Nes skole

4. juni 2020 vedtok kommunestyret i Ringerike ombygging av nåværende skolebygg på Nes i Ådal til et oppvekstsenter som skal inneholde både skole og barnehage. Utbyggingen gjennomføres innenfor avsatt ramme i budsjett 2020 på 31 millioner kroner. Nes skole er en 1–10 skole med 23 elever dette skoleåret. Skoleåret 2021/2022 ser det ut til at…

Les mer
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har sendt oss vedlagte utskrift av Framsikt – budsjettverktøet administrasjonen og politikerne nå bruker i budsjettarbeidet. – Jeg har ingen mulighet, slik systemet er i dag, til å ta ut oversikt over de tiltaksforslagene som ligger inne per nå. Disse forslagene vil uansett kunne endres fortløpende fremover i tid også, skriver…

Les mer
De tre brødrene Arild Heimli Johnsen, Cato Johnsen og Thure Johnsen investerer rundt 15 millioner kroner i en ny treforedlingsfabrikk på Begna industriområde. Foto: Bjørn Karsrud

Nylig ble det kjent at Brød­re­ne Arild Heim­li Johnsen, Cato Johnsen og Thu­re Johnsen in­ves­te­rer 15 mil­li­o­ner kro­ner i en ny fa­brikk på Beg­na in­du­stri­om­rå­de. Virksomheten til brødrene Johnsen er or­ga­ni­sert i to ho­ved­fir­ma­er, Trappemakeren AS og Mil­li­me­te­ren AS. Firmaet Trappemakeren AS har vært i Sør-Aurdal siden 2012. Når den nye fabrikken står ferdig til…

Les mer
Salto logo

Velkommen til Salto på Kroken/Grillhytta torsdag 29. oktober kl. 17.30! Det er kafe for de voksne. Vi følger smitteverntiltak slik nasjonale og lokale myndigheter anbefaler. Se program for samlinger her. Ta også en titt på hjemmesiden til Salto.

Les mer
Marit Aabye Fossholt

Flere ansatte i kommunen var invitert til kommunestyremøtet torsdag 22.10. De inviterte fikk anledning til å presentere seg selv og sin arbeidsplass. Hedalen.no har invitert dem til å sende inn presentasjonene de la fram. Møtet var ikke videooverført, og vi mener det er viktig at flere kan få lese det som ble delt i møtet.…

Les mer
øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen

I torsdagens kommunestyremøte kunne ikke kommunedirektøren og to kommunalsjefer møte. Dette skapte utfordringer da utkast til budsjett og økonomiplan skulle presenteres. Presentasjonen ble gjennomført av økonomisjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen (bildet ovenfor) og ordfører Marit Hougsrud. Deretter gjorde posisjon og opposisjon seg kjent med dataverktøyet Framsikt og de budsjettopplysninger som i øyeblikket ligger der. Pressen får…

Les mer
Lars Håvelsrud

Flere ansatte i kommunen var invitert til kommunestyremøtet torsdag 22.10. De inviterte fikk anledning til å presentere seg selv og sin arbeidsplass. Hedalen.no har invitert dem til å sende inn presentasjonene de la fram. Møtet var ikke videooverført, og vi mener det er viktig at flere kan få lese det som ble delt i møtet.…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Dette skriver kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen torsdag: «Sør-Aurdal kommune har i dag registrert sitt første tilfelle av Covid-19 smitte. Smittested er kartlagt til utlandet. Det registrerte smittetilfellet gjelder en person med folkeregistrert adresse i Sør-Aurdal kommune.Personen bor i annen kommune. Kommuneoverlegen har kontroll på smittesporing sammen med bostedskommunen.»

Les mer
Haakon Boie Ludvigsen

I en ytring på Hedalen.no forteller leder i Sør-Aurdal arbeiderparti, Reidar Schlytter, at kommunedirektøren foreslår nedleggelse av barneskoletilbudet i Begnadalen, ungdomstrinnet i Hedalen og barnehagen i Begnadalen. Det er ikke lagt fram noen sak på kommunens hjemmeside som varsler dette. Derimot har kommunestyrepolitikerne fått innlogg i dataverktøyet Framsikt. Det er her opplysningene er hentet ut.…

Les mer
Kommunestyret

«Det er grunnleggende for vårt demokrati at innbyggerne er sikret innsyn i politiske beslutningsprosesser. Hvorfor skjer ikke det overalt?» 14.11.2019 publiserte Kommunal Rapport en leder der Sør-Aurdal kommune ble omtalt. Her kan du lese lederen.

Les mer
Hyttefolketets hederspris. Fra venstre: Line Wermundsen Mork og Leif Magne Flemmen

«Hyttefolkets HEDERSPRIS tildeles hvert år den eller de som på særlig fortjenstfullt vis har gjort en innsats for det folkelige, norske hyttelivet. Priskomiteen har for 2020 valgt å gi prisen til Line Wermundsen Mork, Hedalen løypelag. Mork ledet Hedalen løypelag fra lagets start i 2006 til årsmøtet høsten 2019. Prisen skulle ha vært delt ut…

Les mer
Resultat fra TV-aksjonen

Hver sør-aurdøl ga i gjennomsnitt 24,27 kr til TV-aksjonen. I Innlandet var vi på 34. plass av totalt 46 kommuner. TV-aksjonen har samlet inn 215,693 millioner så langt. Pengene går til WWFs arbeid mot plast i havet etter det som har vært en historisk, heldigital TV-aksjon

Les mer
Brøytestikke som er revet ned

I løpet av helga har noen revet ned flere brøytestikker ved Hallom. Tirsdag er det meldt betydelige mengder med snø. Der stikker mangler, blir det utfordrende å brøyte. Vi har en klar oppfordring: La brøytestikkene få være i fred! Siste: En leser forteller at flere stikker er kasta ut i veien igjen…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret har møte i C-blokka på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 22.10. fra 08.30–17.00. Se møteinnkalling. Se saksframstillingene.

Les mer
Ola Øverby mottar Talentpisen 2020 fra Bjørn Tore Paulen - Eidsiva Bredbånd

Denne uka ble Ola tildelt talentpris på 50 000 kr under DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival. Prisen er finansiert av Eidsiva Bredbånd. Juryens begrunnelse: «Talentprisen går i år til en ung utøver som er i ferd med å etablere seg som en musiker man kan regne med i mange år fremover. Det ser ut til at…

Les mer
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

For tiden pågår det arbeid med å bygge om tre leiligheter i underetasjen på den eldste delen av Hedalsheimen til to. Bakgrunnen er omstrukturering i tjenester og at det er etterspørsel etter leiligheter som er egnet for ektepar. Ombyggingen var beregnet å koste 1 000 000 kroner. Sist tirsdag vedtok formannskapet å bevilge 200 000…

Les mer
Ole Aastad Bråten. Foto: Skeie og Ljones

Ein dialog mellom Hedalen.no og direktør Ole Aastad Bråten i Valdresmuea om marknadsføring av Bautahaugen samlinger førte til at vi sende nokre spørsmål på e-post. Her gjev vi att spørsmåla vi sende og svara vi fekk frå museumsdirektøren. Kor mange betalte for gaiding på Bagn Bygdesamling i åra 2019 og 2020? – Betalte besøkande på…

Les mer
Influensavaksine

– Årets influensavaksine har kommet, og med pågående koronapandemi er det svært viktig å ta vaksinen. Det blir vaksinering av risikogruppene 21/10 og 22/10 i kantina på Tingvoll, skriver kommunen på sin hjemmeside. Les mer på kommunens hjemmeside. På Nes også Nes legekontor starter vaksinering uke 42. På grunn av covid-19 er det ikke drop-in…

Les mer
Værstasjonen

Fra 2004 til nå har Eldor Rødseth hatt værstasjon med web-kamera på Søbekkseter. Hedalen.no har samarbeidet med Rødseth, og værstasjonen er bygd inn i den nye publiseringsløsningen Hedalen.no tok i bruk 20. mai i år. Det har vært en del nedetid det siste året, og akkurat nå streiker temperaturmåleren. Det er «fake news» at det…

Les mer
Reinsdyr i Hedalsfjella

11. september i år meldte NRK at det var påvist smittsom skrantesjuke på en reinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er ikke kjent hvordan dette reinsdyret, som hadde oppholdt seg på sørsida av vidda, var blitt smittet. På Hardangervidda er det per 11.10. i år tatt 1069 prøver av felte reinsdyr. Kun én prøve…

Les mer