Hvilke effekter har hyttebygging?

Hellsenningen

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene er tatt i bruk. Det viser ny rapport. Lokal verdiskaping, kommuneøkonomi, trafikk, arealbruk, klimagassutslipp og stedsattraktivitet. Det er noen av temaene i rapporten “Virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet”. Det er Menon Economics på oppdrag for Innlandet fylkeskommune som har utført analysene i forbindelse med prosjektet…

Les mer

Andreas Tate

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ble avsluttet med et netto negativt driftsresultat på 233 750 kroner. Kommunens regnskap er avsluttet med et merforbruk på 1,4 millioner. Slik framkommer merforbruket Årets budsjettavvik Merforbruk i drift –9 000 000 kr Merinntekt frie disponible inntekter 9 500 000 kr Innsparing netto finans 2…

Les mer

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

I forbindelse med uværet «Hans» i august 2023 steg grunnvannet ved Sør-Aurdal ungdomsskole så mye at det oppstod flomskader på skolebygningene. Etter denne hendelsen la kommunen ned bygge- og deleforbud for eiendommen med gbnr. 31/47 som SAUS står på. Forsikringsoppgjøret etter hendelsen er ikke avklart. Forsikringsselskapet ønsker å reparere skadene som har oppstått på bygningsmassen,…

Les mer

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning «Eg er Tølleiv» på Nordre Lokalet i Hedalen. For fullsett sal vart historia om dobbeltdrapet i eit bryllaup 6. desember 1823 i Vestringsbygda i Nord-Aurdal fortalt. Sentralt i forteljinga står mordvåpenet, Kjørstaddreparen, og fela som spelte i bryllaupet. Åsgårdsreia teaterlag består av maunusforfattar Alice Gudheim,…

Les mer

Flere skoler kan bli lagt ned

Illustrasjonsbilde hentet fra Finnmarksmesterskap i yrkesfag

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klart. Bakgrunnen for arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur er at det blir færre elever i videregående opplæring i Innlandet. Forslaget innebærer avvikling av skolesteder og avvikling og flytting av tilbud. Tilbudsstrukturen skal, ifølge forslaget, i størst mulig grad gjenspeile behovet for kompetanse…

Les mer

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til et åpent innspillsmøte i Fossvang onsdag 17.4. kl. 18.00. Formålet med møtet er å starte en medvirkningsprosess med fremtidige brukere av bygget for å kartlegge ønsker, behov og eventuelle utfordringer knyttet til prosjektet Aktivitetshuset Fossvang. Fossvangbygget ble reist i 1947. Det var i kommunal eie…

Les mer

Flakskred

Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp fra Rennsjøen. Vi har gått i fjellet her i mer enn 25 år, det er første gang jeg har sett et flakskred i Hedalsfjella. Dette forteller Arne Ivar Hansen.

Les mer

ICE bygger 5G

Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal kommune, og vi er godt i gang med oppgradering av våre basestasjoner – slik at vi også kan tilby 5G-dekning. Foreløpig er det kun i de tettest befolkede områdene rundt Bagn at vi har oppgradert til 5G. Dette opplyser kommunikasjonssjef i tele, Andreas Veggeland. Nye…

Les mer

Den lyse veien

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på Hedalsheimen. Sist lørdag var beboere på Hedalsheimens bo- og servicesenter og hjemmeboende over 80 år i Hedalen og Begnadalen invitert til middag og allsang på heimen. Rolf Gunnar startet forberedelsene fire timer før middagen skulle serveres. Han serverte stekt laks med kokte gulrøtter, agurksalat, poteter…

Les mer

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering av Spangrud boligfelt i Bagn, Sør-Aurdal kommune, samt en analyse av skredhendelsen som gikk der under ekstremværet Hans i august 2023. Fra sammendraget av rapporten: «Utredningen av skredfare viser at den årlige sannsynligheten for skred i kartleggingsområdet er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Jord-…

Les mer

Denne nypremieren må du få med deg!

Cato og Henning Foto: Arne Heimestøl

Det blodige bryllaupet på Dale i Vestringsbygda for 200 år sidan vart dokumentarteater på Hilme-stemnet i fjor. No vert det nypremiere på stykket «Eg er Tølleiv» på Nordre Lokalet i Hedalen laurdag 13. april klokka 19.00. Måndag var vi innom Lokalet. Der var skodespelar Cato Skimten Storengen og spelemann Henning Andersen i gang med øvingar…

Les mer

Kampen

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere.

Les mer

Vil ha flere med både på og i laget

Flotte løyper i Hedalsfjella Foto: Heidi Sverdrup Augdal

Det har vært en lang vinter, og i fjellet er det fortsatt mye snø. Hedalen løypelag har kjørt opp løyper fra midten av november og til nå. – Vi kjører så lenge det er forsvarlig  i forhold til snøforhold og vær. I fjor kjørte vi ut april, og vi har planlagt  det for denne sesongen…

Les mer

Politiske møter må bruke alternative lokaler

Sør-Aurdalsheimen

Fram til sommeren 2024 bruker Sør-Aurdal ungdomsskole kommunestyresalen som ett av sine midlertidige undervisningslokaler. Samtlige politiske møter som skulle ha vært avviklet her, blir derfor flyttet. Formannskapet bruker møterommet i 3. etasje på Tingvoll. Kommunestyremøtene blir flyttet til festsalen på Sør-Aurdalsheimen. Åpne møter uten videooverføring – Det vil være mulig å følge møtene fysisk så…

Les mer