Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Framdriftsplan

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private avløpsanlegg i kommunen. I en artikkel på kommunens hjemmeside leser vi at en stor andel av disse anleggene sannsynligvis ikke tilfredsstiller dagens krav til rensing. Et nytt anlegg kan koste eieren mellom 100 000 og 150 000 kroner per boenhet. Handlingsplanen I 2024 vedtok kommunestyret…

Les mer

Store investeringer venter

Brannbilene

13. juni sluttet kommunestyret i Sør-Aurdal seg til at eierskapet for brannstasjonene i kommunen overføres fra Valdres brann- og redningstjeneste IKS til kommunen. Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok en merknad med følgende ordlyd: «Sør-Aurdal kommune ser det som en stor fordel om Nord-Aurdal blir en del av Valdres Brann og redning IKS på sikt.» Store endringer…

Les mer

Signe prest slutter i Sør-Aurdal

Foto: Arne G. Perlestenbakken

10.10.2010 ble en historisk dag for Sør-Aurdal. Signe Elisabeth Kvåle ble første kvinnelige prest i menighetene i kommunen. – Nå har Signe har sagt opp i Sør-Aurdal og har fått, og takka ja til, ny jobb. Fra 1. september blir hun sokneprest i Eidfjord og Kinsarvik. Dette forteller kirkeverge Liv Barbro Veimodet. Det vil bli en avskjedsgudstjeneste…

Les mer

Bærnytt 2

Molteblomstring

Hedalen.no har inspisert en del gode moltemyrer i 500–700 meters høyde over havet. På disse myrene er blomstringa stort sett ferdig, og vi har sett noen få kart. Det blir nok litt molter å finne på disse myrene, men betydelig mindre enn i fjor. Bildet nedenfor ble tatt i 890 meters høyde onsdag 26. juni.…

Les mer

– Bare fantasien som setter grenser

Foto: Arne Heimestøl

I sommer kretser temalørdagene på Bautahaugen rundt utstillinga «bare ei bjørk?». Sist lørdag viste Kirsten Langedrag fra Hølera hvordan hun lager de vakreste ting av never. Bjørk har vært det dominerende treslaget i Norge siden siste istid, og neverarbeid har blitt gjort i Norge så lenge det har vært mennesker her. Never er den ytterste…

Les mer

Fortsatt for høye fluorverdier i drikkevannet

Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sør-Aurdal kommune har tatt to ekstra vannprøver av drikkevannet i Hedalen vannverk i juni. Prøven som ble tatt 7. juni, viste et fluorinnhold på 2,2 mg/l. Prøve tatt ti dager seinere viste 2,0 mg/l med fluor. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er 1,5 mg/l. Ingrid Lie er rådgiver prosjekt, veg, vann og avløp i Sør-Aurdal kommune. Hun opplyser at…

Les mer

Spillemidler til kommunen og Bagn idrettslag

Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Klatrevegg/bulrevegg i Sør-Aurdalshallen er fullført. Kommunen har tidligere fått godkjent spillemiddeltilskudd til tiltaket, men har ventet på pengene. 30. mai fikk Sør-Aurdal kommune melding om at spillemiddeltilskuddet på 700 000 kroner er klart til utbetaling. Kommunens egenkapital til tiltaket var på 1 445 000 kroner. Sør-Aurdal kommune har forskuttert de 700 000 kronene som nå…

Les mer

Møtekultur i folkevalgte organerKOMMENTAR 

Kommunestyret

Hedalen.no har det siste året fulgt mange av møtene i kommunestyret og formannskapet enten via video eller ved frammøte. Mye ser ut til å fungere bra. Ordfører Marit Hougsrud er en stødig møteleder, mange representanter holder innlegg, og stemninga i møtene er etter vår vurdering god. Posisjonen (Senterpartiet og Høyre) og opposisjonen (Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet)…

Les mer

Ønsker å gi tilbud til flere

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av det de har lært. Sommeravslutninga var lagt til Hedalen barne- og ungdomsskole. – Kulturskolen gir tilbud innen piano – til dels kombinert med sang for de som søker på dette, gitar/bass/band, stryke/fele, en ørliten ressurs til messingundervisning, visuell kunst, langeleik stepp og slagverk/trommesett, forteller rektor…

Les mer

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn fra denne delen av kommunen har fått plass i Hedalen naturbarnehage. Ønsker fortsatt barnehagedrift i Begnadalen 2. mai vedtok kommunestyret følgende: «Kommunestyret ønsker ikke en endring av vedtektene. Men kommunestyret er enig i at det må være takket ja til minst 15 plasser for at…

Les mer

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Kart

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 kr til utbygging av fiber i Hedalen Nord (Åsli). Midlene er hentet fra Vassfarfondet. Hedalen.no får opplyst at det om kort tid vil komme mer informasjon om utbygginga. Det er Telenor som skal bygge ut, og utbygginga er en del av prosjekt 3 – som…

Les mer

– Eksepsjonelt god sørvis

Positivprisen 2024 Foto: Arne Heimestøl

I kommunestyremøtet torsdag 13. juni ble årets positivpris tildelt Sporten Bagn og Bjørn Erik Hippe. I statuttene for prisen står det at den skal gå til «personer, lag eller organisasjoner som har bidratt til å skape/spre positive ideer / holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje…

Les mer

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til kommunen om full underskuddsgaranti for sommerens omvisertjeneste i Reinli stavkirke og Hedalen stavkirke. Kommunestyret vedtok i 2023 en underskuddsgaranti på 30 000 kr under forutsetning av noe kortere åpningstid og økning av priser. Underskuddet for omvisertjenesten ble dette året på ca. 7 000 kr. Sør-Aurdal…

Les mer

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet og orienterte om oppslag som har vært i media om oppsigelsen av Gro Anita Bakketun og fluorinnhold i drikkevannet til Hedalen vannverk. Ordføreren sa at personalsaken hadde vært håndtert i samsvar med regelverket. – Når det gjelder vannverket i Hedalen, er det bra at vi…

Les mer

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke vedlegg som er sendt til Mattilsynet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Innlandet fylke. Avsender er tidligere kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sør-Aurdal kommune, Gro Anita Bakketun. Bakketun har anmeldt Sør-Aurdal kommune til Økokrim for brudd på drikkevannsforskriften. – Er du hevngjerrig eller bitter…

Les mer

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og Mattilsynet om fluor i drikkevannet ved Hedalen vannverk.  Tirsdag publiserte vi kommunens svar på spørsmålene. Onsdag mottok vi følgende uttalelse fra Anita Klemensdottir, seniorinspektør i Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres: «I februar ble Mattilsynet kontaktet av Sør-Aurdal kommune om høyt flouridinnhold i drikkevannet…

Les mer

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Haakon Boie Ludvigsen

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og Mattilsynet om fluor i drikkevannet ved Hedalen vannverk. Mattilsynet har lovet å svare onsdag. Tirsdag ettermiddag kom svaret fra Sør-Aurdal kommune. Nedenfor gjengir vi dialogen med kommunen. Spørsmålene står med kursiv skrift. Svarene fra kommunedirektøren har grå bakgrunn. – I hovedplan for VA, 2016–2025 leser…

Les mer