Anne Fossholt blir vaksinert

Regjeringen endrer vaksinestrategi. Hvor langt har kommunen kommet med vaksinering mot Covid 19, og hvordan blir framdriften i tiden som kommer? – Per 3. mars er 137 pasienter og 23 helsepersonell fullvaksinert. I tillegg har 32 pasienter og 8 helsepersonell fått første dose av Pfizer. 36 helsepersonell har fått første dose av Astra Zenika, skriver…

Les mer
Løyper i Hedalsfjella

Harald Kjensrud forteller at løypenettet ble kjørt opp onsdag. I dag har han vært på skitur og testa sporene. Han brukte felleski, og dette fungerte utmerket. Skal en gå på vanlige ski, fremhever han skareklister som grunnsmøring med mildere smøring på topp som det beste alternativet. Kjensrud anbefaler skigåere å holde seg i de oppkjørte…

Les mer
Folketall i Sør-Aurdal 4. kvartal

Statistisk sentralbyrå opplyser at folketallet i Sør-Aurdal i 4. kvartal var 2904. Dette er seks færre enn i 3. kvartal. Vang kommune kommer best ut i Valdres. Her ble det 19 flere innbyggere i 4. kvartal. Slik var utviklingen fra 3. til 4. kvartal i 2020 i Valdres-kommunene: Kommune 3. kvartal 4. kvartal Endring Sør-Aurdal…

Les mer
Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

I kommunestyrets spørretime sist torsdag stilte Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål: Sør-Aurdalshallen har nå vært i forsiktig bruk i et år. Hvordan fungerer anlegget og regnskapet for bygget avsluttet? Hvordan gikk det økonomisk? Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud gav dette svaret: Økonomi Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli presentert sammen med årsmelding/regnskap, men…

Les mer
Dag Henaug. Foto: Privat

– Dersom det er kontakt om legesaken på Nes mellom våre to kommuner nå, er det i så fall på administrativt nivå, sier varaordfører i Ringerike, Dag Hanaug, i en kommentar til artikkelen Helse mot sør og/eller øst? – Det er ikke, så vidt jeg vet, opprettet kontakt politisk. Saken er jo den samme i…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Tysdag 9.3. skal formannskapet behandle saka Kulturmidlar 2021. Rammefordeling. Kommunestyret har sett av 510 000 kr til denne budsjettposten. Saksbehandlaren foreslår at søknadsfristen vert sett til 1. mai 2021. Her kan du lese heile saka.

Les mer
Dødt rådyr

Mandag morgen oppdaget beboere i boligfeltet Skolehagen i Hedalen et hodeløst rådyr midt i feltet. Kjell Arvid Briskodden, som er rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, var tilfeldigvis i bygda. Han fikk tips om funnet. – Det ser ikke ut som det er tatt av gaupe der det ble funnet, men hodet er gnagd av og fjernet,…

Les mer
Olla Jonny Fossholt og Marit Hougsrud

15. januar skrev Hedalen.no at legekontoret på Nes i Ådal ville få redusert åpningstiden fra 1. februar. Dette oppslaget skapte reaksjoner både på Nes, i Begnadalen og Hedalen. Se ytringa Hjertesukk om lege- og legevakttjenesten. 20. januar sa varaordfører i Ringerike, Dag E. Henaug, at endringene som var planlagt, ikke var godt nok forankret verken politisk…

Les mer
Kommunestyret

Det er mogleg å stabilisere folketalet i distrikta i åra som kjem, men det vil krevje ein aktiv distrikspolitikk. Dette er éin av konklusjonane i NOU 2020:15 Det handler om Norge. 18. desember 2020 vart utgreiinga send ut på høyring. I høyringsbrevet les vi at utvalet skulle utgreie konsekvensane av demografiutfordringar i distrikta for statleg,…

Les mer
Snøskuter

Debatt ble det da kommunestyret torsdag 25.2. behandlet saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Saksbehandler Espen Nerødegård skrev at det tilstrebes likelydende vedtak i Valdres-kommunene, men at det samtidig bør være rom for lokale tilpasninger, der det er behov for det. – Administrasjonen ser imidlertid ingen behov for spesielle…

Les mer
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Etter noen møterike dager har jeg en rolig fredag på hjemmekontor. Det er alltid godt å få rydda i både e-post og i hodet mot slutten av uka. Vi har hatt kommunestyremøte denne uka, der vi hadde en innholdsrik spørretime. Og vi har blant annet behandlet reformen «Leve hele Livet», retningslinjer for snøskuterkjøring, vi har…

Les mer
Skolehagen og Brunbakklia. Foto: Helge Nordby

Det blir årsmøte i Brunbakklia og Skolehagen velforening tirsdag 23. mars kl. 19.30. Møtet gjennomføres som nettmøte i Easymeeting. Lenke til møterommet publiseres seinere. Det blir vanlige årsmøtesaker. I tillegg skal årsmøtet behandle forslag til reviderte vedtekter. Forslag til andre saker sendes til arne@hedalen.no seinest ei uke før årsmøtet.

Les mer
Storausttjern

– Det er rett og slett grunn til å advare mot tur nå. Løypene er betong, og utenfor er der overhodet ikke mulig å gå, sier Line Wermundsen Mork.  – Jeg gikk til fots i alt som heter nedoverbakker (og bortover) fra Slafjell i dag.  – En elg hadde gått foran meg. Sporene er så faste…

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Skattesatsen for 2021 er på 4 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. Tilsvarende skattesats for eiendomsskatteåret 2020 var på 4,25 promille. Stortinget har fra og med eiendomsskatteåret 2020 dessuten vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,7 (30 % reduksjonsfradrag) i endomsskattegrunnlaget for hus og hytter. Les orienteringen kommunen har lagt ut på sin hjemmeside.

Les mer
Logo Hedalen idrettslag

Onsdag kveld ble årets 6. skirenn arrangert på stadion. Denne gangen i fristil intervallstart. Mildværet tidligere på dagen hadde laget litt uvante forhold, men det ble god glid og mange gikk veldig fort.  Takk til løypekjører og alle som var med og arrangerte renn! Neste uke er det ingen organisert aktivitet på stadion, men ikke…

Les mer
Nevlingen i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

I 2011 publiserte heftet Ringerike 2011 fortellingen Tømmer og toddi – i Vassfaret i 1891 Ingvar Svensrud har gjengitt og redigert. Beretningen gjelder en tur til Trytetjernsvelta innerst i Vassfaret. Den er forfattet av en tømmermerker fra Ådalen som var med på turen. Hans navn er ukjent. Ekspedisjonen bestod av skogeier Jesper Næss og fire andre karer fra Nes…

Les mer
Løypemaskin Hedalen idrettslag. Foto: Arne Heimestøl

Temperaturen var midt på dagen onsdag hele 10 grader. Harald Kjensrud har kjørt opp lysløypa, og nå er det svært gode forhold for å gå på ski. Det er meldt nattefrost resten av uka, men ikke særlig kaldt. Været ser ellers ut til å bli riktig bra. Vi tror det vil være gode forhold for…

Les mer
Gudstjeneste ute på tårnagentsøndagen 2021

Det var 24 gudstjenestedeltakere ved Hedalen stavkirke sist søndag. Denne gangen ble messa gjennomført ute. Helena Lea Susanna Wright leda gudstjenesten som ble en svært fin samling med god sang, tekster og tale til ettertanke og minipilegrimsvandring rundt kirka. Etter gudstjenesten var det et eget opplegg for barn inne i kirka og i stupulen.

Les mer
Hund

Vi er inne i den første av tre vinterferieveker. Mange vil nytte høvet til å ta seg skiturar, anten det er i lysløypa ved skolen, løypa som går frå Jevnlismyra eller i éi eller fleire av det mange mil med løyper som Hedalen løypelag har køyrt opp. Hundar på tur Fleire synest det er greitt…

Les mer
Snøskuter

Torsdag 25.2. skal kommunestyret behandle saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Det er 3 480 hytter i Sør-Aurdal, og flere hytteeiere ønsker nok å få fraktet utstyr til hytta med snøskuter der veiforbindelse mangler. Flere har tillatelse fra kommunen til å drive med leiekjøring. I sist formannskapsmøte ble det…

Les mer