Den kulturelle spaserstokken

Halvorsen

7. desember kom Tor Halvorsen endelig til Hedalen. Da hadde vi ventet over ett år på grunn av korona. Halvorsen er tidligere medlem av Ole Ivars – et godt kjent danseorkester. Nå var det julekonsert på Hedalen bo- og servicesenter som stod for tur. Han og hans medhjelper kom med godt humør og fortalte at…

Les mer

Seniortreff

Seniortreff

Frivillighetssentralen arrangerte 25. okt. seniortreff sammen med Frisklivssentralen, helse og omsorg og eldrerådet. Dette var et heldagsarrangement med servering av lunsj og kaffe, og langt borti femti seniorer møtte opp i festsalen på Sør-Aurdal sykeheim. Andelen eldre øker Vi fikk orientering om hvordan tilbudet for hjelpetrengende kan bli i fremtiden. Det blir stadig en større…

Les mer

Sanger om livet – tro, håp og kjærlighet

Thomas Brøndbo

Etter to år på venteliste (p.g.a. corona), ble det endelig mulig for Thomas Brøndbo å ta turen til Hedalen for å tilby konsert i kirka. Thomas Brøndbo er fra Namsos, byen som har oppfostra mange kjente artister, og han er bror til to som er med i DDE. Han åpnet med å takke for applausen…

Les mer

Konsert på Hedalsheimen

Guren Hagen

Torsdag ble det en skikkelig hyggestund på Hedalen bo- og servicesenter. Gjennom den kulturelle spaserstokken kom visesanger Guren Hagen. Beboere ved heimen og mange utenfra kom for å høre den kjente  sangeren. Han hadde publikum i sin hule hånd helt fra starten. På sin rendalsdialekt fortalte han mange gode historier mellom visene, og mange av visene…

Les mer

Minnelund ved Hedalen stavkirke

Minnelund

Opp gjennom tidene har det vært sterke tradisjoner med å pynte på graver der  slekta har  blitt  lagt til  kvile. I en verden der mange flytter på seg, kan avstanden gjøre det vanskelig å utføre slike oppgaver. Menighetsrådet ser at det etter hvert kan bli aktuelt å få etablert en minnelund på kirkegården. Et sted der…

Les mer

En statusrapport fra husmorlaget

Husmorlaget

Husmorlaget  hadde  i sommer  planer om tur  til Fønhuskoia, men  koronaen satte en stopper for det. DNT hadde selvfølgelig  stengt ned sine hytter, og vi var heller ikke veldig  lysten  på å samles akkurat da. Men plutselig  var  sommeren over, og behovet for å komme  sammen var større. Skytterhuset ble møteplass Da var  det noen …

Les mer