Skolehagen og Brunbakklia. Foto: Helge Nordby

24. juli publiserte Nrk.no ein artikkel vi tilrår alle å lese. I artikkelen les vi at i koronaåret 2020 var det rekordhøge flyttetal. Meir enn 54 000 flytta frå ein kommune til ein anna. Uvanleg mange flytta ut av Oslo. Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestland, Gro Marit Grimsrud, har forska på flytting mellom by og…

Les mer
Korona

Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men Delta-varianten av koronaviruset dominerer, og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien. Les hele artikkelen på FHI sin side.

Les mer
Hedalen kulturfestival 2021

6.–8. august blir det kulturfestival i Hedalen. Her kan du se to videoer som forteller om noe av det du kan oppleve på festivalen. Her finner du mer informasjon om programmet og om hvordan du kan bestille billetter.

Les mer
lege

Sør-Aurdal kommune har ledig 100 % stilling som fastlege ved Bagn legesenter. Stillingen omfatter kurativ fastlegevirksomhet, kommunelegeoppgaver og deltakelse ved interkommunal legevakt. Legesenteret har i dag to avtaleleger med tillegg av en LIS-1-lege, samt 3,60 årsverk for helsesekretær. Fastlegelistene i kommunen nå Lege Nerijus Gintalas har 940 pasienter på sin liste og kan ha 40 til.…

Les mer
Savnet ku funnet i live

Kua satt fast i ei myr ved Graslihøgda i Hedalen. Trolig har den stått i myra fra tirsdag til den ble funnet ved 21-tida lørdag kveld. – Jeg oppdaga at noe var galt da kalven til kua kom helt hjem til gården og fordi gps-senderen kua har på seg, sluttet å virke. Mange timers søk…

Les mer
Skolebilder fra 1980 og 1981

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen personene på disse bildene? 1980 1981

Les mer
bilvrak

Dette temaet er Hedalen.no oppfordret til å sette søkelyset på. 25. mai sendte vi to spørsmål til kommunen: Har kommunen oversikt over omfanget av slik forurensing i Sør-Aurdal? Etter forurensningsloven § 37 har kommunen myndighet til å gi pålegg til den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, om å…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

15. juli publiserte vi artikkelen «Hvem skal være rektor ved Begnadalen skole?» Nå er det klart at Astri Nybråten, som har vært rektor ved Begnadalen skole, skal være rektor for både Hedalen barne- og ungdomsskole og Begnadalen skole fra 1.8.2021. Dette opplyser varaordfører Olav Kristian Huseby.

Les mer
Flotte molter

Moltesesongen er i gang i Hedalen. Fortsatt er det meste kart, men i lavereliggende strøk kan du komme over forekomster der en god del er modent. Forekomsten du ser ovenfor, ble plukket for to dager siden i ca. 570 meters høyde over havet. I år er det molter både i skogkanten, i skogen og på…

Les mer
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Sist uke ble det gjennomført arkeologisk utgraving av fem kullgroper på Teinvassåsen i Hedalen. Prosjektleder var forsker og arkeolog, Kathrine Stene, fra Kulturhistorisk museum ved universitetet i Oslo. Birgitte Bjørkli var utgravingsleder. Kulturminner Det var i forbindelse med reguleringsplan for Teinvassåsen at det ble registrert sju automatisk fredede kulturminner, kullgroper, innenfor planområdet. To av kullgropene…

Les mer
Haugland og Grytnes Jordet

Galleriet Låven har sommerutstilling søndag 18. juli, lørdag 24. juli og søndag 25. juli. Åpningstiden er 12.00 til 18.00. Årets utstillere er Merethe Tambini Haugland med levende og artig keramikk, og Åsgårdstrands-maleren Anne Lise Toverud med flotte, stemningsfulle maleri og trykk. Toverud er inspirert av Hans Børli, Munch og også Bibelen, hun henter mye av…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Ja, dette spørsmålet er ifølge ordfører Marit Hougsrud ikke avklart. I juni ble ledig rektorstilling (60 %) lyst ut på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 23. juni. Det kom inn to søknader. Den ene søkeren ville ha navnet sitt unntatt offentlighet. Den andre søkeren var Gunnar Heiene fra Hedalen. To dager etter at søknadsfristen var ute,…

Les mer
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Nettsvindel er en type bedrageri som blir utført ved bruk av Internett. Svindelen kan for eksempel skje via SMS, telefon, e-post, applikasjoner og nettsider. Metodene som blir brukt, varierer. Svindleren har gjerne økonomisk vinning som mål. Les mer på politiet sin side om nettsvindel.

Les mer
Reidar Schlytter, Emmy Bakkom, Magne Damslora og Marit Hougsrud

Emmy Bakkom, Magne Damslora og Reidar Schlytter var kommunestyrerepresentanter i flere perioder fram til 2019. Nylig tok de kontakt med Hedalen.no. De ønsket svar på spørsmål de var vant til å stille i kommunestyrets spørretime, og bad om hjelp til å formidle disse. Spørsmålene handler om skolestruktur, Fossvangbygget, C-blokka, kommunens forhold til Bagn idrettslag og…

Les mer
Skoleplass innvilget

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune er nå ferdig. Stort sett alle søkere som kommer direkte fra ungdomsskolen, har fått tilbud om skoleplass, men alle med ungdomsrett får plass før skolestart. Svarfrist 16. juli – Svarfristen er fredag 16. juli 2021. Manglende svar blir betraktet som nei, leser vi på Innlandet…

Les mer
Internett via kobber tas ned

– Med bakgrunn i den nasjonale nedleggelsen av kobbernettet i Norge ser vi oss nødt til å koble ned deg som kunde på den teknologien du i dag anvender (xDSL). Dette vil skje på 31.10.2021, skriver Eidsiva bredbånd i brev til kunder som har internett via telefonlinje i Hedalen. Det er Telenor som drifter kobbernettet…

Les mer
Vaksinering mot korona

1591 personer har ved utgangen av denne uka fått første vaksinedose i Sør-Aurdal. Det betyr at ca. 66 % av dem som er over 18 år, er i gang med vaksineringa. 967 har fått den andre dosen. Det er ca. 40 % av dem som får tilbud i denne omgang. Fortsettelsen Vaksineringa fortsetter selv om…

Les mer
Bagnsbergene

Gården ligger i Sør-Aurdal kommune. Høringsfristen er 25. august 2021. Innlandet fylkeskommune har utarbeidet et fredningsforslag for Bagnsbergene gård, gnr 37 bnr 1 og gnr 37 bnr 140 med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 §15, jf. § 22. Les hele saken på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside.

Les mer