Varsler stor omstilling

Planens forside

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Samme sak kommer opp i kommunestyret 15. desember. I saken leser vi følgende: «Ut i fra de økonomiske prognosene for kommuneøkonomien for perioden 2023–2026 står kommunen for en stor omstilling. Det er viktig at kommunen ser på tjenestene som leveres, for å se om disse…

Les mer

– Du blir gammel når du slutter å ha det moro

Hedalen musikkorps

Sist lørdag var det oktoberfest (!) med «ompamusikk» med Hedalen musikkorps og skjemt og alvor med herrene Ole Fønhus, Ole Listerudbakken og Edvin Fossholm på Lokalet. De tre sistnevnte har det til felles at de er 61 år og nærmer seg senioralderen. Stand up-showet deres tok utgangspunkt i blant annet opplevelser fra egne liv, og…

Les mer

Imponerende oppryddingsarbeid

Tor Einar Fekjær var hjemme da storstormen rammet Hedalen og eiendommen hans 19. november 2021. – Uværet varte i mange timer, og var på sitt verste mellom 14.00 og 16.00, forteller Tor Einar. – Vi har opplevd sterk vind før, men da fra nord-vest.  Denne gangen var alt annerledes siden de mest ekstreme vindkastene (orkanen)…

Les mer

Praktbok om Fekjær psykiatriske senter lansert

Ivar Brynildsen

Sist fredag ble boka Håp og deltakelse – Fekjærs verdier står støtt etter 50 år – lansert. I forbindelse med 50- årsjubileet for Fekjær psykiatriske senter utfordret styret for Stiftelsen Fekjær tidligere redaktør i «Valdres», Ivar Brynildsen, til å skrive en ny og oppdatert bok om Fekjærs virksomhet. Boka formidler historien om Fekjær og legger…

Les mer

Vil du lese mer?

Utsikt mot Onsknatten

På en egen side har vi laget lenker til oppslag og ytringer Hedalen.no og andre har laget i tilknytning til naturkatastrofen som rammet Hedalen 19. november 2021. Hendelser fra øvrige vinterstormer er også tatt med.

Les mer

SAE deler bilder fra strømkaoset

Nattarbeid for SAE

Da storstormen rammet Hedalen 19. november 2021, førte det til et massivt strømbrudd i blant annet Hedalen. Sør Aurdal Energi gjorde en imponerende innsats for å få strømforsyninga opp igjen. Høyspentlinja fra Øverby til fylkesgrensa ble koblet inn igjen i flere etapper. Fredag 26.11. uttalte daglig leder i SAE dette: – 168 timer er nå…

Les mer

– Bruker for mye penger på skole

Svein Erik Wold (Sp)

Da kommunestyret torsdag skulle behandle saken Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune 2022, tok gruppeleder i Senterpartiet, Svein Erik Wold, ordet. Han mente at dette var en nyttig rapport. Likevel hadde han kritiske merknader til noe av det som kommer fram i årsrapporten. – Vi bruker mye penger på skole i Sør-Aurdal. Dessverre får vi…

Les mer

Mange timer i skogsmaskina

Kalevi Tala. Foto: Arne Heimestøl

Da stormen rammet Hedalen 19. november 2021, arbeidet Kalevi Tala i skogen til Geir Øverby. – Det falt busker rundt meg store deler av dagen, men jeg ante ikke omfanget av katastrofen mens uværet herjet, sier Kalevi. Han har hatt oppdrag for Viken Skog i hele vindfallperioden. Mye å ta tak i I slutten av…

Les mer

Ospebakken 20. november 2021

Utsikt fra kaos til ytterligere vindfall

Bildene i dette oppslaget ble tatt dagen etter naturkatastrofen som rammet Hedalen 19. november 2021. De viser store ødeleggelser på eiendommene til Anders Haugen og Ola Jonny Fossholt. Ola Jonny forteller at det ganske raskt ble ryddet opp på eiendommen hans. – Nå kan vi se Onsknatten fra huset vårt, og vi har også fått…

Les mer

Mobbing i skoler i Sør-Aurdal

Tilstandsrapportens forside

Torsdag skal kommunestyret behandle tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Statsforvalteren i Innlandet publiserte nylig rapporten Kommunebilde for Sør-Aurdal 2022. Begge dokumentene omtaler, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2021–2022, temaet mobbing. Elevundersøkelsen er en årlig, nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Skolemiljø på rødt nivå Saksbehandler i Sør-Aurdal og Statsforvalteren er enige om at samleindikatoren mobbing i…

Les mer

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

Høve boligfelt

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar. Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området. I strid med kommunestyrevedtaket I saka som kjem opp i…

Les mer

Statsforvalterens vurdering av Sør-Aurdal kommune – 2022

lupe

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en konstruktiv dialog med kommunene. Bildene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Statsforvalteren gir kommentarer tre kategorier: Vurderingene Statsforvalteren i Innlandet har gitt til Sør-Aurdal kommune, viser at kommunen i betydelig grad havner i kategoriene gult og…

Les mer

Berømmer samarbeidet

Hogst i Vidalen

Etter at stormkatastrofen rammet blant annet Sør-Aurdal og Etnedal 19. november i fjor, var Valdres skog raskt ute med å sette inn alt disponibelt utstyr og maskiner i oppryddingsarbeidet. Fire til fem lag, med hogstmaskin og lassbærer, har vært i arbeid hele tiden til nå – ett av disse i Etnedal – resten i Sør-Aurdal.…

Les mer

Bilder og videoer fra naturkatastrofen

Stormskader

Hedalen.no vil vie det som skjedde 19. november 2021, betydelig oppmerksomhet. Vi har allerede avtalt flere oppslag og ytringer. Vi tar gjerne inn flere slike bidrag. Har du bilder og/eller videoer fra katastrofedagen og tiden etter som du kan tenke deg å dele med leserne? Send gjerne disse og andre innspill til redaksjonen@hedalen.no.

Les mer

Trøbbel med trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Mandag morgen tok en leser kontakt med redaksjonen og fortalte at han hadde falt i stua si og slått seg kraftig. Trygghetsalarmen hadde han på seg, og han aktiverte denne. Den uheldige mannen fikk svar fra hjemmesykepleien, men han hadde store problemer med å høre hva pleieren sa. Mannen klarte å få tak i mobiltelefonen…

Les mer

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Kongevegen

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022. Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel…

Les mer

Strømstøtten for oktober

Strøm

Støtten private husholdninger mottar for oktober blir ca. 69 øre/kWh i vårt område. Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), har regjeringen foreslått at staten skal betale…

Les mer

Solcelleanlegg på fritidsboliger

Hytte

Formannskapet gjennomførte torsdag 3.11. en prinsippdiskusjon om montering av solcelleanlegg på blant annet fritidsboliger og vedtok enstemmig følgende: «Sør-Aurdal kommune tillater montering av solcellepaneler på tak og vegger på fritidsboliger. Eventuelle begrensninger gitt i reguleringsplanen for materialbruken på vegger og tak på bygg er ikke til hinder for montering av slike anlegg. Tillatelsen gjelder solcellepanel…

Les mer

Folketallsutvikling i Valdres

Folketallet i Sør-Aurdal

Tre kommuner har vekst i folketallet i 2. kvartal 2022, og i tre kommuner har det blitt færre innbyggere. Samlet sett økte folketallet i Valdres med 118 personer. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå sin side. Folketall 2. kvartal 2022 Endring siste kvartal Sør-Aurdal 2 876 –20 Nord-Aurdal 6 416 +59 Etnedal 1 232 –12…

Les mer