NRK -klima

NRK: Du har nå forflyttet deg 80 år frem i tid! Vi befinner oss i en tenkt fremtid mot slutten av vårt århundre, hvor verden har greid å gjennomføre middels gode klimakutt. Det vi skal fortelle deg her, er basert på tusenvis av opplysninger fra norske og internasjonale klimaforskere. Trenger du skiene dine lenger? Står kjelleren…

Les mer
Marit Hougsrud, Ragnhild Kvale og Svein Erik Vold

Vi har nok en gang en anstrengt kommuneøkonomi. Vi har hatt store endringer i demografi de siste årene, mens kommunes tjenester er organisert som før. Vi vil derfor minne om at vi har brukt ostehøvel i våre tjenester i mange år, og nå sier økonomisjefen vår at vi ikke har ost igjen. Det må vi…

Les mer
Brøyting i Hedalen

Hedalen.no har opprettet en informasjonsside om brøyting og strøing. Denne finner du lenke til under menyvalget «Ymse» ovenfor. Du kan også bruke søkefeltet til høyre for å finne sida. Her finner du direktelenke til sida.

Les mer
Arne Heimestøl

Interessekartlegginga Sør-Aurdal Energi gjennomførte i haust, viste at 54 husstandar vil ha fiberoppkobling i Midtbygda. Dette vart nok til at Eidsiva bredbånd set i gang utbygging dersom tilstrekkeleg mange formelt sett melder seg på. Heile 78 husstandar i denne delen av Hedalen får no tilbod om å knyte seg til den beste internettoppkoplinga som er…

Les mer
Betydelig nedgang i arbeidsledigheten

Ved utgangen av november var 10 299 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,9 prosent. – Dette betyr at antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med 471 personer den siste måneden, sier konstituert direktør Hans…

Les mer
Fiber til Midtbygda

Interessekartleggingen SAE gjennomførte tidligere i høst, viste at 54 husstander takket ja til utbygging. Kommende uke tar Eidsiva sikte på å ha en formell påmeldingsportal på plass. Dersom tilstrekkelig antall bestillere formelt sett melder seg på, gir Eidsiva klarsignal til SAE, og dette selskapet starter opp med arbeider som kan gjennomføres på vinterstid. Gir rabatt…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Eldrerådet hadde møte på SAUS 23.11. I møteprotokollen leser vi rådets kommentar til kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan: Eldrerådet har behandlet budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser, og har følgende innspill: Eldrerådet ser med dyp bekymring på framlagte budsjettforslag – området hjemmebaserte tjenester. Med dette forslaget er det kommunens…

Les mer
Musikkorpset 17. mai

I budsjett og økonomiplanen foreslår kommunedirektøren å omprioritere ressurser fra kor og korps for å kunne styrke kulturinnsats for barn og unge. Olav Kristian Huseby (H) stilte i formannskapsmøtet tirsdag spørsmål om hvilken plan kommunen har for ressursen som utgjør 3/4 stilling. – Det foreligger ingen vedtak, så derfor har vi ingen plan, sa kommunalsjef…

Les mer
Trine Adde Hansebakken

I formannskapsmøtet tirsdag 24.11. stilte Trine Adde Hansebakken spørsmål om sin habilitet da budsjett- og økonomiplanen skulle behandles. Bakteppet for dette var at kommunedirektøren hadde foreslått at hennes arbeidsplass, Begnadalen barnehage, skulle legges ned. Ordfører Marit Hougsrud (Sp) hadde i forkant av møtet tatt opp spørsmålet med Kommunenes sentralforbund og fått et tja til svar.…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Tirsdag 24.11. kl. 11.52.: I dag er det formannskapsmøte. Administrasjonen har gått gjennom forslag til budsjett- og økonomiplan, og posisjon (Sp og H) og opposisjon (TPK, Ap og FrP) har lagt fram sine endringsforslag når det gjelder oppvekst og kultur. Votering er nå fullført. Høyre og Senterpartiet vil videreføre barnehagetilbudet i Begnadalen og ungdomstrinnet i…

Les mer
Hedalen kunst- og husflidslag

Nå er det ikke lenge til vi skal åpne lukene i Hedalen kunst- og husflidslags JUBILEUMSKALENDER. 24 flotte gevinster, mange nyttige husflidsting, to gavekort fra Joker, trillekoffert, gavekort på kake, honning fra Valdres og gavekort på 3000,- kr fra Fosstopp. Kalenderen kan kjøpes på Matkroken og Joker og koster 50,- kr. Løp og kjøp! Sikre…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

I 2014 vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å innføre eiendomsskatt. I 2015 fulgte kommunestyret opp med å vedta at det i perioden 2016–2018 skulle settes av 2 millioner kr til disposisjonsfond (kortsiktige handlingsregler). Fra og med eiendomsskatteåret 2019 (langsiktige handlingsregler) skulle det settes av 55 % til drift, 25 % til fond, 10 % til investering…

Les mer
Korona

En tidligere elev ved Hedalen barne- og ungdomsskole var på besøk i Hedalen forrige helg. Hans far opplyser at gutten var i kontakt med en kamerat i løpet av helga – i tillegg til at han hadde kontakt med familien sin. Tirsdag oppdaget gutten at han hadde redusert smakssans. Onsdag ble han testa for Covid…

Les mer
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Covid 19-situasjonen gjør at formannskapsmøtet tirsdag 24.11. blir stengt for publikum og presse. – Alle som ønsker det, kan følge møtet på kommune-TV fra kl. 09.00, sier ordfører Marit Hougsrud. Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021–2024 med fastsettelse av avgifter og betalingssatser er den største saken på dette formannskapsmøtet.

Les mer
Smultringbakst. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Det er travle dager for Berit Åsli i Hedalen. Store deler av uka jobber hun nå med julebakst. Her produseres det goro, serinakaker, brune pinner, skurnakaker, tebrød, kalaskaker, samt alle de andre slag som for mange er tradisjonskaker til jul. Hos Berit kan man bare ringe og spørre, hun baker det meste som kundene vil…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Denne artikkelen er uferdig. Hedalen.no forsøker å ta temperaturen på kommuneøkonomien i Sør-Aurdal med bakgrunn i kommunens egne, vedtatte måltall for sunn kommuneøkonomi. Underveis i dette arbeidet mener vi at vi har avdekket opplysninger i budsjett- og økonomiplanen som ikke kan være korrekte, eller som er mangelfulle. Kanskje kan leserne bidra til ytterligere oppklaring? Gjeld…

Les mer
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Hedalen bo- og servicesenter – 1 omsorgsbolig – ledig omgående.Hedalen bo- og servicesenter – 2 omsorgsbolig – ledig fra 1.1.2021.Hedalen bo- og servicesenter, bofellesskap for demente – 1 omsorgsbolig – ledig fra 1.1.2021. Søknadsfrist er 3.12.2020 Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside.

Les mer
Andreas, Dennis og Lea Victoria

Onsdag denne uka deltok 10. klassingene Andreas, Dennis og Lea Victoria i klassequizen til NRK. De tre elevene fra Hedalen svarte riktig på 10 av 12 oppgaver. Klassequizen er en nasjonal kunnskapskonkurranse for elever på 10. trinn. I år arrangeres den for åttende gang. Antallet påmeldte skoler er rekordhøyt. I Innlandet deltar 59 ungdomsskoler. Konkurransen…

Les mer
Leiar

Måndag la vi ut ei ytring om kommuneøkonomi frå kommunestyrerepresentantane Marit Hougsrud, Ragnhild Kvale og Svein Erik Wold – alle frå Senterpartiet. – Vi har nok ein gong anstrengd kommuneøkonomi. Vi har store endringar i demografi dei siste åra, mens kommunen sine tenester er organiserte som før. Vi vil derfor minne om at vi har…

Les mer
blank

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Fylkesmannen har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet som presenteres, er et sammendrag av hvordan Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar…

Les mer