Les mer

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Strøm

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi. Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.…

Les mer

Når det oppstår en nødsituasjon

vindfall

Hedalen.no har oppdatert siden Når det oppstår en nødsituasjon. Her har vi lagt inn informasjonen som kom fra Sør-Aurdal kommune denne uka. Sett deg gjerne inn i denne informasjonen: Kom gjerne med respons til siden Hedalen.no har opprettet. Er det noe som bør forbedres?

Les mer

Erfaringer med solcelleanlegg og strømstyring

Solcelleanlegg

Solcelleanlegget vårt ble montert av Vokks i november 2022 – i kraftig snøvær. Strømpanelene snødde ned, og så lenge det var snø på dem, var det ingen produksjon. Panelene er vesentlig glattere enn taksteinen som vi har på garasje- og hustaket. Det gjorde at snøen lett, med takvinkel på 38 grader, etter hvert datt av,…

Les mer

Kulturmidlar for 2023

Putti Plutti Pott

Torsdag 9.3. skal formannskapen behandle rammefordeling av kulturmidlar for 2023. Retningslinjene for tildeling av kulturmidlar finn vi i kulturplanen for Sør-Aurdal kommunen. Denne planen vart vedteken av kommunestyret i 2015. Mål Målet med kulturmidlar er at frivillige lag og foreiningar i kommunen får føreseielege utviklingskår for drifta gjennom årlege tilskott frå kulturmidlane. Søknadsfristar Søknadsfristen for…

Les mer

Ola Øverby er med i tre Spellemannpris-nominasjoner

Lista over nominerte til Spellemann-prisen for 2022 er klar. På denne finner vi soulfunk bandet Fieh, der hedølen Ola er trommis. Gruppa er nominert i kategorien RnB/Soul med sitt andre album, «In the Sun in the Rain», som kom ut i 2022. Ola spiller også trommer i Trondheim Jazz Orkester, som sammen med GURLS er…

Les mer