Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Terje Skoglund

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig farlig skoleveg i Sør-Aurdal og retten til skoleskyss. Blir administrasjonens forslag til vedtak bifalt, kan flere elever helt eller delvis miste retten til skoleskyss. Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km for elever på 1.…

Les mer

Ny tannklinikk i Bagn

Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. Bagn tannklinikk åpnet sine dører 20. mars 2023. Klinikken har to tannleger og en tannhelsesekretær. Sara Chohan er både tannlege og daglig leder ved tannklinikken. Hun har ti års erfaring innen privat og offentlig sektor. Chohan jobber tre dager i uken. – Tannlege Mohammed Jaffer…

Les mer

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet av fortellerglede i Bokbussens skrivekonkurranse. Skrivekonkurransen i år er inspirert av Bokbussens og fylkesbibliotekets samarbeid med seksjon for kulturarv i Innlandet fylkeskommune. Dette leser vi på Innlandet fylke sin hjemmeside. Oppgaven elevene fikk i skrivekonkurransen Hvem bar sverdet på Biri? I fjor sommer fant bonden…

Les mer

Thora sin tekst

Foto: Tone Kjensrud

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole deltok i, ble det plukket ut fem bokpremievinnere. Hedalen barne- og ungdomsskole klarte det utrolige å ha en bokpremievinner, Thora Perlestenbakken, i tillegg til vinneren, Hania Hania Majdanik. Oppgaven elevene fikk i skrivekonkurransen Hvem bar sverdet på Biri? I fjor sommer fant bonden Hjalmar fra…

Les mer

En verdig vinner

Fra prisutdelinga. Foto: Tone Kjensrud

Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole har vunnet Bokbussens skrivekonkurranse i Innlandet. Skolen klarte det utrolige å ha en bokpremievinner i tillegg til vinneren – Thora Perlestenbakken. Lørdag publiserer vi reportasje 6. klasse har laget og tekstene Hania og Thora har skrevet.

Les mer

Foreningen Hedalsheimens venner videreføres

Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Tirsdag 23. mai var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Foreningen Hedalsheimens venner. Bakgrunnen for møtet var at det på det ordinære årsmøtet 21. mars ikke lyktes å få valgt nytt styre. Kunne blitt lagt ned Dette årsmøtet valgte da å følge paragraf 11 i vedtektene om oppløsning av foreningen. Et nytt årsmøte måtte…

Les mer

Budsjettstrategi

Kommunestyret

Torsdag 11. mai ble det gjennomført budsjettkonferanse på Tingvoll. Til stede var kommunestyret og representanter fra administrasjonen. Innledningsvis brukte deltakerne Fremtidsverktøyet 2040 til Kommunenes sentralforbund. Deretter ble det gjennomført gruppearbeid. Innspillene Nedenfor ser du innspillene som kom fram etter gruppearbeidet. De er gjengitt slik vi har mottatt dem fra kommunedirektøren. Eldre: Tanker rundt tiltak: Oppvekst:…

Les mer

Mye er ryddet bort – noe vil bli liggende

Oppryddinga er i gang. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Rundt 400 000 kubikkmeter med vindfall etter 19. november 2021 i Sør-Aurdal vil være ryddet bort før en setter sluttstrek dette året. Det betyr av om lag 100 000 kubikkmeter av ulike årsaker vil bli liggende igjen, sier skogbrukssjef Espen Nærødegård. – En har vært heldig med både vær, priser på virke, maskinkapasitet, transport…

Les mer

Folketallsutvikling i Valdres

Folketallet i Sør-Aurdal ved slutten av første kvartal

Det har blitt 92 flere innbyggere i Valdres i 1. kvartal 2023. Størst er veksten i Vang. Sør-Aurdal kommune er den eneste kommunen i Valdres som har negativ folkevekst. Kommune Folketall ved slutten av 1. kvartal Endring siden nyttår Sør-Aurdal 2 855 – 11 Etnedal 1 249 10 Vang 1 680 44 Vestre Slidre 2…

Les mer

11 viltpåkjørsler

Elgen Hans

– Så vidt jeg vet, er 11 elger påkjørt i Sør-Aurdal til nå dette året. Seks av disse dyrene er avlivet, opplyser skogbrukssjef Espen Nærødegård. Det har vært en hard vinter for hjortedyr. Forskning viser at det er flest påkjørsler av slike dyr om vinteren, og særlig når det er mye snø og kaldt. Plikter…

Les mer

Ny lenkesamling

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Helt fra år 2001 til nå har Hedalen.no laget oppslag knyttet til feiring av nasjonaldagen. Nå har vi laget en lenkesamling. Kanskje finner du bilde av deg selv eller noen du kjenner godt i noen av oppslagene? Taler finner du også, og det finnes omtaler av flere arrangementer på Nordre Lokalet.

Les mer

– Vi må ta mer ansvar i egne liv

Konstituert kommunalsjef Anne Kirsti Sørumshaugen. Foto: Arne Heimestøl

Andelen eldre i Sør-Aurdal vil øke i årene som kommer. – I 2022 hadde vi problemer med å få på plass nok folk til tjenestene vi skulle gi, sa konstituert kommunalsjef Anne Kirsti Sørumshaugen da kommunestyret behandlet årsmelding og årsregnskap for 2022. – Vi må endre holdninger i hele samfunnet vårt. Hver enkelt må i…

Les mer

Status kommune 2023

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunenes sentralforbund: – Status kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer nå ut for fjerde år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune. På denne siden finner du opplysninger om Sør-Aurdal. Informasjonen er delt inn i fire…

Les mer

En gudstjeneste som gledetKOMMENTAR 

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sist søndag var det gudstjeneste med dåp, samtale med årets konfirmanter og nattverd. Kantor Anders satt på orgelkrakken, og prost Carl Philip Weisser ledet og var liturg. Årets sju konfirmanter var svært aktive deltakere i gudstjenesten. I samtaledelen fikk de vist fram kunnskap, men også meninger. To av konfirmantene deltok i prekenen, og flere leste…

Les mer

Hedalen naturbarnehage

Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

– For barnehageåret 2023/2024 er det 29 barn, 4 årsverk med pedagoger og 3,5 årsverk fagarbeider/assistent i tillegg til styrer i Hedalen naturbarnehage, forteller styrer Trine Adde Hansebakken. – Det er ikke pedagogisk tilbud i Begnadalen barnehage for kommende barnehageår med grunnlag i lavt barnetall. Torsdag 11. mai behandlet kommunestyret saken Revidering av vedtekter for kommunale…

Les mer

Heder til Oddvar Martin Gran, Ivar Lie og Ivar Bakke

Tom Nybråten, Oddvar Martin Gran, Ivar Lie, Ivar Bakke og Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

8. mai ble hedølene Ivar Bakke, Ivar Lie og Oddvar Martin Gran tildelt Tysklandsbrigadens veteranmedalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Det var områdesjef Tom Nybråten i Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05), Valdres heimevernsområde, som stor for overrekkelsen. Frigjøringsdag og veterandag – 8. mai markerer vi at Norge ble frigjort etter fem år med okkupasjon fra…

Les mer

Vi over 60 eller tett oppunder

Foto: Arne G. Perlestenbakken

De som er født i 1963 eller tidligere, var invitert til hyggestund på Lokalet lørdag 6. mai. Guri Heiene Tulluan og Ola Tulluan, som har vært misjonærer, viste lysbilder og fortalte om sin tid i Indonesia. Guri er fra Hedalen, og i 2013 var det 50 år siden hun ble konfirmert i Hedalen stavkirke. Ola…

Les mer