Kan ikke reparere SAUS

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse med «Hans» trengte grunnvannet inn i hele bygningsmassen. Vannet stod ca. 20 cm over golvene. Fordi bygningene står i flomutsatt området, vil det ikke være aktuelt å reparere dem. Skal det være skolebygg på samme plass som i dag, må grunnen heves til flomsikkert nivå.…

Les mer

Eventuelt bygge- og deleforbud i Spangrud etter «Hans»

Kartutsnitt fra Valdreskart.no. Brune, stiplede linjer viser fareområder.

Sør-Aurdal kommune sendte i samsvar med forvaltningsloven § 16 25.09.23 ut varsel om eventuelt bygge- og deleforbud for eiendommer innenfor Spangrud boligfelt i Bagn, etter skredet som gikk under ekstremværet «Hans».   Skal oppdatere faresonekart Kommunen har hatt befaring med NVE i området, og etter befaringen har NVE gitt kommunen beskjed om at eksisterende faresonekart for…

Les mer

Populær salgsutstilling

Kirsten Langedrag Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den årlige salgsutstillinga til Hedalen kunst- og husflidslag er foreningens største arrangement. Utstillinga sist lørdag var godt besøkt. Nordre Lokalet ble en møteplass for blant andre hyttefolk og bygdefolk. I år var det ti utstillere – flere av dem fra ulike deler av Sør-Aurdal. Det var gode muligheter til å tjuvstarte på julegavehandelen. Det koster…

Les mer

Trygghetssirkelen – foreldrekurs

Familie

Helsestasjonen inviterer til kurs i Trygghetssirkelen (Circle of Security – Parenting).Dette er et foreldreveiledningsprogram som bygger på tilknytningsteori og 50 år med forskning. Foreldre som har deltatt på kurs sier: «Dette kurset bør alle foreldre ha!» Kurset fremmer en trygg relasjon mellom foreldre og barn. En trygg relasjon styrker barnet, og er en viktig beskyttelse…

Les mer

Åpen brannstasjon i Hedalen

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lørdag var det åpen brannstasjon ved Joker Hedalen. Begge brannbilene som er stasjonert på Øverby, var på plass. Det var lagt opp til demonstrasjon av utstyr som brukes ved utrykninger, og barn fikk lov til å prøvesitte bilene. Så var det også lagt opp til kunnskapsløype, fine premier og servering. Tiltaket var riktig populært, og…

Les mer

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Ekstremværet «Hans» rammet Innlandet i midten av august, og det ble igangsatt et omfattende arbeid for å håndtere hendelsen. Statsforvalteren har sendt brev til alle kommunene i fylket og varslet at hendelser skal evalueres, og funn og læringspunkter skal følges opp. Håndtering av akuttfasen Det er håndteringen av akuttfasen fra og med første varsel 5.…

Les mer

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ungdomsskole etter at bygningene ble skadet av ekstremværet «Hans». I saksopplysninger som er lagt fram for formannskapet, leser vi følgende: «Under ekstremværet «Hans» ble ungdomsskolen i Bagn oversvømt av grunnvann, forårsaket av flomnivået i elva. Vannet gikk ca. 15-20 cm over gulvnivå i hele bygget.…

Les mer

Bærnytt

Tyttebær

Bærsesongen går mot slutten. Nå kan du høste flotte tyttebær, og i år er de ikke tørkeskadet… Bærene smaker best når de er godt modne, og det er de nå.

Les mer

Valgdeltakelse i kirkevalget

Hedalen stavkirke. Foto: Helge Nordby

Nye menighetsråd er valgt. Det skrev vi om 13. september. Men hvordan var valgdeltakelsen i de fem soknene i Sør-Aurdal sammenlignet med valgene i 2019? Her er tallene: Sokn Stemme-berettigede Avgittestemmer Valgdeltakelse 2023 Valgdeltakelse2019 Bagn 824 128 16 % 21 % Leirskogen 122 36 30 % 31 % Reinli 295 36 12 % 24 %…

Les mer

Formannskapet sett på sidelinja?LEIAREN 

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Uvêret «Hans» råka Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober 2022, vart teken i bruk, og omfattande tiltak vart sette i verk. Beredskapsplanen har avsnitt om økonomi og rapportering ved uønskte hendingar. Vi siterer frå side 11 i planen: «Ved uønskede hendelserOrdfører/Kommunedirektør har fullmakt til å disponere ressurser inntil kr 2 – to – million…

Les mer

Vil du være med på sauesanking?

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall sauene ikke være i skogen ettersom hunder brukes i jakta. Noen sauer kan spores via mobilnettet eller…

Les mer

Oppdatering vedrørende Spangrud

Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og har gått hele rasgropa oppover til toppen. NVE vil oversende et notat fra befaringen med anbefalinger ift. den videre jobbing med saken.  NVE bekreftet at området ikke er mer utsatt for skred nå etter hendelsen enn tidligere. Løsmassene som er…

Les mer

Når kan vi vente at Sør-Aurdal har en fossilfri personbilpark?

Lading av el-bil

Rekordmange elbiler kjører rundt på norske veier, og i desember 2022 bikket elbilandelen i den norske bilparken 20 prosent. Ved månedsskiftet juni/juli 2023 utgjorde elektrisk drevne personbiler nær 24 prosent av samtlige registrerte personbiler i Norge. Stortinget har satt som mål at alle nye biler som selges, skal være nullutslipps-biler fra 2025, men for å…

Les mer

Idrettens dag 2023 hadde over 100 deltakere

Foto: ?

Søndag 10. september arrangerte Hedalen idrettslag Idrettens dag. Været var strålende, og det var lagt til rette for varierte aktiviteter. En viktig post på programmet var gjenåpning av ballbingen. Ballbingen gjenåpnet Søndag 12. juni 2010 kunne Hedalen idrettslag og Hedalen barne- og ungdomsskole gratulere hverandre med ny ballbinge. Byggverket hadde kostet ca. 400 000 kroner.…

Les mer

Hedda Hytter nedbemanner, men har tro på framtida

Magne Omsrud og Pawel Henryk Majdanik. Foto: Arne Heimestøl

– Etterspørselen etter nye hytter har gått ned. Sammenlignet med for et år siden vil vi gå fra snaut 40 til rundt 25 årsverk til våren 2024. I vinter vil det på grunn av permitteringer være færre i både produksjonen og administrasjonen, sier daglig leder i Hedda Hytter, Magne Omsrud. Han er likevel optimist. –…

Les mer

Sliter du med søvn?

Har du en opplevelse av å ikke sove godt nok, eller lenge nok? Da er du ikke alene. Opp mot 15 % av befolkningen i Norge rapporterer å ha vansker med søvn. Nå arrangerer Sør-Aurdal kommune, ved psykisk helse, søvnkurs for innbyggere i kommunen. Kurset er for personer som opplever søvnvansker som går ut over…

Les mer

Marit fortsetter som ordfører, Ståle blir varaordfører

Marit og Ståle

I en pressemelding fra Senterpartiet og Høyre i Sør-Aurdal leser vi at partiene ønsker å fortsette det gode samarbeidet som har vært i den siste kommunestyreperioden. Onsdag kveld inngikk partiene en avtale om valgteknisk samarbeid for kommunestyreperioden 2023–2027. – Avtalen innebærer at det utøves godt polisk håndverk de neste årene, og at det holdes gode…

Les mer