Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til kommunen om full underskuddsgaranti for sommerens omvisertjeneste i Reinli stavkirke og Hedalen stavkirke. Kommunestyret vedtok i 2023 en underskuddsgaranti på 30 000 kr under forutsetning av noe kortere åpningstid og økning av priser. Underskuddet for omvisertjenesten ble dette året på ca. 7 000 kr. Sør-Aurdal…

Les mer

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet og orienterte om oppslag som har vært i media om oppsigelsen av Gro Anita Bakketun og fluorinnhold i drikkevannet til Hedalen vannverk. Ordføreren sa at personalsaken hadde vært håndtert i samsvar med regelverket. – Når det gjelder vannverket i Hedalen, er det bra at vi…

Les mer

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke vedlegg som er sendt til Mattilsynet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Innlandet fylke. Avsender er tidligere kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sør-Aurdal kommune, Gro Anita Bakketun. Bakketun har anmeldt Sør-Aurdal kommune til Økokrim for brudd på drikkevannsforskriften. – Er du hevngjerrig eller bitter…

Les mer

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og Mattilsynet om fluor i drikkevannet ved Hedalen vannverk.  Tirsdag publiserte vi kommunens svar på spørsmålene. Onsdag mottok vi følgende uttalelse fra Anita Klemensdottir, seniorinspektør i Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres: «I februar ble Mattilsynet kontaktet av Sør-Aurdal kommune om høyt flouridinnhold i drikkevannet…

Les mer

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Haakon Boie Ludvigsen

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og Mattilsynet om fluor i drikkevannet ved Hedalen vannverk. Mattilsynet har lovet å svare onsdag. Tirsdag ettermiddag kom svaret fra Sør-Aurdal kommune. Nedenfor gjengir vi dialogen med kommunen. Spørsmålene står med kursiv skrift. Svarene fra kommunedirektøren har grå bakgrunn. – I hovedplan for VA, 2016–2025 leser…

Les mer

Gunnar på Mo

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen «Gunnar på Mo». Det var Sør-Aurdal kommune i samarbeid med Sør-Aurdal eldreråd og Sør-Aurdal frivilligsentral som stod bak arrangementet. Gunnar på Mo På Kilden.no leser vi at forestillingen Gunnar på Mo er basert på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. «Publikum møter ungkaren…

Les mer

Mens vi venter på mer informasjon

Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet som kommer fra Hedalen vannverk. Vannprøver fra vannverket viser fluorkonsentrasjon som overstiger grenseverdien i drikkevannsforskriften – 1,5 mg/l. Måleresultatene for de to siste årene fra vannverket som forsyner skolen, barnehagen, Hedalsheimen og boligfeltene Brunbakklia og Skolehagen med drikkevann, viser i snitt vel 2,3 mg/liter med…

Les mer

Velkommen til Kids Camp på SkogstadBEKJENTGJØRELSE 

Salto logo

21.6. kl.18.00–23.6. kl. 14.30. Dette er en leir laget for alle barn som ønsker å være kreative. Alder: 4.–7. klasse (åpent for de som skal begynne i 4. klasse fra høsten) Sted: Skogstad leirsted, EinaDato: 21.–23. juni 2024 Rebecca Dæhlen, 90 95 96 92 mrd@normisjon.no Påmelding på Checkin.no (Søk på Skogstad leirsted)

Les mer

To dager på Nes i Ådal – tre dager på Hallingby

Wafer Bang

Ådalen legesenter Nes/Hallingby med lege Wafer Bang har sommerferie i ukene 28, 29 og 30. Vikar ved øyeblikkelig hjelp disse ukene er Sentrumslegene i Hønefoss. – Pasienter må huske på å ordne resepter før ferien, sier helsesekretær Ann Kristin Briskodden. To kontor Fastlege Wafer Bang har 1250 pasienter på sin liste, og 42 står på…

Les mer

Fluor i drikkevannet i Hedalen vannverk

Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen.no har bedt Sør-Aurdal kommune om innsyn i vannprøver kommunen og Mattilsynet har tatt fra 2009 til i dag i Hedalen vannverk. Vi har også bedt om innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom kommunen og nevnte tilsyn. I denne artikkelen kommer vi med noe informasjon, men vi reiser også en rekke spørsmål etter at…

Les mer

Oddvars 14. dialektkviss

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvar fortsetter med å sende inn dialektord som vi lager kvisser av. Takk til Oddvar for det du deler med oss! Kanskje blir vi flinkere til å ta vare på og bruke hedalsdialekten.

Les mer

Samlet sett vekst i folketallet i Valdres

Folketallet i Sør-Aurdal

I Valdres er det i første kvartal i år 29 flere innbyggere enn i foregående kvartal. Innbyggertallet minker mest i Etnedal og vokser mest i Nord-Aurdal. Kommune Folketall Endring Sør-Aurdal 2 844 +8 Vang 1 665 +20 Vestre Slidre 2 105 –7 Øystre Slidre 3 292 –6 Nord-Aurdal 6 615 +53 Etnedal 1 327 –39

Les mer

Skjerper rådene om egenbereskap

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

De siste årene har det vært flere hendelser som har aktualisert behovet for egenberedskap.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler nå at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved kriser. Det er fordi kommuner, nødetater og frivillige organisasjoner må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp. Klimaendringer,…

Les mer

Konfirmasjon i Hedalen stavkirke 2. juni

Foto: Arne G. Perlestenbakken

I år var det 13 konfirmanter i Hedalen stavkirke, og det var to gudstjenester. Her kommer navnene på konfirmantene: Det var kort tid mellom de to gudstjenestene, og Hedalen.no rakk ikke å ta bilder av alle som ønsket det. Vi lager gjerne et større bildeoppslag etter neste helg og oppfordrer de som ønsker det, og…

Les mer

Bærnytt 1

Molteblomstring

Molteblomstringa er godt i gang i lavereliggende strøk i Hedalen. Det ser ut til å være bra med insekter. I fjellet kan det bli nattefrost i kommende uke. Frost tåler moltene dårlig. Vi lever i håpet om at det skal bli godt og tjenlig vær i ukene som kommer. Blåbærlyngen ser foreløpig bra ut. Nå…

Les mer

Høyt sykefravær i helse og omsorg

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Det er store forskjeller på sykefraværet i de ulike tjenesteområdene i Sør-Aurdal kommune. I første tertial i 2024 var det samlede sykefraværet lavest i sentraladministrasjonen med 0,42 %. Høyest var samlet fravær i helse og omsorg med 13,01 %. Sykefravær i 1. tertial 2024 Tjenesteområde Korttid Langtid Samlet fravær Sentraladministrasjonen 0,42 % 0,00 % 0,42…

Les mer

Hva skal vi bruke penger på?

Formannskapet

– Det går mot et merforbruk på 5,4 millioner kroner ved slutten av 2024, sa økonomisjef Gry Langedrag Engelsen da formannskapet torsdag 30. mai behandlet første tertialrapport. – Disposisjonsfondet vårt minker og ligger an til å bli på 39,6 millioner kroner ved årets slutt. Fortsetter vi slik, vil vi ved utgangen av økonomiplanperioden være på…

Les mer

Momskompensasjon på varer og tjenester

Momskompensasjon

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Organisasjonen må være  registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Søknadsfristen er 2. september 2024. 

Les mer

Legetjenesten i Sør-Aurdal

Nye leger

Gert Halleby sluttet som fastlege ved Bagn legesenter 1. mai 2023. I Sør-Aurdals årsmelding for 2023 leser vi at kommunen ble nødt til å ty til vikarbyrå, og at en stort sett fikk dekket behovet ut dette året. To leger deler én hjemmel Kommunen inngikk etter hvert en avtale med Legeforeningen for å få hjelp…

Les mer